مجید  ابریشمی
خلاصه عملکرد مجید  ابریشمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مجید ابریشمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مجید ابریشمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : چشم پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : abrishamim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971128بررسی بالینی اندوفتالمیت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء از دی 1397 تا خرداد 1399.مجریدر دست اجرابلي
2970071بررسی مقایسه ای اثرات همراهی قطره دورزولامید با تزریق داخل ویتره بواسیزوماب در درمان ادم ماکولای دیابتیمجریدر دست اجراخير
3961269بررسی تغییرات مورفولوژی سگمان قدامی ناشی از تزریقات داخل ویتره آواستین در درمان ادم ماکولای بیماران دیابتی با پنج بار تزریقمجریدر دست اجرابلي
4950414تولید و ارزیابی نانولیپوزوم های وانکومایسین پس از تزریق داخل ویتره در خرگوش های آلبینومجریپایان یافتهبلي
5950218بررسی تاثیر تزریق داخل ویتره بواسیزوماب بر تغییرات آمپلیتود تطابق- رفرکتیو و بیومتریکمجریپایان یافتهبلي
6940537میزان بروز و عوامل خطر رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی خاتم النبیاء مشهد ، فروردین 94 – شهریور 95مجریپایان یافتهبلي
7931487بررسی تغییرات ساختمانی سگمان قدامی ناشی از تزریقات داخل ویتره آواستین در درمان ادم ماکولای بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا (ص)که حد اقل سه بار تزریق صورت گرفته باشدمجریپایان یافتهبلي
8930125بررسی روند تکامل در نوزادان مبتلا به رتینوپاتی نارسی درمان شده با بواسیزوماب داخل ویترهمجریپایان یافتهخير
9911039تهیه و ارزیابی درون تنی (In Vivo) نانو ذرات جامد لیپیدی (SLN) حاوی دیکلوفناک به دنبال تزریق داخل ویترهمجریپایان یافتهخير
10900707بررسی رابطه اسمولاریته اشک با بیماری دیابتمجریپایان یافتهبلي
11900535بررسی تست های عملکردی بینایی و تولید اشک در بیماران مبتلا به دیابت (با یا بدون رتینوپاتی غیر پرولیفراتیو)مجریپایان یافتهخير
12900002تهیه و ارزیابی درون تنی (In Vivo) نانو لیپوزومهای حاوی ملفالان به دنبال تزریق داخل ویترهمجریپایان یافتهخير
1389818بررسی توان تطابقی بیماران دیابتیک در مقایسۀ با افراد سالم در سنین قبل از پیرچشمی(20تا40سال) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا سالهای 1389-1390مجریپایان یافتهبلي
1489374بررسی اثرات لیزر فتوکواگولاسیون زودرس شبکیه بر ثبات مرحله رتینوپاتی در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیومجریپایان یافتهبلي
1589166شناسایی پاتوژنهای عامل اندوفتالمیت با استفاده از PCRمجریپایان یافتهخير
1688722بررسی فراوانی سلول های اندوتلیال قرنیه در بیماران دیابتی قبل و پس از پان رتینال فتوکوآگولاسیونمجریپایان یافتهبلي
1787417بررسی تاثیر تزریق داخل ویتره فعال کننده پلاسمینوژن بافتیt-PA در درمان ادم ماکولای مقاوم به درمان در چشم افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیومجریپایان یافتهبلي
1886746بررسی تغییرات پریمتری SWAp در بیماران تیپ یک دیابت فاقد عارضه مشهود سگمان خلفی و مقایسه با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
1985501تهیه و ارزیابی in vitro و in vivo لیپوزومهای حاوی اوستین (Anti-VEGF IgG) جهت تزریق داخل چشمی (داخل ویتره) و مقایسه با محلول تزریقی آنمجریپایان یافتهخير
2081071بررسی رابطه گلوکوم (زاویه باز و بسته) مزمن و عفونت هلیکوباکتر پیلوریمجریپایان یافتهخير
21980570نظام ثبت بیماران با ترومای نافذ چشمی خراسان بزرگهمکاردر دست اجراخير
22971571نظام ثبت معاینات چشمی در نوزادان نارسهمکاردر دست اجراخير
23971570سیستم ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به تحلیل رفتگی های ارثی شبکیه چشم در مشهدهمکاردر دست اجراخير
24970389بررسی بروز ROPدر نوزادان مبتلا به سپسیس نوزادیهمکاردر دست اجرابلي
25960978مقایسه میزان آسیب شبکیه در درمان macular hole closure با دو روش برداشتن ILM با pinch وscraperهمکارپایان یافتهبلي
26960463بررسی پلی مورفیسم های دومین های فعال ژن VEGFدر ارتباط با پاسخ به درمان تزریق داخل ویتره اواستین در بیماران رتینوپاتی دیابتی دارای ادم ماکولاهمکاردر دست اجرابلي
27951832بررسی عملکرد استفاده از سیستم ضبط تصاویر عمل در اموزش عملی دستیاران تخصصی چشم پزشکیهمکاردر دست اجراخير
28950232بررسی تغییرات خواص بیومکانیک قرنیه توسط Oculus corvis ST و ocular response analyzer بعد از عمل جراحی پارسپلانا ویترکتومیهمکاردر دست اجرابلي
29941637طراحی و راه اندازی ثبت کشوری بیماری HTLV-Iهمکاردر دست اجراخير
30940147بررسی بالانس اکسیدان انتی اکسیدانت در نوزادان مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادان با وزن تولد خیلی کمهمکارپایان یافتهبلي
31931748بررسي فراواني کاتاراکت در افراد عادي جامعه که تحت معاينات تشخيصي با اشعه ايکس قرار گرفته اند ( معاينات تشخيصي فلوروسکوپي مداخله اي و سي تي اسکن ناحيه ي سر )همکارپایان یافتهخير
32931669بررسی تغییرات گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW) مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارسهمکارپایان یافتهخير
33930011بررسی فراوانی موتاسیون ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتازMTHFR دربیماریهای انسدادی عروقی رتین و قسمت قدامی عصب اپتیک در بیماران کمتر از50سال مراجعه کننده به درمانگاههای بیمارستان خاتم الانبیا در مدت 6 ماه:بیمارستان خاتم الانبیا 1393همکارپایان یافتهخير
34930010تاثیر تحریک چندحسی بر درد ناشی از معاینه چشم جهت غربالگری رتینوپاتی نارسی در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
35922091بررسی اثربخشی تزریق داخل زجاجیه ای بواسیزوماب در نوزادان نارس در بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیا (1390-93)همکارپایان یافتهبلي
36922090بررسی شیوع بیماریهای سیستمیک زمینه ای همراه در بیماران با تشخیص یووئیت در درمانگاه های بیمارستان خاتم الانبیا : 1390-93همکارپایان یافتهبلي
37922089بررسی شیوع و نتایج درمانی اندوفتالمیت حاد پس از تزریق داخل ویتره داروهمکارپایان یافتهبلي
38920560میزان بروز و عوامل خطر رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیا مشهد (1390-92)همکارپایان یافتهبلي
39911235بررسی تاثیر دیررس تزریق داخل ویتره بواسیزوماب بر ایندکسهای بیومکانیک و آناتومیک قرنیههمکارپایان یافتهخير
40910973بررسی تغییرات میزان بروز جداشدگی شبکیه در روزه داریهمکارپایان یافتهخير
41910292تغییرات کوتاه مدت فشار داخل چشمی در تزریقات Bevasizumab داخل ویتره : مقایسه اثر داروهای کاهنده فشار داخل چشمیهمکارپایان یافتهبلي
42900827بررسی تغییرات IOP در بیماران تحت پارس پلانا ویترکتومی از لحاظ علل مختلف انجامهمکارپایان یافتهخير
4389816بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف خوراکی ایندومتاسین و پروپرانولول بر سیر بالینی و نتایج بینائی بیماران مبتلا به سنترال سروز کوریو رتینو پاتی حادهمکارپایان یافتهبلي
4489758بررسی زاویه جدا شدن شاخه های شریانی از شریان اصلی در شبکیه بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو شدید و مقایسه آن با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
4589698بررسی عملکرد الکتروفیزیولوژیک رتین با استفاده از الکترورتینوگرافی قبل و بعد از فتوکموتراپی ( متوکسالن+ماورابنفش نوع A)همکارپایان یافتهبلي
4689293بررسی ارتباط تعداد میکروآنوریسمهای شمارش شده به روش اتومات در تصاویر فلوئورسئین آنژیوگرافی شبکیه با مرحله دیابتیک رتینوپاتی غیر پرولیفراتیوهمکارپایان یافتهبلي
4788255بررسی رابطه بین دانسیته عروق ملتحمه و اپی اسکلرا و شدت رتینوپاتی دیابتیکهمکارپایان یافتهخير
4888022بررسی فراوانی پراکندگی بر حسب زمان و مشخصات دموگرافیک بیماری جداشدگی شبکیه در مراجعین بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) 1382-1385 همکارپایان یافتهبلي
4987043بررسی مقایسه ای نسبت فراوانی تیتر مثبت آنتی‌بادی ضدکلامیدیا پنومونیه و ضد هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دیابت قندی غیر وابسته به انسولین مبتلا به رتینوپاتی دیابتی (پرولیفراتیو و غیر پرولیفراتیو) با افراد سالمهمکارپایان یافتهخير
5086668بررسی زاویه جدا شدن شاخه های شریانی از شریان اصلی در شبکیه بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی و مقایسه آن با افراد سالمهمکارپایان یافتهخير
5184248بررسی رابطه سطح سرمی هموسیستئین با دیابت تیپ 2 و عوارض آنهمکارپایان یافتهخير
5284102تغییرات فیلم اشکی بعد از فیکوامولسیفیکسیون با برش سوپراتمپورال در مقایسه با برش تمپورالهمکارپایان یافتهخير
5384064بررسی تغییرات لایه اشکی قبل و بعد از عمل جراحی و تیرکتومی عوامل موثر در آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص)همکارپایان یافتهخير
5482086بررسی فراوانی تیتر مثبت آنتی بادی کلامیدیا پنومیه در بیماران تیپ 1همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982352Diabetic Retinopathy Clinical Practice Guidelines: Customized for Iranian PopulationPMCJournal of ophthalmic & vision research1395پنجم به بعد
2982351Central serous chorioretinopathy: from glucocorticoids to light intensityISIinternational journal of ophthalmology1394دوم
3982325Incidence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity in Khatam Al-Anbia Ophthalmology Hospital in Mashhad Cityعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Scientific Research in Dental and Medical Sciences1398سوم
4981570Comparison between Tear Film Osmolar Cocentration and Other Tear Film Function Parameters in Patients with Diabetes Mellitus.MedlineKorean journal of ophthalmology1398دوم
5981525Visual prognosis, clinical features, and predisposing factors in non-HIV patients with cytomegalovirus retinitisISIInternational ophthalmology1398دوم
6971692Intravitreal Injection of Anti-vascular Endothelial Growth Factor Agents for Ocular Vascular Diseases: Clinical Practice GuidelinePMCJournal of ophthalmic & vision research1397پنجم
7970531Endovascular treatment of an unruptured anterior communicating artery aneurysm presenting with acute altitudinal visual field defect: A case reportPMCJournal of current ophthalmology1397اول
8970128Vitreous changes after intravitreal bevacizumab monotherapy for retinopathy of prematurity: a case seriesPMCInternational journal of retina and vitreous1396پنجم
9952457Solid Lipid Nanoparticles Improve the Diclofenac Availability in Vitreous after Intraocular InjectionPMCJournal of drug delivery1395دوم
10952139Preparation and in vivo evaluation of nanoliposomes containing melphalan after intravitreal injection in albino rabbitsscopusJournal of Pharmaceutical Investigation1395دوم
11941033Effect of multisensory stimulation on heart rate during eye examination for screening of retinopathy of prematurity in preterm infantsscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1394چهارم
12940424Treatment of Chronic Central Serous Chorioretinopathy with Oral Methotrexate.PMCJ Ocul Pharmacol Ther1394اول
13935557Comparison of amplitudes of fusional vergence in patients with asthenopic and asymptomatic near exophoriascopusIranian Journal of Ophthalmology1394دوم
14935497Effect of topical diclofenac on postoperative photorefractive keratectomy pain: a randomized, controlled trial.ISIClinical & experimental ophthalmology1393سوم
15935247Effect of pan-retinal photocoagulation on the retinal nerve fiber layer in Diabetic patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394پنجم
16934672PCR detection and identification of bacterial contaminants in ocular samples from post-operative endophthalmitisPMCJournal of Clinical and Diagnostic Research1394اول
17934623Accommodative Ability in Prepresbyopic Diabetic PatientsSID/Iranmedex/MagiranPatient Safety & Quality Improvement Journal1393سوم
18933892Effect of multisensory stimulation on oxygen saturation in premature infants during eye examinationCinahlمراقبت مبتنی بر شواهد1393چهارم
19932671Bilateral macular hole following myopic photorefractive keratectomyPMCKorean J Ophthalmol1393سوم
20930727Nicotinic Acid Treatment for Retinal Vein Occlusion(Emro (IMEMRPatient Saf Qual Improv..1392اول
2192535OCULAR MANIFESTATIONS IN ADULT LEUKEMIAISCIRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1383مسئول
2292523NICOTINIC ACID IN RETINAL VEIN OCCLUSIONISIIRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1384مسئول
23922976Incidence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity in Mashhad,Northeast IranISIIran Red Crescent Med 1391اول
2492293Idonpathic Retinal Vasculitis, Aneurysms, and Retinitis: A Case Reportindex copernicusBina Journal of ophthalmology1390سوم
2591116Short-wavelength automated perimetry in type I diabetic patients without retinal involvement: a test modification to decrease test durationISIEuropean journal of ophthalmology1391اول
2690640Rhegmatogenous Retinal DetachmentChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390سوم
2790466Intravitreal tissue plasminogen activator to treat refractory diabetic macular edema by induction of posterior vitreous detachmentISIRetina1390اول
2890090Therapeutic Effects of High-Dose Intravenous Prednisolone in Methanol-Induced Toxic Optic NeuropathyISIJournal of Ocular Pharmacology and Therapeutics1390اول
2989233Neurotrophic corneal ulcer after topical tetracaine abuse: Management guidelinesISIIranian Red Crescent Medical Journal 1389مسئول
3089070Macular disease affects the outcome of ZyWave aberrometryPMCOphthalmic Surg Lasers Imaging1389سوم
3188556visual function following treatment of optic neuritisISIiranian red crescent medical journal1388اول
3288262Peripheral 360° retinectomy in complex retinal detachmentISIRetina1388چهارم
3388008[ Liposomal formulation of bevasizuamb for intravitreal administration: increased half-life, decreased side effects ]index copernicusIranian Journal of Medical Hypotheses & Ideas1386دوم
3488005Preparation, characterization, and in vivo evaluation of nanoliposomes-encapsulated bevacizumab (avastin) for intravitreal administrationISIRetina1388اول
3587649Alteration of Tear Film after Vitrectomy and its Influencing FactorsISIiranian journal of ophthalmology1387پنجم
3686648Removal of traumatic cyclitic membranes: Surgical technique and resultsISIGraefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology1386سوم
3786613ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با گلوکوم زاویه باز اولیه (Emro (IMEMRمجله چشم پزشکی بینا1386اول
3886260نتایج درمان طبی در پیشگیری از خونریزی مجدد در هایفمای آسیبی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
3986179ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با گلوکوم زاویه باز اولیهindex copernicusمجله چشم پزشکی بینا1386مسئول
4086081Abnormal Cambrige low - contrast grating sensivity results associated with diabetic retinopathy as a potential screening tool scopusEastern Mediterranean Health Journal1386اول و مسئول
4185318شیوع آمبلیوپی و همه گیرشناسی بیماران مبتلا به لوچی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 1378 - 1381(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
4285051Chlamidia pneumonia and proliferative diabetic retinopathy : serologic evidences in a pilot study SID/Iranmedex/MagiranIranian journal of ophtalmology1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973015Effect of Single Dose Antiglaucoma Medications on Choroidal Thicknessبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
2942926تهیه، تعیین خصوصیات و ارزیابی درون تن نانوذرات لیپیدی جامد حاوی دیکلوفناک بعد از تزریق داخل چشمی1st International Gazi Pharma Symposiumآنتالیاپوستر1394خير
3934116Effect of Methotrexate in Treatment of chronic central serous chorioretinopathyبیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1393بله
4934115a case of anterior communicating Artery Aneurysm presenting with Acute visual Field Defectبیست و چهارمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1393خير
5923434-ESCRS- European Society of Cataract and Refractive SurgeonsAmsterdam RAIسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه