مهدی  پورصادق

 فعاليت هاي پژوهشي

 

مهدی پورصادق

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): مهدی پورصادق رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : گوش و حلق وبینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : poursadeghm@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1940070مقایسه بروز اکنه در بیماران قبل و پس از رینوپلاستی و عوامل موثر در آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) و قائم در سال های 96-1394مجریپایان یافتهبلي
2910020بررسی نمای رادیوگرافیک ضایعات کیستیک وتومورال سینوس های پارانازال در تصویربرداری CBCTمجریپایان یافتهبلي
389226بررسی تغییرات شنوایی از راه استخوان به دنبال جراحی اتواسکلروزیسمجریپایان یافتهبلي
486308بررسی اثر جراحی های سپتورنیوپلاستی بر روی حیات دندانهای قدامی فک بالامجریپایان یافتهخير
589842مقایسه عملکرد ساکول قبل و بعد از عمل استاپدوتومی با استفاده از آزمون VEMP همکارپایان یافتهبلي
687123بررسی علل و عوامل مسا عد کننده سنگ غدد بزاقی در بین بیماران مراجعه کننده به بخش گوش و گلو و بینی بیمارستان امام رضا (ع) 87-1386همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1943204Overcoming Complications Through Pre-patient Surgical Training in Otolaryngology.PMCIndian journal of otolaryngology and head and neck surgery1392دوم
2935283Epidemiological Survey of Sinonasal Malignancy in North-East Iran.PMCranian journal of otorhinolaryngology1394اول
3924420Large giant cell tumor of the temporal bone presenting as mild conductive hearing lossscopusمجله گوش و حلق و بینی ایران1385دوم
4923712Organic dysphoniaSID/Iranmedex/Magiranمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1373اول
5923711Incus bypass stapedotomySID/Iranmedex/Magiranمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1373دوم
6921085Outcome of stapes surgery for tinnitus recovery in otosclerosisPMCInternational Tinnitus Journal1391دوم
791218A missed oesophageal foreign bodyISIEmergency Medicine Journal1391دوم
891176Congenital Agenesis of All the Nasal CartilagesISIAesthetic plastic surgery1391دوم
990873Overcoming Complications Through Pre-patient Surgical Training in OtolaryngologyISIIndian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery1390دوم
1089407Pulp necrosis during septorhinoplastyISILaryngoscope1389دوم
1186299مقایسه دو پروتکل درمانی در کنترل کوتاه مدت علائم بیماران با رینیت آلرژیکسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386اول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1923562The epidemiological study of sinonasal malignancies in Northeast of Iranکنگره بین المللی هم ادیشی سرطانمشهدپوستر1391بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه