احمد  میمنه جهرمی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

احمد میمنه جهرمی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): احمد میمنه جهرمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استادیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : گوش و حلق وبینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : MeymanejahromiA@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960510بررسی و مقایسه پارامتر های رینومتری و رینومانومتری قبل و بعد از عمل جراحی رینوپلاستی و ارتباط آن با میزان رضایت بیمارانمجریعقد قراردادبلي
2950210بررسی میزان گرفتگی بینی بعد از عمل راینوپلاستیمجریپایان یافتهبلي
3920128ارزیابی اثر داروی مونتلوکاست بر روی علایم و سایز هایپرتروفی ادنوییدمجریپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1942905Montelukast in Adenoid Hypertrophy: Its Effect on Size and SymptomsPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394دوم
2923683Comparison between external and internal lateral osteotomy regarding postoperative edema and ecchymosis in rhinoplastySID/Iranmedex/Magiranمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1385اول و مسئول
391584Efficacy of Dexamethason in Reducing Edema and Echymosis During the First Week After Operation in Rhinoplastyindex copernicusافق دانش1389دوم
491056The Epidemiological and Clinical Aspects of Nasal Polyps that Require SurgeryscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1391اول
589524Efficacy of Dexamethason in Reducing Edema and Echymosis During the First Week After Operation in RhinoplastySID/Iranmedex/Magiranافق دانش1389دوم
689495Evaluation of cholesteatoma frequency in patients with chronic otitis mediaسایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1389اول
786327درمان تی نی توس سابژکتیو به وسیله تحریکات الکتریکی القاء شده از سطح پوستسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386اول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه