حسن  متقی مقدم شهری
خلاصه عملکرد حسن  متقی مقدم شهری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حسن متقی مقدم شهری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حسن متقی مقدم شهری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : mottaghih@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
قلب کودکانفوق تخصص1380دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980002بررسی فراوانی و عوارض باقی ماندن ورید اجوف فوقانی چپ در کودکان مبتلا به ناهنجاریهای مادرزادی قلبمجریدر دست اجراخير
2971236بررسی فراوانی َو نوع نقایص مادرزادی قلب در کودکان حاصل از لقاح مصنوعی مراجعه کننده به به کلینیک قلب کودکان بیمارستان امام رضا (ع)مجریدر دست اجراخير
3971211بررسی قابلیت پیشگویی اندکس نقص دیواره بین دهلیزی ثانویه(َASD index) درانتخاب روش درمانَ ازطریق پوست ( اینترونشن) یا جراحی قلب درکودکان مراجعه کننده به کلینیک قلب بیماری های مادرزادی قلب بیمارستان امام رضا (ع) در سال های 1381 لغایت 1397مجریدر دست اجراخير
4971179بررسی فراوانی ناهنجاریهای های ادراری تناسلی تشخیص داده شده در کودکان با ناهنجاریهای مادرزادی قلب مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع)مجریدر دست اجرابلي
5971104بررسی فراوانی همزمانی اختلال بیش فعالی و کمبود تمرکز (ADHD) تشخیص داده شده در کودکان با نقایص مادرزادی قلب مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع)مجریدر دست اجراخير
6970897بررسی فراوانی نقایص ساختمانی و مادرزادی ارتوپدیک تشخیص داده شده در بین کودکان با اختلالات مادرزادی قلب مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) طی 17 سال از 1381 تا 1397مجریدر دست اجراخير
7970681بررسی فراوانی اختلالات مادرزای قلبی در بیماران ارجاع شده دارای ناهنجاری‌های مادرزادی و ساختمانی گوارشی به بیمارستان امام رضا (ع) طی سال های 1381 تا 1396مجریپایان یافتهبلي
8970476بررسی فراوانی، انواع و عاقبت آریتمی های قلب جنین تشخیص داده شده با اکو کاردیوگرافی جنینی طی سالهای 1390 تا 1398 در بیمارستان امام رضا (ع)مجریدر دست اجرابلي
9961758بررسی علل, انواع و نتایج تعویض دریچه های مصنوعی قلب در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) طی 17 سال از 1381 تا 1397مجریدر دست اجرابلي
10961055طراحی نرم افزاری جهت پیش بینی مشکلات قلبی و عروق کرونر در کودکان مبتلا به کاواساکیمجریدر دست اجراخير
11960658بررسی یافته های بالینی و پاراکلینیکی پرفشاری اولیه شریان ریوی در کودکان (یک مطالعه مقطعی 16 ساله)مجریدر دست اجرابلي
12960468بررسی فراوانی یافته‌های بالینی و پاراکلینیکی بیماران کره سیدنهام در بیمارستان‌های امام رضا (ع) و قائم مشهد طی سال ها ی 1385 تا 1395مجریپایان یافتهبلي
13950648بررسی فراوانی ناهنجاریهای قلبی و پیامد آن در کودکان با مال پوزیشن قلبی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد طی سال های 1385-1395مجریپایان یافتهبلي
14950598بررسی وضعیت تغذیه در کودکان مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب در سال 13951396مجریپایان یافتهخير
15941186بررسی فراوانی انواع ناهنجاری های مادرزادی قلبی تشخیص داده شده با اکو کاردیوگرافی جنینیمجریپایان یافتهبلي
16940861بررسی فراوانی تظاهرات قلبی در بیماران مبتلا به سندروم ترنرمجریپایان یافتهبلي
17940569بررسی چالش های درخواست و انجام مشاوره های پزشکی در گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
18931774بررسی وضعیت موجود مبتلایان کاردیومیوپاتی، عوامل خطر و عاقبت بیماری در بیماران کمتر از 18 سال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) در سال های 1380 لغایت 1394مجریپایان یافتهخير
19931608بررسی بیماری های قلبی مادرزادی در کودکان مبتلا به شکاف کام و لبمجریپایان یافتهبلي
20931478بررسی یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی کودکان مبتلا به تب روماتیسمال حاد: یک بررسی گذشته نگر پنج سالهمجریپایان یافتهبلي
21931339بررسی مقایسه ای بیومارکرهای ادراری KIM-1(kidney Injury Molecule), IL-18(Interleukin-18) (Neutrophil Gelatinase-Associated lipocalin)NGAL در کودکان مبتلا به بیماری های سیانوتیک مادرزادی قلبی و کودکان سالم برای شناسایی زودرس آسیب اولیه کلیوی ناشی از هیپــوکســمیمجریپایان یافتهبلي
22900616بررسی نتایج درمان و سیر بالینی کودکان مبتلا به سندرم داون با بیماری مادرزادی قلبی از مهر ماه سال 1380 تا مهر 1391 در بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
2389686بررسی نتایج اقدامات تشخیصی و درمانی و پیگیری کودکان مبتلا به نقص دیواره دهلیزی بطنیمجریپایان یافتهبلي
2488762بررسی نتایج اقدامات تشخیصی و درمانی و پیگیری کودکان مبتلا به تنگی آئورتمجریپایان یافتهبلي
2588510بررسی فراوانی هایپرتانسیون پولمونری در بیماران مبتلا به تالاسمی اینترمدیا مراجعه کننده به مرکز درمانی ، آموزشی پژوهشی بیماران هموفیلی – تالاسمی مشهد (کلینیک سرور)مجریپایان یافتهبلي
2688005ارزیابی عملکرد قلبی در کودکان دیالیزی مجریپایان یافتهخير
2787433بررسی مقایسه ای فراوانی انواع نقایص مادرزادی قلب درکودکان تک قلو و چند قلو در بیمارستان امام رضا(ع) از فروردین1382 تا فروردین 1388مجریپایان یافتهبلي
28971944بررسی روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادیهمکارعقد قراردادبلي
29970422بررسی پلی مورفیسم‌ RANK [(rs1805034(+34694 C>T)] و سطح سرمی RANK به عنوان مارکرهای پیش گویی کننده اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورهمکاردر دست اجرابلي
30970261بررسی شیوع و علل عفونتهای عمده پس از اعمال جراحی قلب در بیماری های مادرزادی و ساختمانی قلب در بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 1393تا 13961396همکاردر دست اجرابلي
31970260بررسی انواع بستن مجرای شریانی باز قلب ، نتایج و عوارض آن به روش اینترونشن در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) طی سالهای 1390 تا1396همکارپایان یافتهبلي
32970054بررسی میزان qtc قبل و بعد از دریافت البومین در بیماران سندرم نفروتیک مراجعه کننده با ادم و همراهی با علایم هیپوکلسمیهمکاردر دست اجرابلي
33961498ارتقا مهارت سمعی صداهای ریوی و قلبی در دستیاران با استفاده از استتسکوپ دیجیتالهمکارپایان یافتهبلي
34961082بررسی 10 ساله کودکان آترزی مری بستری شده در بیمارستان دکتر شیخ مشهد و شیوع آنومالی های قلبی همراه با آن طی سالهای 1384 الی 1394همکاردر دست اجرابلي
35960801بررسی پلی مورفیسم های(rs 2277438 , rs 9594782) ژن RANKL و سطح سرمی RANKL به عنوان مارکرهای پیش گویی کننده اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورهمکاردر دست اجرابلي
36960800بررسی پلی مورفیسم های(rs 2073617 (950T>C), rs 2073618 (1118 G>C))ژن استئوپروتگرین و سطح سرمی استئوپروتگرین به عنوان فاکتور پیش گویی کننده ی اختلالات عملکردی قلب در بیماران بتا تالاسمی ماژورهمکاردر دست اجرابلي
37960663رجیستری منطقه ای بیماری سندرم نفروتیکهمکاردر دست اجراخير
38960043بررسی تغییرات فشار خون کودکان با سایز متفاوت کاف فشار سنج و وضعیت های مختلف بدن(ایستاده،نشسته،خوابیده)همکارپایان یافتهبلي
39950704تعیین تأثیر استفاده از PEWS در کارآیی کارورزان اطفال در تشخیص سریع کودکان بیمار نیازمند مراقبت ویژه: “دیدگاه کارورزان گروه اطفال مشهد'همکارپایان یافتهبلي
40950645بررسی فراونی اقلام تجویزی(انتی بیوتیک –کورتون –ضدالتهاب های غیراستروییدی ) در نسخ پزشکان بیمارستان شیخ مشهد در مورد بیماری های شایع کودکانهمکارپایان یافتهبلي
41941799بررسی رابطه تاب آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند بیمار مزمنهمکارپایان یافتهخير
42930845 بررسی شیوع ازدیاد فشار خون شریان ریوی درکودکان سندرم داون مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی همکارپایان یافتهبلي
43910758بررسی اثر ایبوبروفن خوراکی در پیشگیری از ایجاد PDA در نوزادان خیلی کم وزنهمکارپایان یافتهبلي
4489542بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی و MRI T2 در مورد سرباری آهن در قلب و کبد در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژورهمکارپایان یافتهبلي
4587244دقت پالس اکسی‌متری در تشخیص سندرم هپاتوپولمونری (HPS) در کودکان مبتلا به بیماری مزمن کبدیهمکارپایان یافتهبلي
4683012بررسی عوارض قلبی عروقی و هیپرلیپیدمی در کودکان و نوجوانان چاقهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972116Congenital Heart Defects in Children with Dextrocardia: A TenYear StudyISIInternational Journal of Pediatrics1397مسئول
2972114Fetal Echocardiography Indications: A Single- Center ExperienceISIInternational Journal of Pediatrics1397مسئول
3964470A Review Study on the Prenatal Diagnosis of Congenital Heart Disease Using Fetal Echocardiographyindex copernicusreviews in clinical medicine1396اول
4963235Immediate and Short-term Follow-Up of Aortic Coarctation Balloon Angioplasty and StentingISIInternational Journal of Pediatrics1396اول
5960641Assessment of Heart and Liver Iron Overload in Thalassemia Major Patients Using T2* Magnetic Resonance ImagingISIINDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION1396سوم
69515673- Infective Endocarditis Organisms in Children. A ten years studyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394اول
7943269The Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA): a Case Series and Brief Review Volume Volume 1 (2013) The Anomalous Origin of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (ALCAPA): a Case Series and Brief ReviewISIInternational Journal of Pediatrics1394سوم
8943241Absolute and Relative Carnitine Deficiency in Patients on Hemodialysis and Peritoneal DialysisISIIranian Journal of Kidney Diseases1394دوم
9942471Clinical Characteristics of Down Syndrome Children With Congenital Heart Disease in a Developing CountryscopusJournal of Comprehensive Pediatrics1394اول
10941219Mild Hyperhomocysteinemia in Children and Young Adults on Dialysis: A Single Center StudySID/Iranmedex/MagiranJ Ped. Nephrology1394دوم
11940074Prevalence of Pulmonary Hypertension in Patients with Thalassemia Intermedia in 2009: a single center’s experiencePMCElectronic Physician1394اول
12935503Antioxidant vitamins status in children and young adults undergoing dialysis: A single center studyscopusIndian Journal of Nephrology1394دوم
13934490clinical outcome in down syndrome children with congenital heart diseaseChemical AbstractBritish journal of medicine and medical research1393اول
14933944Diagnostic Utility of Chest X-rays in Neonatal Respiratory Distress: Determining the Sensitivity and SpecificityISIInternational Journal of Pediatrics1393اول
15932456Sengers syndrome: six novel AGK mutations in seven new families and review of the phenotypic and mutational spectrum of 29 patientsISIOrphanet Journal of Rare Diseases1393چهارم
16931811Evaluation of clinical manifestations of Noonan Syndrome in IranChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393سوم
17931809Consanguinity and isolated atrial septal defect in North East of IranISIannals of saudi medicine1393اول
18925108Neonatal Tetanus in Mashhad (North East of Iran) over a 17 Year periodscopusiranian journal of neonatalogy1393اول
1988304Congenital pulmonary arteriovenous malformation: a rare cause of cyanosis in childhoodPMCCeylon Med J1388اول
2087471Congenital Absence of One of the Pulmonary ArteryBranchesindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
2187296Scimitar syndrome: report of a case and its surgical management ISIAnnals of Saudi Medicine 1388سوم
2286227بررسی حفره دهان بیماران مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلبی CHDسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982502بررسی اثربخشی اکوکاردیوگرافی جنینی و سونوگرافی در تشخیص پره ناتال بیماری های مادرزادی قلبی در مقایسه با اکوکاردیوگرافی بعد از تولدThe 3rd Caspian Meeting in Collaboration with CSIمشهدپوستر1398خير
2982403Fetal CardiologyCASPIAN Meeting 2019 in Collaboration with CSIمشهدسخنرانی1398بله
3982402Frequency of congenital heart defect in patients with congenital gastrointestinal malformationsCASPIAN Meeting 2019 in Collaboration with CSIمشهدپوستر1398بله
4982401Clinical and paraclinical findings of Sydenham chorea in pediatric patientsCASPIAN Meeting 2019 in Collaboration with CSIمشهدپوستر1398بله
5980773Cardiac emergencies in neonate& infant1st International neonatal& perinatal medicine congressمشهدسخنرانی1391بله
6980771Interesting cases of Balloon Angioplasty of Aortic Coarctation in Children & Adults14th congress of Iranian heart association in collaboration with British cardiac Societyتهرانسخنرانی1383بله
7980770Nutrition in children with congenital heart diseaseسمینار تغذیه در اطفالمشهدسخنرانی1380بله
8980769Nutritional support in children with congenital heart disease1st International congress of neonatal and childhood nutrition, growth and developementمشهدسخنرانی1390بله
9980768Echocardiographic Evaluation of Right and Left Ventricular Diastolic Function in Patients with Thalassemia Major6th national congress on cardiovascular updateمشهدسخنرانی1383بله
10980767Prevention of Congenital Heart Defectsناهنجاریهای مادرزادی شایع در کودکانمشهدسخنرانی1392بله
11980766Pediatric Systemic Hypertensionتازه های پرفشاری خون در اطفال و بالغینمشهدسخنرانی1383بله
12980765بررسی عملکرد کلی قلب با استفاده از داپلر اکوکاردیوگرافی در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور4th International congress of Hematology and Oncologyمشهدسخنرانی1383بله
13980763Obesity in childrenکنفرانس چاقی در کودکانمشهدسخنرانی1383بله
14980762پیشگیری از آندوکاردیت عفونی در کودکاندومین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایرانمشهدسخنرانی1382بله
15980690Head-up tilt table testing (HUT) in children with unexplained Syncopeسیزدهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی (کنگره قلب و عروق)شیرازسخنرانی1379بله
16980689Is HTLV1 screening necessary before cardiac catheterization of congenital heart diseases?نخستین کنگره بین المللی HTLV1 و بیماریهای وابستهمشهدپوستر1388بله
17980688Congenital absence of one pulmonary artery2nd Iranian Congress of Pediatric Cardiologyتهرانسخنرانی1387بله
18980687Torticollis: An uncommon presentation of Kawasaki diseaseسومین کنگره قلب کودکان ایرانتهرانسخنرانی1390بله
19980686Is HTLVI screening necessary before cardiac catheterization of congenital heart diseases?4th symposium on update in C.V diseaseشیرازسخنرانی1389بله
20980668Streptococcal pharyngitis- Acute rheumatic feverدوره آموزش مداوم- برنامه مدون کودکان3نیشابورسخنرانی1386بله
21980602Cardiovascular involvement in renal diseasesتازه های بیماریهای کلیه و سیستم ادراری در کودکانمشهدسخنرانی1395بله
22980558Congenital heart diseaseCongenital heart diseaseشیرازسخنرانی1397بله
23980557Resurgence of Acute Rheumatic Fever7th international Kowsar Hospital Congressشیرازپوستر1395بله
24980556عوارض فارنژیت- تب روماتیسمیبرنامه مدون بیماریهای تنفسی در اطفالمشهدسخنرانی1391بله
25980362Single ventricleیازدهمین کنگره بین المللی قلب و عروق خاورمیانه و چهارمین کنگره مداخلات پیچیده قلبیشیرازسخنرانی1398بله
26980153اختلالات تکاملی در کودکانسمپوزیوم یکروزه تکامل و اختلالات آن در کودکانمشهدسخنرانی1394بله
27980016مراقبتهای ویژه قلبی در نوزادان1st international neonatal& perinatal medicine congressمشهدسخنرانی1391بله
28980014تصویربرداری غیرتهاجمی قلب و عروق در کودکان6th Razavi international cardiovascular congressمشهدسخنرانی1392بله
29980013مقلدهای قلبی صرعCongress of electroencephalography and epilepsy in childrenمشهدسخنرانی1396بله
30980012بیماریهای شایع کلیوی در کودکان- پرفشاری خون در کودکانPediatric congress of kidny and urinary tract disordersمشهدسخنرانی1393بله
31980011چاقی در کودکانچاقی در کودکان با رویکرد بیماریهامشهدسخنرانی1395بله
32980010اهمیت پیشگیری از حوادث و سوانح کودکانبرخورد با کودک حادثه دیده بر اساس مانامشهدسخنرانی1393بله
33980009تصویربرداری قلب در کودکان1st international congress of non invasive cardiovascular imagingمشهدسخنرانی1392بله
34980003نارسایی قلب جنیناولین همایش ملی غربالگری پیشرفته در پزشکیمشهدسخنرانی1390بله
35980002پیشگیری از بیماریهای مادرزادی قلبدومین کنگره سراسری سلامت کودکان و نوجوانانزاهدانسخنرانی1393بله
36974346ناهنجاریهای ساختمانی قلب: تترالوژی فالوت- جابجایی عروق بزرگهمایش روز جهانی بیماریهای مادرزادیمشهدسخنرانی1397بله
37972936تشخیص، درمان و پیشگیری از ترومبوز در بیماری کاواساکیاختلالات ترومبوتیک در نوزادان و کودکانمشهدسخنرانی1397بله
38971613Cardiovascular complication in children with Kawasaki diseaseدومین همایش کشوری روماتولوژی کودکان ایرانمشهدسخنرانی1397بله
39971465Reoccurrence of an acquired post infectious heart disease in north east of Iran2nd International congress on prevention strategies for healthcare associated infectionsمشهدسخنرانی1397بله
40970677A Survey of congenital heart defects, diagnosed by fetal echocardiography1st caspian meeting with collaboration of CSIمشهدپوستر1396خير
41970674Study of nutritional status in children with congenital heart disease1ST CASPIAN Meeting with collaboration with CSIمشهدپوستر1396بله
42970672Indication of Fetal echocardiography1ST CASPIAN Meeting with collaboration with CSIمشهدسخنرانی1396بله
43960756آیا کاتتریسم قلبی روتین قبل از انجام جراحی قلب کودکان مبتلا به تترالوژی فالوت ضروری است؟ششمین همایش قلب کودکان ایرانتهرانپوستر1396بله
44960754مطالعه ای جدید از یک بیماری قدیمی و اکتسابی قلب کودکان در شمالشرق ایرانششمین همایش قلب کودکان ایرانتهرانسخنرانی1396بله
45951830کمبود نسبی کارنی تین در بیماران همو دیالیزی و دیالیز صفاقیESPN 2015بروکسلپوستر1394خير
46951651nurishing little heart with congenital anomaliesهشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمشهدپوستر1395خير
47951561کمبود نسبی کارنی تین در بیماران همودیالیزی و دیالیز صفاقیٍESPN 2015بروکسلپوستر1394خير
48941738Kawasaki Disease & Heart Involvement In Infant & Childrenسمینار بیماری های روماتولوژی کودکان، امیدها و چالش هامشهدسخنرانی1394بله
49941308a comrarative survey on the frequency of congenital heart disease among single versus multiple gestationsتازه های قلب و عروقشیرازسخنرانی1391بله
50941307is viral screening necessary before cardiac catheterization of congenital heart disease?کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1394بله
51941305Cardiovascular involvement in Kawasaki diseaserazavi international cardiovascular congresمشهدسخنرانی1394بله
52933943آیاازدواج فامیلی وهم خونی والدین برفراوانی کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی موثر است؟دومین کنگره سراسری سلامت کودکان و نوجوانان با محوریت بیماریهای شایع کودکانزاهدانسخنرانی1393بله
53932569Congenital heart diseases in NICU1 st International Neonatal & Perinatal Medicine Congress ,Feb 25-27 ,2013mashhadپوستر1391خير
54931955هیپرهموسیستینمی در بیماریهای مزمن کلیه- آیا پیشگویی کننده است؟The sixteenth congress of the international pediatric nephrology associationshanghai, chinaپوستر1392خير
55931953وزن گیری در کودکان مبتلا به سندرم داون و بیماری قلبی همراهسومین سمینار سراسری تغذیه رشد و تکامل نوزادان و کودکانمشهدسخنرانی1392بله
56931938clinical outcome in children with down syndrome and congential heart defectsششمین سمپوزیوم ازه های قلب و عروقشیرازسخنرانی1393بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11217ورزش در بیماریهای شایع کودکان1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه