رضا  مهدوی زفرقندی
خلاصه عملکرد رضا  مهدوی زفرقندی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رضا مهدوی زفرقندی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا مهدوی زفرقندی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : اورولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : MahdaviR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1922690ارتباط remote ischemic preconditioning و عملکرد اولیه کلیه پیوندی از دهنده مرگ مغزیمجریدر دست اجراخير
2921950بررسی ارتباط میزان بقاء کلیه پیوندی از دهنده مرگ مغزی با نمونه بیوپسی کلیه در زمان انجام پیوندمجریپایان یافتهبلي
3921444مقایسه میزان درد ناشی از سیستوسکوپی rigid پس از تزریق داخل مجرایی ژل لیدوکائین با ژل لوبریکان محلول در آب در مردان جهت خروج DJ پس از پیوند کلیه: کارآزمایی بالینیمجریپایان یافتهخير
4911319بررسی بروز HER2-neu در سرطان پروستات و ارتباط آن با گلیسون اسکور، تعداد بیوپسی های درگیر و حجم تومور در بیوپسی های سوزنی سیستماتیک ترانس رکتال پروستات (TRUS)مجریپایان یافتهبلي
589787مقایسه میزان بقاء پیوند در دریافت کنندگان پیوند کلیه از کودکان و بزرگسالان مرگ مغزیمجریپایان یافتهخير
689582مقایسه عوارض اورولوژیک، عروقی و لنفاتیک بین بیماران گیرنده پیوند از دهنده زنده و دهنده کاداوریک در بیماران بخش پیوند بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهای 1390-1380مجریپایان یافتهخير
788087بررسی تاثیر پیوند کلیه بر میزان PSAمجریپایان یافتهبلي
887384اثر تزریق نوروتوکسین بوتولیسم نوع A داخل دتروسور در مثانه بیش فعال ایدیوپاتیک مقاوم به درمان داروییمجریپایان یافتهخير
987349بررسی فراوانی سرطان پروستات در افراد ی که با تشخیص BPH تحت عمل جراحی ‌پروستاتکتومی در بیمارستان امام رضا(ع) طی سالهای 1380 الی 1387 قرار گرفته اندمجریپایان یافتهبلي
1086685بررسی تشخیصی کانسر پروستات با روش TURP در بیماران با بیوپسی منفی قبلی و سطح بالای PSA و علائم ادراری تحتانی (LUTS) مثبت مجریپایان یافتهخير
1186477بررسی آگاهـی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به اهـداء عضـومجریپایان یافتهخير
1283192بررسی مقاومت میکروبی باکتری های گرم منفی جداشده از کشت ادراری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) در پائیز و زمستان 83مجریپایان یافتهخير
1382402مقایسه عملکرد ، عوارض جسمانی و بقا در سه گروه گیرندگان پیوند کلیه از دهنده زنده (خویشاوند و غیر خویشاوند ) و کاداور در مرکز پیوند کلیه بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهخير
14971961رجیستری بیماری کانسر پروستات در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
15971960رجیستری بیماری تومور مثانه در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
16971959رجیستری بیماری بزرگی خوش‌خیم پروستات در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
17961141رجیستری بیماری های اورولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
18950386مقایسه شیوع بیماری پیرونی در بیماران دیابتی با افراد غیر دیابتیهمکارپایان یافتهبلي
19940286بررسی سیتولوژی ادرار به دو روش اسمیر مستقیم و پایه مایع LBC)) در شناسایی ضایعات مثانههمکارپایان یافتهبلي
2089745تعیین رابطه میان آنتی ژن اختصاصی پروستات و نمایه توده بدنی در بیماران با علائم انسداد ادراریهمکارپایان یافتهبلي
2189729بررسی اثر پیوند اتولوگ سلول های بنیادی مغز استخوان در گیرندگان پیوند کلیه از دهنده ی غیر زنده بر کار کلیه پیوندیهمکارپایان یافتهبلي
2286455تعیین تاثیر واریکوسلکتومی ساب کلینیکال بر پارامترهای اسپرم و میزان باروری و فراوانی واریکوسل ساب کلینیکال (به روش ریفلاکس وریدی) همزمان با واریکوسل گریدIIIسمت مقابلهمکارپایان یافتهبلي
2386433بررسی ماندگاری PSA (آنتی ژن اختصاصی پروستات) در نمونه فریز شده و مقایسه آن با نمونه خون فریز نشدههمکارپایان یافتهخير
2486110بررسی تاثیر مصرف دسموپرسین خوراکی در کاهش شب ادراری ناشی از هیپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH ) همکارپایان یافتهخير
2584414بررسی میکرودلیشن کروموزوم y در مردان با ناباروری الیگواسپرمیک شدید یا آزواسپرمیکهمکارپایان یافتهخير
2684044بررسی ارتباط بین وجود پروتئین P53 در سرم و ادرار و افزایش ظهور پروتئین P53 در بافت تومورال بیماران مبتلا به سرطان سلولهای ترانزیشنال مثانه همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980700Relationship between HER-2 Gene Expression and Prognostic Prostate Cancer Parameters in Trans Rectal Ultrasound-guided BiopsiesISCJournal of Patient Safety and Quality Improvement1398دوم
2980505The relation between zero-time pretransplant deceased donor renal biopsy and kidney transplant survivalPMCResearch and Reports in Urology1398سوم
3963731Renal Transplantation and Ureteroneocystostomy(living and cadaveric)ISITRANSPLANTATION PROCEEDINGS1382دوم
4963729Enterocystoplasty and ureterocystoplacty before renal transplantation : A comparison with the control groupPMCInternational journal of organ transplantation medicine1389اول و مسئول
5963728Treatment of Monosymptomatic Nocturnal Enuresis: Sertraline for Non-Responders to DesmopressinPMCIranian journal of medical sciences1392اول و مسئول
6963727The use of contralateral native pelvic and ureter for total transplant ureteric reconstructionMedlineBJU international1383اول
7963726Epididymo-orchitis risk factors in traumatic spinal cord injured patientsISISPINAL CORD1382دوم
8963725Ureterocystoplasty and renal transplantationISITRANSPLANTATION PROCEEDINGS1382اول و مسئول
9963724Urological complication following renal transplantation assessment in 500 recipientsISITRANSPLANTATION PROCEEDINGS1381اول
10963723(The psychological effect of kidney donation on living donor ( Related and unrelatedISITRANSPLANTATION PROCEEDINGS1380دوم
11963719Covered exstrophy and visceral sequestration with complete double bladderISIJOURNAL OF UROLOGY1372اول و مسئول
12962242Successful cadaveric transplantation of a splitted crossed fused disc type ectopic kidney to two patients with end-stage renal diseaseMedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1396اول
13961402Large Cell Neuroendocrine Carcinoma of Prostate: A Rare Interesting Case and Literature ReviewPMCNephro-urology monthly1396اول
14953224Immediate Vascular Complications After Kidney Transplant: Experience from 2100 RecipientsISIEXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION1396دوم
15951251Comparing the Outcome and Surgical Complications between Living and Cadaveric Renal Transplants: A Single Center Experience in Iranscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395اول
16950438Nonocclusive Mesenteric Ischemia after Renal Transplantation A Case Report and Literature ReviewMedlinesaudi journal of kidney disease and transplantation1395دوم
17941499The Role Of Transurethral Resection Of Prostate In Detecting Prostate Cancer In Patients With Previously Negative Biopsy, Elevated PSA Levels And Positive Lower Urinary Tract SypmtomsChemical Abstractمجله پزشکی ارومیه1391اول
18941493Minimally Invasive Procedures for Treatment of Urolithiasis in Transplanted KidneysPMCExperimental and Clinical Tranplantation1393اول
19931893platelet volume indices in patients with varicocelePMCClinical and experimental reproductive medicine1393اول
20930540Effect of kidney transplantation on early and late post-transplant prostate-specific antigen levelsPMCSaudi Journal of Kidney Disease and transplantation1392اول
21924948Testis-sparing surgery in testicular mass: Testicular epidermoid cysts.PMCCanadian Urological Association Journal1392اول
22924790Relationship between body mass index and prostate specific antigen inpatient with lower urinary tract symptomsCinahlمجله علوم پزشکی رازی1392سوم
23924015Using tunica albuginea autograft from crural segment for the treatment of Peyronie: one year resultsISCمجله علوم پزشکی رازی1391اول
24923686Dorsal onlay graft urethroplasty using buccalmucosa in adult urethral stricturesChemical Abstractمجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه1386اول و مسئول
25921504Transplanting Pediatric Deceased-Donor Kidneys Into Adult Recipients: An Iranian Experience.PMCExperimental and Clinical Transplantation1392اول
26921383Treatment of a Giant Genital Wart in an Infant via Cryotherapy: Report of Case.SID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neonatology1390سوم
2790755A distinct autosomal recessive ocular anomaly in Chaharborj, Islamic Republic of IranPMCEastern Mediterranean Health Journal1390پنجم به بعد
2890383The Result of Transrectal Ultrasound Guided 10-14 Cores Biopsies of the ProstateChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390مسئول
2989631Kidney vascular preoperative evaluation using computerized tomographic angiography and formal angiography and comparison with intraoperative findings in living kidney donorsindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1389دوم
3089220Large pelvic cystic mass of mullerian duct origin with involvement of rectal wall: A case reportISIIranian Red Crescent Medical Journal 1389دوم
3189093Patient and Graft Outcome in Related, Unrelated and Deceased Renal Transplant Recipients: Single Center ExperiencescopusInternational Journal of Nephrology & Urology1389اول
3289084Comparison of Enterocystoplasty and Ureterocystoplasty before Kidney Transplantationindex copernicusInternational Journal of Organ Transplantation Medicine1389اول
3388390ترمیم فیستولهای وسیع و مشکل مثانه به واژن بااستفاده از قطعه ایلئـوم یا ایلئوسکوم جهت افزایش حجم مثانهسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1388مسئول
3487047مقایسه اثرات درمانی اکسی بوتینین و دتروزیتول بر اختلالات ادراری در هشتاد بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
3586687Ureterocystoplasty is Safe and Effective in Patients Awaiting Renal TransplantationscopusUrology1386دوم
3686458Hygroma renalis: an extremely rare renal lesion.ISIUrol J1385اول و مسئول
3786130Uretrocystoplasty is safe and essective in patient awaiting renal transplantationISIUrology1386دوم
3885291Risk factors and laboratory diagnostics for post renal transplant tuberculosis: A case-controlled, country-wide study on definitive casesscopusTanaffos1385
3985215En bloc kidney transplantation from pediatric cadaveric donors to adult recipients. ISIUrology journal 1385اول
4085212p53 protein in serum and urine samples of patients with bladder transitional cell carcinoma and its overexpression in tumoral tissueISIUrology journal 1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971272Effect of kidney transplantation on early and late post-trans-pant prostate- specific antigen levelsبیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران ودوازدهمین کنگره پرستاری اورولوژیتهرانپوستر1397خير
2971269Approach to superficial bladder cancerبیست و یکمین انجمن اورولوژی ایران و دوازهمین کنگره پرستاری اورولوژیتهرانسخنرانی1397خير
3963148large cell neuroendcrine carcinoma of prostate: a rare interesting case and literature review20th congress of iranian urological associationتهرانپوستر1396خير
4962993Renal Transplantation in HTLV-1 recipients: A single center study19th Congress of Iranian Urological Associationتهرانسخنرانی1395خير
5962991Bladder neck stenosis after radical retropubic prostatectomy19th Congress of Iranian Urological Associationتهرانسخنرانی1395خير
6962984Results of En-block Kidney Transplantation from Pediatric Deceased Donors to Adult Recipients: 6 Years Experience20th Congress of Iranian Urological Associationتهرانسخنرانی1396خير
7962453Long term follow up of patients performed enterocystoplasty andureterocystoplasty before kidney transplantation: A single centerexperience32nd congress of european association of urology (EAU 2017)لندنسخنرانی1396خير
8960166Long term follow up of patients performed enterocystoplasty and ureterocystoplasty before kidney transplantation: A single center experience32nd congress of european association of urology (EAU 2017)لندنسخنرانی1396خير
9953336Long term follow up of patients performed Enterocystoplasty and Ureterocystoplasty before kidney transplantation: A single center experienceپنجاه وپنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان شاخه خراسانمشهدسخنرانی1395بله
10953334Results of En-Bloc Kidney Transplantation from Pediatric Deceased Donors to Adult Recipients: 6 Years Experienceپنجاه وپنجمبن کنگره میان دوره ای جامعه جراحان شاخه خراسانمشهدسخنرانی1394خير
11940208the effect of autologous bone marrow stem cell transplantation on graft function in kidney transplants obtained from deceased donordAU15 Madridمادریدپوستر1393بله
12924436Endourological Procedure for the Management of Urinary Calculi in Transplantated Kidneys5th congress of Iranian Endourology & Urolaparoscopy Society, 5-7 Dec 2012, Tehran – IRANتهرانسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1685راهکارهای پیشگیری از عوارض پیوند کلیه1394تالیف
21681کتاب جامع اورولوژی ایران فصل 'مشکلات جراحی و طبی پس از پیوند کلیه'1396تالیف
31680راهنمای جیبی پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی در ایران1387تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
117کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه