عبدالرضا  وارسته اول
خلاصه عملکرد عبدالرضا  وارسته اول
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

عبدالرضا وارسته اول

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): عبدالرضا وارسته اول رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : ایمنی شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : varasteha@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941467بررسی کارایی ایمونوتراپی زیرزبانی آلرژن اوالبومین محبوس شده در نانوپارتیکل PLGA متصل به آپتامر ضد سلول های دندریتیکمجریدر دست اجرابلي
2931684بررسی ایمونوتراپی به روش اپی کوتانئوس توسط نانو ذرات طلا متصل به آلرژن نوترکیب پروفیلین و آپتامراختصاصی ضد سلول های دندریتیک، در مدل موشیمجریدر دست اجرابلي
3931396تهیه واستاندارد نمودن عصارهء چهار آلرژن شایع منطقه (گردهء درخت چنار، علف شور، زعفران و تاج خروس) جهت انجام تست پریک در بیماران مشکوک به آلرژیمجریپایان یافتهبلي
4931176کلونینگ و بیان آلرژن شماره 1 سالسولا کالی(Sal k 1 ) در مخمر پیکیا پاستوریسمجریپایان یافتهبلي
5921299مقایسه ویژگیهای شخصیتی، سایکو پاتولوژی و مودالیته حسی دانشجویان دربدو ورود به دانشکده پزشکی ، با دانشجویان دانشگاه وارستگانمجریپایان یافتهخير
6921283تولید کیت الیزا به منظور تشخیص سم دیازینونمجریپایان یافتهبلي
7920519راه اندازی و استانداردسازی روش GC-FID جهت اندازه گیری اسیدهای ارگانیک ادرار در بیماران مبتلا به متیل مالونیک اسیدمی و پروپیونیک اسیدمیمجریپایان یافتهخير
8920506بررسی تاثیر آلودگی ترافیکی روی میزان بیان RNA و میزان تولید پروتئین های مربوط به آلرژن های گرده گیاه چنارمجریپایان یافتهبلي
9910527بررسی و آنالیز جهشهای مربوط به ژن های MMAA و MMAB در بیماران مبتلا به متیل مالونیک اسیدمیمجریپایان یافتهخير
10901001بررسی و آنالیز جهشهای مربوط به ژن mut در بیماران مبتلا به متیل مالونیک اسیدمیمجریپایان یافتهبلي
11900948تولید و بررسی ویژگیهای ایمونولوژیکی لاکتوکوکوس لاکتیس نوترکیب با قابلیت تولید آلرژن گرده گیاه علف شور ((sal k1 به عنوان یک واکسن زنده جهت درمان آلرژیمجریپایان یافتهبلي
1289704طراحی الیزا ساندویچ برای اندازه گیری اختصاصی آلرژن کیتینازانگورمجریپایان یافتهبلي
1389624تعیین پروفایل حساسیت به آلرژن های شناخته شده گرده گیاهان خانواده Chenopodiacea در بیماران آلرژیک فصلی با استفاده از آلرژن های نوترکیبمجریپایان یافتهخير
1489617بررسی باکتری پروبیوتیک بومی کشور (لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7) و سوش پروبیوتیکی تجاری لاکتوکوکوس لاکتیس به عنوان سیستمهای ایمونوادجوانتی برای ایمونوتراپی زیر زبانی تیپ 1 آلرژیمجریپایان یافتهخير
1588801بهینه سازی تولید یک پروتئین هیبرید از آلرژنهای گرده گیاه Chenopodium album در سیستمهای بیان کننده یوکاریوتی متفاوتمجریپایان یافتهبلي
1688789بررسی تاثیر فرایندهای غیر حرارتی بر روی آلرژینیسیته آلرژن های اصلی در پستهمجریپایان یافتهبلي
1788783بهینه سازی تولید و خالص سازی آلرژن نوترکیب علف شور در سیستم بیان کننده پروکاریوتیمجریپایان یافتهخير
1888449تولید و تخلیص آنتی بادی های مونوکلونال و پلی کلونال بر علیه آلرژن های اصلی انگور و طراحی آزمون الایزای ساندویچ برای سنجش آنها در ارقام مختلف انگورمجریپایان یافتهخير
1988448ساخت پروبیوتیک نوترکیب با قابلیت تولید آلرژن گرده گیاه کنوپودیوم (cha2 )مجریپایان یافتهخير
2087618تهیه واکسن ژنی کد کننده ی آلرژن اصلی گرده ی چنار و بررسی اثر بخشی آن در مدل موشیمجریپایان یافتهخير
2187615شناسایی،‮ ‬تعیین‮ ‬مشخصات‮ ‬مولکولی‮ و‮ تولید‮ پروتئین‮ ‬نوترکیب‮ ‬آلرژن‮ ‬های‮ ‬انگور‮ ‬و‮ ‬بررسی‮ ‬تأثیر‮ ‬سموم‮ ‬کشاورزی‮ ‬بر‮ ‬بروز‮ ‬یا‮ آلرژی‮ ‬زایی‮ ‬آنهامجریپایان یافتهبلي
2287542تولید یک پروتئین هیبرید از آلرژنهای Chenopodium Album و بررسی ایمونوژنیسیته آن در مدل تجربی آلرژیمجریپایان یافتهبلي
2387521شناسایی، تولید و تعیین مشخصات مولکولی آلرژن اصلی گرده گیاه تاج خروسی (Pigweed)مجریپایان یافتهخير
2486782کلونینگ و تولید آلرژن cuc m1 آلرژن اصلی خربزهمجریپایان یافتهبلي
2586781کلونینگ و تولید آلرژن Cuc m3، آل‍رژن خربزه cucumis meloمجریپایان یافتهخير
2686699شناسایی، تولید و تعیین مشخصات مولکولی آلرژن اصلی انگور ( Vitis vinifera)مجریپایان یافتهخير
2786665توزیع فراوانی آلرژی غذایی در دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای مشهد، سال 1387-1386 مجریپایان یافتهخير
2886356مطالعه و شناسایی آلرژنهای گروه درخت چنار و تولید نوع نوترکیب آن به روش مهندسی ژنتیکمجریپایان یافتهخير
2986354تاثیرات پاتولوژیک محلولهای خنثی کننده بوهای نامطبوع کاهش دهنده بار میکروبی و خوشبو کننده حاوی ذرات نانو سیلور (عطرینه)مجریپایان یافتهخير
3086347شناسائی، کلونینگ و تولید آلرژنهای نو ترکیب پسته و مطالعه مشخصات آنهامجریپایان یافتهخير
3186345کلونینگ ،بیان و تخلیص پروتئین CFP-10 مایکوباکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهخير
3286333کلونینگ ، بیان و خالص سازی پروتئین ESAT-6 پروتئین ترشحی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس.مجریپایان یافتهخير
3386206بررسی ارزش تشخیصــی CRP- hs در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حــاد مراجعــه کننده به اورژانــس جراحــی بیمارســتان امام رضــا(ع)مجریپایان یافتهخير
3486204بررسی ارزش تشخیصی 5 ـ هیدروکسی ایندول استیک اسید (5-HIAA) ادرار در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد مراجعه کننده به اورژانس جراحی بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهخير
3586081بررسی تحریک پوستی محلول های دارویی 1- قطره گوشی گلیسیرین فنیکه، 2-محلول موضعی آب آلیبور، 3-محلول موضعی ویوله دوژانسین1%-4-محلول موضعی ویوله دوژانسین0/5%مجریپایان یافتهخير
3686041شناسایی و تعیین مشخصات مولکولی آلرژن اصلی علف شور ( Salsola kali)مجریپایان یافتهخير
3786012کلونینگ، بیان و خالص سازی پروتئین TB10.4 از مایکو باکتریوم توبرکلوزیسمجریپایان یافتهبلي
3885192تاثیر برخی از فاکتورهای دفاعی بزاق بر پوسیدگی دندانی پیش رس شدید کودکانمجریپایان یافتهخير
3985146مطالعه ملکولی اثرات ال_اسیداسکوربیک، پپتید شبه گلوکاگونی_I و انسولین در پیشگیری از آپوپتوز ناحیه هیپوکامپ رتهای دیابتی نوع_Iمجریپایان یافتهخير
4085135ساخت وکتور بیان کننده پروتئین با قابلیت T/A کلونینگ جهت مقاصد مهندسی پروتئینمجریپایان یافتهخير
4185127بررسی حضور آنتی بادی IgE اختصاصی علیه قارچها در خون و مخاط سینوس بیماران مبتلا به سینوزیت آلرژیک قارچیمجریپایان یافتهخير
4284368تعیین عوامل موثر بر پاسخ به درمان با پلی سیتراk و هیدروکلروتیازید در کودکان با سنگ ادراری در زمینه هیپرکلسوریمجریپایان یافتهخير
4383093تهیه مدل حیوانی (Balb/c mice) جهت بررسی آلرژینیسیته آلرژن نو ترکیب زعفران (rcros1)مجریپایان یافتهخير
4483018بررسی شیوع الرژی در سطح شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
4583014تولید آنتی بادی مونوکلونال بر ضد پروفیلین زعفرانمجریپایان یافتهخير
4680036استخراج ، خالص سازی و فرمولاسیون هورمون hcg با گرید دارویی در مقیاس نیمه صنعتی و مطالعه خواص فیزیکو شیمیایی و پایداری آنمجریپایان یافتهخير
4780019فرمولاسیون و بررسی پایداری فرآورده Anti-Rhdمجریپایان یافتهخير
4880018اندازه گیری کمی فرآورده Anti-D به روش ELAT و مقایسه آن با مقادیر به دست آمده از روش کومبسمجریپایان یافتهخير
4980008بررسی تاثیر لیوفیلزاسیون و اولترافیلیزاسیون در شرایط مختلف بر روی پایداری فرآورده Anti-rhdمجریپایان یافتهخير
5079100مقایسه روش های استخراج پروتئین از گروه گیاه زعفرانمجریپایان یافتهخير
5179042بررسی میزان ارتباط بین تست های تشخیص حساسیت in vivo و in vitrro در حساسیت به گرده زعفرانمجریپایان یافتهخير
5279040بررسی آلرژنیسیته خربزه خراسانمجریپایان یافتهخير
5379034تخلیص آلرژن گرده گیاه زعفرانمجریپایان یافتهخير
5479033طرح تعیین PHI آلرژن گرده گیاه زعفرانمجریپایان یافتهخير
55941281فرمولاسیون و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سورفاکتانت مصنوعیهمکاردر دست اجرابلي
56920585بررسی سطوح سرمی miRNA-21,miRNA-16 وmiRNA-217 و اثرات مکمل L – کارنیتین بر تغییرات سطوح آنها ، TNF-α ، TGF-β و مالون دی الدئید در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی ( NASH) تحت رژیم کاهش وزنهمکارپایان یافتهخير
57911176بررسی اثر ایمنی زایی DNA واکسن Mtb72f مایکوباکتریوم توبرکلوزیس انکپسوله شده در PLGA همراه با ادجوانت های CpG و TB10.4 در موش BALBCهمکارپایان یافتهخير
58900413بررسی تغییرات زیرگروه های لنفوسیتی در طی برنامه ی کاهش وزن در افراد با BMI≥ 30 و مقایسه با گروه شاهدهمکارپایان یافتهبلي
5989242ارزیابی عملکرد کلیه با استفاده از سطح سرمی سیستاتین سی در بیماران با سیروز کبدیهمکارپایان یافتهبلي
6088429مقایسه میزان بیان VEGF و TGF-β1 در بیماران مبتلا به ناخنک با سابقه ی آتوپی و بدون سابقه ی آتوپیهمکارپایان یافتهخير
6188005ارزیابی عملکرد قلبی در کودکان دیالیزی همکارپایان یافتهخير
6287622بررسی سروتیپ های استرپتوکوک موتانس در کودکان C.F و SECC به روش Serotype-specific PCRهمکارپایان یافتهبلي
6387224بررسی وضعیت تغذیه ای ، تغییر عوامل خطر بیماریهای قلبی-عروقی ، کنترل دیابت، کنترل بیماری آسم و میزان بروز کولیک کلیوی در مدت امساک از خوردن و آشامیدن از زمان اذان صبح تا اذان مغرب در طول ماه مبارک رمضان.همکارپایان یافتهخير
6487064بررسی اثرات قلبی و عروقی کمبود ویتامین دی در بیماران دیابتی تیپ دو قبل و پس از درمان با ویتامین دی فعال خوراکیهمکارپایان یافتهبلي
6586435بررسی اثرآپوپتوتیک مرحله لاروی کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس روی لنفوسیت هاهمکارپایان یافتهخير
6686424بررسی مقایسه ای تستوسترون آزاد بزاق با تستوسترون آزاد سرم در بیماران مبتلا به هیرسوتیسم و کنترل گروه سالمهمکارپایان یافتهبلي
6786422بررسی پروتئین های ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی بزاق در کودکان مبتلا به SECC و کودکان Caries-free به روش Microarray همکارپایان یافتهبلي
6886420بررسی مسیر اینفلا مازوم در ماکروفاژهای آلوده به انگل لیشمانیا عامل سالک همکارپایان یافتهخير
6986377بررسی فراوانی رنیت آلرژیک در بیماران مبتلا به عفونت مزمن گوش میانیهمکارپایان یافتهخير
7085361بررسی رابطه کاهش سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D3 باشاخص های خطر بیماریهای قلبی عروقی در بیماران تیپ 2 دیابتی همکارپایان یافتهخير
7185142بررسی اثر ماهی بر میزان اینترلوکینهای 6 و سطح سرمی CRP در افراد مسن مقیم آسایشگاههای سالمندان مشهد و حومههمکارپایان یافتهخير
7285120بررسی جایگاه سلولهای i NKT در بیماری رینیت آلرژیک و نقش آلرژنها در تحریک این سلولهاهمکارپایان یافتهخير
7385073بررسی اثرات متامفتامین بر مورفولوژی، پرولیفراسیون و آپوپتوزیس در بیضه رتهمکارپایان یافتهبلي
7484123میزان موفقیت درمان سقط های ایمونولوژیکبا دوز کم ایمونوگلوبولین وریدی و مقایسه آن با آسپرین به مقدار کمهمکارپایان یافتهخير
7583067مطالعه ساختاری و ترمودینامیکی پروتئین بتالاکتوگلوبین (نوع A و B) در حضور مواد فعال سطحی آنیونیهمکارپایان یافتهخير
7683037خالص سازی و تعیین پتانسی آنزیم مونوآمینواکسیداز از سرم گاوهمکارپایان یافتهخير
7781060بررسی سطح لیپوپروتوتئین a در بیماران مبتلا به حوادث حاد کرونری و مقایسه آن با افراد سالمهمکارپایان یافتهخير
7878141تهیه اینتر فرون a-2a به روش مهندسی ژنتیکهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981053The Most Common Allergenic Tree Pollen Grains in the Middle East: A Narrative ReviewPMCIranian Journal of Medical Sciences1397چهارم
2980313An Improved Method to Conjugation of KLH-Diazinonعلمی پژوهشی ایندکس نشدهOpen Access Journal of Toxicology1397سوم
3972984Preparation allergenic pollen extracts; the points should be considered to make high-quality productsISIJournal of immunoassay & immunochemistry دوم
4972892Determination of Optimum Excipients for Platanus orientalis Pollen Extract by Accelerating Chemical Stability Test and Their Synergistic EffectPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397سوم
5972665Sublingual Immunotherapy with Sal k1 Expressing Lactococcus lactis Down-regulates Th2 Immune Responses in Balb/c MiceISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1397دوم
6972648Type IV chitinase quantification in four different grape cultivars (Vitis vinifera) in northeast of Iran by an indirect sandwich enzyme-linked immunosorbent assayISIJournal of immunoassay & immunochemistry پنجم
7972045The immunomodulatory role of probiotics in allergy therapyISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397سوم
8971733Production of Recombinant Protein of Salsola Kali (Sal k1) Pollen Allergen in Lactococcus LactisISIIranian Journal of Allergy Asthma and Immunology1397دوم
9971073The Relationship Between Vascular Endothelial Growth Factor Cis- and Trans-Acting Genetic Variants and Metabolic SyndromeISIAmerican Journal of the Medical Sciences1397پنجم به بعد
10964180Quantification of Pla or 3, a Platanus orientalis Allergen, Grown under Different Environmental Conditions, by Sandwich ELISAPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1395مسئول
11964178Interaction Between Air Pollutants and Pollen Grains: The Role on the Rising Trend in AllergyPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397مسئول
12962636A Description of Reference Ranges for Organic Acids in Urine Samples from A Pediatric Population in IranPMCREPORTS OF BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY1396مسئول
13962379Impact of traffic-related air pollution on the expression of Platanus orientalis pollen allergensISIInternational journal of biometeorology1395مسئول
14961234Identification of a novel deletion in the MMAA gene in two Iranian siblings with vitamin B12-responsive methylmalonic acidemiaISICELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY LETTERS1395مسئول
15961221Common solvents for making extraction of allergenic proteins from plants’ pollens for prick tests and related factors: a technical reviewPMCElectronic Physician1396سوم
16960698Enhanced sublingual immunotherapy by TAT-fused recombinant allergen in a murine rhinitis modelISIInternational immunopharmacology1396سوم
17960398Synthesis strategies for optimizing sizes of PLGA nanoparticles containing recombinant Chenopodium album (rChe a 3) allergenISIINTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS AND POLYMERIC BIOMATERIALS1396سوم
18952727Expression of Apoptosis Inducing-Iigands, TRAIL and Fas-L in Hydatid Cyst Germinal Layer and Normal Tissueindex copernicusJ Ardabil Univ Med Sci1391چهارم
19952722Efficient expression of a soluble lipid transfer protein (LTP) of Platanus orientalis using short peptide tags and structural comparison with the natural form: Expression of Soluble Lipid Transfer ProteinISIBiotechnology and Applied Biochemistry1394چهارم
20952715Transforming growth factor beta 1 869T/C and 915G/C polymorphisms and risk of autism spectrum disordersPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1394پنجم
21952713Molecular, biochemical, and structural analysis of a novel mutation in patients with methylmalonyl-CoA mutase deficiencyISIGene1394مسئول
22952656Expression of a Chimeric Allergen with High Rare Codons Content in Codon Bias-Adjusted Escherichia coli: Escherichia coli BL21 (DE3)-Codon Plus RIL as an Efficient HostISICurrent Microbiology1395سوم
23952645Evaluation of transforming growth factor-beta1 gene expression in pterygium tissue of atopic patientsISIJournal of the Chinese Medical Association1395چهارم
24951174Cell-SELEX-based selection and characterization of a G-quadruplex DNA aptamer against mouse dendritic cellISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1395چهارم
25942897Lung‐derived innate cytokines: new epigenetic targets of allergen‐specific sublingual immunotherapyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394دوم
26942445Down-regulation of Th2 immune responses by sublingual administration of poly (lactic-co-glycolic) acid (PLGA)-encapsulated allergen in BALB/c miceISIINTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY1394دوم
27940225Refolding process of cysteine-rich proteins: Chitinase as a modelChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1394سوم
28935338Preparation, characterization and molecular modeling of PEGylated human growth hormone with agonist activity.ISIInternational journal of biological macromolecules1394چهارم
29934968Induction of a Th1 immune response and suppression of IgE via immunotherapy with a recombinant hybrid molecule encapsulated in liposome–protamine–DNA nanoparticles in a model of experimental allergyISIImmunologic Research1394دوم
30934818Aptamers: new arrows to target dendritic cells.ISIJournal of drug targeting1394دوم
31934668The effects of WW2/WW3 domains of Smurf2 molecule on TGF-β signaling and arginase I gene expressionISICell biology international1393سوم
32934216The expression of vascular endothelial growth factor in pterygium tissue of atopic patientsPMCInternational Ophthalmology1393پنجم
33932884Identification and molecular characterization of the cDNA encoding Cucumis melo allergen, Cuc m 3, a plant pathogenesis - related proteinPMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1393مسئول
34932882TLR4 and TLR2 expression in biopsy specimens from antral and corporal stomach zones in Helicobacter pylori infectionsPMCReports of biochemistry & molecular biology1393پنجم
35932066Evaluation of interleukin 1β in febrile convulsionISIIran J Allergy Asthma Immunol.1391سوم
36931418Efficient expression of a soluble lipid transfer protein (LTP) of Platanus orientalis using short peptide tags, and structural comparison with the natural formISIBiotechnology and Applied Biochemistry1394چهارم
37930093Impact of oral 1,25-dihydroxy vitamin d (calcitriol) replacement therapy on coronary artery risk factors in type 2 diabetic patientsPMCEndocr Metab Immune Disord Drug Targets.1392سوم
38923842Molecular cloning and expression of Cro s 1:an occupational allergen from saffron pollen (Crocus sativus)Chemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391اول و مسئول
39922814Cloning and Expression of Mycobacterium tuberculosis Major Secreted Protein Antigen 85B (Ag85B) in Escherichia coliISIJundishapur Journal of Microbiology1391پنجم به بعد
40922807Type 2 innate lymphoid cells: friends or foes-role in airway allergic inflammation and asthma.PMCJournal of Allergy1391دوم
41922804Decreased levels of soluble Toll-like Receptor 2 in patients with asthmaChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391دوم
42922795Validity of using recombinant melon profilin, Cuc m 2, for diagnosis of melon allergyChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391مسئول
43922786The Possible Role of Organophosphorus Pesticides in Augmentation of Food Allergenicity: A Putative HypothesisISIResearch Journal of Environmental Toxicology1391مسئول
44922783Expression of grape class IV chitinase in Spodoptera frugiperda (Sf9) insect cells.ISIAllergol Immunopathol1391دوم
45922782Immunotherapy with a recombinant hybrid molecule alleviates allergic responses more efficiently than an allergenic cocktail or pollen extract in a model of chenopodium album allergy.ISIInt Arch Allergy Immunol.1392مسئول
46922671Identification and characterisation of main allergic proteins in Vitis vinifera vitisISIFood and Agricultural Immunology1391مسئول
47922601Monarch-1 Activation in Murine Macrophage Cell Line (J774 A.1) Infected with Iranian Strain of Leishmania majorPMCIranian J Parasitol1392سوم
48922598Construction of a recombinant allergen-producing probiotic bacterial strain: Introduction of a new line for a live oral vaccine against Chenopodium album pollen allergyChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392مسئول
49922591Molecular cloning, characterization, and expression of Cuc m 2, a major allergen in Cucumis meloChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392مسئول
50922589The role of anti-CCD antibodies in grape allergy diagnosisChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1392مسئول
51921953Identification of a New Allergen from Amaranthus retroflexus Pollen, Ama r 2PMCAllergology International1390مسئول
52921808Cloning and expression of cyclophilin from Platanus orientalis pollens in Escherichia coliChemical AbstractReports of Biochemistry & Molecular Biology1391مسئول
5391204Is urinary 5-hydroxyindoleacetic acid helpful for early diagnosis of acute appendicitis?ISIThe American journal of emergency medicine1391دوم
5491118The study of apoptotic bifunctional effects in relationship between host and parasite in cystic echinococcosis: a new approach to suppression and survival of hydatid cystISIParasitology Research1391چهارم
5591077Clinical and Laboratory Investigation of Oral Allergy Syndrome to GrapeISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1391مسئول
5691051Constructing a hybrid molecule with low capacity of IgE binding from Chenopodium album pollen allergensISIImmunology Letters1391دوم
5790882Optimization and Comparison of Two Electrotansformation Methods for LactobacilliscopusBiotechnology1390پنجم
5890538Pistachio Allergy-Prevalence and In vitro Cross-Reactivity with Other NutsPMCAllergology international1390مسئول
5990479Effect of Ramadan fasting on glycaemic control in patients with Type 2 diabetesISIJournal of endocrinological investigation1390پنجم به بعد
6090423Is C-reactive protein helpful for early diagnosis of acute appendicitis?ISIActa Chirurgica Belgica1390دوم
6190267Co-administration of chenopodium album allergens and CpG oligodeoxy-nucleotides effects on peripheral blood mononuclear cells of patients with allergic rhinitis treated with intranasal corticosteroids and antihistaminesISIIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology1390چهارم
6290178Diagnosis of Chenopodium album allergy with a cocktail of recombinant allergens as a tool for component-resolved diagnosisISIMolecular biology reports1390پنجم به بعد
6390152Apoptosis of Human Lymphocytes after Exposure to Hydatid FluidISIIranian Journal of Parasitology1390چهارم
6490070Chenopodium album pollen profilin (Che a 2): homology modeling and evaluation of cross-reactivity with allergenic profilins based on predicted potential IgE epitopes and IgE reactivity analysisISIMolecular Biology Reports1390مسئول
6590067Generation and Characterization of Anti-chitinase Monoclonal AntibodiesISIHybridoma 1390چهارم
6690021Screening of lactobacilli bacteria isolated from gastrointestinal tract of broiler chickens for their use as probioticISIAfrican Journal of Microbiology Research1390پنجم به بعد
6790020Cloning and Expression of Che a 1, the Major Allergen of Chenopodium album in Escherichia coliISIApplied Biochemistry and Biotechnology 1390مسئول
6889769The Nasal Smear for Eosinophils, It’s Value, and It’s Relation to Nasal Mucosal Eosinophilia in Allergic Rhinitisسایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1389چهارم
6989613A preliminary survey of the prevalence of allergic disorders in a questionnaire- based study in Boshroye, a rural area of IranscopusJournal of Public Health 1389مسئول
7089604Cloning, expression, characterization, and computational approach for cross-reactivity prediction of manganese superoxide dismutase allergen from pistachio nutPMCAllergology International 1389مسئول
7189569Cloning, expression and purification of early secretory antigenic target 6kDa protein (ESAT-6) of Mycobacterium tuberculosisscopusJundishapur Journal of Microbiology1389پنجم به بعد
7289546Effect of treatment with intranasal corticosteroid and oral antihistamine on cytokine profiles of peripheral blood mononuclear cells of patients with allergic rhinitis sensitive to Chenopodium albumISIIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 1389پنجم
7389528Molecular Cloning and Expression of Cucumisin (Cuc m 1), a Subtilisin-like Protease of Cucumis melo in Escherichia coliPMCAllergology International1389مسئول
7489366Sal k 4, a New Allergen of Salsola kali, Is Profilin: A Predictive Value of Conserved Conformational Regions in Cross-Reactivity with Other Plant-Derived ProfilinsISIBioscience Biotechnology and Biochemistry1389مسئول
7589356Monoclonal Antibodies D1 and D4 Against Grape ChitinaseISI Hybridoma1389مسئول
7689342Influence of Processing on the Allergenic Properties of Pistachio Nut Assessed in VitroISIJournal of Agricultural and Food Chemistry1389مسئول
7789320Molecular Cloning, Expression and Purification of Protein TB10.4 Secreted by Mycobacterium TuberculosisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389پنجم به بعد
7889250identification of methionine synthase (sal k 3),as a novel allergen of salsola kali pollenISIMolecular Biology Reports1388مسئول
7989202An approach for detection and quantification of fruits natural profilin: natural melon profilin as a model ISIFood and Agricultural Immunology1389مسئول
8089182Expression of the recombinant major allergen of salsola kali pollen (Sal k 1) and comparison with its low-immunoglobulin E-binding mutantPMCAllergology International1389مسئول
8189136Allergic rhinitis and chronic suppurative otitis mediaISIEur Arch Otorhinolaryngol1389پنجم
8289132Immunochemical characterization of Amaranthus retroflexus pollen extract: extensive cross-reactive allergenic components among the four species of Amaranthaceae/ChenopodiaceaeISIIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology1389پنجم به بعد
8388723Oxidative Stress Modulation Immediately After HemodialysisscopusDialysis & Transplantation1388چهارم
8488685Effects of Insulin and Ascorbic Acid on Inhibition of the Apoptosis in Hippocampus of STZ-Induced Diabetic RatsSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم تشریح ایران1388سوم
8588631Is serum or sputum eosinophil cationic protein level adequate for diagnosis of mild asthma?scopusiranian journal of allergy asthma and immunology1388چهارم
8688608Frequency of circulating iNKT cells among Iranian healthy adultsISICytometry B Clin Cytom1388پنجم
8788465serum 25 hydroxy vitamin D3 and laboratory risk markerrs of cardiovascular diseases in type 2 diabetic patientsChemical Abstractiranian journal of endocrinology and metabolism1388دوم
8888433Erratum in "Skin prick test reactivity to common aeroallergens among allergic rhinitis patients in Iran" ( Erratum ) ISIallergologia et immunopathologia1388مسئول
8988429سطح سرمی25 هیدروکسی ویتامین D و عوامل خطر ساز بیماری قلبی- عروقی در بیماران دیابتی نوع 2Embaseمجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران1388دوم
9088303Comparison of two flow cytometric methods for detection of human invariant natural killer T cells (iNKT)ISIIran J Immunol1388چهارم
9188277comparison of two flow cytometric methods for dataction of human invariation natural killer T cellISIiran j immonology1388
9288208Metabolic factors associated with urinary calculi in childrenPMCiran j kidney dis1388دوم
9388158identification of cyclophilin as a novel allergen from platanus orientalis pollens by mass spectrometryISIj biosci bioeng1388مسئول
9488117Skin prick test reactivity to common aeroallergens among allergic rhinitis patients in Iran ISIAllergol Immunopathol1388مسئول
9588115Allergy to Salsola Kali in a Salsola incanescens-rich area: role of extensive cross allergenicityISIAllergology international 1388مسئول
9688113Prevalence of allergic disorders among the population in the city of Mashhad, Northeast IRANscopusJournal of public health1388اول و مسئول
9788112cloning expression and purification of 10 kd culture filtrared protein (CFP-10) of Mycobacterium tuberculosis AFRICAN JOURNAL OF BIOTECNOLOGY 1388مسئول
9888109cloning and expression of the allergen cro s 2 profilin from saffron(crocus sativus)ISIAllergol int1388اول و مسئول
9988054Correlation between serum 25 hydroxy vitamin D3 and laboratory risk markers of cardiovascular diseases in type 2 diabetic patientsISISaudi med j1388دوم
10087687oriental plane pollne allergy: identification of allergens and cross-reactivity between relevant speciesISIََAllergy and Asthema Proceedings1387پنجم
10187642production and characterization of monoclonal antiboby against Saffron pollen profilin, Cro s2ISIIran J Immunol1387مسئول
10287610Minor changes in haemoglobin concentration significantly correlate with oxidative stressscopusGazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche1388سوم
10387542Optimization of Anti-Rh D Immunoglobulin Stability in the Lyophilization Processes scopusمجله علوم پایه پزشکی ایران1387مسئول
10487446آلرژی غذاییindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1387مسئول
10587267Evaluation of Bcl-2 family gene expression and Caspase-3 activity in hippocampus STZ-induced diabetic rats ISIExp Diabetes Res1387چهارم
10687086Complementary DNA Cloning and Immunologic Characterization of a New Platanus orientalis Pollen AllergenISIResearch Journal of Biological Sciences1387مسئول
10787053Evaluation of Insulin and Ascorbic Acid Effects on Expression of Bcl-2 Family Proteins and Caspase-3 Activity in Hippocampus of STZ-Induced Diabetic RatsISICell Mol Neurobiol1388مسئول
10887010Truncated MTA-1: A pitfall in ELISA-based immunoassay of HTLV-1 infectionISIJOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY 1387چهارم
10986536One-step purification of histidine-tagged profilin with high purity and yield by using metal precipitationISIBIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY 1386مسئول
11086486specific IgG antibodies(total and subclasses)against saffron pollen: a study of their correlation with specific IgE and immediate skin reactionsISIiranian journal of allergy asthma and immunology1386مسئول
11186407بررسی پارامترهای موثر در تغلیظ فرآورده ایمونوگلوبولین(Anti-Rh (D توسط سیستم اولترافیلتراسیونChemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1386مسئول
11286185تعیین اثرات مت آمفتامین بر خصوصیات اسپرم موش صحرایی بالغindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1386چهارم
11386177بررسی اثرات انسولین و اسید اسکوربیک بر بیان ژنهای خانواده ی Bcl-2 دی ناحیه ی هیپوکامپ موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسینindex copernicusمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1386پنجم به بعد
11485311تغییرات کندروایتین سولفات استروما در غدد هیپرپلازیک خوش خیم و آدنوکارسینومای پروستات(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385چهارم
11585290Quantittative analysis of amount and activity of ficin in Khorasan's fig tree latex retrieved from different organs of tree in different seasonsscopusJournal of Medicinal Plants1385سوم
11685277Prevalence of work-related respiratory symptoms in Iranian farmersscopusCanadian Respiratory Journal1385چهارم
11785241Cooperative alpha-helix formation of beta-lactoglobulin induced by sodium n-alkyl sulfates.scopusJ Colloid Interface Sci1385پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1950411گسترش و تنوع گرده های آلرژی زای درختان در ایران: یک بررسی مروریسومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی و اولین سمپوزیوم آلرژی غذایی و داروییمشهدپوستر1394خير
2942341کلونینگ وبیان کوکومیسین(Cuc m 1) خربزه، آلرژن شبه سوبتیلیسیننهمین کنگره ایمونولوزی و الرژی ایرانتهرانسخنرانی1387خير
3942337تعیین مشخصات مولکولی Cuc m 3، آلرژن خربزهنهمین کنگره ایمونولوزی و آلرژی ایرانتهرانپوستر1387خير
4924673Metabolic Evaluation for Renal Stone in Pediatric Cystic Fibrosis PatientsThe 2nd International Congress of Iranian Society of Pediatric Nephrology ISPN 2011Mashhadپوستر1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1622ایمونولوژی عملی1389تالیف بخشی از کتاب
2453مبانی ایمونولوژی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19081کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1389
29044کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1391
3165کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه