حمید  اعتمادرضائی
خلاصه عملکرد حمید  اعتمادرضائی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

حمید اعتمادرضائی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): حمید اعتمادرضائی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی مغز و اعصاب دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : etemadrezaieh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980561بررسی فاکتور های پیش گویی کننده وضعیت استومی در ونتریکولوستومی ناموفق بطن سه در هیدروسفالی بالغینمجریعقد قراردادبلي
2960539بررسی تاثیرات مداخله اندوواسکولار پیش از جراحی تومورهای مغزیمجریعقد قراردادبلي
3950584تعبیه زودرس شانت ونتریکولوپریتونئال به دنبال خونریزی ساب آراکنوئید ویا خونریزی داخل بطنیمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
4931047بررسی نتایج حاصل از بیوپسی استرئوتاکتیک ضایعات مغزی در 215 مورد بیمار مراجعه کننده به بخش های جراحی مغز واعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1395-1384مجریپایان یافتهبلي
5920657بررسی نتایج بالینی بر اساس آسیب شناسی تومورهای تالاموس و هسته های قاعده ای مغز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) مشهد طی سالهای 1389 لغایت 1392مجریپایان یافتهبلي
6900310بررسی فراوانی گوناگونی‌های طبیعی (Normal variations) حلقه ویلیس و شرایین ورتبروبازیلار در کالبدشکافی های سازمان پزشکی قانونی مشهد:1390 - 1387مجریپایان یافتهبلي
787842بررسی دموگرافیک و پاتولوژیک تومورهای عمقی مغز(هسته های قاعده ای) در بخش جراحی اعصاب دانشکده پزشکی مشهد طی سالهای 1382تا1387مجریپایان یافتهبلي
882191اثر FFP در جلوگیری از بروز هماتومهای تاخیری در صدمه شدید سرمجریپایان یافتهخير
9971587بررسی اثر ایبوپروفن بر وازواسپاسم عروق مغزی در بیماران مبتلا به خونریزی ساب آراکنوئید ناشی از آنوریسم شرایین مغزیهمکارعقد قراردادبلي
10971140بررسی میزان بی ثباتی ستون فقرات در رادیوگرافی دینامیک (فلکسیون -اکستانسیون) لومبوساکرال نسبت به ام آر آی لومبوساکرال در حالت سوپاین دربیماران کاندید جراحی دیسک کمرهمکاردر دست اجرابلي
11970617بررسی فاصله خونریزیهای بزرگ هسته های قاعده ای مغز نسبت به شیار سیلوین در بیمارستان قایم در سالهای 90 تا 96همکاردر دست اجرابلي
12970169بررسی تورتوزیته شریان MCA در ناحیه M2 و M3 و ارتباط آن با سن و حجم شیار سیلوینهمکاردر دست اجرابلي
13960554بررسی میزان سودبخشی آمبولیزاسیون اندوواسکولار در تومورهای گلوموس ژوگولر پیش از برداشت با جراحی بازهمکاردر دست اجرابلي
14960552بررسی کلینیکوپاتولوژیک ارتباطki67 و الگوی رشد آدنوم هیپوفیز در بیماران بیمارستان قائم(عج) مشهد از سال1392 تا سال 1398همکارعقد قراردادبلي
15940638بررسی اثرات دو داروی کاهش دهنده فشار خونِ "لابتالول" و "نیتروگلیسیرین" بر فشار داخل جمجمه ای در بیماران دچار خونریزی زیر عنکبوتیههمکارپایان یافتهبلي
16940571مقایسه نتایج بالینی و رادیولوژیک ترومبکتومی مکانیکال با ترومبوساکشن شریانی در درمان سکته حادهمکارپایان یافتهبلي
17940425بررسی یافته های MRI برای افتراق هرنی دیسک بین مهره ای Subligamantous از extraligamantousهمکارپایان یافتهبلي
18931116بررسی مقایسه ای عملکرد شناختی، اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران دچار آنوریسم پاره شده شریان A.COM با بیماران دچار آنوریسم پاره شده شرایین دیگر گردش خون قدامی مغز در بیمارستان قایم مشهد از سال 93 تا 95همکارپایان یافتهبلي
19930245بررسی پیش آگهی بیماران دچار خونریزی تحت عنکبوتیه با آنوریسم های کوچکتر از mm5/3 در مقایسه با بیماران دچار خونریزی تحت عنکبوتیه با آنوریسم های بزرگتر از mm5/3همکارپایان یافتهبلي
20922197بررسی تاثیر درمان داخل شریانی میلرینون و نیمودیپین در وازواسپاسم مغزی ناشی از خونریزی خودبه خودی تحت عنکبوتیه مغزیهمکارپایان یافتهبلي
21920752ارزیابی صدمات شریانهای گردن ( کاروتید و ورتبرال) بدنبال ترومای غیر نافذ ستون فقرات گردنیهمکارپایان یافتهبلي
22920678بررسی فراوانی عوامل خطر در بروز تشنج در بیماران مبتلا به خونریزی تحت عنکبوتیه (SAH) با منشا آنوریسم عروق مغزی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد از سال: 1393- 1390همکارپایان یافتهبلي
23920607اثر بخشی کرانیوتومی و تخلیه هماتوم به روش ترانس سیلوین- ترانس اینسولار در درمان بیماران با هماتوم خودبخودی هسته های قاعده ای مغز. همکارپایان یافتهبلي
24920552بررسی اثر سولفات منیزیم برهمودینامیک بیماران حین جراحی انوریسم مغزی ومیزان وازواسپاسم پس از عملهمکارپایان یافتهخير
25920497مقایسه نتایج بالینی درمان امبولیزاسیون اندوواسکولار و عمل جراحی کلیپینگ در بیماران دچار SAH آنوریسمال مغزیهمکارپایان یافتهبلي
26911116بررسی مجدد ضرورت تایید ثانویه (24 ساعت پس از رخداد واقعه) مرگ مغزی دربیماران مرگ مغزی اهدا کننده عضو در بیمارستان های مشهد در بازه زمانی 1391-1381همکارپایان یافتهبلي
27910822بررسی بیان ژنهای اختصاصی سرطان/بیضه ADAM29 ، FTHL17 و HORMAD1 درگلیوبلاستوما به روش RT-PCRهمکارپایان یافتهخير
28910507بررسی و مقایسه هیستوپاتولوژی فیلوم ترمینال در بیماران مبتلا به occult tethered cord syndrome با افراد نرمالهمکارپایان یافتهبلي
29891021بررسی آناتومیک گوناگونی طبیعی دیافراگم سلا (diaphragma sellae) در اجساد ارجاع شده به پزشکی قانونی مشهد در سالهای 1390 -1387همکارپایان یافتهبلي
3089022بررسی فراوانی آسیب های وارد بر ساقه مغز در افراد فوت شده در 48 ساعت اول بعد از سانحه دراجساد ارجاع شده به پزشکی قانونی مشهد درسال1387 و 1388 همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981153Association of Opium Addiction with Rupture of Intracranial Aneurysms: A Case-Control StudyISIWORLD NEUROSURGERY1398پنجم به بعد
2980632Enoxaparin in the treatment of severe traumatic brain injury: A randomized clinical trialPMCSurgical neurology international1397سوم
3980588Malignant Cerebral Venous Infarction; Decompressive Craniectomy versus Medical TreatmentISIWorld neurosurgery1398چهارم
4971776Acute Epidural Hematoma after Ventriculoperitoneal shuntInsertion: A Case ReportISCiranian journal of neurosurgery1394اول
5970758Enoxaprine This Management of Traumatic Brain injuryISIJournal of Head Trauma Rehabilitation1391اول
6970640Large traumatic basal ganglia hematoma: surgical treatment versus conservative managementISIJournal of neurosurgical sciences سوم
7964143Evaluation of Bone Mineral Density in Perimenopausal PeriodPMCARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1396مسئول
8963934Aneurysm of Venn GalenaSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otorhinolaryngology1368دوم
9963921Evaluation of CNS infections in Battle casualtiesSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1370دوم
10962844نتایج تثبیت داخلی ستون فقرات کمری با استفاده از روش پیچ های پدیکولرSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1382اول و مسئول
11961866Problems in diagnosis and treatment of retrorectal tumors: Our experience in 50 patientsMedlineacta medica iranica1395سوم
1293528417-Year-Delayed Fistula Formation After Elective Spinal Instrumentation: A Case Report.PMCIranian Red Crescent medical journal1394اول
13935051Remote transplantation of a third ventricle colloid cyst: case report.ISIJournal of neurosurgery1394دوم
14932226Prognostic Factors and Treatment Outcome in Glial Brain Tumors; Data from the Third Neuro- ‎oncology Scientific Club’s Input Forum,2013, Mashhad, Iran‎Chemical AbstractBritish Journal of Medicine & Medical Research1392سوم
15931556The origin of cranial surgery.ISIworld neurosurgery1389دوم
16931555What is the real incidence of aneurysmal subarachnoid hemorrhage in the Middle East? A preliminary multicenter study in Iran.ISIworld neurosurgery1390دوم
17931553Transvenous embolization of a carotid cavernous fistula complicated by a hematoma at the tentorial edge.ISIinterventional Neuroradiology1393چهارم
18930684Decompressive craniectomy after unsuccessful intravenous thrombolysis of malignant cerebral infarctionPMCIranian Journal of Neurology1393دوم
19922966High disease activity is associated with high disease damage in an Iranian inception cohort of patients with lupus nephritisISIClinical and Experimental Rheumatology1392پنجم
2091183Acute interdural hematoma mimicking epidural hematoma: a case reportISITurkish neurosurgery1391دوم
2190060Report of Two Brain Cancer Cases with Survey more than 15 YearsscopusIranian Journal of Cancer Prevention1390سوم
2288745A rare case of lumbar vertebral lymphangioma presenting as chylothoraxISISpine Journal 1388دوم
2387564بررسی 20 مورد کیست آراکنوئید اینتراکرانیال سایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387دوم
2486651The effect of fresh frozen plasma in severe closed head injuryISIClinical Neurology and Neurosurgery1386اول
2586239نتایج درمانی جراحی تومورهای جدار قفسه سینه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386پنجم به بعد

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973027The more Disease Activity, the more Damage in Lupus NephritisThe 5 th Annual Congress Of Iranian Rheumatology Association & The First International Rheumatology of IranMashhadسخنرانی1390خير
2962614نتایج بالینی خونریزی تحت عنکبوتیه انوریسمال, درمان میکروسرجری در مقابل درمان اندووسکولارInternational neurovascular congress and 24th ‎Interim meeting of Neurosurgical society of Iranمشهدپوستر1395خير
3952974Clinical Pathway in Glioma Management; from NOSC (Neuro-Oncology Scientific Club) Meetings to Bedside PracticeAbstracts from the 12th Meeting of the European Association of Neuro-OncologyMannheim/Heidelbergسخنرانی1395خير
4930049بررسی اثر بخشی کرنیکتومی دکمپرسیو در انفارکتوس بدخیم شریان مغزی میانیاولین کنگره ی بین المللی چالش های نورولوژی بالینیکرمانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11801بازتوانی ستون مهره ها1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه