محمدحسین  بسکابادی
خلاصه عملکرد محمدحسین  بسکابادی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدحسین بسکابادی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدحسین بسکابادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : boskabadymh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970859بررسی و مقایسه اثر Mangiferin و کورتیکواسترویید (دگزامتازون) بر تمایز لنفوسیت های انسانی افراد سالم و آسمی و تعادل Th1 و Th2مجریدر دست اجراخير
2970790بررسی مکانیسم های احتمالی اثر اتساعی عصاره آبی - الکلی گیاه زعفران (Crocus sativus) و ماده مؤثرآن، کامفرول ((Kaempferol بر عضله صاف نای موش صحراییمجریدر دست اجراخير
3970738بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه زعفران(Crocus sativus) و مهم ترین ماده مؤثرآن، سافرانال (Safranal) بر تغییرات ریه موش صحرایی در معرض قرار گرفته با پاراکوات استنشاقیمجریدر دست اجراخير
4970436بررسی اثر عصاره گیاه پیازعنصل (Urginea maritima) بر عضله صاف تراشه موش صحرایی و مکانیسم های احتمالی آنمجریدر دست اجراخير
5970266بررسی اثر عصاره گیاه پیاز allium cepta) ) و ماده مؤثرآن، کورستین ((quercetin بر عضله صاف تراشه موش صحرایی و مکانیسم های احتمالی آنمجریپایان یافتهبلي
6961810بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه زردچوبه(Curcuma longa) ومهم ترین ماده مؤثرآن، کورکومین (Curcumin)بر تغییرات ریه موش صحرایی در معرض قرار گرفته با پاراکوات استنشاقیمجریدر دست اجرابلي
7961800بررسی اثر کندر و مواد موثره آن، بوسولیک اسید و اینسنسول استات بر فاکتورهای التهابی، استرس اکسیداتیو وتغییرات پاتولوژیک ریه در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریدر دست اجراخير
8961792بررسی اثر آویشن شیرازی و کارواکرول بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریعقد قراردادخير
9961434بررسی اثر درمانی کارواکرول ، آگونیست و آنتاگونیست گیرنده PPARγ بر تغییرات حافظه و آسیب ریوی ناشی از پاراکوت استنشاقی در موشهای صحراییمجریدر دست اجرابلي
10961202بررسی اثر درمانی آگونیست و آنتاگونیست گیرنده PPARγ، عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی و کارواکرول بر سمیت ریوی ناشی از پاراکوات استنشاقیمجریدر دست اجراخير
11961035بررسی اثرعصاره ابی-الکلی آویشن شیرازی بر آسیب ریوی و تغییرات حافظه ناشی از پاراکوت استنشاقی در موشهای صحراییمجریدر دست اجرابلي
12951656بررسی اثر بازتوانی (ورزشهای استقامتی و مقاومتی) بر عملکرد حافظه در بیماران آسمیمجریدر دست اجراخير
13951625بررسی اثر اتساعی و مکانیسم های احتمالی عصاره آبی-الکلی زرشک (Berberis vulgaris L) و ماده مؤثره آن، بربرین(Berbrein) بر عضله صاف جدا شده ی نای موش صحراییمجریپایان یافتهخير
14951089بررسی و مقایسه اثر Visnagin و مشتق متوکسی آن خلین، بر تمایز لنفوسیت های انسانی و تعادل Th1 و Th2مجریدر دست اجراخير
15951071بررسی اثر آمینوگوانیدین بر ضایعه ریه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
16950983بررسی اثر بازتوانی (ورزش¬های استقامتی و مقاومتی) بر علائم تنفسی، شاخص¬های عملکرد ریه و برخی میانجی¬های التهابیمجریدر دست اجراخير
17950434بررسی اثر آگونیست های گیرنده ی PPAR-γ در ضایعه ریه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییمجریدر دست اجراخير
18941553بررسی اثر تیموکینون بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریپایان یافتهخير
19941509بررسی اثر کاپتوپریل بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریپایان یافتهخير
20941152بررسی علایم تنفسی، تستهای عملکرد ریوی، غلظت برخی پارامترهای التهابی و فلزات سنگین در خون و ادرار کارگران کارخانه سیمان مشهدمجریپایان یافتهخير
21941094بررسی اثرات ورزش بر اختلال حافظه ایجاد شده در موش های صحرایی مبتلا به آسم تجربیمجریپایان یافتهبلي
22941083بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه بارهنگ (Plantago Major L.) و ماده مؤثرآن، بایکالئین (baicalein) بر عضله صاف تراشه موش صحرایی و مکانیسم های احتمالی آنمجریپایان یافتهخير
23940997بررسی اثر رزوواستاتین بر معیارهای التهابی و اکسیداتیو خون و ریه موش های صحرایی آسمی مبتلا به هایپرلیپیدمی (افزایش چربی های خون)مجریپایان یافتهبلي
24931717بررسی اثرعصاره آبی-الکلی گیاه زردچوبه (Curcuma longa) ومهم ترین ماده مؤثرآن ، کورکومین (Curcumin)، بر بیماری آسممجریدر دست اجراخير
25931692بررسی اثر برونکودیلاتوری گیاه زردچوبه و کورکومین بر بیماران آسمیمجریدر دست اجراخير
26931670بررسی اثر برونکودیلاتوری گیاه آویشن شیرازی و کارواکرول بر بیماران آسمیمجریدر دست اجراخير
27931653بررسی اثراتساعی کروسین (Crocin ) بر عضله صاف نای خوکچه هندی و مکانیسم های احتمالی آن مجریپایان یافتهبلي
28931461بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی بر بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه و انجام فاز یک کارآزمایی بالینی کارواکرولمجریپایان یافتهبلي
29930842بررسی اثر عصاره آبی- الکلی گیاه ریحان و یکی از اجزای آن (رزمارینیک اسید) بر پاسخ دهی مجاری تنفسی و تغییرات پاتولوژی ریه، تعداد کل و انواع گلبول های سفید و میانجی های التهابی رت های حساس شده با اوالبومینمجریپایان یافتهخير
30930658بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه زردچوبه (Curcuma longa) و ماده مؤثرآن، کورکومین (Curcumin)، بر عضله صاف نای خوکچه هندی و مکانیسم های احتمالی آنمجریپایان یافتهبلي
31930520مقایسه و بررسی اثرات روزه داری در ماه رمضان بر سطح سرمی عوامل بیوشیمیایی ، تست های عملکرد ریوی و علایم بالینی در بیماران آسمی و افراد سالممجریپایان یافتهخير
32930505مقایسه تست های عملکرد ریه و برگشت پذیری آن و علائم تنفسی در جانبازان شیمیایی با افراد سالم، بیماران آسمی و بیماریهای انسدادی مزمن ریهمجریدر دست اجراخير
33921249بررسی اثرعصاره آبی-الکلی گیاه زردچوبه (Curcuma longa) و مهم ترین ماده مؤثرآن ، کورکومین (Cur cumin)، بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربیمجریپایان یافتهبلي
34920537بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی، جوشانده و کارواکرول بر بیماریهای ریوی جانبازان شیمیاییمجریپایان یافتهبلي
35920296بررسی اثر عصاره آبی-الکلی خرفه و آلفا لینولنیک بر تکثیر لنفوسیت‏ های انسانی و تعادل Th2/Th1مجریپایان یافتهخير
36910898بررسی اثر عصاره آبی-الکلی پیاز بر پاسخ دهی مجاری تنفسی، التهاب ریه و تغییرات پاتولوژی ریه خوکچه هندی مبتلا به آسم تجربیمجریپایان یافتهخير
37910858بررسی اثر افزوده آویشن بر بروز ژن های سلولهای T تنظیم کننده و TH17 وعلایم بالینی دربیماران مبتلا به رینیت آلرژیک دائمیمجریپایان یافتهبلي
38910690بررسی اثر عصاره آبی -الکلی خرفه بر گیرنده های هیستامینی،موسکارینی و بتا-آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
39910681بررسی اثر پیشگیرنده عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی، جوشانده وکارواکرول بربیماری آسممجریپایان یافتهخير
40901000بررسی اثر عصاره آویشن شیرازی و کارواکرول بر برخی از سایتوکاین‏های آزاد شده از لنفوسیت‏های موشهای سوری مدل حساس شدهمجریپایان یافتهبلي
41900826بررسی اثر صمغ گیاه انغوزه (Ferula assafoetida) و یکی از ترکیبات آن، امبلی پرنین (umbelliprenin)، بر گیرنده های موسکارینی زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
42900799بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی وکارواکرول برپاسخ دهی مجاری تنفسی، تعداد و انواع گلبولهای سفید، میانجی های التهابی، سیتوکین ها و تغییرات آسیب ریه در خوکجه هندی مدل بیماری مزمن انسدادی ریه مجریپایان یافتهبلي
43900709اثرات تزریق داخل تراشه ایی سلولهای استرومای بافت چربی و استنشاق محیط کشت آنها (conditioned medium) بر شاخص های تنفسی و ساختار میکروسکوپی ریه خوکچه های هندی در مدل بیماری مزمن انسدادی ریهمجریپایان یافتهبلي
4489716بررسی شیوع آسم ورزشی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی مشهدمجریپایان یافتهخير
4589708اثر عصاره آبی-الکلی سیاه دانه و تیموکینون بر سیتوکین های آزاد شده از لنفوسیتها و تعادل Th1/Th2 بدنبال بیش تمرینی در رتمجریپایان یافتهبلي
4689672بررسی ارتباط غلظت سرب خون با تست های عملکرد ریوی و علائم تنفسی در کارگران شاغل در کارخانه باطری سازی مجریپایان یافتهخير
4789597بررسی اثر عصاره آبی- اتانولی بومادران (Achillea millefolliu) بر گیرنده های بتا آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
4889511بررسی اثر اتساعی بومادران (Achillea millefollium ) بر گیرنده های کولینرژیکی زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
4989431بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی وکارواکرول بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی مجریپایان یافتهخير
5089174بررسی اثر سرب بر پاسخدهی مجاری هوایی، تغییرات پاتولوژیک و شاخص‌های التهابی در خوکچه‌های هندی مبتلا به آسم تجربیمجریپایان یافتهبلي
5188834بررسی اثر عصاره آبی-الکلی آویشن شیرازی بر زیررده های لنفوسیتی Th2/Th1مجریپایان یافتهبلي
5288736بررسی اثر عصاره زعفران و سافرانال بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی و اثر عصاره زعفران و کروسین بر اختلالات حافظه و پاسخهای گلیوزیس در موشهای صحرائی مبتلا به آلزایمرمجریپایان یافتهبلي
5388639بررسی اثر عصاره زعفران و سافرانال بر روی برخی از سیتوکین های آزاد شده از لنفوسیتهای انسانی و تعادل Th2/Th1مجریپایان یافتهبلي
5488355بررسی اثرات عسل گون بر روی رشد رده سلولهای سرطانی اپیتلیال آلوئولی ریهCell Line) (A549 و مرگ پیش بینی شده سلولی(apoptosis)مجریپایان یافتهخير
5588339بررسی اثر اتساعی صمغ گیاه انغوزه (Ferula assafoetida) و یکی از ترکیبات آن، امبلی پرنین (umbelliprenin) بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
5688297بررسی مقایسه ای علائم تنفسی، آلرژیک و تست های عملکرد ریه در ناجیان غریق با گروه شاهدمجریپایان یافتهخير
5788172بررسی اثر فلوتیکازون پروپیونات استنشاقی وسالمترول در حین و بعد از آسمی نمودن خوکچه های هندی بر تغییرات ساختاری بافت پوششی مجاری تنفسی ، پاسخ دهی و التهاب ریه آنهامجریپایان یافتهخير
5888171بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی وکارواکرول بر گیرنده های بتا آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
5987151بررسی مقطعی میزان تجربه پوسیدگی دندانی و فاکتور های دارویی مرتبط با آن در بیماران مبتلا به آسممجریپایان یافتهبلي
6087132بررسی اثرمهاری عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی و کارواکرول روی گیرنده های هیستامینی (H1) بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهبلي
6187063بررسی اثر کورتیکواستروئیدهای استنشاقی بر تغییرات ساختاری بافت پوششی مجاری تنفسی و پاسخ دهی آنها در خوکچه هندی مبتلا به آسم تجربیمجریپایان یافتهبلي
6287031بررسی پاسخ فیزیولوژیک ماهیچه صاف جدار مجاری تنفسی خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی به گیاه سیاه دانه و جزء اصلی آن، تیموکینون مجریپایان یافتهبلي
6386744بررسی شیوع استعمال دخانیات در ساکنین شهر مشهد و میزان تستهای عملکرد ریه و علائم تنفسی در آنهامجریپایان یافتهخير
6486740بررسی علایم آلرژیک و تنفسی و تست های عملکرد ریه در نانواهامجریپایان یافتهخير
6586739بررسی اثر عصاره آبی الکلی آویشن شیرازی و کارواکرول برگیرنده های کولینرژیکی (موسکارینی) زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
6686618بررسی اثرات اتساعی اجزاء عصاره آویشن بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
6786586بررسی علائم آلرژیک و تنفسی شغلی و تست های عملکرد ریه در کارگران چاپخانه هامجریپایان یافتهخير
6886525بررسی علایم تنفسی شغلی و تست های عملکرد ریه در نجاران مجریپایان یافتهخير
6986201بررسی اثر اتساعی عصاره های گیاه بومادران بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
7086001اثر محافظتی عصاره سیاه دانه و ویتامین E به تنهایی و در ترکیب با دگزامتازون روی پاسخ دهی زنجیره تراشه و تغییرات التهابی ریه خوکچه های هندی در معرض سولفورد موستارد (گاز خردل) قرار گرفته مجریپایان یافتهخير
7185376بررسی علائم تنفسی در جانبازان شیمیایی 17 الی 19 سال پس از در معرض قرار گرفتن آنها با سلاح های شیمیائی و تغیییرات تست های عملکرد ریه آنها در عرض 13 تا 15 سالمجریپایان یافتهبلي
7285329اثر گیاه سیاهدانه بر علائم تنفسی، تست های عملکرد ریه و پاسخ دهی مجاری تنفسی مجروحان شیمیاییمجریپایان یافتهخير
7385302بررسی اثرات عصاره گل گیاه گل محمدی Rosa damascena بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب جدا شده خوکچه هندی مجریپایان یافتهخير
7485301بررسی اثر تحریکی عصاره آبی- الکلی زعفران و سافرانال بر گیرنده های بتا آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
7585300بررسی اثر مهاری عصاره آبی- الکلی زعفران و سافرانال بر گیرنده های هیستامینیH1 زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
7685176بررسی اثر عصاره گیاه سیاه دانه و دگزامتازون بر پاسخ دهی زنجیره تراشه، التهاب و تغییرات پاتولوژیک ریه خوکچه هندی قرار گرفته در معرض سولفور موستاردمجریپایان یافتهخير
7785148بررسی اثرات اتساعی اجزاء عصاره گیاه سیاه دانه بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
7885144بررسی اثرات اینوتروپیک و کرونوتروپیک عصاره آبی-الکلی گیاه کلپوره(teucrium polium L) برقلب ایزوله خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
7985097بررسی اثر درمانی عصاره طحال گاو بر به آسم تجربی در خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
8085096تعیین مقادیر پیش بینی شده تستهای عملکرد ریوی در کودکان 4-10 ساله سالم مشهدمجریپایان یافتهخير
8185074اثر محافظتی ویتامین E و دگزامتازون بر پاسخ دهی زنجیره تراشه، التهاب و تغییرات پاتولوژیک ریه خوکچه هندی در معرض سولفور موستارد (گاز خردل) قرار گرفتهمجریپایان یافتهخير
8285064بررسی اثر ضد سرفه گیاه کتیرا و بارهنگ سرنیزه ای بر روی خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
8385007بررسی اثر پیشگیرنده گیاه سیاهدانه بر بیماری آسممجریپایان یافتهخير
8485005بررسی فراوانی آلرژیک و تنفسی شغلی و تستهای عملکرد ریه در قالیبافان ،پوست و پشم فروشانمجریپایان یافتهخير
8585004مقایسه میزان پاسخ دهی مجاری تنفسی به محرکهای گیرنده های بتا آدرنرژیک در بیماران COPD و افراد سالممجریپایان یافتهخير
8684366بررسی فراوانی علایم آلرژیک و تنفسی شغلی و تستهای عملکرد ریه در آرایشگرانمجریپایان یافتهخير
8783195بررسی اثر اتساعی اجزاء عصاره گیاه گل محمدی بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
8883181بررسی اثرات زعفران بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب جداشده خوکچه هندی و بررسی مکانیسم احتمالی این گیاه بر کانالهای کلسیمیمجریپایان یافتهخير
8983180بررسی پاسخ دهی مجاری تنفسی خوکچه هندی قرار گرفته در معرض دود سیگار نسبت به ایزوپرنالین و استیل کولین و پروستاگلاندین ها و نیتریک اکساید در آنمجریپایان یافتهخير
9083174بررسی اثر اتساعی گیاهان زعفران و مرزه بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
9182124بررسی اثرات اتساعی گیاه زیره سبز بر زنجیره تراشه و ضد سرفه گیاه آن بر خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
9282058بررسی اثرات برونکودیلاتوری و ضد سرفه گیاه گل محمدی rosa damasceaمجریپایان یافتهخير
9382039بررسی میزان پاسخ دهی مجاری تنفسی ب همحرکهای گیرنده ها بتا آدرنژیک در مجروحان شیمیایی نسبت به افراد سالممجریپایان یافتهخير
9481053بررسی اثرات زرشک و سیاه دانه بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب جداشده خرگوش و بررسی مکانیسم احتمالی این دو گیاه بر کانالهای کلسیمیمجریپایان یافتهخير
9581014بررسی اثرات اتساعی مجاری تنفسی و ضد سرفه گیاه خرفه بر روی خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
9681012بررسی اثر تحریکی گیاه سیاه دانه بر گیرنده های بتا آدرترژیک تراشه در خوکچه هندی مجریپایان یافتهخير
97961613بررسی اثر آویشن شیرازی بر اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
98951767بررسی اثر نوع و میزان فعالیت جسمانی بر وضعیت سلامت (متابولیک و دانسیته استخوانی) زنان 60-45 ساله درشهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
99941500بررسی اثر عصاره آبی الکلی یونجه (Medicago Sativa L.) بر کاهش پلاکتی و استرس اکسیداتیو القاء شده در رت بدنبال مصرف سیکلوفسفامیدهمکارپایان یافتهبلي
100910801بررسی اثر افزوده آویشن بر علایم بالینی وبالانس Th1 وTh2 دربیماران مبتلا به رینیت آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
10185495تعیین اثر اسید فرمیک و فرمات سدیم بر کاهش مو در رتهمکارپایان یافتهخير
10280104بررسی سطح سرمی اینترلوکین 2 و بروز اینترلوکین 4 در سلولهای مونونوکلئر خون محیطی و میزان نیتریک اکساید در هوای بازدمی در حمله حاد آسمهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981495Comparative Antitussive Effects of Medicinal Plants and Their ConstituentsISIALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE1397مسئول
2981494The contribution of beta-2 adrenergic, muscarinic and histamine (H1) receptors, calcium and potassium channels and cyclooxygenase pathway in the relaxant effect of Allium cepa L. on the tracheal smooth muscleISIJournal of ethnopharmacology1398مسئول
3981493The Relaxant Effect of Crocin on Rat Tracheal Smooth Muscle and Its Possible MechanismsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1398مسئول
4980844Histamine (H1) Receptors, Cyclooxygenase Pathway and Nitric Oxide Formation Involved in Rat Tracheal Smooth Muscle Relaxant Effect of BerberineISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1398مسئول
5980843Immunomodulatory properties of captopril, an ACE inhibitor, on LPS‑induced lung inflammation and fibrosis as well as oxidative stress.ISIInflammopharmacology1398مسئول
6980745Aminoguanidine affects systemic and lung inflammation induced by lipopolysaccharide in ratsISIRespiratory research1398مسئول
7980693Evaluation of the anti-oxidant and antiinflammatory effects of the methanolic extract of Ferula szowitsiana root on PHA-induced inflammation in human lymphocytesISI0148-0545 مسئول
8980380Alpha‐linolenic acid ameliorates bronchial asthma features in ovalbumin‐sensitized ratsISIJournal of Pharmacy and Pharmacology1398اول و مسئول
9980379Hydro-ethanolic extract of Curcuma longa affects tracheal responsiveness and lung pathology in ovalbumin-sensitized rats International journal for vitamin and nutrition research سوم
10980281Clinical and experimental effects of Nigella sativa and its constituents on respiratory and allergic disordersPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398مسئول
11980225Ocimum basilicum affects tracheal responsiveness, lung inflammatory cells and oxidant–antioxidant biomarkers in sensitized ratsISIDrug and chemical toxicology1398مسئول
12974236T helper cells subtypes and their cytokine gene expression affected by carvacrol in sensitized mice administered during sensitization periodISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
13974235The Stimulatory Effects of Medicinal Plants on β2-adrenoceptors of Tracheal Smooth MuscleISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1397مسئول
14974234Effect of carvacrol on pulmonary function tests, and total and differential white blood cell counts in healthy volunteers: A randomized clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397مسئول
15974165The effect of carvacrol on inflammatory mediators and respiratory symptoms in veterans exposed to sulfur mustard, a randomized, placebo controlled trialISIRespiratory Medicine1398مسئول
16973958Cardiovascular Effects of Nigella Sativa L. and its ConstituentsISIIndian Journal of Pharmaceutical Sciences1397مسئول
17973956The effects of some medicinal plants on histamine (H 1) receptorsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJundishapur Journal of Physiology1397مسئول
18973953The effect of captopril on lipopolysaccharide induced lung inflammationISIExperimental lung research1397مسئول
19973950The effect of alpha linolenic acid on tracheal responsiveness, lung inflammation and immune markers in sensitized ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397مسئول
20973878Effects of different loads of exercise and Nigella sativa treatment on serologic and hematologic parameters in ratISIIndian Journal of Experimental Biology1397مسئول
21973404Rosmarinic acid affects immunological and inflammatory mediator levels and restores lung pathological features in asthmatic ratsISIAllergologia et immunopathologia1397مسئول
22973304The Effects of Ocimum basilicum Extract and Its Constituent, Rosmarinic Acid on Total and Differential Blood WBC, Serum Levels of NO, MDA, Thiol, SOD, and CAT in Ovalbumin Sensitized Rats.ISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1397مسئول
23973302Simvastatin and bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BMSCs) affects serum IgE and lung cytokines levels in sensitized mice.ISICytokine1397مسئول
24973300The effects of medicinal plants on muscarinic receptors in various types of smooth muscle.ISIPhytotherapy research1397مسئول
25973299A double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial on the e ffect of carvacrol on serum cytokine levels and pulmonary function tests in sulfur mustard induced lung injury.ISICytokine1397مسئول
26972657The effect of Portulaca oleracea and α‑linolenic acid on oxidant/antioxidant biomarkers of human peripheral blood mononuclear cellsISIINDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY1397مسئول
27972442Effect of different loads of treadmill exercise on Th1/Th2 cytokine balance in rat splenocytesISIJOURNAL OF APPLIED BIOMEDICINE1397مسئول
28971817Curcumin affects tracheal responsiveness and lung pathology in asthmatic ratsISIPharmacological Reports1397مسئول
29971816The effect of environmental lead exposure on human health and the contribution of inflammatory mechanisms, a reviewISIEnvironment International1397مسئول
30971153Carvacrol ameliorates haematological parameters, oxidant/antioxidant biomarkers and pulmonary function tests in patients with sulphur mustard-induced lung disorders:A randomized double-blind clinical trialISIJournal of clinical pharmacy and therapeutics1397مسئول
31971121The Effects of Allium Cepa Extract on Tracheal Responsiveness, Lung Inflammatory Cells and Phospholipase A2 Level in Asthmatic RatsISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1397مسئول
32970344Muscarinic receptors, nitric oxide formation and cyclooxygenase pathway involved in tracheal smooth muscle relaxant effect of hydro-ethanolic extract of Lavandula angustifolia flowersISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397مسئول
33970253The Effect of Allium cepa Extract on Lung Oxidant, Antioxidant, and Immunological Biomarkers in Ovalbumin-Sensitized RatsISIMEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE1397مسئول
34970040Auraptene regulates Th1/Th2/TReg balances, NF-κB nuclear localization and nitric oxide production in normal and Th2 provoked situations in human isolated lymphocytesISIPhytomedicine1397مسئول
35964002The effect of Zataria multiflora on pulmonary function tests, hematological and oxidant/antioxidant parameters in sulfur mustard exposed veterans, a randomized doubled-blind clinical trialISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1396مسئول
36963909Prophylactic effect of rosmarinic acid on tracheal responsiveness, white blood cell count and oxidative stress markers in lung lavage of sensitized ratsISIPharmacological reports1396مسئول
37963837Possible therapeutic effect of carvacrol on asthmatic patients: A randomized, double blind, placebo‐controlled, Phase II clinical trialISIPhytotherapy research1396مسئول
38963836Pharmacological effects of Zataria multiflora Boiss L. and its constituents focus on their anti inflammatory, antioxidant, and immunomodulatory effectsISIFundamental & clinical pharmacology1396مسئول
39963696Comparison of the Effect of Cotoneaster Manna Drop (Bilineaster) and Massage on Bilirubin in Neonates under Phototherapyscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل1396چهارم
40963539Comparison of the effect of synthetic droplet (Billy Nyster) and massage on the amount of bilirubin Infants treated with phototherapscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل1396چهارم
41963207The effects of exercise on depressive- and anxiety-like behaviors as well as lung and hippocampus oxidative stress in ovalbumin-sensitized juvenile ratsISIRespiratory Physiology & Neurobiology1396مسئول
42963009Relaxant effect of Curcuma longa on rat tracheal smooth muscle and its possible mechanismsISIPHARMACEUTICAL BIOLOGY1396مسئول
43962837The effect of Zataria multiflora and carvacrol on wheezing, FEV1 and plasma levels of nitrite in asthmatic patientsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
44961719Anti-inflammatory, antioxidant, and immunomodulatory effects of curcumin in ovalbumin-sensitized ratISIBioFactors1396مسئول
45961515The Effect of Zataria multiflora on Th1/Th2 and Th17/T Regulatory in a Mouse Model of Allergic AsthmaISIfrontiers in phartmacology1396مسئول
46961281The prevalence of asthma and related symptoms in Middle East countriesISICLINICAL RESPIRATORY JOURNAL1396مسئول
47961280Modulation of lung inflammation and immune markers in asthmatic rats treated by Portulaca oleraceaPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
48961279The Extract of Portulaca oleracea and its Constituent, Alpha Linolenic Acid Affects Serum Oxidant Levels and Inflammatory Cells in Sensitized RatsISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1395مسئول
49960448Experimental animal models for COPD: a methodological reviewISITOBACCO INDUCED DISEASES1396مسئول
50960148Hydro-ethanolic Extract of Portulaca oleracea Affects Beta-adrenoceptors of Guinea Pig Tracheal Smooth MuscleISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395اول و مسئول
51954477Immunomodulatory effect of characterized extract of Zataria multiflora on Th1,Th2 and Th17 in normal and Th2 polarization stateISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1395مسئول
52954476The effect of hydro-ethanolic extract of Curcuma longa rhizome and curcumin on total and differential WBC and serum oxidant, antioxidant biomarkers in rat model of asthmaISIIranian journal of basic medical sciences1395مسئول
53953611The Effect of Safranal on Th1/Th2 Cytokine BalanceISIIranian journal of immunology1395مسئول
54953506Animal Model of Asthma, Various Methods and Measured Parameters, a Methodological ReviewISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1395مسئول
55953342The influence of hydro-ethanolic extract of Portulaca oleracea L. on Th1 Th2 balance in isolated human lymphocytesISIJOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY1395مسئول
56953193the effect of vitamin E on lung pathology in sulfur mustard-exposed guinea pigsISIToxicology and industrial health1395مسئول
57953006The effects of captopril on lipopolysaccharide induced learning and memory impairments and the brain cytokine levels and oxidative damage in rats.ISILIFE SCIENCES1395پنجم به بعد
58952792Lipopolysaccharide-Induced Spatial Memory and Synaptic Plasticity Impairment Is Preventable by CaptoprilPMCadvances in medicine1395پنجم
59952111Contribution of Water and Lipid Soluble Substances in the Relaxant Effects of Tymus Vulgaris Extract on Guinea Pig Tracheal Smooth Muscle in VitroISICHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE1395مسئول
60952110Portulaca oleracea Affects Muscarinic Receptors of Guinea Pig Tracheal Smooth MuscleISIINDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1395مسئول
61952103Evaluation of Simvastatin and Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cell Combination Therapy on Airway Remodeling in a Mouse Asthma ModelISIlung1395مسئول
62951945The impact of ‘‘Ramadan fasting period’’on total and differential white blood cells, haematological indices, inflammatory biomarker, respiratory symptoms and pulmonary function tests of healthy and asthmatic patientsISIALLERGOLOGIA ET IMMUNOPATHOLOGIA1395مسئول
63951924Antiinflammatory, Antioxidant, and Immunomodulatory Effects of Crocus sativus L. and its Main ConstituentsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395اول و مسئول
64951918Effect of bone marrow derived mesenchymal stem cells on lung pathology and inflammation in ovalbumin-induced asthma in mouseISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1394دوم
65951794The effect of climatic conditions on exercise-induced bronchoconstriction in 10 e 12 year old studentsPMCJournal of Bodywork & Movement Therapies1395مسئول
66951346Preclinical and clinical effects of Nigella Sativa and its constituent, thymoquinone: A reviewISIJournal of Ethnopharmacology1395مسئول
67950341Effect of carvacrol on various cytokines genes expression in splenocytes of asthmatic miceISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
68950340Inhaled Lead Affects Lung Pathology and Inflammation in Sensitized and Control Guinea PigsISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY1395اول و مسئول
69942721Administration of Ethanolic Extract of Ocimum Basilicum Leaves Attenuates Depression Like Behavior in the Rats Sensitized by OvalbuminscopusCurrent Nutrition & Food Science1394چهارم
70942592Gastrointestinal effects of Nigella sativa and its main constituent thymoquinone: a reviewChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
71942573Possible Mechanisms for Functional Antagonistic Effect of Ferula assafoetida on Muscarinic Receptors in Tracheal Smooth MusclescopusMalaysian Journal of Medical Sciences1394مسئول
72942460Respiratory effects of sulfur mustard exposure, similarities and differences with asthma and COPDISIINHALATION TOXICOLOGY1394مسئول
73942224Immunomodulatory and cytotoxic effects of Nigella sativa and thymoquinone on rat splenocytesISIFood and Chemical Toxicology1394مسئول
74942223A review of the relaxant effect of various medicinal plants on tracheal smooth muscle, their possible mechanism(s) and potencyISIJournal of Ethnopharmacology1394مسئول
75941253The Inhibitory Effects of Ferula assafoetida on Muscarinic Receptors of Guinea-Pig Tracheal Smooth MusclePMCJundishapur J Nat Pharm Prod1394مسئول
76940486The effect of chemical warfare on respiratory symptoms, pulmonary function tests and their reversibility 23–25 years after exposureISIToxicology and Industrial Health1393مسئول
77940273Anti-inflammatory, antioxidant, and immunomodulatory aspects of Nigella sativa for its preventive and bronchodilatory effects on obstructive respiratory diseases: A review of basic and clinical evidenceISIJournal of Functional Foods1394مسئول
78940234The effects of Crocus sativus (saffron) and its constituents on nervous system: A reviewPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394دوم
79940233Smooth muscle relaxant activity of Crocus sativus (saffron) and its constituents: possible mechanismsPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394سوم
80934730The preventive effects of natural adjuvants, G2 and G2F on tracheal responsiveness and serum IL-4 and IFN-γ (th1/th2 balance) in sensitized guinea pigs.ISI(CLINICS) Clinics (Sao Paulo)1393اول و مسئول
81934635The extract of Zataria multiflora affect tracheal responsiveness, serum levels of NO, nitrite, PLA2, TP and histamine in sensitized Guinea pigsISIJOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY1393اول و مسئول
82934456Lung inflammation changes and oxidative stressinduced by cigarette smoke exposure in guinea pigs affected by Zataria multiflora and its constituent, carvacrolISIBMC Complementary and Alternative Medicine1393اول و مسئول
83934432The relaxant effect of Ferula assafoetida on smooth muscles and the possible mechanismsChemical AbstractJournal of HerbMed Pharmacology1393مسئول
84934199The Effect of Zataria multiflora and its Constituent, Carvacrol, on Tracheal Responsiveness and Lung Pathology in Guinea Pig Model of COPD.ISIPhytotherapy research : PTR1393دوم
85934083The relaxant effect of Nigella sativa on smooth muscles, its possible mechanisms and clinical applicationsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
86933772Antiinflammatory, Antioxidant,and Immunological Effects of Carum copticum L. and Some of Its ConstituentISIPhytotherapy Research1393مسئول
87933448Effect of Nigella sativa on immune response in treadmill exercised ratISIBMC Complementary and Alternative Medicine1393مسئول
88933376The effect of carvacrol on systemic inflammation in guinea pigs model of COPD induced by cigarette smoke exposureISIPharmacological Reports1393مسئول
89932807Adipose-Derived Stromal Cell Therapy Affects Lung Inflammation and Tracheal Responsiveness in Guinea Pig Model of COPDISIPLOS ONE Journal Information1393مسئول
90932806Potential effect of the extract of Zataria multiflora and its constituent, carvacrol, on lung pathology, total and differential WBC, IgE and eosinophil peroxidase levels in sensitized guinea pigsISIJournal of Functional Foods1393اول و مسئول
91931002Carum copticum L.: A Herbal Medicine with Various Pharmacological EffectsISIBioMed Research International1393اول و مسئول
92930990Prevalence of water pipe smoking in the city of Mashhad (North East of Iran) and its effect on respiratory symptoms and pulmonary function testsPMCLung India1393اول و مسئول
93930878Effect of the Zataria multiflora on Systemic Inflammation of Experimental Animals Model of COPDISIBioMed Research International1393اول و مسئول
94930830Lead exposure affects inflammatory mediators, total and differential white blood cells in sensitized guinea pigs during and after sensitizationISIDrug and Chemical Toxicology1393مسئول
95930490The effects of Valeriana officinalis L. hydro-alcoholic extract on depression like behavior in ovalbumin sensitized ratsPMCJournal of pharmacy & bioallied sciences1393چهارم
96930106The effect of safranal, a constituent of Crocus sativus (saffron), on tracheal responsiveness, serum levels of cytokines, total NO and nitrite in sensitized guinea pigsISIPharmacological Reports1392اول و مسئول
97930002Prediction equations for pulmonary function values in healthy children in Mashhad city, North East IranISIJournal of Research in Medical Sciences1392مسئول
98924942The effect of lead exposure on tracheal responsiveness to methacholine and ovalbumin, total and differential white blood cells count, and serum levels of immunoglobulin E, histamine, and cytokines in guinea pigsISIHuman and Experimental Medicine1392مسئول
99924940The Effect of Natural Adjuants on Pathological Changes in Sensitized Guinea Pig LungsISIIranian Red Crescent Medicine1392مسئول
100924907The effect of adipose derived stromal cells on oxidative stress level, lung emphysema and white blood cells of guinea pigs model of chronic obstructive pulmonary diseaseISIDaru journal of Pharmacutical Sciences1392مسئول
101924650Evaluation of immune response after moderate and overtraining exercise in wistar ratISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
102924613Effect of Fluticasone and Salmeterol on Tracheal Responsiveness to Ovalbumin and Lung Inflammation,Administrated during and after SensitizationISIThe Scientific World Journal1392مسئول
103924177The impact of Zataria multiflora Boiss extract on in vitro and in vivo Th1/Th2 cytokine (IFN-γ/IL4) balanceISIJournal of Ethnopharmacology1392اول و مسئول
104924059Prevalence of Asthma Symptoms among Secondary School Students (Aged 11-16 Years) in the City of Mashhad (Northeast of Iran)ISIArchive of Iranian Medicine1379اول و مسئول
105924058Prevalence of asthma among young adults (high school students) in the city of Mashhad (north east of IranISIIranian Journal of Medical Sciences1378اول و مسئول
106924002Antitussive effect of Portulaca oleracea L. in guinea pigsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1383دوم
107923760EFFECT OF INHALED FLUTICASONE AND SALMETEROL ON TRACHEAL RESPONSIVENESS AND LUNG INFLAMMATION: INFLUENCE OF ADMINISTRATION TIME AND ALLERGEN‑FREE PERIODPMCIndian Journal of Medical Sciences1392مسئول
108923555The effect of natural adjuvants (G2, G2F) on lung inflammation of sensitized guinea pigsChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1392مسئول
109923529Possible mechanism(s) of the relaxant effects of Achillea wilhelmsii on guinea-pig trachea ChainsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1392اول و مسئول
110923101The Effect of Hydroethanolic Extract of Achillea millefollium on β-adrenoreseptors of guinea pig tracheal smooth muscleISIIndian Journal of Pharmaceutical Sciences1391مسئول
111922903Relaxant effect of Portulaca oleraceae on guinea pig tracheal chains and its possible mechanism(s) of actionISIMEDICAL HYPOTHESES AND RESEARCH1383اول و مسئول
112922890Airway responsiveness to a beta-adrenergic agonist (salbutamol) in asthmaISIJOURNAL OF ASTHMA1382اول و مسئول
113922889Relaxant effect of Foeniculum vulgare on isolated guinea pig tracheal chainsISIPharmaceutical Biology1384اول و مسئول
114922872Bronchial responsiveness to beta-adrenergic stimulation and enhanced beta blockade in asthmaISIRespirology1379اول و مسئول
115922747The Extract of Crocus sativus and Its Constituent Safranal, Affect Serum Levels of Endothelin and Total Protein in Sensitized Guinea PigsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
116922603Inhaled Lead Exposure Affects Tracheal Responsiveness and Lung Inflammation in Guinea Pigs During SensitizationISIBiological trace element research1392اول و مسئول
117922465The effect of carvacrol on serum cytokines and endothelin levels of ovalbumin sensitized guinea-pigsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
118922463Effect of vitamin C on tracheal responsiveness and pulmonary inflammation in chroni Obstructive pulmonary disease model of guinea pigscopusPhysiology and Pharmacology1392اول و مسئول
119922387The effect of hydro-ethanolic extract of Achillea millefollium on muscarinic receptors of guinea pig tracheal smooth muscleISIIndian journal of pharmacology1391مسئول
120922386Preventive Effect of Novel Bacterial Polysaccharide and Animal Splenic Protein as Natural Adjuvants on Animal Model of AsthmaISIIranian journal of basic medical sciences1391پنجم
121922346The effect of thymoquinone, the main constituent of Nigella sativa on tracheal responsiveness and white blood cell count in lung lavage of sensitized guinea pigsISIPlanta medica1389مسئول
122922205The influence of epithelium on the effect of isoprenaline incubation in responsiveness of guinea-pig trachea to -adrenergic agonist and antagonistISIResp Physiol Nuro Biol1386اول و مسئول
123922184Tracheal responsiveness to methacoline and muscarinic receptor blockade by atropine in an animal model of COPDscopusParmacology-Online1385اول و مسئول
124922158Relaxant effects of Cuminum cyminum on guinea pig tracheal chainsISIInd J Pharmacol1384اول و مسئول
125922131Possible mechanism(s) for the relaxant effect of Pimpinella anisum on guinea pig tracheal chainsISIPharmaceutical Biology1383اول و مسئول
126922128Antitussive effect of carum copticum in guinea pigsISIJournal of Ethnopharmacology1384اول و مسئول
127922125Relaxant effects of Ocimum basilicum on guinea pig tracheal chains and its possible mechanism(s)ISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1384اول و مسئول
128922078Stimulatory effect of Nigella sativa on ß2-adronceptors of guinea pig tracheal chainsindex copernicusMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1383اول و مسئول
129921985Inhibitory effect of Bonium persicum on histamine (H1) receptors of guinea pig tracheal chainsISIPhytomedicine1383اول و مسئول
130921982Antihistaminic effect of Bonium persicum on guinea pig tracheal chainsChemical AbstractIranian BioMedical Journal1383اول و مسئول
131921830Increased Tracheal Responsiveness to Beta-Adrenergic Agonist and Antagonist in Ovalbumin-Sensitized Guinea PigsPMCPharmacology1383اول و مسئول
132921823Antitussive Effect of Rosa damascena in Guinea pigsscopusIranian Journal of Pharmaceutical Research1382مسئول
133921797Inhibitory effect of Nigella sativa on histamine (H1) receptors of isolated guinea pig tracheal chainsISIPharmaceutical Biology1381اول و مسئول
134921782Effect of ascorbic acid on airway responsiveness in ovalbumin sensitized guinea pigsISIRespirology1382اول و مسئول
135921777Effect of Nigella sativa on isolated guinea pig trachea.scopusArchives of Iranian medicine1381اول و مسئول
136921776Prevalence of asthma symptoms among the adult population in the city of Mashhad (north-east of IranISIRespirology1381اول و مسئول
137921775Lung function valus in healthy non-smoking urban adults in IranianISIRespiration; international review of thoracic diseases1381اول و مسئول
138921774Relaxant effect of Pimpinella anisum on isolated guinea pig tracheal chains and its possible mechanismISIJournal of ethnopharmacology1380اول و مسئول
139921716The effects of arterial O2 saturation and heart rate on blood pressurescopusMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1379اول و مسئول
140921714Stimulatory effect of Carum copticum on beta2 adrenoceptors of isolated guinea pig tracheal chainsscopusMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1379اول و مسئول
141921712Bronchodilatory and anticholinergic effects of Carum carvi on isolated guinea pig tracheal chainsscopusThe Medical Journal of The Islamic Republic of Iran1378اول و مسئول
142921706Increased muscarinic receptor blockade by atrpoine in tracheal chains of ovalbumin-sensitized guinea-pigsPMCPharmacology1378اول و مسئول
143921701Inhibitory effect of Carum copticum on histamine (H1) receptors of isolated guinea pig tracheal chainsISIJournal of ethnopharmacology1379اول و مسئول
144921646Bronchodilatory and anticholinergic effects of Carum copticum on isolated guinea pig tracheal chainsscopusMedical J ournal of The Islamic Rrepublic of Iran1377اول و مسئول
145921644Increased histamine H1 receptor blockade by chlorpheniramine in tracheal chains of asthmatic guinea-pigsscopusMedical Journal of the Islamic Rrepublic of Iran1377اول و مسئول
146921636Enhanced histamine H1 receptor blockade with chlorpheniramine in the asthmatic tracheobronchial treescopusMedical Journal of the IslamIc Republic of Iran1376اول
147921635Short term variation of atropine blockade in the tracheobronchial tree of asthmatic subjectsscopusmedical journal of Islamic Rrepublic of Iran1375اول
148921280Possible mechanism of inotropic and chronotropic effects of Rosa damascena on isolated guinea pig heartISIjournal of Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences1392اول و مسئول
149921278The effect of lead exposure on selected blood inflammatory biomarkers in guinea pigsPMCCardiovascular & hematological disorders drug targets1391مسئول
150921276The effect of the extract of Crocus sativus on tracheal responsiveness and plasma levels of IL-4, IFN-γ, total NO and nitrite in ovalbumin sensitized Guinea-pigsISIJournal of ethnopharmacology1392مسئول
151921267Effect of carvacrol on tracheal responsiveness, inflammatory mediators, total and differential WBC count in blood of sensitized guinea pigsISIExperimental biology and medicine1391اول و مسئول
15291680Effect of Inhaled Medication and Inhalation Technique on Dental Caries in Asthmatic PatientsISIIranian Red Crescent Medical Journal 1391مسئول
15391666Respiratory symptoms and Pulmonary function testes in lead exposed workersISIIranian Red Crescent Medical Journal1391مسئول
15491479Tracheal responsiveness to methacholine and ovalbumin; and lung inflammation in guinea pigs exposed to inhaled lead after sensitizationISIEcotoxicology and Environmental Safety1391اول و مسئول
15591420PHARMACOLOGIC BRONCHODILATION RESPONSE TO SALBUTAMOL IN COPD PATIENTSISIIndian Journal of Medical Sciences1389مسئول
15691419Anti-cholinergic effect of Zataria multiflora Boiss on guinea pig tracheal chainsISINatural product research1391اول و مسئول
15791333Exercise induced bronchospasm in physically fit female students of Kerman University and their pulmonary function testsPMCJournal of Bodywork & Movement Therapies1391مسئول
15891317The effect of the extract of Crocus sativus and its constituent safranal, on lung pathology and lung inflammation of ovalbumin sensitized guinea-pigsscopusPhytomedicine1391اول
15991299The effect of exposure to chlorine on pulmonary function tests and respiratory and allergic symptoms in Iranian lifeguardsISIToxicology and Industrial Health1393اول و مسئول
16091138comparison of pulmonary function and respiratory symptoms in water pipe and cigarette smokersISIRespirology1391اول
16191111The potential effect of the extract of Crocus sativus and safranal on the total and differential white blood cells of ovalbumin-sensitized guinea pigsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1391مسئول
16291005The effect of vitamin E on pathological changes in kidney and liver of sulphur mustard-exposed guinea pigsISIToxicology and industrial health1391مسئول
16390905Relaxant effects of different fractions from Tymus vulgaris on guinea-pig tracheal chainsISIBIOLOGICAL RESEARCH1390مسئول
16490624Prevalence of exercise induced asthma in female school studentsISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1390مسئول
16590621Possible mechanism(s) of the relaxant effect of asafoetida (Ferula assa-foetida) oleo-gum-resin extract on guinea-pig tracheal smooth muscleindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
16690584The Effect of Crocus sativus Extract on Human Lymphocytes' Cytokines and T Helper 2/T Helper 1 BalanceISIJournal of medicinal food1390مسئول
16790354Effect of Zataria multiflora Bois L. on histamine (H1) receptor of guinea pig tracheal chainsISIIndian Journal of Experimental Biology1390مسئول
16890352Zataria multiflora Boiss and Carvacrol Affect beta(2)-Adrenoceptors of Guinea Pig TracheaISIEVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE1390مسئول
16990225Pharmacological Effects of Rosa DamascenaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390مسئول
17090217Zataria multiflora Boiss inhibits muscarinic receptors of incubated tracheal smooth muscle with propranololعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
17190183Pulmonary function tests and respiratory symptoms among smokers in the city of mashhad (north east of Iran)ISIRevista portuguesa de pneumologia1390مسئول
17290169The effect of Nigella sativa alone, and in combination with dexamethasone, on tracheal muscle responsiveness and lung inflammation in sulfur mustard exposed guinea pigsISIJournal of ethnopharmacology1390مسئول
17390166Inhibitory effect of Zataria multiflora Boiss and carvacrol on histamine (H(1) ) receptors of guinea-pig tracheal chainsISIFundamental & clinical pharmacology1391اول و مسئول
17490164The effect of Nigella sativa extract on tracheal responsiveness and lung inflammation in ovalbuminsensitized guinea pigsISIClinics (Sao Paulo)1390مسئول
17590052Effect of Aqueous-Ethanolic Extract from Rosa damascena on Guinea Pig Isolated HeartISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1390مسئول
17690014The effect of carvacrol on muscarinic receptors of guinea-pig tracheal chainsISIPhytotherapy research1390اول
17789389Effect of Inhaled Fluticasone on Lung Inflammation Administered During and After Guinea Pig SensitizationISIArchivos De Bronconeumologia1389مسئول
17889374Prevalence of chest wall deformities in a large sample of Iranian children aged 7-14 years ISI Iranian Journal of Pediatrics1389پنجم
17989360The Differences in the Relaxant Effects of Different Fractions of Rosa damascena on Guinea Pig Tracheal Smooth MuscleISI Iranian Journal of Basic Medical Sciences 1389مسئول
18089315Work-related respiratory symptoms and pulmonary function tests in northeast iranian (the city of Mashhad) carpentersISIclinics1389مسئول
18189274Effect of thymoquinone on the lung pathology and cytokine levels of ovalbumin-sensitized guinea pigsISIPharmacol Rep1389مسئول
18289269The effect of vitamin E on tracheal responsiveness and lung inflammation in sulfur mustard exposed guinea pigsISIInhal Toxicol1389مسئول
18389263Potential immunomodulation effect of the extract of Nigella sativa on ovalbumin sensitized guinea pigsISIJ Zhejiang Univ Sci B1389مسئول
18489240Effect of Crocus sativus (Saffron) on Muscarinic Receptors of Guinea Pig Tracheal Chainsسایر سایت‏های تخصصیFunctional Plant Science and Biotechnology1389مسئول
18589229The prevalence of smoking among the population in the city of Mashhad (north east of Iran) and pulmonary function tests among smokersPMCPneumonologia i Alergologia Polska1389اول
18689194Antiasthmatic effect of Nigella sativa in airways of asthmatic patients.ISIphytomedicine1389مسئول
18789180Inhibitory effect of Crocus sativus (saffivus) on histamine (H1) RECEPTORS OF GUINEA PIG TRACHEAL CHAINSISIDie Pharmazie1389مسئول
18889151Occupational Exposures and Obstructive Lung Disease: A Case-Control Study in HairdressersISIRespir Care1389مسئول
18989120The effect of safranal on histamine (H(1)) receptors of guinea pig tracheal chainsISIFitoterapia1389مسئول
19089103The effect of inhaled salmeterol, alone and in combination with fluticasone propionate, on management of COPD patientsISIClinical Respiratory Journal 1389مسئول
19189068Use of in vitro assays to assess the potential antiproliferative and cytotoxic effects of saffron (Crocus sativus L.) in human lung cancer cell lineISIPharmacognosy Magazine1389دوم
19288751The effect of natural adjuvants on tracheal responsiveness and cell count in lung lavage of sensitized guinea pigsISIRespirology1388مسئول
19388529اندازه گیری شاخص های تنفسی در جمعیت های نمونه مناطق مختلف ایران و تعیین معادله های مرجع به منظور برآورد این شاخص ها در افراد ایارنیindex copernicusدانش و تندرستی1388چهارم
19488289relaxant effects of achillea wilhelmsi on guinea-pig tracheal chainsscopuspharmacologyonline1388اول و مسئول
19588237Best drugs for avoiding paradoxical bronchospasm during spirometryscopusتنفس1388سوم
19688236Accuracy of Mid expiratory flow and dysanapsis parameters for evaluation of methacholine provocation testscopusTanaffos1388پنجم
19788090pulmonary function tests and work-related respiratory and allergic symptoms in iranian bakersISIiran j allergy asthma immunol1388اول و مسئول
19888074Work-related respiratory symptoms and pulmonary function tests in Iranian printersISISaudi Med J1388اول و مسئول
19987711تاثیر خارج کردن هوای سرنگ درجه حرارت و تاخیر در اندازه گیری نمونه خون بر نتایج گازهای خون شریانیعلمی پژوهشی ایندکس نشدهدانشکده پرستاری و مامایی مشهد1387دوم
20087658 The effect of the natural adjuvants on cell count in lung lavage of sensitized guinea pigs scopusPharmacologyonline1387مسئول
20187626Effect of Aqueous-ethanol Extract from Crocus sativus saffron on Guinea-pig Isolated Heart ISIphytotherapy research 1387اول و مسئول
20287621Airway responses to salbutamol after exposure to chemical warfareISIRespirology1387اول و مسئول
20387574The effect of Zataria multiflora boiss on β 2-adrenoceptors of guinea pig tracheal cahins scopusPharmacologyonline1388مسئول
20487193Improvement in symptoms and pulmunary function of asthmatic patients due to their treatment according to the global strategy for asthma management(GINA)ISIBMC Pulmunary medicine1387اول و مسئول
20587192The possible prophy lactic effect of nigella sativa seed aqueous extract on respiratory symptoms and pulmonary function tests on chemical war victims:a randomized,double-blind,plasebo-controlled trialISIThe jurnal of alternative and complementary medicine volume 141387اول و مسئول
20687092Relaxant effects of different fractions from Nigella sativa L. on guina pig tracheal chains and its possible mechanism(s)ISIIndian Journal of Experimental Biology1387اول
20787042Stimulatory effect of Crocus sativus (saffron) on beta(2)-adrenoceptors of guinea pig tracheal chainsISIPhytomedicine1387مسئول
20887037The protective effect of Nigella sativa on lung injury of sulfur mustard-exposed guinea pigsISIEXPERIMENTAL LUNG RESEARCH1387مسئول
20986638Bronchodilatory effect of Carum copticum in airways of asthmatic patientsISITherapie1386مسئول
21086554The possible prophylactic effect of Nigella sativa seed extract in asthmatic patientsISIFundamental and clinical pharmacology 1386اول و مسئول
21186551The effect of hoemodialysis on pulmonary function tests and respiratory symptoms in patients with chronic renal failurescopusPakistan Journal of Medical Sciences 1386مسئول
21286547Respiratory Symptoms and Pulmonary Function Changes among Carpet Weavers in Iran ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH1386اول و مسئول
21386531Influence of epithelium on beta-adrenoceptor desensitization of guinea pig tracheal smooth muscleISIRespiratory Phisiology& Neurology1386اول و مسئول
21486483Relaxant effect of Satureja hortensis on guinea pig tracheal chains and its possible mechanism(s)scopusDaru-journal of faculty of pharmacy1386اول و مسئول
21586444association of the expression of IL-4 and IL-13 Genes, IL-4 and IgE Serum Levels with allergic asthmascopusIranian journal of Allergy ,Asthma and immunology1386پنجم
21686409The effect of Exposure of Guinea Pig to Cigarette Smoke and their Sensitization in Tracheal Responsiveness to Histamine and Histamine Receptor (H1) blockade by Chlorpheniramine ISIPathophysiology1386اول و مسئول
21786389The Contribution of water and lipid Soluble Substances in the Relaxant effects of Niglla sativa Extract on Guinea Pig Tracheal Smooth Muscle ( in vitro) scopusIranian Journal of basic medical sciences1386مسئول
21885250Effects of hydro-ethanolic extract of berberis vulgaris fruit on rabbit isolated heartscopusDaru1385مسئول
21985233Antitussive effect of Plantago lanceolata in guinea pigsPMCIran J Med Sci1385اول
22085213influence of Epithelium and isoprenaline incubation on Responsiveness of Guinea-pig Trachea to Methacholine ISIpharmacology1385مسئول
22185196Relaxant effect of Crocus sativus (saffron) on guinea-pig tracheal chains and its possible mechanismsISIJournal of Pharmacy and Pharmacology1385اول
22285194Relaxant effects of Rosa damascena on guinea pig tracheal chains and its possible mechanism(s)ISIJournal of Ethnopharmacology1385اول
22385141effects of hydro-ethanotic extract of berberis v ulgaris fruit on rabbit isolated heartscopusdaru1385مسئول
22485048Tracheal responsiveness to both isoprenaline and beta2 -adrenoreceptor blocade by propranolol in cigarette smoke exposed and sensitized guinea pigsISIَAsian pacific society of respirology1385مسئول
22585047the chealn respocsiveness to metha chlice and muscarinic receptor blockade by atropine in animal model of copdPMCpharmacology1385مسئول
22685046Relaxant effectv of thymus vulgaris on Guinea-pig Tracheal chains and its possible mechanismISIphytotherapy research1384اول و مسئول
22785018in vitro antiproliferative effect of fresh red garlic on human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line)ISIinternatinal journal of agriculture& biology1385پنجم
22884094Effect of aqueous and macerated extracts from Nigella sativa on guinea pig isolated heart activityISIpharmazie1384مسئول
22984093Relation of airway responsiveness to salbutamol and to methacholine in smokersISImed Sci Monit1384مسئول
23084050tracheal responsiveness to histamine and histamine(H1) receptor blocksde by chlorpheniramine in an animal model of COPDPMCinternational journal of pharmacology 1384مسئول
23184049Airway Hyperresponsiveness to Methacholine in chemical warfare victimsISIrespiration1384مسئول
23284048the effect of inhalation Technique on the bronchodilatory Response to the salbutamol inhaler in Asthmatic Patients علمی پژوهشی ایندکس نشدهturkish Respiratory Journal1384مسئول
23384047possible Relaxant effect of thymoquinone on Guinea Pig Tracheal ChainsChemical AbstractIranian Biomedical Journal 1384مسئول
23484046بررسی میزان فشارخون در افراد باسن بالاتر از 18 سال ساکن شهر مشهدSID/Iranmedex/Magiranفیزیولوژی و فارماکولوژی1384مسئول
23584044effect of agueous extract from Nigella sativa L. on guinea pig isolated heart PMCIndian Journal of Expermental Biology 1384مسئول
23683020Airway responsiveness to a beta-Adrenergic agonist in smokersEmbaseArch Iranian Med1383مسئول
23782001Correlation between symptom score,wheeze ,reversibility of pulmonary function tests and treatment response in asthmaPMCIranian journal of allergy,asthma and immunologY1382مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971306بررسی اثر کاپتوپریل بر تعداد کل و انواع گلبول های سفید و استرس اکسیداتیو، در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریددومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
2964214The influence of hydro-ethanolic extract of Portulaca oleracea L. on Th1/Th2 balance in isolated human lymphocytesدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
3964144بررسی اثر شدتهای مختلف ورزش با تردمیل بر تعادل Th1/Th2 در سلولهای طحالی جدا شده از رتدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
4963266The role of exercise in immune responses to cancer from prevention to treatmentسمپوزیوم نسترن 2017مشهدپوستر1396خير
5961969Effect of Nigella sativa supplementation on splenocyte response of treadmill exercised ratتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدسخنرانی1396خير
6953023The effect of curcumin in breast cancer prevention and treatmentدومین سمپوزیوم بین المللی نسترنمشهدپوستر1395خير
7952273اثر دو هفته استراحت بدنبال بیش تمرینی بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژندومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395خير
8952146Hydroethanolic extract of Portulaca oleracea affects beta-adrenoceptors of guinea pig tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
9950651Functional Antagonistic Effect of Ferula assafoetida on Muscarinic Receptors in Tracheal Smooth Muscleسومین کنگره آسم و آلرژیمشهدپوستر1395خير
10950538PREVENTIVE AND RELIEVING EFFECTS OF NIGELLA SATIVA ON OBSTRUCTIVE RESPIRATORY DISEASES, BASIC AND CLINICAL EVIDENCESپنجمین کنگره ملی گیاهان داروییاصفهانسخنرانی1395خير
11950537اثر سیاه دانه و شدتهای مختلف تمرین هوازی بر پارامترهای سرولوژیک و هماتولوژیک در رتپنجمین کنگره ملی گیاهان داروییاصفهانپوستر1395خير
12950360بررسی اثر بیش تمرینی بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژن3rd international congress of immunology, asthma and allergyمشهدپوستر1395خير
13943024بررسی اثر ورزش با شدت متوسط بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژنهمایش ملی ورزش و سرطانکیشپوستر1394خير
14942234Effect of the Zataria multiflora on systemic inflammation in an experimental model of COPDاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
15942233Effect of hydroethanolic extract of Achillea millefolium on ß-adrenoceptors of guinea pig tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
16942232Possible mechanism(s) of the relaxant effects of Achillea wilhelmsii on guineapig tracheal chainsاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
17942230Effect of hydroethanolic extract of Achillea millefolium on muscarinic receptors of guinea pig tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
18942227The beta-adrenergic and H1 histamine receptor blockade affect muscarinic receptor inhibition induced by Ferula assafoetida in tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
19942226Carvacrol affects serum inflammatory mediators’ levels in ovalbumin sensitized guinea-pigsاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
20942225Nigella sativa affects clinical aspects and pulmonary function tests of chemical war victimsاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394خير
21942072Relaxant effect of extracts, fractions and constituents of medicinal plants on tracheal smooth muscle and their comparative potencyاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394بله
22942070Various clinical effects of Nigella Sativa and its constituentsاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
23942069The effect of lead exposure on inflammatory biomarkers in lung lavage of guinea pigsدهمین کنگره بین المللی دوسالانه آسم و آلرژی ایرانشیرازپوستر1394خير
24942040Effect of Nigella sativa on immune response in aerobic treadmill exercised ratبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
25941741Prevalence of asthma and related symptoms in different region of Iranدهمین کنگره بین المللی رو سالانه انجمن آسم و آلرژی ایرانشیرازپوستر1394بله
26941740Cell therapy by adipose stromal cells affect tracheal responsiveness and inflammatory responses in guinea pigs model of COPDEuropean Respiratory Society International CongressAmsterdamپوستر1394بله
27941443Smooth muscles relaxant effect of Zataria multiflora Boiss L. and its constituents, possible mechanisms and clinical applicationاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
28941441Effects of Ferula assafoetida on muscarinic receptors of guinea-pig tracheal smooth muscleبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژیکاشانپوستر1394خير
29940608پاسخ سیستم ایمنی به ورزش استقامتی با شدت متوسط در رتهای نر ن‍ژاد ویستاربیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
30940603اثر سیاه دانه و تمرین هوازی با تردمیل بر پاسخ سیستم ایمنی در رتاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
31924179Anti inflammatory and immunologic Effect of Crocus sativus (saffron) and its Constituent Safranal on Respiratory Inflammatory Disorders14th Asian Symposium on Medicinal Plants, Spices and Other Natural Productsکراچیسخنرانی1392خير
32923818The effects of Thymus Vulgaris, Zataria multiflora Boiss and Carvacrol on respiratory systemسیزدهمین کنگره بین المللی شیمی محصولات طبیعیکراچیسخنرانی1392خير
33923720Potential therapeutic effect of vitamin E on tracheal responsiveness and lung inflammation in animals exposed to sulfur mustardدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریسخنرانی1392بله
34923527ندارددومین کنگره ملی گیاهان داروئیتهرانسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11962اثر کروکوس ساتیووس (زعفران) بر سیستم تنفسی: شواهد سنتی و تجربی1398تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19219کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
29142کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
39107کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاهاول1392
49079کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1389
59076کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1390
69037کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1391
72کسب رتبه در جشنواره رازی
814کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه