محمدحسین  بسکابادی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدحسین بسکابادی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدحسین بسکابادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : boskabadymh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951656بررسی اثر بازتوانی (ورزشهای استقامتی و مقاومتی) بر عملکرد حافظه در بیماران آسمیمجریدر دست اجراخير
2951625بررسی اثر اتساعی و مکانیسم های احتمالی عصاره آبی-الکلی زرشک (Berberis vulgaris L) و ماده مؤثره آن، بربرین(Berbrein) بر عضله صاف جدا شده ی نای موش صحراییمجریعقد قراردادخير
3951089بررسی و مقایسه اثر Visnagin و مشتق متوکسی آن خلین، بر تمایز لنفوسیت های انسانی و تعادل Th1 و Th2مجریدر دست اجراخير
4951071بررسی اثر آمینوگوانیدین بر ضایعه ریه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییمجریدر دست اجراخير
5950983بررسی اثر بازتوانی (ورزش¬های استقامتی و مقاومتی) بر علائم تنفسی، شاخص¬های عملکرد ریه و برخی میانجی¬های التهابیمجریدر دست اجرابلي
6950434بررسی اثر آگونیست های گیرنده ی PPAR-γ در ضایعه ریه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییمجریدر دست اجراخير
7941553بررسی اثر تیموکینون بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریدر دست اجراخير
8941509بررسی اثر کاپتوپریل بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریدر دست اجراخير
9941152بررسی علایم تنفسی، تستهای عملکرد ریوی، غلظت برخی پارامترهای التهابی و فلزات سنگین در خون و ادرار کارگران کارخانه سیمان مشهدمجریدر دست اجراخير
10941094بررسی اثرات ورزش بر اختلال حافظه ایجاد شده در موش های صحرایی مبتلا به آسم تجربیمجریپایان یافتهبلي
11941083بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه بارهنگ (Plantago Major L.) و ماده مؤثرآن، بایکالئین (baicalein) بر عضله صاف تراشه موش صحرایی و مکانیسم های احتمالی آنمجریدر دست اجراخير
12940997بررسی اثر آتورواستاتین بر معیارهای التهابی و اکسیداتیو خون موش های صحرایی آسمی مبتلا به هایپرلیپیدمی (افزایش چربی های خون)مجریدر دست اجرابلي
13931717بررسی اثرعصاره آبی-الکلی گیاه زردچوبه (Curcuma longa) ومهم ترین ماده مؤثرآن ، کورکومین (Curcumin)، بر بیماری آسممجریدر دست اجراخير
14931692بررسی اثر برونکودیلاتوری گیاه زردچوبه و کورکومین بر بیماران آسمیمجریدر دست اجراخير
15931670بررسی اثر برونکودیلاتوری گیاه آویشن شیرازی و کارواکرول بر بیماران آسمیمجریدر دست اجراخير
16931653بررسی اثراتساعی کروسین (Crocin ) بر عضله صاف نای خوکچه هندی و مکانیسم های احتمالی آن مجریپایان یافتهبلي
17931461بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی بر بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه و انجام فاز یک کارآزمایی بالینی کارواکرول مجریدر دست اجرابلي
18930842بررسی اثر عصاره آبی- الکلی گیاه ریحان و یکی از اجزای آن (رزمارینیک اسید) بر پاسخ دهی مجاری تنفسی و تغییرات پاتولوژی ریه، تعداد کل و انواع گلبول های سفید و میانجی های التهابی رت های حساس شده با اوالبومینمجریپایان یافتهخير
19930658بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه زردچوبه (Curcuma longa) و ماده مؤثرآن، کورکومین (Curcumin)، بر عضله صاف نای خوکچه هندی و مکانیسم های احتمالی آنمجریپایان یافتهبلي
20930520مقایسه و بررسی اثرات روزه داری در ماه رمضان بر سطح سرمی عوامل بیوشیمیایی ، تست های عملکرد ریوی و علایم بالینی در بیماران آسمی و افراد سالممجریپایان یافتهخير
21930505مقایسه تست های عملکرد ریه و برگشت پذیری آن و علائم تنفسی در جانبازان شیمیایی با افراد سالم، بیماران آسمی و بیماریهای انسدادی مزمن ریهمجریدر دست اجراخير
22921249بررسی اثرعصاره آبی-الکلی گیاه زردچوبه (Curcuma longa) و مهم ترین ماده مؤثرآن ، کورکومین (Cur cumin)، بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربیمجریپایان یافتهبلي
23920537بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی، جوشانده و کارواکرول بر بیماریهای ریوی جانبازان شیمیاییمجریدر دست اجرابلي
24920296بررسی اثر عصاره آبی-الکلی خرفه و آلفا لینولنیک بر تکثیر لنفوسیت‏ های انسانی و تعادل Th2/Th1مجریپایان یافتهخير
25910898بررسی اثر عصاره آبی-الکلی پیاز بر پاسخ دهی مجاری تنفسی، التهاب ریه و تغییرات پاتولوژی ریه خوکچه هندی مبتلا به آسم تجربیمجریدر دست اجراخير
26910858بررسی اثر افزوده آویشن بر بروز ژن های سلولهای T تنظیم کننده و TH17 وعلایم بالینی دربیماران مبتلا به رینیت آلرژیک دائمیمجریپایان یافتهبلي
27910690بررسی اثر عصاره آبی -الکلی خرفه بر گیرنده های هیستامینی،موسکارینی و بتا-آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
28910681بررسی اثر پیشگیرنده عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی، جوشانده وکارواکرول بربیماری آسممجریپایان یافتهخير
29901000بررسی اثر عصاره آویشن شیرازی و کارواکرول بر برخی از سایتوکاین‏های آزاد شده از لنفوسیت‏های موشهای سوری مدل حساس شدهمجریپایان یافتهبلي
30900826بررسی اثر صمغ گیاه انغوزه (Ferula assafoetida) و یکی از ترکیبات آن، امبلی پرنین (umbelliprenin)، بر گیرنده های موسکارینی زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
31900799بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی وکارواکرول برپاسخ دهی مجاری تنفسی، تعداد و انواع گلبولهای سفید، میانجی های التهابی، سیتوکین ها و تغییرات آسیب ریه در خوکجه هندی مدل بیماری مزمن انسدادی ریه مجریپایان یافتهبلي
32900709اثرات تزریق داخل تراشه ایی سلولهای استرومای بافت چربی و استنشاق محیط کشت آنها (conditioned medium) بر شاخص های تنفسی و ساختار میکروسکوپی ریه خوکچه های هندی در مدل بیماری مزمن انسدادی ریهمجریپایان یافتهبلي
3389716بررسی شیوع آسم ورزشی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی مشهدمجریپایان یافتهخير
3489708اثر عصاره آبی-الکلی سیاه دانه و تیموکینون بر سیتوکین های آزاد شده از لنفوسیتها و تعادل Th1/Th2 بدنبال بیش تمرینی در رتمجریپایان یافتهبلي
3589672بررسی ارتباط غلظت سرب خون با تست های عملکرد ریوی و علائم تنفسی در کارگران شاغل در کارخانه باطری سازی مجریپایان یافتهخير
3689597بررسی اثر عصاره آبی- اتانولی بومادران (Achillea millefolliu) بر گیرنده های بتا آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
3789511بررسی اثر اتساعی بومادران (Achillea millefollium ) بر گیرنده های کولینرژیکی زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
3889431بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی وکارواکرول بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی مجریپایان یافتهخير
3989174بررسی اثر سرب بر پاسخدهی مجاری هوایی، تغییرات پاتولوژیک و شاخص‌های التهابی در خوکچه‌های هندی مبتلا به آسم تجربیمجریپایان یافتهبلي
4088834بررسی اثر عصاره آبی-الکلی آویشن شیرازی بر زیررده های لنفوسیتی Th2/Th1مجریپایان یافتهبلي
4188736بررسی اثر عصاره زعفران و سافرانال بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی و اثر عصاره زعفران و کروسین بر اختلالات حافظه و پاسخهای گلیوزیس در موشهای صحرائی مبتلا به آلزایمرمجریپایان یافتهبلي
4288639بررسی اثر عصاره زعفران و سافرانال بر روی برخی از سیتوکین های آزاد شده از لنفوسیتهای انسانی و تعادل Th2/Th1مجریپایان یافتهبلي
4388355بررسی اثرات عسل گون بر روی رشد رده سلولهای سرطانی اپیتلیال آلوئولی ریهCell Line) (A549 و مرگ پیش بینی شده سلولی(apoptosis)مجریپایان یافتهخير
4488339بررسی اثر اتساعی صمغ گیاه انغوزه (Ferula assafoetida) و یکی از ترکیبات آن، امبلی پرنین (umbelliprenin) بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
4588297بررسی مقایسه ای علائم تنفسی، آلرژیک و تست های عملکرد ریه در ناجیان غریق با گروه شاهدمجریپایان یافتهخير
4688172بررسی اثر فلوتیکازون پروپیونات استنشاقی وسالمترول در حین و بعد از آسمی نمودن خوکچه های هندی بر تغییرات ساختاری بافت پوششی مجاری تنفسی ، پاسخ دهی و التهاب ریه آنهامجریپایان یافتهخير
4788171بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی وکارواکرول بر گیرنده های بتا آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
4887151بررسی مقطعی میزان تجربه پوسیدگی دندانی و فاکتور های دارویی مرتبط با آن در بیماران مبتلا به آسممجریپایان یافتهبلي
4987132بررسی اثرمهاری عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی و کارواکرول روی گیرنده های هیستامینی (H1) بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهبلي
5087063بررسی اثر کورتیکواستروئیدهای استنشاقی بر تغییرات ساختاری بافت پوششی مجاری تنفسی و پاسخ دهی آنها در خوکچه هندی مبتلا به آسم تجربیمجریپایان یافتهبلي
5187031بررسی پاسخ فیزیولوژیک ماهیچه صاف جدار مجاری تنفسی خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی به گیاه سیاه دانه و جزء اصلی آن، تیموکینون مجریپایان یافتهبلي
5286744بررسی شیوع استعمال دخانیات در ساکنین شهر مشهد و میزان تستهای عملکرد ریه و علائم تنفسی در آنهامجریپایان یافتهخير
5386740بررسی علایم آلرژیک و تنفسی و تست های عملکرد ریه در نانواهامجریپایان یافتهخير
5486739بررسی اثر عصاره آبی الکلی آویشن شیرازی و کارواکرول برگیرنده های کولینرژیکی (موسکارینی) زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
5586618بررسی اثرات اتساعی اجزاء عصاره آویشن بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
5686586بررسی علائم آلرژیک و تنفسی شغلی و تست های عملکرد ریه در کارگران چاپخانه هامجریپایان یافتهخير
5786525بررسی علایم تنفسی شغلی و تست های عملکرد ریه در نجاران مجریپایان یافتهخير
5886201بررسی اثر اتساعی عصاره های گیاه بومادران بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
5986001اثر محافظتی عصاره سیاه دانه و ویتامین E به تنهایی و در ترکیب با دگزامتازون روی پاسخ دهی زنجیره تراشه و تغییرات التهابی ریه خوکچه های هندی در معرض سولفورد موستارد (گاز خردل) قرار گرفته مجریپایان یافتهخير
6085376بررسی علائم تنفسی در جانبازان شیمیایی 17 الی 19 سال پس از در معرض قرار گرفتن آنها با سلاح های شیمیائی و تغیییرات تست های عملکرد ریه آنها در عرض 13 تا 15 سالمجریپایان یافتهبلي
6185329اثر گیاه سیاهدانه بر علائم تنفسی، تست های عملکرد ریه و پاسخ دهی مجاری تنفسی مجروحان شیمیاییمجریپایان یافتهخير
6285302بررسی اثرات عصاره گل گیاه گل محمدی Rosa damascena بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب جدا شده خوکچه هندی مجریپایان یافتهخير
6385301بررسی اثر تحریکی عصاره آبی- الکلی زعفران و سافرانال بر گیرنده های بتا آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
6485300بررسی اثر مهاری عصاره آبی- الکلی زعفران و سافرانال بر گیرنده های هیستامینیH1 زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
6585176بررسی اثر عصاره گیاه سیاه دانه و دگزامتازون بر پاسخ دهی زنجیره تراشه، التهاب و تغییرات پاتولوژیک ریه خوکچه هندی قرار گرفته در معرض سولفور موستاردمجریپایان یافتهخير
6685148بررسی اثرات اتساعی اجزاء عصاره گیاه سیاه دانه بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
6785144بررسی اثرات اینوتروپیک و کرونوتروپیک عصاره آبی-الکلی گیاه کلپوره(teucrium polium L) برقلب ایزوله خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
6885097بررسی اثر درمانی عصاره طحال گاو بر به آسم تجربی در خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
6985096تعیین مقادیر پیش بینی شده تستهای عملکرد ریوی در کودکان 4-10 ساله سالم مشهدمجریپایان یافتهخير
7085074اثر محافظتی ویتامین E و دگزامتازون بر پاسخ دهی زنجیره تراشه، التهاب و تغییرات پاتولوژیک ریه خوکچه هندی در معرض سولفور موستارد (گاز خردل) قرار گرفتهمجریپایان یافتهخير
7185064بررسی اثر ضد سرفه گیاه کتیرا و بارهنگ سرنیزه ای بر روی خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
7285007بررسی اثر پیشگیرنده گیاه سیاهدانه بر بیماری آسممجریپایان یافتهخير
7385005بررسی فراوانی آلرژیک و تنفسی شغلی و تستهای عملکرد ریه در قالیبافان ،پوست و پشم فروشانمجریپایان یافتهخير
7485004مقایسه میزان پاسخ دهی مجاری تنفسی به محرکهای گیرنده های بتا آدرنرژیک در بیماران COPD و افراد سالممجریپایان یافتهخير
7584366بررسی فراوانی علایم آلرژیک و تنفسی شغلی و تستهای عملکرد ریه در آرایشگرانمجریپایان یافتهخير
7683195بررسی اثر اتساعی اجزاء عصاره گیاه گل محمدی بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
7783181بررسی اثرات زعفران بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب جداشده خوکچه هندی و بررسی مکانیسم احتمالی این گیاه بر کانالهای کلسیمیمجریپایان یافتهخير
7883180بررسی پاسخ دهی مجاری تنفسی خوکچه هندی قرار گرفته در معرض دود سیگار نسبت به ایزوپرنالین و استیل کولین و پروستاگلاندین ها و نیتریک اکساید در آنمجریپایان یافتهخير
7983174بررسی اثر اتساعی گیاهان زعفران و مرزه بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
8082124بررسی اثرات اتساعی گیاه زیره سبز بر زنجیره تراشه و ضد سرفه گیاه آن بر خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
8182058بررسی اثرات برونکودیلاتوری و ضد سرفه گیاه گل محمدی rosa damasceaمجریپایان یافتهخير
8282039بررسی میزان پاسخ دهی مجاری تنفسی ب همحرکهای گیرنده ها بتا آدرنژیک در مجروحان شیمیایی نسبت به افراد سالممجریپایان یافتهخير
8381053بررسی اثرات زرشک و سیاه دانه بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب جداشده خرگوش و بررسی مکانیسم احتمالی این دو گیاه بر کانالهای کلسیمیمجریپایان یافتهخير
8481014بررسی اثرات اتساعی مجاری تنفسی و ضد سرفه گیاه خرفه بر روی خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
8581012بررسی اثر تحریکی گیاه سیاه دانه بر گیرنده های بتا آدرترژیک تراشه در خوکچه هندی مجریپایان یافتهخير
86941500بررسی اثر عصاره آبی الکلی یونجه (Medicago Sativa L.) بر کاهش پلاکتی و استرس اکسیداتیو القاء شده در رت بدنبال مصرف سیکلوفسفامیدهمکاردر دست اجرابلي
87910801بررسی اثر افزوده آویشن بر علایم بالینی وبالانس Th1 وTh2 دربیماران مبتلا به رینیت آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
8885495تعیین اثر اسید فرمیک و فرمات سدیم بر کاهش مو در رتهمکارپایان یافتهخير
8980104بررسی سطح سرمی اینترلوکین 2 و بروز اینترلوکین 4 در سلولهای مونونوکلئر خون محیطی و میزان نیتریک اکساید در هوای بازدمی در حمله حاد آسمهمکارپایان یافتهخير
90960321بررسی اثر عصاره هیدروالکلی عناب بر سمیت کبدی ناشی از آدریامایسین در موش صحراییناظردر دست اجراخير
91951517شناسایی مواد موثره گیاه قره قاط خراسانی (R. khorassanicum) و بررسی فراکسونهای اتیل استات و n- hexan آن برپارامترهای قلبی عروقی درموشهای پرفشار القا شده بوسیله آنژیوتانسین 2 و L-NAMEناظردر دست اجراخير
92950083بررسی اثر آگونیست های گیرنده¬ی PPAR-γ در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحراییناظردر دست اجرابلي
93941591اثر ویتامین C بر آپوپتوز سلولی و حجم هیپوکامپ در موش های صحرایی هیپو تیروئیدی شده در دوره نوزادی و رشدناظرپایان یافتهخير
94941420بررسی نقش گیرنده اوپیوئیدی مو(µ) در هسته میخی شکل (Cuneiform) بر کنترل فشار خون و تعداد ضربان قلب در مدل تجربی شوک هموراژیک در موش صحراییناظردر دست اجراخير
95941089بررسی اثر مهار گیرنده¬ی AT1 آنژیوتانسین-2 در اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش¬ صحرایی نرناظردر دست اجرابلي
96940840بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر تغییرات هیستولوژیک قلب و سطح سرمی و بافتی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ناشی از لیپوپلی ساکارید در راتناظرپایان یافتهخير
97931725بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی گل محمدی بر پارامترهای قلبی- عروقی در موشهای پرفشار القا شده بوسیله آنژیوتانسینIIناظرپایان یافتهخير
98931718بررسی اثر نانوکروکومین درالقای آپوپتوز در لنفوسیت های بیماران میلوپاتی ناشی از HTLV-I تروپیکال اسپاستیک پاراپرازی HAM/TSPناظرپایان یافتهخير
99910703بررسی تاثیر تغییرات آئین نامه دانش پژوهی به نحوه ارائه فعالیت های دانش پژوهی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهدناظرپایان یافتهخير
100900688بررسی اثر عصاره جوشانده گیاه پنجه مرغی بر سنگ کلیه اگزالات کلسیم و آسیب اکسیداتیو در موش صحرائی نرناظرپایان یافتهخير
101900459بررسی مکانیسم اثر عصاره آبی الکلی بومادران بر انقباض ناشی از فنیل افرین و کلرور پتاسیم در آئورت ایزوله موش صحرایی ناظرپایان یافتهخير
10289793اثر افزایش فشار خون بر نفوذ پذیری سد خونی- مغزی و حافظه فضایی موش صحرایی ناظرپایان یافتهبلي
10389618بررسی اثر ویتامین c و سیر بر تغییر حافظه فضائی در فرزندان رت متولد شده از مادران در معرض سربناظرپایان یافتهخير
10489586اثر مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی، نیتریک اکساید، بیان ژنی VCAM-1 و رابطه آن با نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت در راتهای نر نرموکلسترولمی و هایپرکلسترولمیناظرپایان یافتهخير
10589574بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر ترجیح مکانی القا شده بوسیله مرفین در موش صحراییناظرپایان یافتهخير
10689518بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سیاه دانه بر اختلال حافظه بدنبال تشنج القا شده بوسیله PTZ در موش صحراییناظرپایان یافتهخير
10789145بررسی اثر عصاره آبی – الکلی کلپوره بر خاصیت انقباضی آئورت ایزوله در موش صحراییناظرپایان یافتهبلي
10888324بررسی اثرات آنتی دیابتیک صمغ گیاه Ferula assafoetida (آنغوزه) در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسینناظرپایان یافتهخير
10987426بررسی اثرات عصاره الکلی سیاهدانه بر مدل ایسکمی- رپرفوزیون در کلیه رتناظرپایان یافتهبلي
11087400بررسی اثر محافظتی روغن دانه انار در سمیت کلیوی ناشی از هگزاکلروبوتادی ان در موش صحراییناظرپایان یافتهخير
11186348بررسی نقش نیتریک اکساید در اختلال حافظه موش صحرایی تخمدان برداری شدهناظرپایان یافتهخير
11286036بررسی اثرات اینوتروپیک و کرونوتروپیک عصاره آبی- الکلی گیاه بومادران (Achillea millefollium) بر قلب ایزوله خوکچه هندیناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963696Comparison of the Effect of Cotoneaster Manna Drop (Bilineaster) and Massage on Bilirubin in Neonates under Phototherapyscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل1396چهارم
2963539Comparison of the effect of synthetic droplet (Billy Nyster) and massage on the amount of bilirubin Infants treated with phototherapscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل1396چهارم
3963207The effects of exercise on depressive- and anxiety-like behaviors as well as lung and hippocampus oxidative stress in ovalbumin-sensitized juvenile ratsISIRespiratory Physiology & Neurobiology1396مسئول
4963009Relaxant effect of Curcuma longa on rat tracheal smooth muscle and its possible mechanismsISIPHARMACEUTICAL BIOLOGY1396مسئول
5962837The effect of Zataria multiflora and carvacrol on wheezing, FEV1 and plasma levels of nitrite in asthmatic patientsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
6961719Anti-inflammatory, antioxidant, and immunomodulatory effects of curcumin in ovalbumin-sensitized ratISIBioFactors1396مسئول
7961515The Effect of Zataria multiflora on Th1/Th2 and Th17/T Regulatory in a Mouse Model of Allergic AsthmaISIfrontiers in phartmacology1396مسئول
8961280Modulation of lung inflammation and immune markers in asthmatic rats treated by Portulaca oleraceaPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
9961279The Extract of Portulaca oleracea and its Constituent, Alpha Linolenic Acid Affects Serum Oxidant Levels and Inflammatory Cells in Sensitized RatsISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1395مسئول
10960448Experimental animal models for COPD: a methodological reviewISITOBACCO INDUCED DISEASES1396مسئول
11960148Hydro-ethanolic Extract of Portulaca oleracea Affects Beta-adrenoceptors of Guinea Pig Tracheal Smooth MuscleISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395اول و مسئول
12954477Immunomodulatory effect of characterized extract of Zataria multiflora on Th1,Th2 and Th17 in normal and Th2 polarization stateISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1395مسئول
13954476The effect of hydro-ethanolic extract of Curcuma longa rhizome and curcumin on total and differential WBC and serum oxidant, antioxidant biomarkers in rat model of asthmaISIIranian journal of basic medical sciences1395مسئول
14953611The Effect of Safranal on Th1/Th2 Cytokine BalanceISIIranian journal of immunology1395مسئول
15953506Animal Model of Asthma, Various Methods and Measured Parameters, a Methodological ReviewISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1395مسئول
16953342The influence of hydro-ethanolic extract of Portulaca oleracea L. on Th1 Th2 balance in isolated human lymphocytesISIJOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY1395مسئول
17953193the effect of vitamin E on lung pathology in sulfur mustard-exposed guinea pigsISIToxicology and industrial health1395مسئول
18953006The effects of captopril on lipopolysaccharide induced learning and memory impairments and the brain cytokine levels and oxidative damage in rats.ISILIFE SCIENCES1395پنجم به بعد
19952792Lipopolysaccharide-Induced Spatial Memory and Synaptic Plasticity Impairment Is Preventable by CaptoprilPMCadvances in medicine1395پنجم
20952111Contribution of Water and Lipid Soluble Substances in the Relaxant Effects of Tymus Vulgaris Extract on Guinea Pig Tracheal Smooth Muscle in VitroISICHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE1395مسئول
21952110Portulaca oleracea Affects Muscarinic Receptors of Guinea Pig Tracheal Smooth MuscleISIINDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1395مسئول
22952103Evaluation of Simvastatin and Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cell Combination Therapy on Airway Remodeling in a Mouse Asthma ModelISIlung1395مسئول
23951945The impact of ‘‘Ramadan fasting period’’on total and differential white blood cells, haematological indices, inflammatory biomarker, respiratory symptoms and pulmonary function tests of healthy and asthmatic patientsISIALLERGOLOGIA ET IMMUNOPATHOLOGIA1395مسئول
24951924Antiinflammatory, Antioxidant, and Immunomodulatory Effects of Crocus sativus L. and its Main ConstituentsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395اول و مسئول
25951918Effect of bone marrow derived mesenchymal stem cells on lung pathology and inflammation in ovalbumin-induced asthma in mouseISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1394دوم
26951794The effect of climatic conditions on exercise-induced bronchoconstriction in 10 e 12 year old studentsPMCJournal of Bodywork & Movement Therapies1395مسئول
27951346Preclinical and clinical effects of Nigella Sativa and its constituent, thymoquinone: A reviewISIJournal of Ethnopharmacology1395مسئول
28950341Effect of carvacrol on various cytokines genes expression in splenocytes of asthmatic miceISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
29950340Inhaled Lead Affects Lung Pathology and Inflammation in Sensitized and Control Guinea PigsISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY1395اول و مسئول
30942721Administration of Ethanolic Extract of Ocimum Basilicum Leaves Attenuates Depression Like Behavior in the Rats Sensitized by OvalbuminscopusCurrent Nutrition & Food Science1394چهارم
31942592Gastrointestinal effects of Nigella sativa and its main constituent thymoquinone: a reviewChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
32942573Possible Mechanisms for Functional Antagonistic Effect of Ferula assafoetida on Muscarinic Receptors in Tracheal Smooth MusclescopusMalaysian Journal of Medical Sciences1394مسئول
33942460Respiratory effects of sulfur mustard exposure, similarities and differences with asthma and COPDISIINHALATION TOXICOLOGY1394مسئول
34942224Immunomodulatory and cytotoxic effects of Nigella sativa and thymoquinone on rat splenocytesISIFood and Chemical Toxicology1394مسئول
35942223A review of the relaxant effect of various medicinal plants on tracheal smooth muscle, their possible mechanism(s) and potencyISIJournal of Ethnopharmacology1394مسئول
36941253The Inhibitory Effects of Ferula assafoetida on Muscarinic Receptors of Guinea-Pig Tracheal Smooth MusclePMCJundishapur J Nat Pharm Prod1394مسئول
37940486The effect of chemical warfare on respiratory symptoms, pulmonary function tests and their reversibility 23–25 years after exposureISIToxicology and Industrial Health1393مسئول
38940273Anti-inflammatory, antioxidant, and immunomodulatory aspects of Nigella sativa for its preventive and bronchodilatory effects on obstructive respiratory diseases: A review of basic and clinical evidenceISIJournal of Functional Foods1394مسئول
39940234The effects of Crocus sativus (saffron) and its constituents on nervous system: A reviewPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394دوم
40940233Smooth muscle relaxant activity of Crocus sativus (saffron) and its constituents: possible mechanismsPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394سوم
41934730The preventive effects of natural adjuvants, G2 and G2F on tracheal responsiveness and serum IL-4 and IFN-γ (th1/th2 balance) in sensitized guinea pigs.ISI(CLINICS) Clinics (Sao Paulo)1393اول و مسئول
42934635The extract of Zataria multiflora affect tracheal responsiveness, serum levels of NO, nitrite, PLA2, TP and histamine in sensitized Guinea pigsISIJOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY1393اول و مسئول
43934456Lung inflammation changes and oxidative stressinduced by cigarette smoke exposure in guinea pigs affected by Zataria multiflora and its constituent, carvacrolISIBMC Complementary and Alternative Medicine1393اول و مسئول
44934432The relaxant effect of Ferula assafoetida on smooth muscles and the possible mechanismsChemical AbstractJournal of HerbMed Pharmacology1393مسئول
45934199The Effect of Zataria multiflora and its Constituent, Carvacrol, on Tracheal Responsiveness and Lung Pathology in Guinea Pig Model of COPD.ISIPhytotherapy research : PTR1393دوم
46934083The relaxant effect of Nigella sativa on smooth muscles, its possible mechanisms and clinical applicationsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
47933772Antiinflammatory, Antioxidant,and Immunological Effects of Carum copticum L. and Some of Its ConstituentISIPhytotherapy Research1393مسئول
48933448Effect of Nigella sativa on immune response in treadmill exercised ratISIBMC Complementary and Alternative Medicine1393مسئول
49933376The effect of carvacrol on systemic inflammation in guinea pigs model of COPD induced by cigarette smoke exposureISIPharmacological Reports1393مسئول
50932807Adipose-Derived Stromal Cell Therapy Affects Lung Inflammation and Tracheal Responsiveness in Guinea Pig Model of COPDISIPLOS ONE Journal Information1393مسئول
51932806Potential effect of the extract of Zataria multiflora and its constituent, carvacrol, on lung pathology, total and differential WBC, IgE and eosinophil peroxidase levels in sensitized guinea pigsISIJournal of Functional Foods1393اول و مسئول
52931002Carum copticum L.: A Herbal Medicine with Various Pharmacological EffectsISIBioMed Research International1393اول و مسئول
53930990Prevalence of water pipe smoking in the city of Mashhad (North East of Iran) and its effect on respiratory symptoms and pulmonary function testsPMCLung India1393اول و مسئول
54930878Effect of the Zataria multiflora on Systemic Inflammation of Experimental Animals Model of COPDISIBioMed Research International1393اول و مسئول
55930830Lead exposure affects inflammatory mediators, total and differential white blood cells in sensitized guinea pigs during and after sensitizationISIDrug and Chemical Toxicology1393مسئول
56930490The effects of Valeriana officinalis L. hydro-alcoholic extract on depression like behavior in ovalbumin sensitized ratsPMCJournal of pharmacy & bioallied sciences1393چهارم
57930106The effect of safranal, a constituent of Crocus sativus (saffron), on tracheal responsiveness, serum levels of cytokines, total NO and nitrite in sensitized guinea pigsISIPharmacological Reports1392اول و مسئول
58930002Prediction equations for pulmonary function values in healthy children in Mashhad city, North East IranISIJournal of Research in Medical Sciences1392مسئول
59924942The effect of lead exposure on tracheal responsiveness to methacholine and ovalbumin, total and differential white blood cells count, and serum levels of immunoglobulin E, histamine, and cytokines in guinea pigsISIHuman and Experimental Medicine1392مسئول
60924940The Effect of Natural Adjuants on Pathological Changes in Sensitized Guinea Pig LungsISIIranian Red Crescent Medicine1392مسئول
61924907The effect of adipose derived stromal cells on oxidative stress level, lung emphysema and white blood cells of guinea pigs model of chronic obstructive pulmonary diseaseISIDaru journal of Pharmacutical Sciences1392مسئول
62924650Evaluation of immune response after moderate and overtraining exercise in wistar ratISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
63924613Effect of Fluticasone and Salmeterol on Tracheal Responsiveness to Ovalbumin and Lung Inflammation,Administrated during and after SensitizationISIThe Scientific World Journal1392مسئول
64924177The impact of Zataria multiflora Boiss extract on in vitro and in vivo Th1/Th2 cytokine (IFN-γ/IL4) balanceISIJournal of Ethnopharmacology1392اول و مسئول
65924059Prevalence of Asthma Symptoms among Secondary School Students (Aged 11-16 Years) in the City of Mashhad (Northeast of Iran)ISIArchive of Iranian Medicine1379اول و مسئول
66924058Prevalence of asthma among young adults (high school students) in the city of Mashhad (north east of IranISIIranian Journal of Medical Sciences1378اول و مسئول
67924002Antitussive effect of Portulaca oleracea L. in guinea pigsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1383دوم
68923760EFFECT OF INHALED FLUTICASONE AND SALMETEROL ON TRACHEAL RESPONSIVENESS AND LUNG INFLAMMATION: INFLUENCE OF ADMINISTRATION TIME AND ALLERGEN‑FREE PERIODPMCIndian Journal of Medical Sciences1392مسئول
69923555The effect of natural adjuvants (G2, G2F) on lung inflammation of sensitized guinea pigsChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1392مسئول
70923529Possible mechanism(s) of the relaxant effects of Achillea wilhelmsii on guinea-pig trachea ChainsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1392اول و مسئول
71923101The Effect of Hydroethanolic Extract of Achillea millefollium on β-adrenoreseptors of guinea pig tracheal smooth muscleISIIndian Journal of Pharmaceutical Sciences1391مسئول
72922903Relaxant effect of Portulaca oleraceae on guinea pig tracheal chains and its possible mechanism(s) of actionISIMEDICAL HYPOTHESES AND RESEARCH1383اول و مسئول
73922890Airway responsiveness to a beta-adrenergic agonist (salbutamol) in asthmaISIJOURNAL OF ASTHMA1382اول و مسئول
74922889Relaxant effect of Foeniculum vulgare on isolated guinea pig tracheal chainsISIPharmaceutical Biology1384اول و مسئول
75922872Bronchial responsiveness to beta-adrenergic stimulation and enhanced beta blockade in asthmaISIRespirology1379اول و مسئول
76922747The Extract of Crocus sativus and Its Constituent Safranal, Affect Serum Levels of Endothelin and Total Protein in Sensitized Guinea PigsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
77922603Inhaled Lead Exposure Affects Tracheal Responsiveness and Lung Inflammation in Guinea Pigs During SensitizationISIBiological trace element research1392اول و مسئول
78922465The effect of carvacrol on serum cytokines and endothelin levels of ovalbumin sensitized guinea-pigsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
79922463Effect of vitamin C on tracheal responsiveness and pulmonary inflammation in chroni Obstructive pulmonary disease model of guinea pigscopusPhysiology and Pharmacology1392اول و مسئول
80922387The effect of hydro-ethanolic extract of Achillea millefollium on muscarinic receptors of guinea pig tracheal smooth muscleISIIndian journal of pharmacology1391مسئول
81922386Preventive Effect of Novel Bacterial Polysaccharide and Animal Splenic Protein as Natural Adjuvants on Animal Model of AsthmaISIIranian journal of basic medical sciences1391پنجم
82922346The effect of thymoquinone, the main constituent of Nigella sativa on tracheal responsiveness and white blood cell count in lung lavage of sensitized guinea pigsISIPlanta medica1389مسئول
83922205The influence of epithelium on the effect of isoprenaline incubation in responsiveness of guinea-pig trachea to -adrenergic agonist and antagonistISIResp Physiol Nuro Biol1386اول و مسئول
84922184Tracheal responsiveness to methacoline and muscarinic receptor blockade by atropine in an animal model of COPDscopusParmacology-Online1385اول و مسئول
85922158Relaxant effects of Cuminum cyminum on guinea pig tracheal chainsISIInd J Pharmacol1384اول و مسئول
86922131Possible mechanism(s) for the relaxant effect of Pimpinella anisum on guinea pig tracheal chainsISIPharmaceutical Biology1383اول و مسئول
87922128Antitussive effect of carum copticum in guinea pigsISIJournal of Ethnopharmacology1384اول و مسئول
88922125Relaxant effects of Ocimum basilicum on guinea pig tracheal chains and its possible mechanism(s)ISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1384اول و مسئول
89922078Stimulatory effect of Nigella sativa on ß2-adronceptors of guinea pig tracheal chainsindex copernicusMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1383اول و مسئول
90921985Inhibitory effect of Bonium persicum on histamine (H1) receptors of guinea pig tracheal chainsISIPhytomedicine1383اول و مسئول
91921982Antihistaminic effect of Bonium persicum on guinea pig tracheal chainsChemical AbstractIranian BioMedical Journal1383اول و مسئول
92921830Increased Tracheal Responsiveness to Beta-Adrenergic Agonist and Antagonist in Ovalbumin-Sensitized Guinea PigsPMCPharmacology1383اول و مسئول
93921823Antitussive Effect of Rosa damascena in Guinea pigsscopusIranian Journal of Pharmaceutical Research1382مسئول
94921797Inhibitory effect of Nigella sativa on histamine (H1) receptors of isolated guinea pig tracheal chainsISIPharmaceutical Biology1381اول و مسئول
95921782Effect of ascorbic acid on airway responsiveness in ovalbumin sensitized guinea pigsISIRespirology1382اول و مسئول
96921777Effect of Nigella sativa on isolated guinea pig trachea.scopusArchives of Iranian medicine1381اول و مسئول
97921776Prevalence of asthma symptoms among the adult population in the city of Mashhad (north-east of IranISIRespirology1381اول و مسئول
98921775Lung function valus in healthy non-smoking urban adults in IranianISIRespiration; international review of thoracic diseases1381اول و مسئول
99921774Relaxant effect of Pimpinella anisum on isolated guinea pig tracheal chains and its possible mechanismISIJournal of ethnopharmacology1380اول و مسئول
100921716The effects of arterial O2 saturation and heart rate on blood pressurescopusMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1379اول و مسئول
101921714Stimulatory effect of Carum copticum on beta2 adrenoceptors of isolated guinea pig tracheal chainsscopusMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1379اول و مسئول
102921712Bronchodilatory and anticholinergic effects of Carum carvi on isolated guinea pig tracheal chainsscopusThe Medical Journal of The Islamic Republic of Iran1378اول و مسئول
103921706Increased muscarinic receptor blockade by atrpoine in tracheal chains of ovalbumin-sensitized guinea-pigsPMCPharmacology1378اول و مسئول
104921701Inhibitory effect of Carum copticum on histamine (H1) receptors of isolated guinea pig tracheal chainsISIJournal of ethnopharmacology1379اول و مسئول
105921646Bronchodilatory and anticholinergic effects of Carum copticum on isolated guinea pig tracheal chainsscopusMedical J ournal of The Islamic Rrepublic of Iran1377اول و مسئول
106921644Increased histamine H1 receptor blockade by chlorpheniramine in tracheal chains of asthmatic guinea-pigsscopusMedical Journal of the Islamic Rrepublic of Iran1377اول و مسئول
107921636Enhanced histamine H1 receptor blockade with chlorpheniramine in the asthmatic tracheobronchial treescopusMedical Journal of the IslamIc Republic of Iran1376اول
108921635Short term variation of atropine blockade in the tracheobronchial tree of asthmatic subjectsscopusmedical journal of Islamic Rrepublic of Iran1375اول
109921280Possible mechanism of inotropic and chronotropic effects of Rosa damascena on isolated guinea pig heartISIjournal of Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences1392اول و مسئول
110921278The effect of lead exposure on selected blood inflammatory biomarkers in guinea pigsPMCCardiovascular & hematological disorders drug targets1391مسئول
111921276The effect of the extract of Crocus sativus on tracheal responsiveness and plasma levels of IL-4, IFN-γ, total NO and nitrite in ovalbumin sensitized Guinea-pigsISIJournal of ethnopharmacology1392مسئول
112921267Effect of carvacrol on tracheal responsiveness, inflammatory mediators, total and differential WBC count in blood of sensitized guinea pigsISIExperimental biology and medicine / Society for Experimental Biology and Medicine.1391اول و مسئول
11391680Effect of Inhaled Medication and Inhalation Technique on Dental Caries in Asthmatic PatientsISIIranian Red Crescent Medical Journal 1391مسئول
11491666Respiratory symptoms and Pulmonary function testes in lead exposed workersISIIranian Red Crescent Medical Journal1391مسئول
11591479Tracheal responsiveness to methacholine and ovalbumin; and lung inflammation in guinea pigs exposed to inhaled lead after sensitizationISIEcotoxicology and Environmental Safety1391اول و مسئول
11691420PHARMACOLOGIC BRONCHODILATION RESPONSE TO SALBUTAMOL IN COPD PATIENTSISIIndian Journal of Medical Sciences1389مسئول
11791419Anti-cholinergic effect of Zataria multiflora Boiss on guinea pig tracheal chainsISINatural product research1391اول و مسئول
11891333Exercise induced bronchospasm in physically fit female students of Kerman University and their pulmonary function testsPMCJournal of Bodywork & Movement Therapies1391مسئول
11991317The effect of the extract of Crocus sativus and its constituent safranal, on lung pathology and lung inflammation of ovalbumin sensitized guinea-pigsscopusPhytomedicine1391اول
12091299The effect of exposure to chlorine on pulmonary function tests and respiratory and allergic symptoms in Iranian lifeguardsISIToxicology and Industrial Health1393اول و مسئول
12191138comparison of pulmonary function and respiratory symptoms in water pipe and cigarette smokersISIRespirology1391اول
12291111The potential effect of the extract of Crocus sativus and safranal on the total and differential white blood cells of ovalbumin-sensitized guinea pigsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1391مسئول
12391005The effect of vitamin E on pathological changes in kidney and liver of sulphur mustard-exposed guinea pigsISIToxicology and industrial health1391مسئول
12490905Relaxant effects of different fractions from Tymus vulgaris on guinea-pig tracheal chainsISIBIOLOGICAL RESEARCH1390مسئول
12590624Prevalence of exercise induced asthma in female school studentsISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1390مسئول
12690621Possible mechanism(s) of the relaxant effect of asafoetida (Ferula assa-foetida) oleo-gum-resin extract on guinea-pig tracheal smooth muscleindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
12790584The Effect of Crocus sativus Extract on Human Lymphocytes' Cytokines and T Helper 2/T Helper 1 BalanceISIJournal of medicinal food1390مسئول
12890354Effect of Zataria multiflora Bois L. on histamine (H1) receptor of guinea pig tracheal chainsISIIndian Journal of Experimental Biology1390مسئول
12990352Zataria multiflora Boiss and Carvacrol Affect beta(2)-Adrenoceptors of Guinea Pig TracheaISIEVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE1390مسئول
13090225Pharmacological Effects of Rosa DamascenaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390مسئول
13190217Zataria multiflora Boiss inhibits muscarinic receptors of incubated tracheal smooth muscle with propranololعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
13290183Pulmonary function tests and respiratory symptoms among smokers in the city of mashhad (north east of Iran)ISIRevista portuguesa de pneumologia1390مسئول
13390169The effect of Nigella sativa alone, and in combination with dexamethasone, on tracheal muscle responsiveness and lung inflammation in sulfur mustard exposed guinea pigsISIJournal of ethnopharmacology1390مسئول
13490166Inhibitory effect of Zataria multiflora Boiss and carvacrol on histamine (H(1) ) receptors of guinea-pig tracheal chainsISIFundamental & clinical pharmacology1391اول و مسئول
13590164The effect of Nigella sativa extract on tracheal responsiveness and lung inflammation in ovalbuminsensitized guinea pigsISIClinics (Sao Paulo)1390مسئول
13690052Effect of Aqueous-Ethanolic Extract from Rosa damascena on Guinea Pig Isolated HeartISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1390مسئول
13790014The effect of carvacrol on muscarinic receptors of guinea-pig tracheal chainsISIPhytotherapy research1390اول
13889389Effect of Inhaled Fluticasone on Lung Inflammation Administered During and After Guinea Pig SensitizationISIArchivos De Bronconeumologia1389مسئول
13989374Prevalence of chest wall deformities in a large sample of Iranian children aged 7-14 years ISI Iranian Journal of Pediatrics1389پنجم
14089360The Differences in the Relaxant Effects of Different Fractions of Rosa damascena on Guinea Pig Tracheal Smooth MuscleISI Iranian Journal of Basic Medical Sciences 1389مسئول
14189315Work-related respiratory symptoms and pulmonary function tests in northeast iranian (the city of Mashhad) carpentersISIclinics1389مسئول
14289274Effect of thymoquinone on the lung pathology and cytokine levels of ovalbumin-sensitized guinea pigsISIPharmacol Rep1389مسئول
14389269The effect of vitamin E on tracheal responsiveness and lung inflammation in sulfur mustard exposed guinea pigsISIInhal Toxicol1389مسئول
14489263Potential immunomodulation effect of the extract of Nigella sativa on ovalbumin sensitized guinea pigsISIJ Zhejiang Univ Sci B1389مسئول
14589240Effect of Crocus sativus (Saffron) on Muscarinic Receptors of Guinea Pig Tracheal Chainsسایر سایت‏های تخصصیFunctional Plant Science and Biotechnology1389مسئول
14689229The prevalence of smoking among the population in the city of Mashhad (north east of Iran) and pulmonary function tests among smokersPMCPneumonologia i Alergologia Polska1389اول
14789194Antiasthmatic effect of Nigella sativa in airways of asthmatic patients.ISIphytomedicine1389مسئول
14889180Inhibitory effect of Crocus sativus (saffivus) on histamine (H1) RECEPTORS OF GUINEA PIG TRACHEAL CHAINSISIDie Pharmazie1389مسئول
14989151Occupational Exposures and Obstructive Lung Disease: A Case-Control Study in HairdressersISIRespir Care1389مسئول
15089120The effect of safranal on histamine (H(1)) receptors of guinea pig tracheal chainsISIFitoterapia1389مسئول
15189103The effect of inhaled salmeterol, alone and in combination with fluticasone propionate, on management of COPD patientsISIClinical Respiratory Journal 1389مسئول
15289068Use of in vitro assays to assess the potential antiproliferative and cytotoxic effects of saffron (Crocus sativus L.) in human lung cancer cell lineISIPharmacognosy Magazine1389دوم
15388751The effect of natural adjuvants on tracheal responsiveness and cell count in lung lavage of sensitized guinea pigsISIRespirology1388مسئول
15488529اندازه گیری شاخص های تنفسی در جمعیت های نمونه مناطق مختلف ایران و تعیین معادله های مرجع به منظور برآورد این شاخص ها در افراد ایارنیindex copernicusدانش و تندرستی1388چهارم
15588289relaxant effects of achillea wilhelmsi on guinea-pig tracheal chainsscopuspharmacologyonline1388اول و مسئول
15688237Best drugs for avoiding paradoxical bronchospasm during spirometryscopusتنفس1388سوم
15788236Accuracy of Mid expiratory flow and dysanapsis parameters for evaluation of methacholine provocation testscopusTanaffos1388پنجم
15888090pulmonary function tests and work-related respiratory and allergic symptoms in iranian bakersISIiran j allergy asthma immunol1388اول و مسئول
15988074Work-related respiratory symptoms and pulmonary function tests in Iranian printersISISaudi Med J1388اول و مسئول
16087711تاثیر خارج کردن هوای سرنگ درجه حرارت و تاخیر در اندازه گیری نمونه خون بر نتایج گازهای خون شریانیعلمی پژوهشی ایندکس نشدهدانشکده پرستاری و مامایی مشهد1387دوم
16187658 The effect of the natural adjuvants on cell count in lung lavage of sensitized guinea pigs scopusPharmacologyonline1387مسئول
16287626Effect of Aqueous-ethanol Extract from Crocus sativus saffron on Guinea-pig Isolated Heart ISIphytotherapy research 1387اول و مسئول
16387621Airway responses to salbutamol after exposure to chemical warfareISIRespirology1387اول و مسئول
16487574The effect of Zataria multiflora boiss on β 2-adrenoceptors of guinea pig tracheal cahins scopusPharmacologyonline1388مسئول
16587193Improvement in symptoms and pulmunary function of asthmatic patients due to their treatment according to the global strategy for asthma management(GINA)ISIBMC Pulmunary medicine1387اول و مسئول
16687192The possible prophy lactic effect of nigella sativa seed aqueous extract on respiratory symptoms and pulmonary function tests on chemical war victims:a randomized,double-blind,plasebo-controlled trialISIThe jurnal of alternative and complementary medicine volume 141387اول و مسئول
16787092Relaxant effects of different fractions from Nigella sativa L. on guina pig tracheal chains and its possible mechanism(s)ISIIndian Journal of Experimental Biology1387اول
16887042Stimulatory effect of Crocus sativus (saffron) on beta(2)-adrenoceptors of guinea pig tracheal chainsISIPhytomedicine1387مسئول
16987037The protective effect of Nigella sativa on lung injury of sulfur mustard-exposed guinea pigsISIEXPERIMENTAL LUNG RESEARCH1387مسئول
17086638Bronchodilatory effect of Carum copticum in airways of asthmatic patientsISITherapie1386مسئول
17186554The possible prophylactic effect of Nigella sativa seed extract in asthmatic patientsISIFundamental and clinical pharmacology 1386اول و مسئول
17286551The effect of hoemodialysis on pulmonary function tests and respiratory symptoms in patients with chronic renal failurescopusPakistan Journal of Medical Sciences 1386مسئول
17386547Respiratory Symptoms and Pulmonary Function Changes among Carpet Weavers in Iran ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH1386اول و مسئول
17486531Influence of epithelium on beta-adrenoceptor desensitization of guinea pig tracheal smooth muscleISIRespiratory Phisiology& Neurology1386اول و مسئول
17586483Relaxant effect of Satureja hortensis on guinea pig tracheal chains and its possible mechanism(s)scopusDaru-journal of faculty of pharmacy1386اول و مسئول
17686444association of the expression of IL-4 and IL-13 Genes, IL-4 and IgE Serum Levels with allergic asthmascopusIranian journal of Allergy ,Asthma and immunology1386پنجم
17786409The effect of Exposure of Guinea Pig to Cigarette Smoke and their Sensitization in Tracheal Responsiveness to Histamine and Histamine Receptor (H1) blockade by Chlorpheniramine ISIPathophysiology1386اول و مسئول
17886389The Contribution of water and lipid Soluble Substances in the Relaxant effects of Niglla sativa Extract on Guinea Pig Tracheal Smooth Muscle ( in vitro) scopusIranian Journal of basic medical sciences1386مسئول
17985250Effects of hydro-ethanolic extract of berberis vulgaris fruit on rabbit isolated heartscopusDaru1385مسئول
18085233Antitussive effect of Plantago lanceolata in guinea pigsPMCIran J Med Sci1385اول
18185213influence of Epithelium and isoprenaline incubation on Responsiveness of Guinea-pig Trachea to Methacholine ISIpharmacology1385مسئول
18285196Relaxant effect of Crocus sativus (saffron) on guinea-pig tracheal chains and its possible mechanismsISIJournal of Pharmacy and Pharmacology1385اول
18385194Relaxant effects of Rosa damascena on guinea pig tracheal chains and its possible mechanism(s)ISIJournal of Ethnopharmacology1385اول
18485141effects of hydro-ethanotic extract of berberis v ulgaris fruit on rabbit isolated heartscopusdaru1385مسئول
18585048Tracheal responsiveness to both isoprenaline and beta2 -adrenoreceptor blocade by propranolol in cigarette smoke exposed and sensitized guinea pigsISIَAsian pacific society of respirology1385مسئول
18685047the chealn respocsiveness to metha chlice and muscarinic receptor blockade by atropine in animal model of copdPMCpharmacology1385مسئول
18785046Relaxant effectv of thymus vulgaris on Guinea-pig Tracheal chains and its possible mechanismISIphytotherapy research1384اول و مسئول
18885018in vitro antiproliferative effect of fresh red garlic on human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line)ISIinternatinal journal of agriculture& biology1385پنجم
18984094Effect of aqueous and macerated extracts from Nigella sativa on guinea pig isolated heart activityISIpharmazie1384مسئول
19084093Relation of airway responsiveness to salbutamol and to methacholine in smokersISImed Sci Monit1384مسئول
19184050tracheal responsiveness to histamine and histamine(H1) receptor blocksde by chlorpheniramine in an animal model of COPDPMCinternational journal of pharmacology 1384مسئول
19284049Airway Hyperresponsiveness to Methacholine in chemical warfare victimsISIrespiration1384مسئول
19384048the effect of inhalation Technique on the bronchodilatory Response to the salbutamol inhaler in Asthmatic Patients علمی پژوهشی ایندکس نشدهturkish Respiratory Journal1384مسئول
19484047possible Relaxant effect of thymoquinone on Guinea Pig Tracheal ChainsChemical AbstractIranian Biomedical Journal 1384مسئول
19584046بررسی میزان فشارخون در افراد باسن بالاتر از 18 سال ساکن شهر مشهدSID/Iranmedex/Magiranفیزیولوژی و فارماکولوژی1384مسئول
19684044effect of agueous extract from Nigella sativa L. on guinea pig isolated heart PMCIndian Journal of Expermental Biology 1384مسئول
19783020Airway responsiveness to a beta-Adrenergic agonist in smokersEmbaseArch Iranian Med1383مسئول
19882001Correlation between symptom score,wheeze ,reversibility of pulmonary function tests and treatment response in asthmaPMCIranian journal of allergy,asthma and immunologY1382مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963266The role of exercise in immune responses to cancer from prevention to treatmentسمپوزیوم نسترن 2017مشهدپوستر1396خير
2961969Effect of Nigella sativa supplementation on splenocyte response of treadmill exercised ratتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدسخنرانی1396خير
3953023The effect of curcumin in breast cancer prevention and treatmentدومین سمپوزیوم بین المللی نسترنمشهدپوستر1395خير
4952273اثر دو هفته استراحت بدنبال بیش تمرینی بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژندومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395خير
5952146Hydroethanolic extract of Portulaca oleracea affects beta-adrenoceptors of guinea pig tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
6950651Functional Antagonistic Effect of Ferula assafoetida on Muscarinic Receptors in Tracheal Smooth Muscleسومین کنگره آسم و آلرژیمشهدپوستر1395خير
7950538PREVENTIVE AND RELIEVING EFFECTS OF NIGELLA SATIVA ON OBSTRUCTIVE RESPIRATORY DISEASES, BASIC AND CLINICAL EVIDENCESپنجمین کنگره ملی گیاهان داروییاصفهانسخنرانی1395خير
8950537اثر سیاه دانه و شدتهای مختلف تمرین هوازی بر پارامترهای سرولوژیک و هماتولوژیک در رتپنجمین کنگره ملی گیاهان داروییاصفهانپوستر1395خير
9950360بررسی اثر بیش تمرینی بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژن3rd international congress of immunology, asthma and allergyمشهدپوستر1395خير
10943024بررسی اثر ورزش با شدت متوسط بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژنهمایش ملی ورزش و سرطانکیشپوستر1394خير
11942234Effect of the Zataria multiflora on systemic inflammation in an experimental model of COPDاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
12942233Effect of hydroethanolic extract of Achillea millefolium on ß-adrenoceptors of guinea pig tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
13942232Possible mechanism(s) of the relaxant effects of Achillea wilhelmsii on guineapig tracheal chainsاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
14942230Effect of hydroethanolic extract of Achillea millefolium on muscarinic receptors of guinea pig tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
15942227The beta-adrenergic and H1 histamine receptor blockade affect muscarinic receptor inhibition induced by Ferula assafoetida in tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
16942226Carvacrol affects serum inflammatory mediators’ levels in ovalbumin sensitized guinea-pigsاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
17942225Nigella sativa affects clinical aspects and pulmonary function tests of chemical war victimsاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394خير
18942072Relaxant effect of extracts, fractions and constituents of medicinal plants on tracheal smooth muscle and their comparative potencyاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394بله
19942070Various clinical effects of Nigella Sativa and its constituentsاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
20942069The effect of lead exposure on inflammatory biomarkers in lung lavage of guinea pigsدهمین کنگره بین المللی دوسالانه آسم و آلرژی ایرانشیرازپوستر1394خير
21942040Effect of Nigella sativa on immune response in aerobic treadmill exercised ratبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
22941741Prevalence of asthma and related symptoms in different region of Iranدهمین کنگره بین المللی رو سالانه انجمن آسم و آلرژی ایرانشیرازپوستر1394بله
23941740Cell therapy by adipose stromal cells affect tracheal responsiveness and inflammatory responses in guinea pigs model of COPDEuropean Respiratory Society International CongressAmsterdamپوستر1394بله
24941443Smooth muscles relaxant effect of Zataria multiflora Boiss L. and its constituents, possible mechanisms and clinical applicationاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
25941441Effects of Ferula assafoetida on muscarinic receptors of guinea-pig tracheal smooth muscleبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژیکاشانپوستر1394خير
26940608پاسخ سیستم ایمنی به ورزش استقامتی با شدت متوسط در رتهای نر ن‍ژاد ویستاربیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
27940603اثر سیاه دانه و تمرین هوازی با تردمیل بر پاسخ سیستم ایمنی در رتاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
28924179Anti inflammatory and immunologic Effect of Crocus sativus (saffron) and its Constituent Safranal on Respiratory Inflammatory Disorders14th Asian Symposium on Medicinal Plants, Spices and Other Natural Productsکراچیسخنرانی1392خير
29923818The effects of Thymus Vulgaris, Zataria multiflora Boiss and Carvacrol on respiratory systemسیزدهمین کنگره بین المللی شیمی محصولات طبیعیکراچیسخنرانی1392خير
30923720Potential therapeutic effect of vitamin E on tracheal responsiveness and lung inflammation in animals exposed to sulfur mustardدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریسخنرانی1392بله
31923527ندارددومین کنگره ملی گیاهان داروئیتهرانسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه