محمدحسین  بسکابادی
خلاصه عملکرد محمدحسین  بسکابادی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدحسین بسکابادی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدحسین بسکابادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : فیزیولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : boskabadymh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970859بررسی و مقایسه اثر Mangiferin و کورتیکواسترویید (دگزامتازون) بر تمایز لنفوسیت های انسانی افراد سالم و آسمی و تعادل Th1 و Th2مجریدر دست اجراخير
2970790بررسی مکانیسم های احتمالی اثر اتساعی عصاره آبی - الکلی گیاه زعفران (Crocus sativus) و ماده مؤثرآن، کامفرول ((Kaempferol بر عضله صاف نای موش صحراییمجریدر دست اجراخير
3970738بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه زعفران(Crocus sativus) و مهم ترین ماده مؤثرآن، سافرانال (Safranal) بر تغییرات ریه موش صحرایی در معرض قرار گرفته با پاراکوات استنشاقیمجریدر دست اجراخير
4970436بررسی اثر عصاره گیاه پیازعنصل (Urginea maritima) بر عضله صاف تراشه موش صحرایی و مکانیسم های احتمالی آنمجریدر دست اجراخير
5970266بررسی اثر عصاره گیاه پیاز allium cepta) ) و ماده مؤثرآن، کورستین ((quercetin بر عضله صاف تراشه موش صحرایی و مکانیسم های احتمالی آنمجریپایان یافتهبلي
6961810بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه زردچوبه(Curcuma longa) ومهم ترین ماده مؤثرآن، کورکومین (Curcumin)بر تغییرات ریه موش صحرایی در معرض قرار گرفته با پاراکوات استنشاقیمجریدر دست اجرابلي
7961800بررسی اثر کندر و مواد موثره آن، بوسولیک اسید و اینسنسول استات بر فاکتورهای التهابی، استرس اکسیداتیو وتغییرات پاتولوژیک ریه در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریدر دست اجراخير
8961792بررسی اثر آویشن شیرازی و کارواکرول بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریعقد قراردادخير
9961434بررسی اثر درمانی کارواکرول ، آگونیست و آنتاگونیست گیرنده PPARγ بر تغییرات حافظه و آسیب ریوی ناشی از پاراکوت استنشاقی در موشهای صحراییمجریپایان یافتهبلي
10961202بررسی اثر درمانی آگونیست و آنتاگونیست گیرنده PPARγ، عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی و کارواکرول بر سمیت ریوی ناشی از پاراکوات استنشاقیمجریدر دست اجراخير
11961035بررسی اثرعصاره ابی-الکلی آویشن شیرازی بر آسیب ریوی و تغییرات حافظه ناشی از پاراکوت استنشاقی در موشهای صحراییمجریپایان یافتهبلي
12951656بررسی اثر بازتوانی (ورزشهای استقامتی و مقاومتی) بر عملکرد حافظه در بیماران آسمیمجریدر دست اجراخير
13951625بررسی اثر اتساعی و مکانیسم های احتمالی عصاره آبی-الکلی زرشک (Berberis vulgaris L) و ماده مؤثره آن، بربرین(Berbrein) بر عضله صاف جدا شده ی نای موش صحراییمجریپایان یافتهخير
14951089بررسی و مقایسه اثر Visnagin و مشتق متوکسی آن خلین، بر تمایز لنفوسیت های انسانی و تعادل Th1 و Th2مجریدر دست اجراخير
15951071بررسی اثر آمینوگوانیدین بر ضایعه ریه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییمجریپایان یافتهخير
16950983بررسی اثر بازتوانی (ورزش¬های استقامتی و مقاومتی) بر علائم تنفسی، شاخص¬های عملکرد ریه و برخی میانجی¬های التهابیمجریدر دست اجراخير
17941553بررسی اثر تیموکینون بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریپایان یافتهخير
18941509بررسی اثر کاپتوپریل بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریدمجریپایان یافتهخير
19941152بررسی علایم تنفسی، تستهای عملکرد ریوی، غلظت برخی پارامترهای التهابی و فلزات سنگین در خون و ادرار کارگران کارخانه سیمان مشهدمجریپایان یافتهخير
20941094بررسی اثرات ورزش بر اختلال حافظه ایجاد شده در موش های صحرایی مبتلا به آسم تجربیمجریپایان یافتهبلي
21941083بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه بارهنگ (Plantago Major L.) و ماده مؤثرآن، بایکالئین (baicalein) بر عضله صاف تراشه موش صحرایی و مکانیسم های احتمالی آنمجریپایان یافتهخير
22940997بررسی اثر رزوواستاتین بر معیارهای التهابی و اکسیداتیو خون و ریه موش های صحرایی آسمی مبتلا به هایپرلیپیدمی (افزایش چربی های خون)مجریپایان یافتهبلي
23931653بررسی اثراتساعی کروسین (Crocin ) بر عضله صاف نای خوکچه هندی و مکانیسم های احتمالی آن مجریپایان یافتهبلي
24931461بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی بر بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه و انجام فاز یک کارآزمایی بالینی کارواکرولمجریپایان یافتهبلي
25930842بررسی اثر عصاره آبی- الکلی گیاه ریحان و یکی از اجزای آن (رزمارینیک اسید) بر پاسخ دهی مجاری تنفسی و تغییرات پاتولوژی ریه، تعداد کل و انواع گلبول های سفید و میانجی های التهابی رت های حساس شده با اوالبومینمجریپایان یافتهخير
26930658بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه زردچوبه (Curcuma longa) و ماده مؤثرآن، کورکومین (Curcumin)، بر عضله صاف نای خوکچه هندی و مکانیسم های احتمالی آنمجریپایان یافتهبلي
27930520مقایسه و بررسی اثرات روزه داری در ماه رمضان بر سطح سرمی عوامل بیوشیمیایی ، تست های عملکرد ریوی و علایم بالینی در بیماران آسمی و افراد سالممجریپایان یافتهخير
28921249بررسی اثرعصاره آبی-الکلی گیاه زردچوبه (Curcuma longa) و مهم ترین ماده مؤثرآن ، کورکومین (Cur cumin)، بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربیمجریپایان یافتهبلي
29920537بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی، جوشانده و کارواکرول بر بیماریهای ریوی جانبازان شیمیاییمجریپایان یافتهبلي
30920296بررسی اثر عصاره آبی-الکلی خرفه و آلفا لینولنیک بر تکثیر لنفوسیت‏ های انسانی و تعادل Th2/Th1مجریپایان یافتهخير
31910898بررسی اثر عصاره آبی-الکلی پیاز بر پاسخ دهی مجاری تنفسی، التهاب ریه و تغییرات پاتولوژی ریه خوکچه هندی مبتلا به آسم تجربیمجریپایان یافتهخير
32910858بررسی اثر افزوده آویشن بر بروز ژن های سلولهای T تنظیم کننده و TH17 وعلایم بالینی دربیماران مبتلا به رینیت آلرژیک دائمیمجریپایان یافتهبلي
33910690بررسی اثر عصاره آبی -الکلی خرفه بر گیرنده های هیستامینی،موسکارینی و بتا-آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
34910681بررسی اثر پیشگیرنده عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی، جوشانده وکارواکرول بربیماری آسممجریپایان یافتهخير
35901000بررسی اثر عصاره آویشن شیرازی و کارواکرول بر برخی از سایتوکاین‏های آزاد شده از لنفوسیت‏های موشهای سوری مدل حساس شدهمجریپایان یافتهبلي
36900826بررسی اثر صمغ گیاه انغوزه (Ferula assafoetida) و یکی از ترکیبات آن، امبلی پرنین (umbelliprenin)، بر گیرنده های موسکارینی زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
37900799بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی وکارواکرول برپاسخ دهی مجاری تنفسی، تعداد و انواع گلبولهای سفید، میانجی های التهابی، سیتوکین ها و تغییرات آسیب ریه در خوکجه هندی مدل بیماری مزمن انسدادی ریه مجریپایان یافتهبلي
38900709اثرات تزریق داخل تراشه ایی سلولهای استرومای بافت چربی و استنشاق محیط کشت آنها (conditioned medium) بر شاخص های تنفسی و ساختار میکروسکوپی ریه خوکچه های هندی در مدل بیماری مزمن انسدادی ریهمجریپایان یافتهبلي
3989716بررسی شیوع آسم ورزشی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی مشهدمجریپایان یافتهخير
4089708اثر عصاره آبی-الکلی سیاه دانه و تیموکینون بر سیتوکین های آزاد شده از لنفوسیتها و تعادل Th1/Th2 بدنبال بیش تمرینی در رتمجریپایان یافتهبلي
4189672بررسی ارتباط غلظت سرب خون با تست های عملکرد ریوی و علائم تنفسی در کارگران شاغل در کارخانه باطری سازی مجریپایان یافتهخير
4289597بررسی اثر عصاره آبی- اتانولی بومادران (Achillea millefolliu) بر گیرنده های بتا آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
4389511بررسی اثر اتساعی بومادران (Achillea millefollium ) بر گیرنده های کولینرژیکی زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
4489431بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی وکارواکرول بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی مجریپایان یافتهخير
4589174بررسی اثر سرب بر پاسخدهی مجاری هوایی، تغییرات پاتولوژیک و شاخص‌های التهابی در خوکچه‌های هندی مبتلا به آسم تجربیمجریپایان یافتهبلي
4688834بررسی اثر عصاره آبی-الکلی آویشن شیرازی بر زیررده های لنفوسیتی Th2/Th1مجریپایان یافتهبلي
4788736بررسی اثر عصاره زعفران و سافرانال بر تغییرات ریه خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی و اثر عصاره زعفران و کروسین بر اختلالات حافظه و پاسخهای گلیوزیس در موشهای صحرائی مبتلا به آلزایمرمجریپایان یافتهبلي
4888639بررسی اثر عصاره زعفران و سافرانال بر روی برخی از سیتوکین های آزاد شده از لنفوسیتهای انسانی و تعادل Th2/Th1مجریپایان یافتهبلي
4988355بررسی اثرات عسل گون بر روی رشد رده سلولهای سرطانی اپیتلیال آلوئولی ریهCell Line) (A549 و مرگ پیش بینی شده سلولی(apoptosis)مجریپایان یافتهخير
5088339بررسی اثر اتساعی صمغ گیاه انغوزه (Ferula assafoetida) و یکی از ترکیبات آن، امبلی پرنین (umbelliprenin) بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
5188297بررسی مقایسه ای علائم تنفسی، آلرژیک و تست های عملکرد ریه در ناجیان غریق با گروه شاهدمجریپایان یافتهخير
5288172بررسی اثر فلوتیکازون پروپیونات استنشاقی وسالمترول در حین و بعد از آسمی نمودن خوکچه های هندی بر تغییرات ساختاری بافت پوششی مجاری تنفسی ، پاسخ دهی و التهاب ریه آنهامجریپایان یافتهخير
5388171بررسی اثر عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی وکارواکرول بر گیرنده های بتا آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
5487151بررسی مقطعی میزان تجربه پوسیدگی دندانی و فاکتور های دارویی مرتبط با آن در بیماران مبتلا به آسممجریپایان یافتهبلي
5587132بررسی اثرمهاری عصاره آبی- الکلی آویشن شیرازی و کارواکرول روی گیرنده های هیستامینی (H1) بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهبلي
5687063بررسی اثر کورتیکواستروئیدهای استنشاقی بر تغییرات ساختاری بافت پوششی مجاری تنفسی و پاسخ دهی آنها در خوکچه هندی مبتلا به آسم تجربیمجریپایان یافتهبلي
5787031بررسی پاسخ فیزیولوژیک ماهیچه صاف جدار مجاری تنفسی خوکچه های هندی مبتلا به آسم تجربی به گیاه سیاه دانه و جزء اصلی آن، تیموکینون مجریپایان یافتهبلي
5886744بررسی شیوع استعمال دخانیات در ساکنین شهر مشهد و میزان تستهای عملکرد ریه و علائم تنفسی در آنهامجریپایان یافتهخير
5986740بررسی علایم آلرژیک و تنفسی و تست های عملکرد ریه در نانواهامجریپایان یافتهخير
6086739بررسی اثر عصاره آبی الکلی آویشن شیرازی و کارواکرول برگیرنده های کولینرژیکی (موسکارینی) زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
6186618بررسی اثرات اتساعی اجزاء عصاره آویشن بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
6286586بررسی علائم آلرژیک و تنفسی شغلی و تست های عملکرد ریه در کارگران چاپخانه هامجریپایان یافتهخير
6386525بررسی علایم تنفسی شغلی و تست های عملکرد ریه در نجاران مجریپایان یافتهخير
6486201بررسی اثر اتساعی عصاره های گیاه بومادران بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
6586001اثر محافظتی عصاره سیاه دانه و ویتامین E به تنهایی و در ترکیب با دگزامتازون روی پاسخ دهی زنجیره تراشه و تغییرات التهابی ریه خوکچه های هندی در معرض سولفورد موستارد (گاز خردل) قرار گرفته مجریپایان یافتهخير
6685376بررسی علائم تنفسی در جانبازان شیمیایی 17 الی 19 سال پس از در معرض قرار گرفتن آنها با سلاح های شیمیائی و تغیییرات تست های عملکرد ریه آنها در عرض 13 تا 15 سالمجریپایان یافتهبلي
6785329اثر گیاه سیاهدانه بر علائم تنفسی، تست های عملکرد ریه و پاسخ دهی مجاری تنفسی مجروحان شیمیاییمجریپایان یافتهخير
6885302بررسی اثرات عصاره گل گیاه گل محمدی Rosa damascena بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب جدا شده خوکچه هندی مجریپایان یافتهخير
6985301بررسی اثر تحریکی عصاره آبی- الکلی زعفران و سافرانال بر گیرنده های بتا آدرنرژیک زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
7085300بررسی اثر مهاری عصاره آبی- الکلی زعفران و سافرانال بر گیرنده های هیستامینیH1 زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
7185176بررسی اثر عصاره گیاه سیاه دانه و دگزامتازون بر پاسخ دهی زنجیره تراشه، التهاب و تغییرات پاتولوژیک ریه خوکچه هندی قرار گرفته در معرض سولفور موستاردمجریپایان یافتهخير
7285148بررسی اثرات اتساعی اجزاء عصاره گیاه سیاه دانه بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
7385144بررسی اثرات اینوتروپیک و کرونوتروپیک عصاره آبی-الکلی گیاه کلپوره(teucrium polium L) برقلب ایزوله خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
7485097بررسی اثر درمانی عصاره طحال گاو بر به آسم تجربی در خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
7585096تعیین مقادیر پیش بینی شده تستهای عملکرد ریوی در کودکان 4-10 ساله سالم مشهدمجریپایان یافتهخير
7685074اثر محافظتی ویتامین E و دگزامتازون بر پاسخ دهی زنجیره تراشه، التهاب و تغییرات پاتولوژیک ریه خوکچه هندی در معرض سولفور موستارد (گاز خردل) قرار گرفتهمجریپایان یافتهخير
7785064بررسی اثر ضد سرفه گیاه کتیرا و بارهنگ سرنیزه ای بر روی خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
7885007بررسی اثر پیشگیرنده گیاه سیاهدانه بر بیماری آسممجریپایان یافتهخير
7985005بررسی فراوانی آلرژیک و تنفسی شغلی و تستهای عملکرد ریه در قالیبافان ،پوست و پشم فروشانمجریپایان یافتهخير
8085004مقایسه میزان پاسخ دهی مجاری تنفسی به محرکهای گیرنده های بتا آدرنرژیک در بیماران COPD و افراد سالممجریپایان یافتهخير
8184366بررسی فراوانی علایم آلرژیک و تنفسی شغلی و تستهای عملکرد ریه در آرایشگرانمجریپایان یافتهخير
8283195بررسی اثر اتساعی اجزاء عصاره گیاه گل محمدی بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
8383181بررسی اثرات زعفران بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب جداشده خوکچه هندی و بررسی مکانیسم احتمالی این گیاه بر کانالهای کلسیمیمجریپایان یافتهخير
8483180بررسی پاسخ دهی مجاری تنفسی خوکچه هندی قرار گرفته در معرض دود سیگار نسبت به ایزوپرنالین و استیل کولین و پروستاگلاندین ها و نیتریک اکساید در آنمجریپایان یافتهخير
8583174بررسی اثر اتساعی گیاهان زعفران و مرزه بر زنجیره تراشه خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
8682124بررسی اثرات اتساعی گیاه زیره سبز بر زنجیره تراشه و ضد سرفه گیاه آن بر خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
8782058بررسی اثرات برونکودیلاتوری و ضد سرفه گیاه گل محمدی rosa damasceaمجریپایان یافتهخير
8882039بررسی میزان پاسخ دهی مجاری تنفسی ب همحرکهای گیرنده ها بتا آدرنژیک در مجروحان شیمیایی نسبت به افراد سالممجریپایان یافتهخير
8981053بررسی اثرات زرشک و سیاه دانه بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب جداشده خرگوش و بررسی مکانیسم احتمالی این دو گیاه بر کانالهای کلسیمیمجریپایان یافتهخير
9081014بررسی اثرات اتساعی مجاری تنفسی و ضد سرفه گیاه خرفه بر روی خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
9181012بررسی اثر تحریکی گیاه سیاه دانه بر گیرنده های بتا آدرترژیک تراشه در خوکچه هندی مجریپایان یافتهخير
92961613بررسی اثر آویشن شیرازی بر اختلال حافظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحراییهمکارپایان یافتهبلي
93951767بررسی اثر نوع و میزان فعالیت جسمانی بر وضعیت سلامت (متابولیک و دانسیته استخوانی) زنان 60-45 ساله درشهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
94941500بررسی اثر عصاره آبی الکلی یونجه (Medicago Sativa L.) بر کاهش پلاکتی و استرس اکسیداتیو القاء شده در رت بدنبال مصرف سیکلوفسفامیدهمکارپایان یافتهبلي
95910801بررسی اثر افزوده آویشن بر علایم بالینی وبالانس Th1 وTh2 دربیماران مبتلا به رینیت آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
9685495تعیین اثر اسید فرمیک و فرمات سدیم بر کاهش مو در رتهمکارپایان یافتهخير
9780104بررسی سطح سرمی اینترلوکین 2 و بروز اینترلوکین 4 در سلولهای مونونوکلئر خون محیطی و میزان نیتریک اکساید در هوای بازدمی در حمله حاد آسمهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981995Contribution of potassium channels, beta2-adrenergic and histamine H1 receptors in the relaxant effect of baicalein on rat tracheal smooth muscleISIiranian journal of basic medical sciences1398مسئول
2981495Comparative Antitussive Effects of Medicinal Plants and Their ConstituentsISIALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE1397مسئول
3981494The contribution of beta-2 adrenergic, muscarinic and histamine (H1) receptors, calcium and potassium channels and cyclooxygenase pathway in the relaxant effect of Allium cepa L. on the tracheal smooth muscleISIJournal of ethnopharmacology1398مسئول
4981493The Relaxant Effect of Crocin on Rat Tracheal Smooth Muscle and Its Possible MechanismsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1398مسئول
5980844Histamine (H1) Receptors, Cyclooxygenase Pathway and Nitric Oxide Formation Involved in Rat Tracheal Smooth Muscle Relaxant Effect of BerberineISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1398مسئول
6980843Immunomodulatory properties of captopril, an ACE inhibitor, on LPS‑induced lung inflammation and fibrosis as well as oxidative stress.ISIInflammopharmacology1398مسئول
7980745Aminoguanidine affects systemic and lung inflammation induced by lipopolysaccharide in ratsISIRespiratory research1398مسئول
8980693Evaluation of the anti-oxidant and antiinflammatory effects of the methanolic extract of Ferula szowitsiana root on PHA-induced inflammation in human lymphocytesISI0148-0545 مسئول
9980380Alpha‐linolenic acid ameliorates bronchial asthma features in ovalbumin‐sensitized ratsISIJournal of Pharmacy and Pharmacology1398اول و مسئول
10980379Hydro-ethanolic extract of Curcuma longa affects tracheal responsiveness and lung pathology in ovalbumin-sensitized rats International journal for vitamin and nutrition research سوم
11980281Clinical and experimental effects of Nigella sativa and its constituents on respiratory and allergic disordersPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1398مسئول
12980225Ocimum basilicum affects tracheal responsiveness, lung inflammatory cells and oxidant–antioxidant biomarkers in sensitized ratsISIDrug and chemical toxicology1398مسئول
13974236T helper cells subtypes and their cytokine gene expression affected by carvacrol in sensitized mice administered during sensitization periodISIjournal of cellular biochemistry1398مسئول
14974235The Stimulatory Effects of Medicinal Plants on β2-adrenoceptors of Tracheal Smooth MuscleISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1397مسئول
15974234Effect of carvacrol on pulmonary function tests, and total and differential white blood cell counts in healthy volunteers: A randomized clinical trialPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1397مسئول
16974165The effect of carvacrol on inflammatory mediators and respiratory symptoms in veterans exposed to sulfur mustard, a randomized, placebo controlled trialISIRespiratory Medicine1398مسئول
17973958Cardiovascular Effects of Nigella Sativa L. and its ConstituentsISIIndian Journal of Pharmaceutical Sciences1397مسئول
18973956The effects of some medicinal plants on histamine (H 1) receptorsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJundishapur Journal of Physiology1397مسئول
19973953The effect of captopril on lipopolysaccharide induced lung inflammationISIExperimental lung research1397مسئول
20973950The effect of alpha linolenic acid on tracheal responsiveness, lung inflammation and immune markers in sensitized ratsISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397مسئول
21973878Effects of different loads of exercise and Nigella sativa treatment on serologic and hematologic parameters in ratISIIndian Journal of Experimental Biology1397مسئول
22973404Rosmarinic acid affects immunological and inflammatory mediator levels and restores lung pathological features in asthmatic ratsISIAllergologia et immunopathologia1397مسئول
23973304The Effects of Ocimum basilicum Extract and Its Constituent, Rosmarinic Acid on Total and Differential Blood WBC, Serum Levels of NO, MDA, Thiol, SOD, and CAT in Ovalbumin Sensitized Rats.ISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1397مسئول
24973302Simvastatin and bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BMSCs) affects serum IgE and lung cytokines levels in sensitized mice.ISICytokine1397مسئول
25973300The effects of medicinal plants on muscarinic receptors in various types of smooth muscle.ISIPhytotherapy research1397مسئول
26973299A double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial on the e ffect of carvacrol on serum cytokine levels and pulmonary function tests in sulfur mustard induced lung injury.ISICytokine1397مسئول
27972657The effect of Portulaca oleracea and α‑linolenic acid on oxidant/antioxidant biomarkers of human peripheral blood mononuclear cellsISIINDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY1397مسئول
28972442Effect of different loads of treadmill exercise on Th1/Th2 cytokine balance in rat splenocytesISIJOURNAL OF APPLIED BIOMEDICINE1397مسئول
29971817Curcumin affects tracheal responsiveness and lung pathology in asthmatic ratsISIPharmacological Reports1397مسئول
30971816The effect of environmental lead exposure on human health and the contribution of inflammatory mechanisms, a reviewISIEnvironment International1397مسئول
31971153Carvacrol ameliorates haematological parameters, oxidant/antioxidant biomarkers and pulmonary function tests in patients with sulphur mustard-induced lung disorders:A randomized double-blind clinical trialISIJournal of clinical pharmacy and therapeutics1397مسئول
32971121The Effects of Allium Cepa Extract on Tracheal Responsiveness, Lung Inflammatory Cells and Phospholipase A2 Level in Asthmatic RatsISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1397مسئول
33970344Muscarinic receptors, nitric oxide formation and cyclooxygenase pathway involved in tracheal smooth muscle relaxant effect of hydro-ethanolic extract of Lavandula angustifolia flowersISIBiomedicine & Pharmacotherapy1397مسئول
34970253The Effect of Allium cepa Extract on Lung Oxidant, Antioxidant, and Immunological Biomarkers in Ovalbumin-Sensitized RatsISIMEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE1397مسئول
35970040Auraptene regulates Th1/Th2/TReg balances, NF-κB nuclear localization and nitric oxide production in normal and Th2 provoked situations in human isolated lymphocytesISIPhytomedicine1397مسئول
36964002The effect of Zataria multiflora on pulmonary function tests, hematological and oxidant/antioxidant parameters in sulfur mustard exposed veterans, a randomized doubled-blind clinical trialISIEnvironmental Toxicology and Pharmacology1396مسئول
37963909Prophylactic effect of rosmarinic acid on tracheal responsiveness, white blood cell count and oxidative stress markers in lung lavage of sensitized ratsISIPharmacological reports1396مسئول
38963837Possible therapeutic effect of carvacrol on asthmatic patients: A randomized, double blind, placebo‐controlled, Phase II clinical trialISIPhytotherapy research1396مسئول
39963836Pharmacological effects of Zataria multiflora Boiss L. and its constituents focus on their anti inflammatory, antioxidant, and immunomodulatory effectsISIFundamental & clinical pharmacology1396مسئول
40963696Comparison of the Effect of Cotoneaster Manna Drop (Bilineaster) and Massage on Bilirubin in Neonates under Phototherapyscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل1396چهارم
41963539Comparison of the effect of synthetic droplet (Billy Nyster) and massage on the amount of bilirubin Infants treated with phototherapscopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل1396چهارم
42963207The effects of exercise on depressive- and anxiety-like behaviors as well as lung and hippocampus oxidative stress in ovalbumin-sensitized juvenile ratsISIRespiratory Physiology & Neurobiology1396مسئول
43963009Relaxant effect of Curcuma longa on rat tracheal smooth muscle and its possible mechanismsISIPHARMACEUTICAL BIOLOGY1396مسئول
44962837The effect of Zataria multiflora and carvacrol on wheezing, FEV1 and plasma levels of nitrite in asthmatic patientsPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
45961719Anti-inflammatory, antioxidant, and immunomodulatory effects of curcumin in ovalbumin-sensitized ratISIBioFactors1396مسئول
46961515The Effect of Zataria multiflora on Th1/Th2 and Th17/T Regulatory in a Mouse Model of Allergic AsthmaISIfrontiers in phartmacology1396مسئول
47961281The prevalence of asthma and related symptoms in Middle East countriesISICLINICAL RESPIRATORY JOURNAL1396مسئول
48961280Modulation of lung inflammation and immune markers in asthmatic rats treated by Portulaca oleraceaPMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE1396مسئول
49961279The Extract of Portulaca oleracea and its Constituent, Alpha Linolenic Acid Affects Serum Oxidant Levels and Inflammatory Cells in Sensitized RatsISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1395مسئول
50960448Experimental animal models for COPD: a methodological reviewISITOBACCO INDUCED DISEASES1396مسئول
51960148Hydro-ethanolic Extract of Portulaca oleracea Affects Beta-adrenoceptors of Guinea Pig Tracheal Smooth MuscleISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1395اول و مسئول
52954477Immunomodulatory effect of characterized extract of Zataria multiflora on Th1,Th2 and Th17 in normal and Th2 polarization stateISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1395مسئول
53954476The effect of hydro-ethanolic extract of Curcuma longa rhizome and curcumin on total and differential WBC and serum oxidant, antioxidant biomarkers in rat model of asthmaISIIranian journal of basic medical sciences1395مسئول
54953611The Effect of Safranal on Th1/Th2 Cytokine BalanceISIIranian journal of immunology1395مسئول
55953506Animal Model of Asthma, Various Methods and Measured Parameters, a Methodological ReviewISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1395مسئول
56953342The influence of hydro-ethanolic extract of Portulaca oleracea L. on Th1 Th2 balance in isolated human lymphocytesISIJOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY1395مسئول
57953193the effect of vitamin E on lung pathology in sulfur mustard-exposed guinea pigsISIToxicology and industrial health1395مسئول
58953006The effects of captopril on lipopolysaccharide induced learning and memory impairments and the brain cytokine levels and oxidative damage in rats.ISILIFE SCIENCES1395پنجم به بعد
59952792Lipopolysaccharide-Induced Spatial Memory and Synaptic Plasticity Impairment Is Preventable by CaptoprilPMCadvances in medicine1395پنجم
60952111Contribution of Water and Lipid Soluble Substances in the Relaxant Effects of Tymus Vulgaris Extract on Guinea Pig Tracheal Smooth Muscle in VitroISICHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE1395مسئول
61952110Portulaca oleracea Affects Muscarinic Receptors of Guinea Pig Tracheal Smooth MuscleISIINDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1395مسئول
62952103Evaluation of Simvastatin and Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cell Combination Therapy on Airway Remodeling in a Mouse Asthma ModelISIlung1395مسئول
63951945The impact of ‘‘Ramadan fasting period’’on total and differential white blood cells, haematological indices, inflammatory biomarker, respiratory symptoms and pulmonary function tests of healthy and asthmatic patientsISIALLERGOLOGIA ET IMMUNOPATHOLOGIA1395مسئول
64951924Antiinflammatory, Antioxidant, and Immunomodulatory Effects of Crocus sativus L. and its Main ConstituentsISIPHYTOTHERAPY RESEARCH1395اول و مسئول
65951918Effect of bone marrow derived mesenchymal stem cells on lung pathology and inflammation in ovalbumin-induced asthma in mouseISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1394دوم
66951794The effect of climatic conditions on exercise-induced bronchoconstriction in 10 e 12 year old studentsPMCJournal of Bodywork & Movement Therapies1395مسئول
67951346Preclinical and clinical effects of Nigella Sativa and its constituent, thymoquinone: A reviewISIJournal of Ethnopharmacology1395مسئول
68950341Effect of carvacrol on various cytokines genes expression in splenocytes of asthmatic miceISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1395مسئول
69950340Inhaled Lead Affects Lung Pathology and Inflammation in Sensitized and Control Guinea PigsISIENVIRONMENTAL TOXICOLOGY1395اول و مسئول
70942721Administration of Ethanolic Extract of Ocimum Basilicum Leaves Attenuates Depression Like Behavior in the Rats Sensitized by OvalbuminscopusCurrent Nutrition & Food Science1394چهارم
71942592Gastrointestinal effects of Nigella sativa and its main constituent thymoquinone: a reviewChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1394مسئول
72942573Possible Mechanisms for Functional Antagonistic Effect of Ferula assafoetida on Muscarinic Receptors in Tracheal Smooth MusclescopusMalaysian Journal of Medical Sciences1394مسئول
73942460Respiratory effects of sulfur mustard exposure, similarities and differences with asthma and COPDISIINHALATION TOXICOLOGY1394مسئول
74942224Immunomodulatory and cytotoxic effects of Nigella sativa and thymoquinone on rat splenocytesISIFood and Chemical Toxicology1394مسئول
75942223A review of the relaxant effect of various medicinal plants on tracheal smooth muscle, their possible mechanism(s) and potencyISIJournal of Ethnopharmacology1394مسئول
76941253The Inhibitory Effects of Ferula assafoetida on Muscarinic Receptors of Guinea-Pig Tracheal Smooth MusclePMCJundishapur J Nat Pharm Prod1394مسئول
77940486The effect of chemical warfare on respiratory symptoms, pulmonary function tests and their reversibility 23–25 years after exposureISIToxicology and Industrial Health1393مسئول
78940273Anti-inflammatory, antioxidant, and immunomodulatory aspects of Nigella sativa for its preventive and bronchodilatory effects on obstructive respiratory diseases: A review of basic and clinical evidenceISIJournal of Functional Foods1394مسئول
79940234The effects of Crocus sativus (saffron) and its constituents on nervous system: A reviewPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394دوم
80940233Smooth muscle relaxant activity of Crocus sativus (saffron) and its constituents: possible mechanismsPMCAvicenna Journal of Phytomedicine1394سوم
81934730The preventive effects of natural adjuvants, G2 and G2F on tracheal responsiveness and serum IL-4 and IFN-γ (th1/th2 balance) in sensitized guinea pigs.ISI(CLINICS) Clinics (Sao Paulo)1393اول و مسئول
82934635The extract of Zataria multiflora affect tracheal responsiveness, serum levels of NO, nitrite, PLA2, TP and histamine in sensitized Guinea pigsISIJOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY1393اول و مسئول
83934456Lung inflammation changes and oxidative stressinduced by cigarette smoke exposure in guinea pigs affected by Zataria multiflora and its constituent, carvacrolISIBMC Complementary and Alternative Medicine1393اول و مسئول
84934432The relaxant effect of Ferula assafoetida on smooth muscles and the possible mechanismsChemical AbstractJournal of HerbMed Pharmacology1393مسئول
85934199The Effect of Zataria multiflora and its Constituent, Carvacrol, on Tracheal Responsiveness and Lung Pathology in Guinea Pig Model of COPD.ISIPhytotherapy research : PTR1393دوم
86934083The relaxant effect of Nigella sativa on smooth muscles, its possible mechanisms and clinical applicationsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
87933772Antiinflammatory, Antioxidant,and Immunological Effects of Carum copticum L. and Some of Its ConstituentISIPhytotherapy Research1393مسئول
88933448Effect of Nigella sativa on immune response in treadmill exercised ratISIBMC Complementary and Alternative Medicine1393مسئول
89933376The effect of carvacrol on systemic inflammation in guinea pigs model of COPD induced by cigarette smoke exposureISIPharmacological Reports1393مسئول
90932807Adipose-Derived Stromal Cell Therapy Affects Lung Inflammation and Tracheal Responsiveness in Guinea Pig Model of COPDISIPLOS ONE Journal Information1393مسئول
91932806Potential effect of the extract of Zataria multiflora and its constituent, carvacrol, on lung pathology, total and differential WBC, IgE and eosinophil peroxidase levels in sensitized guinea pigsISIJournal of Functional Foods1393اول و مسئول
92931002Carum copticum L.: A Herbal Medicine with Various Pharmacological EffectsISIBioMed Research International1393اول و مسئول
93930990Prevalence of water pipe smoking in the city of Mashhad (North East of Iran) and its effect on respiratory symptoms and pulmonary function testsPMCLung India1393اول و مسئول
94930878Effect of the Zataria multiflora on Systemic Inflammation of Experimental Animals Model of COPDISIBioMed Research International1393اول و مسئول
95930830Lead exposure affects inflammatory mediators, total and differential white blood cells in sensitized guinea pigs during and after sensitizationISIDrug and Chemical Toxicology1393مسئول
96930490The effects of Valeriana officinalis L. hydro-alcoholic extract on depression like behavior in ovalbumin sensitized ratsPMCJournal of pharmacy & bioallied sciences1393چهارم
97930106The effect of safranal, a constituent of Crocus sativus (saffron), on tracheal responsiveness, serum levels of cytokines, total NO and nitrite in sensitized guinea pigsISIPharmacological Reports1392اول و مسئول
98930002Prediction equations for pulmonary function values in healthy children in Mashhad city, North East IranISIJournal of Research in Medical Sciences1392مسئول
99924942The effect of lead exposure on tracheal responsiveness to methacholine and ovalbumin, total and differential white blood cells count, and serum levels of immunoglobulin E, histamine, and cytokines in guinea pigsISIHuman and Experimental Medicine1392مسئول
100924940The Effect of Natural Adjuants on Pathological Changes in Sensitized Guinea Pig LungsISIIranian Red Crescent Medicine1392مسئول
101924907The effect of adipose derived stromal cells on oxidative stress level, lung emphysema and white blood cells of guinea pigs model of chronic obstructive pulmonary diseaseISIDaru journal of Pharmacutical Sciences1392مسئول
102924650Evaluation of immune response after moderate and overtraining exercise in wistar ratISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
103924613Effect of Fluticasone and Salmeterol on Tracheal Responsiveness to Ovalbumin and Lung Inflammation,Administrated during and after SensitizationISIThe Scientific World Journal1392مسئول
104924177The impact of Zataria multiflora Boiss extract on in vitro and in vivo Th1/Th2 cytokine (IFN-γ/IL4) balanceISIJournal of Ethnopharmacology1392اول و مسئول
105924059Prevalence of Asthma Symptoms among Secondary School Students (Aged 11-16 Years) in the City of Mashhad (Northeast of Iran)ISIArchive of Iranian Medicine1379اول و مسئول
106924058Prevalence of asthma among young adults (high school students) in the city of Mashhad (north east of IranISIIranian Journal of Medical Sciences1378اول و مسئول
107924002Antitussive effect of Portulaca oleracea L. in guinea pigsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1383دوم
108923760EFFECT OF INHALED FLUTICASONE AND SALMETEROL ON TRACHEAL RESPONSIVENESS AND LUNG INFLAMMATION: INFLUENCE OF ADMINISTRATION TIME AND ALLERGEN‑FREE PERIODPMCIndian Journal of Medical Sciences1392مسئول
109923555The effect of natural adjuvants (G2, G2F) on lung inflammation of sensitized guinea pigsChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1392مسئول
110923529Possible mechanism(s) of the relaxant effects of Achillea wilhelmsii on guinea-pig trachea ChainsISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1392اول و مسئول
111923101The Effect of Hydroethanolic Extract of Achillea millefollium on β-adrenoreseptors of guinea pig tracheal smooth muscleISIIndian Journal of Pharmaceutical Sciences1391مسئول
112922903Relaxant effect of Portulaca oleraceae on guinea pig tracheal chains and its possible mechanism(s) of actionISIMEDICAL HYPOTHESES AND RESEARCH1383اول و مسئول
113922890Airway responsiveness to a beta-adrenergic agonist (salbutamol) in asthmaISIJOURNAL OF ASTHMA1382اول و مسئول
114922889Relaxant effect of Foeniculum vulgare on isolated guinea pig tracheal chainsISIPharmaceutical Biology1384اول و مسئول
115922872Bronchial responsiveness to beta-adrenergic stimulation and enhanced beta blockade in asthmaISIRespirology1379اول و مسئول
116922747The Extract of Crocus sativus and Its Constituent Safranal, Affect Serum Levels of Endothelin and Total Protein in Sensitized Guinea PigsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
117922603Inhaled Lead Exposure Affects Tracheal Responsiveness and Lung Inflammation in Guinea Pigs During SensitizationISIBiological trace element research1392اول و مسئول
118922465The effect of carvacrol on serum cytokines and endothelin levels of ovalbumin sensitized guinea-pigsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392مسئول
119922463Effect of vitamin C on tracheal responsiveness and pulmonary inflammation in chroni Obstructive pulmonary disease model of guinea pigscopusPhysiology and Pharmacology1392اول و مسئول
120922387The effect of hydro-ethanolic extract of Achillea millefollium on muscarinic receptors of guinea pig tracheal smooth muscleISIIndian journal of pharmacology1391مسئول
121922386Preventive Effect of Novel Bacterial Polysaccharide and Animal Splenic Protein as Natural Adjuvants on Animal Model of AsthmaISIIranian journal of basic medical sciences1391پنجم
122922346The effect of thymoquinone, the main constituent of Nigella sativa on tracheal responsiveness and white blood cell count in lung lavage of sensitized guinea pigsISIPlanta medica1389مسئول
123922205The influence of epithelium on the effect of isoprenaline incubation in responsiveness of guinea-pig trachea to -adrenergic agonist and antagonistISIResp Physiol Nuro Biol1386اول و مسئول
124922184Tracheal responsiveness to methacoline and muscarinic receptor blockade by atropine in an animal model of COPDscopusParmacology-Online1385اول و مسئول
125922158Relaxant effects of Cuminum cyminum on guinea pig tracheal chainsISIInd J Pharmacol1384اول و مسئول
126922131Possible mechanism(s) for the relaxant effect of Pimpinella anisum on guinea pig tracheal chainsISIPharmaceutical Biology1383اول و مسئول
127922128Antitussive effect of carum copticum in guinea pigsISIJournal of Ethnopharmacology1384اول و مسئول
128922125Relaxant effects of Ocimum basilicum on guinea pig tracheal chains and its possible mechanism(s)ISIDARU Journal of Pharmaceutical Sciences1384اول و مسئول
129922078Stimulatory effect of Nigella sativa on ß2-adronceptors of guinea pig tracheal chainsindex copernicusMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1383اول و مسئول
130921985Inhibitory effect of Bonium persicum on histamine (H1) receptors of guinea pig tracheal chainsISIPhytomedicine1383اول و مسئول
131921982Antihistaminic effect of Bonium persicum on guinea pig tracheal chainsChemical AbstractIranian BioMedical Journal1383اول و مسئول
132921830Increased Tracheal Responsiveness to Beta-Adrenergic Agonist and Antagonist in Ovalbumin-Sensitized Guinea PigsPMCPharmacology1383اول و مسئول
133921823Antitussive Effect of Rosa damascena in Guinea pigsscopusIranian Journal of Pharmaceutical Research1382مسئول
134921797Inhibitory effect of Nigella sativa on histamine (H1) receptors of isolated guinea pig tracheal chainsISIPharmaceutical Biology1381اول و مسئول
135921782Effect of ascorbic acid on airway responsiveness in ovalbumin sensitized guinea pigsISIRespirology1382اول و مسئول
136921777Effect of Nigella sativa on isolated guinea pig trachea.scopusArchives of Iranian medicine1381اول و مسئول
137921776Prevalence of asthma symptoms among the adult population in the city of Mashhad (north-east of IranISIRespirology1381اول و مسئول
138921775Lung function valus in healthy non-smoking urban adults in IranianISIRespiration; international review of thoracic diseases1381اول و مسئول
139921774Relaxant effect of Pimpinella anisum on isolated guinea pig tracheal chains and its possible mechanismISIJournal of ethnopharmacology1380اول و مسئول
140921716The effects of arterial O2 saturation and heart rate on blood pressurescopusMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1379اول و مسئول
141921714Stimulatory effect of Carum copticum on beta2 adrenoceptors of isolated guinea pig tracheal chainsscopusMedical Journal of The Islamic Republic of Iran1379اول و مسئول
142921712Bronchodilatory and anticholinergic effects of Carum carvi on isolated guinea pig tracheal chainsscopusThe Medical Journal of The Islamic Republic of Iran1378اول و مسئول
143921706Increased muscarinic receptor blockade by atrpoine in tracheal chains of ovalbumin-sensitized guinea-pigsPMCPharmacology1378اول و مسئول
144921701Inhibitory effect of Carum copticum on histamine (H1) receptors of isolated guinea pig tracheal chainsISIJournal of ethnopharmacology1379اول و مسئول
145921646Bronchodilatory and anticholinergic effects of Carum copticum on isolated guinea pig tracheal chainsscopusMedical J ournal of The Islamic Rrepublic of Iran1377اول و مسئول
146921644Increased histamine H1 receptor blockade by chlorpheniramine in tracheal chains of asthmatic guinea-pigsscopusMedical Journal of the Islamic Rrepublic of Iran1377اول و مسئول
147921636Enhanced histamine H1 receptor blockade with chlorpheniramine in the asthmatic tracheobronchial treescopusMedical Journal of the IslamIc Republic of Iran1376اول
148921635Short term variation of atropine blockade in the tracheobronchial tree of asthmatic subjectsscopusmedical journal of Islamic Rrepublic of Iran1375اول
149921280Possible mechanism of inotropic and chronotropic effects of Rosa damascena on isolated guinea pig heartISIjournal of Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences1392اول و مسئول
150921278The effect of lead exposure on selected blood inflammatory biomarkers in guinea pigsPMCCardiovascular & hematological disorders drug targets1391مسئول
151921276The effect of the extract of Crocus sativus on tracheal responsiveness and plasma levels of IL-4, IFN-γ, total NO and nitrite in ovalbumin sensitized Guinea-pigsISIJournal of ethnopharmacology1392مسئول
152921267Effect of carvacrol on tracheal responsiveness, inflammatory mediators, total and differential WBC count in blood of sensitized guinea pigsISIExperimental biology and medicine1391اول و مسئول
15391680Effect of Inhaled Medication and Inhalation Technique on Dental Caries in Asthmatic PatientsISIIranian Red Crescent Medical Journal 1391مسئول
15491666Respiratory symptoms and Pulmonary function testes in lead exposed workersISIIranian Red Crescent Medical Journal1391مسئول
15591479Tracheal responsiveness to methacholine and ovalbumin; and lung inflammation in guinea pigs exposed to inhaled lead after sensitizationISIEcotoxicology and Environmental Safety1391اول و مسئول
15691420PHARMACOLOGIC BRONCHODILATION RESPONSE TO SALBUTAMOL IN COPD PATIENTSISIIndian Journal of Medical Sciences1389مسئول
15791419Anti-cholinergic effect of Zataria multiflora Boiss on guinea pig tracheal chainsISINatural product research1391اول و مسئول
15891333Exercise induced bronchospasm in physically fit female students of Kerman University and their pulmonary function testsPMCJournal of Bodywork & Movement Therapies1391مسئول
15991317The effect of the extract of Crocus sativus and its constituent safranal, on lung pathology and lung inflammation of ovalbumin sensitized guinea-pigsscopusPhytomedicine1391اول
16091299The effect of exposure to chlorine on pulmonary function tests and respiratory and allergic symptoms in Iranian lifeguardsISIToxicology and Industrial Health1393اول و مسئول
16191138comparison of pulmonary function and respiratory symptoms in water pipe and cigarette smokersISIRespirology1391اول
16291111The potential effect of the extract of Crocus sativus and safranal on the total and differential white blood cells of ovalbumin-sensitized guinea pigsPMCResearch in Pharmaceutical Sciences1391مسئول
16391005The effect of vitamin E on pathological changes in kidney and liver of sulphur mustard-exposed guinea pigsISIToxicology and industrial health1391مسئول
16490905Relaxant effects of different fractions from Tymus vulgaris on guinea-pig tracheal chainsISIBIOLOGICAL RESEARCH1390مسئول
16590624Prevalence of exercise induced asthma in female school studentsISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1390مسئول
16690621Possible mechanism(s) of the relaxant effect of asafoetida (Ferula assa-foetida) oleo-gum-resin extract on guinea-pig tracheal smooth muscleindex copernicusAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
16790584The Effect of Crocus sativus Extract on Human Lymphocytes' Cytokines and T Helper 2/T Helper 1 BalanceISIJournal of medicinal food1390مسئول
16890354Effect of Zataria multiflora Bois L. on histamine (H1) receptor of guinea pig tracheal chainsISIIndian Journal of Experimental Biology1390مسئول
16990352Zataria multiflora Boiss and Carvacrol Affect beta(2)-Adrenoceptors of Guinea Pig TracheaISIEVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE1390مسئول
17090225Pharmacological Effects of Rosa DamascenaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390مسئول
17190217Zataria multiflora Boiss inhibits muscarinic receptors of incubated tracheal smooth muscle with propranololعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
17290183Pulmonary function tests and respiratory symptoms among smokers in the city of mashhad (north east of Iran)ISIRevista portuguesa de pneumologia1390مسئول
17390169The effect of Nigella sativa alone, and in combination with dexamethasone, on tracheal muscle responsiveness and lung inflammation in sulfur mustard exposed guinea pigsISIJournal of ethnopharmacology1390مسئول
17490166Inhibitory effect of Zataria multiflora Boiss and carvacrol on histamine (H(1) ) receptors of guinea-pig tracheal chainsISIFundamental & clinical pharmacology1391اول و مسئول
17590164The effect of Nigella sativa extract on tracheal responsiveness and lung inflammation in ovalbuminsensitized guinea pigsISIClinics (Sao Paulo)1390مسئول
17690052Effect of Aqueous-Ethanolic Extract from Rosa damascena on Guinea Pig Isolated HeartISIIranian Journal of Basic Medical Sciences 1390مسئول
17790014The effect of carvacrol on muscarinic receptors of guinea-pig tracheal chainsISIPhytotherapy research1390اول
17889389Effect of Inhaled Fluticasone on Lung Inflammation Administered During and After Guinea Pig SensitizationISIArchivos De Bronconeumologia1389مسئول
17989374Prevalence of chest wall deformities in a large sample of Iranian children aged 7-14 years ISI Iranian Journal of Pediatrics1389پنجم
18089360The Differences in the Relaxant Effects of Different Fractions of Rosa damascena on Guinea Pig Tracheal Smooth MuscleISI Iranian Journal of Basic Medical Sciences 1389مسئول
18189315Work-related respiratory symptoms and pulmonary function tests in northeast iranian (the city of Mashhad) carpentersISIclinics1389مسئول
18289274Effect of thymoquinone on the lung pathology and cytokine levels of ovalbumin-sensitized guinea pigsISIPharmacol Rep1389مسئول
18389269The effect of vitamin E on tracheal responsiveness and lung inflammation in sulfur mustard exposed guinea pigsISIInhal Toxicol1389مسئول
18489263Potential immunomodulation effect of the extract of Nigella sativa on ovalbumin sensitized guinea pigsISIJ Zhejiang Univ Sci B1389مسئول
18589240Effect of Crocus sativus (Saffron) on Muscarinic Receptors of Guinea Pig Tracheal Chainsسایر سایت‏های تخصصیFunctional Plant Science and Biotechnology1389مسئول
18689229The prevalence of smoking among the population in the city of Mashhad (north east of Iran) and pulmonary function tests among smokersPMCPneumonologia i Alergologia Polska1389اول
18789194Antiasthmatic effect of Nigella sativa in airways of asthmatic patients.ISIphytomedicine1389مسئول
18889180Inhibitory effect of Crocus sativus (saffivus) on histamine (H1) RECEPTORS OF GUINEA PIG TRACHEAL CHAINSISIDie Pharmazie1389مسئول
18989151Occupational Exposures and Obstructive Lung Disease: A Case-Control Study in HairdressersISIRespir Care1389مسئول
19089120The effect of safranal on histamine (H(1)) receptors of guinea pig tracheal chainsISIFitoterapia1389مسئول
19189103The effect of inhaled salmeterol, alone and in combination with fluticasone propionate, on management of COPD patientsISIClinical Respiratory Journal 1389مسئول
19289068Use of in vitro assays to assess the potential antiproliferative and cytotoxic effects of saffron (Crocus sativus L.) in human lung cancer cell lineISIPharmacognosy Magazine1389دوم
19388751The effect of natural adjuvants on tracheal responsiveness and cell count in lung lavage of sensitized guinea pigsISIRespirology1388مسئول
19488529اندازه گیری شاخص های تنفسی در جمعیت های نمونه مناطق مختلف ایران و تعیین معادله های مرجع به منظور برآورد این شاخص ها در افراد ایارنیindex copernicusدانش و تندرستی1388چهارم
19588289relaxant effects of achillea wilhelmsi on guinea-pig tracheal chainsscopuspharmacologyonline1388اول و مسئول
19688237Best drugs for avoiding paradoxical bronchospasm during spirometryscopusتنفس1388سوم
19788236Accuracy of Mid expiratory flow and dysanapsis parameters for evaluation of methacholine provocation testscopusTanaffos1388پنجم
19888090pulmonary function tests and work-related respiratory and allergic symptoms in iranian bakersISIiran j allergy asthma immunol1388اول و مسئول
19988074Work-related respiratory symptoms and pulmonary function tests in Iranian printersISISaudi Med J1388اول و مسئول
20087711تاثیر خارج کردن هوای سرنگ درجه حرارت و تاخیر در اندازه گیری نمونه خون بر نتایج گازهای خون شریانیعلمی پژوهشی ایندکس نشدهدانشکده پرستاری و مامایی مشهد1387دوم
20187658 The effect of the natural adjuvants on cell count in lung lavage of sensitized guinea pigs scopusPharmacologyonline1387مسئول
20287626Effect of Aqueous-ethanol Extract from Crocus sativus saffron on Guinea-pig Isolated Heart ISIphytotherapy research 1387اول و مسئول
20387621Airway responses to salbutamol after exposure to chemical warfareISIRespirology1387اول و مسئول
20487574The effect of Zataria multiflora boiss on β 2-adrenoceptors of guinea pig tracheal cahins scopusPharmacologyonline1388مسئول
20587193Improvement in symptoms and pulmunary function of asthmatic patients due to their treatment according to the global strategy for asthma management(GINA)ISIBMC Pulmunary medicine1387اول و مسئول
20687192The possible prophy lactic effect of nigella sativa seed aqueous extract on respiratory symptoms and pulmonary function tests on chemical war victims:a randomized,double-blind,plasebo-controlled trialISIThe jurnal of alternative and complementary medicine volume 141387اول و مسئول
20787092Relaxant effects of different fractions from Nigella sativa L. on guina pig tracheal chains and its possible mechanism(s)ISIIndian Journal of Experimental Biology1387اول
20887042Stimulatory effect of Crocus sativus (saffron) on beta(2)-adrenoceptors of guinea pig tracheal chainsISIPhytomedicine1387مسئول
20987037The protective effect of Nigella sativa on lung injury of sulfur mustard-exposed guinea pigsISIEXPERIMENTAL LUNG RESEARCH1387مسئول
21086638Bronchodilatory effect of Carum copticum in airways of asthmatic patientsISITherapie1386مسئول
21186554The possible prophylactic effect of Nigella sativa seed extract in asthmatic patientsISIFundamental and clinical pharmacology 1386اول و مسئول
21286551The effect of hoemodialysis on pulmonary function tests and respiratory symptoms in patients with chronic renal failurescopusPakistan Journal of Medical Sciences 1386مسئول
21386547Respiratory Symptoms and Pulmonary Function Changes among Carpet Weavers in Iran ISIINTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH1386اول و مسئول
21486531Influence of epithelium on beta-adrenoceptor desensitization of guinea pig tracheal smooth muscleISIRespiratory Phisiology& Neurology1386اول و مسئول
21586483Relaxant effect of Satureja hortensis on guinea pig tracheal chains and its possible mechanism(s)scopusDaru-journal of faculty of pharmacy1386اول و مسئول
21686444association of the expression of IL-4 and IL-13 Genes, IL-4 and IgE Serum Levels with allergic asthmascopusIranian journal of Allergy ,Asthma and immunology1386پنجم
21786409The effect of Exposure of Guinea Pig to Cigarette Smoke and their Sensitization in Tracheal Responsiveness to Histamine and Histamine Receptor (H1) blockade by Chlorpheniramine ISIPathophysiology1386اول و مسئول
21886389The Contribution of water and lipid Soluble Substances in the Relaxant effects of Niglla sativa Extract on Guinea Pig Tracheal Smooth Muscle ( in vitro) scopusIranian Journal of basic medical sciences1386مسئول
21985250Effects of hydro-ethanolic extract of berberis vulgaris fruit on rabbit isolated heartscopusDaru1385مسئول
22085233Antitussive effect of Plantago lanceolata in guinea pigsPMCIran J Med Sci1385اول
22185213influence of Epithelium and isoprenaline incubation on Responsiveness of Guinea-pig Trachea to Methacholine ISIpharmacology1385مسئول
22285196Relaxant effect of Crocus sativus (saffron) on guinea-pig tracheal chains and its possible mechanismsISIJournal of Pharmacy and Pharmacology1385اول
22385194Relaxant effects of Rosa damascena on guinea pig tracheal chains and its possible mechanism(s)ISIJournal of Ethnopharmacology1385اول
22485141effects of hydro-ethanotic extract of berberis v ulgaris fruit on rabbit isolated heartscopusdaru1385مسئول
22585048Tracheal responsiveness to both isoprenaline and beta2 -adrenoreceptor blocade by propranolol in cigarette smoke exposed and sensitized guinea pigsISIَAsian pacific society of respirology1385مسئول
22685047the chealn respocsiveness to metha chlice and muscarinic receptor blockade by atropine in animal model of copdPMCpharmacology1385مسئول
22785046Relaxant effectv of thymus vulgaris on Guinea-pig Tracheal chains and its possible mechanismISIphytotherapy research1384اول و مسئول
22885018in vitro antiproliferative effect of fresh red garlic on human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line)ISIinternatinal journal of agriculture& biology1385پنجم
22984094Effect of aqueous and macerated extracts from Nigella sativa on guinea pig isolated heart activityISIpharmazie1384مسئول
23084093Relation of airway responsiveness to salbutamol and to methacholine in smokersISImed Sci Monit1384مسئول
23184050tracheal responsiveness to histamine and histamine(H1) receptor blocksde by chlorpheniramine in an animal model of COPDPMCinternational journal of pharmacology 1384مسئول
23284049Airway Hyperresponsiveness to Methacholine in chemical warfare victimsISIrespiration1384مسئول
23384048the effect of inhalation Technique on the bronchodilatory Response to the salbutamol inhaler in Asthmatic Patients علمی پژوهشی ایندکس نشدهturkish Respiratory Journal1384مسئول
23484047possible Relaxant effect of thymoquinone on Guinea Pig Tracheal ChainsChemical AbstractIranian Biomedical Journal 1384مسئول
23584046بررسی میزان فشارخون در افراد باسن بالاتر از 18 سال ساکن شهر مشهدSID/Iranmedex/Magiranفیزیولوژی و فارماکولوژی1384مسئول
23684044effect of agueous extract from Nigella sativa L. on guinea pig isolated heart PMCIndian Journal of Expermental Biology 1384مسئول
23783020Airway responsiveness to a beta-Adrenergic agonist in smokersEmbaseArch Iranian Med1383مسئول
23882001Correlation between symptom score,wheeze ,reversibility of pulmonary function tests and treatment response in asthmaPMCIranian journal of allergy,asthma and immunologY1382مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971306بررسی اثر کاپتوپریل بر تعداد کل و انواع گلبول های سفید و استرس اکسیداتیو، در مدل تجربی التهاب ریه ناشی از لیپوپلی ساکاریددومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
2964214The influence of hydro-ethanolic extract of Portulaca oleracea L. on Th1/Th2 balance in isolated human lymphocytesدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
3964144بررسی اثر شدتهای مختلف ورزش با تردمیل بر تعادل Th1/Th2 در سلولهای طحالی جدا شده از رتدومین کنگره بین المللی و بیست و سومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانچابهارپوستر1396خير
4963266The role of exercise in immune responses to cancer from prevention to treatmentسمپوزیوم نسترن 2017مشهدپوستر1396خير
5961969Effect of Nigella sativa supplementation on splenocyte response of treadmill exercised ratتغذیه : از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینیمشهدسخنرانی1396خير
6953023The effect of curcumin in breast cancer prevention and treatmentدومین سمپوزیوم بین المللی نسترنمشهدپوستر1395خير
7952273اثر دو هفته استراحت بدنبال بیش تمرینی بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژندومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترنمشهدپوستر1395خير
8952146Hydroethanolic extract of Portulaca oleracea affects beta-adrenoceptors of guinea pig tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
9950651Functional Antagonistic Effect of Ferula assafoetida on Muscarinic Receptors in Tracheal Smooth Muscleسومین کنگره آسم و آلرژیمشهدپوستر1395خير
10950538PREVENTIVE AND RELIEVING EFFECTS OF NIGELLA SATIVA ON OBSTRUCTIVE RESPIRATORY DISEASES, BASIC AND CLINICAL EVIDENCESپنجمین کنگره ملی گیاهان داروییاصفهانسخنرانی1395خير
11950537اثر سیاه دانه و شدتهای مختلف تمرین هوازی بر پارامترهای سرولوژیک و هماتولوژیک در رتپنجمین کنگره ملی گیاهان داروییاصفهانپوستر1395خير
12950360بررسی اثر بیش تمرینی بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژن3rd international congress of immunology, asthma and allergyمشهدپوستر1395خير
13943024بررسی اثر ورزش با شدت متوسط بر پاسخ سلولهای طحالی تحریک نشده و تحریک شده با میتوژنهمایش ملی ورزش و سرطانکیشپوستر1394خير
14942234Effect of the Zataria multiflora on systemic inflammation in an experimental model of COPDاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
15942233Effect of hydroethanolic extract of Achillea millefolium on ß-adrenoceptors of guinea pig tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
16942232Possible mechanism(s) of the relaxant effects of Achillea wilhelmsii on guineapig tracheal chainsاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
17942230Effect of hydroethanolic extract of Achillea millefolium on muscarinic receptors of guinea pig tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
18942227The beta-adrenergic and H1 histamine receptor blockade affect muscarinic receptor inhibition induced by Ferula assafoetida in tracheal smooth muscleاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
19942226Carvacrol affects serum inflammatory mediators’ levels in ovalbumin sensitized guinea-pigsاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
20942225Nigella sativa affects clinical aspects and pulmonary function tests of chemical war victimsاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394خير
21942072Relaxant effect of extracts, fractions and constituents of medicinal plants on tracheal smooth muscle and their comparative potencyاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانسخنرانی1394بله
22942070Various clinical effects of Nigella Sativa and its constituentsاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394بله
23942069The effect of lead exposure on inflammatory biomarkers in lung lavage of guinea pigsدهمین کنگره بین المللی دوسالانه آسم و آلرژی ایرانشیرازپوستر1394خير
24942040Effect of Nigella sativa on immune response in aerobic treadmill exercised ratبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
25941741Prevalence of asthma and related symptoms in different region of Iranدهمین کنگره بین المللی رو سالانه انجمن آسم و آلرژی ایرانشیرازپوستر1394بله
26941740Cell therapy by adipose stromal cells affect tracheal responsiveness and inflammatory responses in guinea pigs model of COPDEuropean Respiratory Society International CongressAmsterdamپوستر1394بله
27941443Smooth muscles relaxant effect of Zataria multiflora Boiss L. and its constituents, possible mechanisms and clinical applicationاولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدپوستر1394خير
28941441Effects of Ferula assafoetida on muscarinic receptors of guinea-pig tracheal smooth muscleبیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژیکاشانپوستر1394خير
29940608پاسخ سیستم ایمنی به ورزش استقامتی با شدت متوسط در رتهای نر ن‍ژاد ویستاربیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانتبریزپوستر1392خير
30940603اثر سیاه دانه و تمرین هوازی با تردمیل بر پاسخ سیستم ایمنی در رتاولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایرانکاشانپوستر1394خير
31924179Anti inflammatory and immunologic Effect of Crocus sativus (saffron) and its Constituent Safranal on Respiratory Inflammatory Disorders14th Asian Symposium on Medicinal Plants, Spices and Other Natural Productsکراچیسخنرانی1392خير
32923818The effects of Thymus Vulgaris, Zataria multiflora Boiss and Carvacrol on respiratory systemسیزدهمین کنگره بین المللی شیمی محصولات طبیعیکراچیسخنرانی1392خير
33923720Potential therapeutic effect of vitamin E on tracheal responsiveness and lung inflammation in animals exposed to sulfur mustardدوازدهمین کنگره سم شناسی ایرانساریسخنرانی1392بله
34923527ندارددومین کنگره ملی گیاهان داروئیتهرانسخنرانی1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11962اثر کروکوس ساتیووس (زعفران) بر سیستم تنفسی: شواهد سنتی و تجربی1398تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19219کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1395
29142کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1393
39107کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاهاول1392
49079کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1389
59076کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1390
69037کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برجسته دانشگاه1391
72کسب رتبه در جشنواره رازی
814کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه