سیدمحسن  سیدنوزادی
خلاصه عملکرد سیدمحسن  سیدنوزادی
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

سیدمحسن سیدنوزادی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): سیدمحسن سیدنوزادی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : پزشکی اجتماعی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : SeyednozadiM@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
187560بررسی شیوع حاملگی ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ،مراکز خصوصی، زایشگاههاو بیمارستانهای شهرستان نیشابوردر سال 1388-1387مجریپایان یافتهبلي
286407بررسی نشانه های سندرم ساختمان بیمار و فاکتورهای خطر آن در کارکنان شاغل در ساختمانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1387مجریپایان یافتهخير
385053بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت در شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
484428بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و نگرش های زندانیان و کارکنان زندان مرکزی مشهد در خصوص رعایت بهداشتمجریپایان یافتهخير
5960761برآورد و مقایسه میزان آگاهی از روشهای غربالگری سرطان پستان و ویژگیهای دموگرافیک در زنانی که روشهای غربالگری سرطان پستان انجام داده اند با زنانی که انجام نداده اندهمکاردر دست اجرابلي
6930447مقایسه تاثیر دو روش اموزشی ،اموزش توسط بزرگسالان و اموزش همسالان بر اگاهی و نگرش دانش اموزان دبیرستانی شهر مشهد ،در پیشگیری و مراقبت از بیماری ایدزهمکارپایان یافتهبلي
7910326بررسی بار اقتصادی ناشی از موارد لیشمانیوز جلدی در استان خراسان رضوی در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
889247مقایسه نالتروکسان با و بدون فلوکستین بر روی پیشگیری از عود در اعتیاد به مواد افیونیهمکارپایان یافتهبلي
986720آنالیز فضایی ـ زمانی حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت در شبکه ترافیکی و جاده های منتهی به شهر مقدس مشهد در سال 1392 با استفاده از سامانه های مدیریت اطلاعات جغرافیایی (GIS)همکارپایان یافتهبلي
1086675بررسی عوامل زمینه ساز بروز سرطان در زندانیان مشهد در سال 1387همکارپایان یافتهخير
1186406بررسی اثر محیط کار بر سلامت روان پزشکان و پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 87همکارپایان یافتهخير
1286405بررسی ارتباط بین مقدار فشار خون و مواجهه با سرما در کارگران کارخانه های صنایع لبنی و غذایی مشهد سال 87همکارپایان یافتهخير
1386095براورد الگوی سن یائسگی طبیعی و عوامل موثر بر ان از دیدگاه مدلهای عمومی خطی تعمیم یافته GLMS و مدل امیخته بیزیهمکارپایان یافتهخير
1485508مقایسه ایمنی زایی روش داخل جلدی واکسیناسیون هپاتیت B با روش داخل عضلانی در بیماران نارسایی مزمن پیشرفته کلیه تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز در شهر مشهد در طی سالهای 85-86همکارپایان یافتهخير
1582001بررسی آناتومی مغز در اسکیزوفرنی به کمک MRI یک ارزیابی استریولوژیک همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1972352The Scope of Community MedicineEmbaserazavi international journal of medicine1397اول
2961509Sero-Prevalence of Bloodborne Tumor Viruses (HCV, HBV, HTLV-I and KSHV Infections) and Related Risk Factors among Prisoners in Razavi Khorasan Province, Iran, in 2008ISIHepatitis monthly1395پنجم به بعد
3961491Pre-Hospital Emergency Medical Services: An Epidemiological Survey from MashhadISCpatient safety & quality improvment journal1396اول
4940236مقایسه ی سطح اضطراب در دانش آموزان دبیرستانی روستایی و شهری در مشهدindex copernicusمجله ی اصول بهداشت روانی1391اول
5934591StudyISCمجله علمی پزشکی قانونی1387پنجم به بعد
6934232HUMAN FACTORS IN TRAFFIC ACCIDENTS: A STUDY FROM A DEVELOPING COUNTRYعلمی پژوهشی ایندکس نشدهveliger1393دوم
7933133Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in population covered by Mashhad university of medical sciences in 2011Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393چهارم
8931570Evaluation of Diagnostic Sensitivity of Wright, Coombs Wright and 2- Mercapto Ethanol Tests in Diagnosis of BrucellosisISCفصلنامه مراقبت مبتی بر شواهد1391دوم
9931032Education Achievements and Goiter Size Ten Years After Iodized Salt ConsumingPMCinternational journal of preventive medicine1392سوم
10930658Anxiety levels of students in rural and urbanSID/Iranmedex/Magiranمجله اصول بهداشت روان1391اول
11930407An Epidemiologic Survey on Animal Bite Cases Referred to Health Centers in Mashhad During 2006 to 2009Chemical AbstractBiomedical & Pharmacology Journal1392مسئول
12921137A comparison between doxycycline- rifampin and ciprofloxacin-rifampin regimens in the treatment of acute BrucellosisPMCindian journal of medical sciences1390دوم
1391059Assessment of reproductive behavior and women’s compatibilityin unwanted pregnancy in MashhadISCFundamentals of Mental Health1391سوم
1489800تاثیر شاخصهای محیط کار بر سلامت روانی پزشکان و پرستاران بخشهای اورژانس و غیر اورژانس(Emro (IMEMRمجلهی اصول بهداشت روانی1389سوم
1589516Comparison between the effect of work environment on mental health of physicians and nurses in Emergency departments and other departments of Mashhad university hospitals(Emro (IMEMRJournal of Fundamentals of Mental Health1389سوم
1689473Assessment of Relationship between Blood Pressure and Cold Exposure in Workers of Dairy and Food Industry Factories in Mashhad(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389دوم
1789373Motorcycle Fatal Accidents in Khorasan Razavi Province, IranISIIranian Journal of Public Health1389پنجم
1888032Epidemiologic study of motor vehicle accidents resulting in injury and death in Mashhad, Iran (2006-2007)scopusJournal of Applied Sciences 1388دوم
1987112Role of Physical Activity and Nutrition in Controlling Type 2 Diabetes Mellitus-2007ISIJournal of Biological sciences1387اول
2087105A survey on Antibody Levels among Individuals at risk of Brucellosis in khorasan Razavi provincescopusPakistan journal of Nutrition 1388دوم
2186229بررسی مقایسه ای دقت تعیین طول کارکرد کانال با بزرگنمایی های مختلف رادیگرافی دیجیتالسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386سوم
2286201مطالعه مورد-شاهدی اسهال حاد در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 1385index copernicusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1386پنجم به بعد
2386152مطالعه تطبیقی ساختار و محتوای بیمه درمان مکمل در چند کشور منتخب و ارائه الگویی برای ایرانindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت1386سوم
2484102A randomized trial for evaluating prophylactic effect of intradermal and intramuscular hepatitis B vaccineSID/Iranmedex/MagiranJ Res Health Sci1384دوم
2584101The incidence rate of carcinoid tumors in appendectomy specimens in iran 1993-2003Chemical AbstractAmerican journal of applied sciences1384پنجم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1932766ویژگی های فردی رانندگان در حوادث ترافیکی منجر به جرح یا فوت در مشهد22ND congress of the international academy of legal medicineistanbulسخنرانی1392خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1683کلیات بهداشت حرفه ای و بیماریهای شغلی1393تالیف
2675کتاب جامع بهداشت عمومی1392تالیف
31525کلیات و اصول اپیدمیولوژی1380تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه