رضا  شفیعی نیک
خلاصه عملکرد رضا  شفیعی نیک
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رضا شفیعی نیک

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رضا شفیعی نیک رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فارماکولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : shafieer@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
داروسازیدکترای حرفه ای1365دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارماکولوژیدکترا (Ph.D.)1374دانشگاه استراسکلاید

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960037تعیین و مقایسه فارماکوکینتیک بتا کاریوفیلین در دو روش خوراکی و تزریق داخل صفاقی، و بررسی اثرات تعدیل کنندگی سیستم ایمنی آن به عنوان آگونیست گیرنده های کانابینوئیدی نوع 2، در مدل مالتیپل اسکلروزیس (MS) موش C57BL/6مجریپایان یافتهخير
2930033بررسی تاثیر ترکیب گیاهی "سیاه دانه،زنجفیل و شیرین بیان" بر کاهش سمیت ناشی از آدریامایسین در سلولهای قلبی H9C2مجریپایان یافتهخير
3922763بررسی اثرات متقابل سیاه دانه، سیر و شنبلیله بر گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید خون موش های سوری دیابتیمجریپایان یافتهبلي
4922350بررسی اثر مشتقات کاربوستریل سیلوستاماید بر سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین بصورت درون تن و برون تنمجریپایان یافتهبلي
5920088بررسی ارتباط بین اثرات آپوپتوتیک مشتقات سیلوستاماید و فعالیت سیستمهای سیگنالینگ وابسته به نوکلئوتیدهای حلقوی در رده های سلولیMcF7 و Helaمجریپایان یافتهبلي
6911069بررسی اثرات پپتید c بر متابولیسم بافت چربی انسانمجریپایان یافتهخير
7900836تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بافت چربی به سلولهای مترشحه انسولین با الگوی ترشحی مشابه ترشح انسولین القاء شده از جزایر لانگرهانس جداشده از پانکراس رتمجریپایان یافتهخير
8900401بررسی مقایسه ای اثرات انسولینوتروپیک و لیپولیتیک مشتقات سیلوستامید و همبستگی آنها با مهار آنزیم فسفودی استرازمجریپایان یافتهبلي
9900009بررسی اثرات ترکیبات متشکل از چند گیاه دارویی بر میزان قند، انسولین و چربی های خون موش های صحرایی نرمال و دیابتی شده با استرپتوزوتوسینمجریپایان یافتهخير
1087425بررسی مقایسه قدرت اثر و شدت اثر مشتقات سیلوستاماید در سیستم های قلب و عروق و متابولیک در شرایط برون تنی و درون تنی و تعیین نسبت همبستگی این اثرات با مهار PDEمجریپایان یافتهبلي
11980077بررسی اثر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) بر پارامتر های باروری، التهابی و استرس اکسیداتیو در موشهای نر دیابتی نوع I القا شده با استفاده از استرپتوزوسینهمکاردر دست اجراخير
12970973بررسی عصاره ریشه ریواس (Rheum turkestanicum) در پیشگیری از آنفارکتوس میوکارد ناشی از ایزوپرنالین در موش صحراییهمکاردر دست اجرابلي
13970734مقایسه کمی – کیفی برنامه درسی کورسی با برنامه درسی ترمی درس فارماکولوژی در بازه زمانی 1387 الی 1394 در دانشکده پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
14970355بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی منگوستین (Garcinia mangostana) و یکی از مهمترین ترکیبات فعال آن، آلفا منگوستین، در درمان مدل مالتیپل اسکلروزیس (MS) موش C57BL/6 و تعادل Th1/Th2همکاردر دست اجراخير
15961889بررسی اثرات سیتاگلیپتین بر بقا، تکثیر و تمایز سلول های بنیادی عصبی به دنبال آسیب ناشی از استرپتوزوسین بصورت برون تنهمکاردر دست اجرابلي
16960820بررسی اثر حفاظتی خرفه (Portulaca oleracea) و کامفرول در سمیت ناشی از دوکسوروبیسین در میوکاردیوسیتهاهمکاردر دست اجرابلي
17911068بررسی اثرات یک ترکیب گیاهی بر میزان چربی خون بیماران مبتلا به دیابتهمکارپایان یافتهخير
1889810بررسی اثرات متفورمین بر انسولین و فاکتورهای بیوشیمیایی خون مادر و نوزادان رتهای حامله هیپرگلیسمیکهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982838Combination of Imipramine, a sphingomyelinase inhibitor, and β-caryophyllene improve their therapeutic effects on experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE)ISIInternational immunopharmacology1398مسئول
2980067Flavonoids for preserving pancreatic beta cell survival and function: A mechanistic reviewISIBiomedicine & pharmacotherapy1398مسئول
3973843Promising neuroprotective effects of β-caryophyllene against LPS-induced oligodendrocyte toxicity: A mechanistic studyISIBiochemical Pharmacology1397مسئول
4973842The protective effects of β-caryophyllene on LPS-induced primary microglia M1/M2 imbalance: A mechanistic evaluationISILife sciences1397مسئول
5963452Different effects of adenylyl cyclase activators and phosphodiesterases inhibitors on cervical cancer (HeLa) and breast cancer (MCF-7) cells proliferationISIToxicology mechanisms and methods1393مسئول
6963451EXPOSURE TO FORSKOLIN IMPROVES TRANS-DIFFERENTIATION OF BONE MARROW STROMAL CELLS INTO INSULIN PRODUCING CELLS; GENERATING CELLS WITH BETTER RESPONSES TO PHYSIOLOGICAL AND PHARMACOLOGICAL AGENTSISIActa Poloniae Pharmaceutica - Drug Research1396مسئول
7961784A comprehensive review on the potential therapeutic benefits of phosphodiesterase inhibitors on cardiovascular diseasesISIBiomedicine and Pharmacotherapy1396اول
8961269Physiological effects of proinsulin-connecting peptide in human subcutaneous adipose tissueISIPhysiology international1396دوم
9960857Novel cilostamide analogs, phosphodiesterase 3 inhibitors, produce positive inotropic but differential lusitropic and chronotropic effects on isolated rat atriaISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
10954372Safety and efficacy of a polyherbal formulation for the management of dyslipidemia and hyperglycemia in patients with advanced-stage of type-2 diabetesISIBiomedicine & Pharmacotherapy1396چهارم
11952067MC2, a new phosphodiesterase-3 inhibitor with antilipolytic and hypolipidemic effects in normal and diabetic ratsISIInternational Journal of Diabetes in Developing Countries1394مسئول
12941532A new solid dosage form of Insulin: Release and stability studiesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences (IJBMS)1381سوم
13935494Pancreatic beta cell protection/regeneration with phytotherapyISIBrazilian Journal of Pharmaceutical Sciences1393دوم
14934914Metabolic effects of newly synthesized phosphodiesterase-3 inhibitor 6-[4-(4-methylpiperidin-1-yl)-4-oxobutoxy]-4-methylquinolin-2(1H)-one on rat adipocytes.ISIDARU-JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES1393مسئول
15934611Combination of Nigella sativa with Glycyrrhiza glabra and Zingiber officinale augments their protective effects on doxorubicin-induced toxicity in h9c2 cells.ISIIranian journal of basic medical sciences1393دوم
16934197Pathological consequences of C-peptide deficiency in insulin-dependent diabetes mellitus.PMCWorld journal of diabetes1393مسئول
1792658Effects of Ganoderma lucidum hydroalcoholic extract on insulin release in rat-isolated pancreatic isletsChemical AbstractAvicenna Journal of Phytomedicine1391اول
18924694Antihyperlipidemic effect of a polyherbal mixture in streptozotocin-induced diabetic ratsPMCJournal of Lipids1392مسئول
1991554Chronic Administration of a Combination of Six Herbs Inhibitsthe Progression of Hyperglycemia and Decreases SerumLipids and Aspartate Amino Transferase Activity in Diabetic RatsPMCHindawi Publishing CorporationAdvances in Pharmacological Sciences1391اول
2091300Differential Metabolic Effects of Novel Cilostamide Analogs, Methyl Carbostiryl Derivatives,on Mouse and Hyperglycemic RatISIiranian journal basic medical sciences1391اول
2190880Inotropic and chronotropic effects of new cilostamide derivatives on isolated rat atriascopusPhysiology and Pharmacology1390مسئول
2290332Effect of hydro-alcoholic extract of Vaccinium arctostaphylos on insulin release from rat-isolated langerhans isletsscopuskoomesh1390مسئول
2389583Investigating the metabolic effects of the cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibitors on immature balb/c micescopusPakistan Journal of Nutrition1389دوم
2488149design synthesis and biological evaluation of 6-(benzyloxy)-4-methylquinolin-2(1H)-on derivatives as PDE3 inhibitors ISIbioorganic & medicinal chemistry1388چهارم
2587474بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گیاه کلپوره (Teucrium polium) بر ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده موش صحراییindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان1387مسئول
2687275Inotropic and chronotropic effects of 6-hydroxy-4-methylquinolin-2(1H)-one derivatives in isolated rat atria ISIIranian Biomedical Journal1387مسئول
2786190اثرات آنتی هیپرگلیسمیک مهار فسفو دی استرازهای نوکلئوتید حلقوی در موش صحراییindex copernicusمجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز1386دوم
2885030anti-spasmodic and anti-nociceptive effects of teucrium poliumscopusiranian biomedical journal1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1952177Effects of C-peptide on adipocytes and mesenchymal stem cells in human adipose tissueBasel Life Science Week & MipTecبازلپوستر1395خير
2933247Development of polyherbal mixtures for management of diabetic dyslipidemia2013 International conference on diabetes and metabolism & 5th scientific meeting of the Asian Association for the Study of DiabetesSeoulپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1135تولید توده های سلولی مترشحه هورمون های جزایر لانگرهانس از سلولهای بنیادی چربی انسان1395/06/0689703nf>, سید عباس زجاجی , احمد قربانی , رضا شفیعی نیک

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه