سیدحسن  علوی
خلاصه عملکرد سیدحسن  علوی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدحسن علوی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدحسن علوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : علوم تشریحی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : AlaviH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
189999بررسی اثرات محافظتی عصاره های آبی و آبی - الکلی انار (Punica granatum) بر آسیب سلول های PC-12 ناشی القا آپپتوز به روش محرومیت از سرم/ گلوکزمجریپایان یافتهخير
289375بررسی اثرات آپوپتوزی ذرات نانوسیلور بر هیپوکمپ مغز موش صحراییمجریپایان یافتهخير
388463تعیین تاثیر دیابت مادری بر تنظیم تکاملی گیرنده های انسولین(IR) و فاکتور رشد شبه انسولینی-1 (IGF1R) در هیپوکامپ نوزادان رت های دیابتی نوع 1مجریپایان یافتهبلي
487265بررسی اثرات رازیانه رومی بر، امواج مغزی و مرگ سلولهای عصبی در مدل تجربی تشنج القا شده بوسیله PTZمجریپایان یافتهبلي
586097بررسی اثرمصرف همزمان ویتامین های CوDدرجلوگیری ازتغییرات آترواسکلروتیک ناشی ازهیپرویتامینوزDدرجدارآئورت وشرایین کاروتیدمشترکمجریپایان یافتهخير
685073بررسی اثرات متامفتامین بر مورفولوژی، پرولیفراسیون و آپوپتوزیس در بیضه رتمجریپایان یافتهبلي
781078مطالعه ریزساختمانی سلولهای اسپرماتوژنیک پس از تزریق مزمن مورفینمجریپایان یافتهخير
880083مطالعه هیستوشیمیائی اثرات مورفین بر روند اسپرماتوژنزمجریپایان یافتهخير
9900230اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر آپپتوز سلولی ناشی از ایسکمی رپرفیوژن در بافت کلیه رتهمکارپایان یافتهخير
1088751مقایسه اثر 17 بتاا-سترادیول و جینستئین ( Genistein) بر ایجاد نورون های تیره در ناحیه هیپوکامپ رت در تشنج ناشی از PTZهمکارپایان یافتهبلي
1188623تهیه و بررسی خصوصیات بیدهای کیتوزان و کیتوزان-کلاژن حاوی آنتی بیوتیک برای درمان عفونتهای استخوانی در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
1287590بررسی نقش نیتریک اکساید در تفاوت تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالمهمکارپایان یافتهخير
1387590بررسی نقش نیتریک اکساید در تفاوت تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده و سالمهمکارپایان یافتهخير
1486324بررسی مورفولوژیک و بیوشیمیایی اثرات والریان در تکامل سیستم عصبی مرکزی جنینهای موش سوریهمکارپایان یافتهخير
1586091مطالعه اثرات مرفین برساختمان میکروسکپیک (نوری والکترونیک) رحم وتخمدان باردار موش معتادهمکارپایان یافتهخير
1685399مقایسه اثرات تراتوژنیک دو داروی گاباپنتین و والپروئیک اسید به روی سیستم اسکلتی جنین موش های BALB/C با استفاده از رنگ آمیزی آلیزارین رد و آلسین بلوهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963350Histopathological study of erythropoietin protective effect on carbon monoxide-induced cardiotoxicity in ratISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396پنجم به بعد
2940185The effect of silver nanoparticles on apoptosis and dark neuron production in rat hippocampusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394دوم
3933948Impregnation of the Bacterial Cellulose Membrane with Biologically Produced Silver NanoparticlesISICurrent Microbiology1393پنجم
4923502Study of Morphine effects on Placenta microscopic structure in mouseسایر سایت‏های تخصصیOfogh-e-danesh journal1386سوم
592276The evaluation of single dose effects of methamphetamine on proliferation and apoptosis of sperm germ cells in mature ratscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1388سوم
691274 Anticonvulsant and neuroprotective effects of Pimpinella anisum in rat brainISIBMC Complement Altern Med1391چهارم
790081The effect of Angi Pars as an herbal medicine on sperm count and the ratio of testis weight to body weight in diabetic ratsscopusJournal of Mazandaran University of Medical Sciences1390پنجم
890039Effects of soy extract on pentylenetetrazol-induced seizures in ovariectomized ratsPMCZhong Xi Yi Jie He Xue Bao1390پنجم به بعد
989644 Incidence of lateral costal artery, a branch of left internal mammary artery in coronary artery bypass graftingindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1389سوم
1088547the effect of PTZ-induced seizures on neuronal damage in amygdala of ratsscopuspharmacologyonline1388دوم
1188470بررسی اثرات تک دوز مت آمفتامین بر روی تکثیر و آپوپتوزیش سلول های احدادی اسپرم در موش صحرایی بالغindex copernicusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1388دوم
1288167the effect of ptz induced seizures on neuronal damagescopuspharmacologyonline1388دوم
1388095The effect of L-arginine and L-NAME on pentylenetetrazole induced seizures in ovariectomized rats, an in vivo studyISIseizure1388چهارم
1487629Evaluation of effects of Methamphetamine Repeated dosing on proliferation and apoptosis of rat germ cells ISIsystem biology in Reproductive medicine 1387اول
1586185تعیین اثرات مت آمفتامین بر خصوصیات اسپرم موش صحرایی بالغindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1386دوم
1686154مطالعه اثر اتانل بر بافت غدد بزاقی در موش بالغindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1386مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1924472مطالعه هیستوشیمیائی متامفتامینInternational Congress of the European association of poisons centres and clinical toxicologistsBordeauxپوستر1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه