ابراهیم  قیم حسنخانی
خلاصه عملکرد ابراهیم  قیم حسنخانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

ابراهیم قیم حسنخانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): ابراهیم قیم حسنخانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : ارتوپدی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : HasankhaniE@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950052بررسی عوارض وسیله گذاری در درمان جراحی اصلاحی اسکولیوزایدیوپاتیک نوجوانان در بیمارستان امام رضا(ع):1392 - 1389مجریپایان یافتهبلي
2930537بررسی بروز عود علایم و عوامل موثر بر آن بعد از جراحی اولیه هرنی دیسکال کمری در بیماران بستری در بخش ارتوپدی امام رضا از سال 1388 تا 1394مجریپایان یافتهبلي
3930154مقایسه نتایج کلینیکی و رادیولوژیک درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان به روش هیبرید هوک و اسکرو و روش یونیورسال کلامپ در طی سالهای 1388 تا1394 در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهبلي
4921894بررسی نتایج درمان همانژیوم های علامتدار ستون فقرات به روش ورتبروپلاستی از راه جلد در بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا از سال 1388 تا 1392مجریپایان یافتهبلي
5921499بررسی مقایسه ای نتایج درمان تنگی با ثبات و در دو سطح از کانال نخاعی ستون فقرات کمری به روش جراحی لامینکتومی و لامینوتومی در بیماران بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع) از سال 1388 تا 1392مجریپایان یافتهبلي
6920933بررسی نقش جااندازی مهره در درمان جراحی اسپوندیلولیستزیس دژنراتیو ستون فقرات کمری در بیماران بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا از سال 1385 لغایت 1391مجریپایان یافتهبلي
7920629مقایسه نتایج درمان جراحی اسپوندیلولیستزیس کمری نوع ایسمیک با نوع دژنراتیو در بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 1388 تا 1391.مجریپایان یافتهبلي
8920349بررسی اثر تغییر سیگنال داخل نخاعی بر روی نتایج درمان جراحی در بیماران مبتلا به میلوپاتی اسپوندیلوتیک گردن بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا در طی سالهای 1388 تا 1391مجریپایان یافتهبلي
9911285مقایسه نتایج درمان جراحی فتق دیسک بین مهره ای کمر در بیماران چاق با بیماران غیر چاقمجریپایان یافتهبلي
10911078مقایسه نتایج درمان جراحی آرتروز گردن در بیماران مبتلا به رادیکولوپاتی با میلوپاتی در بیماران جراحی شده در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا در طی سالهای 1388 تا 1391مجریپایان یافتهبلي
11910873بررسی شیوع ناتوانی ها در بیماران ایرانی راضی به عمل جراحی فتق دیسک بین مهره ای کمرمجریپایان یافتهخير
12910872بررسی فراوانی ناتوانی ها در بیماران تحت عمل جراحی فتق دیسک بین مهره ای گردن در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا از سال 1388 تا 1391مجریپایان یافتهخير
13910492بررسی رضایتمندی بیماران دچار کجی ستون فقرات از درمان جراحی در مراجعه کنندگان بیمارستان امام رضا(ع) طی سال های 1388 تا 1391مجریپایان یافتهبلي
14910106بررسی نتایج درمان جراحی رادیکولوپاتی اسپوندیلوتیک گردنی به روش ACDF میکروسکوپیک در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهای1388تا1391مجریپایان یافتهخير
15901032بررسی نتایج روش جراحی جوش دهی بین دو جسم مهره از راه سوراخ بین مهره ای در درمان بیماران مبتلا به عود فتق دیسک بین مهره ای کمرمجریپایان یافتهبلي
16900574بررسی مقایسه ای نتایج درمان جراحی شکستگی اینتر تروکانتریک تیپ III و IV در بیماران مسن با روشهای DHS و آرتروپلاستیمجریپایان یافتهخير
17900186بررسی ارتباط اختلال رفلکس آشیل و عملکرد بالینی در بیماران تحت جراحی فتق دیسک بین مهره ای کمرمجریپایان یافتهبلي
1889534بررسی نتایج رادیولوژیک و بالینی جراحی اسپوندیلولیستزیس با درجه لغزندگی بالا به روش راد دیسترکشن موقتیمجریپایان یافتهبلي
1989533بررسی نتایج جراحی درفتق های حاد و مزمن دیسک بین مهره ای کمرمجریپایان یافتهبلي
2089086بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی الکترودیاگنوزیس عصب و عضله و MRIدر بیماران با دردهای ریشه ای اندامهای تحتانیمجریپایان یافتهبلي
2188295معرفی یک روش جدید و نتایج اولیه آن در درمان جراحی آسیب های خم شدگی- جداشدگی ستون فقرات پشتی کمریمجریپایان یافتهخير
2288194بررسی نتایج درمان جراحی اسپوندیلولیستزیس با درجه لغزندگی کم به روش جراحی رفع فشار، جا اندازی، جوش دهی خلفی جانبی و وسیله گذاریمجریپایان یافتهبلي
2383129بررسی شیوع ترومبوز وریدهای عمقی ران و ساق در بیماران بستری در بخش سوانح بیمارستان امدادی و بررسی اثر داروهای Low Molecular Weight Heparinمجریپایان یافتهخير
24971420اگزواسکلتون کمکی اندام تحتانیهمکاردر دست اجراخير
25940342مقایسه نتایج بالینی و رادیولوژیک عمل جراحی جوش دهی خلفی جانبی مهره های کمری-خاجی همراه با وسیله گذاری با و بدون استفاده از جوش دهی بین جسم مهره ای در بیماران با تنگی یک سطحی کانال نخاعی بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا از سال 1388 تا 1394همکارپایان یافتهبلي
26922153بررسی اثر سطح هرنی دیسک کمری بر روی نتایج درمان جراحی دیسک کمر در بیماران بستری شده در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا از سال 1388 تا 1391همکارپایان یافتهبلي
27921893بررسی شیوع افسردگی در بیماران کاندید جراحی الکتیو ستون فقرات کمری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا از سال 1392 تا 1393همکارپایان یافتهبلي
28921076بررسی عوامل مرتبط با گرایش اندک دستیاران رشته ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مشارکت در جلسات تئوری و عملی جراحی های ستون فقرات، 1392همکارپایان یافتهبلي
29910989بررسی نتایج بون ترانسپورت به روش ایلیزاروف در چند مرکز ارتوپدی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
30910002بررسی مقایسه راندومی آینده نگر تاثیر بی حرکتی اندام در حالت اکسترنال روتیشن ، اکسترنال روتیشن و 30 درجه ابداکشن، اکسترنال روتیشن و 45 درجه ابداکشن و اینترنال روتیشن در دررفتگی حاد اولیه قدامی شانه برروی عود مجدد دررفتگی قدامی شانه در بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاهی مشهد (امام رضا ـ امدادی ـ هاشمی نژاد و طالقانی)همکارپایان یافتهخير
3189339بررسی ارتباط بین افسردگی و اضطراب با نتیجه درمان های غیر جراحی در بیماران با شانه منجمدهمکارپایان یافتهبلي
3289288بررسی مقایسه ای نتایج شروع زودرس حرکت زانو (48 ساعت اول) با بیحرکتی 2هفته ای در بیماران تحت عمل جراحی بازسازی آرتروسکوپیک لیگامان کروشیت قدامی با استفاده از روش اتوگرافت هامسترینگهمکارپایان یافتهبلي
3387713مطالعه عوارض بلند مدت آمپوتاسیون دوطرفه اندام تحتانی در جانبازان جنگ تحمیلیهمکارپایان یافتهبلي
3484446مقایسه دو روش جراحی نوین ‌پیچ پدیکولار و پرکوتانه در شکستگی های ناپایدار ‌لگن بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امدادی شهید کامیاب در سال 1384همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964156Myositis Ossificans Progressiva in the Whole Spine: A Case ReportMedlineActa Medica Iranica1396اول
2952822Comparison of Clinical and Radiologic Outcome of Adolescent Idiopathic Scoliosis Treated with Hybrid Hook-Screw Instrumentation versus Universal Clamp SystemPMCadvances in medicine1395اول
3951937Outcome of early and late surgery of Thoraco-lumbar Unstable Burst FracturesSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه افق دانش1388دوم
4951900Prognostic Value of Impaired Preoperative Ankle Reflex in Surgical Outcome of Lumbar Disc HerniationISIARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS1394مسئول
5951398Posterior Fixation with Unilateral Same Segment Pedicle Fixation and Contralateral Hook in Surgical Treatment of Thoracolumbar Burst FracturesISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1395دوم
6951092Identifying predisposing factors for recurrence after successful surgical treatment of lumbar disc herniationindex copernicusMedical Journal of Dr. D.Y. Patil University1395پنجم
7950560بررسی نتایج رادیولوژیکی عمل جراحی شکستگی های انفجاری ناپایدار ستون فقرات کمری با سیستم C.DSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1384اول و مسئول
8942488Surgical Outcome of Reduction and Instrumented Fusion in Lumbar Degenerative SpondylolisthesisPMCIran J Med Sci1394دوم
9940782Prognostic Effect of Impaired Ankle Reflex in Surgical Outcomes of Lumbar Disc Herniation.PMCArchives of Bone and Joint Surgery1394اول
10940683Primary Epidural Varicosis as a Rare Cause of Sciatica: A Case ReportPMCIran J Med Sci1394دوم
11933871Clinical Outcomes of Surgery in Young Patients With Spinal DeformityISCRzazavi International Journal of Medicine1393دوم
12933744Reduction versus in situ fusion in surgical treatment of lumbar degenerative spondylolisthesisسایر سایت‏های تخصصیInternational Research on Medical Sciences1393دوم
13933311Instrumented transforaminal lumbar interbody fusion in surgical treatment of recurrent disc herniationPMCMedical Journal of Islamic Republic of Iran1393دوم
14932774Comment on: Sciatica in the YoungPMCAsian Spine Journal1393دوم
15932494How to Treat the Complex Unstable Intertrochanteric Fractures in Elderly Patients? DHS or ArthroplastyPMCThe Archives of Bone & Joint Surgery1393اول
16932404Impact of Age and Duration of Symptoms on Surgical Outcome of Single-Level Microscopic Anterior Cervical Discectomy and Fusion in the Patients with Cervical Spondylotic RadiculopathyChemical AbstractNeuroscience Journal1393دوم
17932167Long-Term Clinical Outcomes of War-Related Hip Disarticulation and Transpelvic AmputationISITHE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY1392چهارم
18931985Lumbar Spinal Stenosis: Who Should Be Fused? An Updated ReviewPMCAsian Spine Journal1393دوم
19931664out come of early and late open reduction and enternal fixation of supracondylar fracture of humerus in childrenscopusJournal of Chinese clinical medicine1389اول
20930925Sciatica in a Five-Year-Old BoyPMCAsian Spine Journal1393دوم
21930713Comparison of Functional Outcomes following Surgical Decompression and Posterolateral Instrumented Fusion in Single Level Low Grade Lumbar Degenerative versus Isthmic SpondylolisthesisMedlineClinics in Orthopedic Surgery1393دوم
22930516Posterior tension band wiring and instrumentation for thoracolumbar flexion-distraction injuriesISIJournal of Orthopaedic Surgery1393اول
2392663Percutaneous vertebroplasty in symptomatic hemangioma versus osteoporotic compression fractureISIIndian Journal of Orthopaedics1392دوم
24925162Laminotomy Versus Laminectomy in Surgical Treatment of Multilevel Lumbar Spinal Stenosis in Patients More Than 65 Years Oldسایر سایت‏های تخصصیJournal of Surgery1392دوم
25924665?Does Duration of Preoperative Sciatica Impact Surgical Outcomes in Patients with Lumbar Disc HerniationPMCNeurology Research International1392دوم
26924522Impact of Obesity and Underweight on Surgical Outcome of Lumbar Disc Herniationسایر سایت‏های تخصصیAsian Journal of Neuroscience1392دوم
27924452Prevalence and Severity of Preoperative Disabilities in Iranian Patients with Lumbar Disc Herniationعلمی پژوهشی ایندکس نشدهArchives of Bone and Joint Surgery1392دوم
28924333Surgical Outcomes of Pediatric Humeral Supracondylar Fractures Treated By Posterior Approach and Triceps Splittingسایر سایت‏های تخصصیJournal of Trauma and Treatment1392مسئول
29924325Postoperative Cauda Equina Syndrome in Trivial Lumbar Congenital Kyphosis: A Case ReportPMCActa Medica Iranica1392دوم
30924175Posterior Surgery Alone in the Treatment of Post-traumatic Kyphosis by Posterior Column Osteotomy, Spondylodesis, Instrumentation, and VertebroplastyPMCAsian Spine Journal1392دوم
31924088Treatment Outcomes of Open Pelvic Fractures Associated with Extensive Perineal InjuriesPMCClinics in Orthopedic Surgery1392اول
32923918Modified fulcrum bending radiography: A new combined technique that may reflect scoliotic curve flexibility better than other conventional methodsسایر سایت‏های تخصصیJournal of Orthopaedics1392مسئول
33923559Percutaneous Vertebroplasty in Iranian Patients withOsteoporotic Vertebral Fracturesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهarchives of bone and joint surgery1392دوم
34923554percutaneous vertebroplasty in iranian patients with osteoprotic vertebral fracturesPMCThe archives of bone and joint surgery1392مسئول
35923415Multiple lumbar vertebral fractures following a single idiopathic seizure in an otherwise healthy patient; a case reportPMCMedical Journal of Islamic Republic of iran1392اول
36922998بررسی نتایج درمانی سیستم(C.D) Cotrol-Dubusset در اییواسکولیوز در بیمارستان شفا یحیائیان تهرانindex copernicusمجله دانشکده پزشکی1381اول
37922990Results of surgery for fractures of the humerus in children Svprakndylindex copernicusمجله دانشکده علوم پزشکی گناباد1381اول
38922392Treatment of Complex Proximal Tibial Fractures (Types V & VI of Schautzker Classification) by Double Plate Fixation with Single Anterior Incisionindex copernicusOpen Journal of Orthopaedics1392اول و مسئول
39922388Functional Outcomes of Surgery in Cervical Spondylotic Radiculopathy versus Myelopathy: A Comparative Studyسایر سایت‏های تخصصیNeuroscience Journal1392دوم
40921867Does Percutaneous Kyphoplasty Have Better Functional Outcome Than Vertebroplasty in Single Level Osteoporotic Compression Fractures? A Comparative Prospective StudyPMCJournal of Osteoporosis1392سوم
4192159Unreamed Intramedullary Nailing in Open Femur Fracturesindex copernicusمجله جراحی استخوان و مفاصل ایران1386سوم
42921193Methods of surgical treatment of idiopathic scoliosis Cottrell - Dvbvs·h and Harrington with wires under the lamina...index copernicusمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1383مسئول
43921190Long-term clinical outcomes of war-related hip and hemipelvis amputationsscopusJournal of Bone and Joint Surgery1391چهارم
44921178Causes of back pain in childrenSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1387اول
45921169Comparaison de deux techniques chirurgicales pour le traitement des scolioses idiopathiques : instrumentation C.D*, versus H.D.S.L.W.Chemical Abstracte-mémoires de l'Académie Nationale de Chirurgie1385اول
46921166Ostéoblastome du rachis (Pronostic et traitement) A propos de douze observationsChemical Abstracte-mémoires de l'Académie Nationale de Chirurgie1386دوم
47921122Radiological results of surgery for unstable burst fractures C.D lumbar spine withSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1384اول و مسئول
48921121For pedicle screw placement in a simple and b YkhtrSID/Iranmedex/Magiranافق دانش مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1384اول و مسئول
4991808Hybrid External Fixation for Open Severe Comminuted Fractures of the Distal Femur.ISISurgical Science1391اول و مسئول
5091807Magnetic Resonance Imaging versus Electrophysiologic Tests in Clinical Diagnosis of Lower Extremity Radicular Pain.Chemical AbstractISRN Neuroscience1392اول
5191804Generalized Ligamentous Laxity; a Parameter Should not to be Forgotten in Preoperative Planning of Adolescent Idiopathic ScoliosisISIIranian Red Crescent Medical Journal1390اول
5291798Surgical treatment of scoliosis in patients with Charcot-Marie-Tooth diseaseindex copernicusJournal of Hainan Medical College1387دوم
5391338Treatment Delay in Orthopedic Tumorsسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان1391دوم
5491337Anterior spinal surgery alone in the surgical treatment of thoracolumbar spinal tuberculosis: a prospective studyscopusMedical Journal of Islamic Republic of Iran1390دوم
5589587Efficacy of surgical time on clinical and radiologic outcome of unstable thoracolumbar burst fracturesscopusJournal of Chinese Clinical Medicine 1389اول
5688770Efficacy of back care program in chronic back pain during pregnancyscopusJournal of Chinese Clinical Medicine 1388اول و مسئول
5788722Radiographic Outcome of Unstable Distal Radial Fracture Treated by Closed Reduction And Pin in Plasterسایر سایت‏های تخصصیClinical Medicine: Trauma and Intensive Medicine1388اول
5888199Solitary lower lumbar osteochondroma( spinous process of L3 involvement): a case reportPMCcases journal1388مسئول
5988056Varus distal femoral osteotomy in young adults with valgus kneeISIJ Orthop Surg Res1388دوم
6087543Spino-pelvic Fixation for Vertically Unstable Type C Fractures of the PelvisscopusIranian Red Crescent Medical Journal1388دوم
6187478Relationship between Anxiety, Depression, and Personality Type and the Incidence of Reflex Sympathetic Dystrophy in Patients with Distal Radius Fracturescopusiranian journal of medical sciences1387سوم
6287309بررسی نتایج درمان بیماری فرایبرگ علامتدار به روش رزکشنindex copernicusافق دانش1387دوم
6387208Fixation spinopelvienne pour le traitment des fractures verticales instables du bassin (type C). A propose de 10 catsPMCe-memoires de[Akademic Nationale de Chirogie1387دوم
6487201Is surgery recommended in adults with neglected congenital muscular torticollis? A prospective studyISIBMC Masculoskeletal disorder1387
6587103 Les conséquences de la laxité ligamentaire sur les résultants du traitement chirurgical des scolioses idiopathiquesPMCe-memoires de lacademie nationale de chirurgie 1387
6687096ترومبوز وریدهای عمقی اندام تحتانی در بیمارانی با شکستگی هیپ و لگن(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
6786045Surgical treatment for coccydynia: outcomes analysisscopusJournal of chines clinical medicine1386اول و مسئول
6885301The Ilizarov ring external fixator in complex open fractures of the tibiascopusEuropean Journal of Trauma1385اول و مسئول
6985179Anterolateral fracture-dislocation of lumbosacral junctionISIArchives of Iranian Medicine1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12اصول شکستگی هاو دررفتگی های ستون فقرات1385تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه