هادی  استادی مقدم
خلاصه عملکرد هادی  استادی مقدم
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

هادی استادی مقدم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): هادی استادی مقدم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بینایی سنجی دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
پست الکترونیک : OstadiH@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971372بررسی اثر لنزهای هایپروپیک ارتوکراتولوژی به روش منوویژن در اصلاح پیرچشمیمجریدر دست اجرابلي
2960262بررسی رابطه انحنای سطح خلفی اولین لنزسخت انتخابی به روش سه نقطه تماسی با یافته های کراتومتری ژاوال در بیماران کراتوکونوسمجریپایان یافتهبلي
3951327بررسی اختلالات بینایی در بیماران بتا تالاسمی ماژور در مراجعه کنندگان به کلینیک سرور مشهدمجریپایان یافتهبلي
4951326بررسی وضعیت فیلم اشکی و توپوگرافی قرنیه در افراد مورد مواجهه اشعه یونیزان ایکس و اشعه غیر یونیزان ماورابنفشمجریپایان یافتهبلي
5951207مقایسه ی اثر سیکلوپنتولات و تروپیکامید بر پارامترهای توپوگرافی قرنیه درافراد امتروپ و مایوپمجریپایان یافتهبلي
6951133مقایسه دقت فرمولهای محاسبه کننده قدرت لنز داخل چشمی در بیماران با سابقه عمل لیزیک و یا فتورفرکتیو کراتکتومیمجریپایان یافتهبلي
7951124طراحی و سنتز نانوکامپوزیت کیتوسان (حاوی نانوذرات فلزی) دارای خصوصیات مناسب ساخت عدسی تماسی نرممجریدر دست اجرابلي
8950806همبستگی خطوط وگت قرنیه ای با تظاهرات توپوگرافی، توموگرافی، جبهه موج چشمی، بیومکانیکی، عیوب انکساری و حدت بینائی تصحیح شده دور در کراتوکونوسمجریپایان یافتهبلي
9950794بررسی حساسیت نرم ‌افزار بلین-آمبرسیو در تشخیص دژنراسیون شفاف حاشیه‌ای قرنیه با پنتاکممجریپایان یافتهبلي
10950056پایایی دستگاههای IOL Master 500 ، ارب اسکن II و پنتاکم HR در سنجش قدرت انکساری، ضخامت مرکزی قرنیه و عمق اتاق قدامی افراد آمتروپمجریپایان یافتهبلي
11940776مطالعه هیسترزیس قرنیه ای و فاکتور مقاومت قرنیه ای در دژنراسیون حاشیه ای پلوسید قرنیه ای با دستگاه تحلیلگر پاسخ چشمیمجریپایان یافتهبلي
12931626مطالعه برخی عملکردهای بینایی چشم در خلال سیکل ماهیانه نرمال در زنان 20 تا 35 سالمجریپایان یافتهبلي
13931564مقایسه قدرت انکساری قرنیه،ضخامت مرکزی قرنیه و عمق اتاق قدامی اندازه گیری شده با دستگاه تعیین لنز داخل چشم، اربسکن و پنتاکممجریپایان یافتهبلي
14931465مقایسه روش های رتینوسکوپی بدون سیکلوپلژیا،رفرکشن سابجکتیو بدون فاگ و رفرکشن سابجکتیو با فاگمجریپایان یافتهبلي
15930743شیوع و عوامل خطر استنوپیا در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
16930640مقایسه شاخص های توپوگرافیک قرنیه بیماران کراتوکونوس و افراد نرمال با استفاده از تصویربرداری پنتاکممجریپایان یافتهبلي
17930431بررسی پارامترهای توپوگرافیک قرنیه و شکاف پلکی در افراد نرمال مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
18930336تاثیر فیلترهای رنگی بر عملکرد بینایی و توانایی خواندن کودکان دیسلکسیکمجریپایان یافتهبلي
19930335توزیع اختلالات دید دوچشمی و عیوب انکساری در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیریمجریپایان یافتهبلي
20922846ارزیابی تغییرات عملکرد بینایی ناشی از مصرف متادون و بوپرنورفین در مرحله ی نگهدارنده ی ترک اعتیاد در افراد معتادمجریپایان یافتهبلي
21921737مقایسه برخی مهارتهای بینایی در ورزشکاران مبتدی و ماهر رشته های را کتی و غیر راکتیمجریپایان یافتهبلي
22920787بررسی اجزاء اپتیکی و عیوب انکساری چشم در کارمندان بانک های شهرستان ساری در سال 1392مجریپایان یافتهبلي
23910813مقایسه میزان آستیگماتیسم و عملکرد بینائی قبل و بعد از جراحی رفرکتیو با دو روش فتورفرکتیوکراتکتومی به کمک جبهه موج و فتورفرکتیوکراتکتومی به روش آسفریکمجریپایان یافتهبلي
24910328بررسی ارتباط بین ضخامت ناحیه پری پاپیلاری و ماکولا با عیوب انکساری در افراد آنیزومتروپمجریپایان یافتهبلي
25900121شیوع برخی اختلالات دید دو چشمی و عوامل موثر برآن درکودکان 4 تا 6 سال کودکستانهای شهر مشهد در سالمجریپایان یافتهبلي
26900120شیوع عیوب انکساری و برخی اختلالات دید دو چشمی در دانش آموزان مدارس ناشنوایان مشهد در سال 1390مجریپایان یافتهبلي
2789824شیوع و علل اختلالات بینایی در افراد مسن منطقه یک شهر ساریمجریپایان یافتهبلي
2889362ارتباط میزان ادیشن با امپلیتود و سن دردوران پیرچشمیمجریپایان یافتهبلي
2989311بررسی مقایسه ای نتایج پریمتری در کودکان مبتلا به دیسلکسی و افراد نرمال همتامجریپایان یافتهبلي
3089098بررسی ارتباط بین ضخامت ناحیه پری پاپیلری و ماکولا با عیوب انکساری در افراد سالممجریپایان یافتهبلي
3187801بررسی مقایسه ای اثر مطالعه کوتاه مدت بر خصوصیات انکساری و ضخامت قرنیه،عمق اتاق قدامی و فشار چشم در افراد آمتروپ و اِمتروپ با دستگاه پنتاکم و اوکولار ریسپانس آنالایزرمجریپایان یافتهبلي
3287412فراوانی اختلالات تقارب و تطابق و ارتباط آن با علائم بینایی در بیماران کلینیک های گروه بینایی سنجی دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387مجریپایان یافتهبلي
3387279مطالعه شیوع کور رنگی مادرزادی (سبز- قرمز) و مقایسه دو تست ایشی هارا و Fransworth D15 در دانش آموزان کور رنگ 11-7 ساله شهر مشهد در سال 88-87مجریپایان یافتهبلي
3487278بررسی تغییرات عیوب انکساری و حساسیت کانتراست و تیزبینی در چرخش سر به سمت راست و چپ در افراد مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت مشهد مجریپایان یافتهبلي
3586200بررسی ارتباط بین اجزای اپتیکی و عیوب انکساری چشم در قالیبافان مجریپایان یافتهبلي
3686170بررسی شیوع عیوب انکساری و برخی عوامل موثر بر آن در مشهد 1387مجریپایان یافتهخير
3785323بررسی علل آناتومیک نابینایی و کاهش شدید دید در دانش آموزان مدارس نابینایان مشهد در سال 1385مجریپایان یافتهخير
3885258بررسی شیوع عیوب انکساری و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان منطقه یک مشهددر سال 1385مجریپایان یافتهخير
39971359مقایسه تغییرات اولیه بیومکانیک قرنیه پس ازفتو رفرکتیو کراتکتومی و خارج کردن لنتیکول با برش کوچکهمکارپایان یافتهبلي
40970068بررسی تاثیر کراس لینک قرنیه بر تغییرات سیستم درجه بندی ABCD کراتوکونوسهمکارپایان یافتهبلي
41951282بررسی و مقایسه اثر سیکلوپنتولات و تروپیکامید بر پارامترهای رفرکشن محیطی در افراد امتروپ و مایوپهمکارپایان یافتهبلي
42950486بررسی اثر اختلالات دید دوچشمی بر شیوه ی زندگی دانشجویانهمکارپایان یافتهبلي
43950399مقایسه ریفرکشن محیطی قبل و بعد از جراحی های انکساری فتورفرکتیو کراتکتومی و فمتولیزیکهمکارپایان یافتهبلي
44950370مطالعه کوهورت آینده نگر پارامترهای بیومکانیک قرنیه و اجزای اپتیکی چشم درجمعیت 11-7 سال شهر دزفولهمکارپایان یافتهبلي
45941722بررسی تجمع خانوادگی شاخص های پنتاکم در خانوارهای ساکن در مناطق روستایی شهیون(جنوب) روستایی و کجور (شمال)همکارپایان یافتهبلي
46941712مقایسه پارامترهای اپتیکال کوهرنس توموگرافی سگمان قدامی چشم با سیکلوپنتولات و تروپیکامید در افراد امتروپ، مایوپ و هایپروپهمکارپایان یافتهبلي
47941705بررسی شیوع و برخی عوامل اختلالات بینایی در دانشجویان دانشگاههمکارپایان یافتهبلي
48921736رابطه بین مهارت های بینایی منتخب با عملکرد تعادلی بانوان جوان ورزشکار و غیر ورزشکارهمکارپایان یافتهبلي
49910521شیوع کراتوکونوس و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دا نشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391 همکارپایان یافتهبلي
50900149پتانسیل برانگیخته بینایی و ثبت حرکات چشمی در کودکان دیسلکسیکهمکارپایان یافتهبلي
5188493بررسی شیوع و عوامل خطر هتروفوریای غیرجبرانی نزدیک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
5288387بررسی وضعیت انکساری و برخی اختلالا ت دید دو چشمی در دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر بجنورد همکارپایان یافتهبلي
5387565بررسی مقایسه ای توانایی آزمونهای دید رنگ، زمان بهبودی فتواسترس و پتانسیل برانگیخته بینایی در تشخیص زودرس عوارض چشمی ناشی از مصرف هیدروکسی کلروکین، در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتوز سیستمیک همکارپایان یافتهبلي
5487398بررسی شیوع عیوب انکساری در دانش آموزان شهر شیراز در سال 1387همکارپایان یافتهبلي
5587218مطالعه مقایسه ای تست های پلی رابسون، کمبریج و پتانسیل برانگیخته بینائی در تشخیص بیماری مولتیپل اسکلروزیسهمکارپایان یافتهبلي
5687119مقایسه دیسپارومتر شیدی و دستگاه تغییر یافته مالت نزدیک در بررسی هتروفوریای غیر جبرانی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت مشهد در سال 1387همکارپایان یافتهبلي
5786130بررسی ارتباط بین عادت پذیری به منشور و هتروفوریای نزدیک با علائم بینایی در دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1385همکارپایان یافتهخير
5884131مقایسه تیزبینی و حساسیت تباین یک چشمی و دو چشمی در دانشجویان دانشکده علوم پیرا پزشکی و بهداشت مشهد در سال 84 همکارپایان یافتهخير
5984105بررسی شیوع اختلالات دوچشمی دید نزدیک و ارتباط آن باعلائم بینائی در دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشتهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982500High prevalence of asthenopia among a population of university studentsPMCJournal of ophthalmic & vision research1398پنجم
2982003Heritability of pachymetric indices using Pentacam Scheimflug imagingISIBritish journal of ophthalmology چهارم
3981294Near Points of Convergence and Accommodation in a Population of University Students in IranPMCJournal of ophthalmic & vision research1398پنجم
4981199Agreement between Pentacam and handheldAuto-Refractor/Keratometer for keratometry measurementMedlineJournal of Optometry1398پنجم به بعد
5981198The distribution of keratometry in a population based studyPMCJournal of current ophthalmology پنجم
6981085Iris Color Distribution and Its Relation with Refractive Errors, Amblyopia, and Strabismus in ChildrenscopusJournal of Comprehensive Pediatrics1398پنجم به بعد
7981083The Effect of Binocular Disorders and Colored Filters on Reading Ability of Dyslexic ChildrenISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1398اول
8980459The distribution of near point of convergence in an Iranian rural 5 population: A population-based cross-sectional studyPMCSAUDI JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1397پنجم به بعد
9980027Visual impairment and some of ocular problem in nursing home residentsISIBritish Journal of Visual Impairment1398پنجم به بعد
10980026Four‐year changes in corneal biomechanical properties in childrenISIClinical & experimental optometry1398چهارم
11974278Heritability of Corneal Curvature and Pentacam Topometric Indices: A Population-Based StudyISIEye & contact lens1398چهارم
12974237The ocular surface status in individuals having long-term exposure to ionizing X-radiationsISIContact lens & anterior eye1398مسئول
13974087Comparison of anterior chamber depth between normal and keratoconic eyes: A systematic review and meta-analysisPMCJournal of current ophthalmology چهارم
14973274The prevalence of ptosis and nystagmus in rural populationPMCJournal of current ophthalmology پنجم
15972805Four-year change in ocular biometric components and refraction in schoolchildren: A cohort studyPMCJournal of current ophthalmology1398چهارم
16972793Comparative evaluation of tomographic and biometric characteristics in bilateral keratoconus patients with unilateral corneal Vogt's striae: a contralateral eye studyPMCClinical ophthalmology1397پنجم
17972102Heritability of Anterior Chamber Indices in Rural PopulationISIJournal of glaucoma1397چهارم
18971934Prevalence of refractive errors in Iranian university students in Kazerun Journal of current ophthalmology پنجم
19971822The prevalence of color vision deficiency in northeast of IranPMCJournal of current ophthalmology1397مسئول
20971659Tear film secretion and stability in weldersISIContact lens & anterior eye1397مسئول
21971658The prevalence of Amblyopia in a young PopulationISIBritish Journal of Visual Impairment1397پنجم به بعد
22971655Accommodative insufficiency in a student population in IranMedlineJournal of Optometry1398پنجم
23971652Enantiomorphism and rule similarity in the astigmatism axes of fellow eyes: A population-based studyMedlineJournal of Optometry1397چهارم
24971512Distribution of iris color and its association with ocular diseases in a rural population of IranPMCJournal of current ophthalmology1398پنجم
25971425Striped Circle Visual Acuity Chart; A Novel Visual Acuity Chart Based on the Landolt-C ChartPMCMedical hypothesis, discovery & innovation ophthalmology journal1397دوم
26971404Pentacam Accuracy in Discriminating Keratoconus From Normal Corneas: A Diagnostic Evaluation StudyISIEye & contact lens1397پنجم
27971283Comparative Evaluation of Ocular Wavefront Characteristics in Bilateral Keratoconus Patients with Unilateral Corneal Vogt’s StriaeISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1397اول
28971185High prevalence and familial aggregation of keratoconus in an Iranian rural population: a population‐based studyISIOPHTHALMIC AND PHYSIOLOGICAL OPTICS1397چهارم
29971146Visual impairment and blindness in a population-based study of Mashhad,IranPMCJournal of current ophthalmology1397مسئول
30971145The normal distribution of corneal eccentricity and its determinants in two rural areas of north and south of IranPMCJournal of current ophthalmology1397پنجم
31971072The prevalence of obesity and overweight in Northeastern Iranسایر سایت‏های تخصصیAsian Journal of Health Sciences1397دوم
32970621A Contralateral Eye Study Comparing Corneal Biomechanics in Subjects with Bilateral Keratoconus with Unilateral Vogt's StriaePMCMedical Hypothesis, Discovery and Innovation Ophthalmology Journal1396سوم
33970499The prevalence and causes of visual impairment in seven‐year‐old childrenISICLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY1397پنجم
34970130Corneal hysteresis and corneal resistance factor in pellucid marginal degenerationPMCJournal of current ophthalmology1396دوم
35964246Global and regional estimates of prevalence of refractive errors: Systematic review and meta-analysisPMCJournal of Current Ophthalmology1396پنجم
36964242Distribution of IOP measured with an air puff tonometer in a young populationPMCJournal of Current Ophthalmology1396پنجم
37963427The Prevalence of Amblyopia and Its Determinants in a Population-based StudyMedlineSTRABISMUS1396مسئول
38962939The prevalence of asthenopia and its Determinants among schoolchildrenscopusJournal of Comprehensive Pediatrics1395پنجم به بعد
39962893The prevalence of convergence insufficiency in Iran: a population-based studyISICLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY1396مسئول
40961814An Investigation of the Visual Function in Maintenance Stage of Treatment with Methadone in Drug Addicted IndividualsISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1396چهارم
41961738The prevalence and determinants of pterygium in rural areasPMCJournal of current ophthalmology1396پنجم
42961734The distribution of negative and positive relative accommodation and their relationship with binocular and refractive indices in a young populationPMCJournal of current ophthalmology1396چهارم
43961658The prevalence of visual impairment and blindness in underserved rural areas: a crucial issue for futureISIEYE1396پنجم
44961538Study of Corneal Hysteresis and Corneal Resistance Factor in Pellucid Marginal Corneal Degeneration by Ocular Response AnalyzerISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1395دوم
45961534Effect of Occlusion Therapy on Visual Acuity, Contrast Sensitivity and Stereopsis in AmblyopiaSID/Iranmedex/Magiranمجله چشم پزشکی بینا1387چهارم
46961533Comparison Between Contrast Sensitivity And Visual Acuity Values in Emmetropia and AmmetropiaSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1383سوم
47961532شیوع آمبلیوپی فانکشنال در مدارس راهنماییSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1382سوم
48961531مقایسه تیزبینی با چارت اسنلن و لندولت رینگ در شرایط کلینیکی و استانداردSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1382اول
49961521Ocular changes in premature infantsindex copernicusreviews in clinical medicine1396پنجم
50961362Topographic determination of corneal asphericity as a function of age, gender, and refractive errorISIInternational ophthalmology1396سوم
51961339The Prevalence of Strabismus, Heterophorias, and Their Associated Factors in Underserved Rural Areas of IranMedlineSTRABISMUS1396چهارم
52961284The Prevalence of Age-Related Eye Disease in an Elderly PopulationISIOphthalmic epidemiology1396چهارم
53960477The distribution of near point of convergence and its association with age, gender and refractive error: a population-based studyISICLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY1396اول
54960323Amplitude of accommodation in an 11- to 17-year-old Iranian populationISICLINICAL AND EXPERIMENTAL OPTOMETRY1395چهارم
55960136The distribution of orbscan indices in young populationPMCJournal of current ophthalmology1395چهارم
56960102Color vision deficiencyChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1395مسئول
57954494Binocular and Accommodative Characteristics in a Normal PopulationMedlineSTRABISMUS1395چهارم
58954009Sensitivity and Specificity of Preschool Vision Screening in IranISIIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1395چهارم
59953959The prevalence of amblyopia, strabismus, and ptosis in schoolchildren of DezfulISIEUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1395چهارم
60952814Astigmatism in underserved rural areas: a population based studyISIOPHTHALMIC AND PHYSIOLOGICAL OPTICS1395پنجم
61952592Neural Mechanism of Color Vision: ReviewISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1394مسئول
62951713Objective and subjective assessing efficacy of a lubricating drop in eyes wearing silicone hydrogel contact lensesPMCjournal of current ophthalmology1395پنجم
63951711The Determinants of Macular and Peripapillary Retinal Thickness Using Optical Coherence TomographyPMCGlobal Journal of Health Science1395مسئول
64951657Strabismus and Near Point of Convergence and Amblyopia in 4–6 Year-Old ChildrenMedlinestrabismus1395سوم
65951646Mechanism of Illumination and Color Contrast SensitivityISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1395دوم
66951589Prevalence of refractive errors and risk factors in Mashhad, 1387SID/Iranmedex/Magiraniranian journal of epidemiology1389اول
67951571Refractive errors before and after PresbyopiaSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین1384سوم
68951547Age- and Gender-Specific Prevalences of Refractive Errors in an Elderly Population in MashhadSID/Iranmedex/Magiranمجله چشم پزشکی بینا1388پنجم به بعد
69951546مطالعه تغییرات عیوب انکساری چشم در دانش آموزان پیش دانشگاهی داوطلب آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها در مشهدSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1383چهارم
70951545The prevalence of eye problems in schoolchildren of ShirazSID/Iranmedex/Magiranمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1389دوم
71951278Evaluating Three Different Methods of Determining Addition in PresbyopiaPMCjournal of ophthalmic & vision research1395پنجم
72943293Relation Between Near Work and Ocular Biometric Componentsindex copernicusInternational Journal of Occupational Hygiene1394چهارم
73943271High Prevalence of Refractive Errors in 7 Year Old Children in IranISIIran J Public Health1394چهارم
74942674Distribution of Binocular Vision Anomalies and Refractive Errors in Iranian Children With Learning DisabilitiesscopusJ Compr Ped1394پنجم
75942261The prevalence of refractive errors in 6- to -15 year old schoolchildren in Dezful, IranPMCJournal of Current Ophthalmology1394پنجم
76941985Pattern visual evoked potentials in dyslexic versus normal childrenPMCJournal of Ophthalmic and Vision Research1394پنجم به بعد
77941953association between refractive errors and ocular biometry in iranian adultsPMCJournal of Ophthalmic and Vision Research1394پنجم به بعد
78941889Eye problems in children with hearing impairmentPMCJournal of Current Ophthalmology1394اول
79941687The Prevalence of Ptosis and Its Association with Amblyopia and Strabismus in 7-Year-Old Schoolchildren in Iran.PMCStrabismus1394پنجم به بعد
80941354Refractive Outcomes, Contrast Sensitivity, HOAs, and Patient Satisfaction in Moderate Myopia: Wavefront-Optimized Versus Tissue-Saving PRKISIJournal of Refractive Surgery1394پنجم به بعد
81935364The Prevalence and Causes of Visaual Impairment and Blindness in a Rural Population in the North of IranISIIranian Journal of Public Health1394چهارم
82935146An Investigation of the Visual Function of Dyslexic Childrenindex copernicusInternational Journal of Ophthalmology & Eye Science1394اول
83934936Comprehensive evaluation of dehydration impact on ocular tissue during Ramadan fastingISCJournal of Fasting and Health1393پنجم
84934832The Prevalence of Refractive Errors Among Iranian University StudentsscopusIranian Journal of Ophthalmology1393چهارم
85934828Prevalence of Refractive Errors in Students with and without Color Vision DeficiencyPMCjournal of ophthalmic and vision research1393اول
86934689The Prevalence of Strabismus in 7-Year-Old Schoolchildren in IranPMCstrabismus1393چهارم
87934644Frequency of convergence and accommodative disorders in a clinical population of Mashhad, IranPMCstrabismus1393پنجم
88934434Prevalence of Astigmatism in 4- to 6-Year-Old Population of Mashhad, IranscopusJournal of Comprehensive Pediatrics1393چهارم
89934054Ocular components during the ages of ocular developmentISIActa Ophthalmologica1393پنجم
90933482The Prevalence of Amblyopia in 7-year-old Schoolchildren in IranPMCstrabismus1393پنجم
91933017Distribution of Ocular Biometry in Iranian School Childrenscopusiranian journal of ophthalmology1393پنجم
92931866The prevalence of keratoconus in a young population in Mashhad, IranISIophthalmic&physiological optics1393چهارم
93931733Corneal resistance factor and corneal hysteresis in a 6- to 18-year-old populationISIJournal of Cataract and Refractive Surgery1393پنجم
94931148Prevalence of Refractive Errors among High School Students in Western IranPMCJournal of ophthalmic & vision research1393پنجم به بعد
95931050Comparison of Keratometric Values Using Javal Keratometer, Oculus Pentacam, and Orbscan IIscopusiranian journal of ophthalmology1393سوم
96930526Normal Range of Cambridge Low Contrast Test; a Population Based StudyPMCophthalmic&vision research1392اول
97930011Prevalence and Causes of Visual Impairment Among the Elderly of Sari, 2011scopusiranian journal of ophthalmology1392سوم
98924960High prevalence of refractive errors in a rural population:”Nooravaran Salamat” Mobile Eye Clinic experienceISIClinical & Experimental Ophthalmology1392
99923844Design and Validation of Persian Near Reading Card: A Pilot Studyscopusiranian journal of ophthalmology1392پنجم به بعد
100923739Amplitude of Accommodation and Add Power in An Adult Population of Tehran, Iranscopusiranian journal of ophthalmology1392مسئول
10192315Pattern Visual Evoked Potentials in Patients with Type II Diabetes MellitusPMCjournal of ophthalmic & vision research1391پنجم
102922515Evaluation of predictive value of aberrometry visual performance of keratoconus patients before and after rigid gas permeable lensesISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1392پنجم به بعد
103922510Prevalence of Refractive Errors among the Elderly Population of Sari, Iranscopusiranian journal of ophthalmology1392سوم
104922421Anterior segment changes following short-term reading and its correlation with corneal biomechanical characteristicsISIophthalmic and physiological optics1392دوم
105922266The Prevalence of Congenital Color Blindness and its Effect on Contrast Sensitivity and Depth Perceptionعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1391اول
106922260evaluation of the effect of daily work and resultant tiredness on near steroacuity in international exotropic patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1391سوم
107921385شیوع عیوب انکساری بر حسب سن و جنس در جمعیت مسن مشهد در سالسایر سایت‏های تخصصیمجله چشم پزشکی بینا1388مسئول
108921187Effect of induced refractive errors on measurement of color vision by using D15 testSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1392اول
109921175Visual Evoked Potentials, Short Wave-Length Automated Perimetry, Standard Automated Perimetry, Contrast Sensitivity and Stereoacuity Testing in Visually Asymptomatic Eyes of Patients with Multiple SclerosisISIiranian journal of ophthalmology1392پنجم
11092074Prevalence of Uncorrected Refractive Errors in Schoolchildren; A Crucial Vision Screening to Consider!scopusiranian journal of ophthalmology1391اول و مسئول
11191838The Prevalence of Refractive Errors, Strabismus and Amblyopia in Schoolboys of Varamin, Iran, in 2010scopusiranian journal of ophthalmology1391مسئول
11291835The prevalence of anisometropia in population base studyPMCStrabismus1391اول
11391573The prevalence of amblyopia and strabismus among schoolchildren in Northeastern Iran, 2011ISI Iranian Journal of Ophthalmology1391مسئول
11491226Effect of induced heterophoria on distance stereoacuity by using the Howard-dolman testISIIranian Journal of Ophthalmology1391پنجم به بعد
11591121Validity of vision screening tests by teachers among school children in mashhad, iranISIOphthalmic epidemiology1391اول
11690921The correlation between biomechanical properties of normal cornea with tomographic parameters of pentacamscopusIranian Journal of Ophthalmology1391اول
11790566The association between astigmatism and spherical refractive error in a clinical populationISIIranian Journal of Ophthalmology1390پنجم
11890565Impact of carpet weaving on refractive errorsPMCIranian Journal of Ophthalmology1390سوم
11990546Amblyopia and strabismus in Iranian schoolchildren, mashhadISIStrabismus1390دوم
12090501Prevalence of refractive errors among school children in Northeastern IranISIOphthalmic & physiological optics1390پنجم
12190187Prevalence of the refractive errors by age and gender in Mashhad, Iran: the Mashhad eye studyISIClinical & experimental ophthalmology1390اول
12289781the refractive errors and migraine headahesindex copernicusJournal of Jahrom University of Medical Sciences1389دوم
12389715The investigation of relationship between binocular vision status and migraine headaches(Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1389سوم
12489652The Prevalence of Refractive Errors in a Mashhad, IranscopusIranian Journal of Epidemiology1389اول
12589542Contrast sensitivity versus visual evoked potentials in multiple sclerosisscopusJournal of Ophthalmic and Vision Research1389مسئول
12689463Evaluation of Relationship between Contrast Sensitivity, Color Vision And Visual Acuity in Diabetic Patients with and Without Retinopathy(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389چهارم
12789454The Effect of Unilateral Induced Astigmatism on Stereopsis(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389چهارم
12889444The prevalence of visual problems in school children, Shiraz, Iranscopus Iranian Journal of Epidemiology1389سوم
12989334relationship between refractive errors and ocular biometry components in carpet weaversISI Iranian Journal of Ophthalmology 1389چهارم
13089318Evaluation of Contrast Sensitivity, Color Vision and Visual Acuity in Patients with and without DiabetesISIIranian Journal of Ophthalmology 1389پنجم
13189234Simultaneous pattern visual evoked potential and pattern electroretinogram in strabismic and anisometropic amblyopiaISIIranian Red Crescent Medical Journal1389پنجم
13289218Effect of cataract type and severity on visual acuity and contrast sensitivityscopusJournal of Ophthalmic and Vision Research 1389پنجم
13389176prevalence of refractive errors among schoolchildren in shiraz,IranISIClin Experiment Ophthalmol1389پنجم
13489117The prevalence of anisometropia, amblyopia and strabismus in schoolchildren of Shiraz, IranPMCStrabismus1389پنجم
13588040The prevalence of refractive errors and its determinants in the elderly population of mashhad iranISIOphtalmic epidemiology1388پنجم
13687324شیوع تنبلی چشم در دانش آموزان منطقه یک مشهدindex copernicusبینا1387اول
13787108Prevalence and Risk factors of Refractive Errors among schoolchildern in mashhadISIIranian journal of ophthalmology1387مسئول
13887038Pattern visual evoked potential in response to monocular and binocular stimulation in normal and amblyope subjects ISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1387دوم
13986610عیوب انکساری اصلاح نشده ومیزان استفاده از عینک در دانش آموزان منطقه یک مشهد (Emro (IMEMRمجله چشم پزشکی بینا 1386مسئول
14086259تیزبینی و حساسیت کانتراست در بیماران سودوفاکیک پس از استفاده لنز داخل چشمی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386چهارم
14186170بررسی علل نابینایی و کاهش شدید دید در دانش آموزان مدارس نابینایان مشهد در سال 1385index copernicusJournal of Rehabilitation1386مسئول
14286156عیوب انکساری اصلاح نشده و میزان استفاده از عینک در دانش آموزان منطقه یک مشهدindex copernicusمجله چشم پزشکی بینا1386مسئول
14385315بررسی شدت کراتوکونوس در بیماران کلینیک بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385چهارم
14483034بررسی شیوع و علل حوادث چشمی ناشی از کاردر کارگاه های صنعتی مشهدindex copernicusJournal of Rehabilitation1383مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982635Changes in the ABCD keratoconus grade after corneal cross linkingEVER2019Niceپوستر1398خير
2973001Heritability of Corneal Curvature and Pentacam Topometric Indices: A Population Based Studyبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
3972999High Prevalence and Familial Aggregation of Keratoconus in an Iranian Rural Population: A Population-Based Studyبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
4972998Evaluation of Ocular Biometric and Dioptric Components Changes in Iranian School-Age Children: A Cohort Studyبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
5972995Longitudinal Evaluation of Corneal Biomechanical Parameters in a 7-11 Year-Old: A Cohort Studyبیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانسخنرانی1397خير
6972906Heritability of corneal curvature and Pentacam topometric indices: a population based studyEVER 2018Niceسخنرانی1397خير
7972596Longitudinal evaluation of corneal biomechanical parameters in a 7-11 years old Iranian populationEVER 2018Niceپوستر1397خير
8971038Comparison of Intraocular Pressure with Different Tonometers in Normal SubjectsPula 2018 Optometry and Optics for Better VisionPulaپوستر1397خير
9971037Accommodative Insufficiency in a University Student Population in IranPula2018 Optometry and Optics for Better VisionPulaپوستر1397خير
10962732The prevalence of asthenopia and its determinants in a population of university studentsEVER 2017 CongressNice, Franceپوستر1396خير
11962731Prevalence of refractive errors and visual impairment in university studentsEVER 2017 CongressNice, Franceپوستر1396خير
12961967بررسی رفرکشن محیطی بعد از عمل فتورفرکتیوکراتکتومی در میوپی16th International Myopia Conferenceبیرمنگامپوستر1396خير
13960138study of visual function during menstrual cycleArvo - ASiaBrisbaneپوستر1395خير
14952834The prevalence of refractive errors among underserved rural areas in lranEVER 2016Nice, Franceپوستر1395خير
15952833Normal Values for Amplitude of Accommodation among a Population of High School students in lranEVER 2016Nice, Franceپوستر1395خير
16950923Prevalence and risk factors of asthenopia among the students of Kermanshah, IranBerlin 2016, Creating a forum for optometry and optics in EuropeBerlinپوستر1395خير
17950921Intraocular pressure with an air-puff tonometer in a young populationBerlin 2016, Creating a forum for optometry and optics in EuropeBerlinپوستر1395خير
18941809ارزیابی آمبلیوپی بوسیله PVEP و CS و VAاولین سمینار اپتومتری مازندرانساریسخنرانی1394خير
19941743Comparison of corneal topographic indices of keratoconus versus normal eyes by using pentacam imagingeuropean association for vision and eye research (ever)نیسپوستر1394خير
20941713Frequency of refractive errors and binocular vision anomalies in children with learning disabilityEVER 2015Niceپوستر1394خير
21933305Distribution of orbscan indices in a young population of Iraneuropean association for vision and eye researchنیسپوستر1393خير
22933303Association between ocular optical components and refractive errors in bank’s Employees of Sari, Iraneuropean association for vision and eye researchنیسپوستر1393خير
23932699The Relation between peripapillary and macular thickness with refractive errorsEVER 2014, the european Association for vision and eye researchنیسپوستر1393بله
24932696Prevalence of refractive error in school childrens with color vision deficienciesEVER 2014, the european Association for vision and eye researchنیسپوستر1393بله
25930784Prevalence of keratoconus and its associated factors in a young populationWarsaw 2014, an optometric and optics conference hosted by the the European Academy of Optometry and opticsورشو- لهستانپوستر1393خير
26930781High prevalence of myopia among university students in Mashhad, IranWarsaw 2014, an optometric and optics conference hosted by the the Europeanورشو- لهستانپوستر1393خير
27930685مقایسه عملکردی VEP در کودکان دیسلکسیک و نرمالچهاردهمین کنگره اپتومتری خراسانمشهدسخنرانی1393خير
2892577The Prevalence of Refractive errors In a Mashhad Population: The Mashhad eye studyبیستمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1389بله
2992576Prevalence of Uncorrected errors in Mashhad Population : The Mashhad Eye Studyبیستمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1389بله
3092569The distribution of Stereopsis, Near Point of Convergence and Near Point of Accommodation in a Mashhad Population: The Mashhad Eye Studyبیستمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایرانتهرانپوستر1389بله
3192564The Distribution of Stereopsis, Nearpoint of Convergence and Near Point of Accommodation in Mashhad Population: The Mashhad Eye studyAsia Arvo Meeting on research in vision and ophthalmology followed by SNEC 21th Anniversary International Meetingسنگاپورپوستر1389بله
3292562Prevalence of refractive errors in Mashhad Population: The Mashhad Eye StudyAsia Arvo Meeting on research in vision and ophthalmology followed by SNEC 21th Anniversary International Meetingسنگاپورپوستر1389بله
3392560Prevalence of Amblyopia in school children in MashhadSaudi Ophthalmology 2011 Symposiumعربستان صعودیپوستر1389بله
3492480Normal range of cambridge low contrast grating test: a population based studyEuropean Association for Vision and Eye Research ( EVER)فرانسه -نیسپوستر1391بله
3592476Anisometropia in population based study: The Mashhad Eye StudyEuropean Association for Vision and Eye Research ( EVER)یونان- جزیره کرتپوستر1390بله
3692472Strabismus and amblyopia in Iranian schoolchildrenEuropean Association for Vision and Eye Research ( EVER)یونان- جزیره کرتپوستر1390بله
37922892Eye problems in deaf children: A case-control studyEuropean Association for Vision and Eye Research EVERنیسپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1653نکات کلینیکی در اصلاح نزدیک بینی1393ترجمه و تالیف
2305دید رنگ و اختلالات آن1393تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1230عینک سنجش دید با استفاده از لنز کانون متغیر1395/03/1688837nf>, عباس عظیمی خراسانی , هادی استادی مقدم

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19968کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
29165کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1393
39129کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1392
49101کسب رتبه در جشنواره رازیسوم1392
59059کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1391

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه