آمنه  سازگارنیا
خلاصه عملکرد آمنه  سازگارنیا
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

آمنه سازگارنیا

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): آمنه سازگارنیا رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : فیزیک پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : SazgarniaA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
فیزیککارشناسی1365دانشگاه فردوسی مشهد
فیزیک پزشکیکارشناس ارشد 1372تبریز
فیزیک پزشکیدکترا (Ph.D.)1383دانشگاه ع.پ.مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970522اثر فتوداینامیک ایندوسیانین گرین (ICG) بر روی دو رده ی سلولی سرطانی پیش درمان شده با پلاسمای اتمسفری سردمجریدر دست اجرابلي
2961615مطالعه برون تنی امکان بهره گیری از پدیده جذب دو فوتونی در درمان فوتوداینامیک با واسطه نانوساختارهای حاوی حساس کننده‌ی نوریمجریدر دست اجرابلي
3960900مطالعه کارایی درمان فتوداینامیک در حضور Galegine بر روی یک رده سلولی ملانومای انسانی (DFW )مجریدر دست اجرابلي
4960783مطالعه همیاری نانوذرات Au Nanoechinus UP-Conversion و فتالوسیانین روی در درمان فوتوداینامیک بر روی دو رده¬ سلولی سرطانی انسانی Hela و MCF7مجریدر دست اجراخير
5951622بهینه سازی و بکارگیری نانوساختار مغناطیسی ترانوستیک CoFe2O4 با پوشش طلا و مطالعه برون تنی تاثیر آن در بهبود کنتراست تصاویر MRI و القای هایپرترمیای سلولیمجریدر دست اجرابلي
6951562فعالسازی فتوداینامیک نانوساختار سیلیکا/Tio2/PpIX توسط پرتوهای ایکس و مطالعه تاثیر آن بر بقای دو رده سلول ملانوما و کولون انسانیمجریدر دست اجرابلي
7951188بررسی اثر نانو ذرات نقره بر کارایی درمان فتودینامیک به واسطه 5-ALA بر روی رده سلولی DFWمجریپایان یافتهبلي
8950906بررسی برون¬تنی اثر تابش لیزر در حضور نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن پوشش داده شده با گالیک اسید و ایندوسیانین گرین بر روی دو رده سلولی MCF7 (سرطان پستان) و HT26 (سرطان کولون).مجریپایان یافتهخير
9950883بررسی اثر پلاسمای سرد در حضور حساس کننده نوری پروتوپورفرین-9 بر روی رده های سلولی سرطان پستان (MCF7) و سرطان کولون (HT26)مجریپایان یافتهخير
10950372بررسی اثر تابش لیزر بر نانوپوسته های طلای حامل میتوکزانترون بر روی رده های سلولی DFW و MCF-7مجریپایان یافتهبلي
11940574مطالعه برون تنی حساسیت پرتوی 5 آمینولوولینیک اسید مزدوج شده با نانوذرات طلا بر روی رده سلولی KYSE مشتق شده از سلول های سرطانی مریمجریپایان یافتهخير
12940573بررسی اثر درمان فتوداینامیک با بکارگیری 5 آمینولوولینیک اسید(5ALA)مزدوج شده با نانوذرات طلا(GNPS) بر روی رده سلولی KYSE از سلول های سرطانی مریمجریپایان یافتهخير
13931768مطالعه برون تنی اثر پیش درمان با نانوذرات PLGA بارگیری شده با کروستین بر روی کارایی ایندوسیانین گرین طی اجرای درمانهای فتوداینامیک بر رده سلولی MCF7مجریپایان یافتهخير
14931506اثر همیاری درمانهای فوتوداینامیک و فوتوترمال در حضور نانوپوسته های طلا-سولفید طلا (GGS ) کنژوگه شده با ایندوسیانین گرین بر روی رده سلولی Helaمجریپایان یافتهبلي
15931319بررسی لامپهای روشنایی ( کم مصرف و معمولی) موجود در ایران از نظر طیف نور و احتمال تولید گونه های فعال اکسیژن (ROS)مجریپایان یافتهخير
16930665استخراج شاخص های طیفی برگ درخت پسته با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیکمجریپایان یافتهخير
17930405بررسی اثر تابش فرابنفش در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژورمجریپایان یافتهخير
18930404بررسی برون تنی همیاری نانوذرات طلا و میتوگزانترون در درمان ملانوما از طریق هایپر ترمیا و شیمی درمانیمجریپایان یافتهخير
19921208هدفمند سازی نانوذرات Gold/Gold sulfide توسط آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی Cetuximab(C225) جهت بکارگیری در درمان سلولهای MDA-MB-468 با تابش NIRمجریپایان یافتهبلي
20920334بررسی برون تنی امکان بهره برداری از ویژگی های پرتوی و نوری کامپوزیت پلیمری حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در درمان فیبروسارکوما و ملانومامجریپایان یافتهبلي
21920171بررسی تاثیردرمانی اشعه فرابنفش نوع A در حضور نانوذرات نقره در مدل حیوانی لیشمانیوز جلدی ناشی از لیشمانیا ماژورمجریپایان یافتهخير
22911276بررسی وقوع پدیده بلیچینگ پروتوپورفیرین9 به عنوان یک حساس کننده صوتی ضمن تابش فراصوتمجریپایان یافتهبلي
23911180فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانو ذرات طلا نشاندار شده با تگنسیوم و بررسی توزیع حیاتی آن در موشمجریپایان یافتهخير
24911095ارزیابی تأثیر نانوذرات طلا با پوشش گلوکز در افزایش حساسیت پرتویی و تغییر شدت اثر همسایگی پرتویی در سلول های MCF7مجریپایان یافتهبلي
25910646تاثیر عصاره های کلاله زعفران در حساسیت پرتوی سلولهای تومورال کولون و نرمال فیبروبلاست انسانیمجریپایان یافتهخير
26910524بررسی برون تنی همیاری هایپرترمیا و رادیوتراپی در حضور نانوذرات طلا (GGS-NPs) بر روی رده سلولی MCF-7مجریپایان یافتهبلي
27910305مطالعه اثر همیاری نانوذرات نقره، الکتروپوریشن و جریان الکتریکی با فرکانس متوسط بر رده سلولی MCF-7مجریپایان یافتهبلي
28910303بررسی تاثیر اشعه فرابنفش در حضور نانوذرات نقره در مدل حیوانی لیشمانیوز جلدی ناشی از لیشمانیا ماژورمجریپایان یافتهبلي
29910128بررسی تاثیر تابش امواج الکترومغناطیس بسیار کم فرکانس، بر افزایش میزان موفقیت روش باروری خارج رحمی (IVF) موشمجریپایان یافتهبلي
30901136بررسی اثرات ناشی از اعمال میدانهای الکتریکی رادیوفرکانسی در حضور نانوپوسته های طلا (GGS) در درمان مدل توموری کارسینومای کولون (CT26)مجریپایان یافتهبلي
31901019بررسی اثرات آب مغناطیسی شده بر سیستم ایمنی ذاتی رت های بالغمجریپایان یافتهخير
32900317مطالعه تاثیر الکتروپوریشن درحضور نانوذرات نقره بر پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور بااستفاده از قدرتهای پالسی مختلفمجریپایان یافتهخير
33900314مطالعه تاثیر تغییر پهنای زمانی پالس ضمن فرایند الکتروپوریشن بر پروماستیگوتهای لیشمانیاماژور درحضور نانو ذرات نقرهمجریپایان یافتهخير
34900173مطالعه تغییرات سیگنال دمایی در حضور نانوپوسته های طلا ضمن تابش لیزر فروسرخمجریپایان یافتهخير
35900016بررسی درون تنی اثرترتیب تابش دهی در درمان سونیک فتوداینامیک(SPDT) مجریپایان یافتهخير
3689333مطالعه حساسیتهای پرتوی و نوری پروتوپورفیرین IX مزدوج شده با نانوذرات طلا بر روی رده سلولی Helaمجریپایان یافتهخير
37891008بررسی امکان ایجاد شرایط هایپرترمیک در حضور نانو پوسته های طلا در یک فانتوم معادل بافتمجریپایان یافتهبلي
3889085مطالعه اثر فتوبلیچینگ 5ALA کنژوگه شده با نانوذرات طلا در مدل توموری کارسینومای کولون CT26درصورت بهره گیری از ویژگیهای فتوداینامیک آنمجریپایان یافتهبلي
3988728مطالعه حساسیتهای پرتوی و نوری 5 آمینولوولینیک اسید مزدوج شده با نانوذرات طلا بر روی رده سلولی MM200مشتق شده از ملانومامجریپایان یافتهبلي
4088427بررسی تاثیر نانو ذرات طلا در درمانهای سونوداینامیک و فتوترمال در مدل توموری کارسینومای کولون (CT26)مجریپایان یافتهبلي
4188390مطالعه تاثیر هایپرترمیا در حضور نانوذرات طلا و سیس پلاتین روی رده سلولیMM200 ملانومامجریپایان یافتهخير
4288170القای تومور به منظور ایجاد یک مدل توموری حیوانی در آزمایشگاه درمانهای فیزیکی سرطانمجریپایان یافتهخير
4387155بررسی تاثیر گرمادرمانی با بکارگیری نانو ذرات طلا بر انگل لیشمانیا در شرایط برون تنی مجریپایان یافتهخير
4487110تاثیر درمان فتوداینامیک با کلروفیل a بر انگل لیشمانیا در شرایط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
4586136تولید نانو ذرات طلا و بکارگیری آنها در ایجاد هایپرترمیا روی رده سلولی Saos-2 با استفاده از اثر همیاری شیمی درمانی در شرایط برون تنیمجریپایان یافتهبلي
4686056مطالعه برون تنی حساسیت های پرتوی و نوری Mitoxantrone و Indocyanine green روی رده های سلولی MCF 7 وDFWمجریپایان یافتهخير
4785268طراحی و ساخت مدل یک سیستم الکترولیز تومور، بررسی دز آستانه و اثر پلاریته بر روند درمان در مدل حیوانی کارسینومای کولونمجریپایان یافتهخير
4885150بررسی امکان درمان لیشمانیوز به روش فتوداینامیک با فتالوسیانین روی در مدل موش Balb/cمجریپایان یافتهخير
4985143بررسی اثر ترکیبی امواج ماوراء صوت با درمان فتوداینامیک در مدل توموری کارسینومای کولون با استفاده از فتالوسیانین روی (فاز I)مجریپایان یافتهخير
5085095طراحی وساخت یک مدل سیستم فراصوتی به منظور جایگزینی با تزریق زیر جلدی انسولین و ارزیابی کارآیی آن در خرگوش هایپرگلیسمیکمجریپایان یافتهخير
5185008بررسی تاثیر الکتروشیمی درمانی روی آدنوکارسینومای پستان در شرایط برون تنیمجریپایان یافتهخير
52970957مقایسه تاثیر کمربند مادون قرمز با کیسه آب گرم برشدت درد و طول مدت مرحله اول زایمان در زنان نخست زاهمکارعقد قراردادبلي
53950601بررسی انکباب بر پایه منابع طب ایرانی و طراحی و ساخت دستگاه انکبابهمکارپایان یافتهبلي
54931117برآورد میانه و موثرترین دوز اشعه ایکس بر روی رده سلولی MCF7 به کمک روش MCPMODهمکارپایان یافتهبلي
55920123طراحی و بکارگیری یک سیستم نرم افزاری جهت ارزیابی بالینی و مانیتورینگ ضایعات لیشمانیوز جلدیهمکارپایان یافتهبلي
56911168سنتز و جداسازی DNA آپتامر اختصاصی علیه سلول های سرطان تخمدان مقاوم به سیسپلاتین به منظور انجام فتودینامیک تراپی هدفمندهمکارپایان یافتهبلي
57911027بررسی اثر کلاریترومایسین موضعی(لیپوزومی وغیر لیپوزومی) بر ضایعات لیشمانیوز جلدی در مدل حیوانی ( موش BALB/c ) و مقایسه با گروه کنترل همکارپایان یافتهخير
58910050بررسی اثر نور آبی در درمان ضایعات پسوریازیس نوع پلاکیهمکارپایان یافتهبلي
5989838بررسی میزان اشعه فرابنفش ساطع شده از لامپهای روشنایی موجود در بازار ایرانهمکارپایان یافتهبلي
6089152اثر تابش امواج تلفن های همراه بر تغییرات سطح بیان ژنهای Bax وBcl2 ناحیه هیپوکامپ مغز موش کوچک آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
6188680بررسی اثر ژل ازن دار روغن زیتون بر پروماستیگوت های لیشمانیا ماژورهمکارپایان یافتهبلي
6287822بررسی اثر فرم لیپوزومال کلاریترومایسین بر پروماستیگوت های لیشمانیاماژور همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981468Cell culture medium and nano‑confined water on nonlinear optical properties of Congo RedISIOptical and Quantum Electronics1398دوم
2981427Effect of Ion Pairs on Nonlinear Optical Properties of Crystal Violet: Surfactants, Nano-Droplets, and in Vitro Culture ConditionsISIJournal of Electronic Materials سوم
3980928A novel vaporizer to release volatile substances from aromatic plantsscopusJournal of Advanced Pharmacy Education & Research1398سوم
4980018Effect of Environment on Protoporphyrin IX: Absorbance, Fluorescence and Nonlinear Optical PropertiesISIJournal of fluorescence دوم
5974227Utilizing photosensitizing and radiosensitizing properties of TiO2-based mitoxantrone imprinted nanopolymer in fibrosarcoma and melanoma cells. Photodiagnosis and Photodynamic TherapyISIPhotodiagnosis and photodynamic therapy1397مسئول
6972277Silver nanoparticles and electroporation: their combinational effect on leishmania majorISIBIOELECTROMAGNETICS1394مسئول
7972276Evaluation of EGFR-targeted gold/gold sulfide (GGS) nanoparticles as a theranostic agent in photothermal therapyISIMaterials Research Express1397مسئول
8972125Effect of Silver Nanoparticles on Improving the Efficacy of 5-Aminolevulinic Acid-Induced Photodynamic TherapyscopusIranian Journal of Medical Physics1397مسئول
9971640Pegylated hollow gold-mitoxantrone nanoparticles combining photodynamic therapy and chemotherapy of cancer cellsISIPhotodiagnosis and photodynamic therapy1397مسئول
10971505In Vitro Investigation into Plasmonic Photothermal Effect of Hollow Gold Nanoshell Irradiated with Incoherent LightscopusIranian Journal of Medical Physics1397مسئول
11971504A novel nano-superparamagnetic agent for photodynamic and photothermal therapies: An in-vitro studyISIPhotodiagnosis and photodynamic therapy1397مسئول
12970914Cancerous cells targeting and destruction using folate conjugated gold nanoparticlesعلمی پژوهشی ایندکس نشدهDynamic Biochemistry, Process Biotechnology and Molecular Biology1388پنجم
13962930Non-destructive evaluation of maturity and quality parameters of pomegranate fruit by visible/near infrared spectroscopyISIINTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES1395پنجم
14962929Development of a multispectral imaging system for online quality assessment of pomegranate fruitISIINTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES1395پنجم
15962914Sonophotodynamic therapy mediated by liposomal zinc phthalocyanine in a colon carcinoma tumor model: Role of irradiating arrangementISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396مسئول
16962888Light spectrum of compact fluorescent lamps in iranian market and possibility of hydroxyl radical productionscopus...مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396مسئول
17962404Comparative study of X-ray treatment and photodynamic therapy by using 5-aminolevulinic acid conjugated gold nanoparticles in a melanoma cell lineISIARTIFICIAL CELLS NANOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY1396مسئول
18961695TiO2-based Mitoxantrone Imprinted Poly (Methacrylic acid-co-polycaprolctone diacrylate) Nanoparticles as a Drug Delivery SystemISICURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN1396دوم
19960781Increased radiotoxicity in two cancerous cell lines irradiated by low and high energy photons in the presence of thio-glucose bound gold nanoparticlesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY1396مسئول
20960665In vivo Time-Dependent Radio-Protective Effect of Lycopene Against Whole-Body Gamma Radiation in MiceISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395دوم
21960552Digital volumetric measurement of cutaneous leishmaniasis lesions: Blur estimation methodISIINDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY VENEREOLOGY & LEPROLOGY1396سوم
22960545Enhancement of Cisplatin Efficacy by Gold Nanoparticles or Microwave Hyperthermia? An In Vitro Study on a Melanoma Cell LinePMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395مسئول
23954341The synergistic effect of photodynamic therapy and photothermal therapy in the presence of gold-gold sulfide nanoshells conjugated Indocyanine green on HeLa cellsISIPhotodiagnosis and Photodynamic Therapy1395مسئول
24953019The effect of glucose-coated gold nanoparticles on radiation bystander effect induced in MCF7 and QUDB cell linesISIRadiation and environmental biophysics1395سوم
25950786Afterglow properties of CaF2:Tm nanoparticles and its potential application in photodynamic therapyISIJOURNAL OF LUMINESCENCE1394چهارم
26950785Sensory and instrumental texture assessment of roasted pistachio nut/kernel by partial least square (PLS) regression analysis: effect of roasting conditionsISIJOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE1394چهارم
27950755Enhancing the efficiency of 5-aminolevulinic acid-mediatedphotodynamic therapy using 5-fluorouracil on human melanoma cellsISIPHOTODIAGNOSIS AND PHOTODYNAMIC THERAPY1394سوم
28941916Gold-Gold Sulfide nanoparticles intensify thermal effects of radio frequency electromagneticPMCJournal of experimental therapeutics & oncology1393مسئول
29941762Induction of localized hyperthermia by millisecond laser pulses in the presence of gold-gold sulphide nanoparticles in a phantomscopusIranian Journal of Medical Physics1394مسئول
30941190An Investigation of the Effects of Raw Garlic on Radiation-induced Bystander Effects in MCF7 CellsscopusIranian Journal of Medical Physics1393چهارم
31940743The activity of ozonated olive oil against Leishmania major promastigotesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394دوم
32940179Ultraviolet B efficacy in improving antileishmanial effects of silver nanoparticlesISIranian Journal of Basic Medical Sciences1394مسئول
33935573Enhanced cytotoxicity of silver nanoparticles by the use of electrical pulsesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1393مسئول
34935100The Effect of Fasting on Positron Emission Tomography (PET) Imaging: A Narrative ReviewISCJournal of Fasting and Health1394دوم
35933555Investigation of thermal distribution for pulsed laser radiation in cancer treatment with nanoparticle-mediated hyperthermia.PMCJournal of Thermal Biology1393اول
36933395Photosensitizing and radiosensitizing effects of mitoxantrone: combined chemo-, photo-, and radiotherapy of DFW human melanoma cellsPMCLasers in medical science1391اول
37932650Study on Photobleaching Effect of 5-ALA Conjugated Gold Nanoparticles on A CT26 Tumor Model During Photodynamic TherascopusIranian Journal of Medical Physics1391مسئول
38932252The Effect of Extremely Low Frequency Pulsed Electromagnetic Field on In Vitro Fertilization Success Rate in NMRI MiceISIcell journal1392دوم
39932035Monitoring of transient cavitation induced by ultrasound and intense pulsed light in presence of gold nanoparticlesPMCUltrasonics sonochemistry1392اول
40932034Silver nanoparticles increase cytotoxicity induced by intermediate frequency low voltagesISIElectromagnetic Biology and Medicine1394مسئول
41931161Gold-gold sulfide nanoshell as a novel intensifier for anti-tumor effects of radiofrequency fieldsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1393مسئول
42931105Investigating anticancer properties of the sesquiterpene ferutinin on colon carcinoma cells, in vitro and in vivoISILife Sciences1393پنجم
4392357The reole of target and bystander cells in dose-response relationship of radiation-induced bystander effect in two cell linesISIIranian journal of basic medical sciences1391سوم
4492305Antiparasitic effects of Gold nanoparticles with Microwave radiation on promastigots and amastigotes of Leishmania major.ISIInternational Journal of Hyperthermia1391اول
45922084RELATIVE ELECTRO PERMEABILITY AND ELECTRIC PULSE EFFECTIVENESS IN HUMAN BREAST ADEN CARCINOMA: AN IN VITRO STUDYISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1388اول و مسئول
46921832A Comparative Study of Ppix Dosimetry Produced Within The Tumor After ALA Administration In Photodynamic Therapy By Fluorometry And Fluorescence Spectroscopy Methodsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهRJMS1389سوم
47921831Modeling And Simulation of PPIX Photobleaching Mechanism To Determine Its Concentration Within The Target Tissue In Photodynamic TherapySID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Biomedical Engineering1389
48921829Evaluation of Acoustic Cavitation in Terephthalic Acid Solutions Containing Gold Nanoparticles By The Spectrofluorometry MethodChemical AbstractInternational Journal of Photoenergy1391
49921828Study on Photobleaching Effect of 5-ALA Conjugated Gold Nanoparticles on A CT26 Tumor Model During Photodynamic TherascopusIranian Journal of Medical Physics1391مسئول
50921826Protoporphyrin IX—gold nanoparticleconjugates as an efficient photosensitizer incervical cancer therapyISIPhotodiagnosis and Photodynamic Therapy1392مسئول
51921825An in vitro study on the photosensitivity of5-aminolevulinic acid conjugated goldnanoparticlesISIPhotodiagnosis and Photodynamic Therapy1392مسئول
52921824Indocyanine green acts as a photosensitizer but not a radiosensitizer:combined chemo-, photo- and radiotherapy of DFW human melanoma cellsPMCJournal of Experimental Therapeutics and Oncology1391اول
53921632Antileishmania activity of liposomal clarithromycin against leishmania major promastigotes.ISIIran J Basic Med Sci1391اول
5491332ٍEvaluation of Sonochemiuminescence in a Phantom in the presence of Protoporphyrin IX conjugated to Nanoparticles.PMCIranian journal of medical physics1391دوم
5591331In vitro survival of MCF-7 breast cancer cells following combined treatment with ionizing radiation and mitoxantrone-mediated photodynamic therapy ISIPhotodiagnosis and Photodynamic Therapy1391اول
5691330The effects of combined treatment with ionizing radiation and indocyanine green-mediated photodynamic therapy on breast cancer cellsISIJournal of Photochemistry and Photobiology B: Biology1391دوم
5791142Treatment of Colon Carcinoma Tumors in Balb/cMicethrough the Electrolysis Method: The Effect of Dose DistributionISCZahedan Journal of Research in Medical Sciences1391دوم
5891079Detection of sonoluminescence signals in a gel phantom in the presence of Protoporphyrin IX conjugated to gold nanoparticlesISIUltrasonics1391اول
5991042Sonodynamic Therapy Using Protoporphyrin IX Conjugated to Gold Nanoparticles: An In Vivo Study on a Colon Tumor ModelISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
6090649Cytotoxicity and Phototoxicity of Chlorophyll a/Hydroxypropyl-γ-cyclodextrin Complex on Leishmania Major PromastigotesscopusIranian Journal of Medical Physics1390مسئول
6190491Improvement of NIR transmission mode for internal quality assessment of fruit using different orientationsISIJournal of food process engineering1390سوم
6290446Mitoxantrone as a prospective photosensitizer for photodynamic therapy of breast cancerISIPhotodiagnosis and Photodynamic Therapy1390دوم
6390445A novel nanosonosensitizer for sonodynamic therapy: in vivo study on a colon tumor modelISIJournal of ultrasound in medicine1390اول
6490315Synthesis and characterisation of new designed protoporphyrin-stabilised gold nanoparticles for cancer cells nanotechnology-based targetingISIInternational Journal of Nanotechnology1390سوم
6590282Efficacy of microwave hyperthermia and chemotherapy in the presence of gold nanoparticles: An in vitro study on osteosarcomaISIInternational Journal of Hyperthermia1390مسئول
6690149Hyperthermia Effects in the Presence of Gold Nanoparticles Together with Chemotherapy on Saos-2 Cell Lineindex copernicusIranian Journal of Medical Physics1390مسئول
6790104Effects of Combined Sonodynamic and Photodynamic Therapies on a Colon Carcinoma Tumor ModelISI Iranian Journal of Basic Medical Sciences1390دوم
6890089Simulation of fractionated and continuous irradiation in photodynamic therapy: study the differences between photobleaching and singlet oxygen dose depositionISIAustralasian Physical & Engineering Sciences in Medicine 1390سوم
6989608Demonstration of radiation-induced bystander effect in a human lung cancer cell linescopusInternational Journal of Low Radiation 1389چهارم
7089563Highly efficient transfection of dendritic cells derived from esophageal squamous cell carcinoma patient: Optimization with green fluorescent protein and validation with tumor RNA as a tool for immuno-genetherapy ISIIranian Journal of Biotechnology 1389پنجم به بعد
7189425Liposomal zinc phthalocyanine as a potential agent for photodynamic therapy of leishmaniasisISIIndian Journal of Dermatology Venereology & Leprology1389مسئول
7289377Vis/NIR spectroscopy and chemometrics for the prediction of soluble solids content and acidity (pH) of kiwifruitISIBiosystems Engineering 1389سوم
7389313Determination of Time-Dependent Protoporphyrin IX Concentration for Photodynamic Therapy Dosimetry in a Mice Colon Tumor Model Using Fluorescence SpectroscopyISI Applied Spectroscopy1389سوم
7489015Synchronous effects of light and noise prenatal stress on birth weight among rat neonatesسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامائی و نازائی ایران1389چهارم
7589004Evaluation of an Ultrasonic Insulin Delivery System in Hyperglycemic Rabbits(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1389مسئول
7688460Photosensitivity and Radiosensitivity of Indocyanine Green on Human Cell Lines MCF7 and DFWindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان1388اول
7788406بررسی اثر ترکیبی درمانهای سونوداینامیک و فتوداینامیک در مدل توموری کارسینومای کولون (ct26)index copernicusفیزیک پزشکی ایران1388مسئول
7887389درمان تومور کارسینومای کولون موش Balb/cبه روش الکترولیز:اثر دز الکتریکی و پلاریته(Emro (IMEMRفیزیک پزشکی ایران1387مسئول
7987387Relative Electropermeability and Electric Pulse Effectiveness in Human Breast Adenocarcinoma: An in vitro studyscopusمجله علوم پایه پزشکی ایران1387پنجم به بعد
8087095First Report Environmental Gamma radiation levels in Twenty four towns and cities of khorasan region- iranISIJournal of Nuclear science and technology1387چهارم
8186705مطالعه کمی تاثیر فرایند الکتروپوریشن بر الکترو تراوایی و بقا سلولی به روس فلوئوریمتری(Emro (IMEMRفیزیک پزشکی ایران1386اول و مسئول
8285154مطالعات برون تنی و درون تنی روی تاثیر پالس های الکتریکی در درمان های فتوداینامیک با 5 آمینولوونیلیک اسیدSID/Iranmedex/Magiranمجله فیزیک پزشکی ایران1385مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1961597حجم سنجی ضایعات لیشمانیوز جلدی از طرق پردازش تصاویر دیجیتال با استفاده از تکنیک عمق میدان16th annual congress Iranian Society of Dermatologyتهرانسخنرانی1395خير
2942134Cancer Stem Cells, their Detection and Treatment1st International Nastaran Cancer Symposium-2015مشهدپوستر1394خير
3933580اثر تقطیع دز و حساس کننده های پرتوی بر اثر همسایگی پرتوی و ارتباط آن با منحنی پاسخ- دز ( پیش بینی بر اساس نتایج چند مطالعه انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد)یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکیتهرانسخنرانی1393خير
4923579in vitro effects of clarithromycin against promastigotes of leishmania major8th NICOPAکرمانپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1704مبانی فیزیکی لیزر و کاربردهای آن در علوم پزشکی1393تالیف
25فیزیک پایه علوم پزشکی1388تالیف
32043مبانی فیزیکی لیزر و کاربردهای آن در علوم پزشکی1397تالیف
41669مقدمه ای بر کاربردهای پزشکی نانوساختارها1396تالیف و گردآوری
5152فیزیک عمومی در داروسازی1391تالیف
6110مبانی فیزیک پزشکی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1342دستگاه رها ساز اسانس گیاهان معطر با فناوری بدون پره و همزن برای استنشاق(انکباب)1397/01/1895403nf>, مهدی یوسفی , سید محمدحسین بحرینی طوسی , حمیدرضا قربانزاده , مجید جعفری نژادبجستانی , روشنک سالاری , آمنه سازگارنیا
2268نانوکنژوگه طلا- سولفید طلا (GGS) و (ICG) nf>, آمنه سازگارنیا , فرزانه قربانی , ندا عطاران کاخکی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19973کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1397
29192کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1394
39119کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهسوم1392
49053کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهدوم1391

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه