یوسف  ستایش
خلاصه عملکرد یوسف  ستایش
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

یوسف ستایش

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): یوسف ستایش رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : مربی آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : آمار زیستی دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
188150بررسی اثرات پرتوهای یونساز x بر سلولهای خونی دانشجویان در دوره ی کار آموزی در عرصهمجریپایان یافتهخير
286309بررسی رابطه بین عزت نفس و خود آگاه بودن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال1387مجریپایان یافتهخير
386130بررسی ارتباط بین عادت پذیری به منشور و هتروفوریای نزدیک با علائم بینایی در دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1385مجریپایان یافتهخير
484437بررسی شیوع عیوب انکساری و ارتباط آن با کار نزدیک چشمی و وراثتی در دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشتمجریپایان یافتهخير
584148بررسی عوامل باکتریال عفونت ادراری بدون علامت نزد دانشجویان دختر دانشکده پیراپزشکی و بهداشت مشهدمجریپایان یافتهخير
684131مقایسه تیزبینی و حساسیت تباین یک چشمی و دو چشمی در دانشجویان دانشکده علوم پیرا پزشکی و بهداشت مشهد در سال 84 مجریپایان یافتهخير
784105بررسی شیوع اختلالات دوچشمی دید نزدیک و ارتباط آن باعلائم بینائی در دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشتمجریپایان یافتهخير
883217بررسی آگاهی، نگرش و سبک زندگی بیماران مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی در بیمارستان های دانشگاهی مشهد و عوامل موثر بر آنمجریپایان یافتهخير
981023مقایسه نگرش دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی در مورد رابطه عاطفی مادر و کودکمجریپایان یافتهخير
10920970بررسی مقایسه ای ارتباط کیفیت زندگی با اختلال عملکرد جنسی در زنان مبتلا و غیر مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی مشهدهمکارپایان یافتهخير
11910726بررسی منافع وموانع درک شده فعالیت جسمانی درمیان سالمندان ساکن مراکزنگهداری سالمندان شهرمشهدهمکارپایان یافتهخير
12910504مقایسه تاثیر آموزش مراقبت از شیرخوار به پدران و زوجین، قبل از تولد بر میزان مشارکت پدران در مراقبت از شیرخوار بعد از تولد همکارپایان یافتهبلي
13901131ارزیابی کارایی واحد های مختلف تصفیه خانه آب جلالیه در حذف TOC و NOMهمکارپایان یافتهبلي
14901130بررسی میزان آلودگی قارچی هوای بخش های منتخب بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهخير
1589488بررسی ارتباط بین میزان استرس و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1389همکارپایان یافتهخير
1688413ارزیابی پوسچرهای کاری و شکایتهای عضلانی اسکلتی در بین دندانپزشکان مراکز بهداشت شهرستان مشهد در سال1389همکارپایان یافتهخير
1788262بررسی رابطه آموزش مهارت مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان درسال 1388-1389همکارپایان یافتهخير
1888192بررسی ضرورت ام آر آی های انجام شده از ناحیه کمر در بیمارستان قائم مشهدهمکارپایان یافتهخير
1988151بررسی اثرات حفاظتی عصاره سیر در برابر تابش یونساز γهمکارپایان یافتهخير
2088119بررسی نیازهای آموزشی مدیران دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه مهارت های مدیریتی - 1388همکارپایان یافتهخير
2187763بررسی عوامل موثر بر جلب و تداوم همکاری رابطین سلامت شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
2287539بررسی سه روش مختلف تعیین عینک نزدیک در بیماران پیرچشم مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
2387430بررسی اثر انایزومتروپی ایجاد شده بر درک عمق در افراد مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجیهمکارپایان یافتهبلي
2487429بررسی میزان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان بنت الهدی مشهد- سال 1387همکارپایان یافتهخير
2587412فراوانی اختلالات تقارب و تطابق و ارتباط آن با علائم بینایی در بیماران کلینیک های گروه بینایی سنجی دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1387همکارپایان یافتهبلي
2687205مطالعه وضعیت اختلالات اسکلتی عضلانی و پوسچرهای کاری درکارگران کارخانجات جامعه شهرستان مشهد بر اساس روش (RULA) سال 1388همکارپایان یافتهخير
2787122تعیین الگوی مصرف بنزودیازپین ها در شهرستان مشهد در سال 1387همکارپایان یافتهخير
2886684تعیین الگوی مصرف داروهای حاوی کدئین در سطح داروخانه های شهر مشهد در سال 1386همکارپایان یافتهخير
2986590بررسی دیدگاه کاربران نسبت به کیفیت سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1386همکارپایان یافتهخير
3086576بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از امکانات مراکز کامپیوتر و اینترنت دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد-1386همکارپایان یافتهخير
3186506بررسی استرس های شغلی و برخی عوامل موثر بر آن در کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک شهرستان مشهد-1386همکارپایان یافتهخير
3286096بررسی ارتباط بین شاخصهای آزمایشگاهی کمبود کوبالامین و اسید فولیک با دژنراسیون وابسته به سن ماکولا(amd) در سالمندان شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
3386055بررسی آگاهی گروهی از مراجعه کنندگان به 5 داروخانه پر فروش شهر مشهد در سال 1386 از نظر مصرف فراورده های ضد افتاب و مرطوب کننده پوستهمکارپایان یافتهخير
3486054بررسی اگاهی گرو هی از دارو سازان شاغل در داروخانه ها در شهر مشهد در سال 1386 از دیدگاه مصرف فراورده های ضد افتاب ومرطوب کننده پوستهمکارپایان یافتهخير
3585449تحلیل هزینه - درآمد(cost- income) بخش های درمانی، تشخیصی و پشتیبانی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، سال 1385همکارپایان یافتهخير
3685420بررسی اثر بستن چشم بر حساسیت کانتراست ودید عمق در تنبلی چشم فانکشنال در کودکان پیش دبستانی و کودکستان های ناحیه دو مشهدهمکارپایان یافتهخير
3785418بررسی کیفیت ارایه خدمات آموزش بیمار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارایه مدل ارتقای سلامت _1385همکارپایان یافتهخير
3885274مطالعه نقش آموزش فعال در ارتقاء آگاهی،نگرش و عملکرد (KAP) دانش آموزان مدرسه ابتدایی عصمت در منطقه گلشهر مشهد در خصوص برخی عوامل تاثیرگذار بر بیماریهای قلبی (ورزش،تغذیه،دخانیات) در سال تحصیلی 87-86همکارپایان یافتهخير
3985261بررسی مقایسه ای PCR در تشخیص کلامیدیا تراکوماتیس با روش کشت سلولی در بیماران مبتلا به واژنیت (التهاب پیشابراه،التهاب دهانه رحم) مراجعه کنندگان به بیمارستان قائم(عج)همکارپایان یافتهخير
4085177اهمیت پیشگویی کننده سطح hsCRP سرم در زمان بستری در اولین نوبت سکته های ایسکمیک مغزیهمکارپایان یافتهخير
4185171ارزیابی نگرش و عملکرد مدیریتی سرپرستان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مشهد-1385همکارپایان یافتهخير
4285060بررسی فراوانی E-coli های پاتوژن در مدفوع کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 84همکارپایان یافتهخير
4384150بررسی میزان رعایت حقوق بیمار از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان قائم (عج) سال 1384همکارپایان یافتهخير
4484126بررسی میزان آگاهی ساکنین کوی امیر المومنین مشهد در مورد خطرات ناشی از زباله 1384همکارپایان یافتهخير
4584033بررسی ارتباط بین IOP و عیوب انکساری در سنین مختلفهمکارپایان یافتهخير
4683200بررسی روشهای دفع فاضلاب خانگی و تاثیر آن بر منابع آب آشامیدنی منطقه کوی امیر المومنین علیه السلام مشهد در سال 1384همکارپایان یافتهخير
4783151بررسی پروتئین های آپوپتوزیس Bax و Bc12 در سمینومای بیضه و ارتباط آن با شاخصهای کلینیکوپاتولوژیک در 10 سال در بیمارستان قائم (عج) مشهدهمکارپایان یافتهخير
4883116بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی مشهد در سال 1382همکارپایان یافتهخير
4983114بررسی میزان تاثیر دو روش نوین آموزش بهداشت PBL-EBL بر روی آگاهی رابطین در مورد بیماری تالاسمی در مراکز گلشهر مشهد - سال1382همکارپایان یافتهخير
5082082بررسی علل عدم پذیرش آیودی در زنان واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز و خانه های بهداشت خراسانهمکارپایان یافتهخير
5182047بررسی شیوع خوددرمانی پلیسه در میان تراشکاران فلز مشهدهمکارپایان یافتهخير
5282042بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و بهداشت مشهد در مورد دروس کار آموزی در سال 82همکارپایان یافتهخير
5382035شیوع آنمی آهن در دانشجویان دانشگاه مشهد و بررسی این آنمی با وضعیت تغذیه ای آنهاهمکارپایان یافتهخير
5480030بررسی ارتباط طول مدت انتظار قبل از عمل با اظطراب بیمارانهمکارپایان یافتهخير
5580016بررسی تاثیر آموزش بهداشت جسمی بلوغ به مادران دارای دختر 12-14 ساله بر آگاهی و نگرش دختران آنهاهمکارپایان یافتهبلي
5679013بررسی مشکلات و میزان تمایل خانواده جهت پذیرش و نگهداری بیماران روانی در منزل پس از ترخیص از بیمارستان در بیمارستانهای روانی استان خراسانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970798Benzodiazepine Consumption in Mashhadscopusمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1390سوم
2961533Comparison Between Contrast Sensitivity And Visual Acuity Values in Emmetropia and AmmetropiaSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1383چهارم
3931764The Comparative Study of the Impact of Antenatal Training Care Infants to Fathers and Couple on the Fathers' Participations after BirthChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392چهارم
4924994The hospital information system (HIS) to improve hospital performance Shaykh Mufid doctorISCمدیریت اطلاعات سلامت1387پنجم
590770Pattern of Benzodiazepine use in Outpatients in Mashad, IranscopusIranian Journal of Epidemiology1390سوم
690750The behavior and Knowledge of Pharmacists regarding the Application of Sunscreens and Moisturizers in Mashad, Iranindex copernicusFuture of Medical Education Journal1390چهارم
787367نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) در بهبود عملکرد بیمارستان دکتر شیخ مشهد SID/Iranmedex/Magiranمدیریت اطلاعات سلامت1387پنجم
884020بررسی مشکلات و میزان تمایل خانواده جهت پذیرش و نگهداری بیماران روانی در منزل پس از ترخیص از بیمارستان های روان پزشکی شهرستان مشهدSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی -پژوهشی اصول بهداشت و روانی1384سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1105آمار کاربردی پزشکی1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه