عباس  عظیمی خراسانی
خلاصه عملکرد عباس  عظیمی خراسانی
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

عباس عظیمی خراسانی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): عباس عظیمی خراسانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصي : بینایی سنجی دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
پست الکترونيک : azimia@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1970105مقایسه قطر افقی قرنیه و فاصله زاویه تا زاویه اتاق قدامی در راستای مریدین افقی با اورب اسکن، توموگرافی اپتیکی و توپوگرافی قرنیه در افراد نرمالمجریدر دست اجرابلي
2961570بررسی ضریب توافق شش دستگاه مختلف در اندازه گیری قدرت قرنیه در افراد نرمال، کراتوکونوس و بدنبال جراحی انکساری لیزر اگزایمر قرنیه ایمجریآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
3961569بررسی تغییر دانسیته عروق ماکولا و سر عصب بینایی بعد از جراحی فیکوامولسیفیکاسیون و فیکوترابکولکتومی در بیماران گلوکومی همراه با کاتاراکتمجریدر دست اجرابلي
4960020طراحی پرسشنامه کیفیت زندگی فارسی برای افراد کم بینا و نابینامجریپایان یافتهبلي
5940608مطالعه گذشته نگر اثرات کلاژن کراس لینکینگ قرنیه در درمان کراتوکونوس پیشروندهمجریپایان یافتهبلي
6931639طراحی، تکرار پذیری و اعتبار سنجی نسخه فارسی تست حساسیت کانتراست مجریپایان یافتهبلي
7931136تاثیر تمرینات بینایی بر اختلالات تطابقی، ورجنسی و کیفیت زندگی مراجعین به درمانگاه چشم پزشکی پوستچی و مرکز درمانی بوستان شهر شیراز در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
8930613مقایسه میزان سهولت تطابقی در بیماران 35-15 ساله دچار علائم بینایی آستنوپی با افراد نرمالمجریپایان یافتهبلي
9930392بررسی مقایسه ای اثر قطره پیلوکارپین و تروپیکامید بر توپوگرافی قرنیهمجریپایان یافتهبلي
10930337تاثیر تمرینات بینایی بر مهارتهای هماهنگی چشم – دست دانش آموزان کم بینا مدارس استثنائی شهر مشهد در سال 93مجریپایان یافتهبلي
11921737مقایسه برخی مهارتهای بینایی در ورزشکاران مبتدی و ماهر رشته های را کتی و غیر راکتیمجریپایان یافتهبلي
12921736رابطه بین مهارت های بینایی منتخب با عملکرد تعادلی بانوان جوان ورزشکار و غیر ورزشکارمجریپایان یافتهبلي
13910710مقایسه عملکرد بینائی و حساسیت کانتراست در بیماران نزدیک بین متوسط با روش های ذخیره بافت قرنیه و ویوفرانت اپتیمایزمجریپایان یافتهبلي
14910708ارزیابی اجزای موج پتانسیل برانگیخته بینائی با الگوی معکوس شونده در بیماران مبتلا به آلبینیسم و مقایسه آن با مقادیر نرمالمجریپایان یافتهبلي
15900586بررسی ارتباط بین میزان اشک و مطالعه در دانشجویان خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 90مجریپایان یافتهخير
1689956بررسی اختلالات پتانسیل برانگیخته بینایی در بیماران با کم کاری تیروئیدمجریپایان یافتهبلي
1789955شیوع عیوب انکساری و انایزومتروپی در کودکان زیر 5 سال حومه شهر مشهد در سال 90مجریپایان یافتهبلي
1889512مقایسه وضعیت نظام ارزشی بین دانشجویان ترم اول و آخر دانشکده پیراپزشکی مشهد با استفاده از نظریه های ساختار ارزشی شوارتز و آلپورت در سال تحصیلی 92-1391مجریپایان یافتهخير
1989421بررسی مقایسه ای دقت تخمین فواصل در فضای مجازی، در دو گروه خلبان و غیر خلبانمجریپایان یافتهخير
2089383بررسی حساسیت و ویژگی ارتفاع خلفی وقدامی قرنیه با پنتاکم در تشخیص بالینی کراتوکونوسمجریپایان یافتهبلي
2187759مطالعه همزمان پتانسیل برانگیخته بینایی و الکترورتینوگرام با الگوهای معکوس شونده در آمبلیوپی استرابیسمیک ,آنیزومتروپیک و افراد طبیعیمجریپایان یافتهبلي
2287539بررسی سه روش مختلف تعیین عینک نزدیک در بیماران پیرچشم مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی مشهدمجریپایان یافتهبلي
2387192بررسی اثر آستیگماتیسم ایجاد شده یک طرفه بر دید عمقمجریپایان یافتهبلي
2484453بررسی و مقایسه اثر اسید اسکوربیک خوراکی و آلفا توکوفرول موضعی و بررسی اثر مجموع این دو بر کاتاراکت گالاکتوزی در خوکچه هندی در سال 84مجریپایان یافتهخير
2584033بررسی ارتباط بین IOP و عیوب انکساری در سنین مختلفمجریپایان یافتهخير
2683213مقایسه سه روش اندازه گیری نقاط نزدیک تطابق و تقارب در مراجعین به کلینیک بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1384مجریپایان یافتهخير
2782126بررسی تاثیر کار با کامپیوتر بر میزان بروز استنوپی (خستگی چشم) در کارمندان شعب بانک ملی مشهدمجریپایان یافتهخير
2882047بررسی شیوع خوددرمانی پلیسه در میان تراشکاران فلز مشهدمجریپایان یافتهخير
29951127بررسی طولانی مدت تاثیر کلاژن کراس لینکینگ قرنیه ای روی حدت بینایی ، شعاع انحنای قرنیه ،ضخامت قرنیه و عیوب انکساری بیماران دارای کراتوکونوسهمکارپایان یافتهبلي
30940149بررسی رابطه بین تغییرات عادت غذایی با فاکتورهای بیوشیمیایی خون، فشار داخل چشمی و پارامترهای بیومتریک چشم در ماه رمضانهمکارپایان یافتهبلي
31930791میدان بینایی ودید رنگ در بیماران مولتیپل اسکلروزیس با اپتیک نوورایتیس یکطرفههمکارپایان یافتهبلي
32920784مقایسه ی ابیراهی های چشمی، عملکرد بینایی و رضایت بیماران از دو لنز داخل چشمی Acrysof IQ و Envista پس از عمل آب مرواریدهمکارپایان یافتهبلي
33910330بررسی پتانسیل برانگیخته بینایی با محرکهای مختلف در دو میزان کانتراست در کودکان دیسلکسیک 12-8 سالهمکارپایان یافتهبلي
34910329بررسی ارزش پیش بینی معیار ابرومتری در بهبود وضعیت بینایی در بیماران کراتوکونوس قبل و بعد از فیت لنز RGPهمکارپایان یافتهبلي
35900857فراوانی نقایص میدان بینایی و حساسیت کنتراست در دانش آموزان پسر دبیرستانی ناشنوای شهر تهران در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
36900149پتانسیل برانگیخته بینایی و ثبت حرکات چشمی در کودکان دیسلکسیکهمکارپایان یافتهبلي
37900139ارزیابی پتانسیل برانگیخته بینایی با الگوی معکوس شونده در بیماران دیابتی نوع دوهمکارپایان یافتهبلي
3889310مطالعه مقایسه ای آزمایشات پتانسیل برانگیخته بینایی حساسیت کانتراست میدان بینایی و دید عمق در مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
3988015بررسی حساسیت ویژگی تست های حساسیت کانتراست (CV1000) و دید رنگ در افراد سالم و دیابتی با و بدون رتینوپاتیهمکارپایان یافتهبلي
4087846بررسی اثر نور خیره کننده بر تیز بینی و حساسیت کانتراست در انواع و شدت های متفاوت کاتاراکت وابسته به سن همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971408Impact of Vision Therapy on Eye‑hand Coordination Skills in Students with Visual ImpairmentPMCJournal of ophthalmic & vision research1397سوم
2962241Pattern Visual Evoked Potentials in Dyslexic childrenPMCJournal of ophthalmic & vision research1396پنجم به بعد
3961767To investigate of refractive error and visual field in hearing lossISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1396پنجم
4961533Comparison Between Contrast Sensitivity And Visual Acuity Values in Emmetropia and AmmetropiaSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1383دوم
5951589Prevalence of refractive errors and risk factors in Mashhad, 1387SID/Iranmedex/Magiraniranian journal of epidemiology1389چهارم
6951545The prevalence of eye problems in schoolchildren of ShirazSID/Iranmedex/Magiranمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1389پنجم به بعد
7951278Evaluating Three Different Methods of Determining Addition in PresbyopiaPMCjournal of ophthalmic & vision research1395دوم
8942524evaluation of claims referred to board of appeal of the disciplinary court of mashhad medical council during 2008 to 2013SID/Iranmedex/Magiranمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1394اول و مسئول
9941985Pattern visual evoked potentials in dyslexic versus normal childrenPMCJournal of Ophthalmic and Vision Research1394پنجم
10941354Refractive Outcomes, Contrast Sensitivity, HOAs, and Patient Satisfaction in Moderate Myopia: Wavefront-Optimized Versus Tissue-Saving PRKISIJournal of Refractive Surgery1394سوم
11935143Comparative Study of the Effect of Pilocarpine and Tropicamide Eye Drops on Corneal TopographyISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1394مسئول
12934936Comprehensive evaluation of dehydration impact on ocular tissue during Ramadan fastingISCJournal of Fasting and Health1393چهارم
13934828Prevalence of Refractive Errors in Students with and without Color Vision DeficiencyPMCjournal of ophthalmic and vision research1393چهارم
14933913The Effectiveness of Home‑based Pencil Push‑up Therapy Versus Office‑based Therapy for the Treatment of Symptomatic Convergence Insufficiency in Young AdultsMedlineMiddle East African Journal of Ophthalmology1393سوم
15933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
16932486Evaluation of pattern reversal visual evoked potential components in albinismISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1393اول
1792509Correlation between worth four dot test results and fusional control in intermittent exotropiaPMCjournal of ophthalmic & vision research1391پنجم
1892507Relationship between central corneal thickness, intra ocular pressure and visual field in normal tension and primary open angle glaucomaChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1391سوم
19925033Comparing accommodative function between the dominant and non-dominant eyeISIGraefes Arch Clin Exp Ophthalmol1392سوم
20924515Effect of target distance on accommodative amplitude measured using the minus lens techniqueISIclinical & experimental optometry1392سوم
21923782Computer Vision SyndromeSID/Iranmedex/Magiranمجله چشم پزشکی بینا1392اول
2292315Pattern Visual Evoked Potentials in Patients with Type II Diabetes MellitusPMCjournal of ophthalmic & vision research1391مسئول
23922515Evaluation of predictive value of aberrometry visual performance of keratoconus patients before and after rigid gas permeable lensesISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1392پنجم
24922266The Prevalence of Congenital Color Blindness and its Effect on Contrast Sensitivity and Depth Perceptionعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1391دوم
25922260evaluation of the effect of daily work and resultant tiredness on near steroacuity in international exotropic patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1391چهارم
26921957An effective hair removal algorithm for dermoscopy imagesISISkin Research and Technology1392پنجم به بعد
27921187Effect of induced refractive errors on measurement of color vision by using D15 testSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1392دوم
28921186evaluation of depth perception and hetrophoria among laboratory sciences students in Mashhad, 2011ISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1392اول
29921175Visual Evoked Potentials, Short Wave-Length Automated Perimetry, Standard Automated Perimetry, Contrast Sensitivity and Stereoacuity Testing in Visually Asymptomatic Eyes of Patients with Multiple SclerosisISIiranian journal of ophthalmology1392چهارم
3091573The prevalence of amblyopia and strabismus among schoolchildren in Northeastern Iran, 2011ISI Iranian Journal of Ophthalmology1391پنجم به بعد
3191226Effect of induced heterophoria on distance stereoacuity by using the Howard-dolman testISIIranian Journal of Ophthalmology1391پنجم به بعد
3290565Impact of carpet weaving on refractive errorsPMCIranian Journal of Ophthalmology1390پنجم به بعد
3390526Rating of Iranian Medical Sciences Universities in Education, Based on Efficiency IndexISCIranian Journal of Medical Education1390پنجم به بعد
3490501Prevalence of refractive errors among school children in Northeastern IranISIOphthalmic & physiological optics1390پنجم به بعد
3590056Association between Malnutrition and Depression in Elderly People in Razavi Khorasan: A Population Based-Study in IranISIIranian Journal of Public Health1390پنجم به بعد
3689652The Prevalence of Refractive Errors in a Mashhad, IranscopusIranian Journal of Epidemiology1389چهارم
3789463Evaluation of Relationship between Contrast Sensitivity, Color Vision And Visual Acuity in Diabetic Patients with and Without Retinopathy(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389دوم
3889454The Effect of Unilateral Induced Astigmatism on Stereopsis(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389دوم
3989444The prevalence of visual problems in school children, Shiraz, Iranscopus Iranian Journal of Epidemiology1389پنجم به بعد
4089318Evaluation of Contrast Sensitivity, Color Vision and Visual Acuity in Patients with and without DiabetesISIIranian Journal of Ophthalmology 1389سوم
4189234Simultaneous pattern visual evoked potential and pattern electroretinogram in strabismic and anisometropic amblyopiaISIIranian Red Crescent Medical Journal1389چهارم
4289218Effect of cataract type and severity on visual acuity and contrast sensitivityscopusJournal of Ophthalmic and Vision Research 1389چهارم
4388556visual function following treatment of optic neuritisISIiranian red crescent medical journal1388سوم
4488233Effect of cholesterol, triglyceride and fasting blood sugar on the rate of corneal arcusindex copernicusبهبود1388اول
4586665Effect of practice versus information on the visual illusionscopusNeuroscience Bulletin1386اول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962731Prevalence of refractive errors and visual impairment in university studentsEVER 2017 CongressNice, Franceپوستر1396خير
2960138study of visual function during menstrual cycleArvo - ASiaBrisbaneپوستر1395خير
3952833Normal Values for Amplitude of Accommodation among a Population of High School students in lranEVER 2016Nice, Franceپوستر1395خير
4950923Prevalence and risk factors of asthenopia among the students of Kermanshah, IranBerlin 2016, Creating a forum for optometry and optics in EuropeBerlinپوستر1395خير
5950921Intraocular pressure with an air-puff tonometer in a young populationBerlin 2016, Creating a forum for optometry and optics in EuropeBerlinپوستر1395خير
6950703بررسی تخمین فاصله در فضای مجازی خلبانانشانزدهمین کنگره اپتومتری خراسانمشهدپوستر1395خير
7941809ارزیابی آمبلیوپی بوسیله PVEP و CS و VAاولین سمینار اپتومتری مازندرانساریسخنرانی1394خير
8941713Frequency of refractive errors and binocular vision anomalies in children with learning disabilityEVER 2015Niceپوستر1394خير
9933303Association between ocular optical components and refractive errors in bank’s Employees of Sari, Iraneuropean association for vision and eye researchنیسپوستر1393خير
10932699The Relation between peripapillary and macular thickness with refractive errorsEVER 2014, the european Association for vision and eye researchنیسپوستر1393خير
11930781High prevalence of myopia among university students in Mashhad, IranWarsaw 2014, an optometric and optics conference hosted by the the Europeanورشو- لهستانپوستر1393خير
12930685مقایسه عملکردی VEP در کودکان دیسلکسیک و نرمالچهاردهمین کنگره اپتومتری خراسانمشهدسخنرانی1393خير
1392520عدالت در آموزش و چگونگی پیاده سازی آندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدسخنرانی1390بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1261اپتومتری کودکان1391تالیف بخشی از کتاب
2140اپتومتری کودکان1391تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان
1230عینک سنجش دید با استفاده از لنز کانون متغیر1395/03/1688837nf>, عباس عظیمی خراسانی , هادی استادی مقدم
2225دستگاه الکترونیکی اندازه گیری حدت بینایی، دید رنگ، دید عمق و انحرافات چشمی1392/02/1179362nf>, بهروز مالکی , عباس عظیمی خراسانی , علی میرزاجانی , سید سعید میرطیبی

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري
127کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه