عباس  عظیمی خراسانی
خلاصه عملکرد عباس  عظیمی خراسانی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

عباس عظیمی خراسانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): عباس عظیمی خراسانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بینایی سنجی دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
پست الکترونیک : azimia@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980730ارزیابی دقت تعیین شاخص های کراتوکونوس توسط دستگاه CASIA2مجریدر دست اجرابلي
2980275ارزیابی خصوصیات بیومکانیک قرنیه در مقادیر مختلف میوپیمجریعقد قراردادبلي
3980082مقایسه نقشه ضخامت اپیتلیوم در چشم های نرمال با انواع مختلف آستیگمات قرنیه ایمجریدر دست اجرابلي
4970960بررسی تاثیر درمان با پالس نوری شدید در بیماران دچار اختلال عملکرد غدد میبومینمجریدر دست اجرابلي
5970105مقایسه قطر افقی قرنیه و فاصله زاویه تا زاویه اتاق قدامی در راستای مریدین افقی با اورب اسکن، توموگرافی اپتیکی و توپوگرافی قرنیه در افراد نرمالمجریپایان یافتهبلي
6961570بررسی ضریب توافق شش دستگاه مختلف در اندازه گیری قدرت قرنیه در افراد نرمال، کراتوکونوس و بدنبال جراحی انکساری لیزر اگزایمر قرنیه ایمجریپایان یافتهبلي
7961569بررسی تغییر دانسیته عروق ماکولا و سر عصب بینایی بعد از جراحی فیکوامولسیفیکاسیون و فیکوترابکولکتومی در بیماران گلوکومی همراه با کاتاراکتمجریپایان یافتهبلي
8960020طراحی پرسشنامه کیفیت زندگی فارسی برای افراد کم بینا و نابینامجریپایان یافتهبلي
9940608مطالعه گذشته نگر اثرات کلاژن کراس لینکینگ قرنیه در درمان کراتوکونوس پیشروندهمجریپایان یافتهبلي
10931639طراحی، تکرار پذیری و اعتبار سنجی نسخه فارسی تست حساسیت کانتراست مجریپایان یافتهبلي
11931136تاثیر تمرینات بینایی بر اختلالات تطابقی، ورجنسی و کیفیت زندگی مراجعین به درمانگاه چشم پزشکی پوستچی و مرکز درمانی بوستان شهر شیراز در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
12930613مقایسه میزان سهولت تطابقی در بیماران 35-15 ساله دچار علائم بینایی آستنوپی با افراد نرمالمجریپایان یافتهبلي
13930392بررسی مقایسه ای اثر قطره پیلوکارپین و تروپیکامید بر توپوگرافی قرنیهمجریپایان یافتهبلي
14930337تاثیر تمرینات بینایی بر مهارتهای هماهنگی چشم – دست دانش آموزان کم بینا مدارس استثنائی شهر مشهد در سال 93مجریپایان یافتهبلي
15921737مقایسه برخی مهارتهای بینایی در ورزشکاران مبتدی و ماهر رشته های را کتی و غیر راکتیمجریپایان یافتهبلي
16921736رابطه بین مهارت های بینایی منتخب با عملکرد تعادلی بانوان جوان ورزشکار و غیر ورزشکارمجریپایان یافتهبلي
17910710مقایسه عملکرد بینائی و حساسیت کانتراست در بیماران نزدیک بین متوسط با روش های ذخیره بافت قرنیه و ویوفرانت اپتیمایزمجریپایان یافتهبلي
18910708ارزیابی اجزای موج پتانسیل برانگیخته بینائی با الگوی معکوس شونده در بیماران مبتلا به آلبینیسم و مقایسه آن با مقادیر نرمالمجریپایان یافتهبلي
19900586بررسی ارتباط بین میزان اشک و مطالعه در دانشجویان خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 90مجریپایان یافتهخير
2089956بررسی اختلالات پتانسیل برانگیخته بینایی در بیماران با کم کاری تیروئیدمجریپایان یافتهبلي
2189955شیوع عیوب انکساری و انایزومتروپی در کودکان زیر 5 سال حومه شهر مشهد در سال 90مجریپایان یافتهبلي
2289512مقایسه وضعیت نظام ارزشی بین دانشجویان ترم اول و آخر دانشکده پیراپزشکی مشهد با استفاده از نظریه های ساختار ارزشی شوارتز و آلپورت در سال تحصیلی 92-1391مجریپایان یافتهخير
2389421بررسی مقایسه ای دقت تخمین فواصل در فضای مجازی، در دو گروه خلبان و غیر خلبانمجریپایان یافتهخير
2489383بررسی حساسیت و ویژگی ارتفاع خلفی وقدامی قرنیه با پنتاکم در تشخیص بالینی کراتوکونوسمجریپایان یافتهبلي
2587759مطالعه همزمان پتانسیل برانگیخته بینایی و الکترورتینوگرام با الگوهای معکوس شونده در آمبلیوپی استرابیسمیک ,آنیزومتروپیک و افراد طبیعیمجریپایان یافتهبلي
2687539بررسی سه روش مختلف تعیین عینک نزدیک در بیماران پیرچشم مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی مشهدمجریپایان یافتهبلي
2787192بررسی اثر آستیگماتیسم ایجاد شده یک طرفه بر دید عمقمجریپایان یافتهبلي
2884453بررسی و مقایسه اثر اسید اسکوربیک خوراکی و آلفا توکوفرول موضعی و بررسی اثر مجموع این دو بر کاتاراکت گالاکتوزی در خوکچه هندی در سال 84مجریپایان یافتهخير
2984033بررسی ارتباط بین IOP و عیوب انکساری در سنین مختلفمجریپایان یافتهخير
3083213مقایسه سه روش اندازه گیری نقاط نزدیک تطابق و تقارب در مراجعین به کلینیک بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1384مجریپایان یافتهخير
3182126بررسی تاثیر کار با کامپیوتر بر میزان بروز استنوپی (خستگی چشم) در کارمندان شعب بانک ملی مشهدمجریپایان یافتهخير
3282047بررسی شیوع خوددرمانی پلیسه در میان تراشکاران فلز مشهدمجریپایان یافتهخير
33971382ارزیابی تیزبینی و حساسیت کانتراست در افراد 8 تا 18 ساله مبتلا به تنبلی چشم بعد از تمرین فعال بیناییهمکاردر دست اجرابلي
34971255بررسی طولی تغییرات ضخامت کوروئید بعد از جراحی رفرکتیوهمکاردر دست اجرابلي
35970817بررسی فراوانی عیوب انکساری چشم و آمبلیوپی در دانش آموزان دبیرستانی ناحیه یک سنندج و ارتباط آن با شیوه زندگیهمکارپایان یافتهبلي
36951127بررسی طولانی مدت تاثیر کلاژن کراس لینکینگ قرنیه ای روی حدت بینایی ، شعاع انحنای قرنیه ،ضخامت قرنیه و عیوب انکساری بیماران دارای کراتوکونوسهمکارپایان یافتهبلي
37951124طراحی و سنتز نانوکامپوزیت کیتوسان (حاوی نانوذرات فلزی) دارای خصوصیات مناسب ساخت عدسی تماسی نرمهمکاردر دست اجرابلي
38940149بررسی رابطه بین تغییرات عادت غذایی با فاکتورهای بیوشیمیایی خون، فشار داخل چشمی و پارامترهای بیومتریک چشم در ماه رمضانهمکارپایان یافتهبلي
39930791میدان بینایی ودید رنگ در بیماران مولتیپل اسکلروزیس با اپتیک نوورایتیس یکطرفههمکارپایان یافتهبلي
40920784مقایسه ی ابیراهی های چشمی، عملکرد بینایی و رضایت بیماران از دو لنز داخل چشمی Acrysof IQ و Envista پس از عمل آب مرواریدهمکارپایان یافتهبلي
41910330بررسی پتانسیل برانگیخته بینایی با محرکهای مختلف در دو میزان کانتراست در کودکان دیسلکسیک 12-8 سالهمکارپایان یافتهبلي
42910329بررسی ارزش پیش بینی معیار ابرومتری در بهبود وضعیت بینایی در بیماران کراتوکونوس قبل و بعد از فیت لنز RGPهمکارپایان یافتهبلي
43900857فراوانی نقایص میدان بینایی و حساسیت کنتراست در دانش آموزان پسر دبیرستانی ناشنوای شهر تهران در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
44900149پتانسیل برانگیخته بینایی و ثبت حرکات چشمی در کودکان دیسلکسیکهمکارپایان یافتهبلي
45900139ارزیابی پتانسیل برانگیخته بینایی با الگوی معکوس شونده در بیماران دیابتی نوع دوهمکارپایان یافتهبلي
4689310مطالعه مقایسه ای آزمایشات پتانسیل برانگیخته بینایی حساسیت کانتراست میدان بینایی و دید عمق در مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
4788015بررسی حساسیت ویژگی تست های حساسیت کانتراست (CV1000) و دید رنگ در افراد سالم و دیابتی با و بدون رتینوپاتیهمکارپایان یافتهبلي
4887846بررسی اثر نور خیره کننده بر تیز بینی و حساسیت کانتراست در انواع و شدت های متفاوت کاتاراکت وابسته به سن همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1974326Eye Movement Testing Findings in Diabetic: ReviewISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1398چهارم
2973911pattern visual evoked potential in hypothyroid patientsISIDocumenta ophthalmologica1398اول
3971408Impact of Vision Therapy on Eye‑hand Coordination Skills in Students with Visual ImpairmentPMCJournal of ophthalmic & vision research1397سوم
4962241Pattern Visual Evoked Potentials in Dyslexic childrenPMCJournal of ophthalmic & vision research1396پنجم به بعد
5961767To investigate of refractive error and visual field in hearing lossISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1396پنجم
6961533Comparison Between Contrast Sensitivity And Visual Acuity Values in Emmetropia and AmmetropiaSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1383دوم
7951589Prevalence of refractive errors and risk factors in Mashhad, 1387SID/Iranmedex/Magiraniranian journal of epidemiology1389چهارم
8951545The prevalence of eye problems in schoolchildren of ShirazSID/Iranmedex/Magiranمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1389پنجم به بعد
9951278Evaluating Three Different Methods of Determining Addition in PresbyopiaPMCjournal of ophthalmic & vision research1395دوم
10942524evaluation of claims referred to board of appeal of the disciplinary court of mashhad medical council during 2008 to 2013SID/Iranmedex/Magiranمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1394اول و مسئول
11941985Pattern visual evoked potentials in dyslexic versus normal childrenPMCJournal of Ophthalmic and Vision Research1394پنجم
12941354Refractive Outcomes, Contrast Sensitivity, HOAs, and Patient Satisfaction in Moderate Myopia: Wavefront-Optimized Versus Tissue-Saving PRKISIJournal of Refractive Surgery1394سوم
13935143Comparative Study of the Effect of Pilocarpine and Tropicamide Eye Drops on Corneal TopographyISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1394مسئول
14934936Comprehensive evaluation of dehydration impact on ocular tissue during Ramadan fastingISCJournal of Fasting and Health1393چهارم
15934828Prevalence of Refractive Errors in Students with and without Color Vision DeficiencyPMCjournal of ophthalmic and vision research1393چهارم
16933913The Effectiveness of Home‑based Pencil Push‑up Therapy Versus Office‑based Therapy for the Treatment of Symptomatic Convergence Insufficiency in Young AdultsMedlineMiddle East African Journal of Ophthalmology1393سوم
17933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
18932486Evaluation of pattern reversal visual evoked potential components in albinismISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1393اول
1992509Correlation between worth four dot test results and fusional control in intermittent exotropiaPMCjournal of ophthalmic & vision research1391پنجم
2092507Relationship between central corneal thickness, intra ocular pressure and visual field in normal tension and primary open angle glaucomaChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1391سوم
21925033Comparing accommodative function between the dominant and non-dominant eyeISIGraefes Arch Clin Exp Ophthalmol1392سوم
22924515Effect of target distance on accommodative amplitude measured using the minus lens techniqueISIclinical & experimental optometry1392سوم
23923782Computer Vision SyndromeSID/Iranmedex/Magiranمجله چشم پزشکی بینا1392اول
2492315Pattern Visual Evoked Potentials in Patients with Type II Diabetes MellitusPMCjournal of ophthalmic & vision research1391مسئول
25922515Evaluation of predictive value of aberrometry visual performance of keratoconus patients before and after rigid gas permeable lensesISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1392پنجم
26922266The Prevalence of Congenital Color Blindness and its Effect on Contrast Sensitivity and Depth Perceptionعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1391دوم
27922260evaluation of the effect of daily work and resultant tiredness on near steroacuity in international exotropic patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1391چهارم
28921957An effective hair removal algorithm for dermoscopy imagesISISkin Research and Technology1392پنجم به بعد
29921187Effect of induced refractive errors on measurement of color vision by using D15 testSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1392دوم
30921186evaluation of depth perception and hetrophoria among laboratory sciences students in Mashhad, 2011ISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1392اول
31921175Visual Evoked Potentials, Short Wave-Length Automated Perimetry, Standard Automated Perimetry, Contrast Sensitivity and Stereoacuity Testing in Visually Asymptomatic Eyes of Patients with Multiple SclerosisISIiranian journal of ophthalmology1392چهارم
3291573The prevalence of amblyopia and strabismus among schoolchildren in Northeastern Iran, 2011ISI Iranian Journal of Ophthalmology1391پنجم به بعد
3391226Effect of induced heterophoria on distance stereoacuity by using the Howard-dolman testISIIranian Journal of Ophthalmology1391پنجم به بعد
3490565Impact of carpet weaving on refractive errorsPMCIranian Journal of Ophthalmology1390پنجم به بعد
3590526Rating of Iranian Medical Sciences Universities in Education, Based on Efficiency IndexISCIranian Journal of Medical Education1390پنجم به بعد
3690501Prevalence of refractive errors among school children in Northeastern IranISIOphthalmic & physiological optics1390پنجم به بعد
3790056Association between Malnutrition and Depression in Elderly People in Razavi Khorasan: A Population Based-Study in IranISIIranian Journal of Public Health1390پنجم به بعد
3889652The Prevalence of Refractive Errors in a Mashhad, IranscopusIranian Journal of Epidemiology1389چهارم
3989463Evaluation of Relationship between Contrast Sensitivity, Color Vision And Visual Acuity in Diabetic Patients with and Without Retinopathy(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389دوم
4089454The Effect of Unilateral Induced Astigmatism on Stereopsis(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389دوم
4189444The prevalence of visual problems in school children, Shiraz, Iranscopus Iranian Journal of Epidemiology1389پنجم به بعد
4289318Evaluation of Contrast Sensitivity, Color Vision and Visual Acuity in Patients with and without DiabetesISIIranian Journal of Ophthalmology 1389سوم
4389234Simultaneous pattern visual evoked potential and pattern electroretinogram in strabismic and anisometropic amblyopiaISIIranian Red Crescent Medical Journal1389چهارم
4489218Effect of cataract type and severity on visual acuity and contrast sensitivityscopusJournal of Ophthalmic and Vision Research 1389چهارم
4588556visual function following treatment of optic neuritisISIiranian red crescent medical journal1388سوم
4688233Effect of cholesterol, triglyceride and fasting blood sugar on the rate of corneal arcusindex copernicusبهبود1388اول
4786665Effect of practice versus information on the visual illusionscopusNeuroscience Bulletin1386اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983509باینوکولار سابمیشن در بیماران امبلیوپیدومین سمینار اپتومتری و علوم بیناییمشهدسخنرانی1398خير
2982635Changes in the ABCD keratoconus grade after corneal cross linkingEVER2019Niceپوستر1398خير
3973255چگونه خدمات درمانی خود را ارتقا بخشیم؟اپتومتری و علوم بیناییمشهدسخنرانی1397بله
4972906Heritability of corneal curvature and Pentacam topometric indices: a population based studyEVER 2018Niceسخنرانی1397خير
5962731Prevalence of refractive errors and visual impairment in university studentsEVER 2017 CongressNice, Franceپوستر1396خير
6960138study of visual function during menstrual cycleArvo - ASiaBrisbaneپوستر1395خير
7952833Normal Values for Amplitude of Accommodation among a Population of High School students in lranEVER 2016Nice, Franceپوستر1395خير
8950923Prevalence and risk factors of asthenopia among the students of Kermanshah, IranBerlin 2016, Creating a forum for optometry and optics in EuropeBerlinپوستر1395خير
9950921Intraocular pressure with an air-puff tonometer in a young populationBerlin 2016, Creating a forum for optometry and optics in EuropeBerlinپوستر1395خير
10950703بررسی تخمین فاصله در فضای مجازی خلبانانشانزدهمین کنگره اپتومتری خراسانمشهدپوستر1395خير
11941809ارزیابی آمبلیوپی بوسیله PVEP و CS و VAاولین سمینار اپتومتری مازندرانساریسخنرانی1394خير
12941713Frequency of refractive errors and binocular vision anomalies in children with learning disabilityEVER 2015Niceپوستر1394خير
13933303Association between ocular optical components and refractive errors in bank’s Employees of Sari, Iraneuropean association for vision and eye researchنیسپوستر1393خير
14932699The Relation between peripapillary and macular thickness with refractive errorsEVER 2014, the european Association for vision and eye researchنیسپوستر1393خير
15930781High prevalence of myopia among university students in Mashhad, IranWarsaw 2014, an optometric and optics conference hosted by the the Europeanورشو- لهستانپوستر1393خير
16930685مقایسه عملکردی VEP در کودکان دیسلکسیک و نرمالچهاردهمین کنگره اپتومتری خراسانمشهدسخنرانی1393خير
1792520عدالت در آموزش و چگونگی پیاده سازی آندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدسخنرانی1390بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1261اپتومتری کودکان1391تالیف بخشی از کتاب
21918مباحث بالینی پایه و بالینی1397تالیف
31877بینایی احساس و ادراک1397تالیف
4140اپتومتری کودکان1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1230عینک سنجش دید با استفاده از لنز کانون متغیر1395/03/1688837nf>, عباس عظیمی خراسانی , هادی استادی مقدم
2225دستگاه الکترونیکی اندازه گیری حدت بینایی، دید رنگ، دید عمق و انحرافات چشمی1392/02/1179362nf>, بهروز مالکی , عباس عظیمی خراسانی , علی میرزاجانی , سید سعید میرطیبی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
127کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه