عباس  عظیمی خراسانی
خلاصه عملکرد عباس  عظیمی خراسانی
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

عباس عظیمی خراسانی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): عباس عظیمی خراسانی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : بینایی سنجی دانشکده/محل خدمت : دانشکده علوم پیراپزشکی
پست الکترونیک : azimia@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970183مقایسه موقعیت مخروط قرنیه روی نقشه های انحنا، برآمدگی، ضخامت و میانگین انحنا در افراد کراتوکونوسمجریدر دست اجرابلي
2970105مقایسه قطر افقی قرنیه و فاصله زاویه تا زاویه اتاق قدامی در راستای مریدین افقی با اورب اسکن، توموگرافی اپتیکی و توپوگرافی قرنیه در افراد نرمالمجریدر دست اجرابلي
3961570بررسی ضریب توافق شش دستگاه مختلف در اندازه گیری قدرت قرنیه در افراد نرمال، کراتوکونوس و بدنبال جراحی انکساری لیزر اگزایمر قرنیه ایمجریپایان یافتهبلي
4961569بررسی تغییر دانسیته عروق ماکولا و سر عصب بینایی بعد از جراحی فیکوامولسیفیکاسیون و فیکوترابکولکتومی در بیماران گلوکومی همراه با کاتاراکتمجریدر دست اجرابلي
5960020طراحی پرسشنامه کیفیت زندگی فارسی برای افراد کم بینا و نابینامجریپایان یافتهبلي
6940608مطالعه گذشته نگر اثرات کلاژن کراس لینکینگ قرنیه در درمان کراتوکونوس پیشروندهمجریپایان یافتهبلي
7931639طراحی، تکرار پذیری و اعتبار سنجی نسخه فارسی تست حساسیت کانتراست مجریپایان یافتهبلي
8931136تاثیر تمرینات بینایی بر اختلالات تطابقی، ورجنسی و کیفیت زندگی مراجعین به درمانگاه چشم پزشکی پوستچی و مرکز درمانی بوستان شهر شیراز در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
9930613مقایسه میزان سهولت تطابقی در بیماران 35-15 ساله دچار علائم بینایی آستنوپی با افراد نرمالمجریپایان یافتهبلي
10930392بررسی مقایسه ای اثر قطره پیلوکارپین و تروپیکامید بر توپوگرافی قرنیهمجریپایان یافتهبلي
11930337تاثیر تمرینات بینایی بر مهارتهای هماهنگی چشم – دست دانش آموزان کم بینا مدارس استثنائی شهر مشهد در سال 93مجریپایان یافتهبلي
12921737مقایسه برخی مهارتهای بینایی در ورزشکاران مبتدی و ماهر رشته های را کتی و غیر راکتیمجریپایان یافتهبلي
13921736رابطه بین مهارت های بینایی منتخب با عملکرد تعادلی بانوان جوان ورزشکار و غیر ورزشکارمجریپایان یافتهبلي
14910710مقایسه عملکرد بینائی و حساسیت کانتراست در بیماران نزدیک بین متوسط با روش های ذخیره بافت قرنیه و ویوفرانت اپتیمایزمجریپایان یافتهبلي
15910708ارزیابی اجزای موج پتانسیل برانگیخته بینائی با الگوی معکوس شونده در بیماران مبتلا به آلبینیسم و مقایسه آن با مقادیر نرمالمجریپایان یافتهبلي
16900586بررسی ارتباط بین میزان اشک و مطالعه در دانشجویان خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 90مجریپایان یافتهخير
1789956بررسی اختلالات پتانسیل برانگیخته بینایی در بیماران با کم کاری تیروئیدمجریپایان یافتهبلي
1889955شیوع عیوب انکساری و انایزومتروپی در کودکان زیر 5 سال حومه شهر مشهد در سال 90مجریپایان یافتهبلي
1989512مقایسه وضعیت نظام ارزشی بین دانشجویان ترم اول و آخر دانشکده پیراپزشکی مشهد با استفاده از نظریه های ساختار ارزشی شوارتز و آلپورت در سال تحصیلی 92-1391مجریپایان یافتهخير
2089421بررسی مقایسه ای دقت تخمین فواصل در فضای مجازی، در دو گروه خلبان و غیر خلبانمجریپایان یافتهخير
2189383بررسی حساسیت و ویژگی ارتفاع خلفی وقدامی قرنیه با پنتاکم در تشخیص بالینی کراتوکونوسمجریپایان یافتهبلي
2287759مطالعه همزمان پتانسیل برانگیخته بینایی و الکترورتینوگرام با الگوهای معکوس شونده در آمبلیوپی استرابیسمیک ,آنیزومتروپیک و افراد طبیعیمجریپایان یافتهبلي
2387539بررسی سه روش مختلف تعیین عینک نزدیک در بیماران پیرچشم مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی مشهدمجریپایان یافتهبلي
2487192بررسی اثر آستیگماتیسم ایجاد شده یک طرفه بر دید عمقمجریپایان یافتهبلي
2584453بررسی و مقایسه اثر اسید اسکوربیک خوراکی و آلفا توکوفرول موضعی و بررسی اثر مجموع این دو بر کاتاراکت گالاکتوزی در خوکچه هندی در سال 84مجریپایان یافتهخير
2684033بررسی ارتباط بین IOP و عیوب انکساری در سنین مختلفمجریپایان یافتهخير
2783213مقایسه سه روش اندازه گیری نقاط نزدیک تطابق و تقارب در مراجعین به کلینیک بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1384مجریپایان یافتهخير
2882126بررسی تاثیر کار با کامپیوتر بر میزان بروز استنوپی (خستگی چشم) در کارمندان شعب بانک ملی مشهدمجریپایان یافتهخير
2982047بررسی شیوع خوددرمانی پلیسه در میان تراشکاران فلز مشهدمجریپایان یافتهخير
30970817بررسی فراوانی عیوب انکساری چشم و آمبلیوپی در دانش آموزان دبیرستانی ناحیه یک سنندج و ارتباط آن با شیوه زندگیهمکاردر دست اجرابلي
31951127بررسی طولانی مدت تاثیر کلاژن کراس لینکینگ قرنیه ای روی حدت بینایی ، شعاع انحنای قرنیه ،ضخامت قرنیه و عیوب انکساری بیماران دارای کراتوکونوسهمکارپایان یافتهبلي
32940149بررسی رابطه بین تغییرات عادت غذایی با فاکتورهای بیوشیمیایی خون، فشار داخل چشمی و پارامترهای بیومتریک چشم در ماه رمضانهمکارپایان یافتهبلي
33930791میدان بینایی ودید رنگ در بیماران مولتیپل اسکلروزیس با اپتیک نوورایتیس یکطرفههمکارپایان یافتهبلي
34920784مقایسه ی ابیراهی های چشمی، عملکرد بینایی و رضایت بیماران از دو لنز داخل چشمی Acrysof IQ و Envista پس از عمل آب مرواریدهمکارپایان یافتهبلي
35910330بررسی پتانسیل برانگیخته بینایی با محرکهای مختلف در دو میزان کانتراست در کودکان دیسلکسیک 12-8 سالهمکارپایان یافتهبلي
36910329بررسی ارزش پیش بینی معیار ابرومتری در بهبود وضعیت بینایی در بیماران کراتوکونوس قبل و بعد از فیت لنز RGPهمکارپایان یافتهبلي
37900857فراوانی نقایص میدان بینایی و حساسیت کنتراست در دانش آموزان پسر دبیرستانی ناشنوای شهر تهران در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
38900149پتانسیل برانگیخته بینایی و ثبت حرکات چشمی در کودکان دیسلکسیکهمکارپایان یافتهبلي
39900139ارزیابی پتانسیل برانگیخته بینایی با الگوی معکوس شونده در بیماران دیابتی نوع دوهمکارپایان یافتهبلي
4089310مطالعه مقایسه ای آزمایشات پتانسیل برانگیخته بینایی حساسیت کانتراست میدان بینایی و دید عمق در مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
4188015بررسی حساسیت ویژگی تست های حساسیت کانتراست (CV1000) و دید رنگ در افراد سالم و دیابتی با و بدون رتینوپاتیهمکارپایان یافتهبلي
4287846بررسی اثر نور خیره کننده بر تیز بینی و حساسیت کانتراست در انواع و شدت های متفاوت کاتاراکت وابسته به سن همکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971408Impact of Vision Therapy on Eye‑hand Coordination Skills in Students with Visual ImpairmentPMCJournal of ophthalmic & vision research1397سوم
2962241Pattern Visual Evoked Potentials in Dyslexic childrenPMCJournal of ophthalmic & vision research1396پنجم به بعد
3961767To investigate of refractive error and visual field in hearing lossISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1396پنجم
4961533Comparison Between Contrast Sensitivity And Visual Acuity Values in Emmetropia and AmmetropiaSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1383دوم
5951589Prevalence of refractive errors and risk factors in Mashhad, 1387SID/Iranmedex/Magiraniranian journal of epidemiology1389چهارم
6951545The prevalence of eye problems in schoolchildren of ShirazSID/Iranmedex/Magiranمجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران1389پنجم به بعد
7951278Evaluating Three Different Methods of Determining Addition in PresbyopiaPMCjournal of ophthalmic & vision research1395دوم
8942524evaluation of claims referred to board of appeal of the disciplinary court of mashhad medical council during 2008 to 2013SID/Iranmedex/Magiranمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1394اول و مسئول
9941985Pattern visual evoked potentials in dyslexic versus normal childrenPMCJournal of Ophthalmic and Vision Research1394پنجم
10941354Refractive Outcomes, Contrast Sensitivity, HOAs, and Patient Satisfaction in Moderate Myopia: Wavefront-Optimized Versus Tissue-Saving PRKISIJournal of Refractive Surgery1394سوم
11935143Comparative Study of the Effect of Pilocarpine and Tropicamide Eye Drops on Corneal TopographyISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1394مسئول
12934936Comprehensive evaluation of dehydration impact on ocular tissue during Ramadan fastingISCJournal of Fasting and Health1393چهارم
13934828Prevalence of Refractive Errors in Students with and without Color Vision DeficiencyPMCjournal of ophthalmic and vision research1393چهارم
14933913The Effectiveness of Home‑based Pencil Push‑up Therapy Versus Office‑based Therapy for the Treatment of Symptomatic Convergence Insufficiency in Young AdultsMedlineMiddle East African Journal of Ophthalmology1393سوم
15933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
16932486Evaluation of pattern reversal visual evoked potential components in albinismISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1393اول
1792509Correlation between worth four dot test results and fusional control in intermittent exotropiaPMCjournal of ophthalmic & vision research1391پنجم
1892507Relationship between central corneal thickness, intra ocular pressure and visual field in normal tension and primary open angle glaucomaChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1391سوم
19925033Comparing accommodative function between the dominant and non-dominant eyeISIGraefes Arch Clin Exp Ophthalmol1392سوم
20924515Effect of target distance on accommodative amplitude measured using the minus lens techniqueISIclinical & experimental optometry1392سوم
21923782Computer Vision SyndromeSID/Iranmedex/Magiranمجله چشم پزشکی بینا1392اول
2292315Pattern Visual Evoked Potentials in Patients with Type II Diabetes MellitusPMCjournal of ophthalmic & vision research1391مسئول
23922515Evaluation of predictive value of aberrometry visual performance of keratoconus patients before and after rigid gas permeable lensesISCمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک1392پنجم
24922266The Prevalence of Congenital Color Blindness and its Effect on Contrast Sensitivity and Depth Perceptionعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1391دوم
25922260evaluation of the effect of daily work and resultant tiredness on near steroacuity in international exotropic patientsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1391چهارم
26921957An effective hair removal algorithm for dermoscopy imagesISISkin Research and Technology1392پنجم به بعد
27921187Effect of induced refractive errors on measurement of color vision by using D15 testSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1392دوم
28921186evaluation of depth perception and hetrophoria among laboratory sciences students in Mashhad, 2011ISCمجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد1392اول
29921175Visual Evoked Potentials, Short Wave-Length Automated Perimetry, Standard Automated Perimetry, Contrast Sensitivity and Stereoacuity Testing in Visually Asymptomatic Eyes of Patients with Multiple SclerosisISIiranian journal of ophthalmology1392چهارم
3091573The prevalence of amblyopia and strabismus among schoolchildren in Northeastern Iran, 2011ISI Iranian Journal of Ophthalmology1391پنجم به بعد
3191226Effect of induced heterophoria on distance stereoacuity by using the Howard-dolman testISIIranian Journal of Ophthalmology1391پنجم به بعد
3290565Impact of carpet weaving on refractive errorsPMCIranian Journal of Ophthalmology1390پنجم به بعد
3390526Rating of Iranian Medical Sciences Universities in Education, Based on Efficiency IndexISCIranian Journal of Medical Education1390پنجم به بعد
3490501Prevalence of refractive errors among school children in Northeastern IranISIOphthalmic & physiological optics1390پنجم به بعد
3590056Association between Malnutrition and Depression in Elderly People in Razavi Khorasan: A Population Based-Study in IranISIIranian Journal of Public Health1390پنجم به بعد
3689652The Prevalence of Refractive Errors in a Mashhad, IranscopusIranian Journal of Epidemiology1389چهارم
3789463Evaluation of Relationship between Contrast Sensitivity, Color Vision And Visual Acuity in Diabetic Patients with and Without Retinopathy(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389دوم
3889454The Effect of Unilateral Induced Astigmatism on Stereopsis(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389دوم
3989444The prevalence of visual problems in school children, Shiraz, Iranscopus Iranian Journal of Epidemiology1389پنجم به بعد
4089318Evaluation of Contrast Sensitivity, Color Vision and Visual Acuity in Patients with and without DiabetesISIIranian Journal of Ophthalmology 1389سوم
4189234Simultaneous pattern visual evoked potential and pattern electroretinogram in strabismic and anisometropic amblyopiaISIIranian Red Crescent Medical Journal1389چهارم
4289218Effect of cataract type and severity on visual acuity and contrast sensitivityscopusJournal of Ophthalmic and Vision Research 1389چهارم
4388556visual function following treatment of optic neuritisISIiranian red crescent medical journal1388سوم
4488233Effect of cholesterol, triglyceride and fasting blood sugar on the rate of corneal arcusindex copernicusبهبود1388اول
4586665Effect of practice versus information on the visual illusionscopusNeuroscience Bulletin1386اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973255چگونه خدمات درمانی خود را ارتقا بخشیم؟اپتومتری و علوم بیناییمشهدسخنرانی1397بله
2972906Heritability of corneal curvature and Pentacam topometric indices: a population based studyEVER 2018Niceسخنرانی1397خير
3962731Prevalence of refractive errors and visual impairment in university studentsEVER 2017 CongressNice, Franceپوستر1396خير
4960138study of visual function during menstrual cycleArvo - ASiaBrisbaneپوستر1395خير
5952833Normal Values for Amplitude of Accommodation among a Population of High School students in lranEVER 2016Nice, Franceپوستر1395خير
6950923Prevalence and risk factors of asthenopia among the students of Kermanshah, IranBerlin 2016, Creating a forum for optometry and optics in EuropeBerlinپوستر1395خير
7950921Intraocular pressure with an air-puff tonometer in a young populationBerlin 2016, Creating a forum for optometry and optics in EuropeBerlinپوستر1395خير
8950703بررسی تخمین فاصله در فضای مجازی خلبانانشانزدهمین کنگره اپتومتری خراسانمشهدپوستر1395خير
9941809ارزیابی آمبلیوپی بوسیله PVEP و CS و VAاولین سمینار اپتومتری مازندرانساریسخنرانی1394خير
10941713Frequency of refractive errors and binocular vision anomalies in children with learning disabilityEVER 2015Niceپوستر1394خير
11933303Association between ocular optical components and refractive errors in bank’s Employees of Sari, Iraneuropean association for vision and eye researchنیسپوستر1393خير
12932699The Relation between peripapillary and macular thickness with refractive errorsEVER 2014, the european Association for vision and eye researchنیسپوستر1393خير
13930781High prevalence of myopia among university students in Mashhad, IranWarsaw 2014, an optometric and optics conference hosted by the the Europeanورشو- لهستانپوستر1393خير
14930685مقایسه عملکردی VEP در کودکان دیسلکسیک و نرمالچهاردهمین کنگره اپتومتری خراسانمشهدسخنرانی1393خير
1592520عدالت در آموزش و چگونگی پیاده سازی آندوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکیمشهدسخنرانی1390بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1261اپتومتری کودکان1391تالیف بخشی از کتاب
21918مباحث بالینی پایه و بالینی تالیف
31877بینایی احساس و ادراک1397تالیف
4140اپتومتری کودکان1391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1230عینک سنجش دید با استفاده از لنز کانون متغیر1395/03/1688837nf>, عباس عظیمی خراسانی , هادی استادی مقدم
2225دستگاه الکترونیکی اندازه گیری حدت بینایی، دید رنگ، دید عمق و انحرافات چشمی1392/02/1179362nf>, بهروز مالکی , عباس عظیمی خراسانی , علی میرزاجانی , سید سعید میرطیبی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
127کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه