محمد  واحدیان شاهرودی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد واحدیان شاهرودی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد واحدیان شاهرودی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (Ph.D.)
رشته تخصصی : آموزش بهداشت دانشکده/محل خدمت : دانشکده بهداشت
پست الکترونیک : vahedianm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
آموزش بهداشتکارشناس ارشد 1370دانشگاه تربیت مدرس تهران
آموزش بهداشتدکترا (Ph.D.)1391دانشگاه تربیت مدرس تهران

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
عضو هیات علمیدانشکده بهداشت مشهد1370/07/15

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951546بررسی میزان اگاهی دستیاران تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به مباحث مرتبط با پزشکی قانونیمجریدر دست اجرابلي
2951187بررسي اثربخشي برنامه آموزشي بر مبناي الگوي PEN-3 در زمان بارداري بر ارتقائ رفتار تغذيه انحصاري با شير مادر در مراکز سلامت جامعه شهر نيشابور 1395مجریدر دست اجرابلي
3950524بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر سواد سلامت و رفتار مراقبین بیماران مبتلا به ام. اس شهر بجنورد در سال 1396مجریدر دست اجرابلي
4950205بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه ی شناختی اجتماعی بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان باردار شهرستان گناباد در سال 1395 مجریدر دست اجرابلي
5950042بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر سواد سلامت و سبک زندگی زنان میانسال شهرستان درگز در سال 1395مجریدر دست اجرابلي
6941093بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر سواد سلامت و رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان دختر دبیرستانی مشهد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
7940709بررسی تاثیر آموزش فعالیت بدنی بر نحوه عملکرد افراد مبتلا به فشارخون بالا، بر اساس الگوی فرانظری در شهر بردسکن سال 96مجریدر دست اجرابلي
8940681بررسی تاثیر آموزش بر اساس نظریه خودکارامدی و سازه مراحل تغییر بر ارتقاء رفتار تغذیه ای دوران بلوغ دانش اموزان دختر مقطع متوسطه مشهد در سال94مجریدر دست اجرابلي
9940306بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل ارتقاء سلامت بر رفتارهای خودمراقبتی جسمی(تغذیه ، تحرک بدنی) در جمعیت زنان60-18 ساله شهر بجنورد در سال 1394مجریپایان یافتهبلي
10931599بررسی تأثیر آموزش بر مبنای الگوی قصد رفتاری بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در میانسالان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر تایباد درسال1394مجریپایان یافتهبلي
11931588بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده و سازه مراحل تغییر بر ارتقاء فعالیت جسمانی داوطلبین سلامت مراکز بهداشت مشهد در سال 1394مجریدر دست اجرابلي
12931553بررسی نظریه رفتاربرنامه ریزی شده در خصوص فعالیت بدنی در سالمندان شهر کلات در سال 94 - 1393مجریپایان یافتهبلي
13931481بررسي تاثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده با استفاده از رسانه هاي نوين بر ارتقاي سلامت کاري و وضعيت ارگونوميکي در دندان پزشکان شهرستان بجنورد در سال1394مجریپایان یافتهبلي
14931479بررسی وضعیت پیش گویی کننده های رفتار تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان بر اساس الگوی مراحل تغییر و باور بهداشتی در زنان شهر مشهد با استفاده از تحلیل مسیر سال 1393مجریپایان یافتهخير
15931420بررسی وضعیت خود مراقبتی دیابت در داوطلبان سلامت شهر مشهد بر اساس سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده در سال 1395مجریدر دست اجراخير
16931382بررسی وضعیت پیش گویی کننده های رفتار فعالیت بدنی پیشگیری کننده از پوکی استخوان بر اساس مراحل تغییر و باور بهداشتی در زنان شهر مشهد با استفاده از تحلیل مسیرمجریپایان یافتهخير
17931255بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی بر میزان دریافت میوه و سبزی در زنان باردار تحت پوشش مرکز بهداشت شماره1 مشهد ، سال 1394مجریدر دست اجرابلي
18931104بررسی میزان رابطه آمیخته بازاریابی در جذب گردشگر پزشکی در بیمارستانهای مشهد و عوامل موثر بر آن در سال 94مجریدر دست اجراخير
19930888بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی رفتار سالم بر ارتقای رفتارهای ایمن کارگران معدن زغال سنگ شهرستان طبس در سال1393مجریپایان یافتهبلي
20930230بررسی تاثیر مداخله ی آموزشی به روش مشاوره پنج گام و مبتنی بر سازه مراحل تغییر بر ارتقاء فعالیت بدنی کارکنان زن شاغل در کارخانجات شهرک صنعتی توس مشهد در سال 1393مجریپایان یافتهبلي
21922023بررسی سبک زندگی دانش آموزان دختران دبیرستانی شهر مشهد در خصوص اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در سال 95 مجریدر دست اجراخير
22921729بررسی میزان اختلالات عضلانی- اسکلتی در جراحان و پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عوامل مرتبط با آن در سال 93مجریدر دست اجراخير
23921056بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر اصلاح سبک زندگی زنان، در خصوص اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در مشهد، 92 - 1393مجریپایان یافتهبلي
24911093بررسی اثربخشی آموزش فعالیت بدنی بر خستگی عاطفی کارمندان شهرستان اق قلا- 1392مجریپایان یافتهبلي
25910558بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی( HBM) بر رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی عروقی در داوطلبان سلامت شهرستان تویسرکان سال 1391مجریپایان یافتهبلي
26910375 بررسی تاثیر آموزش فعالیت بدنی بر فرسودگی شغلی کارمندان شهرستان آق قلا در سال1391مجریپایان یافتهبلي
27910116بررسی کارآیی و تاثیر برنامه آموزشی بر مبنای مدل انگیزش حفاظت در اتخاذ رفتار خود آزمایی پستان درداوطلبان سلامت شهر مشهد در سال 1391 مجریپایان یافتهبلي
2889661بررسی تأثیر آموزش و اجرای برنامه پیاده روی منظم 6 ماهه بر تغییرآگاهی کارکنان صنایع پودر شیرمشهد درباره وضعیت سلامت درک شده درسال 90مجریپایان یافتهخير
2989403 بررسی آگاهی دانشجویان پزشکی و بهداشت عمومی از کنترل و درمان سل با استراتژی DOTSمجریپایان یافتهخير
3089348بررسی آگاهی و نگرش بازرسین بهداشت محیط مراکزبهداشت سه گانه مشهد نسبت به مراحل اجرایی ماده 13در سال 1389مجریپایان یافتهخير
3189232تاثیر مداخله آموزشی تئوری محور درآگاهی رابطین بهداشتی مشهد 2 در مورد پیشگیری از بیماری ایدزمجریدر دست اجراخير
3287805بررسی میزان آگاهی و نگرش مراجعه کنندگان به مرکز وازکتومی واقع در مراکز بهداشتی و درمانی مشهد در مورد روش وازکتومیمجریپایان یافتهخير
3387645بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی رابطین مرکز بهداشت کارخانه قند آبکوه مشهد نسبت به ضرورت تفکیک نان کپک زده از سایر ضایعات نان در سال 1388مجریپایان یافتهخير
3486659بررسی رابطه استاد از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی وبهداشت مشهد در سال 1386مجریپایان یافتهبلي
3586518بررسی تاثیر گوش دادن به موسیقی(خواب های طلایی) بر تغییرات اضطراب زمان امتحانات در دانش آموزان دبیرستان های تلاش شهرستان بجنورد در سال 1387مجریپایان یافتهخير
3686280بررسی عوامل موثر در علاقه دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت مشهد به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در سال 1386مجریپایان یافتهخير
3786279بررسی میزان وابستگی به اینترنت در دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت مشهد در سال 1386مجریپایان یافتهخير
3883133بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت در مورد اعتیاد به مواد مخدرمجریپایان یافتهخير
3983114بررسی میزان تاثیر دو روش نوین آموزش بهداشت PBL-EBL بر روی آگاهی رابطین در مورد بیماری تالاسمی در مراکز گلشهر مشهد - سال1382مجریپایان یافتهخير
4083101بررسی میزان رضایتمندی بیماران از مراقبتهای پرستاری در بخش جراحی شکمی بیمارستانهای امام رضا (ع) و قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
4183047بررسی اثر سولفات روی تکمیلی بر تعداد و مدت زمان بروز عفونت تنفسی در دانش آموزان ابتدایی منطقه کوی امیر المومنین در نیمه دوم سال 82مجریپایان یافتهخير
4283027بررسی علل خشونت مردان علیه زنان در بیماران بستری در بخشهای سوختگی و مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) مشهد سال 1382مجریپایان یافتهخير
4382126بررسی تاثیر کار با کامپیوتر بر میزان بروز استنوپی (خستگی چشم) در کارمندان شعب بانک ملی مشهدمجریپایان یافتهخير
4482055بررسی شرایط یک خواستگاری موفق از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
4582042بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و بهداشت مشهد در مورد دروس کار آموزی در سال 82مجریپایان یافتهخير
4681047بررسی میزان آگاهی و عملکرد خانمهای متاهل سن باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در مورد خودآزمایی پستان در سال 81-80 مجریپایان یافتهخير
47960773بررسی تاثیرمداخله آموزشی بر اساس الگوی رفتار سالم بر ارتقای رفتارهای ایمن خدمتگزاران بیمارستانهای شهرستان بجنوردهمکاردر دست اجرابلي
48960369بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در زنان باردار در مراکز بهداشتی شهر مشهدهمکاردر دست اجرابلي
49960156بررسی نتایج کلینیکی روش برداشتن اپی تلیوم قرنیه با استفاده از لیزر و مقایسه آن با روش مکانیکی در عمل فوتورفرکتیو کراتکتومی( PRK) و پیگیری عوارض آنهمکاردر دست اجرابلي
50951550بررسی میزان رضایت بیماران بستری شده در بیمارستان بنت الهدی - سال 1396همکاردر دست اجراخير
51950848بررسی نحوه خودمراقبتی بیماران دیابتی در مشهد سال 1396همکاردر دست اجراخير
52941686بررسی تاثیرآموزش مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر رفتار خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 ،شهرستان مشهد در سال1395همکاردر دست اجرابلي
53941159بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر سازه مراحل تغییر در ارتقاء فعالیت بدنی کارکنان فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
54941154بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر رویکرد فرایند عمل بهداشتی (HAPA) و سواد سلامت در زمینه مهارتهای فرزند پروری به مادران بر عملکرد دانش آموزان دختر شهر مشهد در سال 1394همکارپایان یافتهبلي
55941084بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر سلامت روان سالخوردگان ساکن خانه های ی سالمندان شهر مشهد در سال 1394 همکارپایان یافتهبلي
56931786بررسی ارتباط بین سازه های الگوی ارتقاء سلامت پندر با رفتار خودمراقبتی بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت شهر مشهد در سال 94همکارپایان یافتهخير
57931654بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگو ارتقاء سلامت بر رفتارهای خود مراقبتی سالمندان مبتلا به فشار خون تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک مشهد1395 همکاردر دست اجرابلي
58931041مقایسه مایع درمانی کریستالوئید +کلوئید و کریستالوئید +FFP در احیای اولیه بیماران با سوختگی بیش از 30 درصد براساس فرمول Brookeهمکاردر دست اجراخير
59931038تعیین فراوانی و الگوی مقاومت دارویی باکتریهای جدا شده از نمونه های پوستی ارسالی از بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) طی سال 1393تا 1394همکاردر دست اجراخير
60930809بررسی سندرم دیسترس تنفسی حاد ( ARDS) در بیماران بدحال پذیرش شده در ICU به علت مسمومیت با مخدرها و عوامل موثر بر آن در سال 94همکاردر دست اجراخير
61921782 تاثیر بکارگیری مدل SHEP بر رفتارهای پیشگیرانه در افراد در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2 همکارپایان یافتهخير
62910927بررسی عوامل تولید ضایعات ساختمانی در فازهای طراحی، حمل و نقل و ذخیره سازی و فرایند تهیه مواد اولیه از دیدگاه مهندسین متخصص در مراکز نظام مهندسی(مهندسین ناظر،پیمانکار،طراح ومعمار) در شهر مشهد ( سال 1391) و ارائه ی راهکار جهت کاهش ضایعات همکارپایان یافتهخير
63900927بررسی میزان سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک و ارتباط آن با سلامت روانی ورزشکاران مرد عضو باشگاه‌های پرورش اندام شهر مشهد در سال 1390همکارپایان یافتهخير
64900841بررسی تاثیر آوای قرآن بر اضطراب قبل از عمل جراحی در بیماران ترومایی بیمارستان شهید کامیاب مشهدهمکاردر دست اجراخير
6586103بررسی فراوانترین عامل گاستروانتریت حاد باکتریال و تعیین الگوی مقاومت انتی بیوتیکی از نمونه های کشت مدفوع بیماران مراجعه کننده به درمانگاه عفونی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد طی یک دوره یک ساله (1387-1386)همکارپایان یافتهخير
6684446مقایسه دو روش جراحی نوین ‌پیچ پدیکولار و پرکوتانه در شکستگی های ناپایدار ‌لگن بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امدادی شهید کامیاب در سال 1384همکارپایان یافتهخير
6784126بررسی میزان آگاهی ساکنین کوی امیر المومنین مشهد در مورد خطرات ناشی از زباله 1384همکارپایان یافتهخير
6884085بررسی آسیب های وارده به سرنشینان موتورسیکلت در تصادفات سطح شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
6983206بررسی شیوع استئومیلیت در پای دیابتی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پای دیابتی و بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) و رابطه آن با آمپوتاسیون در سال 84-1383همکارپایان یافتهبلي
7083189بررسی نگرش اجتماعی مددجویان و پزشکان نسبت به مقوله تقاضا و تجویز دارو به روش تزریقی 1382همکارپایان یافتهخير
7183178اثر جویدن آدامس بر بهبود زودهنگام ایلئوس پس از سزارین انتخابی در مادران بستری شده در بیمارستان حضرت زینب (س) در سال 83همکارپایان یافتهخير
7283160بررسی نتایج کشت و آنتی بیوگرام باکتری های هوازی در 100 بیمار مبتلا به اوتیت مدیای مزمن مراجعه کننده به کلینیک تخصصی ENT امام رضاهمکارپایان یافتهخير
7383151بررسی پروتئین های آپوپتوزیس Bax و Bc12 در سمینومای بیضه و ارتباط آن با شاخصهای کلینیکوپاتولوژیک در 10 سال در بیمارستان قائم (عج) مشهدهمکارپایان یافتهخير
7483130بررسی میزان و نوع پذیرش بیماران بیمه بستری شده و تجهیزات پزشکی و چگونگی پرداخت حق بیمه در بیمارستانهای دولتی خصوصی و خیریه مشهدهمکارپایان یافتهخير
7583116بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی مشهد در سال 1382همکارپایان یافتهخير
7683112بررسی شیوع افسردگی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی خراسان در سال 83همکارپایان یافتهخير
7783078بررسی سطح سرمی ویتامین D و پارامترهای وابسته (کلسیم، فسفر، آلکالن فسفاتاز، پاراتورمون، آلبومین و توتال پروتئین) در شهروندان مشهدی و ارتباط آن با میزان تراکم استخوان در سال 82-79 همکارپایان یافتهخير
7883075بررسی 100 مورد زخم مزمن عروقی منجر به آمپوتاسیون از نظر وجود عفونت و جرم عفونی غالب در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضاهمکارپایان یافتهخير
7983070بررسی اثرات داروی گیاهی پشن فروت Passion Frut در درمان بیماران دارای آسم مداوم خفیف و متوسطهمکارپایان یافتهخير
8083061بررسی نتایج TB-PCR در مایع نخاع بیماران مبتلا به مننژیت سلی دارای مایع مغزی نخاعی از نظر باسیل اسید وفاست و عوامل همراه با مننژیت سلی در بخش عفونی بیمارستان امام رضا از مهرماه 1381 لغیت مهرماه 1384همکارپایان یافتهخير
8182141بررسی بروز پروتئین های آپوپتوزیس bel-2bax در داکتال کارسینوم انوازیو پستان با مارکرهای گیرنده استروژن، پروژسترون و پرولیفرانسیون سلولیهمکارپایان یافتهخير
8282092بررسی ارزش کالر داپلرا اولتراسونوگرافی در تشخیص انسداد ناشی از سنگ حالب و مقایسه آن با IVPهمکارپایان یافتهخير
8382081بررسی عملکرد بیمارستان ها در مورد زایمان و ارتباط آن با آگاهی و عملکرد زنان زایمان کرده در بیمارستان های شهر مشهد در مورد زایمان طبیعی یا سزارین در سال 82همکارپایان یافتهخير
84960246بررسی تاثیر برنامه های مداخله ای(آموزشی ،اجرایی و محیطی ) مبتنی بر مدل پرسید -پروسید بر کاهش بروز سالک و ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده ازبیماری سالک جلدی روستائی در خانوارهای دارای کودکان زیر10 سال بخش سنخواست در سال1396ناظردر دست اجرابلي
85951680تاثير آموزش براساس الگوي خودتعيين کنندگي با استفاده از استراتژيهاي سواد سلامت ازطريق رسانه هاي نوين بر درک از سواد سلامت و فعاليت جسماني کارکنان مرکز بهداشت شماره دوشهرستان مشهددرسال1396ناظردر دست اجرابلي
86931036ارزیابی آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد مرگ مغزی و اهداء عضو پیوندی بعد از مرگ مغزی در سال 1395ناظردر دست اجراخير
87930066بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر سطح سواد سلامت مادرن وعملکرد نوجوانان درمورد محافظت ازنورآفتاب درشهر سبزوار) 1393)ناظرپایان یافتهبلي
88922888بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتاربرنامه ریزی شده بر سواد سلامت و پیگیری برنامه های غربالگری سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان رشتخوار درسال1393ناظرپایان یافتهبلي
89920178تعیین تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان مبتنی بر تئوری رفتاربرنامه ریزی شده بر اتخاذ رفتارهای بهداشت دهان و دندان زنان باردار مراجعه کننده به پایگاه های بهداشتی شهر آشخانه- 1393ناظرپایان یافتهبلي
90911129تاثیرآموزش به پزشک خانواده براساس دستورالعمل کشوری مراقبت از بیماران دیابتی بر سطح HbA1c وFBS بیماران دیابتی نوع2 تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان بردسکن در سال 92 ناظرپایان یافتهبلي
91911094بررسی تاثیر برنامه آموزشی با بکارگیری مدل فرایند موازی توسعه یافته در پیشگیری از پای دیابتی دربیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینک ویژه دیابت شهرستان سبزوارناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964118Impact of Establishing a Communication Network of Family Physicians on Level of Hba1c and FBS in Patients With Diabetes: A Randomized Clinical TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1396مسئول
2964028The Assessment of Safety Behaviors in Tabas Coal Miners Based on the Health Action ModelISCطلوع بهداشت یزد1396مسئول
3963721Digital Media-based Health Intervention on the promotion of Women’s physical activity: a quasi-experimental studyISIBMC Public Health1396پنجم
4963288A review of studies in the field of knowledge and safe behaviors of workers in Iranindex copernicusفصلنامه سواد سلامت1395اول
5963287Factors Affecting Correct Nutrition Behavior in Women: A Study Based on Pender's Health Promotion Model: 1395scopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1396دوم
6962856Mental Health Status and its Related Factors in Elderly People Residing in Nursing Homes of Mashhad, IranISCمجله بهداشت و توسعه1396دوم
7961676Does health literacy affect women's oral health self-care behavior? A cross-sectional study in health centers of Tabriz, North West of IranISIJOURNAL OF ORAL HEALTH AND ORAL EPIDEMIOLOGY1396پنجم
8953681Survay on Reproductive Behavior in Married Women 15-49 Years Old In SabzevarSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(اسرار)1374اول و مسئول
9953492Investigating the Relationship between Components of Pender’s Health Promotion Model and Self-care Behaviors among Patients with Smear-positive Pulmonary TuberculosisscopusEvidence based Care Journal1395سوم
10953065Educational intervention on the health action model on Employee Safety Behaviors in Tabas coal mineISCمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1395اول
11952339The Impact of Health Education based on the Health Belief Model on Improving Osteoporosis preventive Behavior among WomenISCمجله بهداشت و توسعه1395اول
12952096A Survey on Effects of Physical Activity Education Based on Trance- theoretical Model on Blood Pressure Control in Patients with High Blood Pressure(Emro (IMEMRطلوع بهداشت یزد1394اول
13952082Prediction of Osteoporosis Preventive Behavior susing the Health Belief ModelISCفصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران1393اول
14952028Knowledge, beliefs, and health behaviors in those volunteering health in Mashhad, 2012. Iranian Journal of Breast DiseaseISCفصلنامه بیماریهای پستان ایران1391دوم
15952027Investigating the Effectiveness of Protection Motivation, Perceived Self-Efficacy and Perceived Response Costs by Behavior of Breast Self-Examination. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertilityscopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1391اول و مسئول
16952026. Effects of training program-based on Stage of change Model to promote Breast self-examination behavior. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery FacultyISCمجله دانشکده پرستاری و مامائی همدان1392مسئول
17951021Effect of intervention counseling 5A step method based on the structure on stage of change to Promote Physical Activity female employees in Mashhad factories IndustrialISCمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی1395اول
18942529مقایسه چهار رژیم آنتی بیوتیکی در درمان بیماران نوتروپنیک تبدار مبتلا به بدخیمی های هماتولوژیکسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384پنجم به بعد
19941012A survey on the knowledge of Environmental Health Officers in regard to the executive process of the legal item13SID/Iranmedex/MagiranJournal of Research in Environmental Health1394مسئول
20940970Comparing Motivational Interviewing-Based Treatment and its combination with Nicotine Replacement Therapy on smoking cessation in prisoners: a randomized controlled clinical trialPMCElectronic Physician1394پنجم
21940421The impact of new communications technology on promoting women’s physical activityISCپایش1395مسئول
22940420The Effectiveness of Physical Activity Training on Depersonalization and lack of accomplishment of Employeesindex copernicusفصلنامه علمی پژوهشی آموزش به داشت و ارتقای سلامت1394دوم
23940121The Effect of Zinc Supplementation on Linear Growth and Growth Factors in Primary Schoolchildren in the Suburbs Mashhad, IranISIInternational J of Pediatrics1394سوم
24935485Study of bacterial agents in acquired and nosocommial infections using blood culture resultsISCدانشور پزشکی (دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد)1385پنجم به بعد
25933802Iranian journal of health education &promotionعلمی پژوهشی ایندکس نشدهفصلنامه اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران1393اول
26932536A Study Identifying Causes of Construction Waste Production and Applying Safety Management on Construction SiteISCIranian Journal of Health Sciences1393چهارم
27932260Perception of fear and adoption of risk control for hookah use among male students: using the extended parallel process modelindex copernicusJ of research and health1393پنجم به بعد
28931906Knowledge of Iranian Medical Interns Regarding Cardio-Pulmonary ResuscitationPMCTrauma Mon1391چهارم
29930356Study and Comparison the Knowledge of Medical and Public Health Students about Control and Treatment of TB with (DOTS) StrategyISIinternational journal of pediatrics1393اول
3092802Heavy Metals Concentrations in Mashhad Drinking Water NetworkSID/Iranmedex/MagiranZahedan Journal of Research in Medical Sciences1392چهارم
31925105Study on susceptible and damages from motorcycle accidents in Mashhad in 2005index copernicusquarterly of the horizon of medical science1386دوم
32925047The Effects of Physical Activity Training on Occupational Burnout of Employees in the Iranian city of AghGhala in 2012SID/Iranmedex/MagiranJundishapur Journal of Health Sciences,1392دوم
33925021Effects of training program-based on Stage of change Model to promote Breast self-examination behaviorindex copernicusمجله علمی پرستاری مامایی همدان1392مسئول
34925016Survey of heavy metals concentration in Mashhad drinking water in 2011SID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی رازی1392چهارم
35923949The relationship between breast self-examination and stages of change model in health volunteers(Emro (IMEMRپژوهش در سلامت1394اول
36923929Knowledge, beliefs and health behaviors related to Breast cancer in health volunteers in Mashhad ,2012ISCفصلنامۀ بیماری های پستان ایران1391دوم
37922366Change in knowledge of healthy volunteers about the appropriate method of keeping breadindex copernicusZahedan J Res Med Sci1390مسئول
38922216Investigating the Effectiveness of Protection Motivation, Perceived Self-Efficacy and Perceived Response Costs by Behavior of Breast Self-ExaminationscopusIJOGI1391اول
39922164A Study on Effect of Trance theoretical Model-based Educationa Intervention on Degree of Exercising by Female Adolescent, Tonekabon Township, 2011ISIJournal of Basic and Applied1391دوم
40922135burnout effect on self-esteem, social support and health Prsnlbhdashty city of YazdSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی تخصصی طب کار1392سوم
41922116Assessment of Physical Activity Among Female Students of Tonekabon- IranBased on Trans-theoretical Modelindex copernicusThrita J Med Sci1391اول
42922089A Survey on the Effects of the Pender's Health Promotion Model on Prediction of the Employees' Physical ActivitySID/Iranmedex/MagiranHealth Education & Health Promotion1392اول
4391970Comparision of Vacuum‑Asisted Closure and Moist Wound Dressing in the Treatment of Diabetic Foot UlcersPMCJournal of Cutaneous and Aesthetic Surgery1391پنجم به بعد
4490303Effects of Education on the Knowledge and Self-efficacy of Health Volunteers about the Necessity of Moldy Bread Separation from Other Bread Waste(Emro (IMEMRJournal of Sabzevar University of Medical Sciences1390اول
4589678کیفیت زندگی سالمندان شهر سبزوار(Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار1389سوم
4689551Views of users towards the quality of hospital information system in training hospitalsscopusJournal of Research in Health Sciences1389دوم
4789514Prevalence of anemia in type 2 diabetes and role of renal involvementPMCSaudi J Kidney Dis Transpl1389سوم
4888639effects of zinc supplementation in occurrence and duration of commoncold in school aged children during cold season: A double-blind placebo-controlledtrialISIiranian journal of pediatrics1388مسئول
4988521کم خونی در بیماران دیابتی نوع 2 و رابطه ی آن با درجه های مختلف درگیری کلیوی(Emro (IMEMRمجله غدد درون ریز1388سوم
5087332اثر جویدن آدامس در پیشگیری از ایلئوس پس از سزارینindex copernicusمجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387پنجم
5186516Effect of oral granisetron in uremic pruritusISIIndian J Dermatol Venereol Leprol1386پنجم
5286380بررسی عوامل مستعد کننده و آسیب های ناشی از تصادفات با موتورسیکلت در شهرستان مشهد سال 1384SID/Iranmedex/Magiranافق دانش1386دوم
5386182اثر گرانیسترون خوراکی در خارش بیماران اورمیکindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386پنجم به بعد
5486146مقایسه اثر تغذیه با پستان مادر و تغذیه با لوله بر میزان اشباع اکسیژن شریانی در نوزادان با وزن تولد کمتر از 1500 گرمindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی ایران1386سوم
5585108Effective factors in learning how to work with computer by students of Mashad School of Health and paramedcal sciencesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Medical Education1385دوم
5684020بررسی مشکلات و میزان تمایل خانواده جهت پذیرش و نگهداری بیماران روانی در منزل پس از ترخیص از بیمارستان های روان پزشکی شهرستان مشهدSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه علمی -پژوهشی اصول بهداشت و روانی1384چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963273بررسی میزان آگاهی آرایشگران زن ازمواد گندزدا در مشهد مقدس 1395دومین همایش بین‌المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایداریزدپوستر1396خير
2963244evaluation of knowledge and attitude of middle aged women about halal food and its effects on generation health in dargaz1st international halal conferenceمشهدپوستر1396بله
3963243the effect of pork consumption on human health1st international halal conferenceمشهدپوستر1396بله
4961858health literacy and womens problems about breast cancer in health centers of mashhad (iran)the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396بله
5961856effects of education based on sick building syndrome on students living in dormitories - mashhad university of medical sciencec-2017the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396بله
6961855the relationship between religion health social networking in student mashhad university of medical sciencesthe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396بله
7961853health religious and effective forms of communication in disasters in mashhad university of medical sciencesthe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396بله
8961852the study of domestic accidents prevention behaviors based on protection motivation theory among mothers with children less than 6 years covered by health centers in torbatheydarieh city in 2016the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
9961848the investigation of the impact of hbm based training on bse in women referred to health centers in torbat heydaryiehthe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
10961847an investigation of the perceived barriers of the performance of women referring to health centers on bsethe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396بله
11961846compared the relationship between spiritual well-being of students and staff mashhad university of medical sciencesthe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396بله
12961845assessing health belief model structures on nutritional behaviors of pregnant women referred to health centers in torbat heydariyeh citythe 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396بله
13961828Applying Socio Ecological Model to Improve Women’s Physical Activity: A Randomized Control Trialکنگره بین المللی آموزش بهداشت وارتقای سلامتاصفهانپوستر1396خير
14961827The impact of interventions based on new communications technology to promoting women’s Physical activityبین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتاصفهانسخنرانی1396خير
15961665health literacy and womens problems about breast cancer in newly diagnosed with breast cancer in health centers of mashhad (iran)the 3rd international and 8th national congress on health education and promotionاصفهانپوستر1396خير
16960680بررسی سلامت معنوی و استفاده از امکانات تلفن همراه در پرسنل شاغل در شرکت زعفران مشهد در سال 96دهمین همایش تازه های علوم بهداشتیتهرانپوستر1396بله
17953033بررسی روش های شیمیایی مبارزه با ناقلین توسط شرکت های طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی مشهد(93-1391)هجدهمین همایش ملی بهداشت محیطشیرازپوستر1394خير
18951134Effects of a psychosocial intervention based on Transtheoretical Model on breast self-examination attitudes and behaviorsیازدهمین کنگره بینالمللی سرطان پستانتهرانپوستر1394خير
19951005اثرات مداخله روانشناسی اجتماعی مبتنی بر تئوری انگیزشی محافظت پستاناولین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره سالیانه سرطان پستان تهرانتهرانسخنرانی1394خير
20950403بررسی سواد سلامت بازرسین بهداشت محیط نسبت به مراحل اجرایی ماده 13 در سال 1392آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایرانتهرانپوستر1395بله
21950402ارزیابی نگرش بازرسان بهداشت محیط در ارتباط با ماده سیزدهم از قانون خوردنی و آشامیدنیآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایرانتهرانپوستر1395بله
22942604The Investigate Factors on Screening of the Breast Cancer Based on PMT Model in healthy volunteersThe 1st National Health Sciences Students Congressمازندرانپوستر1394خير
23942493چرا نیاز به رجوع مجدد به پیشرفتهای دوران رضوی به روش امروزی ضرورت دارد؟همایش کشوری فرهنگ تمدن پزشکی در عصر رضویمشهدپوستر1394بله
24942084development and psychometric assessment tools breast self examination based on protection motivation theoryinternational tehran breast cancer congressتهرانپوستر1394خير
25935548The Relationships among Health Literacy, Self-Efficacy and Self-Care Behaviors in Clients with Type 2 Diabetes Mellitus2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
26935128The Most Important Challenges in the Nutritional Status of Elderly People in Mashhad Ali ibn Abi Talib Health Centre2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
27935127Prediction of Osteoporosis Preventive Behaviors Using the Health Belief Model2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394بله
28935126The Impact of an Educational Intervention on Preventive Behaviors in Osteoporosis among Women: Application of the Health Belief Model2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
29935125Evaluation of Physical Activity by Using the Theory of Planned Behavior Among Kalat elderly, 20142nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
30935123Malnutrition Status Assessment in Elderly people Referred to Mashhad Health Centers Based on MNA In 20142nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394خير
31935122The Most Important Challenges in the Nutritional Status of Elderly People in Ali Ibn Abi Talib Health Centre of Mashhad2nd International & 6th National Iranian Congress on Health Education and Promotionکرمانشاهپوستر1394بله
32933794بررسی رابطه سبک زندگی با میزان ابتلا پرفشاری خون در ساکنین80-3-ساله شهرستان رشتخواردرسال1392سومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت-سبک زندگی سالمبیرجندپوستر1392خير
33933793میزان دسترسی مراجعین به مطب دندانپزشکان عمومی شهر سبزواردرسال1392اولین همایش علمی-پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوارسبزوارپوستر1393بله
34933469رابطه بین استفاده از اینترنت با خصومت و خشم در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقائ سلامتتهرانپوستر1391خير
35933466وابستگی به اینترنت و پرخاشگری کلامی و فیزیکی: یک مطالعه توصیفیهشتمین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشوربجنوردپوستر1391خير
36932798بررسی رابطه سبک زندگی با میزان ابتلا به پرفشاری خون در ساکنین 80- 30 ساله شهرستان رشتخواردر سال 1392سومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامتبیرجندپوستر1392خير
37931801بررسی قدرت پیش بینی کنندگی سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار فعالیت بدنی در زنان شهر مشهدپانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشورشاهرودسخنرانی1393خير
38925125تاثیر آموزش بر تنظیم خواب نوزادان مادران باردار در سال 92 در سطح مرکز بهداشت شهرستان فردوسسومین سمینار سراسری تغذیه و تکامل و رشد نوزادان و کودکانمشهدپوستر1392بله
39925124تاثیر آموزش مصرف صبحانه در دانش آموزان ابتدایی شهرستان سبزواردرسال 92سومین سمینار سراسری تغذیه، تکامل و رشد نوزادان و کودکانمشهدپوستر1392بله
40925111بررسی میزان شناخت و کاربرد تکنولوژی نوین ( رسانه های دیجیتال) در پرسنل مراکز بهداشتی درمانی شهرستان نکا در سال91همایش ملی پژوهش های کاربردی در ارتقاء سلامتخوراسگان اصفهانپوستر1392خير
41925064بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل فرا نظریه ای بر میزان رفتارهای ورزشی دانش آموزان شهر تنکابن در سال 90پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392خير
42924300بررسی اثربخشی تئوری انگیزش حفاظت در حوزه آموزش رفتارخود آزمایی پستان، مطالعه سیستماتیکپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392خير
43924299معیارهای طراحی مالتی مدیا ( چند رسانه ایهای ) مناسب در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392بله
44924298بررسی مقایسه میزان استفاده از روش های آموزشی شفاهی، چاپی و تکنولوژی نوین ( رسانه های دیجیتال) در پرسنل مراکز بهداشتی درمانی شهرستان نکا در سال 91پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392خير
45924297بررسی میزان کاربرد اینترنت در امور ارتباطی ، آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی مشهد- 1391پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392خير
46924295تاثیر کیفیت آموزش و مراقبت پزشک بر سطح هموگلوبین A1c بیماران دیابتی نوع IIپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392خير
47924231بررسی مقایسه تاثیر آموزش به روش مالتی مدیا چند رسانه ای و سخنرانی بر یادگیری ، نگرش و عملکرد دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی در مورد یکی از بیماریهای غیر واگیرپنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتتهرانپوستر1392بله
48923027شیوع بارداری ناخواسته و فاکتورهای موثر بر آن در زنان شهر مشهداولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391خير
49922492بررسی2nd WORLD CONFERENCE on PSYCHOLOGY and SOCIOLOGYantalyaسخنرانی1391خير
50922491مقایسه تغییرات فصل و آب و هوا در تاثیر مداخله آموزشی بر فعالیت جسمانی منظم بزرگسالان با استفاده از الگوی مراحل تغییر2nd WORLD CONFERENCE on PSYCHOLOGY and SOCIOLOGYantalyaسخنرانی1391خير
5191894SPONTANEOUS AORTOCAVAL FISTULA: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW19th Euro ChapFrance, Parisسخنرانی1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1980آموزش و پیشگیری از سرطان پستان1395تالیف
21423درسنامه مدیریت آموزه های برنامه فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی - جلد اول1395تالیف
31081سالمندی و سلامت1394تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه