علی  طلعتی فدافن
خلاصه عملکرد علی  طلعتی فدافن
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علی طلعتی فدافن

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علی طلعتی فدافن رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : اندودنتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : talatia@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
دندانپزشکیدکترای حرفه ای1366دندانپزشکی
اندودنتیکسدندانپزشک متخصص1370دندانپزشکی

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940138بررسی تأثیر پروپولیس و خمیر آنتی بیوتیک سه گانه برRevascularization دندان های نابالغ سگمجریپایان یافتهبلي
2900126بررسی میزان بیان فاکتورهای VIII, VEGF در رژنراسیون پالپ دندانهای غیر زنده با اپکس بالغ و نابالغ سگ با استفاده از PRPمجریپایان یافتهبلي
389309بررسی هیستوپاتولوژیک اثر درمان با لیزرهای کم توان InGaAlP و GaAs بر نسج پالپ و تشکیل پل عاجی پس از پوشش مستقیم پالپ دندان سگمجریپایان یافتهبلي
488199بررسی مقایسه ای فعالیت ضد میکروبی ProRootMTA و NEC مخلوط شده با غلظتهای متفاوت کلرهگزیدینمجریپایان یافتهبلي
587441بررسی آزمایشگاهی تاثیر انحنای کانال بر تطابق گوتاپرکا با دیواره های کانالهای پرشده با سیستم Herofill soft- core مجریپایان یافتهبلي
686045مطالعه آزمایشگاهی مقایسه سه سیستم چرخشی Mtwo, Medin و Race در تهیه و آماده سازی کانال ریشه دندانمجریپایان یافتهخير
783167بررسی چگونگی توزیع تنش در دندان با آپکس باز به روش Finite elementمجریپایان یافتهخير
882412بررسی تاثیر کاربرد سرما با دستگاه کرایوسرجری در بی حس کردن دندانهای با پالپ آماسی گربهمجریپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1952303The Effect of Low Level Laser Therapy on Direct Pulp Capping in DogsISIJournal of Lasers in Medical Sciences1395چهارم
2924669Comparative Study of Lidocaine and Lidocaine­ Mannitol in Anesthetizing Human Teeth with Inflamed PulpsPMCIranian endodontic journal1385اول و مسئول
392452The Influence of Frequency of Instrument Application on Apically Extruded Debris in Three Instrumentation TechniquesPMCDental Research Journal1385چهارم
4923772The influence frequency on apical extrosion of debris in three instrumentation TechniquesPMCJournal of Dental Research1384چهارم
5923455Evaluation of usage of cooling whit cryosurgery in anesthetization of inflammed pulp in catChemical Abstractمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان1384دوم
6922113Shaping Ability of Nickel-Titanium Rotary Instruments in Curved Root CanalsPMCiranian endodontic journal1392اول
789663Evaluation and Comparison of Apical Leakage Following Root Canal Dressing with Different Calcium Hydroxide Preparations Chemical AbstractShiraz Univ Dent J1389چهارم
889510In-vitro evaluation of the effect of canal curvature on adaptation of gutta-percha in canals obturated with HEROfill system by CBCTPMCJournal of oral science1389دوم
986644Forced eruption of adjoining maxillary premolars using a removable orthodontic appliance: a case reportISIJ Oral Sci1386دوم
1086205بررسی آزمایشگاهی ریزنشت آبیکالی دو ماده Biocalex و MTA سفید جهت پر کردن حفرات رتروگرید انتهای ریشه دندانسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه