سید کاظم  فاطمی
خلاصه عملکرد سید کاظم  فاطمی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سید کاظم فاطمی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سید کاظم فاطمی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : پریودانتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : fatemik@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971467ارزیابی تأثیر آلودرم بر افزایش ضخامت عمودی بافت نرم هم‌زمان با ایمپلنت‌گذاری: کارآزمایی بالینیمجریدر دست اجرابلي
2970862بررسی بروز ژن های Transient receptor potential vanilloid-1 و تعیین مسیر سیگنال دهی آن بر فسفو لیپاز 2 A در بیماران مبتلا به پریودنتیت پیشرفته مزمنمجریدر دست اجرابلي
3970399بررسی MMP-3 (matrix metalloproteinase -3) وMMP-9(matrix metalloproteinase -9) در بافت لثه بیماران پریودنتیت مزمن و مقایسه آن با افراد سالم به روش PCRمجریدر دست اجرابلي
4960238بررسی Matrix metalloproteinase-8(MMP-8) در مایع شیار لثه و بزاق بیماران پریودنتیت مزمن و مقایسه آن با افراد سالم به روش Elizaمجریپایان یافتهبلي
5950360بررسی ارتباط پریودنتیت مزمن و افسردگیمجریپایان یافتهبلي
6950023بررسی اثرات ژل نانوداروی سینا کورکومین بر التهاب لثه در ژنژیویت مزمنمجریپایان یافتهبلي
7940475تأثیر استعمال دخانیات در بیان ژنهای FOXP3 و ROR gamma t و IL-8 در بافت لثه ای افراد مبتلابه پریودنتیت مزمنمجریپایان یافتهبلي
8930970: ارزیابی مقایسه ای میزان IL-17 و TGF-β در بافت بیماران مبتلا به پریودونتیت مزمن و مقایسه با میزان آن در بافت سالم به روش Real-time PCRمجریپایان یافتهبلي
9930962بررسی مقایسه ای کاربرد موضعی ژل مترونیدازول (Elyzol) و دبریدمان مکانیکال در درمان پری ایمپلنتایتیسمجریپایان یافتهبلي
10921162مقایسه میزان مالون دی آلدئید (MDA) در بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالممجریپایان یافتهبلي
11920357بررسی فراوانی و بار ویروسهای Cytomegalovirus, Epstein– Barr virus در بافت لثه، بزاق و مایع شیار لثه بیماران مبتلا به پریودنتیت مهاجم به روش Real Time polymerase chain reactionمجریپایان یافتهبلي
12910153بررسی فراوانی و بار ویروسهای Cytomegalovirus, Epstein –Barr virusدر بافت لثه، بزاق و مایع شیار لثه بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن به روش Real Time polymerase chain reactionمجریپایان یافتهبلي
13910152بررسی وضعیت شاخصهای پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
14910120بررسی وضعیت پریودونتال در بیماران مبتلا به ترومبوآنژیت اوبلیترانس (بیماری برگر)مجریپایان یافتهبلي
15900561بررسی وضعیت پریودنتال، DMFT و دردهای صورتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)مجریپایان یافتهبلي
1689541بررسی تغییرات کرست آلوئول پس از قرار دادن DFDBA و ممبران بین فلپ و استخوان بعد از قرار دادن ایمپلنت فوریمجریپایان یافتهبلي
1789448بررسی‍ Cytomegalovirus, Epstein –Barr virus وHerpes simplex virus در مایع شیار لثه ای بیماران مبتلا به پریودونتیت مزمن به روش polymerase chain reactionمجریپایان یافتهبلي
1889018 بررسی ویروسهایی CMV, EBV, HSVدربافت لثه بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن به روش PCRمجریپایان یافتهبلي
1988675بررسی تغییرات ابعادی ریج پس از نصب ایمپلنت های فوری در مقایسه با ساکت دندان تازه کشیده شدهمجریپایان یافتهبلي
2087703بررسی تأثیر ابتلا به پریودنتیت مزمن و استعمال دخانیات بر میزان بیان ژن TLR-2, TLR-4 در بافت لثه ایمجریپایان یافتهبلي
2187674بررسی میزان بیماریهای پریودنتال با شاخص توده بدن (BMI)مجریپایان یافتهبلي
2287567بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در پریودنتیت مزمن و پریودنتیت مهاجممجریپایان یافتهبلي
2387318بررسی مقایسه ای اثر خمیردندانهای گیاهی و شمیایی بر روی شاخص های لثه ای بیماران مبتلا به التهاب لثه(ژنژویت)مجریپایان یافتهبلي
2487217بررسی مقایسه ای اثرات دهانشویه های نانو سیل و کلر هگزیدین0.2% بر التهاب لثه مجریپایان یافتهبلي
2586603بررسی هیستولوژیک سطح تماس استخوان با میکروایمپلنتهای ارتودنسی به دنبال اعمال نیروی فوری و تأخیری در استخوان فک بالا و پایین سگمجریپایان یافتهبلي
26950072بررسی میزانInterleukin8 و CRP در مایع شیار لثه ای اطراف ایمپلنتهای دچار پری ایمپلنتیتیس و مقایسه آن با با مقادیر موجود در مایع شیار لثه اطراف ایمپلنتهای سالم به روش ELISAهمکارپایان یافتهبلي
27930919بررسی مقایسه ای کاربرد موضعی ژل کلرهگزیدین و درمان مکانیکال در درمان پری ایمپلنتایتیسهمکارپایان یافتهبلي
28910051ارزیابی پلاسمای غنی از پلاکت همراه DFDBA در حفظ ساکت های دندانی کشیده شده جهت کاربرد ایمپلنتهمکارپایان یافتهخير
2986709بررسی 5ساله میزان بقا و موفقیت انواع مختلف ایمپلنت های دهانی کاشته شده از سال 1379 تا 1384 در دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973732Relationship between BMI ≥25 and periodontal status: A case‒control studyISCJournal of Advanced Periodontology & Implant Dentistry1397دوم
2972526Comparative Evaluation of IL-17 and TGF-β Expression in Tissues of Patients with Chronic Periodontitis and Healthy Individuals Using Real-time PCRISCJournal of Advanced Periodontology & Implant Dentistry1397اول
3953911Evaluation of Alveolar Crest Changes following Buccal Bone Overbuilding in Immediate Implantation.PMCJournal of long-term effects of medical implants1395پنجم به بعد
4953834Comparison of relative TLR-2 and TLR-4 expression level of disease and healthy gingival tissue of smoking and non-smoking patients and periodontally healthy control patientsISIAUSTRALIAN DENTAL JOURNAL1392اول
5953824The role of light microscope and classic culture in detection of periodontal pathogens, Review of the LiteraturescopusResearch Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences1395اول
6953819Alopecia Areata Associated with Generalized Mild Chronic Periodontitis: A Case Report and Review of the Literature.scopusResearch Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences1394اول
7953809Comparison of Salivary Malondialdehyde (MDA) Levels in Patients with Chronic Periodontitis and Healthy CasesChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395سوم
8953795Dysbiosis of oral and Periodontal Ecologic System, Review of the LiteraturescopusResearch Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences1395اول
9953793Dimensional changes of hard and soft tissue after immediate implantation in comparison with conventional tooth extractionISIBANGLADESH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE1395دوم
10950066Clinical efficacy of an herbal mouth wash composed of Salix alba, Malva sylvestrais and Althaea officinalis in chronic periodontitis patientsISIJournal of Herbal Medicine1394پنجم
11940807Modified Widman flap procedure: With or without periodontal dressing?Chemical Abstractopen journal of stomatology1391سوم
12930399Effect of healing time on bone-implant contact of orthodontic micro-implants: a histologic studyPMCISRN Dentistry1393دوم
13924785Effect of Smoking on Gingival RecessionPMCDental Research Journal (The Offical Journal ofTorabinejad dental Research Center1387دوم
14924739Influence of moderate to severe chronic periodontitis on dental pulpPMCJournal of Indian Society of Periodontology1391اول
1590760 Evaluation of the Effects of Chronic Periodontitis on TLR-2 and TLR-4 Gene Expression in Gingival TissuesChemical AbstractJournal of Mashhad Dental School1390اول
1689671Histological evaluation of micro implant-bone interface following immediate versus delayed loading in a dog’s mandibular bone Chemical AbstractJournal of Islamic Dental Association of Iran1389دوم
1788382بررسی رابطه بیماری پریودنتال با بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی1388اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه