جمیله  قدوسی

 فعالیت های پژوهشی

 

جمیله قدوسی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): جمیله قدوسی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : اندودنتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : GhoddusiJ@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940452بررسي ارتباط ميان تست هاي حياتي، يافته هاي باليني ، راديوگرافي و وضعيت هيستولوژيک پالپ در دندان هاي داوطلبان کشيدن دندانمجریپایان یافتهبلي
2931531مقایسه تاثیر دو سیستم چرخشیProtaper وwave oneدر حذف Enterococcus. Faecalis از کانال ریشه دندان به روش آزمایشگاهیمجریپایان یافتهبلي
3922318اثر شست و شو دهنده کانال ریشه توسط endoactivator بر روی حیات انتروکوکوس فیکالیس درتوبولهای عاجی دندان های عفونی شده انسان به دنبال اینسترومنتیشن: به روش ازمایشگاهی مجریپایان یافتهبلي
4922104بررسی تأثیر کاربرد عصاره سیاه دانه به عنوان داروی داخل کانال بر دردهای پس از درمان ریشه: مطالعه کاراآزمایی بالینیمجریپایان یافتهبلي
5920276مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی مقایسه اثر پیش درمانی سه نوع داروی خوراکی Novafen، Naproxen و Ibuprofen بر میزان موفقیت بی حسی بلاک فک پایین در مولرهای با التهاب حاد غیر قابل برگشتمجریپایان یافتهبلي
6910281بررسی هیستولوژیک تاثیر سامانه دارورسانی آهسته رهش دگزامتازون بر پوشش مستقیم پالپ و پالپوتومی سطحی با MTA در دندانهای پرمولر انسان ( یک مطالعه کارآزمایی بالینی)مجریپایان یافتهبلي
7900321بررسی اثرات موتاژنیک (سیتوتوکسیک و ژنوتوکسیک) CEM در مقایسه با MTA مجریپایان یافتهخير
8900294بررسی اثر شعاع و انحنای کانال بر رفتارهای تورشنال سه سیستم فایل روتاری نیکل تیتانیوم توسط تحلیل مدل اجزاء محدودمجریپایان یافتهبلي
989825بررسی هیستولوژیک تأثیر PRP بر Regeneration پالپ دندانهای نان وایتال با اپکس نابالغ و بالغ سگمجریپایان یافتهخير
1089549مقایسه میزان بی حسی دندانهای مولر پایین با پولپیت حاد غیر قابل برگشت به روش مرسوم و Gow-gates به همراه انفیلتراسیون باکال یا لینگوالمجریپایان یافتهبلي
1189128مقایسه آزمایشگاهی میزان نفوذ سیلر در توبولهای عاجی کانالهای کرودار پر شده با رزیلون و سیلر Epiphany با گوتاپرکا و سیلر AH-Plus به وسیله SEMمجریپایان یافتهبلي
1289127مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکال کانالهای کرودار پرشده با رزیلون و سیلر Epiphany با گوتاپرکا و سیلر AH-Plus به روش Fluid filtrationمجریپایان یافتهبلي
1388288مطالعه میزان کفایت سیستم تزریق داخل استخوانی X-Tip و مقایسه آن با بی حسی داخل لیگامان به عنوان بی حسی های مکملمجریپایان یافتهبلي
1488237مقایسه تاثیر آماده سازی فضای پست توسط دریل های گیتس گیلدن و پیزوریمر بر ضخامت عاج باقیمانده در پرمولرهای دو ریشه فک بالا پس از درمان ریشهمجریپایان یافتهبلي
1586669بررسی میزان تطابق عوامل دنتین باندینگ و سیلر AH26 با عاج با استفاده از میکروسکوپ الکترونیمجریپایان یافتهبلي
1686496بررسی مقایسه ای اثر سمیت سلولی MTA و سمان جدید اندودنتیک (NEC) در محیط کشت سلول فیبروبلاست L929.مجریپایان یافتهخير
1786086تاثیر عوامل آنتی اکسیدان برریزنشت تاجی دندانهای قدامی غیرزنده سفید شدهمجریپایان یافتهخير
1885091مقایسه میزان نفوذ سیلر در داخل توبولهای عاجی و ریزنشت آپیکالی به دنبال استفاده از MTADمجریپایان یافتهخير
1984260مقایسه آزمایشگاهی کیفیت پرکردگی کانالهای C-shape پر شده با سه تکنیک مختلف پرکردگی کانالمجریپایان یافتهخير
2084040بررسی میزان ریزنشت باکتریال بدنبال استفاده از MTAD به عنوان شستشو دهنده نهایی کانال ریشه بهمراه دو نوع سیلر کانال ریشهمجریپایان یافتهخير
2183150ارزیابی میزان دقت آپکس یاب الکترونیکی نسل جدید توسط رادیوگرافی پری آپیکالمجریپایان یافتهخير
2283119ارزیابی مقایسه ای روند هیستولوژیک ترمیم بدنبال قرار دادن MTA بصورت ارتوگرید و رتروگرید بعنوان ماده پر کننده انتهای ریشه در جراحی دندان گربهمجریپایان یافتهخير
2383066ارزیابی خواص بیومکانیکی ریشه دندان، بدنبال دو روش مختلف آماده سازی و پرکردن کانال ریشهمجریپایان یافتهخير
2482403بررسی اثر بخشی تکنیک های چرخشی در مقابل دستی بر میزان مواد باقیمانده بر سطح کانال و مواد خارج شده از آپیکال در طی درمان مجدد ریشهمجریپایان یافتهبلي
2582120ارزیابی بالینی در رادیوگرافیک میزان موفقیت بستن پرفوراسیونهای ریشه با استفاده از MTAمجریپایان یافتهخير
2682110بررسی مقاطع عرضی کانالهای کلسیفیه به وسیله استریومیکروسکپمجریپایان یافتهخير
2782070بررسی تاثیر هیدروکسید کلسیم به عنوان داروی داخل کانال در کاهش درد و تورم پس از درمان ریشه دندانهای نکروزهمجریپایان یافتهخير
2880092مقایسه اثر آمالگام و مینرال تری اکساید اگریگیت(MTA) بر رده های فیبروبلاست لثهمجریپایان یافتهخير
2980091تعیین شاخص هیستوپاتولوژی ، مربوط به زمان غیر قابل برگشت شدن سیر پاتولوژی بیماریهای پالپمجریپایان یافتهخير
3080088بررسی مقایسه ای هیستوپاتولوژی بیماریهای پالپ و پری آپیکال دندان ، در صورت مشابه بودن عوامل اتیولوژی آنهامجریپایان یافتهخير
31910124بررسی شیوع ضربات دندانی و میزان آگاهی مربیان و ورزشکاران ورزشهای تماسی(رزمی) از نحوه مدیریت این حوادث در سال 1391در مشهدهمکارپایان یافتهبلي
32901054بررسی شیوع ضربات دندانی و میزان آگاهی والدین و معلمین مدارس ابتدایی از نحوه مدیریت این حوادث در سال 1391در مشهدهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1962720Histological Evaluation of the Effect of Platelet-rich Plasma on Pulp Regeneration in Nonvital Open Apex Teeth: An Animal StudyMedlineThe journal of contemporary dental practice1396اول
2962048Human Pulp Response to Direct Pulp Capping and Miniature Pulpotomy with MTA after Application of Topical Dexamethasone: A Randomized Clinical Trial.PMCIranian endodontic journal1395دوم
3951908Prevalence of Traumatic Dental Injuries among Contact Sport Practitioners in Northeast of Iran in 2012ISCJOURNAL OF DENTAL MATERIALS AND TECHNIQUE1395دوم
4951855. Knowledge of sportsmen and coaches about dental trauma in 2011 in MashhadChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1394سوم
5941021Anterior Traumatic Dental Injuries in East Iranian School Children: Prevalence and Risk FactorsPMCiranian endodontic journal1393سوم
6940335Five-year results of vital pulp therapy in permanent molars with irreversible pulpitis: a non-inferiority multicenter randomized clinical trialISIClinical oral investigations1393پنجم
7940037Choice of Treatment Plan Based on Root Canal Therapy versus Extraction and Implant Placement: A Mini Review.PMCIranian endodontic journal1394سوم
8933984A Review on Vital Pulp Therapy in Primary TeethPMCIRANIAN ENDODONTIC JOURNAL1393دوم
9930257New Approaches in Vital Pulp Therapy in Permanent TeethPMCiranian endodontic journal1392اول
10924851Genotoxicity and cytotoxicity of mineral trioxide aggregate and calcium enriched mixture cements on L929 mouse fibroblast cellsISIDental Materials Journal1392مسئول
11924641مقایسه میزان ریزنشت در دندانهای درمان ریشه شده بدون حضور اسمیر لایرSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشور1383
12924093Scanning electron microscopic evaluation of dentinal tubule penetration of Epiphany in severely curved root canalsPMCEuropean journal of dentistry1392مسئول
13924082Two-year results of vital pulp therapy in permanent molars with irreversible pulpitis: an ongoing multicenter randomized clinical trialISIClinical Oral Investigation1392مسئول
14923837مقایسه اثر لیدوکائین مرفین با لیدوکائین در بی حس کردن دندانهای انسان با پالپ آماسیscopusمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1383مسئول
15923824بررسی هیستولوژیک پالپ دندان در مبتلایان به بیماریهای پریودنتالChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد،1382اول و مسئول
16922441Vital Pulp Therapy with Three Different Pulpotomy Agents in Immature Molars: A Case ReportPMCiranian endodontic journal1392مسئول
1792222The Sealing Ability of Resilon and Gutta-Percha in Severely Curved Root Canals: An In Vitro StudyPMCj dent(tehran)1391دوم
18922152RESIDUAL DENTIN THICKNESS OF BIFURCATED MAXILLARY PREMOLARS FOLLOWING TWO POST SPACE PREPARATION METHODSPMCIranian Endodontic Journal1392اول
19921428maxillary central incisor double tooth: a case reportISCمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان1385اول و مسئول
2091319Clinical and radiographic evaluation of vital pulp therapy in open apex teeth with MTA and ZOEPMCThe New York state dental journal1391اول
2191032One-year results of vital pulp therapy in permanent molars with irreversible pulpitis: an ongoing multicenter, randomized, non-inferiority clinical trialISIClinical Oral Investigations1391سوم
2291015Comparison of the anaesthetic efficacy of and heart rate changes after periodontal ligament or intraossoeus X-Tip injection in mandibular molars: A randomized controlled clinical trialISIInternational Endodontic Journal1391سوم
2390757A nonsurgical endodontic treatment in open-apex and immature teeth affected by dens invaginatus: Using a collagen membrane as an apical barrierISIJournal of the American Dental Association1390مسئول
2490530Calcium-enriched mixture cement as artificial apical barrier: A case seriesPMCJournal of conservative dentistry1390چهارم
2589737Periapical status and quality of root canal fillings and coronal restorations in Iranian populationindex copernicusIranian Endodontic Journal 1389پنجم
2689733Healing process following application of set or fresh mineral trioxide aggregate as a root-end filling materialPMCEur J Dent1389دوم
2789211Treatment of a two-canal maxillary lateral incisorPMCThe New York state dental journal 1389مسئول
2889208Correlation between sealer penetration and microleakage following the use of MTAD as a final irrigantISIAustralian Endodontic Journal 1389مسئول
2989047Effects of two antioxidants on the microleakage of resin-based composite restorations after nonvital bleachingPMCThe journal of contemporary dental practice1389سوم
3088721Effect of Antioxidant agents on coronal microleakage of bleached non- vital anterior teethindex copernicusJournal of Isfahan Dental School1388دوم
3188619Evaluation of dentinal tubule penetration after the use of dentin bonding agent as a root canal sealerISIjournal of endodontics1388دوم
3288593 MTA pulpotomy of human permanent molars with irreversible pulpitisISIAUSTRALIAN ENDODONTIC JOURNAL1388پنجم
3388589A histopathological study of the pulp of dogs' teeth after induction of experimental pulp inflammation for different periods of time ISIJournal of Microscopy1388اول
3488488تأثیر عوامل آنتی اکسیدان بر ریزنشت تاجی دندان های قدامی غیر زنده سفید شدهindex copernicusمجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان1388دوم
3587519A Comparison between Amalgam and MTA in Repairing Furcal PerforationChemical Abstractjournal of dentistry tehran university of medical sciences1387مسئول
3687500میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستان های منطقه 1 شهر تهران در مورد ایدز در سال 1385Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی1387چهارم
3787374 Endodontic re-treatment of maxillary second molar with two separate palatal roots: A case report index copernicusIranian endodontic journal1387مسئول
3887371Cytotoxic effect of a new endodontic cement and mineral trioxide aggregate on L929 line culture index copernicusIEJ1387مسئول
3987249Comparison of Mineral Trioxide Aggregate's Composition with Portland Cements and a New Endodontic Cement ISIJOURNAL OF ENDODONTICS 1388چهارم
4087167مقایسه میزان نفوذ دو نوع سیلر مختلف به داخل توبولهای عاجی و میزان ریزنشت آپیکالی به دنبال استفاده از MTAD به عنوان شستشو دهنده نهایی سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1387اول و مسئول
4186618An evaluation of microbial leakage after using MTAD as a final irrigationPMCN Y State Dent J. 2007 Apr1386اول
4286574اثر روش های گوناگون Obturation برکیفیت پرکردگی کانال های c شکل دندان های مولر (Emro (IMEMRمجله دندانپزشکی علوم پزشکی شیراز 1386اول
4386573Mandibular Canine with two separated canalsPMCnew york state dental journal1386اول
4486572Endodontic Treatment of Maxillary ‍central Incisor with two rootsPMCnew york state dental journal1386اول
4586535 Mandibular First Molar with four distal canals ISIJOURNAL OF ENDODONTICS 1386اول و مسئول
4686431Clinical and radiographic evaluation of root perforation repair using MTA.ISIN Y State Dent J1386مسئول
4786364An in-vitro evaluation of sealing ability of real seal using fluid filtrationSID/Iranmedex/MagiranIranian Endodontic Journal1386سوم
4886346the long term effect of saline and phosphate buffer solution on MTA: an SEM and EPMA investigationSID/Iranmedex/MagiranIranian Endodontic Journal1386چهارم
4986220گزارش مورد : درمان ریشه دندان مولر دوم 4 ریشه فک پایینسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386مسئول
5086212مقایسه خواص بیومکانیکی ریشه دندان، به دنبال دو روش مختلف آماده سازی و پرکردن سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1386اول و مسئول
5186020بررسی مقایسه ای میزان مواد به جا مانده بر دیواره های کانال در طی درمان مجدد ریشه با استفاده از تکنیک های آماده سازی دستی وچرخشیChemical Abstractمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان1386مسئول
5286003اثر روشهای گوناگون برکیفیفت پرکردگی کانال های c شکل دندان های مولرChemical Abstractمجله داندانپزشکی علوم پزشکی شیراز1386مسئول
5385218Endodontic treatment of a supernumerary tooth fused to a mandibular second molar: a case reportISIJournal of oral science1385اول
5485142بررسی چسبندگی و مورفولوژی سلولهای استئوپلاست انسان در مجاورت MTA‌سفید، MTA تیره و IRM بعنوان مواد پرکننده انتهای ریشه توسط اسکن میکروسکپ الکترونیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1385مسئول
5585004دندان دوتایی ثنایای پیشین فک بالاSID/Iranmedex/Magiranمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 1385اول
5685003Tow symmetrical maxillary first molars with two disto-buccal root canals (Emro (IMEMRIEJ 1385اول
5782002مقایسه هیستولوژیک اثر آستمیزول (داروی آنتی هیستامین) بر آماس حاد ناحیه آپیکال پس از درمان ریشه در گربهSID/Iranmedex/Magiranدانشگاه شهید بهشنی تهران1382سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1924498ارزیابی اثرات ژنوتوکسیک دو سمان دندانپزشکیIranian association for dental research (IADR)تهرانپوستر1392خير
2923065فارسیاولین سمپوزیوم انجمن اندودانتیست های ایرانتهرانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1859مینرال ترای اکساید اگریگیت در دندانپزشکی: از آماده سازی تا بهره وری2014تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه