محمدجواد  مقدس مشهد
خلاصه عملکرد محمدجواد  مقدس مشهد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدجواد مقدس مشهد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدجواد مقدس مشهد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : دندانپزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : MoghaddasMJ@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980016بررسی میزان آزادسازی یون های فلوراید و کلسیم توسط cention n تحت شرایط اسیدی و خنثی و مقایسۀ آن با گلاس آینومرمجریدر دست اجرابلي
2971353بررسی ریزنشت ماده ترمیمی سنتیون ان در ترمیم های کلاس دو و مقایسه آن با آمالگام و کامپازیت های خلفیمجریدر دست اجرابلي
3951067بررسی تاثیر استفاده از نانوفلوروهیدروکسی آپاتیت به عنوان فیلر در ادهزیو دندانی با پایه Bis-GMA بر مقاومت به دمینرالیزاسیون عاجمجریپایان یافتهبلي
4950464بررسی تاثیر ضخامت و اپسیته های مختلف ونیرهای سرامیکی لیتیم –دی سیلیکات بر استحکام باند سمان رزینی لایت کیور به مینا دندانمجریپایان یافتهبلي
5940457تاثیر زمان نگهداری برروی خواص مکانیکی ادهزیوهای یونیورسالمجریپایان یافتهبلي
6931370تحلیل هزینه-اثربخشی استفاده از کامپوزیت در مقایسه با آمالگام در ترمیم دندان های خلفی در سال 1394 در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
7931008بررسی مقاومت به شکست و ریزنشت رزین کامپازیتهای bulk-fill با ادهزیوهای توتال اچ و سلف اچ در ترمیمهای کلاس دو مجریپایان یافتهبلي
8930116بررسی دوام بهبود زیبایی ایجاد شده در ضایعات white spot بوسیله تکنیک resin infiltration مجریپایان یافتهبلي
9900544مقایسه استحکام باند برشی پرسلن فلدسپاتیک توسط سمانهای خود چسبنده و مرسوم به مینا و عاجمجریپایان یافتهبلي
1088363بررسی کلینیکی پارامترهای پریودنتال در ترمیم های صحیح دندانپزشکی مجاور لثهمجریپایان یافتهخير
1187889مقایسه آزمایشگاهی قدرت باند براکتهای ارتودنسی با و بدون اچ کردن سطح مینامجریپایان یافتهبلي
1287323بررسی مهارتهای مطالعاتی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 88-1387مجریپایان یافتهبلي
1387322بررسی واحد پایان نامه ازدیدگاه دانشجویان و اساتیددانشکده دندانپزشکی مشهددرسال تحصیلی 88-87 مجریپایان یافتهبلي
1487215تاثیر رزین هیدروفوب پس از کاربرد دنتین ادهزیوهای سلف اچ و توتال اچ بر نانو لیکیج مجریپایان یافتهبلي
1586522بررسی آزمایشگاهی گیر یک پست داخل ریشه گلاس فایبر ایرانی و دو نوع مشابه خارجیمجریپایان یافتهخير
1686140بررسی آزمایشگاهی تاثیر روشهای مختلف آماده سازی سطحی بر استحکام باند پستهای کامپازیتی تقویت شده با کوارتز مجریپایان یافتهبلي
1784258بررسی کلینیکی و هسیتولوژیک پاسخ پالپی دندانهای انسان پس از Power bleachingمجریپایان یافتهخير
1880085مقایسه آزمایشگاهی مقاومت به سایش دو نوع کامپازیت در ترمیمهای کلاس 1 با و بدون استفاده از شاخص اکلوزالیمجریپایان یافتهخير
19980586ساخت نوعی رزین انفیلترانت آزمایشگاهی حاوی ذرات معدنی کننده ، بررسی درجه تبدیل آن و تأثیر آن بر روی رنگ ضایعات اولیۀ میناییهمکارعقد قراردادخير
20971215ارزیابی اثر روش های مختلف آماده سازی سطح سرامیکهای هیبرید بر استحکام باند به کامپازیت رزینهمکاردر دست اجرابلي
21961071مقایسه اثر لاینرهای بیواکتیوگلاس، گلاس ینومر و لیزر اربیوم یاگ روی رمینرالیزاسیون عاج: یک مطالعه آزمایشگاهیهمکارپایان یافتهبلي
2288096بررسی نظر اساتید و دانشجویان در مورد آزمون (DOPS) Direct Observation of Procedural Skills )آزمون مشاهده مستقیم مهارتهای عملی( در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
2386238بررسی آزمایشگاهی استحکام و نوع شکست دندانهای ثنایای فک فوقانی ترمیم شده با یک پست گلاس فایبر ایرانی و دو نوع پست مشابه خارجی. همکارپایان یافتهخير
2481032مقایسه آزمایشگاهی استحکام باند برشی آمالگام به عاج با استفاده از 4 سیستم چسبنده عاجیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980066Effect of hydrophobic resin following different dentin bondings application on nanoleakage of composite restorationsISCمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران1397اول
2973241Fracture Resistance Evaluation of Bulk-Fill Composite Resins with Total-Etch and Self-Etch Adhesives in Class II RestorationsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1397اول
3973240Microleakage Evaluation of Bulk-fill Composites Used with Different Adhesive SystemsISCJournal of dental biomaterials1397دوم
4971041Formulation and mechanical characterization of a semi-crystalline nano-fluorine hydroxyapatite-filled dental adhesiveISIJournal of the Australian Ceramic Society1397سوم
5962455Comparison of the shear bond strength of self-adhesive resin cements to enamel and dentin with different protocol of applicationPMCElectronic Physician1396اول
6961196The Effect of Lithium Disilicate Ceramic Thickness and Translucency on Shear Bond Strength of Light-cured Resin CementISCjournal of dental materials and techniques1396اول
7941604Evaluation of bond strength of orthodontic brackets without enamel etching.PMCJournal of clinical and experimental dentistry1394چهارم
8932653Effect of thermo-mechanical load cycling on the fracture strength of upper central incisor restored with three different types of glass-fiber postsISCJournal of Dental Medicine1393دوم
9932234Microleakage evaluation of adhesive systems following pulp chamber irrigation with sodium hypochlorite.PMCJ Dent Res Dent Clin Dent Prospects1392اول
10930700Laboratory evaluation of fracture resistance of upper central incisors restored with three glass fiber postsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان1392سوم
11924693Clinical Evaluation of Periodontal Parameters in Correct Marginal Dental RestorationsISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1391
1290531A retrospective clinical evaluation of success rate in endodontic-treated premolars restored with composite resin and fiber reinforced composite postsPMCJournal of conservative dentistry1390چهارم
1389047Effects of two antioxidants on the microleakage of resin-based composite restorations after nonvital bleachingPMCThe journal of contemporary dental practice1389دوم
1488651effect of posts on the fracture resistance of load-cycled endodontically-treated premolars restored with directcomposite resinISIj contemp dent pract1388سوم
1588360تاثیر روش های مختلف آماده سازی سطحی بر استحکام باند پست های کامپوزیتی تقویت شده با کوارتز: بررسی آزمایشگاهی(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول
1687419بررسی میزان گیر دو نوع پست پیش ساخته سمان شده با دو نوع سمانسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387اول
1787406ارزیابی کلینیکی یک ساله ترمیم های آمالگام کلاس IIسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387دوم
1886233تاثیر فیلر بر ریزنشت ادهزیوهای سلف اچ با عاج و بررسی نمای مرفولوژی ناحیه حدفاصل با میکروسکوپ الکترونیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386دوم
1986038مقایسه آزمایشگاهی مقاومت به سایش دو نوع کامپوزیت در ترمیم های CII با و بدون استفاده از ایندکس اکلوزال Chemical Abstractمجله دندانپزشکی1386مسئول
2086004اثر روشهای گوناگون قرارگیری وکیورینگ بر ریزسختی کامپوزیت در ترمیم های کلاس یکChemical Abstractمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1940242اثر سدیم هیپوکلریت بر ریزنشت سیستم های ادهزیو رزینپنجاه و پنجمین کنگره علمی بین المللی سالیانه انجمن دندانپزشکی ایرانتهرانپوستر1394خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه