محمدحسن  ضرابی
خلاصه عملکرد محمدحسن  ضرابی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدحسن ضرابی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدحسن ضرابی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : اندودنتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : zarrabimh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
اندودانتیکسدندانپزشک متخصص1368دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1900127بررسی هیستولوژیک تأثیر propolis بررژنریشن پالپ دندانهای غیر زنده با اپکس بالغ و نابالغ سگمجریپایان یافتهبلي
289549مقایسه میزان بی حسی دندانهای مولر پایین با پولپیت حاد غیر قابل برگشت به روش مرسوم و Gow-gates به همراه انفیلتراسیون باکال یا لینگوالمجریپایان یافتهبلي
388122بررسی ایمنوهیستوشیمی فیبرونکتین و تناسکین در دندانهای پرمولر پالپ کپ شده توسط MTA و CEMمجریپایان یافتهبلي
487097مقایسه آزمایشگاهی دقت دو اپکس یاب الکترونیک (Foramatron V و Ipex ) در تعیین طول کانالمجریپایان یافتهخير
586726بررسی مقایسه ای فعالیت ضد میکروبی سه سمان NEC- MTA,Portlandمجریپایان یافتهبلي
686069مقایسه آزمایشگاهی تعداد کانالهای آماده سازی شده منجر به نقص یا شکستگی در 3 سیستم چرخشی در کانالهای با انحنای شدیدمجریپایان یافتهبلي
785037اثر انحنای کانال ریشه دندان بر ایجاد نقص در فایلهای چرخشیمجریپایان یافتهخير
884458اثر Torqueو Manual glide path بر میزان نقص یا شکستگی فایل های چرخشی در آماده سازی کانال ریشه دندانمجریپایان یافتهخير
984296مطالعه آزمایشگاهی مقایسه ای تعداد کانال های آماده سازی منجر به نقص یا شکستگی وسایل در سه سیستم چرخشیمجریپایان یافتهخير
1084260مقایسه آزمایشگاهی کیفیت پرکردگی کانالهای C-shape پر شده با سه تکنیک مختلف پرکردگی کانالمجریپایان یافتهخير
1184071بررسی روند هیستولوژیک ترمیم پرفورشنهاهی مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولر سگ با استفاده از MTA تیره، MTA سفید و سمان پرتلندمجریپایان یافتهخير
1283147بررسی آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی سه ماده رتروگرید MTA سفید و MTA تیرع و سمان پرتلندمجریپایان یافتهخير
1383108مقایسه اثر بخشی ترامادول هیدروکلراید و ایبوپروفن بر کاهش درد پس از درمان کانال ریشه دندانمجریپایان یافتهخير
1483084بررسی آزمایشگاهی مقایسه مقدار دبری خارج شده از فورامن آپیکال در استفاده از تکنیک های آماده سازی دستی و سه سیستم چرخشی پروفایل، ریس و فلکس ماسترمجریپایان یافتهخير
1583008مطالعه آزمایشگاهی مقایسه آماده سازی کانال توسط سه سیستم چرخشی با استفاده از سی تی اسکنمجریپایان یافتهخير
16901027بررسی علل کشیدن دندان و ارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک در مراجعه کنندگان برای کشیدن دندان دائمی به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
1783038بررسی میزان IL-IB توسط استئوبلاستهای انسانی در مجاورت MTA ، MTA تیره، سمان پرتلند و IRM به عنوان مواد پرکننده انتهای ریشههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980377Root Canal Therapy of First and Second Mandibular Premolars with Three Root Canals; Report of a CaseChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395سوم
2970882Efficacy of and Gow-Gates Techniques in Mandibular Molars with Symptomatic Irreversible Pulpitis: A Prospective Randomized Double Blind Clinical Study.PMCIranian endodontic journal1397دوم
3941842Islamic fasting and oral health and diseasesISCJ Fasting Health1393دوم
4924777بررسی آزمایشگاهی اثر دفعات کاربرد اینسترومنت بر مقدار خروج دبری از فورامن آپیکال با روش دستی Step back و دو نوع سیستم چرخشیChemical Abstractمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان1385اول
5924675Evaluation of IL-1 Beta Secretion Level of Human Osteoblasts and Morphology of These Cells Adjunct to Gray MTA, White MTA, Portland Cement and IRM as RetrofillingscopusCLINICAL IMMUNOLOGY -SAN DIEGO1385پنجم
6924667- A comparative study of apical healing of open apices teeth with MTA and Ca (OH) 2 apical plugs in catsPMCJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1384اول و مسئول
792452The Influence of Frequency of Instrument Application on Apically Extruded Debris in Three Instrumentation TechniquesPMCDental Research Journal1385اول
8923833of oral administration of betamethasone on the incidence ofpost treatment endodontic painscopusمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1382اول و مسئول
9923772The influence frequency on apical extrosion of debris in three instrumentation TechniquesPMCJournal of Dental Research1384اول
1090662An in vitro evaluation of the accuracy of two electronic apex locators Foramatron V and Ipex in determining working lengthChemical AbstractJournal of Islamic Dental Association of Iran1390اول
1190471Immunohistochemical Expression of Fibronectin and Tenascin in Human Tooth Pulp Capped with Mineral Trioxide Aggregate and a Novel Endodontic CementISIJournal of Endodontics1390اول
1290273Osteoblastic cytokine response to gray and white mineral trioxide aggregatePMCIranian Endodontic Journal1390دوم
1389092Histologic assessment of human pulp response to capping with mineral trioxide aggregate and a novel endodontic cementISIJ Endod1389اول
1488735Dental pulp reaction to exposure at different time intervals in open apex canine teeth of catsindex copernicusIranian Endodontic Journal1388سوم
1588727The Effect of Canal Curvature on Defects or Fractures of Hero 642 Endodontic Rotary Instrumentsعلمی پژوهشی ایندکس نشده International Journal of Clinical Dentistry1388اول
1688726Comparative evaluation of antimicrobial activity of three cements: new endodontic cement (NEC), mineral trioxide aggregate (MTA) and Portland.ISIJournal of oral science1388اول
1788296The influence of torque and manual glide path on the defect or separation rate of NiTi rotary instruments in root canal therapyISIIndian J Dent Res1388اول
1887538اثر Manual glide path بر میزان نقص یا شکستگی فایل‌های چرخشی Mtwo در درمان ریشه دندان index copernicusمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان1387مسئول
1987499گزارش یک مورد مولر دوم فک بالا دارای دو ریشه پالاتال index copernicusمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1387مسئول
2087405مقایسه اثربخشی ترامادول هیدروکلراید و ایبوپروفن بر کاهش درد پس از درمان کانال ریشه دندانسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387دوم
2186599بررسی هیستولیک ترمیم پرفوریشن های مکانیکی ناحیه فورکیشن دندان های پره مولر سگ با استفاده ازMTA سفید وسمان پرتلند SID/Iranmedex/Magiranمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1386دوم
2286230بررسی میزان ترشح IL-1B توسط استئوپلاستهای انسانی در مجاورت MTA سفید، MTA تیره، سمان پرتلند و IRM به عنوان مواد پرکننده انتهای ریشهسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم
2386207بررسی رادیوگرافیک و کلینیکی ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولر سگ با استفاده از MTA تیره، MTA سفید و سمان پرتلندindex copernicusمجله دندانپزشکی مشهد1386دوم
2486166بررسی هیستولوژیک ترمیم پرفوریشن های مکانیکی ناحیه فوکیشن دندان های پره مولر سگ با استفاده از MTA خاکستری، MTA سفید و سمان پرتلندindex copernicusمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران1386دوم
2586145مقایسه مقدار دبری خارج شده از فورامن آپیکال در حین آماده سازی کانال با استفاده از روش دستی و سه نوع سیستم چرخشیindex copernicusمجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)1386مسئول
2686039بررسی رادیوگرافیک وکلینیکی ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولر سگ با استفاده ازMTA تیرهMTA سفید وسمان پرتلند سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1386دوم
2786037مقایسه اثر هندپیس هوایی والکتروموتور براندازه ی پیچیدگی یا شکستگی فایل های چرخشی نیکل تیتانیومChemical Abstractمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1386مسئول
2886024میزان تغییر مرکزیت کانال ریشه یدندان به دنبال آماده سازی با دوروش دستی و چرخشی با استفاده از فایل های استنلس استیل ونیکل تیتانیومChemical Abstractمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1386مسئول
2986010ارزیابی کلینکی روش های مختلف دارودرمانی بر میزان درد پس از درمان ریشه در دندان های نکروتیکscopusمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1386مسئول
3086003اثر روشهای گوناگون برکیفیفت پرکردگی کانال های c شکل دندان های مولرChemical Abstractمجله داندانپزشکی علوم پزشکی شیراز1386دوم
3185181An in vitro comparative study of apically extruded debris resulting from conventional and three rotary Profile Race FlexMaster instrumentation techniques.ISIJournal of oral science1385اول
3284036بررسی ریزنشت آپیکالی در تهیه حفره با ابعاد مختلف جهت انجام رتروگراد(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1384دوم
3383014histopathological study of periapical information floowing perparation of the root canal with conventional and profile rotary instrumentation in teeth of cats(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی تهران1383سوم
3482002مقایسه هیستولوژیک اثر آستمیزول (داروی آنتی هیستامین) بر آماس حاد ناحیه آپیکال پس از درمان ریشه در گربهSID/Iranmedex/Magiranدانشگاه شهید بهشنی تهران1382چهارم
3579001مطالعه هستوپاتولوژیک روند آماس پریاپیکال متعاقب معالجه ریشه دندانهای عفونی گربه همراه با استفاده سیستمیک پنی سیلسن g(Emro (IMEMRشهید بهشتی1379سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982703مقایسه کارایی تکنیکهای بیحسی 'بلاک عصب آلوئولار تحتانی' و ' Gow-Gates' در بیمارانی با پالپایتیس غیر قابل برگشت دردناک در دندانهای مولر مندیبلهفتمین همایش سالانه انجمن اندودانتیستهای ایران شاخه خراسان رضوی تحت عنوان 'درمانهای پیچیده اندودنتیکس و مشاوره های بین رشته ای'مشهدپوستر1398خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه