محمدحسن  ضرابی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محمدحسن ضرابی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): محمدحسن ضرابی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصي : اندودنتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونيک : zarrabimh@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
اندودانتیکسدندانپزشک متخصص1368دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1900127بررسی هیستولوژیک تأثیر propolis بررژنریشن پالپ دندانهای غیر زنده با اپکس بالغ و نابالغ سگمجریپایان یافتهبلي
289549مقایسه میزان بی حسی دندانهای مولر پایین با پولپیت حاد غیر قابل برگشت به روش مرسوم و Gow-gates به همراه انفیلتراسیون باکال یا لینگوالمجریپایان یافتهبلي
388122بررسی ایمنوهیستوشیمی فیبرونکتین و تناسکین در دندانهای پرمولر پالپ کپ شده توسط MTA و CEMمجریپایان یافتهبلي
487097مقایسه آزمایشگاهی دقت دو اپکس یاب الکترونیک (Foramatron V و Ipex ) در تعیین طول کانالمجریپایان یافتهخير
586726بررسی مقایسه ای فعالیت ضد میکروبی سه سمان NEC- MTA,Portlandمجریپایان یافتهبلي
686069مقایسه آزمایشگاهی تعداد کانالهای آماده سازی شده منجر به نقص یا شکستگی در 3 سیستم چرخشی در کانالهای با انحنای شدیدمجریپایان یافتهبلي
785037اثر انحنای کانال ریشه دندان بر ایجاد نقص در فایلهای چرخشیمجریپایان یافتهخير
884458اثر Torqueو Manual glide path بر میزان نقص یا شکستگی فایل های چرخشی در آماده سازی کانال ریشه دندانمجریپایان یافتهخير
984296مطالعه آزمایشگاهی مقایسه ای تعداد کانال های آماده سازی منجر به نقص یا شکستگی وسایل در سه سیستم چرخشیمجریپایان یافتهخير
1084260مقایسه آزمایشگاهی کیفیت پرکردگی کانالهای C-shape پر شده با سه تکنیک مختلف پرکردگی کانالمجریپایان یافتهخير
1184071بررسی روند هیستولوژیک ترمیم پرفورشنهاهی مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولر سگ با استفاده از MTA تیره، MTA سفید و سمان پرتلندمجریپایان یافتهخير
1283147بررسی آزمایشگاهی ریزنشت آپیکالی سه ماده رتروگرید MTA سفید و MTA تیرع و سمان پرتلندمجریپایان یافتهخير
1383108مقایسه اثر بخشی ترامادول هیدروکلراید و ایبوپروفن بر کاهش درد پس از درمان کانال ریشه دندانمجریپایان یافتهخير
1483084بررسی آزمایشگاهی مقایسه مقدار دبری خارج شده از فورامن آپیکال در استفاده از تکنیک های آماده سازی دستی و سه سیستم چرخشی پروفایل، ریس و فلکس ماسترمجریپایان یافتهخير
1583008مطالعه آزمایشگاهی مقایسه آماده سازی کانال توسط سه سیستم چرخشی با استفاده از سی تی اسکنمجریپایان یافتهخير
16901027بررسی علل کشیدن دندان و ارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک در مراجعه کنندگان برای کشیدن دندان دائمی به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
1783038بررسی میزان IL-IB توسط استئوبلاستهای انسانی در مجاورت MTA ، MTA تیره، سمان پرتلند و IRM به عنوان مواد پرکننده انتهای ریشههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970882Efficacy of and Gow-Gates Techniques in Mandibular Molars with Symptomatic Irreversible Pulpitis: A Prospective Randomized Double Blind Clinical Study.PMCIranian endodontic journal1397دوم
2941842Islamic fasting and oral health and diseasesISCJ Fasting Health1393دوم
3924777بررسی آزمایشگاهی اثر دفعات کاربرد اینسترومنت بر مقدار خروج دبری از فورامن آپیکال با روش دستی Step back و دو نوع سیستم چرخشیChemical Abstractمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان1385اول
4924675Evaluation of IL-1 Beta Secretion Level of Human Osteoblasts and Morphology of These Cells Adjunct to Gray MTA, White MTA, Portland Cement and IRM as RetrofillingscopusCLINICAL IMMUNOLOGY -SAN DIEGO1385پنجم
5924667- A comparative study of apical healing of open apices teeth with MTA and Ca (OH) 2 apical plugs in catsPMCJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1384اول و مسئول
692452The Influence of Frequency of Instrument Application on Apically Extruded Debris in Three Instrumentation TechniquesPMCDental Research Journal1385اول
7923833of oral administration of betamethasone on the incidence ofpost treatment endodontic painscopusمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1382اول و مسئول
8923772The influence frequency on apical extrosion of debris in three instrumentation TechniquesPMCJournal of Dental Research1384اول
990662An in vitro evaluation of the accuracy of two electronic apex locators Foramatron V and Ipex in determining working lengthChemical AbstractJournal of Islamic Dental Association of Iran1390اول
1090471Immunohistochemical Expression of Fibronectin and Tenascin in Human Tooth Pulp Capped with Mineral Trioxide Aggregate and a Novel Endodontic CementISIJournal of Endodontics1390اول
1190273Osteoblastic cytokine response to gray and white mineral trioxide aggregatePMCIranian Endodontic Journal1390دوم
1289092Histologic assessment of human pulp response to capping with mineral trioxide aggregate and a novel endodontic cementISIJ Endod1389اول
1388735Dental pulp reaction to exposure at different time intervals in open apex canine teeth of catsindex copernicusIranian Endodontic Journal1388سوم
1488727The Effect of Canal Curvature on Defects or Fractures of Hero 642 Endodontic Rotary Instrumentsعلمی پژوهشی ایندکس نشده International Journal of Clinical Dentistry1388اول
1588726Comparative evaluation of antimicrobial activity of three cements: new endodontic cement (NEC), mineral trioxide aggregate (MTA) and Portland.ISIJournal of oral science1388اول
1688296The influence of torque and manual glide path on the defect or separation rate of NiTi rotary instruments in root canal therapyISIIndian J Dent Res1388اول
1787538اثر Manual glide path بر میزان نقص یا شکستگی فایل‌های چرخشی Mtwo در درمان ریشه دندان index copernicusمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان1387مسئول
1887499گزارش یک مورد مولر دوم فک بالا دارای دو ریشه پالاتال index copernicusمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1387مسئول
1987405مقایسه اثربخشی ترامادول هیدروکلراید و ایبوپروفن بر کاهش درد پس از درمان کانال ریشه دندانسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387دوم
2086599بررسی هیستولیک ترمیم پرفوریشن های مکانیکی ناحیه فورکیشن دندان های پره مولر سگ با استفاده ازMTA سفید وسمان پرتلند SID/Iranmedex/Magiranمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1386دوم
2186230بررسی میزان ترشح IL-1B توسط استئوپلاستهای انسانی در مجاورت MTA سفید، MTA تیره، سمان پرتلند و IRM به عنوان مواد پرکننده انتهای ریشهسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم
2286207بررسی رادیوگرافیک و کلینیکی ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولر سگ با استفاده از MTA تیره، MTA سفید و سمان پرتلندindex copernicusمجله دندانپزشکی مشهد1386دوم
2386166بررسی هیستولوژیک ترمیم پرفوریشن های مکانیکی ناحیه فوکیشن دندان های پره مولر سگ با استفاده از MTA خاکستری، MTA سفید و سمان پرتلندindex copernicusمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران1386دوم
2486145مقایسه مقدار دبری خارج شده از فورامن آپیکال در حین آماده سازی کانال با استفاده از روش دستی و سه نوع سیستم چرخشیindex copernicusمجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)1386مسئول
2586039بررسی رادیوگرافیک وکلینیکی ترمیم پرفوریشنهای مکانیکی ناحیه فورکیشن دندانهای پرمولر سگ با استفاده ازMTA تیرهMTA سفید وسمان پرتلند سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 1386دوم
2686037مقایسه اثر هندپیس هوایی والکتروموتور براندازه ی پیچیدگی یا شکستگی فایل های چرخشی نیکل تیتانیومChemical Abstractمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1386مسئول
2786024میزان تغییر مرکزیت کانال ریشه یدندان به دنبال آماده سازی با دوروش دستی و چرخشی با استفاده از فایل های استنلس استیل ونیکل تیتانیومChemical Abstractمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1386مسئول
2886010ارزیابی کلینکی روش های مختلف دارودرمانی بر میزان درد پس از درمان ریشه در دندان های نکروتیکscopusمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1386مسئول
2986003اثر روشهای گوناگون برکیفیفت پرکردگی کانال های c شکل دندان های مولرChemical Abstractمجله داندانپزشکی علوم پزشکی شیراز1386دوم
3085181An in vitro comparative study of apically extruded debris resulting from conventional and three rotary Profile Race FlexMaster instrumentation techniques.ISIJournal of oral science1385اول
3184036بررسی ریزنشت آپیکالی در تهیه حفره با ابعاد مختلف جهت انجام رتروگراد(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1384دوم
3283014histopathological study of periapical information floowing perparation of the root canal with conventional and profile rotary instrumentation in teeth of cats(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی تهران1383سوم
3382002مقایسه هیستولوژیک اثر آستمیزول (داروی آنتی هیستامین) بر آماس حاد ناحیه آپیکال پس از درمان ریشه در گربهSID/Iranmedex/Magiranدانشگاه شهید بهشنی تهران1382چهارم
3479001مطالعه هستوپاتولوژیک روند آماس پریاپیکال متعاقب معالجه ریشه دندانهای عفونی گربه همراه با استفاده سیستمیک پنی سیلسن g(Emro (IMEMRشهید بهشتی1379سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه