سیدعلی  بنی هاشم راد

 فعالیت های پژوهشی

 

سیدعلی بنی هاشم راد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدعلی بنی هاشم راد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استادیار آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : پریودانتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : BanihashemA@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950292بررسی تاثیر آناهیل بر بهبود زخم و عوارض بعد از جراحی پریودنتالمجریپایان یافتهبلي
2941013ارزیابی کاربرد استاتین ها (سیمیواستاتین و لوواستاتین) در کاهش پارامترهای پریودنتال در بیماری پریودنتیت مزمنمجریپایان یافتهخير
3940361بررسی اثرات دهانشویه نانوداروی سینا کورکومین بر التهاب لثه در ژنژیویت مزمنمجریپایان یافتهبلي
4940235ارزیابی کاربرد زیرلثه ای ژل تتراسیکلین2% در بیماران پریودنتیت مزمنمجریپایان یافتهبلي
5931360بررسی مقایسه ای ارتباط بین پوکی استخوان و بیمار ی های پریودنتالمجریپایان یافتهبلي
6931357مقایسه میزان آنزیم لاکتات دهیدروژناز(LDH) دربزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالممجریپایان یافتهبلي
7930919بررسی مقایسه ای کاربرد موضعی ژل کلرهگزیدین و درمان مکانیکال در درمان پری ایمپلنتایتیسمجریپایان یافتهبلي
8930795مقایسه میزان آلبومین، توتال پروتئین، گلوبولین و فعالیت آنزیم (Creatine Phospho Kinase(CPK در مایع شیار لثه ای بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن قبل و بعد از درمانمجریپایان یافتهبلي
9930411بررسی مقایسه ای ارتباط بیماری های پریودنتال با بیماری عروق کروناری قلبی(CHD) درافراد سالممجریپایان یافتهبلي
10921400بررسی ارتباط بین رضایتمندی شغلی و عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال92-91مجریدر دست اجراخير
11921162مقایسه میزان مالون دی آلدئید (MDA) در بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالممجریپایان یافتهبلي
12920777مقایسه غلظت فاکتور رشد اندوتلیالی عروقی در مایع شیار لثه ای در حالت سلامت، پریودنتیت مزمن و مهاجم مجریپایان یافتهبلي
13910051ارزیابی پلاسمای غنی از پلاکت همراه DFDBA در حفظ ساکت های دندانی کشیده شده جهت کاربرد ایمپلنتمجریپایان یافتهخير
1489589بررسی اثر کاربرد زیر لثه ای ژل کلرهگزیدین 5/1%همراه باجرمگیری و تسطیح سطح ریشه در بیماران پریودونتیت مزمنمجریپایان یافتهبلي
1589092ارزیابی شیوع از دست دادن دندانها (Tooth Loss) در شهرستان جاجرم از خراسان شمالی در سال 90-1389مجریپایان یافتهبلي
1688363بررسی کلینیکی پارامترهای پریودنتال در ترمیم های صحیح دندانپزشکی مجاور لثهمجریپایان یافتهخير
1787757مقایسه کلینیکی اثرات جرم گیری و صاف کردن سطح ریشه با و بدون پادزیست آزیترومایسین در درمان پریودنتیت مزمنمجریپایان یافتهبلي
1887674بررسی میزان بیماریهای پریودنتال با شاخص توده بدن (BMI)مجریپایان یافتهبلي
1987318بررسی مقایسه ای اثر خمیردندانهای گیاهی و شمیایی بر روی شاخص های لثه ای بیماران مبتلا به التهاب لثه(ژنژویت)مجریپایان یافتهبلي
2086483بررسی شاخص پوسیدگی دندانی دردانش آموزان 11-8 ساله در مدارس ابتدایی مشهد در سال 87-1386 مجریپایان یافتهخير
2185048مقایسه اثر استفاده از مسواک برقی و دستی بر شاخص های بهداشتی دهان افراد تحت درمان ارتدنسی ثابتمجریپایان یافتهخير
22960238بررسی Matrix metalloproteinase-8(MMP-8) در مایع شیار لثه و بزاق بیماران پریودنتیت مزمن و مقایسه آن با افراد سالم به روش Elizaهمکاردر دست اجرابلي
23951510بررسی FD و لاکوناریتی در بیماران سالم و بیماران با پریودنتیت متوسطهمکارعقد قراردادبلي
24950360بررسی ارتباط پریودنتیت مزمن و افسردگیهمکاردر دست اجرابلي
25941688ارزیابی بیان ژنهای FOXP3 و ROR gamma t و IL-8 در بافت لثه ای افراد مبتلابه پریودنتیت مزمنهمکارعقد قراردادبلي
26940131بررسی کارایی لیزر دیود 810 نانومتر در بهبود شاخص های پریودنتال در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمنهمکارپایان یافتهبلي
27931775مقایسه ریزسختی، خواص شیمیایی، ریزنشت و استحکام باند ریزکششی رزین کامپوزیت های bulk-filled به عاج دندان های مبتلا به بیماری پریودنتیت مزمن شدید و عاج سالم مقایسه ریزسختی، خواص شیمیایی، ریزنشت و استحکام باند ریزکششی رزین کامپوزیت های bulk-filled به عاج دندان های مبتلا به بیماری پریودنتیت مزمن شدید و عاج سالم همکارپایان یافتهبلي
28930962بررسی مقایسه ای کاربرد موضعی ژل مترونیدازول (Elyzol) و دبریدمان مکانیکال در درمان پری ایمپلنتایتیسهمکاردر دست اجرابلي
29922550بررسی رادیوگرافیک انسیزیو فورامن در نواحی بی دندانی قدام ماگزیلا توسط تکنیک CBCT و ارزیابی ارتباط آن با مکان جایگذاری ایمپلنت های دندان های انسیزیوهمکارپایان یافتهبلي
3089018 بررسی ویروسهایی CMV, EBV, HSVدربافت لثه بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن به روش PCRهمکارپایان یافتهبلي
3186709بررسی 5ساله میزان بقا و موفقیت انواع مختلف ایمپلنت های دهانی کاشته شده از سال 1379 تا 1384 در دانشکده دندانپزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
32960921بررسی ارتباط کمیت و کیفیت استخوان باقیمانده بر کیفیت استخوان تشکیل شده پس از جراحی سینوس لیفت لترالیناظرعقد قراردادبلي
33910152بررسی وضعیت شاخصهای پریودنتال در افراد الوده به HTLV-I و مقایسه آن با افراد سالمناظرپایان یافتهبلي
3487703بررسی تأثیر ابتلا به پریودنتیت مزمن و استعمال دخانیات بر میزان بیان ژن TLR-2, TLR-4 در بافت لثه ایناظرپایان یافتهبلي
3587374مقایسه میزان تحلیل استخوان کرستال اطراف ایمپلنتهای Internal & External) 3I) یکسال بعد از بارگذاریناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1960521Radiographic evaluation of the incisive foramen position by Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) in edentulous anterior maxilla regions and its relationship to dental implant placement of incisor teethISIBali Medical Journal1396اول
2953809Comparison of Salivary Malondialdehyde (MDA) Levels in Patients with Chronic Periodontitis and Healthy CasesChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395اول
3950676Comparison of Vascular Endothelial Growth Factor Concentration in Gingival Crevicular Fluids among Patients with Aggressive and Chronic Periodontitis and Healthy IndividualsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395اول و مسئول
4950079Evaluation of Subgingival Application of 1.5% Zanthane Based Chlorhexidine Gel in Chronic Periodontitis PatientsChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1395دوم
5942934Dental Implant MaintenanceSID/Iranmedex/Magiranمجله نظام پزشکی مشهد1393اول و مسئول
6924785Effect of Smoking on Gingival RecessionPMCDental Research Journal (The Offical Journal ofTorabinejad dental Research Center1387اول و مسئول
7924774Evaluation of the relationship between periodontal parameters and liver cirrhosisChemical AbstractJournal of Periodontology & Implant Dentistry1388اول و مسئول
8924773A Case Study of Decellularization of Human Palatal Gingiva Tissue and Preparation Three-Dimensional Model for Use in Primary Research Gingival Tissue EngineeringSID/Iranmedex/Magiranمجله سلول و بافت (علمی- پژوهشی)،1390
9924745Clinical Effects of Systemic Azithromycin as an Adjunct to Scaling and Root Planing in the Treatment of Chronic Periodontitis: A Randomized Placebo-Controlled Clinical Trialعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Stomatological Research1391اول
10924693Clinical Evaluation of Periodontal Parameters in Correct Marginal Dental RestorationsISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1391اول و مسئول
11924692Three-Dimensional Scaffold from Decellularized Human Gingiva for Cell Cultures: Glycoconjugates and Cell BehaviorPMCCell Journal(Yakhteh)1392
12924690A Large Ameloblastic Fibro-odontoma of the Maxillary SinusscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1392اول
1391417In vitro Assay of Human Gingival Scaffold in Differentiation of Rat’s Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells to KeratinocystesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391
1491158In vitro histological investigation of interactions between rat’s mesenchymal stem cells and human gingival matrixChemical AbstractJournal of Mashhad Dental School1391پنجم
1588382بررسی رابطه بیماری پریودنتال با بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی1388مسئول
1688364مقایسه اثر استفاده از مسواک برقی و دستی بر شاخص‏های بهداشت دهان افراد تحت درمان (Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388اول
1787412بررسی شاخص های پریودنتال در اختلالات افسردگیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387مسئول
1887209Treatment of gigival Recession by Guided Tissue Regeneration and Coronally Advanced FlapPMCNYSDJ1387اول
1987090relationship between cholesterol and triglyceride blood values and periodontal parameters in patients of mashhad health centerISInew york state dental journal1387اول
2087083بررسی اثردرمانی آنتروکینون برآفت مینور دهانChemical Abstractمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان1387دوم
2185033herediatry gingival fibromatosis: a 30 year follow up study in three generationsindex copernicusthe iranian journal of otorhinolaryngology1385مسئول
2285032بررسی وضعیت بهداشت دهان و لثه لبیماران تالاسمی ما‍ژور در بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 1382(Emro (IMEMRمجله دندانپزشکی مشهد1385مسئول
2384030شیوع پیگمانتاسیون مخاط دهان و لثه کارکنان باطری سازی ها در خراسان(Emro (IMEMRمجله دندانپزشکی مشهد1384مسئول
2484029اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنت های دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت-پوشش و پوشش-استخوانعلمی پژوهشی ایندکس نشدهفصلنامه مهندسی پزشکی زیستی1384دوم
2583030بررسی تعهد دندانپزشکان شهر مشهد نسبت به اخذ و ثبت سوابق پزشکی - دارویی بیماران(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1383مسئول
2683010prevalence evaluation of halitosis in patients with gastrointestinal diseases(Emro (IMEMRمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1383دوم
2780004بوی بد دهان(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1380اول
2880003بررسی 23 ساله هیپر پلازی ارثی لثه در سه نسل (Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1380مسئول
2980002بررسی کلینیکی پوشاندن ریشه های برهنه با استفاده از غشاء کلاژن به روش تاجی قرار دادن فلپ در تحلیل های لثه ای کلاس I و II میلر(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1380دوم
3079002بیماری پریودنتال به عنوان یک عامل خطر در بیماری های قلبی - عروقی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1379دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962030عوامل مرتبط با ایمپلنت‏های تک دندانینخستین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسانمشهد مقدسسخنرانی1396بله
2951984بررسی ارتباط بیماری های پریودنتال و بیماری عروق کرونری قلبی(CHD)FDI POZNAN 2016 Annual Worldl Dental CongressPoznanسخنرانی1395بله
3950623مقایسه میزان مالون دی آلدئید (MDA) در بزاق بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و افراد سالمپنجاه و ششمین کنگره علمی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران همراه با کنگره منطقه ای فدراسیون جهانی دندانپزشکی( FDI ) اردیبهشت ????تهرانپوستر1395بله
4940766مقایسه غلظت فاکتور رشد اندوتلیالی عروقی در مایع شیار لثه ای افراد سالم و بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن و پریودنتیت مهاجم15th Meeting of Iranian academy of periodontologyتهرانپوستر1394بله
5933596بیماری های لثه در کودکان و بالغین( شباهتها وتفاوتها )سیزدهمین همایش بین المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ایرانمشهدپوستر1393بله
6933595اثرات سوء مصرف الکل در بیماران پریودنتالیاولین کنگره بین المللی سو مصرف الکلمشهدپوستر1393بله
7933594پیشرفتهای مهندسی بافت در بازسازی پریودنتالthe 2nd Annual Congress of Stem Cells and Application 22 -23 May 2014مشهدپوستر1393بله
8924794Orthodontics as an adjunct to periodontal therapyنهمین کنگره ارتدنسی ایرانمشهدپوستر1390خير
9924309surgical treatment of odontogenic infections with acute periapical lesions in childrenfdi istanbulistanbulپوستر1392خير
10924305A model for classification of knowledge production through data processingSWDSINEW YORKسخنرانی1389خير
11924303بررسی چالشها و فرصتهای موجود در شهرهای مرزی با مدل سازی سیستم های پویاهمایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتهازاهدانسخنرانی1391خير
12924282Clinical comparison of Azithromycin as an adjunct to non-surgical therapy in periodontal diseasesHong Kong 29 August – 1 September 201FDI World Dental Congress 2Hong Kongپوستر1391خير
13924195شیوع تجربه پوسیدگی دندان در دانش آموزان 6-12 ساله مدارس ابتدایی مشهدfdisalvadorپوستر1389خير
14924194Clinical evaluation of periodontal status in correct marginal dental restorationsFDIIstanbulسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11078بزاق و سلامت دهان1387ترجمه
21037اصول کاشت تک دندان1394ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه