مهرداد  رادور

 فعاليت هاي پژوهشي

 

مهرداد رادور

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): مهرداد رادور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصي : پریودانتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونيک : RadvarM@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1950179مطالعه ارزیابی کلینیکی و بررسی عوارض جانبی و سازگاری نسجی ماده بتا تری کلسیم فسفات و هیدروکسی آپاتایت در جراحی های رژنراتیو ایمپلنتمجریدر دست اجرابلي
2930554تعیین اثر پیزوپانکچر بر سرعت و نوع حرکت دندان کانین ماگزیلامجریپایان یافتهبلي
3922825بررسی تاثیر تجویز کورتیکواستروئید با دوز پایین بر درد و ناراحتی پس از عمل های پریومجریپایان یافتهبلي
4921891مقایسه کلینیکی روش اوستئوتوم با پیزوسرجری در بالابردن کف سینوس ما گزیلا به روش بستهمجریپایان یافتهبلي
5900596مطالعه مقایسه ای ایمپلنتهای مخروطی با بارگذاری غیر فانکشنال فوری و بار گذاری تاخیری در خلف فک بالامجریپایان یافتهبلي
688724بررسی تغییرات ابعادی کانتور ریج آلوئول پس از انجام Socket Preservation در مقایسه با خارج کردن معمولی دندانمجریپایان یافتهبلي
788675بررسی تغییرات ابعادی ریج پس از نصب ایمپلنت های فوری در مقایسه با ساکت دندان تازه کشیده شدهمجریپایان یافتهبلي
887703بررسی تأثیر ابتلا به پریودنتیت مزمن و استعمال دخانیات بر میزان بیان ژن TLR-2, TLR-4 در بافت لثه ایمجریپایان یافتهبلي
987216 بررسی کلینیکی و هیستولوژیکی افزایش عرض ریج باقیمانده با استفاده از demineralized cortical cancellous blocksمجریپایان یافتهبلي
1087005تعیین دقت تکنیک سونوگرافی و رادیوگرافی پانورامیک در تعیین محل قرارگیری mental foramen در مقایسه با توموگرافی کامپیوتری اسپیرال برای تعیین محل جایگزاری ایمپلنتمجریپایان یافتهخير
1186709بررسی 5ساله میزان بقا و موفقیت انواع مختلف ایمپلنت های دهانی کاشته شده از سال 1379 تا 1384 در دانشکده دندانپزشکی مشهدمجریپایان یافتهبلي
1286677ارزیابی هیستومورفومتریک اثر Cerasorb M, Bio-OSS بر میزان حفظ ریج باقیمانده به دنبال کشیدن دندان در سگ و مقایسه ان با ساکت معمولیمجریپایان یافتهخير
1386571بررسی اثر دهانشویه گیاهی عصاره گیاهان ختمی سفید ختمی خبازی و بید بر روی شاخص های لثه ای مجریپایان یافتهبلي
1486570بررسی اثر دهانشویه از عصاره گیاهان ختمی سفید ختمی خبازی و بید بر روی شاخص های پریودنتال بعد از scaling & root planingمجریپایان یافتهبلي
1586417تاثیر استعمال دخانیات بر زیر گروه های مختلف سلولهای تشکیل دهنده ارتشاح آماسی در بافت لثه ای افراد مبتلا به پریودنتیت مزمن به روش ایمونوهیستوشیمیمجریپایان یافتهخير
1686276تأثیر استعمال سیگار در بیان ژن IL-6 در بافت لثه ای افراد مبتلا به پریودنتیت مزمنمجریپایان یافتهبلي
1786245بررسی عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی در ارائه خدمات به محققین محترممجریپایان یافتهخير
1886126دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین ارتفاع و دانسیته استخوان در مقایسه با توموگرافی کامپیوتری اسپیرال برای محل های جایگذاری ایمپلنت مجریپایان یافتهخير
1984391بررسی کلینیکی و رادیوگرافیک های Maximus با بارگذاری غیرفانکشنال فوریمجریپایان یافتهخير
2082401قایسه رادیوگرافیک و بالینی ترمیم استخوانی اطراف ایمپلنتهای یک مرحله ای و دو مرحله ای در سیستم ایمپلنت بیوهوریزانمجریپایان یافتهخير
2182312بررسی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتومجریپایان یافتهخير
2281049میزان بهبودی پارامترهای پریودنتال در نواحی درمان نشده ، در اثر درمان پریودونتال مکانیکال جراحی و غیر جراحی در نواحی مجاورمجریپایان یافتهخير
23960197بررسی و مقایسه میزان بی حسی موضعی جهت جراحی جایگذاری ایمپلنت در سکستانت خلفی مندیبل به دنبال تزریق انفیلتراسیون لیدوکائین با آرتیکائینهمکاردر دست اجرابلي
24951672بررسی ارتباط بین Insertion Torque با تحلیل استخوان مارژینال در اطراف ایمپلنت های دندانیهمکارعقد قراردادبلي
25950861بررسی عوامل موثر بر اکسپوز زود هنگام ایمپلنت های دندانیهمکارپایان یافتهبلي
26940955ارزیابی گذشته نگر میزان تحلیل استخوان کرست آلوئول اطراف ایمپلنت های پایه کانتی لور و مقایسه آن با ایمپلنت های بازسازی کننده ی تک دندانهمکارپایان یافتهبلي
27921457بررسی اثر بارگذاری فوری ایمپلنت های کاشته شده در حفره دندانهای تازه کشیده شده بر موفقیت ایمپلنت: مرور نظام مندهمکارپایان یافتهبلي
28910153بررسی فراوانی و بار ویروسهای Cytomegalovirus, Epstein –Barr virusدر بافت لثه، بزاق و مایع شیار لثه بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن به روش Real Time polymerase chain reactionهمکارپایان یافتهبلي
29910120بررسی وضعیت پریودونتال در بیماران مبتلا به ترومبوآنژیت اوبلیترانس (بیماری برگر)همکارپایان یافتهبلي
3089541بررسی تغییرات کرست آلوئول پس از قرار دادن DFDBA و ممبران بین فلپ و استخوان بعد از قرار دادن ایمپلنت فوریهمکارپایان یافتهبلي
3188149مقایسه میزان تاثیر آدامس طبیعی ساخته شده از سقز با آدامس مصنوعی فاقد قند درکاهش اسیدوژنیسیتی پلاک دندانیهمکارپایان یافتهبلي
3287284مقایسه اثر گاباپنتین و اسپلینت اکلوزالی در بیماران مبتلا به براکسیزمهمکارپایان یافتهبلي
3386671بررسی میزان موفقیت بالا بردن کف سینوس به روش کرستال و با استفاده از Trephine drill همکارپایان یافتهخير
3486579میکروبیولوژی سالکوس اطراف ایمپلنت قبل و بعد از درمانهای پروتزیهمکارپایان یافتهبلي
3586100بررسی موفقیت کلینیکی، تحلیل ریشه و تغییرات پریودنتال بعد از اینتروژن مولر با استفاده از مینی اسکروهمکارپایان یافتهخير
3686099اندازه گیری کلینیکی ثبات ایمپلنت به روش آنالیز فرکانس انعکاسی برروی دو سیستم ایمپلنت Astra tech و ITIهمکارپایان یافتهخير
3782023بررسی رابطه بین پلی مورفیسم ژن IL-IB با پریودنتیت مهاجمهمکارپایان یافتهخير
3881068بررسی HLA-DQ در بیماران مبتلا به پریودنیتیت زودرس به روش PCR-RFLPهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964064Piezopuncture Assisted Canine Distalization in Orthodontic Patients: Two Case ReportsPMCJournal of Dentistry1396دوم
2963848Clinical and histological evaluation of increase in the residual ridge width using mineralized corticocancellous block allografts: A pilot studyPMCJournal of dental research, dental clinics, dental prospects1396سوم
3963107Clinical Comparison of Sinus Lift via Summers Osteotomy and PiezosurgeryChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396اول
4962222Wegener Granulomatosis with Oral Involvement as Primary Manifestation: A Case StudyISCjournal of dental materials and techniques1396چهارم
5962059The effect of smoking on inflammatory cell infiltrate subtypes in gingival tissue of patients with chronic periodontitisPMCElectronic Physician1396اول
6953968Resonance frequency analysis as a predictor of early implant failure in the partially edentulous posterior maxilla following immediate nonfunctional loading or delayed loading with single unit restorations.ISICLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH1393پنجم به بعد
7953911Evaluation of Alveolar Crest Changes following Buccal Bone Overbuilding in Immediate Implantation.PMCJournal of long-term effects of medical implants1395پنجم
8953883Resonance frequency analysis of implant stability in augmented and non-augmented sinus sitesISCJournal of Dental Materials and Techniques1394سوم
9953834Comparison of relative TLR-2 and TLR-4 expression level of disease and healthy gingival tissue of smoking and non-smoking patients and periodontally healthy control patientsISIAUSTRALIAN DENTAL JOURNAL1392دوم
10953793Dimensional changes of hard and soft tissue after immediate implantation in comparison with conventional tooth extractionISIBANGLADESH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE1395اول
11950066Clinical efficacy of an herbal mouth wash composed of Salix alba, Malva sylvestrais and Althaea officinalis in chronic periodontitis patientsISIJournal of Herbal Medicine1394اول
12940912Evaluation of Effect of Immediate Loading on Clinical Success after Immediate Implantation: A Systematic Review and Meta-AnalysisChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1394چهارم
13940254Periodontal changes following molar intrusion with miniscrews.PMCDental research journal1394سوم
14924769Association between TGF- β1-509 Gene Polymorphism with Aggressive Periodontitisسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Genetic Engineering1391سوم
15924768A Clinical Study of Combined Systemic Co-Amoxiclave and Metronidazole as Adjuncts to Periodontal Surgery in the Treatment of Advanced Periodontal Diseaseسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Surgical Research1391دوم
16924738Evaluation of 3- to 8-year treatment outcomes and success rates with 6 implant brands in partially edentulous patients.ISIjournal of oral Implantology1391دوم
17924682The efficacy of gabapentin versus stabilization splint in management of sleep bruxismISIJournal of Prosthodontics1391چهارم
18921024Effects of combined use of Hydrogen peroxide and chlorhexidine mouthrinses on gingivitis, plaque and tooth stainingSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1384دوم
1990760 Evaluation of the Effects of Chronic Periodontitis on TLR-2 and TLR-4 Gene Expression in Gingival TissuesChemical AbstractJournal of Mashhad Dental School1390دوم
2090759Investigation of Periodontal Conditions in Patients with Rheumatoid ArthritisChemical AbstractJournal of Mashhad Dental School1390چهارم
2190509Pattern of cigarette smoking effect on periodontal pocketing and attachment loss: a retrospective studyISIInternational journal of dental hygiene1390اول
2290033Intrusion of supra-erupted molars using miniscrews: Clinical success and root resorptionISIAmerican Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics1390چهارم
2389485Histologic & Morphometric Evaluation of the Effects of Bio-oss and Cerasorb, on Residual Ridge Preservation Following Tooth Extraction in Dog(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389اول
2489175Association of interleukin-1 receptor antagonist gene polymorphisms with generalized aggressive periodontitis in an Iranian populationISIJ Periodontol1389مسئول
2589061Resonance Frequency Analysis of Clinical Stability of Astra Tech and ITI Implant Systemsindex copernicusJournal of Periodontology & Implant Dentistry1389دوم
2689023Comparison of Stability of Implants Inserted in Ridges Augmented with Mineralized Cortical Cancellous Allograft Blocks with Implants in Native Bone Using Resonance Frequency Analysis(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1389دوم
2788582an evaluation of bovine derved xenograft with and without a bioabsorbable collagen membrane in the treatment of mandibular class IIfurcation defectsISIaustralian dental journal1388سوم
2888561Polymorphism of IL-1α(-889) gene and its association with aggressive periodontitis scopusIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 1388پنجم
2988381بررسی اثر پلی مورفیسم ژن سایتوکاین های پیش التهابی در بیماری پریودنتیت مهاجم ژنرالیزه (Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی1388مسئول
3088371اندازه گیری کلینیکی ثبات ایمپلنت به روش آنالیز فرکانس انعکاسی برروی دو سیستم ایمپلنت Astra tech و ITI(Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1388سوم
3188092Oral health status of dialysis patients based on their renal dialysis history in kerman,iranPMCOral health & preventive dentistry1388سوم
3288003Improvement of Periodontal Parameters in Untreated Quadrants After Surgical Periodontal Therapy at Adjacent QuadrantsISIJOURNAL OF PERIODONTOLOGY 1388اول و مسئول
3387518Evaluation of HTLV-1 in Human Subgingival Plaque of Seropositive Patients Chemical AbstractJournal of dentistry Tehran university of medical sciences1387چهارم
3487417ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیکی ایمپلنت های یکپارچه (One-Piece) ماکسیموس همراه با بارگذاری غیرفانکشنال فوری در جایگذاری دندانهای لترال بالا و ثنایای پایینسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387دوم
3587392The Effect of Periodontal Treatment on IL-6 Production of Peripheral Blood Monocytes in AggressivePMCiranian journal of immunology1387مسئول
3687209Treatment of gigival Recession by Guided Tissue Regeneration and Coronally Advanced FlapPMCNYSDJ1387سوم
3787169The effect of periodontal treatment on IL-6 production of peripheral blood monocytes in aggressive periodontitis and chronic periodontitis patients ISIIranian J Immunology1387اول و مسئول
3886672IL-1β +3954 genetic polymorphism association with generalized aggressive periodontitis in Khorasan-Iran ProvincescopusJournal of Medicinal sciences1386سوم
3986634Analysis of -1082 IL-10 gene polymorphism in Iranian patients with generalized aggressive periodontitisISIMedical Science Monitor1386مسئول
4085363بررسی کلینیکی جایگذاری ایمپلنت فوری همراه با غشاء بیولوژیک بلافاصله پس از کشیدن دندانسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385سوم
4185256Herpesviruses at Human aggressive periodontitis sitesscopusInternational Journal of Virology1385اول و مسئول
4285249Effects of chlorhexidine (0.2%) as irrigant during ultrasonic debridement: A clinical studyscopusInternational Journal of Pharmacology1385دوم
4385217Interleukin-6 production by cultured peripheral blood monocytes before and after stimulation by E. coli lipopolysaccharide in Iranian patients with aggressive periodontitisISIMedical science monitor1385دوم
4485026مقایسه اثرات دهان شویه کلر هگزیدین و پرسیکا بر روی وضعیت پریودنشیوم بیماران ارتدنسی ثابتسایر سایت‏های تخصصیمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
4584017بررسی تاثیر تعداد دفعات فانکشن اکلو‍ژنی و تغییرات حرارتی بر روی عملکرد آهن ربا در محیط دهان مصنوعیChemical Abstractمجله دانشکده داندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1384سوم
4684016مقایسه بالینی ترمیم استخوانی اطراف ایمپلنتهای یک مرحله ای و دو مرحله ای در سیستم Maestro(سیستم ایمپلنت Biohorizon)Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1384سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
11413مجموعه کتابهای مرجع دندانپزشکی : پریودانتیکس1394تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه