محمدابراهیم  رحمانی شیروان
خلاصه عملکرد محمدابراهیم  رحمانی شیروان
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محمدابراهیم رحمانی شیروان

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): محمدابراهیم رحمانی شیروان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصي : پریودانتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونيک : RahmaniME@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
183054بررسی تاثیر immediate loading روی انساج اطراف implant و مقایسه آن با روش های loading progressive-delayمجریپایان یافتهخير
281040بررسی مقایسه ای بالینی از پیوند ماده بدون سلول درم و پیوند بافت همبندی جهت تحلیل درمان لثهمجریپایان یافتهخير
382401قایسه رادیوگرافیک و بالینی ترمیم استخوانی اطراف ایمپلنتهای یک مرحله ای و دو مرحله ای در سیستم ایمپلنت بیوهوریزانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1931926Association between preterm and low-birth weight with periodontal disease: a case-control studyPMCIran J Reprod Med1391دوم
2921024Effects of combined use of Hydrogen peroxide and chlorhexidine mouthrinses on gingivitis, plaque and tooth stainingSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1384اول و مسئول
387702ارزیابی کلینیکی افزایش ضخامت عرضیریج با تکنیک اینترپوزیشنال با استفاده از ماده Bio-oss مخلوط با استخوان اتوژنسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387اول و مسئول
485366اثرات بارگذاری فوری روی نسوج اطراف ایمپلنت در موفقیت درمان بیماران با پروتز ثابت خلفی متکی بر ایمپلنتسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
585249Effects of chlorhexidine (0.2%) as irrigant during ultrasonic debridement: A clinical studyscopusInternational Journal of Pharmacology1385اول و مسئول
684016مقایسه بالینی ترمیم استخوانی اطراف ایمپلنتهای یک مرحله ای و دو مرحله ای در سیستم Maestro(سیستم ایمپلنت Biohorizon)Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1384پنجم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري
1149کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه