محمدابراهیم  رحمانی شیروان
خلاصه عملکرد محمدابراهیم  رحمانی شیروان
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدابراهیم رحمانی شیروان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدابراهیم رحمانی شیروان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : دندانپزشک متخصص
رشته تخصصی : پریودانتیکس دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکی
پست الکترونیک : RahmaniME@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
183054بررسی تاثیر immediate loading روی انساج اطراف implant و مقایسه آن با روش های loading progressive-delayمجریپایان یافتهخير
281040بررسی مقایسه ای بالینی از پیوند ماده بدون سلول درم و پیوند بافت همبندی جهت تحلیل درمان لثهمجریپایان یافتهخير
382401قایسه رادیوگرافیک و بالینی ترمیم استخوانی اطراف ایمپلنتهای یک مرحله ای و دو مرحله ای در سیستم ایمپلنت بیوهوریزانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1931926Association between preterm and low-birth weight with periodontal disease: a case-control studyPMCIran J Reprod Med1391دوم
2921024Effects of combined use of Hydrogen peroxide and chlorhexidine mouthrinses on gingivitis, plaque and tooth stainingSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1384اول و مسئول
387702ارزیابی کلینیکی افزایش ضخامت عرضیریج با تکنیک اینترپوزیشنال با استفاده از ماده Bio-oss مخلوط با استخوان اتوژنسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387اول و مسئول
485366اثرات بارگذاری فوری روی نسوج اطراف ایمپلنت در موفقیت درمان بیماران با پروتز ثابت خلفی متکی بر ایمپلنتسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
585249Effects of chlorhexidine (0.2%) as irrigant during ultrasonic debridement: A clinical studyscopusInternational Journal of Pharmacology1385اول و مسئول
684016مقایسه بالینی ترمیم استخوانی اطراف ایمپلنتهای یک مرحله ای و دو مرحله ای در سیستم Maestro(سیستم ایمپلنت Biohorizon)Chemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1384پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
1149کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه