مسعود  نقیب زاده
خلاصه عملکرد مسعود  نقیب زاده
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مسعود نقیب زاده

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مسعود نقیب زاده رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : گوش و حلق وبینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : NaghibzadehM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963218Hypoglossal Schowannoma: A Case Report and Review of LiteraturescopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1389اول و مسئول
2940731A proposed fuzzy RDBMS and its test results on an osteoporosis patient databaseISIIRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY1382اول و مسئول
3933863A rettrospective study orbital complications of Ethmoidal Sinusitis, Report of 23 casesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1376دوم
4933858Neglected foreign body in lungSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1377دوم
5933857A retrospective study of juvenile angiofibromaSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1377اول
6933760surgical treatment of acquired subglottic and upper cervical tracheal stenosis by rib cartilage graft compared with other procedures during 1368-1380EmbaseIranioan Jurnal of Otolaryngology HN& Surgery1381دوم
7933740pectoralis major myocutaneous flap report of 28 casesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1376اول
8933687surgical techniques for nasal skin defect repair and report of 58 casesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1374اول
9931037Surgical treatment for Patients with Tracheal and subgllotic Stenosisindex copernicusMedical journal of the islamic republic of IRAN1388دوم
10924451GIANT FIBROVASCULAR POLYP OF THE HYPOPHARYNX AND ESOPHAGUS, A REPORT OF ONE CASEعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله گوش و گلو و بینی و حنجره ایران1383اول
11924440evaluation of effect of topical phenytoin on wound healing (increasing wound tensile strength and collagen deposition) in Ratsscopusمجله گوش و گلو و بینی ایران1383سوم
1291993Bipedicles chest flap: a novel technique for the reconstruction of anterior neck defect.ISIEur Arch Otorhinolaryngol1391اول
1389507Hypoglossal Schowannoma: A Case Report and Review of Literatureسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Otorhinolaryngology1389اول و مسئول
1489497A case of subglotitic adenoid cystic carcinoma and medical literature reviewسایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1389اول
1588716A Three Year Retrospective Study of Prevalence of Patients with Oral Lesions Hospitalized in ENT Ward of Qaem Hospitalindex copernicusJournal of army university of medical sciences1388چهارم
1687572تومور پاروتید دو طرفه اولین تظاهر لوکمی لنفوبلاستیک حادسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387اول و مسئول
1785383درمان کاروتید پاراگانگلیوما، مروری بر تجربه 15 سالهسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران،1385سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1942817Classification of expert system in medicineFirst Iranian seminar on computer application in medicineمشهدپوستر1367خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه