محمد  نعیمی بنائیان شرق

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد نعیمی بنائیان شرق

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد نعیمی بنائیان شرق رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : گوش و حلق وبینی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : NaeimiM@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشک عمومیدکترای حرفه ای1360دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جراحی آندوسکوپی سینوسفلوشیپ1377دانشگاه علوم پزشکی تهران
راینولوژیفلوشیپ1378میامی
تخصص گو شو حق و بینیپزشک متخصص13710دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استادیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد1371/01/151381/01/15
دانشیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد1381/01/151393/03/01
استاددانشگاه علوم پزشکی مشهد1393/03/011393/12/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940090بررسی تاثیر radiofrequency ablation توربینیت تحتانی در بیماران با گرفتگی مزمن بینی مقاوم به درمان داروییمجریپایان یافتهبلي
286305بررسی بروز باکتریمی در بیمارانی که تحت عمل جراحی گوش میانی در بیمارستانهای آموزشی مشهد در سال 1386 قرار گرفته اندمجریپایان یافتهخير
386190بررسی اثر عمل آدنوتونسیلکتومی در بهبود انورزی کودکان دارای هیپرتروفی آدنوتونسیلار مجریپایان یافتهخير
484162بررسی اثر احتمالی H.pylori در سینوزیت مزمنمجریپایان یافتهخير
584001بررسی اختلال شنوایی ناشی از مصرف آمینوگلیکوزیدها در نوزادان بستری در NICU بیمارستان قائم ( عج ) به روش OAEمجریپایان یافتهخير
682053کشت و آنتی بیوگرام ترشحات سینوس ماگزیلری از لحاظ میکروارگانیسمهای هوازی - بی هوازی در بیمارانی که کاندید عمل جراحی FESS می شوند در بیمارستان قائم در طی یک سال مجریپایان یافتهخير
787503راه اندازی و بهینه سازی مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی برای ارائه خدمات بهتر به محققینهمکارپایان یافتهخير
886416راه اندازی و بهینه سازی مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی برای ارائه خدمات بهتر برای محققینهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1935179The Role of H.Pylori in Chronic Rhino SinusitisISCنشریه جراحی ایران1386اول
2933890What is your diagnosis?SID/Iranmedex/Magiraniranian journal of otorhinolaryngoligy1372اول
3933863A rettrospective study orbital complications of Ethmoidal Sinusitis, Report of 23 casesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1376اول
4933861Estesioneuroblastoma case reportSID/Iranmedex/MagiranJUNDISHAPUR SCIENTIFIC MEDICAL JOURNAL1386اول
5933858Neglected foreign body in lungSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1377اول
6933857A retrospective study of juvenile angiofibromaSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1377دوم
7933856Non melanotic skin cancer of head and neck review of 439 cases during last 5 years (1372-1376)from Omid and Ghaem hospitalSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1380اول
8933855Speech rehabilitation laryngectomies using tracheoesophageal puncture and provox tubeSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1379دوم
9933854prolapsed facial nerve in report of 5 caseSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1374اول
10933833EsthesioneuroblastomaSID/Iranmedex/MagiranJournal of otolaryngology head and neck surgery1385دوم
11933764Comparison of sinonasal symptoms in patients with nasal septal deviation and patients with chronic rhinosinusitisPMCIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1391اول
12933760surgical treatment of acquired subglottic and upper cervical tracheal stenosis by rib cartilage graft compared with other procedures during 1368-1380EmbaseIranioan Jurnal of Otolaryngology HN& Surgery1381اول
13933759Lymphoma of thyroid after hashimato thyrioditisEmbaseIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1377اول
14933740pectoralis major myocutaneous flap report of 28 casesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1376دوم
15933739tuberculosis in tonsilSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery19(49-53)19951376اول
16933688prolapsed facial nerve in middle earSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1374اول
17933687surgical techniques for nasal skin defect repair and report of 58 casesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1374دوم
18933686laryngeal trauma report of 14 casesSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1372اول و مسئول
19933377Endoscopic Managment of Cerebospinal Fluid Rhinorrhea in 11 casesSID/Iranmedex/Magiranنشریه جراحی ایران1385اول و مسئول
20933374resolution of enuresis after adenotsillectomy in children with adenotonsillar hypertrophySID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otorhinolaryngology1387اول و مسئول
21933372Etiologic evaluation of patients with dysphagia admitted to ENT and thrax surgery wards of ghaem hospitalSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otorhinolaryngology1388پنجم به بعد
22933354survey of ENT Laser surgerySID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY1381مسئول
23933353pathologic findings in 114 cases of functional Endoscopic sinus surgerySID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otorhinolaryngology30(3-7)20041382پنجم به بعد
24933352outcome of 143 patients with chronic sinusitis treated with functional endoscopic sinus surgerySID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOG1383اول و مسئول
25933343Nasal Chondromesanchimal Hamartoma in an adolescent a report of case and review literatureSID/Iranmedex/MagiranThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology Vol.17, No.42,Winter-20061384دوم
26931278Combind septorhinoplasty&FESSPMCIranian Journal of Otolaryngology H&N Surgery1386پنجم به بعد
27931263Esthioneuroblastoma analysis of 11 casesSID/Iranmedex/MagiranJUNDISHAPUR SCIENTIFIC MEDICAL JOURNAL WINTER 2008 , Volume 6 , Number 4 (55); Page(s) 500 To 5041386اول
28931056Evaluation of the incidence of bacteremia following middle ear operationsISCThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology Vol.20, No.54,Winter -20091387اول
29931055A Report of 11Cases of Pituitary Tumor Surgery by Endoscopic Transnasal Transsphenoid MethodSID/Iranmedex/MagiranJUNDISHAPUR SCIENTIFIC MEDICAL JOURNAL; WINTER 2009; 7(4 (59));544-549.1387اول
30931039Endoscopic and imaging prevalence of nasal mucosal contact point and association between contact point and sinunasal symptomsindex copernicusJundishapur Scientific Medical Journal-Info1388اول
31931037Surgical treatment for Patients with Tracheal and subgllotic Stenosisindex copernicusMedical journal of the islamic republic of IRAN1388دوم
32931036Endoscopic Management of cerebrospinal fluid rhiorea in 11 casesSID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF SURGERY1386اول
33924979Bacterial pattern of Chronic Rhino sinusitis FESS Candidates and Their Antibiotic Susceptibility in Northeast of IranSID/Iranmedex/Magiranthe iranian journal of otorhinolaryngoligy1383اول
34924631Esthesioneuroblastoma: Analysis of 11 casesSID/Iranmedex/Magiranscientific medical journal ahwaz jundishapur university of medical sciences1385اول
35924593The major obstructive inflammatory patterns of the sinonasal diseases in 200 candidates of functional endoscopic sinus surgery.scopusThe Iranian Journal ofOtorhinolaryngology1384اول و مسئول
3691293A Broken Metallic Tracheostomy TubescopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1391اول
3790765Histopathologic Relationship Between Ethmoid Sinus and Ipsilateral Middle Turbinate in Non-Polypose Chronic Sinusitis by FESSسایر سایت‏های تخصصیIndian journal of otolaryngology and head and neck surgery1390مسئول
3890329Treatment and Outcome of Malignant External Auditory Canal and Middle Ear tumor in Ghaem Hospital - MashhadISCJournal of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences1390مسئول
3989506Repair of Head and Face Defects with the Use of Pericranial Flapسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Otorhinolaryngology1389اول و مسئول
4088576Assessment of aminoglycoside-induced hearing impairment in hospitalized neonates by TEOAEPMCIndian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery1388اول
4188340بررسی اتیولوژیک دیسفاژی در بیماران بستری در بخشهای گوش، گلو، بینی و جراحی توراکس بیمارستان قائم (عج) مشهد، شمال شرقی ایرانسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388اول و مسئول
4287570بررسی بروز باکتریمی به دنبال اعمال جراحی گوش میانیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387اول و مسئول
4387566 آدنوتونسیلکتومی راه حلی برای درمان انورزیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387مسئول
4487517گزارش 11 مورد جراحی تومور هیپوفیز به روش آندوسکوپی ترانس نازال ترانس اسفنوئیدSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز1387اول
4587260Differential diagnosis of cervical malignant lymphadenopathy among Iranian patients PMCSaudi Med J1387مسئول
4686699اندوسکپی سینوس های پارانازال همراه با سپتورینوپلاستیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران،1386اول و مسئول
4786385گزارش یک مورد پولیپ حنجره همراه با کم کاری تیروئیدSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پزشکی1386مسئول
4886332نتیجه درمان 47 بیمار مبتلا به پولیپ آنتروکوآنال به روش جراحی آندوسکوپیک سینوسسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386اول و مسئول
4986300اندوسکوپی سسینوس های پارانازال همراه با سیتورینوپلاستیindex copernicusمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
5085383درمان کاروتید پاراگانگلیوما، مروری بر تجربه 15 سالهسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران،1385اول و مسئول
5185029Speech development and auditory performance in childern after cochlear implantation Chemical AbstractMedical Journal of the Islamic of Iran1385چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1933804tip plasty in iranian population20th IFOS world Congress June 2013 Seoul Koreaسئولسخنرانی1392بله
2933403Tip Rhinoplasty20th IFOS world Congressسئولسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1907دیاگرام های تشخیصی در گوش و حلق و بینی1377ترجمه
276سرطان های کودکان و نوجوانان 1390

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه