قدرت ا…  مداح

 فعاليت هاي پژوهشي

 

قدرت ا… مداح

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): قدرت ا… مداح رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : جراحی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : MaddahGh@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1951747نتایج اعمال جراحی دستگاه گوارش در بیماران با بدخیمی های دستگاه تناسلی زنانمجریعقد قراردادبلي
2931503بررسی نتایج کیست کاذب پانکراس در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 85-94مجریپایان یافتهبلي
3920457بررسی ترومای مجاری صفراوی در طی دو روش کله سیستکتومی باز و لاپاروسکوپیک و مقایسه اقدامات درمانی جراحی و نتایج آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امید بین سالهای 1373تا 1392مجریپایان یافتهبلي
4920376بررسی روش رزکسیون و آناستوموز اولیه و مقایسه آن با سایر تکنیک های جراحی در درمان ولولوس سیگموئیدمجریپایان یافتهبلي
5900978مقایسه دو روش LHP (لیزر هموروئید پلاستی ) وجراحی میلیگان ومورگان در درمان هموروئیدمجریپایان یافتهبلي
689858بررسی نتایج درمان های مکمل قبل از عمل (کمورادیوتراپی نئواجوانت) در بیماران مبتلا به سرطان مری مراجعه کننده سرپایی به بیمارستان قائم(عج) مشهد درسالهای8813-1380مجریپایان یافتهبلي
787585ایجاد بانک اطلاعات کامپیوتری فعالیت های آموزشی و پژوهشی دستیاران فوق تخصصی جراحی توراکس و رزیدنت های دوره چرخشی جراحی عمومی در بخش جراحی توراکس سال 1390مجریدر دست اجراخير
887256بررسی تومورهای مزانشیمال مری و معده دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1386- 1370مجریپایان یافتهبلي
987160بررسی میزان درگیری مغزاستخوان در بیماران جراحی شده مبتلا به کانسر مریمجریپایان یافتهبلي
1087082بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت و کیفیت زندگی 18 ماه پس از جراحی سرطان در بیماران مراجعه کننده به انستیتو کانسر دانشگاه تهران و بیمارستان قائم (عج) مشهد با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
11950995بررسی میزان حذف تومور با جراحی بعد از کمورادیوتراپی نئوادجوانت در آدنوکارسینوم های موضعاً پیشرفته پرگزیمال معده وارزیابی عوارض درمانهمکاردر دست اجرابلي
12950489بررسی میزان فراوانی عوارض کوتاه‌مدت جراحی تومور کاردیای معده بیماران جراحی شده در بیمارستان‌های قائم و امید مشهد در سال‌های96-90همکاردر دست اجرابلي
13941176بررسی خصوصیات بالینی و نتایج درمانی موارد جراحی کیست هیداتید در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1393-1384همکاردر دست اجرابلي
14940720ارزیابی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با تغییر بیان ژن SALL4 در بیماران مبتلا به سرطان معدههمکارپایان یافتهبلي
15940268مقایسه نتایج درمان هموروئید گرید 2 و 3 به روش stapled hemorrhoidopexy با روش میلیگان مورگانهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
16930643ارزیابی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با تغییر بیان ژن های MAML1 و TWIST1 در بیماران مبتلا به سرطان معدههمکارپایان یافتهبلي
17930607شناسایی و گسترش سلول های بنیادی سرطانی بدست آمده از بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان معدههمکارپایان یافتهخير
18930565بررسی پاسخ سلول های T به سلول های دندریتیک بارگیری شده با توتال mRNA سلول های بنیادی سرطانی (CSC) اتولوگ جهت ایمونوتراپی سرطان معدههمکارپایان یافتهبلي
19920612ارزیابی لنفوسیتهای circulating T Helper 22 در بیماران مبتلا به سرطان کولونهمکاردر دست اجرابلي
20920431بررسی و مقایسه روش مدیفیه و جدید با روش معمول و رایج جراحی کیست هیداتید کبدهمکارپایان یافتهبلي
21911162کاهش دادن پورت ها در جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفراهمکارپایان یافتهخير
22911140کاهش تعداد انسزیون ها در جراحی آپاندکتومی لاپاروسکوپیهمکارپایان یافتهخير
23911006بررسی کارایی لاپاروسکوپیک اسپلنکتومی با شروع از ناف طحال در مقایسه با شروع از عروق گاستریک کوچکهمکارپایان یافتهبلي
24910985مقایسه استفاده از هارمونیک اسکاپل با الکتروکوتر دردیسکسیون غدد لنفاوی زیر بغل در جراحی سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
25910980مقایسه نتایج جراحی آناستوموز در گردن با استاپلر و دست بدنبال ازوفاژکتومی درکانسر مریهمکارپایان یافتهبلي
26910754شناسایی بیومارکرهای جدید در سرطان مری، معده، پستان وکلورکتال به روش پروتئومیکسهمکارپایان یافتهخير
27910663بررسی میزان همزمانی آپاندیسیت حاد و کانسر های کولورکتال در بیماران بالای 40 سال که تحت آپاندکتومی قرار گرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
28901009بررسی مارکرهای سلول های بنیادی در کشت های اولیه بافت حاصل از بیماران مبتلا به سرطان سنگفرشی مریهمکاردر دست اجراخير
29900925بررسی تاثیر پماد گیاهی ضد بواسیر بر بهبود علایم و درمان بیماری بواسیرهمکاردر دست اجراخير
30900785مشخص نمودن سلولهای بنیادین در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
3189996بررسی فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
3289851فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
3389633بررسی بیان ژن Msi1 در سطح mRNA و پروتئین در نمونه بافت تومور و نرمال مبتلایان به سرطان سلول های سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
3489376بررسی عوارض زودرس عمل جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال SCCمری در دو گروه از بیماران با و بدون کمورادیوتراپی قبل از عملهمکارپایان یافتهبلي
3588699بررسی ارزش تشخیصی core needle biopsy بر اساس فاکتورهای پروگنوستیک کا نسر پستان در مقایسه با نمونه های بافتی حاصل از جراحی همکارپایان یافتهبلي
3688129تاًثیر کور کومین بر چسبندگی پریتوئن به دنبال ایجاد پریتونیت در رتهمکارپایان یافتهبلي
3787058بررسی نتایج تغذیه زودرس روده ای در بیماران با کانسر مری عمل شدههمکارپایان یافتهبلي
3886038بررسی اثر بخشی و سمیت پروتکل کمورادیوتراپی همزمان پیش از جراحی برای سرطان موضعا پیشرفته مریهمکارپایان یافتهخير
3986032ارزیابی بالینی کرم ضد چاقی موضعی هوتنهمکارپایان یافتهخير
4086028مقایسه نتایج تغذیه زودرس با روش رایج شروع تغذیه پس از آناستوموز روده بزرگ در بیماران بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهدهمکارپایان یافتهخير
4185205بررسی تاثیر اسپیلانکنیسکتومیاز طریق توراکوسکوپی بر کنترل دردهای شدید ناشی از بیماریهای پیشرفته پانکراس و کانسر معدههمکارپایان یافتهخير
4284247بررسی فراوانی آنتی ژن اسکوآموسل کارسینوما در سرم خون بیماران مبتلا به سرطان اسکوآموسل کارسینومامریهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971129Analysis of Th22, Th17 and CD4+cells co-producing IL-17/IL-22 at different stages of human colon cancerISIBiomedicine & pharmacotherapy1397چهارم
2970029Efficacy and Safety of Pleurodesis Using Platelet-Rich Plasma and Fibrin Glue in Management of Postoperative Chylothorax After EsophagectomyISIWorld journal of surgery1397چهارم
3963260Case Report: Iatrogenic Seeding of Tumor Cells inThigh Soft Tissue Upon Surgical Removal of Intracranial MeningiomaPMCBasic and Clinical Neuroscience1395اول
4962609Splenic cysts: Analysis of 16 casesPMCCASPIAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE1395مسئول
5961866Problems in diagnosis and treatment of retrorectal tumors: Our experience in 50 patientsMedlineacta medica iranica1395اول
6961464Iatrogenic injuries of the extrahepatic biliary systemISIJournal of Surgical Research1396اول
7961006Arteriovenous malformations of the colon: A report of two cases and review of the literaturePMCCaspian J Intern Med1395اول
8954083Primary Hydatid Disease of Pancreasindex copernicusJOP.Journal of Pancreas1395مسئول
9951283Management of Intravenous Leiomyomatosis of Uterus with Extension to HeartISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1394دوم
10943212Uterocutaneous Fistula Following Cesarean Section: Successful Management of a CasePMCIranian Journal of Medical Sciences1394اول
11943026Delayed Presentation of Traumatic Diaphragmatic Hernia: The Evaluation of Surgical Treatment Resultsindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394دوم
12942925Comparison of oncologic short term results of laparoscopic versus open surgery of rectal cancer.index copernicusAnnals of Colorectal Research1394دوم
13942923Perianal Paget’s Disease in a Forty-Five-Year-Old Man and Review of the Literature.SID/Iranmedex/MagiranAnnals of Colorectal Research1394سوم
14942922Difficulties in the diagnosis and management of alveolar hydatid disease: A case series.PMCCaspian Journal of Internal Medicine1394اول
15941894Is there any change in the pattern of bacterial translocation with increased time of the obstruction?ISCJournal of Surgery and Trauma1393دوم
16940911Early Post Operative Enteral Versus Parenteral Feeding after Esophageal Cancer SurgeryPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394پنجم
17940909Primary Urachal Actinomycosis: Case Report and Literature ReviewPMCNephro Urol Mon1392اول
18940908Bilateral Rectus Sheath Hematoma in Kidney Transplant Patient: Case Study and Literature ReviewPMCNephro-Urology Monthly1392دوم
19940907Gastrointestinal anthrax: clinical experience in 5 casesPMCCaspian J Intern Med1392اول
20940833The Comparison Between the Complications after Two Surgical Techniques of Esophageal Cancerindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393دوم
21935472Adult choledochal cysts in 23 patients: a brief reportscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1391اول
22935471Primary paravertebral hydatid cyst: a case reportscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1392اول
23934772Hemosuccus pancreaticus as a rare cause of gastrointestinal bleeding: A report of two casesscopusActa Medica Iranica1394اول
24934616Corrosive Injury of the Upper Gastrointestinal Tract: Review of Surgical Management and Outcome in 14 Adult CasesPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393مسئول
25933840Long-term results of open gastric bypass with Roux-en-Y method for morbid obesity: Brief reportscopusTehran University Medical Journal1393اول
26933059Temporary abdominal closure in the critically ill patients with an open abdomenPMCActa medica Iranica1393اول
27933056An unusual case of recurrent gastric cancer long after the first gastrectomy due to adenocarcinomaPMCActa medica Iranica1393دوم
28931727Pelvic hydatid cyst with uncommon sciatalgia manifestation: case reportscopusTehran University Medical Journal1392اول
29931495Esophageal diverticula: analysis of 25 cases.PMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1393مسئول
30930858Evaluation incidence of Helicobacter pylori infection in gastric adenocarsinomaindex copernicusافق دانش1392اول
31930828Port Site Interparietal Hernia After Laparoscopic Splenectomy: A Case Reportindex copernicusJournal of Minimally Invasive Surgical Sciences1392دوم
32930150Chronic Low Back Pain due to Retroperitoneal Cystic LymphangiomaPMCThe archives of bone and joint surgery1392مسئول
33930132Management of Sigmoid Volvulus: Options and PrognosisPMCJournal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan1392اول
34924459Comparison of Doppler Guided Hemorrhoid Artery Ligation and Milligan Morgan Hemorrhoidectomy in Management of Hemorrhoid DiseaseISIIran Red Cres Med J1392مسئول
35922642Manegment of Malignant esophagorespiratory FistulascopusThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1383سوم
3692112Evaluation of Curcumin Effects on Post-Operative Peritoneal Adhesion in RatsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391پنجم
3791065Laparoscopic splenectomy: ligasure or clip ligation?ISISurgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques1391دوم
3890506Esophagogastric mesenchymal tumors: analysis of 24 patientsscopusTehran University Medical Journal1390دوم
3990116Bone marrow involvement in esophageal cancer patients who underwent surgical resectionISIEuropean Journal of Cardio-Thoracic Surgery 1390دوم
4089128Prosthetic incisional hernioplasty: clinical experience with 354 casesISIHernia1389مسئول
4188484بررسی میزان درگیری مغز استخوان در بیماران جراحی شده سرطان مریindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکس گیلان1388اول
4287510اداره پارگی وسیع پرینه در ترومای شدید لگنSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد1387سوم
4387489لیومیوماتوزیس مری در مرد 70 سالهEmbaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387سوم
4487486surgical treatment for chronic pancreatitis: report of three casesEmbaseTehran University Medical Journal1387دوم
4586031خونریزی شدید گوارشی به علت فیستول بین عروق تیروییدال ومری به دنبال بلع جسم خارجی (گزارش موردی)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1386دوم
4685005Papillary thyroid microcarcinoma with large and cystic neck metastasis: report of acase and review of articles scopusJRMS 1385دوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1931736Operative Strategy for the Difficult to close abdomen ( report of 22 cases)کنگره بین المللی جراحی خراسان 92مشهدپوستر1392بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه