قدرت ا…  مداح

 فعالیت های پژوهشی

 

قدرت ا… مداح

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): قدرت ا… مداح رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : MaddahGh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951747نتایج اعمال جراحی دستگاه گوارش در بیماران با بدخیمی های دستگاه تناسلی زنانمجریعقد قراردادبلي
2931503بررسی نتایج کیست کاذب پانکراس در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 85-94مجریپایان یافتهبلي
3920457بررسی ترومای مجاری صفراوی در طی دو روش کله سیستکتومی باز و لاپاروسکوپیک و مقایسه اقدامات درمانی جراحی و نتایج آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های قائم(عج) و امید بین سالهای 1373تا 1392مجریپایان یافتهبلي
4920376بررسی روش رزکسیون و آناستوموز اولیه و مقایسه آن با سایر تکنیک های جراحی در درمان ولولوس سیگموئیدمجریپایان یافتهبلي
5900978مقایسه دو روش LHP (لیزر هموروئید پلاستی ) وجراحی میلیگان ومورگان در درمان هموروئیدمجریپایان یافتهبلي
689858بررسی نتایج درمان های مکمل قبل از عمل (کمورادیوتراپی نئواجوانت) در بیماران مبتلا به سرطان مری مراجعه کننده سرپایی به بیمارستان قائم(عج) مشهد درسالهای8813-1380مجریپایان یافتهبلي
787585ایجاد بانک اطلاعات کامپیوتری فعالیت های آموزشی و پژوهشی دستیاران فوق تخصصی جراحی توراکس و رزیدنت های دوره چرخشی جراحی عمومی در بخش جراحی توراکس سال 1390مجریدر دست اجراخير
887256بررسی تومورهای مزانشیمال مری و معده دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) و امید مشهد در فاصله سالهای 1386- 1370مجریپایان یافتهبلي
987160بررسی میزان درگیری مغزاستخوان در بیماران جراحی شده مبتلا به کانسر مریمجریپایان یافتهبلي
1087082بررسی مقایسه ای وضعیت سلامت و کیفیت زندگی 18 ماه پس از جراحی سرطان در بیماران مراجعه کننده به انستیتو کانسر دانشگاه تهران و بیمارستان قائم (عج) مشهد با افراد سالممجریپایان یافتهبلي
11950995بررسي ميزان حذف تومور با جراحي بعد از کموراديوتراپي نئوادجوانت در آدنوکارسينوم هاي موضعاً پيشرفته پرگزيمال معده وارزيابي عوارض درمانهمکاردر دست اجرابلي
12950489بررسي ميزان فراواني عوارض کوتاه‌مدت جراحي تومور کاردياي معده بيماران جراحي شده در بيمارستان‌هاي قائم و اميد مشهد در سال‌هاي96-90همکاردر دست اجرابلي
13941176بررسی خصوصیات بالینی و نتایج درمانی موارد جراحی کیست هیداتید در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالهای 1393-1384همکارعقد قراردادبلي
14940720ارزیابی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با تغییر بیان ژن SALL4 در بیماران مبتلا به سرطان معدههمکارپایان یافتهبلي
15940268مقایسه نتایج درمان هموروئید گرید 2 و 3 به روش stapled hemorrhoidopexy با روش میلیگان مورگانهمکاردر دست اجرابلي
16930643ارزیابی ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری با تغییر بیان ژن های MAML1 و TWIST1 در بیماران مبتلا به سرطان معدههمکارپایان یافتهبلي
17930607شناسایی و گسترش سلول های بنیادی سرطانی بدست آمده از بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان معدههمکارپایان یافتهخير
18930565بررسی پاسخ سلول های T به سلول های دندریتیک بارگیری شده با توتال mRNA سلول های بنیادی سرطانی (CSC) اتولوگ جهت ایمونوتراپی سرطان معدههمکارپایان یافتهبلي
19920612ارزیابی لنفوسیتهای circulating T Helper 22 در بیماران مبتلا به سرطان کولونهمکاردر دست اجرابلي
20920431بررسی و مقایسه روش مدیفیه و جدید با روش معمول و رایج جراحی کیست هیداتید کبدهمکارپایان یافتهبلي
21911162کاهش دادن پورت ها در جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفراهمکارپایان یافتهخير
22911140کاهش تعداد انسزیون ها در جراحی آپاندکتومی لاپاروسکوپیهمکارپایان یافتهخير
23911006بررسی کارایی لاپاروسکوپیک اسپلنکتومی با شروع از ناف طحال در مقایسه با شروع از عروق گاستریک کوچکهمکارپایان یافتهبلي
24910985مقایسه استفاده از هارمونیک اسکاپل با الکتروکوتر دردیسکسیون غدد لنفاوی زیر بغل در جراحی سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
25910980مقایسه نتایج جراحی آناستوموز در گردن با استاپلر و دست بدنبال ازوفاژکتومی درکانسر مریهمکارپایان یافتهبلي
26910754شناسایی بیومارکرهای جدید در سرطان مری، معده، پستان وکلورکتال به روش پروتئومیکسهمکارپایان یافتهخير
27910663بررسی میزان همزمانی آپاندیسیت حاد و کانسر های کولورکتال در بیماران بالای 40 سال که تحت آپاندکتومی قرار گرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
28901009بررسی مارکرهای سلول های بنیادی در کشت های اولیه بافت حاصل از بیماران مبتلا به سرطان سنگفرشی مریهمکاردر دست اجراخير
29900925بررسی تاثیر پماد گیاهی ضد بواسیر بر بهبود علایم و درمان بیماری بواسیرهمکاردر دست اجراخير
30900785مشخص نمودن سلولهای بنیادین در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
3189996بررسی فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
3289851فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
3389633بررسی بیان ژن Msi1 در سطح mRNA و پروتئین در نمونه بافت تومور و نرمال مبتلایان به سرطان سلول های سنگفرشی مریهمکارپایان یافتهخير
3489376بررسی عوارض زودرس عمل جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال SCCمری در دو گروه از بیماران با و بدون کمورادیوتراپی قبل از عملهمکارپایان یافتهبلي
3588699بررسی ارزش تشخیصی core needle biopsy بر اساس فاکتورهای پروگنوستیک کا نسر پستان در مقایسه با نمونه های بافتی حاصل از جراحی همکارپایان یافتهبلي
3688129تاًثیر کور کومین بر چسبندگی پریتوئن به دنبال ایجاد پریتونیت در رتهمکارپایان یافتهبلي
3787058بررسی نتایج تغذیه زودرس روده ای در بیماران با کانسر مری عمل شدههمکارپایان یافتهبلي
3886038بررسی اثر بخشی و سمیت پروتکل کمورادیوتراپی همزمان پیش از جراحی برای سرطان موضعا پیشرفته مریهمکارپایان یافتهخير
3986032ارزیابی بالینی کرم ضد چاقی موضعی هوتنهمکارپایان یافتهخير
4086028مقایسه نتایج تغذیه زودرس با روش رایج شروع تغذیه پس از آناستوموز روده بزرگ در بیماران بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهدهمکارپایان یافتهخير
4185205بررسی تاثیر اسپیلانکنیسکتومیاز طریق توراکوسکوپی بر کنترل دردهای شدید ناشی از بیماریهای پیشرفته پانکراس و کانسر معدههمکارپایان یافتهخير
4284247بررسی فراوانی آنتی ژن اسکوآموسل کارسینوما در سرم خون بیماران مبتلا به سرطان اسکوآموسل کارسینومامریهمکارپایان یافتهخير
43900723بررسی میزان حذف جراحی و پاسخ پاتولوژیک تومور به کمورادیوتراپی قبل ازعمل جراحی در آدنوکارسینوم های موضعا پیشرفته پروگزیمال معده و جانکشن ازوفاگوگاستریکناظرپایان یافتهبلي
4487830بررسی نتایج عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی در بیمارستان قائم ٬امید در بین سالهای 87_83ناظرپایان یافتهبلي
4587800بررسی تاثیر آمادگی مکانیکال کولون بر عوارض بعد از عمل در بیماران با جراحی انتخابی کولون (شامل رزکسیون آناستوموز کولون)ناظرپایان یافتهبلي
4686205اثر مواجهه حفره صفاقی با بتادین و هپارین در بروز چسبندگی بعد از عمل جراحی ناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963260Case Report: Iatrogenic Seeding of Tumor Cells inThigh Soft Tissue Upon Surgical Removal of Intracranial MeningiomaPMCBasic and Clinical Neuroscience1395اول
2962609Splenic cysts: Analysis of 16 casesPMCCASPIAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE1395مسئول
3961866Problems in diagnosis and treatment of retrorectal tumors: Our experience in 50 patientsMedlineacta medica iranica1395اول
4961464Iatrogenic injuries of the extrahepatic biliary systemISIJournal of Surgical Research1396اول
5961006Arteriovenous malformations of the colon: A report of two cases and review of the literaturePMCCaspian J Intern Med1395اول
6954083Primary Hydatid Disease of Pancreasindex copernicusJOP.Journal of Pancreas1395مسئول
7951283Management of Intravenous Leiomyomatosis of Uterus with Extension to HeartISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1394دوم
8943212Uterocutaneous Fistula Following Cesarean Section: Successful Management of a CasePMCIranian Journal of Medical Sciences1394اول
9943026Delayed Presentation of Traumatic Diaphragmatic Hernia: The Evaluation of Surgical Treatment Resultsindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394دوم
10942925Comparison of oncologic short term results of laparoscopic versus open surgery of rectal cancer.index copernicusAnnals of Colorectal Research1394دوم
11942923Perianal Paget’s Disease in a Forty-Five-Year-Old Man and Review of the Literature.SID/Iranmedex/MagiranAnnals of Colorectal Research1394سوم
12942922Difficulties in the diagnosis and management of alveolar hydatid disease: A case series.PMCCaspian Journal of Internal Medicine1394اول
13941894Is there any change in the pattern of bacterial translocation with increased time of the obstruction?سایر سایت‏های تخصصیJournal of Surgery and Trauma1393دوم
14940911Early Post Operative Enteral Versus Parenteral Feeding after Esophageal Cancer SurgeryPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1394پنجم
15940909Primary Urachal Actinomycosis: Case Report and Literature ReviewPMCNephro Urol Mon1392اول
16940908Bilateral Rectus Sheath Hematoma in Kidney Transplant Patient: Case Study and Literature ReviewPMCNephro-Urology Monthly1392دوم
17940907Gastrointestinal anthrax: clinical experience in 5 casesPMCCaspian J Intern Med1392اول
18940833The Comparison Between the Complications after Two Surgical Techniques of Esophageal Cancerindex copernicusJournal of Cardio-Thoracic Medicine1393دوم
19935472Adult choledochal cysts in 23 patients: a brief reportscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1391اول
20935471Primary paravertebral hydatid cyst: a case reportscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1392اول
21934772Hemosuccus pancreaticus as a rare cause of gastrointestinal bleeding: A report of two casesscopusActa Medica Iranica1394اول
22934616Corrosive Injury of the Upper Gastrointestinal Tract: Review of Surgical Management and Outcome in 14 Adult CasesPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393مسئول
23933840Long-term results of open gastric bypass with Roux-en-Y method for morbid obesity: Brief reportscopusTehran University Medical Journal1393اول
24933059Temporary abdominal closure in the critically ill patients with an open abdomenPMCActa medica Iranica1393اول
25933056An unusual case of recurrent gastric cancer long after the first gastrectomy due to adenocarcinomaPMCActa medica Iranica1393دوم
26931727Pelvic hydatid cyst with uncommon sciatalgia manifestation: case reportscopusTehran University Medical Journal1392اول
27931495Esophageal diverticula: analysis of 25 cases.PMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1393مسئول
28930858Evaluation incidence of Helicobacter pylori infection in gastric adenocarsinomaindex copernicusافق دانش1392اول
29930828Port Site Interparietal Hernia After Laparoscopic Splenectomy: A Case Reportindex copernicusJournal of Minimally Invasive Surgical Sciences1392دوم
30930150Chronic Low Back Pain due to Retroperitoneal Cystic LymphangiomaPMCThe archives of bone and joint surgery1392مسئول
31930132Management of Sigmoid Volvulus: Options and PrognosisPMCJournal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan1392اول
32924459Comparison of Doppler Guided Hemorrhoid Artery Ligation and Milligan Morgan Hemorrhoidectomy in Management of Hemorrhoid DiseaseISIIran Red Cres Med J1392مسئول
33922642Manegment of Malignant esophagorespiratory FistulascopusThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology1383سوم
3492112Evaluation of Curcumin Effects on Post-Operative Peritoneal Adhesion in RatsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391پنجم
3591065Laparoscopic splenectomy: ligasure or clip ligation?ISISurgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques1391دوم
3690506Esophagogastric mesenchymal tumors: analysis of 24 patientsscopusTehran University Medical Journal1390دوم
3790116Bone marrow involvement in esophageal cancer patients who underwent surgical resectionISIEuropean Journal of Cardio-Thoracic Surgery 1390دوم
3889128Prosthetic incisional hernioplasty: clinical experience with 354 casesISIHernia1389مسئول
3988484بررسی میزان درگیری مغز استخوان در بیماران جراحی شده سرطان مریindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکس گیلان1388اول
4087510اداره پارگی وسیع پرینه در ترومای شدید لگنSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد1387سوم
4187489لیومیوماتوزیس مری در مرد 70 سالهEmbaseمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387سوم
4287486surgical treatment for chronic pancreatitis: report of three casesEmbaseTehran University Medical Journal1387دوم
4386031خونریزی شدید گوارشی به علت فیستول بین عروق تیروییدال ومری به دنبال بلع جسم خارجی (گزارش موردی)Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1386دوم
4485005Papillary thyroid microcarcinoma with large and cystic neck metastasis: report of acase and review of articles scopusJRMS 1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1931736Operative Strategy for the Difficult to close abdomen ( report of 22 cases)کنگره بین المللی جراحی خراسان 92مشهدپوستر1392بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه