غلامعلی  معموری
خلاصه عملکرد غلامعلی  معموری
خلاصه عملکرد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

غلامعلی معموری

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره هاي پژوهشي
دوره هاي پژوهشي
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): غلامعلی معموری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : فوق تخصص
رشته تخصصي : نوزادان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : maamourigh@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1951554بررسی ارتباط دو واریانت ژنی ژن کدکننده آنزیم UGT1A1با بروز هایپربیلیروبینمی نوزادی در یک جمعیت از نوزادان ایرانیمجریدر دست اجرابلي
2922670بررسی تاثیرمکمل خوراکی گلوتامین بر روی پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
3921288بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار بر اساس منشور حقوق بیمار در پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
4920841بررسی تاثیر آوای قرآن بر مادران باردار و اثربخشی آن بر پیشگیری و درمان کولیک شیرخوارانمجریپایان یافتهبلي
5920627بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز سورفاکتانت از طریق کاتتر ظریف داخل تراشه در حین تنفس خودبخودی با انتوباسیون (روش InSurE ) در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
6900735ارزیابی سونوگرافیک دررفتگی مادرزادی هیپ به عنوان غربالگری و پیگیری در نوزادان متولد شده در بیمارستان قائم(عج) وراه اندازی واحد ریفرال شمال شرق ایران برای شناسایی، پیشگیری و درمان دررفتگی مادرزادی هیپمجریدر دست اجراخير
7900179تاثیر تجویز خوراکی سولفات روی بر کاهش زردی نوزادیمجریپایان یافتهبلي
889283بررسی فراوانی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس درشیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم مشهد از آذر 1388 لغایت آبان 1389مجریپایان یافتهبلي
988470بررسی علل و عوامل مرتبط با مرگ نوزادان در بیمارستان قائم ازسال 1388تا 1390مجریپایان یافتهبلي
1088263بررسی فراوانی گروه ب استرپتوکوک در شیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهد طی سال 1388مجریپایان یافتهبلي
1188020مقایسه اثر تهویه متناوب از راه بینی با فشار مثبت مداوم راه هوایی از راه بینی در کاهش انتوباسیون مجدد نوزادان نارس اکستوبه شدهمجریپایان یافتهبلي
1286020بررسی ارتباط نوزادان با وزن تولدکمتر از2500 گرم و سطح سرمی روی و مس مادران مجریپایان یافتهخير
1385429بررسی وضعیت شدت صداهای موجود در بخش های NICU بیمارستانهای آموزشی مشهد ـ 1386مجریپایان یافتهخير
1485345بررسی مارکرهای بیوشیمیائی در آسفیکسی پری ناتالمجریپایان یافتهخير
1585210بررسی فاکتورهای خطر و مشکلات دهیدراتاسیون هیپرناترمیک در نوزادان شیرمادرخوارمجریپایان یافتهخير
1685059بررسی میزان کمی اینترلوکین 10 و اینترلوکین 8 در تشخیص زودرس سپتی سمی در نوزادانمجریپایان یافتهخير
1784094تشخیص عفونت زودرس در نوزادان نارس با استفاده از اندازه گیری کمی C-reactive protein و اینترکولین 6 در نمونه خون بند نافمجریپایان یافتهخير
1884001بررسی اختلال شنوایی ناشی از مصرف آمینوگلیکوزیدها در نوزادان بستری در NICU بیمارستان قائم ( عج ) به روش OAEمجریپایان یافتهخير
1983001ارزیابی ABER (تست پاسخ شنوایی ساقه مغز) در نوزادان با هیپر بیلروبینمیمجریپایان یافتهخير
2082231بررسی میزان کمی انترلوکین 6 در تشخیص زودرس سپتی سمی در نوزادانمجریپایان یافتهخير
2181056تاثیر ایمونو گلوبولین وریدی (IVIG) در کنترل هیپربیلیروبینمی ناشی از ناسازگاریهای گروه خونیمجریپایان یافتهخير
22960848مرور سیستماتیک و متاآنالیز بررسی ارتباط بین واریانت ژنی Gly71Arg در ژن کدکننده آنزیم UGT1A1 با بروز هایپربیلی¬روبینمی نوزادانهمکارپایان یافتهخير
23960244بررسی اپیدمیولو‍یک حوادث و سوانح و شناخت عوامل موثر بر بروز آن در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان های مشهد در سال های 1393 تا 1396همکاردر دست اجراخير
24951726بررسی تاثیر پروبیوتیک در پیشگیری از زردی نوزادانهمکاردر دست اجرابلي
25951475بررسی و مقایسه عوارض نوزادی دو روش دوشیدن بند ناف و کلامپ فوری در نوزادان نارسهمکاردر دست اجرابلي
26951309بررسی منابع اطلاعاتی که رفتار والدین کودک بیمار را برای تصمیم گیری بالینی تحت تاثیر قرار می دهدهمکاردر دست اجرابلي
27951271بررسی ارتباط بین واریانت پروموتوری ژن UGTP1A1 و ریسک ابتلا به هایپربیلی-روبینمی ایدیوپاتیک در یک جمعیت نوزادان ایرانیهمکاردر دست اجرابلي
28951151بررسی ارتباط واریانت های ژنی ژن OATP2 در دو جایگاه 388 و 521 با بروز هایپربیلی¬روبینمی نوزادی در یک جمعیت ایرانیهمکاردر دست اجرابلي
29940434بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با عوارض حاد تنفسی در نوزادان نارسهمکارپایان یافتهبلي
30921920مقایسه روشهای تهویه غیرتهاجمی از راه بینی در حمایت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به زجر تنفسیهمکارپایان یافتهخير
31921911بررسی تغییرات تعداد گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان مبتلا به سپسیس نوزادیهمکارپایان یافتهبلي
32920827تاثیر آموزش تن آرامی بر خودکارآمدی شیردهی و کیفیت خواب مادران دارای نوزاد نارسهمکارپایان یافتهبلي
33910684بررسی پیش آگهی نوزادی مادران حامله مصرف کنندة مکمل رویهمکاردر دست اجراخير
34910493شیوع ترومبوز ورید پورت در کودکان زیر 3 سال با سابقه ی کاتتریزاسیون ورید نافی در دوران نوزادی در NICU بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
3588674بررسی علل اعزام بیماران به بخش اورژانس زنان و مامایی مراکز قائم (عج) و امام رضا(ع) ازتاریخ 1/8/1388 تا 1/7/1389همکارپایان یافتهبلي
3688606بررسی علل و فاکتورهای مستعد کننده مرگ جنینهمکارپایان یافتهبلي
3788428مقایسه تاثیر آموزش‌ به روش‌ شبیه‌ سازی‌ وآموزش با استفاده از فیلم ویدئویی بر مهارت‌ دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در انجام احیاء نوزاد بلافاصله و 1 ماه بعد از برنامه آموزشیهمکارپایان یافتهخير
3887913بررسی عوامل مرتبط با هیپرناترمی و کاهش وزن در نوزادان دچار زردی وپیگیری آنهاهمکارپایان یافتهبلي
3987911بررسی مقایسه ای سطح پروتئین شوک حرارتی 70 درنوزادان دجار آسفیکسی پری ناتال و نوزادان سالمهمکارپایان یافتهبلي
4087871بررسی رشد و تکامل نوزادان نارس در بیمارستان قائم از تاریخ 1388-1389همکارپایان یافتهبلي
4187870بررسی پیامدهای روزه داری مادر با پارامترهای رشد نوزادیهمکارپایان یافتهخير
4287807بررسی پیش آگهی دراز مدت نوزادان دچار دهیدراتاسیون هیپرناترمیکهمکارپایان یافتهبلي
4387752مقایسه میزان روی در نوزادان دچار زردی با نوزادان سالمهمکارپایان یافتهبلي
4486624رابطه هیپربیلیروبینمی نوزادی با پلی مورفیسم UGT1A1همکارپایان یافتهبلي
4586281بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و عملکرد پزشکان و پرستاران در خصوص رعایت بهداشت دست و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی- 1386همکارپایان یافتهخير
4686165بررسی پیش آگهی نوزادان مادران حامله مصرف کننده مکمل سلنیومهمکارپایان یافتهخير
4786147ارزیابی بیماران مشکوک به نقایص ایمنی اولیه در مشهد و شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
4886022بررسی میزان کمی اینترلوکین 6 در آسفیکسی پری ناتالهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971977A 10 Year Survey of Neonatal Kidney Mass in North-East of Iran (Khorasn)SID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1386اول
2971976A report of a rare case of achondrogenesis syndrom type IIISCمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1387دوم
3971975Evaluation of Auditory Brainstem Response (ABR) in neonatal hyperbilirubinemiaSID/Iranmedex/Magiranمجله گوش، گلو،بینی و حنجره ایران1387اول
4971974Evaluation of acute renal failure in neonates bedridden in Neonatal Intensive Care Unite (NICU) in Ghaem hospitalSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1388دوم
5971914Maternal and Neonatal Zinc and Copper Levels and Birth Weightindex copernicusIranian Journal of Neonatology1390اول
6971799Methadone Poisoning in Children Hospitalized in Mashhad Imam Reza Hospital, 2012-2013scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396اول
7971797A Rare Case of Neonatal Hypophosphatasia: A Case ReportISIIranian Journal of Neonatology1396سوم
8971344Serum level of vitamin D in preterm infants and its association with premature-related respiratory complications: a case-control studyPMCElectronic Physician1396دوم
9970141Effects of Gly71Arg mutation in UGT1A1 gene on neonatal hyperbilirubinemia: a systematic review and meta-analysis پنجم به بعد
10963074Frequency of Maternal Risk Factors and Neonatal Complications of Premature Rupture of Membranesscopusمجله دانشگاه علوم پزشکی بابل1395سوم
11961673Comparison of the predictive value of prooxidant-antioxidant balance and heat shock proteins in the diagnosis of neonatal asphyxiaISIBIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY1396دوم
12961488A Case Report of Incontinentia Pigmenti in a Newborn with Positive Family History Extending Over Three GenerationsISIIranian Journal of Neonatology1396پنجم
13961294The Evaluation of Serum Procalcitonin Levels in Neonatal InfectionsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS1396اول
14960635(Clinical and endoscopic findings of children hospitalized in Qa'em Hospital of Mashhad due to caustic ingestion (2011-2013PMCElectronic Physician1396دوم
15960308Neonatal Infections: a 5-Year Analysis in a Neonatal Care Unit in North East of Iran‏ISIInternational Journal of Pediatrics1395دوم
16960202Long-Term Neurodevelopmental Outcome of Neonates with Hypernatremic Dehydration.ISIBREASTFEEDING MEDICINE1396چهارم
17951585The Impact of Oral Glutamine Supplementation on Prevention of Nosocomial Infections in Preterm InfantsISIiranian journal of neonatology1394اول
18951514The Prevalence of Portal Vein Thrombosis in Children under 3 Years Old with History of Neonatal Umbilical Vein Catheterization in the Neonatal Intensive Care UnitISIInternational Journal of Pediatrics1395اول
19950594Comparison of neonatal morbidity in infants born by cesarean section and normal deliveryISCمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1388دوم
20950384Combination of Serum Interleukin-1β and 6 Levels in the Diagnosis of Perinatal Asphyxia.ISIArchives of Iranian medicine.1395دوم
21950148Comparison of Serum Zinc Level Between Neonates With Jaundice and Healthy NeonatesscopusShiraz E-Med J.1394دوم
22941788Hyperbilirubinemia and Neonatal Infection. International Journal of Pediatrics, 2014Chemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392اول
23940317Study of the Incidence, and Maternal and Fetal Risk Factors for Intra Uterine Fetal DeathscopusJ Mazandaran Univ Med Sci1393دوم
24934726Evaluation of the Sodium Serum Level in Infants with Jaundiceindex copernicusInt J Pediatr Vol.3, N.2-1, Serial No.15, March 20151394دوم
25934495Effects of Selenium Supplementation on Soluble FMS-Like Tyrosine Kinase-1 and Glutathione Peroxidase Levels and the Plasminogen Activator Inhibitor-1: Plasminogen Activator Inhibitor-2 Ratio in Pregnant Women.scopusShiraz E-Med J1393پنجم به بعد
26933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
27932923Comparison of Zinc Level between Neonates with Jaundice and Healathy NeonatesISIInternational Journal of Pediatrics1393دوم
28932693Hyperbilirubinemia and Neonatal InfectionChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392دوم
29932630Evaluation of the Relationship between Maternal Complications and Prognosis in Infants with Birth AsphyxiascopusIJOGI1393دوم
30932443Significant Neonatal Weight Loss Related to Idiopathic Neonatal Hyper BilirubinemiaISIinternational journal of pediatrics1393دوم
31931532Evaluation Of Methadone Poisoning in Hospitalized Children: A Short ReviewISIInternational journal of pediatrics1393اول
32931514Cord Hemoglobin in Newborns in Correlation with Maternal Hemoglobin in Northeastern IranISIIranian journal of Medical Sciences1382اول
33931129The effect of relaxation training on breastfeeding self-efficacy of mothers with preterm infants: A randomized clinical trialindex copernicusمجله بالینی پرستاری و مامایی1393چهارم
34930587Diagnostic value of PCR for detection of infection group B streptococcal in neonates with sepsisISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392دوم
35930038Herpes Simplex Virus Infection in Neonates and Young Infants with SepsisISIIran Red Crescent Med J1392دوم
36930037Efficacy of Oral Zinc Sulfate Intake in Prevention of Neonatal JaundiceSID/Iranmedex/MagiranIJN1392اول
37924582Evaluation of Serum Interleukins-6, 8 and 10 Levels as Diagnostic Markers of Neonatal Infection and Possibility of MortalityISIIran J Basic Med Sci1392دوم
38923728EFFECTS OF SELENIUM SUPPLEMENTATION ON PLASMA sFlt-1, GPx CONCENTRATION AND PAI1/PAI2 RATIO IN PREGNANT WOMENسایر سایت‏های تخصصیgynecology obstetrics journa1391پنجم به بعد
39923524Netherton Syndrome, a Case Report and Review of LiteratureISIIran J Pediatr1392دوم
40922976Incidence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity in Mashhad,Northeast IranISIIran Red Crescent Med 1391دوم
41922973Factors associated with hypernatremia in term infants with jaundicescopusIJOGI1392سوم
42922669Sources of bacteria causing nosocomial infections At NICU of Ghaem Hospital in Mashhad, IranISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392سوم
43922668The effect of Ophthalmic Patch on Conjunctiva of Neonates under PhototherapyEmbaseiranian journal of neonatology1391اول و مسئول
44922552Investigating the Rate of Group B Streptococcus in Below 3 Months Year Old Infants with Sepsis Clinical Symptoms Hospitalized in Ghaem Hospital of MashahdEmbaseiranian journal of neonatology1392اول
4591850Maternal and neonatal serum concentrations of zinc and copper in preterm delivery: an observational studyISITrace Elements and Electrolytes1391دوم
4691441Effect of Prenatal Selenium Supplementationon on Cord Blood Selenium and Lipid ProfileISIPediatrics & Neonatology1391دوم
4790953Early diagnosis of late neonatal sepsis by measuring interleukin 10: A case control studyscopusJournal of Neonatology1390دوم
4890901Association of G71R mutation of the UGT1A1 Gen with neonatal hyper bilirubinemia in the Iranian populationindex copernicusJournal of Family and Reproductive Health1390دوم
4990606Abundance of Colonized bacteria as causative agent of septicemia inneonates hospitalized in the N.I.C.U Ward at Ghaem hospital in MashhadISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390سوم
5090543Clinical Course and Prognosis of Hemolytic Jaundice in Neonates in North East of IranscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1390دوم
5190410The Effect of Traditional Remedies (Camel's Thorn, Flixweed and Sugar Water) on Idiopathic Neonatal JaundiceISIIranian Journal of Pediatrics1390دوم
5289802Association between serum interleukin-1β levels and perinatal asphyxiaPMCIranian Journal of Neonatology1389دوم
5389713Evaluation of urinary tract infections following Neonatal hyper-bilirubinemia(Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1389دوم
5489577Neonatal complications related with prolonged rupture of membranesscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1389دوم
5589340Neonatal hypernatremia and dehydration in infants receiving inadequate breastfeedingISIAsia Pacific Journal of Clinical Nutrition 1389دوم
5689148Early diagnosis of perinatal asphyxia by nucleated red blood cell count: a case-control studyISIArch Iran Med1389دوم
5789036A Comparative Study of Blood Culture Sampling from Umbilical Catheter Line versus Peripheral SitePMCActa Med Iran1389دوم
5888576Assessment of aminoglycoside-induced hearing impairment in hospitalized neonates by TEOAEPMCIndian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery1388دوم
5988485بررسی نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان (NICU) بیمارستان قائم(عج) مشهد، 1384-85index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1388دوم
6088335The Relationship of Level of Maternal Serum Copper and Zinc with Neonatal Birth Weight(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
6188204Association between serum interleukin-6 levels and severity of perinatal asphyxiaISIAsian biomedicine 1388چهارم
6288180Serum interleukin 8 level as a diagnostic marker in late neonatal sepsisISIIranian Journal of Pediatrics1388دوم
6387558ارزیابی پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR )در هیپر بیلی روبینمی نوزادیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387اول
6487433گزارش یک مورد نادر از سندرم آکوندروژنزیس نوع IIسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان،زایمان و نازایی ایران1387دوم
6587348شیوع رتینوپاتی نارسی در نوزادان با وزن تولد 1000 تا 2000 گرمسایر سایت‏های تخصصیمجله بیماریهای کودکان ایران1387چهارم
6687262Effects of early human recombinant erythropoietin therapy on the transfusion in healthy preterm infants ISIIndian Journal of Pediatrics1387دوم
6787006Retinopathy of prematurity among 1000-2000 gram birth weight newborn infants ISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 1387چهارم
6886264گزارش یک مورد سندرم وارفارین جنینی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
6986153مطالعه 10 ساله توده های کلیوی نوزادان در شمال شرق ایران(خراسان)index copernicusمجله بیماریهای کودکان ایران1386اول
7086107Immediate diagnosis of early onset sepsis in premature newborns by measurement of cord C-reactive protein and interleukin-6scopusIranian Journal of Medical Sciences1386دوم
7185329درمان زردیهای همولیتیک نوزادی با دوزهای مکرر ایمونوگلوبولین وریدی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
7285201Intravenous immunoglobulin in ABO and Rh hemolytic diseases of newbornISISaudi Medical Journal1385دوم
7385050بررسی میزان گمی اینترلوکین 6 درتشخیص سپتی سمی نوزادانindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی1385اول
7482001Correlation between symptom score,wheeze ,reversibility of pulmonary function tests and treatment response in asthmaPMCIranian journal of allergy,asthma and immunologY1382سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972769Chromosomal abnormalities, risk factors and clinical manifestations study of down's syndrome in north east Iran1st International Congress on Health Genomics and BiotechnologyTehranپوستر1386خير
2953267Association between UGT1A1 Gly71Arg polymorphism and neonatal hyperbilirubinemia: a meta-analysisسومین کنگره سراسری پزشکی مولکولی: یافته های نوین در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری هااصفهانپوستر1395خير
3952485مقایسه نوزادان زرد مصرف کننده فقط شیر مادر و مصرف کننده ترنجبین بعلاوه شیر مادراولین کنگره بین المللی طب مکمل وجایگزینمشهدسخنرانی1394خير
4952237بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز سورفاکتانت از طریق کاتتر ظریف داخل تراشه در حین تنفس خودبخودی با انتوباسیون (روش InSurE) در نوزادان نارسدومین کنگره سلامت نوزادانتهرانسخنرانی1394خير
5941299مقایسه نوزادان زرد مصرف کننده فقط شیر مادر و مصرف کننده ترنجبین بعلاوه شیر مادرکنگره 'بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394خير
6940514بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر در نوزادان بستری شده در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهدپنجمین کنگره پریناتولو‍ی ایرانشیرازپوستر1392خير
7930479مقایسه میزان روی در نوزادان دچار زردی با نوزادان سالمکنگره بین المللی تازه های گوارش و کبد کودکان ودرمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393خير
8930424ارزیابی سرمی اینترلوکین 6و8و10 بعنوان مارکرهای تشخیصی عفونتهای نوزادیاولین کنگره طب نوزادان وحوالی تولدمشهدپوستر1391خير
9923026بررسی فراوانی گروه ب استرپتوکوک در شیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهداولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391خير
10922121بررسی تاثیر مصرف موضعی روغن آفتاب گردان در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارسارتقای سلامت نوزادمشهدسخنرانی1391خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1901نوجوان و بهداشت1379تالیف
2544مراقبت های ویژه در بیماریهای نوازدان و کودکان1389تالیف بخشی از کتاب
31800بیماری های خونی و بدخیمی ها در نوزادان1397ترجمه و گردآوری
41492مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1393تجدید چاپ
5141بیماریهای کلیه و ادرای تناسلی در نوزادان1391تالیف
6134شیر مادرگوهری بی همتا1390تالیف
71043نکات کاربردی در احیای نوزادان1387تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

دوره هاي پژوهشي
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت سال برگزاري

جشنواره ها
hide/show

رديف کد رهگيري نوع فعاليت رتبه سال برگزاري

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه