غلامعلی  معموری

 فعالیت های پژوهشی

 

غلامعلی معموری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): غلامعلی معموری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : نوزادان دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : maamourigh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1922670بررسی تاثیرمکمل خوراکی گلوتامین بر روی پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
2921300بررسی میزان رعایت حقوق بیمار بر اساس منشور حقوق بیمار در کادر درمانی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
3921288بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار بر اساس منشور حقوق بیمار در پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
4921281بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار بر اساس منشور حقوق در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
5920841بررسی تاثیر آوای قرآن بر مادران باردار و اثربخشی آن بر پیشگیری و درمان کولیک شیرخوارانمجریدر دست اجراخير
6920627بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز سورفاکتانت از طریق کاتتر ظریف داخل تراشه در حین تنفس خودبخودی با انتوباسیون (روش InSurE ) در نوزادان نارسمجریپایان یافتهبلي
7920015بررسی ارزش تشخیصی سطح سرمی پره کلسی تونین در تشخیص سپسیس نوزادیمجریدر دست اجراخير
8910688بررسی مسمومیت با متادون در کودکان بستری در بخش کودکان در بیمارستان امام رضا به مدت یک سال درطی سال های 1391 – 1392مجریعقد قراردادبلي
9900735ارزیابی سونوگرافیک دررفتگی مادرزادی هیپ به عنوان غربالگری و پیگیری در نوزادان متولد شده در بیمارستان قائم(عج) وراه اندازی واحد ریفرال شمال شرق ایران برای شناسایی، پیشگیری و درمان دررفتگی مادرزادی هیپمجریدر دست اجراخير
10900179تاثیر تجویز خوراکی سولفات روی بر کاهش زردی نوزادیمجریپایان یافتهبلي
1189987بررسی مقایسه اثر سلولهای هسته دار خون بند ناف در درمان انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک نوزادان با درمانهای رایج: پیگیری تا 12 ماهگیمجریدر دست اجراخير
1289283بررسی فراوانی عفونت ویروس هرپس سیمپلکس درشیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم مشهد از آذر 1388 لغایت آبان 1389مجریپایان یافتهبلي
1388835بررسی اثر آمینوفیلین بر معیار های عملکرد کلیه در نوزادان مبتلا به آسفیکسیمجریدر دست اجرابلي
1488470بررسی علل و عوامل مرتبط با مرگ نوزادان در بیمارستان قائم ازسال 1388تا 1390مجریپایان یافتهبلي
1588263بررسی فراوانی گروه ب استرپتوکوک در شیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهد طی سال 1388مجریپایان یافتهبلي
1688020مقایسه اثر تهویه متناوب از راه بینی با فشار مثبت مداوم راه هوایی از راه بینی در کاهش انتوباسیون مجدد نوزادان نارس اکستوبه شدهمجریپایان یافتهبلي
1786020بررسی ارتباط نوزادان با وزن تولدکمتر از2500 گرم و سطح سرمی روی و مس مادران مجریپایان یافتهخير
1885429بررسی وضعیت شدت صداهای موجود در بخش های NICU بیمارستانهای آموزشی مشهد ـ 1386مجریپایان یافتهخير
1985345بررسی مارکرهای بیوشیمیائی در آسفیکسی پری ناتالمجریپایان یافتهخير
2085210بررسی فاکتورهای خطر و مشکلات دهیدراتاسیون هیپرناترمیک در نوزادان شیرمادرخوارمجریپایان یافتهخير
2185059بررسی میزان کمی اینترلوکین 10 و اینترلوکین 8 در تشخیص زودرس سپتی سمی در نوزادانمجریپایان یافتهخير
2284094تشخیص عفونت زودرس در نوزادان نارس با استفاده از اندازه گیری کمی C-reactive protein و اینترکولین 6 در نمونه خون بند نافمجریپایان یافتهخير
2384001بررسی اختلال شنوایی ناشی از مصرف آمینوگلیکوزیدها در نوزادان بستری در NICU بیمارستان قائم ( عج ) به روش OAEمجریپایان یافتهخير
2483001ارزیابی ABER (تست پاسخ شنوایی ساقه مغز) در نوزادان با هیپر بیلروبینمیمجریپایان یافتهخير
2582231بررسی میزان کمی انترلوکین 6 در تشخیص زودرس سپتی سمی در نوزادانمجریپایان یافتهخير
2681056تاثیر ایمونو گلوبولین وریدی (IVIG) در کنترل هیپربیلیروبینمی ناشی از ناسازگاریهای گروه خونیمجریپایان یافتهخير
27951309بررسی منابع اطلاعاتی که رفتار والدین کودک بیمار را برای تصمیم گیری بالینی تحت تاثیر قرار می دهدهمکاردر دست اجرابلي
28940434بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با عوارض حاد تنفسی در نوزادان نارسهمکاردر دست اجرابلي
29921920مقایسه روشهای تهویه غیرتهاجمی از راه بینی در حمایت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به زجر تنفسیهمکاردر دست اجراخير
30921911بررسی تغییرات تعداد گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان مبتلا به سپسیس نوزادیهمکارپایان یافتهبلي
31920827تاثیر آموزش تن آرامی بر خودکارآمدی شیردهی و کیفیت خواب مادران دارای نوزاد نارسهمکارپایان یافتهبلي
32920640مقایسه تاثیر تجویز کافئین بصورت زودرس ودیررس بر نتایج درمانی نوزادان کم وزن ونارس بستری در NICUهمکاردر دست اجرابلي
33910684بررسی پیش آگهی نوزادی مادران حامله مصرف کنندة مکمل رویهمکاردر دست اجراخير
34910493شیوع ترومبوز ورید پورت در کودکان زیر 3 سال با سابقه ی کاتتریزاسیون ورید نافی در دوران نوزادی در NICU بیمارستان قائم (عج)همکارپایان یافتهبلي
3588674بررسی علل اعزام بیماران به بخش اورژانس زنان و مامایی مراکز قائم (عج) و امام رضا(ع) ازتاریخ 1/8/1388 تا 1/7/1389همکارپایان یافتهبلي
3688606بررسی علل و فاکتورهای مستعد کننده مرگ جنینهمکارپایان یافتهبلي
3788428مقایسه تاثیر آموزش‌ به روش‌ شبیه‌ سازی‌ وآموزش با استفاده از فیلم ویدئویی بر مهارت‌ دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در انجام احیاء نوزاد بلافاصله و 1 ماه بعد از برنامه آموزشیهمکارپایان یافتهخير
3887913بررسی عوامل مرتبط با هیپرناترمی و کاهش وزن در نوزادان دچار زردی وپیگیری آنهاهمکارپایان یافتهبلي
3987911بررسی مقایسه ای سطح پروتئین شوک حرارتی 70 درنوزادان دجار آسفیکسی پری ناتال و نوزادان سالمهمکارپایان یافتهبلي
4087871بررسی رشد و تکامل نوزادان نارس در بیمارستان قائم از تاریخ 1388-1389همکارپایان یافتهبلي
4187870بررسی پیامدهای روزه داری مادر با پارامترهای رشد نوزادیهمکارپایان یافتهخير
4287807بررسی پیش آگهی دراز مدت نوزادان دچار دهیدراتاسیون هیپرناترمیکهمکارپایان یافتهبلي
4387752مقایسه میزان روی در نوزادان دچار زردی با نوزادان سالمهمکارپایان یافتهبلي
4486624رابطه هیپربیلیروبینمی نوزادی با پلی مورفیسم UGT1A1همکارپایان یافتهبلي
4586281بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و عملکرد پزشکان و پرستاران در خصوص رعایت بهداشت دست و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی- 1386همکارپایان یافتهخير
4686165بررسی پیش آگهی نوزادان مادران حامله مصرف کننده مکمل سلنیومهمکارپایان یافتهخير
4786147ارزیابی بیماران مشکوک به نقایص ایمنی اولیه در مشهد و شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
4886022بررسی میزان کمی اینترلوکین 6 در آسفیکسی پری ناتالهمکارپایان یافتهخير
49940853بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان باوز ن خیلی کم (VLBW) با نسبت درصد گلبولهای قرمز هسته دار به گلبولهای سفید در خون بند نافناظردر دست اجراخير
50940852بررسی میزان ارتباط نسبت اکسیدان به آنتی اکسیدان در تکامل نوزادان مبتلا به زردی تحت درمان با فتوتراپیناظردر دست اجراخير
51940795مقایسه سطح سرمی بند ناف ویتامینD در نوزادان نارس مبتلا به عفونت و بدون ابتلا به عفونتناظرپایان یافتهخير
52940147بررسی بالانس اکسیدان انتی اکسیدانت در نوزادان مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادان با وزن تولد خیلی کمناظردر دست اجرابلي
53940118بررسی بالانس اکسیدان وآنتی اکسیدان در نوزادان مبتلا به خونریزی داخل بطنی در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW)ناظردر دست اجراخير
54931669بررسی تغییرات گلبولهای قرمز هسته دار در نوزادان با وزن تولد خیلی کم(VLBW) مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارسناظردر دست اجراخير
55931575مقایسه پیش آگهی نوزادان د چار زردی و هیپر ناترمی با نوزادان دچار زردیناظرپایان یافتهخير
56931574علل بستری مجدد نوزادان نارس بعد از ترخیص از بخش نوزادانناظردر دست اجراخير
57921924بررسی قابلیت حیات نوزادان خیلی نارس در بیمارستان قائم(عج)ناظرپایان یافتهخير
58921753بررسی وضعیت تکاملی نوزادان بسیار کم وزن بستری شده درNICU بیمارستان قائم در فاصله سال های1393تا 1394ناظرپایان یافتهبلي
59921116اندازه گیری سطح خونی فنوباربیتال در نوزادانی که در واحد NICU بیمارستان امام رضا (ع) بستری هستند و به صورت وریدی این دارو را دریافت میکنندناظردر دست اجراخير
60910825تاثیر روی خوراکی بر پیشگیری از زردی نوزادان نارس خیلی کم وزن و بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادانناظرپایان یافتهبلي
61910140تاثیر ماساژ بر سطح بیلی روبین نوزادان نارسناظرپایان یافتهبلي
62900514 بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان رسیده رسیده دوچار آسفیکسی پری ناتال با میزان پروتئین شوک حرارتی 70( HSP 70)و مقایسه آن با نوزادان رسیده سالمناظرپایان یافتهخير
63900476بررسی ارتباط اختلالات اسید و باز گازهای خون ورید بند ناف با نمره آپگار نوزادان متولد شده در بیمارستان امام رضا (ع) در سالهای 1391-1390ناظرپایان یافتهبلي
6489972تاثیر ماساژ درمانی بر درد ناشی ازگذاشتن کاتتر ورید نافی در نوزادان نارسناظرپایان یافتهبلي
6589647بررسی تاثیر تجویز سفوتاکسیم درمقایسه با آمپی سیلین در مادران حامله دچار پارگی زودرس کیسه آبناظرپایان یافتهبلي
6688604تاثیر پروفیلاکسی کلوفیبرات در پیشگیری از زردی نوزادان دو قلو یک جنس با وزن کمتر از1500 گرم بستری در بخش NICU بیمارستان امام رضا(ع)ناظرپایان یافتهخير
6787782بررسی برخی از عوامل موثر در تولدنوزادان نارس وکم وزن در مراکز زایمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال88-87ناظرپایان یافتهخير
6885247بررسی عوامل و عوارض نوزادی پارگی زودرس کیسه آبناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961673Comparison of the predictive value of prooxidant-antioxidant balance and heat shock proteins in the diagnosis of neonatal asphyxiaEmbaseBIOMEDICAL RESEARCH AND THERAPY1396دوم
2961488A Case Report of Incontinentia Pigmenti in a Newborn with Positive Family History Extending Over Three GenerationsscopusIranian Journal of Neonatology1396پنجم
3961294The Evaluation of Serum Procalcitonin Levels in Neonatal InfectionsscopusINTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS1396اول
4960635(Clinical and endoscopic findings of children hospitalized in Qa'em Hospital of Mashhad due to caustic ingestion (2011-2013PMCElectronic Physician1396دوم
5960308Neonatal Infections: a 5-Year Analysis in a Neonatal Care Unit in North East of Iran‏scopusInternational Journal of Pediatrics1395دوم
6960202Long-Term Neurodevelopmental Outcome of Neonates with Hypernatremic Dehydration.ISIBREASTFEEDING MEDICINE1396چهارم
7951585The Impact of Oral Glutamine Supplementation on Prevention of Nosocomial Infections in Preterm InfantsISIiranian journal of neonatology1394اول
8951514The Prevalence of Portal Vein Thrombosis in Children under 3 Years Old with History of Neonatal Umbilical Vein Catheterization in the Neonatal Intensive Care UnitscopusInternational Journal of Pediatrics1395اول
9950594Comparison of neonatal morbidity in infants born by cesarean section and normal deliveryISCمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1388دوم
10950384Combination of Serum Interleukin-1β and 6 Levels in the Diagnosis of Perinatal Asphyxia.ISIArchives of Iranian medicine.1395دوم
11950148Comparison of Serum Zinc Level Between Neonates With Jaundice and Healthy NeonatesscopusShiraz E-Med J.1394دوم
12941788Hyperbilirubinemia and Neonatal Infection. International Journal of Pediatrics, 2014Chemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392اول
13940317Study of the Incidence, and Maternal and Fetal Risk Factors for Intra Uterine Fetal DeathscopusJ Mazandaran Univ Med Sci1393دوم
14934726Evaluation of the Sodium Serum Level in Infants with Jaundiceindex copernicusInt J Pediatr Vol.3, N.2-1, Serial No.15, March 20151394دوم
15934495Effects of Selenium Supplementation on Soluble FMS-Like Tyrosine Kinase-1 and Glutathione Peroxidase Levels and the Plasminogen Activator Inhibitor-1: Plasminogen Activator Inhibitor-2 Ratio in Pregnant Women.scopusShiraz E-Med J1393پنجم به بعد
16933254Identification and Evaluation of Problems of Medical Community in Iran: The Research-Scientific Based Strategy of Journal of Mashhad Medical Councilعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله سازمان نظام پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
17932923Comparison of Zinc Level between Neonates with Jaundice and Healathy NeonatesChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1393دوم
18932693Hyperbilirubinemia and Neonatal InfectionChemical AbstractInternational Journal of Pediatrics1392دوم
19932630Evaluation of the Relationship between Maternal Complications and Prognosis in Infants with Birth AsphyxiascopusIJOGI1393دوم
20932443Significant Neonatal Weight Loss Related to Idiopathic Neonatal Hyper BilirubinemiaISCinternational journal of pediatrics1393دوم
21931532Evaluation Of Methadone Poisoning in Hospitalized Children: A Short ReviewISCInternational journal of pediatrics1393اول
22931514Cord Hemoglobin in Newborns in Correlation with Maternal Hemoglobin in Northeastern IranISIIranian journal of Medical Sciences1382اول
23931129The effect of relaxation training on breastfeeding self-efficacy of mothers with preterm infants: A randomized clinical trialindex copernicusمجله بالینی پرستاری و مامایی1393چهارم
24930587Diagnostic value of PCR for detection of infection group B streptococcal in neonates with sepsisISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392دوم
25930038Herpes Simplex Virus Infection in Neonates and Young Infants with SepsisISIIran Red Crescent Med J1392دوم
26930037Efficacy of Oral Zinc Sulfate Intake in Prevention of Neonatal JaundiceSID/Iranmedex/MagiranIJN1392اول
27924582Evaluation of Serum Interleukins-6, 8 and 10 Levels as Diagnostic Markers of Neonatal Infection and Possibility of MortalityISIIran J Basic Med Sci1392دوم
28923728EFFECTS OF SELENIUM SUPPLEMENTATION ON PLASMA sFlt-1, GPx CONCENTRATION AND PAI1/PAI2 RATIO IN PREGNANT WOMENسایر سایت‏های تخصصیgynecology obstetrics journa1391پنجم به بعد
29923524Netherton Syndrome, a Case Report and Review of LiteratureISIIran J Pediatr1392دوم
30922976Incidence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity in Mashhad,Northeast IranISIIran Red Crescent Med 1391دوم
31922973Factors associated with hypernatremia in term infants with jaundicescopusIJOGI1392سوم
32922669Sources of bacteria causing nosocomial infections At NICU of Ghaem Hospital in Mashhad, IranISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1392سوم
33922668The effect of Ophthalmic Patch on Conjunctiva of Neonates under PhototherapyEmbaseiranian journal of neonatology1391اول و مسئول
34922552Investigating the Rate of Group B Streptococcus in Below 3 Months Year Old Infants with Sepsis Clinical Symptoms Hospitalized in Ghaem Hospital of MashahdEmbaseiranian journal of neonatology1392اول
3591850Maternal and neonatal serum concentrations of zinc and copper in preterm delivery: an observational studyISITrace Elements and Electrolytes1391دوم
3691441Effect of Prenatal Selenium Supplementationon on Cord Blood Selenium and Lipid ProfileISIPediatrics & Neonatology1391دوم
3790953Early diagnosis of late neonatal sepsis by measuring interleukin 10: A case control studyscopusJournal of Neonatology1390دوم
3890901Association of G71R mutation of the UGT1A1 Gen with neonatal hyper bilirubinemia in the Iranian populationindex copernicusJournal of Family and Reproductive Health1390دوم
3990606Abundance of Colonized bacteria as causative agent of septicemia inneonates hospitalized in the N.I.C.U Ward at Ghaem hospital in MashhadISCJournal of North Khorasan University of Medical Sciences1390سوم
4090543Clinical Course and Prognosis of Hemolytic Jaundice in Neonates in North East of IranscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1390دوم
4190410The Effect of Traditional Remedies (Camel's Thorn, Flixweed and Sugar Water) on Idiopathic Neonatal JaundiceISIIranian Journal of Pediatrics1390دوم
4289802Association between serum interleukin-1β levels and perinatal asphyxiaPMCIranian Journal of Neonatology1389دوم
4389713Evaluation of urinary tract infections following Neonatal hyper-bilirubinemia(Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1389دوم
4489577Neonatal complications related with prolonged rupture of membranesscopusMacedonian Journal of Medical Sciences1389دوم
4589340Neonatal hypernatremia and dehydration in infants receiving inadequate breastfeedingISIAsia Pacific Journal of Clinical Nutrition 1389دوم
4689148Early diagnosis of perinatal asphyxia by nucleated red blood cell count: a case-control studyISIArch Iran Med1389دوم
4789036A Comparative Study of Blood Culture Sampling from Umbilical Catheter Line versus Peripheral SitePMCActa Med Iran1389دوم
4888576Assessment of aminoglycoside-induced hearing impairment in hospitalized neonates by TEOAEPMCIndian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery1388دوم
4988485بررسی نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان (NICU) بیمارستان قائم(عج) مشهد، 1384-85index copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1388دوم
5088482مقایسه عوارض نوزادی در نوزادان حاصل از سزارین و زایمان طبیعیindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار1388دوم
5188335The Relationship of Level of Maternal Serum Copper and Zinc with Neonatal Birth Weight(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388دوم
5288204Association between serum interleukin-6 levels and severity of perinatal asphyxiaISIAsian biomedicine 1388چهارم
5388180Serum interleukin 8 level as a diagnostic marker in late neonatal sepsisISIIranian Journal of Pediatrics1388دوم
5487558ارزیابی پاسخ شنوایی ساقه مغز (ABR )در هیپر بیلی روبینمی نوزادیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387اول
5587433گزارش یک مورد نادر از سندرم آکوندروژنزیس نوع IIسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان،زایمان و نازایی ایران1387دوم
5687348شیوع رتینوپاتی نارسی در نوزادان با وزن تولد 1000 تا 2000 گرمسایر سایت‏های تخصصیمجله بیماریهای کودکان ایران1387چهارم
5787262Effects of early human recombinant erythropoietin therapy on the transfusion in healthy preterm infants ISIIndian Journal of Pediatrics1387دوم
5887006Retinopathy of prematurity among 1000-2000 gram birth weight newborn infants ISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 1387چهارم
5986264گزارش یک مورد سندرم وارفارین جنینی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
6086153مطالعه 10 ساله توده های کلیوی نوزادان در شمال شرق ایران(خراسان)index copernicusمجله بیماریهای کودکان ایران1386اول
6186107Immediate diagnosis of early onset sepsis in premature newborns by measurement of cord C-reactive protein and interleukin-6scopusIranian Journal of Medical Sciences1386دوم
6285329درمان زردیهای همولیتیک نوزادی با دوزهای مکرر ایمونوگلوبولین وریدی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
6385201Intravenous immunoglobulin in ABO and Rh hemolytic diseases of newbornISISaudi Medical Journal1385دوم
6485050بررسی میزان گمی اینترلوکین 6 درتشخیص سپتی سمی نوزادانindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی1385اول
6582001Correlation between symptom score,wheeze ,reversibility of pulmonary function tests and treatment response in asthmaPMCIranian journal of allergy,asthma and immunologY1382سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1953267Association between UGT1A1 Gly71Arg polymorphism and neonatal hyperbilirubinemia: a meta-analysisسومین کنگره سراسری پزشکی مولکولی: یافته های نوین در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری هااصفهانپوستر1395خير
2952485مقایسه نوزادان زرد مصرف کننده فقط شیر مادر و مصرف کننده ترنجبین بعلاوه شیر مادراولین کنگره بین المللی طب مکمل وجایگزینمشهدسخنرانی1394خير
3952237بررسی مقایسه ای تاثیر تجویز سورفاکتانت از طریق کاتتر ظریف داخل تراشه در حین تنفس خودبخودی با انتوباسیون (روش InSurE) در نوزادان نارسدومین کنگره سلامت نوزادانتهرانسخنرانی1394خير
4941299مقایسه نوزادان زرد مصرف کننده فقط شیر مادر و مصرف کننده ترنجبین بعلاوه شیر مادرکنگره 'بین المللی طب مکمل و جایگزینمشهدسخنرانی1394خير
5940514بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر در نوزادان بستری شده در بیمارستان قائم (عج) شهر مشهدپنجمین کنگره پریناتولو‍ی ایرانشیرازپوستر1392خير
6930479مقایسه میزان روی در نوزادان دچار زردی با نوزادان سالمکنگره بین المللی تازه های گوارش و کبد کودکان ودرمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393خير
7930424ارزیابی سرمی اینترلوکین 6و8و10 بعنوان مارکرهای تشخیصی عفونتهای نوزادیاولین کنگره طب نوزادان وحوالی تولدمشهدپوستر1391خير
8923026بررسی فراوانی گروه ب استرپتوکوک در شیرخواران کوچکتر از سه ماه دارای علائم کلینیکی سپسیس بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهداولین کنگره بین المللی طب نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391خير
9922121بررسی تاثیر مصرف موضعی روغن آفتاب گردان در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارسارتقای سلامت نوزادمشهدسخنرانی1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1901نوجوان و بهداشت1379تالیف
2544مراقبت های ویژه در بیماریهای نوازدان و کودکان1389تالیف بخشی از کتاب
31492مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1393تجدید چاپ
4141بیماریهای کلیه و ادرای تناسلی در نوزادان1391تالیف
5134شیر مادرگوهری بی همتا1390تالیف
61043نکات کاربردی در احیای نوزادان1387تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه