محمدرضا  قوام نصیری
خلاصه عملکرد محمدرضا  قوام نصیری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدرضا قوام نصیری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدرضا قوام نصیری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : رادیوتراپی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ghavamnasirimr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940158طرح جامع شناسایی آنزیمهای موثر در سرطان مری و مهارکننده های این آنزیمها و بکارگیری هدفمند آنها در جهت پاسخ به درمان بهتر با عوارض کمتر توسط تهیه نرم افزار هوشمند با استفاده از مدلسازی شبکه عصبی و راه اندازی سایت جامعمجریدر دست اجراخير
2922060بررسی یافته های کلینیکوپاتولوژیک سرطان پستان برمبنای تقسیم بندی جدید پاتولوژیک با توجه به انواع لومینال A و B، HER2+ ، Triple Negative در بیماران شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهخير
3921658اهمیت فاکتورهای پیش آگهی ( ER,PR,P53 ) در سرطان پستان و ارتباط آنها با مرحله بیماری) TNM )مجریپایان یافتهخير
4900727مطالعه میزان بیان cox-2 از طریق ایمونوهیستوشیمی به عنوان یک عامل مقاوم کننده به اشعه در رادیوتراپی و استفاده از Celecoxib جهت مهار cox-2 برای بهبود پاسخ به درمان بیماران مبتلا به سرطان مری در استان خراسانمجریپایان یافتهخير
589696درمان تهوع ناشی از شیمی درمانی با کاربرد برنامه صوتی بنام Nevasic در یک کارآزمائی بالینی مقدماتیمجریپایان یافتهخير
688002بررسی تاثیر ارتقاء و تجهیز مرکز تحقیقات سرطان بر افزایش فعالیت های آموزشی و پژوهشی آن در سال دوممجریپایان یافتهخير
787471بررسی بروز آمنوره ناشی از شیمی درمانی کمکی در بیماران مبتلا به کانسر پستان جوانتر از 45 سال (رژیمهای بر پایه انتراسیکلین و رژیمهای بر پایه تاکسان)مجریپایان یافتهبلي
887025بررسی اهمیت بالینی افزایش بیان پروتئین HER2/neu در بیماران مبتلا به نان - سمینوما ژرم سل تومور بیضه مراجعه کننده به بیمارستان امید مشهد طی سالهای 1386- 1380مجریپایان یافتهبلي
986427بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی(هوازی) منتخب برکیفیت زندگی بیماران سرطان سینه تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مرکز شیمی درمانی بیمارستان امید مجریپایان یافتهخير
1086392بررسی تاثیر ارتقائ و تجهیز مرکز تحقیقات سرطان بر افزایش فعالیتهای آموزشی و پژوهشیمجریپایان یافتهخير
1186040تعیین میزان بیان ژن HER-2/neu در بیماران مبتلا به کانسر معده قابل رزکسیون و ارتباط آن با تمایز، ساب تایپ هیستوپاتولوژیک و Stage بیماریمجریپایان یافتهخير
1285392بررسی میزان بیانcyclin D1 در SCC مری و تاثیر آن در پاسخ به درمان کمورادیوتراپی نئو ادجوانت در مراجعین به مرکز انکولوژی امید مشهد طی سالهای 84-1379مجریپایان یافتهخير
1385018بررسی تاثیر اجرای آموزش بیمار به روش فرد به فرد و گروهی بر کیفیت زندگی و اضطراب بیماران تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مرکز شیمی درمانی بیمارستان امیدمجریپایان یافتهخير
1484439مقایسه پارامترهای دزیمتریک اشعه ایکس 9Mv در دزیمتری با دتکتورهای نیمه هادی ، اتاقک یونیزاسیون صفحه موازی و اتاقک یونیزاسیون فارمرو RKمجریپایان یافتهخير
1582004ارزیابی و استفاده از مارکرهای جدید ژنتیکی در غربالگری کارسینوم مریمجریپایان یافتهخير
1680082بررسی موتاسیون ژن P53 در 100 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال در بیمارستان امید مشهد در طی سالهای 1375 تا 1380مجریپایان یافتهخير
1780038بررسی مقایسه ای بالینی یک ساله کامپازیت هوشمند با یک کامپازیت خلفیمجریپایان یافتهخير
18960657راه اندازی ثبت کشوری فرایند رادیوتراپی حین عمل جراحی بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
19900390بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) به روش(methylation specific quantitative polymerase chain reaction) MSQP در بیماری گلیوبلاستوم مولتی فورم و رابطه آن با نتایج درمانهمکارپایان یافتهبلي
2089710آنالیز موتاسیونها در 24 اگزون ژن BRCA1 در زنان مبتلا به سرطان سینه و تخمدان ارثیهمکارپایان یافتهخير
2189255مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژن P73 با بروز سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
2288567بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ پس از شیمی درمانی نئواجوانت در بیماران مبتلا به کانسر پستانهمکارپایان یافتهخير
2386038بررسی اثر بخشی و سمیت پروتکل کمورادیوتراپی همزمان پیش از جراحی برای سرطان موضعا پیشرفته مریهمکارپایان یافتهخير
2486015بررسی شیوع عفونت هپاتیت ویروسی C در مبتلایان به لنفوم غیر هوچکین از نوع سلول B.همکارپایان یافتهخير
2585457بررسی سطح Fas و Fas Ligand محلول در سرم و بیان سلولی Fasو Fas Ligand در آدنوکارسینوم معده و ارتباط آن باStaging جراحی و grading پاتولوژیک تومورهمکارپایان یافتهخير
2685264کشت سلولهای سنگفرشی کارسینومای مری و ایجاد رده های سلولی همکارپایان یافتهخير
2785219بررسی میزان بیان مارکرهای آپپتوزیس bcl-2 و Bax در Diffuse large B cell lympoma و ارتباط آنها با پاسخ به شیمی درمانیهمکارپایان یافتهخير
2884401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير
2984253تاسیس واحد ثبت بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه گوارشهمکارپایان یافتهخير
3084083بررسی سوروایوال کانسر مری در ایرانهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982584Evaluating the expression of cyclooxygenase-2 enzyme by immunohistochemistry in normal and tumoral tissue before and after neoadjuvant chemoradiotherapy in patients with esophageal cancer in Khorasan ProvinceISIJournal of cancer research and therapeutics1397سوم
2970361Current and Future Challenges of Radiation Oncology in Iran: A Report from the Iranian Society of Clinical OncologyISICLINICAL ONCOLOGY1397سوم
3963755Clinicopathologic Features and Survival of Breast Cancer Subtypes in Northeast IranISIMiddle East Journal of Cancer1396پنجم به بعد
4961601The Role of Celecoxib as a Cox-2 Inhibitor Increasing the Radiosensitivity of Tumor TissueChemical AbstractBritish journal of medicine and medical research1393مسئول
5960665In vivo Time-Dependent Radio-Protective Effect of Lycopene Against Whole-Body Gamma Radiation in MiceISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395سوم
6950096Study of wedge factor dependence with depth, field size and SSD in 60Co unitsSID/Iranmedex/Magiraniranian journal of basic medical sciences1384دوم
7950095Assessment of variation of wedge factor with depth, field size and SSD for Nepton 10 PCسایر سایت‏های تخصصیIran. J. Radiat. Res1383دوم
8941989Evaluation of estrogen receptor expression and its relationship with clinicopathologic findings in gastric cancer.PMCAdvanced biomedical research1394دوم
9940049the results of treatment in osteosacomaSID/Iranmedex/Magiranمجله جراحی استخوان ومفاصل ایران1382اول
10934442Translation and psychometric assessment of the Persian version of the Rhodes Index of Nausea, Vomiting and Retching (INVR) scale for the assessment of chemotherapy-induced nausea and vomitingISIEuropean Journal of Cancer Care1393سوم
11933905Nevasic audio program for the prevention of chemotherapy induced nausea and vomiting: A feasibility study using a randomized controlled trial designISIEuropean Journal of Oncology Nursing1393چهارم
12933153Comparison of metastatic and non-metastatic breast cancer patients according to TNM, Hormone status and Her-2 conditionscopusمجله زنان مامایی و نازائی ایران1392اول
13932052Hepatitis-C Infection Incidence Among the non-Hodgkin’s B-cell Lymphoma Patients in the Northeast of IranPMCIranian Journal of Cancer Prevention1393دوم
14931548Changes in Daily Activities of Cancer Patients after Diagnosis: How Do Canadian and Iranian Patients Perceive the Change?scopusIranian Journal of Cancer Prevention1392چهارم
15930294P16/ INK4a promoter hypermethylation in serum, blood and tumor of patients with esophagel squamous cell carcinoma.ISIIranian journal of basic medical sciences1383پنجم
16930203Aberrant p16 methylation, a possible epigenetic risk factor in familial esophageal squamous cell carcinoma.PMCInternational Journal of Gastrointestinal Cancer1384پنجم به بعد
17924182from fundamental brain tumor science to interdisciplinary bedside care; the outcome report from the neuro-oncology scientific club second meetup (nosc-2)index copernicusInternational Journal of Medical and Clinical Research1391پنجم
18923327Incidence of Chemotherapy-Induced Amenorrhea After Adjuvant Chemotherapy With Taxane and Anthracyclines in Young Patients With Breast CancerPMCIranian Journal of Cancer Prevention1392سوم
19922618The Effect of Individual and Group Self-Care Education on Anxiety in Patient Receiving Chemotherapy: A Randomized Clinical TrialCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1391دوم
2091922Primary gastrointestinal lymphomaISIJournal of Research in Medical Sciences1391دوم
2191921Clinical Relevance of HER-2/neu Overexpression in Patients With Testicular Nonseminomatous Germ Cell TumorISIUrology Journal1388اول
2291080Comparison of Hormone Receptor Status in Primary and Recurrent Breast CancerscopusIranian Journal of Cancer Prevention1391دوم
2390810The Effect of Individual and Group Self-care Education on Quality of Life in Patients Receiving Chemotherapy: A Randomized Clinical Trialindex copernicusIranian Journal of Medical Education1390اول
2490475Scatterogram: a method for outlining the body during lymphoscintigraphy without using external flood sourceISIRadiol Oncol1390پنجم
2590118Primary bone lymphoma: a clinicopathological retrospective study of 28 patients in a single institutionISIJournal of Research in Medical Sciences1390اول
2689393Comparison of Early and delayed lymphoscintigraphy image of early breast cancer patients undergoing sentinel node mappingISINuclear Medicine Communication1389پنجم به بعد
2789099The efficacy of Tc-99m sestamibi for sentinel node mapping in breast carcinomas: comparison with Tc-99m antimony sulphide colloidPMCNucl Med Rev Cent East Eur1389پنجم به بعد
2888513ارزیابی عوامل پیش آگهی کننده بقاء در بیماران با آدنوکارسینوم غیرمتاستاتیک رکتوم(Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1388دوم
2988225Evaluation of Cyclin D1 Expression in Esophageal Squamous Cell Carcinoma and its Effect on Response Rate to Neo- adjuvant Chemoradiotherapyindex copernicusiranian journal of pathology1388اول
3088043A geographic area with better outcome of esophageal carcinoma: is there an effect of ethnicity and etiologic factors?ISIoncology1388پنجم به بعد
3187364BCL2 Family Related Genes Expression and Chemotherapy Responsein Diffuse Large B-Cell Lymphomaindex copernicusIranian journal of pathology1387پنجم
3286643Expression of p53 in colorectal carcinoma: Correlation with clinicopathologic featuresISIArchives of Iranian Medicine1386اول
3386399HER-2/NEU EXPRESSION IN RESECTABLE GASTRIC CANCER AND ITS RELATIONSHIP WITH HISTOPATHOLOGIC SUBTYPE, GRADE, AND STAGEscopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1386پنجم
3486345The role of interleukin 1b gene polymorphism in gastric cancer in north -eastern IranSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of Pathology1386سوم
3586344The role of tumor necrosis factor-a promoter polymorphisms in gastric carcinoma in iranians: a casr-control study in the norh-east of IranSID/Iranmedex/Magiranگوارش1386چهارم
3685254Evaluation of the relationship between human epidermal growth factor receptor-2/neu (c-erbB-2) amplification and pathologic grading in patients with breast cancerscopusSaudi Medical Journal1385دوم
3785242Declining incidence of esophageal cancer in the Turkmen Plain, eastern part of the Caspian Littoral of Iran: A retrospective cancer surveillancescopusCancer Detection and Prevention1385پنجم به بعد
3884054Locally advanced breast cancer: An experience in Mashhad, North-East of Iran, 1995-1999scopusArchives of Iranian Medicine1384اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1942007prognostic significance of MGMT promoter methylation in Glioblastoma, A restrospective study in the botrh-east of IRanthe 10th annual Clinical oncology congressشیرازپوستر1394خير
2933188بررسی یافته های کلینیکوپاتولوژیک و بقای بیماران در زیرگروه های پاتولوژیک سرطان پستان در شمال شرق ایراننهمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهرانسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1784اصول و درمان سرطان های زنان1393ترجمه
22127سرطان اندومتر1397تالیف
32126سرطان تخمدان1397تالیف
42125سرطان سرویکس1396تالیف
51094مبانی بالینی رادیوبیولوژی1385ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه