محمدرضا  قوام نصیری

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدرضا قوام نصیری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدرضا قوام نصیری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : رادیوتراپی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : ghavamnasirimr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940158طرح جامع شناسايي آنزيمهاي موثر در سرطان مري و مهارکننده هاي اين آنزيمها و بکارگيري هدفمند آنها در جهت پاسخ به درمان بهتر با عوارض کمتر توسط تهيه نرم افزار هوشمند با استفاده از مدلسازي شبکه عصبي و راه اندازي سايت جامعمجریدر دست اجراخير
2922060بررسی یافته های کلینیکوپاتولوژیک سرطان پستان برمبنای تقسیم بندی جدید پاتولوژیک با توجه به انواع لومینال A و B، HER2+ ، Triple Negative در بیماران شمال شرق ایرانمجریپایان یافتهخير
3921658اهمیت فاکتورهای پیش آگهی ( ER,PR,P53 ) در سرطان پستان و ارتباط آنها با مرحله بیماری) TNM )مجریپایان یافتهخير
4900727مطالعه میزان بیان cox-2 از طریق ایمونوهیستوشیمی به عنوان یک عامل مقاوم کننده به اشعه در رادیوتراپی و استفاده از Celecoxib جهت مهار cox-2 برای بهبود پاسخ به درمان بیماران مبتلا به سرطان مری در استان خراسانمجریپایان یافتهخير
589696درمان تهوع ناشی از شیمی درمانی با کاربرد برنامه صوتی بنام Nevasic در یک کارآزمائی بالینی مقدماتیمجریپایان یافتهخير
688002بررسی تاثیر ارتقاء و تجهیز مرکز تحقیقات سرطان بر افزایش فعالیت های آموزشی و پژوهشی آن در سال دوممجریپایان یافتهخير
787471بررسی بروز آمنوره ناشی از شیمی درمانی کمکی در بیماران مبتلا به کانسر پستان جوانتر از 45 سال (رژیمهای بر پایه انتراسیکلین و رژیمهای بر پایه تاکسان)مجریپایان یافتهبلي
887025بررسی اهمیت بالینی افزایش بیان پروتئین HER2/neu در بیماران مبتلا به نان - سمینوما ژرم سل تومور بیضه مراجعه کننده به بیمارستان امید مشهد طی سالهای 1386- 1380مجریپایان یافتهبلي
986427بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی(هوازی) منتخب برکیفیت زندگی بیماران سرطان سینه تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مرکز شیمی درمانی بیمارستان امید مجریپایان یافتهخير
1086392بررسی تاثیر ارتقائ و تجهیز مرکز تحقیقات سرطان بر افزایش فعالیتهای آموزشی و پژوهشیمجریپایان یافتهخير
1186040تعیین میزان بیان ژن HER-2/neu در بیماران مبتلا به کانسر معده قابل رزکسیون و ارتباط آن با تمایز، ساب تایپ هیستوپاتولوژیک و Stage بیماریمجریپایان یافتهخير
1285392بررسی میزان بیانcyclin D1 در SCC مری و تاثیر آن در پاسخ به درمان کمورادیوتراپی نئو ادجوانت در مراجعین به مرکز انکولوژی امید مشهد طی سالهای 84-1379مجریپایان یافتهخير
1385018بررسی تاثیر اجرای آموزش بیمار به روش فرد به فرد و گروهی بر کیفیت زندگی و اضطراب بیماران تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مرکز شیمی درمانی بیمارستان امیدمجریپایان یافتهخير
1484439مقایسه پارامترهای دزیمتریک اشعه ایکس 9Mv در دزیمتری با دتکتورهای نیمه هادی ، اتاقک یونیزاسیون صفحه موازی و اتاقک یونیزاسیون فارمرو RKمجریپایان یافتهخير
1582004ارزیابی و استفاده از مارکرهای جدید ژنتیکی در غربالگری کارسینوم مریمجریپایان یافتهخير
1680082بررسی موتاسیون ژن P53 در 100 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال در بیمارستان امید مشهد در طی سالهای 1375 تا 1380مجریپایان یافتهخير
1780038بررسی مقایسه ای بالینی یک ساله کامپازیت هوشمند با یک کامپازیت خلفیمجریپایان یافتهخير
18900390بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) به روش(methylation specific quantitative polymerase chain reaction) MSQP در بیماری گلیوبلاستوم مولتی فورم و رابطه آن با نتایج درمانهمکارپایان یافتهبلي
1989710آنالیز موتاسیونها در 24 اگزون ژن BRCA1 در زنان مبتلا به سرطان سینه و تخمدان ارثیهمکارپایان یافتهخير
2089255مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژن P73 با بروز سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
2188567بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ پس از شیمی درمانی نئواجوانت در بیماران مبتلا به کانسر پستانهمکارپایان یافتهخير
2286038بررسی اثر بخشی و سمیت پروتکل کمورادیوتراپی همزمان پیش از جراحی برای سرطان موضعا پیشرفته مریهمکارپایان یافتهخير
2386015بررسی شیوع عفونت هپاتیت ویروسی C در مبتلایان به لنفوم غیر هوچکین از نوع سلول B.همکارپایان یافتهخير
2485457بررسی سطح Fas و Fas Ligand محلول در سرم و بیان سلولی Fasو Fas Ligand در آدنوکارسینوم معده و ارتباط آن باStaging جراحی و grading پاتولوژیک تومورهمکارپایان یافتهخير
2585264کشت سلولهای سنگفرشی کارسینومای مری و ایجاد رده های سلولی همکارپایان یافتهخير
2685219بررسی میزان بیان مارکرهای آپپتوزیس bcl-2 و Bax در Diffuse large B cell lympoma و ارتباط آنها با پاسخ به شیمی درمانیهمکارپایان یافتهخير
2784401بررسی پاسخ لنفوسیتهای T به سلولهای دندریتیک آلوده شده با توتال mRNA توموری جهت ایمونوتراپی سرطان مریهمکارپایان یافتهخير
2884253تاسیس واحد ثبت بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه گوارشهمکارپایان یافتهخير
2984083بررسی سوروایوال کانسر مری در ایرانهمکارپایان یافتهخير
3086122بررسی فراوانی بروز پروتئین HER-2/neu وارتباط آن با گرید و مرحله (stage) در بیماران مبتلا بهtransitional cell carcinoma(TCC) مثانه غیر متاستاتیک و بقاء بدون بیماری (DFS) ، مراجعه کننده به بیمارستان امید مشهد ناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1963755Clinicopathologic Features and Survival of Breast Cancer Subtypes in Northeast IranISIMiddle East Journal of Cancer1396پنجم به بعد
2961601The Role of Celecoxib as a Cox-2 Inhibitor Increasing the Radiosensitivity of Tumor TissueChemical AbstractBritish journal of medicine and medical research1393مسئول
3960665In vivo Time-Dependent Radio-Protective Effect of Lycopene Against Whole-Body Gamma Radiation in MiceISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1395سوم
4950096Study of wedge factor dependence with depth, field size and SSD in 60Co unitsSID/Iranmedex/Magiraniranian journal of basic medical sciences1384دوم
5950095Assessment of variation of wedge factor with depth, field size and SSD for Nepton 10 PCسایر سایت‏های تخصصیIran. J. Radiat. Res1383دوم
6941989Evaluation of estrogen receptor expression and its relationship with clinicopathologic findings in gastric cancer.PMCAdvanced biomedical research1394دوم
7940049the results of treatment in osteosacomaSID/Iranmedex/Magiranمجله جراحی استخوان ومفاصل ایران1382اول
8934442Translation and psychometric assessment of the Persian version of the Rhodes Index of Nausea, Vomiting and Retching (INVR) scale for the assessment of chemotherapy-induced nausea and vomitingISIEuropean Journal of Cancer Care1393سوم
9933905Nevasic audio program for the prevention of chemotherapy induced nausea and vomiting: A feasibility study using a randomized controlled trial designISIEuropean Journal of Oncology Nursing1393چهارم
10933153Comparison of metastatic and non-metastatic breast cancer patients according to TNM, Hormone status and Her-2 conditionscopusمجله زنان مامایی و نازائی ایران1392اول
11932052Hepatitis-C Infection Incidence Among the non-Hodgkin’s B-cell Lymphoma Patients in the Northeast of IranPMCIranian Journal of Cancer Prevention1393دوم
12931548Changes in Daily Activities of Cancer Patients after Diagnosis: How Do Canadian and Iranian Patients Perceive the Change?scopusIranian Journal of Cancer Prevention1392چهارم
13930294P16/ INK4a promoter hypermethylation in serum, blood and tumor of patients with esophagel squamous cell carcinoma.ISIIranian journal of basic medical sciences1383پنجم
14930203Aberrant p16 methylation, a possible epigenetic risk factor in familial esophageal squamous cell carcinoma.PMCInternational Journal of Gastrointestinal Cancer1384پنجم به بعد
15924182from fundamental brain tumor science to interdisciplinary bedside care; the outcome report from the neuro-oncology scientific club second meetup (nosc-2)index copernicusInternational Journal of Medical and Clinical Research1391پنجم
16923327Incidence of Chemotherapy-Induced Amenorrhea After Adjuvant Chemotherapy With Taxane and Anthracyclines in Young Patients With Breast CancerPMCIranian Journal of Cancer Prevention1392سوم
17922618The Effect of Individual and Group Self-Care Education on Anxiety in Patient Receiving Chemotherapy: A Randomized Clinical TrialCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1391دوم
1891922Primary gastrointestinal lymphomaISIJournal of Research in Medical Sciences1391دوم
1991921Clinical Relevance of HER-2/neu Overexpression in Patients With Testicular Nonseminomatous Germ Cell TumorISIUrology Journal1388اول
2091080Comparison of Hormone Receptor Status in Primary and Recurrent Breast CancerscopusIranian Journal of Cancer Prevention1391دوم
2190810The Effect of Individual and Group Self-care Education on Quality of Life in Patients Receiving Chemotherapy: A Randomized Clinical Trialindex copernicusIranian Journal of Medical Education1390اول
2290475Scatterogram: a method for outlining the body during lymphoscintigraphy without using external flood sourceISIRadiol Oncol1390پنجم
2390118Primary bone lymphoma: a clinicopathological retrospective study of 28 patients in a single institutionISIJournal of Research in Medical Sciences1390اول
2489393Comparison of Early and delayed lymphoscintigraphy image of early breast cancer patients undergoing sentinel node mappingISINuclear Medicine Communication1389پنجم به بعد
2589099The efficacy of Tc-99m sestamibi for sentinel node mapping in breast carcinomas: comparison with Tc-99m antimony sulphide colloidPMCNucl Med Rev Cent East Eur1389پنجم به بعد
2688513ارزیابی عوامل پیش آگهی کننده بقاء در بیماران با آدنوکارسینوم غیرمتاستاتیک رکتوم(Emro (IMEMRمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1388دوم
2788225Evaluation of Cyclin D1 Expression in Esophageal Squamous Cell Carcinoma and its Effect on Response Rate to Neo- adjuvant Chemoradiotherapyindex copernicusiranian journal of pathology1388اول
2888043A geographic area with better outcome of esophageal carcinoma: is there an effect of ethnicity and etiologic factors?ISIoncology1388پنجم به بعد
2987364BCL2 Family Related Genes Expression and Chemotherapy Responsein Diffuse Large B-Cell Lymphomaindex copernicusIranian journal of pathology1387پنجم
3086643Expression of p53 in colorectal carcinoma: Correlation with clinicopathologic featuresISIArchives of Iranian Medicine1386اول
3186399HER-2/NEU EXPRESSION IN RESECTABLE GASTRIC CANCER AND ITS RELATIONSHIP WITH HISTOPATHOLOGIC SUBTYPE, GRADE, AND STAGEscopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1386پنجم
3286345The role of interleukin 1b gene polymorphism in gastric cancer in north -eastern IranSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of Pathology1386سوم
3386344The role of tumor necrosis factor-a promoter polymorphisms in gastric carcinoma in iranians: a casr-control study in the norh-east of IranSID/Iranmedex/Magiranگوارش1386چهارم
3485254Evaluation of the relationship between human epidermal growth factor receptor-2/neu (c-erbB-2) amplification and pathologic grading in patients with breast cancerscopusSaudi Medical Journal1385دوم
3585242Declining incidence of esophageal cancer in the Turkmen Plain, eastern part of the Caspian Littoral of Iran: A retrospective cancer surveillancescopusCancer Detection and Prevention1385پنجم به بعد
3684054Locally advanced breast cancer: An experience in Mashhad, North-East of Iran, 1995-1999scopusArchives of Iranian Medicine1384اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1942007prognostic significance of MGMT promoter methylation in Glioblastoma, A restrospective study in the botrh-east of IRanthe 10th annual Clinical oncology congressشیرازپوستر1394خير
2933188بررسی یافته های کلینیکوپاتولوژیک و بقای بیماران در زیرگروه های پاتولوژیک سرطان پستان در شمال شرق ایراننهمین کنگره بین المللی سرطان پستانتهرانسخنرانی1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1784اصول و درمان سرطان های زنان1393ترجمه
21094مبانی بالینی رادیوبیولوژی1385ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه