علی  شمسا
خلاصه عملکرد علی  شمسا
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علی شمسا

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علی شمسا رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : اورولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : shamsaa@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1921988 تبیین اختلالات جنسی مردان در طب سنتی ایران و بررسی تاثیر فراورده موضعی زعفران در درمان اختلال عملکرد نعوظیمجریپایان یافتهبلي
287760بررسی اثر کلاله زعفران بر توانایی جنسی مردان با اختلال عملکرد نعوظی (erectile dysfunction)مجریپایان یافتهخير
3971678بررسی سبب شناسی و مکانیسم ایجاد سنگ کلیه از دیدگاه طب ایرانی و ارزیابی بالینی اثر عصاره ی ریزوم گیاه ثیل و دانه گیاه حب القلت بر سنگ کلیههمکاردر دست اجرابلي
4961034بررسی اثر گرده گل (bee pollen) بر پارامترهای اسپرموگرام در مردان نابارورهمکاردر دست اجراخير
5921175بررسی تاثیر ژل رویال واژینال بر میزان بارداری زنان دارای همسر نابارورهمکارپایان یافتهخير
687238بررسی تاثیر توکسین بوتولینوم A در درمان سندرم مثانه دردناکهمکارپایان یافتهبلي
782066بررسی تغییر در بروز ژن P53 در T.C.C مثانه و ارتباط آن با درجه هیستولوژیک تومورهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1953520Renal Transplantation in Ghaem Hospital Medical SchoolPMCSaudi journal of kidney diseases and transplantation1373اول و مسئول
2951325Early Results and Complications of 210 Living Donor NephrectomiesPMCSAUDI JOURNAL OF KIDNEY DISEASES AND TRANSPLANTATION1382اول و مسئول
3942890Analysis of Early Complications of Live Donor NephrectomiesISITRANSPLANTATION PROCEEDINGS1382اول و مسئول
4942628Transverse Testicular Ectopia (TTE): Case Report and Brief Reviewسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Nephrology & Urology1388اول
5934821Effects of a Topical Saffron (Crocus sativus L) Gel on Erectile Dysfunction in Diabetics: A Randomized, Parallel-Group, Double-Blind, Placebo-Controlled TrialPMCJournal of evidence-based complementary & alternative medicine1394سوم
6933788Gastric pouch after simple or radical cystectomy for benign and malignant bladder diseasePMCNephro-Urology Monthly1393اول و مسئول
7933742fertility in patient with bilateral vas agensis after spermatocele formation form tunica vaginalisEmbaseزنان مامایی و نازایی ایران1381اول
8931852case reportSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدسال14 شماره اول بهار1385صفحه80-771385اول و مسئول
9930780Assessment of effective factors on renal transplantation survival and estimation of rejection hazard for transplanted in Mashhad Qaem hospitalSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392پنجم
10924847Ten-year experience with related and unrelated living kidney transplantation at one centerPMCTransplantation proceeding-Elsevier1380اول
1192425Primitive Neuroectodermal Tumor of the KidneyscopusIranian Journal of Pathology1391سوم
1291128Post-cadaveric kidney transplant lymphocele which did not respond to percutaneous drainageISISaudi journal of kidney diseases and transplantation1391مسئول
1390369Effect of acupuncture on azoospermic malePMCSaudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation1390مسئول
1489115Bilateral simple orthotopic ureteroceles with bilateral stones in an adult: a case report and review of literatureISIUrology Journal 1389مسئول
1589080Complications and the effect of varicocelectomy on semen analysis, fertility, early ejaculation and spontaneous abortionPMCSaudi J Kidney Dis Transpl1389اول
1688068Comparison of Open and Laparoscopic Varicocelectomies in Terms of Operative Time, Sperm Parameters, and Complications REPLY ISIUROLOGY JOURNAL1388اول و مسئول
1788035Evaluation of Crocus sativus L. (saffron) on male erectile dysfunction: A pilot studyISIPHYTOMEDICINE1388اول
1887440گزارش دو مورد حذفبیضه به روش لاپاروسکوپی در درمان بیضه زن ساز سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامایی و نازائی ایران1387مسئول
1987135Male Fertility after Spermatocele formation from Tunica vaginalis in patients with bilateral Vas agenesisISISaudi Journal of kidney diseases and transplantation1387اول و مسئول
2087069Aphallia associated with urethro-rectal fistula and stones in the bladder and urethraISISaudi J Kidney Dis Transpl1387اول و مسئول
2186314مطالعه اثر سیکلوسپورین گالنا بر جنین موش نژاد Balb/c در طی زمان های حساس حاملگیسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان مامایی و نازایی ایران 1386اول و مسئول
2286237نقش لاپاراسکوپی در درمان بیضه های غیرقابل لمس(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
2386063Re:Erectile Dysfunction in Patients with chronic Renal FailurescopusInternational Braz Journal Urology1386اول و مسئول
2485291Risk factors and laboratory diagnostics for post renal transplant tuberculosis: A case-controlled, country-wide study on definitive casesscopusTanaffos1385
2584061kidney trasplantation in older adult: dose age affect graft survival?PMCurology1384دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
131کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه