محسن  فروغی پور
خلاصه عملکرد محسن  فروغی پور
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محسن فروغی پور

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محسن فروغی پور رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : مغز و اعصاب دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : foroughipourm@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960323بررسی اثر داروی دی متیل فومارات در کاهش حملات بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیسمجریپایان یافتهبلي
2930202بررسی مقایسه ای اکسیداتیو استرس دربیماران Relapsing-Remitting multiple sclerosis (مالتیپل اسکلروز فرم عود و بهبود یابنده ) با گروه کنترل و ارتباط آن با پارامتر های بیوشیمیاییمجریپایان یافتهبلي
3930169بررسی ارتباط الگوهای غذایی و شاخص های تن سنجی با بیماری مالتیپل اسکلروزیس در شهر مشهد، سال 1394-1393مجریپایان یافتهبلي
4920367بررسی مقایسه ای چر خش ناکامل هیپوکامپ در بیماران مبتلا به صرع نسبت به گروه شاهد با استفاده از MRI مغزمجریپایان یافتهبلي
5920117 بررسی سطح سرمی 17بتااسترادیول و سطح ویتامین D3 در خانمهای مبتلا به MS (multiple sclerosis) و ارتباط آن با شدت بیماری و تعداد پلاکهای MRIمجریپایان یافتهبلي
6911272مقایسه سطح سرمی منیزیم،سلینوم،مس،روی، و سرب در بیماران MS با گروههای کنترلمجریپایان یافتهبلي
7910017مدل سازی فارماکوکینتیک/فارماکودینامیک سدیم والپروات در بیماران مبتلا به صرعمجریپایان یافتهبلي
889622بررسی تاثیر طب سوزنی بر میزان خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) مقاوم به آمانتادینمجریپایان یافتهبلي
989590بررسی اثرات طب سوزنی در پیشگیری از حملات سردرد میگرنیمجریپایان یافتهبلي
1089526مقایسه ی سطح سرمی ویتامین(OH)D25 هنگام و پس از عود حملات مالتیپل اسکلروزیسمجریپایان یافتهبلي
1189349بررسی میزان نا توانی (EDSS) و عوارض کبدی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس تحت درمان با ریسیژن و بتافرون و مقایسه این دو گروه با هم در شهرستان مشهد در سال 1389 -1390مجریپایان یافتهبلي
1289310مطالعه مقایسه ای آزمایشات پتانسیل برانگیخته بینایی حساسیت کانتراست میدان بینایی و دید عمق در مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالممجریپایان یافتهبلي
1388039بررسی رابطه مکانیسمهای تطابقی با افسردگی وخطر خودکشی در بیماران مبتلا به صرع ایدیوپاتیکمجریپایان یافتهبلي
1487340بررسی اختلالات نوارنگاری مغزی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مرحله حاد و کنترل شده بیماریمجریپایان یافتهبلي
1584183بررسی اختلالات قلبی در بیماران مبتلا به اپی لپسی ایدیوپاتیک مراجعه کننده به اورژانس و درمانگاه مغز واعصاب بیمارستان قائم(عج) از تاریخ 83/10/1 لغایت 85/4/1مجریپایان یافتهخير
1684128بررسی اختلالات سیستم شنوایی-تعادلی در بیماری مولتیپل اسکروزیسمجریپایان یافتهخير
1782321اندازه گیری سطح سرمی و بیان ژنی مولکولی fas مبتلا به میلوپاتی اسپاستیک پاراپارزی و ناقلین ویروس HTLV-1مجریپایان یافتهخير
18970041بررسی شیوع تشنج در بیماران مبتلا به حوادث عروقی مغزی(cerebrovascular accidents) و عوامل مرتبط با آنهمکاردر دست اجرابلي
19961947اختلالات خواب و اختلالات شناختی در بیماران صرعیهمکارعقد قراردادبلي
20961737شناسایی الگوی باکتری های ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی و مقاومت آن در مرکز قائم(عج) و ارزیابی تاثیر بخشی از اقدامات مرتبط با Antibiotic Stewardship در میزان مصرف و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکیهمکاردر دست اجراخير
21960494بررسی فراوانی یافته های پاتولوژیک در الکتروآنسفالوگرافی (EEG) بیماران با اولین تشنج مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان قایم (عج) مشهدهمکارپایان یافتهبلي
22951755تاثیر کنترل آلرژی در بهبود سردردهای میگرنیهمکاردر دست اجراخير
23951676بررسی رفلکس چشمی دهلیزی در بیماران مولتیپل اسکلروزیسهمکارپایان یافتهبلي
24950454بررسی علل صرع پایدار و ارتباط آنها با عاقبت (outcome) بیماری در بالغین مراجعه کننده به اورژانس اعصاب بیمارستان قائم (عج)همکاردر دست اجرابلي
25940584بررسی فواید و اثرات داروی فینگولیمود روی بیماران مالتیپل اسکلروز نوع عودکننده-بهبود یابندههمکارپایان یافتهبلي
26940542بررسی ارتباط بین آتروفی طناب نخاعی و ناتوانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیسهمکارپایان یافتهبلي
27931469بررسی ارتباط سردردهای میگرنی با آلرژیهمکاردر دست اجرابلي
28921628مقایسه فراوانی ویروس سایتومگالوویروس (CMV)در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
29921553مقایسه فراوانی ویروس اپشتن بار (EBV) در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
30921365طراحی چهارچوبی برای آموزش بالینی در محیط درمانگاهی- سرپایی برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
31920380بررسی تاثیر درمانی لیزر کم توان در بیماران مبتلا به نورالژی تری ژمینال ایدیوپاتیک مقاوم به درمان و سندرم سوزش دهانهمکارپایان یافتهبلي
32920326بررسی تاثیر ویتامین A در درمان بیماران مبتلا به GTNهمکارپایان یافتهبلي
33920116مقایسه اثرات درمانی و عوارض داروهای بتافرون و زیفرون در بیماران مالتیپل اسکلروزیس بر اساس یافته های بالینی و MRIهمکارپایان یافتهبلي
34911257تاثیرات درمانی موسیقی موتزارت بر روی بیماران مبتلا به صرع ،مرور نظام مند و متاآنالیز متونهمکارپایان یافتهبلي
35911161بررسی مقایسه ای MRI و Brain Perfusion SPECT در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با و بدون در گیری عصبی - روانیهمکاردر دست اجراخير
36901107بررسی ارتباط حوادث نورولوژیک با نوع و تیتر آنتی بادیهای آنتی فسفولیپیدهمکارپایان یافتهبلي
37900637بررسی تاثیر درمان ترکیبی با والپروات سدیم، اینترفرون آلفا و کورتیکواستروئید بر علایم بالینی، بار ویروسی و تیتر آنتی بادی در مبتلایان به پاراپارزی اسپاستیک ناشی از ویروس HTLV-1 به درمانگاه نورولوژی بیمارستان قائم از تاریخ 15/1/90 الی 1/7/91همکارپایان یافتهبلي
3889563بررسی اثر طب سوزنی بر میزان افتادگی پلک و دوبینی در بیماران میاستنی گراو مقاوم به درمان‌های رایجهمکارپایان یافتهخير
3989168مقایسه وضعیت موجود و مطلوب ارزشیابی بالینی دانشجویان مامایی از دیدگاه مربیان و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال 1389همکارپایان یافتهخير
4088793مقایسه رضایتمندی دانشجویان مامایی از روش های نوین و رایج ارزشیابی بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4188553بررسی جهش های شایع ژن SPG4 در بیماران با پراپازی اسپاستیک فامیلیهمکارپایان یافتهخير
4288278بررسی اثر توکسین بوتولینوم نوع A در اسپاستی سیته ناشی از سکته مغزی در بیماران زیر 45 سالهمکارپایان یافتهبلي
4387695بررسی تاثیر توانمند سازی خانواده- محور بر کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس همکارپایان یافتهخير
4487354بررسی کیفیت آموزش درمانگاهی دانشجویان دوره عمومی پزشکی در بخشهای مرتبط با طب داخلی،اطفال و پوست در یکی از دو بیمارستان اصلی آموزشی دانشکده پزشکی مشهد همکارپایان یافتهبلي
4587284مقایسه اثر گاباپنتین و اسپلینت اکلوزالی در بیماران مبتلا به براکسیزمهمکارپایان یافتهبلي
4686446مقایسه فراوانی سیگنالهای میکروامبولی لوپوس اریتماتوز سیستمیک باو بدون تظاهرات عصبیهمکارپایان یافتهخير
4785362بررسی اثرات بالینی و ایمونولوژیک تجویز سیستمیک اینتر فرون آلفا در درمان بیماران مبتلا به پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری بهمراه میلوپاتی ناشی از ویروس HTLV-1 ( (HAM/TSP همکارپایان یافتهخير
4884214بررسی تاثیر تمرینات ورزشی آبی بر خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به M.S.همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982673Cerebellar repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for essential tremor: A double-blind, sham-controlled, crossover, add-on clinical trialISIBrain Stimulation1398پنجم به بعد
2982064Pathological EEG Findings in the Patients with the First Seizure Admitted to the Emergency Departmentindex copernicusreviews in clinical medicine1398سوم
3973703Subtypes of Antiphospholipid Antibodies in Neurologic Disorders: An Observational StudyMedlineCurrent rheumatology reviews1397چهارم
4970316Effect of Combination Therapy of Methotrexate with Vitamin A in Patients with Low Risk GTN (Gestational Trophoblastic Neoplasia)ISIIRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH1396پنجم
5964224Assessment of disability (EDSS) and liver complications in multiple sclerosis patients treated by Recigen in comparison with BetaferonChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
6963918Evaluation of headache in out patients, Journal of ORL.SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384اول
7963467Diagnosis and management of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder (NMOSD) in Iran: A consensus guideline and recommendationsISIMULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS1396پنجم به بعد
8962942The recognition of migraine headache by designing fuzzy expert system and using learning from examples (LFE) algorithmscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1395سوم
9962099Evaluation of the Effect of Adding Low Level Laser Irradiation to Drug Therapy in Patients Affected with Burning Mouth Syndrome: A Randomized Clinical TrialChemical Abstractمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1396پنجم به بعد
10960397Diffusion Weighted Imaging in Acute Attacks of Multiple SclerosisISIIRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY1395دوم
11951733Comparison of serum Concentration of Se, Pb, Mg, Cu, Zn, between MS patients and healthy controlsPMCelectronic physician1395مسئول
12940820Cerebral Venous-Sinus Thrombosis: Risk Factors, Clinical Report, and Outcome. A Prospective Study in the North East of IranSID/Iranmedex/MagiranCaspian Journal of Neurological Sciences1394دوم
13934176Electroencephalographic characteristics of Iranian schizophrenia patientsISIActa Neurologica Belgica1394دوم
14933780Comparison of midwifery students’ satisfaction with direct observation of procedural skills and current methods in evaluation of procedural skills in Mashhad Nursing and Midwifery SchoolPMCijnmr1392چهارم
15931544comparison of two different induction doses of atracurium in myasthenia gravis in patients undergoing thymectomyindex copernicusjournal of cardio-thoracic medicine1392چهارم
16931350The association of headaches with obstructive sleep apnea syndrome diagnose at the sleep laboratory of Ebn-e-Sina hospital in MashhadChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1392دوم
17931320Coping Mechanisms, Depression and Suicidal Risk Among Patients Suffering From Idiopathic EpilepsyPMCInternational Journal of High Risk Behaviors and Addiction1391اول
18930241association of left ventricular hypertrophy and geometry to asymptomatic cerebrovascular damage in essential hypertension.سایر سایت‏های تخصصیiranian heart journal1383چهارم
19924682The efficacy of gabapentin versus stabilization splint in management of sleep bruxismISIJournal of Prosthodontics1391پنجم
20924601Unilateral Recurrent Laryngeal and Hypoglossal Nerve Paralysis Following Rhinoplasty: A Case Report and review of ArticlesPMCIranian journal of Otorhinolaryngology1392سوم
21924468Detection of the soluble form of theFas/Apo-1 receptor in patients with human T-lymphotropic virus type 1-associated myelopathyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1385چهارم
22924027The Effects of Mozart’s Music on Interictal Activity in Epileptic Patients Systematic Review and Meta-analysis of the LiteratureISICurrent Neurology and Neuroscience Reports1392چهارم
23923857Methamphetamine Related Radiculopathy: Case Series and Review of LiteratureEmbaseASIA PACIFIC JOURNAL of MEDICAL TOXICOLOGY1392اول
24923646A sham-controlled trial of acupuncture as an adjunct in migraine prophylaxisISIAcupunct Med1392اول
25923539Estimating the Optimal Dosage of Sodium Valproate in Idiopathic Generalized Epilepsy with Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemscopusBasic and Clinical Neuroscience1391مسئول
26922891Randomized clinical trial of intravenous Valproate (Orifil) and Dexamethasone in patients with migraine disorderPMCiranian Journal of Medical Sciences1392اول
27922288Effect of Instructions for Internal and Far and Near External Focus of Attention on Balance of Multiple Sclerosis PatientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392مسئول
28922039The impact of Interferon-alpha treatment on clinical and immunovirological aspects of HTLV-1-associated myelopathy in northeast of IranISIJournal of Neuroimmunology1391پنجم به بعد
29921707Human T-lymphotropic virus type 1 prevalence in northeastern Iran, Sabzevar: an epidemiologic-based study and phylogenetic analysis.ISIAIDS Research and Human Retroviruses1391پنجم به بعد
30921612Clinical features of HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) in northeast IranISIActa neurologica belgica1392پنجم به بعد
31921436Outcome of Intravenous Immunoglobulin-Transmitted HTLV-I, Hepatitis B, Hepatitis C, and HIV infectionsISIIran J Basic Med Sci1391اول
3292140Prevalence of Multiple Sclerosis and Human Thymus lymphocyte Virus-I infection in Khorasan TerritorySID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY1389پنجم به بعد
33921396Quality of Life in Patients with Multiple SclerosisISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1389سوم
3492139Devic Syndrome: Can Antiphospholipid Antibodies Be a Factor?ISIJournal of Clinical Rheumatology1391اول
3592138Cerebral vein thrombosis in women using short course oral contraceptive consumptionISIIranian Journal of Reproductive Medicine1391پنجم به بعد
3692137Amantadine and the place of acupuncture in the treatment of fatigue in patients with multiple sclerosis: an observational studyISIAcupuncture in Medicine1391اول
37921175Visual Evoked Potentials, Short Wave-Length Automated Perimetry, Standard Automated Perimetry, Contrast Sensitivity and Stereoacuity Testing in Visually Asymptomatic Eyes of Patients with Multiple SclerosisISIiranian journal of ophthalmology1392مسئول
3891078Lavender Essential Oil in the Treatment of Migraine Headache: A Placebo-Controlled Clinical TrialISIEuropean Neurology1391پنجم به بعد
3991040Relationship between Patient Demographic Characteristics, Valproic Acid Dosage and Clearance in Adult Iranian PatientsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391دوم
4090825Midwifery Students' Satisfaction with Logbook as a Clinical Assessment Means in Mashhad University of Medical Sciences, 2010index copernicusIranian Journal of Medical Education1390چهارم
4190709Frequency of obsessive-compulsive disorder in patients with multiple sclerosis: A cross-sectional studyISIJournal of Research in Medical Sciences1390اول
4290696Avascular necrosis of the femoral head in multiple sclerosis: report of five patientsISINeurological Sciences1390چهارم
4390521Comparison of Valproic acid Clearance between Epileptic Patients and Patients with Acute ManiaISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1390دوم
4490188Causes of headache in patients with a primary diagnosis of sinus headacheISIEuropean archives of oto-rhino-laryngology1390اول
4589534Interferon-beta-1b induced autoimmune hemolytic anemia in a patient with MS: A case reportISIIranian Red Crescent Medical Journal 1389دوم
4689411Prevalence of peripheral neuropathy in patients with HTLV-1 associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP)ISIActa Neurologica Belgica1389سوم
4789172microembolic signals in patients with systemic lupus erythematosusISICan J Neurol Sci1389پنجم به بعد
4889139thrombolysis in stroke patients;problems and limitationsscopusiranian journal of medical sciences1389دوم
4988701Therapeutic Drug Monitoring of Valproic Acid in Patients with Monotherapy at Steady StateISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1388اول
5088689The Effect of Family-Centered Empowerment Model on the Quality of Life of Patient with Multiple Sclerosisعلمی پژوهشی ایندکس نشدهمجله علمی_ پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 1388سوم
5187699بررسی یافته های پتانسیل برانگیخته بینائی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
5287696گزارش یک مورد امیلوئیدوز اولیه با در گیری پوست و اعصاب محیطی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
5387592The Relation between Short Course Oral Contraceptive Consumption and Cerebral Vein Thrombosis in RamadanSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neurology1387دوم
5487466بررسی یافته های پتانیسیل برانگیخته بینایی در اسکلروز مولتیپلindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387مسئول
5587174گزارش یک مورد آمیلوئیدوز اولیه با درگیری پوست و اعصاب محیطیindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
5687047مقایسه اثرات درمانی اکسی بوتینین و دتروزیتول بر اختلالات ادراری در هشتاد بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
5786329Involvement of the audiovestibular system in multiple sclerosisسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386دوم
5886296Clinical results of thymectomy in myasthenia gravis patientsindex copernicusمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386دوم
5986267تظاهرات عصبی و روانشناختی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتو سیستمیک(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
6086251عارضه پارکینسون ناشی از داروهای روانگردان در بیماران اسکیزوفرن(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
6186197گزارش اولین مورد بیماری نورون محرکه با الگوی مدرس از ایرانindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان1386مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980503بررسی رفلکس وستیبولار در بیماران مبتلا به ام اس قبل از نوریت اپتیکنوزدهمین کنگره اپتومتری خراسانمشهدسخنرانی1398خير
2970937اپتیک نوریتیس به عنوان تظاهر اولیه سندرم آنتی فسفولیپید اولیهThe 2nd International Neuroinflammation Congress & The 2nd Student Festival of Neuroscienceمشهدپوستر1397خير
3970567تشخیص بیماری ام .اس با رویکرد جدید جهت استخراج ناحیه نخاع سرویکال در تصاویر تشدید مغناطیسی به منظور تخمین قطر مقطعیافق های نو در علوم مهندسیاستانبول- ترکیهسخنرانی1396خير
4963399Evaluation of the possible relationship between dietary patterns and multiple sclerosisThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
5963397The relationship between food groups and Multiple sclerosis disease: A case-control study in MashhadThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
6961966تاثیرات رژیم غذایی کم چرب بر میگرنInternational Congress Nutrition :From Reaserch to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1813ارزشیابی آموزشی دانشجو در علوم پزشکی1390تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه