افسون  فضلی نژاد
خلاصه عملکرد افسون  فضلی نژاد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

افسون فضلی نژاد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): افسون فضلی نژاد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : قلب و عروق دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : fazlinejada@Mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
کشب عنوان فلوی انجمن اکو آمریکا FASEفلوشیپ2015انجمن اکوکاردیوگرافی آمریکا

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
تدوین قسمت بیماریهای قلبی در بارداری (مبحث بیماریهای مادرزادی)بیمارستان قائم(عج) ـ گروه قلب و عروق1394/01/011394/06/30

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1940322بررسی ارتباط بین مقاومت عروق ریوی با مرحله بندی بیماران مبتلا به COPD پایدارمجریپایان یافتهبلي
2940248بررسی ارتباط ژیؤمتری انولوس دریچه میترال به روش اکوکاردیوگرافی سه بعدی با رگ مبتلا در بیماران با نارسایی ایسکمیک میترال و بیماری عروق کرونری.مجریپایان یافتهبلي
3931493بررسی مقایسه کشش دهلیز چپ( LA strain ) قبل و بعد از PTMC (Percutaneous Transvenous Mitral Commissurotomy ) و تعویض دریچه میترال در بیماران دچار تنگی دریچه میترالمجریپایان یافتهبلي
4921969بررسی مورفولوژی دریچه آئورت دولتی و ارتباط آن با شدت تنگی آئورت ،نارسایی آئورت، دیلاتاسیون آئورت صعودی و آنومالی همراهمجریپایان یافتهبلي
5920513بررسی نقش پیشگویی کننده حجم دهلیز چپ برای وجود بیماری کرونر در بیمارانی که تحت دوبوتامین استرس اکوکاردیوکرافی قرار می گیرند و مقایسه آن بر اساس نتایج آنژیوگرافی کرونر به عنوان استاندارد طلاییمجریپایان یافتهبلي
6920385بررسی رابطه فرماسیون طولی دیواره بطن چپ به روش 2D-speckle – tracking با علایم بالینی نارسایی قلبی در طی بستری مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکاردمجریپایان یافتهبلي
7920382بررسی توافق تشخیصی تصاویر strain طولی دیاستولیک با تصاویر strain طولی سیستولیک در استرس اکوکاردیوگرافی جهت بررسی اهمیت عملکردی تنگی متوسط عروق کرونر در بیماران با آنژینمجریپایان یافتهبلي
8910401بررسی ارتباط پارامتر های اکوی داپلر نسجی ومیزان تنگی عروق کرونر در انژیو گرافی در بیماران با کسر جهشی نرمالمجریپایان یافتهبلي
9900899بررسی ازتباط شاخص های عملکرد بطن راست با سطح فشار شریان ریوی در مبتلایان به اسکلروز سیستمیک و تعیین بهترین شاخص بیشگویی کننده مجریپایان یافتهبلي
10900237ارزیابی پیش اگهی یک ساله بیماران با اکوکاردیوگرافی ورزش با پاسخ تست منفیمجریپایان یافتهبلي
1189430ارتباط سطح هموگلوبین و کراتینین سرم با میزان عوارض و مرگ و میر داخل بیمارستانی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکاردمجریپایان یافتهبلي
1289320بررسی فراوانی پایداری هیپرتانسیون پولمونر دربیماران تحت عمل جراحی تعویض دریچه میترال (و شناخت عوامل موثر بر آن)مجریپایان یافتهبلي
1389270بررسی سطح سرمی TNFalpha و IL6 و HGF در انفارکتوس حاد میوکارد و ارتباط آن با مرگ و میر و عوارض داخل بیمارستانی و مقایسه آن با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
1489233بررسی تغییرات سطح سرمی BNP و پارامترهای Strain و Strain rate اکوکاردیوگرافی در بیماران مبتلا سرطان پستان و تحت درمان با آدریامایسینمجریپایان یافتهخير
1589197بررسی اثر پیشگیری کننده ی کارودیلول بر عوارض حاد قلبی ناشی از داروی آدریامایسین در بیماران مبتلا به سرطان پستان با سنجش سطح پلاسمایی BNP و شاخص دفورماسیون میوکاردمجریپایان یافتهخير
1688696بررسی فراوانی نارسائی ایسکمیک میترال در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد و ارتباط ان با موقعیت انفارکتوس و مورتالیتی داخل بیمارستانی مجریپایان یافتهبلي
1788459بررسی فراوانی پایداری سوراخ دیواره بین دهلیزی پس از والووپلاستی دریچه میترال و شاخص های پیشگویی کننده آن در بیماران مبتلا به تنگی دریچه میترالمجریپایان یافتهبلي
1888273تعیین ارتباط میکروآلبومینوری با دیسفانکشن ساب کلینیکال میوکارد و تغییرات Strain/SR در بیماران هایپرتانسیو بدون بیماری قلبی آشکارمجریپایان یافتهبلي
1988029بررسی تغییرات سایز لخته و سیر بالینی آن در هیجده ماه پیگیری بیماران دچار انفارکتوس حاد قدامی میوکارد با عارضه لخته داخل بطن چپ طی سالهای 1388-1389مجریپایان یافتهبلي
2087742ارزیابی یافته های اکوکاردیوگرافی در بیماران با انسداد ورید شبکیه ( RVO ) و ارتباط ان با نوع انسدادمجریپایان یافتهبلي
2187476بررسی تغییرات عملکرد دریچه میترال پس از جراحی بای پس کرونر در بیماران با شدت متوسط نارسایی میترالمجریپایان یافتهبلي
2287472بررسی ارتباط بین اسکلروز دریچه آئورت و وسعت بیماری عروق کرونر در بیماران کاندید آنژیوگرافی تشخیصی کرونرمجریپایان یافتهبلي
2387064بررسی اثرات قلبی و عروقی کمبود ویتامین دی در بیماران دیابتی تیپ دو قبل و پس از درمان با ویتامین دی فعال خوراکیمجریپایان یافتهبلي
2486460بررسی تغییرات عملکرد قلبی توسط اکوکاردیوگرافی در زمان قطع و بعد از هورمون درمانی (هیپوتیروئیدی حاد و هیپرتیروئیدی ساب کلینیکال) در بیماران مبتلا به کانسرتیروئید مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی هسته ای بیمارستان قائم (عج).مجریپایان یافتهبلي
2586083بررسی سطح پپتید ناتریورتیک B در انفارکتوس حاد میوکارد و ارتباط آن با عوارض داخل بیمارستانیمجریپایان یافتهخير
2685277بررسی مقایسه ای فشار وج در اکوکاردیو گرافی به (روشTDI) و فشار وج در کاتتریسممجریپایان یافتهخير
2782045بررسی ارتباط بین سطح سرمی مس و یافته های اکوکاردیو گرافی پس از انفارکتوس حاد میوکاردمجریپایان یافتهخير
2881074بررسی تاثیر نوع دیالیز بر سطح همسیتئین خون در بیماران مبتلا به ESRDمجریپایان یافتهخير
2981060بررسی سطح لیپوپروتوتئین a در بیماران مبتلا به حوادث حاد کرونری و مقایسه آن با افراد سالممجریپایان یافتهخير
30961521بررسی تغییرات سایز و عملکرد بطن راست پس از پره اکلامپسیهمکاردر دست اجرابلي
31950059بررسی مورفولوژی دریچه آئورت در بیماران با دریچه آئوت دولتی در دو گروه افراد با و بدون کوارکتاسیوندولتیهمکارپایان یافتهبلي
32921504طراحی یک مدل پیش بینی بالینی آمبولی در بیماران مشکوک به ترمبو آمبولیهمکارپایان یافتهبلي
33910645بررسی پلی مورفیسم های ژن های PPAP2B،ZC3HC1 و ADAMTS7 در مبتلایان به سکته ی مغزی و سکته ی قلبیهمکارپایان یافتهبلي
34910415بررسی اثرات نیکوراندیل در سیر کلینیکی و اکوکاردیوگرافیک بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) که تحت آنژیوپلاستی الکتیو و موفق عروق کرونر از 1/7/91 تا 1/7/92 قرار گرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
3589750بررسی تغییرات توده عضلانی بطن چپ و فیلتراسیون گلومرولی قبل و بعد از تعبیه موفق استنت در شریان کلیه بیماران مبتلا به هایپرتانسیون شریانی و تنگی شدید و آترواسکلروتیک شریان کلیههمکارپایان یافتهبلي
3689146ارزیابی تاثیر اتورواستاتین بر روی سطح hsCRP و عملکرد بطن راست در بیماران COPD همکارپایان یافتهخير
3788647بررسی عوارض بالینی و آزمایشگاهی گلوکانتیم سیستمیک در کودکان مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به کلینیک های سالک بیمارستان های قائم و امام رضاهمکارپایان یافتهبلي
3888516بررسی وجود تروپونینI قلبی در سرم بیماران با حمله حاد بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD)همکارپایان یافتهبلي
3988350بررسی ارتباط سطح آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی27،LDL اکسید شده با نتیجه عمل جراحی بای پس عروق کرونری در دو گروه بیماران با روش جراحی قلب آف-پمپ و آن پمپهمکارپایان یافتهخير
4088258بررسی آنالیز تغذیه ای در بیماران مبتلا به درگیری عروق کرونر بر اساس آنژیوگرافی و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
4187866بررسی عملکرد مرکز تحقیقات قلب و عروق در ارائه خدمات به محققین محترمهمکارپایان یافتهخير
4287816ارزشیابی نقش پروگنوستیک اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECT در پیش بینی حوادث قلبی در بیماران مشکوک یا مبتلا به بیماری عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
4387731بررسی ارتباط سطح سرمی لپتین با ضایعات مهم عروق کرونریهمکارپایان یافتهبلي
4487601بررسی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین 18 و آترواسکلروز دربیماران مبتلابه لوپوس اریتماتوس سیستمیک همکارپایان یافتهبلي
4587153بررسی تاثیر تمرینات منظم هوازی بر آمادگی جسمانی زنان یائسههمکارپایان یافتهبلي
4687065ارتباط بین میزان آنتی بادی علیه پروتئین شوک حرارتی27و LDL اکسید شده و نتیجه عمل جراحی بای پس عروق کرونری در این بیمارانهمکارپایان یافتهبلي
4786617بررسی مقایسه سطح سرمی انتی بادی پروتئین شوک حرارتی27 و بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان در بیماران مبتلا به درگیری عروق کرونری بر اساس آنژیوگرافی و مقایسه آن با گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
4886369بهینه سازی زیر ساخت های مرکز تحقیقات قلب و عروقهمکارپایان یافتهخير
4986249بررسی ارتباط بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک با ریسک فاکتورهای قلبی و عروقیهمکارپایان یافتهبلي
5086108بررسی تاثیر اریتروپویتین نوترکیب انسانی rh-Erythropoetin بر فراخوانی سلول های پیش ساز اندوتلیال و عملکرد بطن چپ در بیماران دچار انفارکتوس حاد میوکارد که تحت آنژیوپلاستی(PCI) موفقیت آمیز قرارگرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
5184338اکوکاردیوگرافی و یافته های داپلر در بیماران آرتریت روماتوئید طول کشیده بدون علائم کاردیوواسکولرهمکارپایان یافتهخير
5284265بررسی رابطه مصرف کوتاه مدت قرصهای ضدبارداری و اختلالات عروقی مغزی، قلبی و عروق محیطی در بانوان ایرانی مشرف شده به حج تمتع در سال 1384همکارپایان یافتهخير
5384060بررسی مقایسه ای اثر متورال و کارودیلول در درمان نارسایی قلبهمکارپایان یافتهخير
5479011ارتباط هیپرتروفن بطن چپ و ضایعات مغزی بدون علامت در بیماران مبتلا به پر فشاری خون اولیههمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983163Right-sided heart evaluation after successful mitral valve replacementISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1398دوم
2983103Chylothorax secondary to Obstruction of the Superior vena Cava: A late Complication of the Atrial Septal Defect Repairindex copernicusMultidisciplinary Cardiovascular Annals1389دوم
3982964Left Atrial Mass during Angiography; Myxoma or Haemangioma? A Case ReportEmbaserazavi international journal of medicine1397اول
4980507Measurement of Hepatocyte Growth Factor, Interleukin 6 and Tumor necrosis factor α in Acute Myocardial InfarctionISINepalese Heart Journal1397مسئول
5964402Mitral leaflet separation to evaluate the severity of mitral stenosis: Validation of the index by transesophageal three-dimensional echocardiographyISIEchocardiography1396پنجم به بعد
6963469The correlation between serum level of pro b-type natriuretic peptide and severity of mitral valve stenosis as well as other related cardiac hemodynamic parametersISIGAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE1396اول
7962452Two cases of parachute tricuspid valve confirmed by three-dimensional echocardiographyPMCARYA ATHEROSCLEROSIS1395مسئول
8961443Effect of Renal Artery Stenting on Blood Pressure, Glomerular Filtration Rate and Left Ventricular Mass in Hypertensive Patients with Severe Atherosclerotic Renal Artery StenosisEmbaserazavi international journal of medicine1395چهارم
9961312The prognostic value of stress/rest gated myocardial perfusion SPECT in patients with known or suspected coronary artery diseaseISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396اول
10961231Echocardiographic Test and the Early Detection of Systolic Failure in Systemic Sclerosis Patients: Strain and Strain Rate EchocardiographyEmbaserazavi international journal of medicine1395مسئول
11961053Diastolic Function Changes during Stress Echocardiography in Hypertensive PatientsEmbaserazavi international journal of medicine1396دوم
12960490Acute effect of treatment of mitral stenosis on left atrium functionMedlineANNALS OF CARDIAC ANAESTHESIA1395سوم
13953939Situs Inversus with Levocardia and Congenitally Corrected Transposition of Great Vessels in a ۳۵ year old Male: A Case reportPMCelectronic physician1395سوم
14953161Pulmonary Vein Stenosis as a Rare Cause for Pulmonary Hypertension, Documented by Three-Dimensional EchocardiographyEmbaserazavi international journal of medicine1395مسئول
15952934بررسی اختلالات عملکرد دیاستولیک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید توسط اکوکاردیوگرافیChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393دوم
16952187Does global longitudinal speckle-tracking strain predict left ventricular remodeling in patients with myocardial infarction? a systematic reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395اول
17951932Assessment of Right Ventricular Function by Tissue Doppler, Strain and Strain Rate Imaging in Patients with Left-Sided Valvular Heart Disease and Pulmonary Hypertension.Embasearchives of cardiovascular imaging1392مسئول
18951927Unusual CMR Findings of Apical Left Ventricle Pseudo aneurysmEmbaserazavi international journal of medicine1393دوم
19951925Prognostic Value of Normal Exercise Echocardiography in a one-year follow up.Embaserazavi international journal of medicine1393اول
20951923Strain imaging and anthracycline cardiotoxicity.سایر سایت‏های تخصصیthe british journal of cardiology1395دوم
21951911Frequency of ischemic mitral regurgitation after first-time acute myocardial infarction and its relation to infarct location and in-hospital mortality.PMCthe journal of tehran university heart center1393اول
22951377Carvedilol Administration Can Prevent Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity A Double-Blind Randomized TrialISICARDIOLOGY1395مسئول
23951241Aortic stenosis: A routine diagnosis with a rare causeISIjournal of cardiovascular echography1395اول
24950962Evaluation of the Relationship between Left Atrium Volume and Myocardial Ischemia: A Systematic Reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1396سوم
25950961Prognostic value of strain and strain rate in the prediction of postoperative atrial fibrillation in patients undergoing coronary artery bypass grafting: a systematic literature reviewChemical AbstractREVIEWS in CLINICAL MEDICINE1395دوم
26941275Assesment of right ventricular function by tissue deppler, strain and strain rate imaging in patients with left-sided valvular heart disease and pulmonary hypertensionSID/Iranmedex/Magiranarch cardiovasc imaging1392مسئول
27941272Coronary artery fistula: a huge conus branch aneurysm.PMCKardiochir Torakochirurgia Pol.1393مسئول
28941270Frequency of schemic mitral regurgitation after first time acute myocardial infarction and its relation to infarct location and in hospital mortalityPMCThe Journal of Tehran University Heart Center1393اول
29941003Evaluation of Diastolic function abnormalities in Rheumatoid Arthritis by EchocardiographyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393دوم
30940780The Relationship between Serum Hemoglobin and Creatinine Levels and Intra-Hospital Mortality and Morbidity in Acute Myocardial InfarctionISIInternational Cardiovascular Research Journal1394اول
31940605Association of ankylosing spondylitis and Takayasu’s arteritisindex copernicusJournal of Case Reports in Practice1394سوم
32934866A case of left atrial myxoma with unusual tumor vascularityPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1394دوم
33931783A case of primary cardiac lymphoma in a twelve-year-old patient with right-heart failureISCJournal of Birjand University of Medical Sciences1388اول
34931486Echocardiographic Predictors of Left Atrial Thrombus in Patients With Severe Rheumatismal Mitral Stenosisindex copernicusRazavi International Journal of Medicine1392اول
35931484Role of Transthoracic Echocardiography in the Evaluation of Patients with Retinal Vein OcclusionISCjournal of cardio-thoracic medicine1392اول
36930339Transesophageal echocardiography in patients with cerebral ischemia.scopusArya atherosclerosis journal1386دوم
37930338Prevalence of left atrial thrombus in patients with mitral stenosis and its response to short term anticoagulation in candidates for percutaneous mitral commissurotomy.index copernicusIranian heart journal1384سوم
38930333Left Atrial Appendage Contraction Velocity as a Predictor of Left Ventricular Function.index copernicusiranian heart journal1384اول و مسئول
39930241association of left ventricular hypertrophy and geometry to asymptomatic cerebrovascular damage in essential hypertension.سایر سایت‏های تخصصیiranian heart journal1383اول و مسئول
40930238EVALUATION OF PLASMA HOMOCYSTEINE IN KIDNEY TRANSPLANT CANDIDATES WITH DIFFERENT RISKS FOR ACUTE CORONARY EVENTSسایر سایت‏های تخصصیiranian heart journal1381مسئول
41930235Comparison of transesophageal echocardiographic assessment of right and left atrial appendage functions.scopusiranian cardiovascular research journal1386سوم
42930233Relation Between Capillary Wedge Pressure Measured by Echocardiography Through Tissue Doppler Imaging (TDI) Method and Catheterism in Patients with Mitral Valve Stenosis.Biological AbstractThe Journal of Tehran University Heart Center1385اول و مسئول
43930192STRESS HYPERGLYCEMIA IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AND RELATION WITH ACUTE INTRAHOSPITAL COMPLICATIONS.Embaseiranian journal of diabetes and lipid disorders1384سوم
44930189Giant Idiopathic Pulmonary Artery Aneurysm: An Interesting Incidental FindingPMCCase Reports in Vascular Medicine1392اول
45930184Congenital coronary artery anomaly simulating a ventricular septal defect.PMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1393سوم
46930093Impact of oral 1,25-dihydroxy vitamin d (calcitriol) replacement therapy on coronary artery risk factors in type 2 diabetic patientsPMCEndocr Metab Immune Disord Drug Targets.1392دوم
47925093Carcinoid heart disease and the utility of 3D trans-thoracic and trans-esophageal echocardiography: Two clinical casesPMCJournal of the Saudi Heart Association1392اول
48922297Evaluation of Serum Cardiac “Troponin I” in Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)Chemical Abstract 1392دوم
49921437Correlation Between Aortic Valve Sclerosis and Coronary Artery Disease: A Cross - Sectional StudySID/Iranmedex/MagiranJournal of cardio-thoracic medicine1392اول و مسئول
50921421Pseudoaneurysm of mitro-aortic intervalvular fibrosa during the course of mitral valve endocarditis with aorto-left ventricle outflow tract fistulaPMCJournal of the Saudi Heart Association1391مسئول
5191538Serum Small Dense Low-density Lipoprotein Concentrationsare Elevated in Patients with Significant Coronary Artery Stenosisand are Related to Features of the Metabolic SyndromeISIlipids1391
5291360Echocardiographic left ventricular functional changes in acute hypothyroidism vs. subclinical hyperthyroidism in patients with differentiated thyroid carcinomascopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390مسئول
5390642A Case Report of Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia Presenting SyncopeChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390دوم
5490454A cross-sectional study of the association between heat shock protein 27 antibody titres, pro-oxidant-antioxidant balance and metabolic syndrome in patients with angiographically-defined coronary artery diseaseISIClinical Biochemistry1390پنجم به بعد
5590355Prooxidant-anti-oxidant balance is not associated with extent of coronary artery diseaseISIClinical Biochemistry1390پنجم به بعد
5690262incidental finding of cor triatriatum sinistrum in a middle-aged man candidated for coronary bypass grafting (with three-d imaging)PMCThe Journal of Tehran University Heart Center1390اول و مسئول
5790212Ruptured mitral valve kissing abscess to left atrium in course of aortic valve endocarditisscopusShiraz E Medical Journal1390اول و مسئول
5890127Evaluation of Dobutamin Stress Echocardiography Complications in 500 Patients Referred to Ghaem Hospital Chemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390مسئول
5990107Plasma Brain Natriuretic Peptide (BNP) as an Indicator of Left Ventricular Function, Early Outcome and Mechanical Complications after Acute Myocardial InfarctionPMCClinical Medicine Insights. Cardiology1390اول
6090010Serum antibody titers against heat shock protein 27 are associated with the severity of coronary artery diseaseISICell Stress Chaperones1390پنجم به بعد
6189649PULMONIC VALVE ENDOCARDITIS WITH PULMONARY ARTERY ENDARTERITIS IN A YOUNG MAN WITH CONGENITAL VENTRAL SEPTAL DEFECTindex copernicusARYA Atherosclerosis Journal1389اول
6289453A Case Report of Restrictive Cardiomyopathy Due To Secondary Cardiac Amyloidosis(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389اول و مسئول
6389398Serum Inflammatory and Immune Marker Response After Bare-Metal or Drug-Eluting Stent Implantation Following Percutaneous Coronary InterventionISIAngiology 1389چهارم
6489267Correlation between asymptomatic intradialytic hypotension and regional left ventricular dysfunction in hemodialysis patientsISIIranian Journal of Kidney Diseases1389پنجم
6589160Changes in pro-oxidant-antioxidant balance after bare metal and drug eluting stent implantation in patients with stable coronary diseaseISIClin Biochem1389چهارم
6689118Case study of a large, rare interatrial septum lipomascopusInternet Journal of Cardiology1389اول
6788780Patent foramen ovale in young adults with cryptogenic stroke or transient ischemic attackscopusJournal of Tehran University Heart Center 1388اول
6888590Acute pericardial tamponade due to ruptured multiloculated myocardial hydatid cystISIEur J Echocardiogr1388اول
6988501بررسی اختلالات قلبی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بدون علائم بیماری قلبی، در بیمارستان قائم مشهد )1386-87)index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1388دوم
7088334Right Ventricular Function before and after an uncomplicated Coronary Bypass Graft as Assessed by Pulsedwave Doppler Tissue Imaging of the Tricuspid Annulus(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388اول و مسئول
7188148Primary Amyloidosis and a Case ReportChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی اصفهان 1388چهارم
7287062The relation between short-term oral contraceptive consumption and cerebrovascular, cardiovascular disorders in Iranian women attending HajjISISaudi Med J1387پنجم
7386341Takayasu's arteritis: report of a case with unusual jaw painسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983408A Case Report of Ankylosing Spondylitis and Takayasuپنجمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران و اولین کنگره بین المللی روماتولوژی ایرانمشهدپوستر1390خير
2963115An incidental finding of unroofed coronary sinus during angiography confirmed by 3d echocardiography; a case report10th Middle East Cardiovascular Congressکیشپوستر1396خير
3942814بررسی اختلالات قلبی در بیماران آرتریت روماتوئیدThe 4th annual congress of Iran Rheumatology Associationتهرانپوستر1389خير
4942611ارتباط سطح هموگلوبین و کراتینین سرم با میزان عوارض و مرگ و میر داخل بیمارستانی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکاردپانزدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوندمشهدپوستر1394خير
5942501Diastolic Dysfunction in patients with rheumatoid Arthritis.24th Annual congress of Iranian Society of Internal Medicineتهرانپوستر1392خير
69412503-Dimensional transesophegeal echocardiography in comparison by 2D tee for ealuation of prosthetic paravalvular regugitationEuro Echoوینپوستر1393بله
7941240The comparison of strain and strain rate imaging and conventional echocardiography in cardiac monitoring of breast cancer patients receiving doxorubicinEuro echoوینپوستر1393بله
8921328Serum Small Dense Low-density Lipoprotein Concentrations are Related to Features of the Metabolic Syndrome13th Iranian Congress of Biochemistry and 5th International Congress of Biochemistry and Molecularیزدپوستر1392خير
9921246ترجمه ندارد10th Congress of WFNMBcape townسخنرانی1389خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11244ارزیابی عملکرد دیاستولیک قلب (آنچه ما باید بدانیم)1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه