محمد  فرجی راد
خلاصه عملکرد محمد  فرجی راد
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمد فرجی راد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد فرجی راد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی مغز و اعصاب دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : farajim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960551ارزیابی ضرورت انجام MRI سرویکال برای رد آسیب ستون فقرات سرویکال در بالغین با ترومای بلانت دچار کاهش سطح هوشیاری با CTاسکن سرویکال نرمال و بدون نقص عصبی واضحمجریدر دست اجرابلي
2940626بررسی تاثیر سربرولیزین بر آسیب نخاعی تروماتیکمجریپایان یافتهبلي
3920678بررسی فراوانی عوامل خطر در بروز تشنج در بیماران مبتلا به خونریزی تحت عنکبوتیه (SAH) با منشا آنوریسم عروق مغزی مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج) مشهد از سال: 1393- 1390مجریپایان یافتهبلي
4901139مقایسه بالانس اکسیدان و آنتی اکسیدان در سرم بیماران مبتلا به گلیومای مغزی گرید IV و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
589760مقایسه نتایج درمانی دو روش عمل جراحی و درمان طبی در بیماران با خونریزی پارانشیمال مغزی (ICH) غیرتروماتیکمجریپایان یافتهبلي
688777مقایسه اثر بوپروپیون با امی تریپتیلین بر کیفیت زندگی و شدت درد بیماران مبتلا به کمر درد مزمنمجریپایان یافتهبلي
787458بررسی اثرات استفاده از ترانکسامید اسید بر نتیجه درمان بیماران با ترومای حادمجریپایان یافتهبلي
8960539بررسی تاثیرات مداخله اندوواسکولار پیش از جراحی تومورهای مغزیهمکارعقد قراردادبلي
9950584تعبیه زودرس شانت ونتریکولوپریتونئال به دنبال خونریزی ساب آراکنوئید ویا خونریزی داخل بطنیهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
10940638بررسی اثرات دو داروی کاهش دهنده فشار خونِ "لابتالول" و "نیتروگلیسیرین" بر فشار داخل جمجمه ای در بیماران دچار خونریزی زیر عنکبوتیههمکارپایان یافتهبلي
11931508طراحی و ساخت Non invasive pneumatic rigid external distractor قابل استفاده در بیماران شکاف کام و لبهمکارپایان یافتهخير
12920607اثر بخشی کرانیوتومی و تخلیه هماتوم به روش ترانس سیلوین- ترانس اینسولار در درمان بیماران با هماتوم خودبخودی هسته های قاعده ای مغز. همکارپایان یافتهبلي
13920552بررسی اثر سولفات منیزیم برهمودینامیک بیماران حین جراحی انوریسم مغزی ومیزان وازواسپاسم پس از عملهمکارپایان یافتهخير
14920497مقایسه نتایج بالینی درمان امبولیزاسیون اندوواسکولار و عمل جراحی کلیپینگ در بیماران دچار SAH آنوریسمال مغزیهمکارپایان یافتهبلي
15910822بررسی بیان ژنهای اختصاصی سرطان/بیضه ADAM29 ، FTHL17 و HORMAD1 درگلیوبلاستوما به روش RT-PCRهمکارپایان یافتهخير
1687264بررسی پیامد آسیب شبکه بازویی نوزادی در طی سال اول عمرهمکارپایان یافتهبلي
1783237بررسی تاثیر اسانس گل محمدی بر کنترل تشنج در کودکان (13-3 ساله) مبتلا به صرع مقاومهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980632Enoxaparin in the treatment of severe traumatic brain injury: A randomized clinical trialPMCSurgical neurology international1397چهارم
2972597Pineal and Suprasellar Germinoma Cooccurence with Vertebra Plana: A Case ReportPMCBrain tumor research and treatment1397سوم
3972493Comparison of prooxidant-antioxidant balance between patients with high grade gliomas (IV) and control groupISCiranian journal of neurosurgery1394مسئول
4970758Enoxaprine This Management of Traumatic Brain injuryISIJournal of Head Trauma Rehabilitation1391چهارم
5963941"Early outcome in cervical spine surgery"SID/Iranmedex/Magiranمجله گوش، گلو،بینی و حنجره ایران1382اول
6963940Study of the Electrical Dysfunction of the Heart in Acute Traumatic Brain Lesions,Arch Neurocien Mex 2002;Vol.7(3):128-131سایر سایت‏های تخصصیArch Neurocien Mex1381سوم
7963938Unilateral Exophetalmus, Journal of MUMSSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1362دوم
8963937Sub-Arachnoidal Haemorrhage in Children”, Journal of Mashhad University of Medical Sciences,SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1367اول
9963935Epidermis Tumors (A Report of 31 cases)”, Journal of Medical Council of Islamic Republic of IranSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران1369اول
10963934Aneurysm of Venn GalenaSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otorhinolaryngology1368اول
11963933“Carotid and Cavernous Fistula .SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1370اول
12963932Tubercular Brain AbscesslSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1370اول
13963931“Surgery of Clivus and the report of one case.SID/Iranmedex/Magiranمجله گوش، گلو،بینی و حنجره ایران1369اول
14963930(Fibrinoid Leukodystrophy (report of 6 casesSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1371اول
15963929“Trigeminal Neuralgia and Epidermoid Tumor"SID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otorhinolaryngology1373اول
16963928Intra Medullar LipomaSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1375اول
17963927Transe Sphenoid HypophysectomiaSID/Iranmedex/Magiranمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1375اول
18963926“The Effects of Electrical Current in Central Nervous System”سایر سایت‏های تخصصیمجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران1377دوم
19963925Disc disease in ChildrenSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1383اول
20963924Epidemiological Study of cerebral aneurysm MUMS Journal,Vol48,No88,2005SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384دوم
21963923Neurinoma of Glossopharyngeal Nerve. Iranian Journal of ORL,2005 , Vol 17, No1:18-22SID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otorhinolaryngology1384اول
22963922Evaluation of bruxism in children 3-6y.o.SID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otorhinolaryngology1382دوم
23963921Evaluation of CNS infections in Battle casualtiesSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1370اول
24963920Effect of botulism toxin on spasticity in C.P, .SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1382دوم
25963919Hydrocephalus secondary to ruptured intracranial aneurysmSID/Iranmedex/Magiranمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1383اول
26963918Evaluation of headache in out patients, Journal of ORL.SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384چهارم
27963917Evaluation of neurological sign at patients with cervical arthrosis needed to operationSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1383اول
28963915"subdural empyema". Journal of ENT, 2001 1,2(47):41-45SID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Otorhinolaryngology1381اول
29963914"CSF Shunt Complications" , MUMS Journal 2002, Vol45, No75:19 -24SID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1381اول و مسئول
30963437Surgery for Temporal Lobe Epilepsy in Childrenindex copernicusreviews in clinical medicine1396اول و مسئول
31963227Hemifacial Spasm based on the casesSID/Iranmedex/MagiranMedical journal of the Islamic Republic of Iran1370اول
32963226Neuroentric cyst of the Cranivertebral JunctionSID/Iranmedex/MagiranARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE1382اول و مسئول
33963225Pediatric MeningiomaSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1383اول و مسئول
34963224Epilepsy and brain tumoursSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1383اول
35963218Hypoglossal Schowannoma: A Case Report and Review of LiteraturescopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1389دوم
36950560بررسی نتایج رادیولوژیکی عمل جراحی شکستگی های انفجاری ناپایدار ستون فقرات کمری با سیستم C.DSID/Iranmedex/Magiranافق دانش1384دوم
37950108Comparison of the frequency of psychiatric disorders among patients with chronic low back pain and control groupindex copernicusAsian Journal of Neurosurgery1395سوم
38942791Huge Intracanal lumbar Disc Herniation: a Review of Four CasesPMCActa Medica Iranica1394دوم
39940745Pituitary glioblastoma: A case reportISIIranian Journal of Cancer Prevention1394سوم
40940246An Epidemiological Study of CP in Rehabilitation centers in MashadChemical Abstractمجله پزشکی هرمزگان1384دوم
41940245Intractable seizure in acase with parry-Romberg syndrome and good response to IVIGISIمجله بیماریهای کودکان ایران1385دوم
42940244Efficacy of Roza Damacena Oil on Intractable EpilepsyPMCIran J Child Neurology1385دوم
43940061Primary Pineal Region Melanoma: Case Report and Review of the LiteraturescopusNeurosurgery Quarterly1394مسئول
44935558Pro-Oxidant - Antioxidant Balance in Patients with High Grade Glioblastoma MultiformISIMiddle East Journal of Cancer1394اول
45934541Sleep Apnea Syndrome after Posterior Fossa Surgery: A Case of Acquired Ondine's CursePMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1393مسئول
46933833EsthesioneuroblastomaSID/Iranmedex/MagiranJournal of otolaryngology head and neck surgery1385اول
47933748dysphagia due avterior cervical spine osteophyteISCگوش گلو بینی و حنجره ایران1389سوم
48933745penetrating traumas to base of skullISCمجله گوش گلو بینی و حنجره ایران1384اول
49933628Central Nervous System Hydatid Disease: Clinical Analysis of 99 Cases in Qaem Hospital of Mashad University of Medical Sciences, IranscopusNeurosurgery QuarterlyNeurosurgery1394مسئول
50930139Comparison Between the Effects of Amitriptyline and Bupropione on the Quality of Life and the Reduction in the Severity of Pain in Patients With Chronic Low-Back PainISINeurosurg Q1392چهارم
5192588Ocular findings in patients with brain tumorsindex copernicusافق دانش؛ مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد1383اول و مسئول
52924750Evaluation Of Results In Patients With Cauda Equina Syndrome After Disc HerniationSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی1384اول
53924717Brain abscess in childrenSID/Iranmedex/Magiranمجله بیماریهای کودکان1384اول
54924202A Case of Avascular Necrosis of a Lumbar Vertebral Body after Sport Injuryindex copernicusjournal of spine&neurosurgery1392اول و مسئول
55924187surgical evaluation of lumbar spinal stenosisChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1383اول و مسئول
56924182from fundamental brain tumor science to interdisciplinary bedside care; the outcome report from the neuro-oncology scientific club second meetup (nosc-2)index copernicusInternational Journal of Medical and Clinical Research1391پنجم به بعد
57922681Brain Aneurysms and the Results of their Surgery in Mashhad Ghaem Hospital during 1998-2007SID/Iranmedex/Magiranنشریه جراحی ایران1390دوم
58921606Cerebrospinal Fluid Shunt Complications A 10-year Study of Etiologies and Cerebrospinal Fluid Characteristicsscopusneurosurgery quarterly1384اول
59921122Radiological results of surgery for unstable burst fractures C.D lumbar spine withSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد1384دوم
6089544A study on the risk factors for obstetrical brachial plexus palsyscopusIranian Journal of Child Neurology1389سوم
6189507Hypoglossal Schowannoma: A Case Report and Review of Literatureسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Otorhinolaryngology1389دوم
6289505Acoustic Neurinomasسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Otorhinolaryngology1389اول و مسئول
6389500Dysphagia Due to Anterior Cervical Spine Osteophyte: A Case Reportسایر سایت‏های تخصصیThe Iranian Journal of Otorhinolaryngology 1389سوم
6489427Single Cavernous Sinus Metastasis as the First Manifestation of Hepatocellular Carcinoma-A Rare Case Report and Review of LiteratureISINeurosurgery Quarterly1389مسئول
6588291Brain abscess in children, experience of mashad universityعلمی پژوهشی ایندکس نشدهj of HMC1387مسئول
6688290Epilepsy surgery in childrenEmbaseiran journal of child neurology1388مسئول
6786491Clinical features and outcome of 83 adult patients with brain abscessISIarchives of iranian medicine1386اول و مسئول
6886337آدنوم های ژآنت هیپوفیزی (بررسی 22 مورد)سایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386دوم
6986303گزارش 6 مورد پروپتوزیس با منشأ مننژیوما در بیماران بستری در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج) طی سال های 1374-1384سایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
7086255A Study of Unilateral Proptosis and Etiology in Neurosurgery Department of Ghaem Hospital, 1995 - 2005(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
7185343بررسی علائم عصبی و نتایج درمان جراحی سل ستون فقرات(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
7285282Surgical outcome of patients with meningomyelocele treated with a team approachscopusNeurosurgery Quarterly1385اول و مسئول
7385070goldenhar syndrome and pericentric inversion of chromosome 9scopusIranian Journal of Medical Sciences1385دوم
7485069تشنج مقاوم به درمان سندرم Parry-Romberg و پتسخ مناسب به ایمون گلوبولین وریدیSID/Iranmedex/Magiranمجله بیماریهای کودکان ایران1385دوم
7585068پیش آگهی بیماران مبتلا به میلومننگوسلSID/Iranmedex/Magiranزنان مامایی و نازایی1385مسئول
7684073penetrating head injuries in children neurosurg Q1384مسئول
7784071اتیولوژی فلج مغزی در کودکان ( بررسی در مراکز توانبخشی منتخب در شهر مشهد)SID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی هرمزگان1384دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970417ایمونوتراپی در تومورهای مغزیولین کنگره التهاب مفاصلمشهدسخنرانی1396بله
2970416عوارض نادر عروقی جراحی ترانس اسفنوئیدالکنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز واعصاب ایران مهر 94 تبریزتبریزسخنرانی1393بله
3970415کمر درددومین کنگره جراحی طبسطبسسخنرانی1394بله
4970266ترانس اسفنوئیدال هیپوفیزوکتومیدومین همایش جراحی آندوسکوپیک قاعده جمجمهتهرانسخنرانی1394بله
5970231مننژیوماولین کنگره سرطانمشهدسخنرانی1395بله
6970230تومورهای مغزی در کودکانسمینار نوروانکولوژی ایرانتهرانسخنرانی1395بله
7970229ایمونوتراپی در تومورهای مغزیبین المللی التهاب سیستم عصبیمشهدسخنرانی1396بله
8970228بازسازی جسم مهره در تروماهای ستون فقرات گردن و پشتنقش مشترک گروههای تخصصی در آماده سازی قبل از عمل و کنترل عوارض بعد از درمانهای جراحیمشهدسخنرانی1395بله
9970227نوروآندوسکوپیکنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ایرانارومیهسخنرانی1396بله
10970226جراحی اپیلپسیصرع کودکانمشهدسخنرانی1396بله
11970225تومورهای گلیالتازه های نوروانکولوژیمشهدسخنرانی1396بله
12970224تومورهای مغزیجراحی سرطانمشهدسخنرانی1396بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11765سی تی اسکن در تشخیص ضایعات فضا گیر داخل جمجمه1380تالیف
21492مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1393تجدید چاپ
31218مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1389تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
1148کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه