محمدرضا  صداقت
خلاصه عملکرد محمدرضا  صداقت
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدرضا صداقت

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدرضا صداقت رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : چشم پزشکی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : SedaghatMR@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960513ارزیابی تغییرات لایه اشک و کیفیت اپتیکی چشم بدنبال جراحی انکساری لیزر اگزایمر قرنیه ایمجریدر دست اجرابلي
2960298مقایسه فشار داخل چشم با تونومترهای مختلف در افراد نرمال: مطالعه گذشته نگرمجریپایان یافتهبلي
3960011ارزیابی طولانی مدت پارامترهای بیومکانیک قرنیه بدنبال کراس لینک در کراتوکونوس.مجریپایان یافتهخير
4951451بررسی تغییرات ضخامت اپیتلیوم قرنیه پس از اعمال جراحی لیزیک و Photorefractive Keratectomy (PRK) و ارتباط آن با قدرت انکساری چشممجریپایان یافتهبلي
5950794بررسی حساسیت نرم ‌افزار بلین-آمبرسیو در تشخیص دژنراسیون شفاف حاشیه‌ای قرنیه با پنتاکممجریپایان یافتهبلي
6950249آماده سازی نرم‌افزار ثبت الکترونیک اطلاعات بیماران چشم پزشکی‌ با قابلیت ارتباط با دستگاه‌های عکسبرداری و استفاده از پردازش تصویر‌مجریپایان یافتهخير
7950223بررسی نتایج بینایی، رفرکشن، توپوگرافی، توموگرافی، ابرومتری و بیومکانیک قرنیه بدنبال کارگذاری ICRSدر بیماران کراتوکونوس براساس میزان همخوانی محور کوما و کروچرمجریپایان یافتهبلي
8941498بررسی تغییرات یافته های کورویس و اکولار ریسپانس آنالیزور در قرنیه قبل و بعد از جراحی رفرکتیومجریپایان یافتهبلي
9940776مطالعه هیسترزیس قرنیه ای و فاکتور مقاومت قرنیه ای در دژنراسیون حاشیه ای پلوسید قرنیه ای با دستگاه تحلیلگر پاسخ چشمیمجریپایان یافتهبلي
10940366بررسی پارامترهای بیومکانیکال قرنیه با استفاده از دستگاه کورویس و ORA در چشمهای میوپیک دست نخوردهمجریپایان یافتهبلي
11940365بررسی ساختار برش اصلی به روش clear corneaدرجراحی کاتاراکت به شیوه ی فیکوامولسیفیکاسیون با استفاده از Anterioe segment opyical coherence tomography در دو گروه رزیدنت های سال چهارم دوره ی آموزشی(senior residents) ورزیدنت های سال سوم دوره ی آموزشی(junior residents)مجریپایان یافتهبلي
12940149بررسی رابطه بین تغییرات عادت غذایی با فاکتورهای بیوشیمیایی خون، فشار داخل چشمی و پارامترهای بیومتریک چشم در ماه رمضانمجریپایان یافتهبلي
13931564مقایسه قدرت انکساری قرنیه،ضخامت مرکزی قرنیه و عمق اتاق قدامی اندازه گیری شده با دستگاه تعیین لنز داخل چشم، اربسکن و پنتاکممجریپایان یافتهبلي
14930149بررسی تغیرات بیومکانیک قرنیه بوسیله دستگاه کورویس و اکولار ریسپانس آنالایزرو مقایسه آن با تغیرات دانسیتو متری فرنیه اندازه گیری شده بوسیله پنتاکم6و12 ماه پس از انجام کراسلینکینگ .مجریپایان یافتهخير
15920410بررسی مقایسه ای میزان عوارض حین جراحی فیکو امولسیفیکاسیون بر اساس رتبه بندی ریسک فاکتورهای پیش از جراحی Najjar-Awwadمجریپایان یافتهبلي
16911235بررسی تاثیر دیررس تزریق داخل ویتره بواسیزوماب بر ایندکسهای بیومکانیک و آناتومیک قرنیهمجریپایان یافتهخير
17910328بررسی ارتباط بین ضخامت ناحیه پری پاپیلاری و ماکولا با عیوب انکساری در افراد آنیزومتروپمجریپایان یافتهبلي
18900298بررسی ارتباط بین یافته های نرم افزار بلین-آمبروزیو در پنتاکم2 و یافته های مرسوم توپوگرافی و ارب اسکن در تشخیص موارد اولیه قوز قرنیه.مجریپایان یافتهبلي
19900108بررسی اثرفوتورفراکتیوکراتکتومی (PRK) (Photorefractive Keratectomy) بر روی دید سه بعدی و حس قرنیهمجریپایان یافتهبلي
2089383بررسی حساسیت و ویژگی ارتفاع خلفی وقدامی قرنیه با پنتاکم در تشخیص بالینی کراتوکونوسمجریپایان یافتهبلي
2189098بررسی ارتباط بین ضخامت ناحیه پری پاپیلری و ماکولا با عیوب انکساری در افراد سالممجریپایان یافتهبلي
2289043بررسی تغییرات ریفراکتیو توپوگرافیک و توموگرافیک (orbscan,pentacam) قبل و بعد از انجام کلاژن کراس لینکینگ در بیماران مبتلا به قوز قرنیهمجریپایان یافتهبلي
2388289بررسی ارتباط بین فاکتورهای بیومکانیک قرنیه ( هیسترزی قرنیه - فاکتور مقاومت قرنیه ) بدست آمده از طریق ORA با حجم قرنیه تعیین شده بوسیله پنتاکم در چشم افراد نرمالمجریپایان یافتهخير
2488190بررسی ارتباط بین مقدار استقامت،ضخامت و حجم قرنیه در افراد نرمال و کراتوکونوس بوسیله پنتاکم و اوکولار ریسپانس آنالایزرمجریپایان یافتهخير
2587801بررسی مقایسه ای اثر مطالعه کوتاه مدت بر خصوصیات انکساری و ضخامت قرنیه،عمق اتاق قدامی و فشار چشم در افراد آمتروپ و اِمتروپ با دستگاه پنتاکم و اوکولار ریسپانس آنالایزرمجریپایان یافتهبلي
2686566بررسی برجستگی قدامی و خلفی قرنیه قبل و بعد از عمل جراحی PRK با استفاده از دستگاه Orbscan II و Pentacam مجریپایان یافتهبلي
2786564بررسی مقایسه ای اندازه گیری ضخامت مرکز قرنیه با پنتاکم شیم فلاگ فتوگرافی، اسکنینگ اسلیت توپوگرافی و اولتراسوند پاکی متری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکان توس در سال 1385مجریپایان یافتهبلي
28980609بررسی نتایج بالینی پیوند قرنیه تکتونیک در موارد اولسرهای قرنیه پرفوره در مرکز چشم پزشکی خاتم الانبیاء (ص)همکاردر دست اجرابلي
29980570نظام ثبت بیماران با ترومای نافذ چشمی خراسان بزرگهمکاردر دست اجراخير
30980458مقایسه خصوصیات بیومکانیک قرنیه های نازک طبیعی و کراتوکونوس با دستگاه کورویسهمکاردر دست اجرابلي
31980275ارزیابی خصوصیات بیومکانیک قرنیه در مقادیر مختلف میوپیهمکارعقد قراردادبلي
32980082مقایسه نقشه ضخامت اپیتلیوم در چشم های نرمال با انواع مختلف آستیگمات قرنیه ایهمکاردر دست اجرابلي
33971359مقایسه تغییرات اولیه بیومکانیک قرنیه پس ازفتو رفرکتیو کراتکتومی و خارج کردن لنتیکول با برش کوچکهمکارپایان یافتهبلي
34971354بررسی تغییرات دانسیتومتری قرنیه بدنبال کاشت حلقه های داخل قرنیه ای در بیماران کراتوکونوسهمکاردر دست اجرابلي
35971255بررسی طولی تغییرات ضخامت کوروئید بعد از جراحی رفرکتیوهمکاردر دست اجرابلي
36970105مقایسه قطر افقی قرنیه و فاصله زاویه تا زاویه اتاق قدامی در راستای مریدین افقی با اورب اسکن، توموگرافی اپتیکی و توپوگرافی قرنیه در افراد نرمالهمکارپایان یافتهبلي
37970068بررسی تاثیر کراس لینک قرنیه بر تغییرات سیستم درجه بندی ABCD کراتوکونوسهمکارپایان یافتهبلي
38961570بررسی ضریب توافق شش دستگاه مختلف در اندازه گیری قدرت قرنیه در افراد نرمال، کراتوکونوس و بدنبال جراحی انکساری لیزر اگزایمر قرنیه ایهمکارپایان یافتهبلي
39960459بررسی نتایج بالینی و پارامترهای توپوگرافیک،توموگرافیک،ابرومتریک و بیومکانیکال در افراد با سابقه انجام PRK و قرنیه نازک ومقایسه با افراد با سابقه PRK و قرنیه نرمالهمکاردر دست اجرابلي
40960398بررسی تغییرات فشار داخل چشم ( Intra ocular pressure or IOP ) و پارامترهای بیومکانیک قرنیه با استفاده از دستگاه کورویس قبل و بعد از جراحی استرابیسم در مبتلایان به استرابیسم restrictive .همکاردر دست اجرابلي
41960262بررسی رابطه انحنای سطح خلفی اولین لنزسخت انتخابی به روش سه نقطه تماسی با یافته های کراتومتری ژاوال در بیماران کراتوکونوسهمکارپایان یافتهبلي
42951832بررسی عملکرد استفاده از سیستم ضبط تصاویر عمل در اموزش عملی دستیاران تخصصی چشم پزشکیهمکاردر دست اجراخير
43951133مقایسه دقت فرمولهای محاسبه کننده قدرت لنز داخل چشمی در بیماران با سابقه عمل لیزیک و یا فتورفرکتیو کراتکتومیهمکارپایان یافتهبلي
44950806همبستگی خطوط وگت قرنیه ای با تظاهرات توپوگرافی، توموگرافی، جبهه موج چشمی، بیومکانیکی، عیوب انکساری و حدت بینائی تصحیح شده دور در کراتوکونوسهمکارپایان یافتهبلي
45950399مقایسه ریفرکشن محیطی قبل و بعد از جراحی های انکساری فتورفرکتیو کراتکتومی و فمتولیزیکهمکارپایان یافتهبلي
46950232بررسی تغییرات خواص بیومکانیک قرنیه توسط Oculus corvis ST و ocular response analyzer بعد از عمل جراحی پارسپلانا ویترکتومیهمکاردر دست اجرابلي
47950056پایایی دستگاههای IOL Master 500 ، ارب اسکن II و پنتاکم HR در سنجش قدرت انکساری، ضخامت مرکزی قرنیه و عمق اتاق قدامی افراد آمتروپهمکارپایان یافتهبلي
48941130بررسی روند بهبود بینایی بعد از عمل جراحی کاتارکت در مرکز آموزشی درمانی خاتم النبیاء مشهد طی سال های 92 تا 93همکارپایان یافتهخير
49940612تشخیص کراتیت های اکانتامیبایی با استفاده از ژن 18S rRNA به روشPCR در بیماران مشکوک مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیا مشهد در سال1396همکارپایان یافتهبلي
50931467بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژن LOXL1 و سطح بیان آن در بیماران گلوکوم اکسفولیاتیو استان خراسانهمکارپایان یافتهخير
51920609بررسی نتایج( AGV(Ahmed glaucoma valveدر بیمارستان خاتم الانبیاء مشهدهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983665Induced Myopia Secondary to Blunt TraumaPMCCase Reports in Ophthalmological Medicine1398اول
2982922Corneal Epithelial Thickness Mapping After Photorefractive Keratectomy for MyopiaISIJournal of refractive surgery1398اول
3982420Anatomical and Visual Effects of the MyoRing Implantation Measured by the ABCD Keratoconus Grading SystemISIEye & contact lens اول
4982419Biomechanically-Corrected Intraocular Pressure Compared To Pressure Measured With Commonly Used Tonometers In Normal SubjectsPMCClinical Optometry1398اول
5982276Association of LOXL1 gene polymorphisms with exfoliation glaucoma patientsISIIranian Journal of Public Health1398پنجم
6982139Phacoemulsification in bilateral anterior lenticonus in Alport syndrome: A case reportISIMedicine1398اول
7981389Predictors of Successful Outcome Following Intrastromal Corneal Ring Segments ImplantationISICurrent Eye Research1398اول
8981202Evaluation of the Correspondence between Preoperative Risk Factors and Intraoperative Complications in Resident-Performed PhacoemulsificationISCJournal of Patient Safety and Quality Improvement1394دوم
9980250Effect of Intravitreal Bevacizumab Injection on Corneal in vivo Biomechanics: A Pilot StudyPMCJournal of ophthalmic & vision research1398سوم
10973880The Correlation between Glucose and Lipid Biomarkers Variations with Biometric Characteristics and Intraocular Pressure Changes during Ramadan FastingISCJournal of Nutrition, Fasting and Health1397اول
11973336Long-term Evaluation of Corneal Biomechanical Properties After Corneal Cross-linking for Keratoconus: A 4-Year ongitudinal StudyISIJournal of refractive surgery1397اول
12973136The Relationship of Body Mass Index and Blood Pressure with Corneal Biomechanical Parameters in Healthy SubjectsPMCMedical hypothesis, discovery & innovation ophthalmology journal1396اول
13972990EVALUATION OF RS2165241 SNP IN EXFOLIATION GLAUCOMA PATIENTS OF KHORASAN PROVINCEعلمی پژوهشی ایندکس نشدهbionature1397پنجم
14972793Comparative evaluation of tomographic and biometric characteristics in bilateral keratoconus patients with unilateral corneal Vogt's striae: a contralateral eye studyPMCClinical ophthalmology1397اول
15972465Comparison of autologous fibrin glue versus nylon sutures for securing conjunctival autografting in pterygium surgeryISIINTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY1397دوم
16971660Changes in the ABCD Keratoconus Grade After Intracorneal Ring Segment ImplantationISICornea1397اول
17971506Dysfunctional lens syndromeISIInternational ophthalmology1397اول
18971409Effects of Ramadan Fasting on Micronutrients and Their Correlations with the Ocular Axial Length and Anterior Chamber DepthISCjournal of Fasting and Health1396سوم
19971406Diagnostic Ability of Corneal Shape and Biomechanical Parameters for Detecting Frank Keratoconus.ISICORNEA1397اول
20971283Comparative Evaluation of Ocular Wavefront Characteristics in Bilateral Keratoconus Patients with Unilateral Corneal Vogt’s StriaeISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1397دوم
21970621A Contralateral Eye Study Comparing Corneal Biomechanics in Subjects with Bilateral Keratoconus with Unilateral Vogt's StriaePMCMedical Hypothesis, Discovery and Innovation Ophthalmology Journal1396دوم
22970144Comparison between Pentacam HR and Orbscan II after Hyperopic Photorefractive KeratectomyPMCJournal of ophthalmic & vision research1396سوم
23970130Corneal hysteresis and corneal resistance factor in pellucid marginal degenerationPMCJournal of current ophthalmology1396اول
24963605Investigation of the effects of Islamic fasting on ocular parametersPMCJournal of current ophthalmology1396اول
25963149The Effect of Ramadan Fasting on Intra Ocular Pressure Changes in Healthy Subjectsindex copernicusjournal of Fasting and Health1396سوم
26962842Femtosecond laser implantation of a 340-degree intrastromal corneal ring segment in keratoconus: Short-term outcomesISIJOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY1396پنجم
27961538Study of Corneal Hysteresis and Corneal Resistance Factor in Pellucid Marginal Corneal Degeneration by Ocular Response AnalyzerISCفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی1395اول
28961520The effects of Islamic fasting on blood hematological-biochemical parametersindex copernicusjournal of Fasting and Health1396اول
29960560Normative values and contralateral comparison of anterior chamber parameters measured by Pentacam and its correlation with corneal biomechanical factorsPMCSAUDI JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY1395اول
30960329Accommodative amplitude using the minus lens at different near distancesISIindian journal of ophthalmology1395پنجم
31960110Visual Field Abnormalities among Adolescent Boys with Hearing ImpairmentsPMCMedical hypothesis, discovery and innovation in ophthalmology1395سوم
32951711The Determinants of Macular and Peripapillary Retinal Thickness Using Optical Coherence TomographyPMCGlobal Journal of Health Science1395دوم
33942735Effect of Ramadan Fasting on Blood Pressure and Lipid Profilesindex copernicusJournal of fasting and health1394مسئول
34935557Comparison of amplitudes of fusional vergence in patients with asthenopic and asymptomatic near exophoriascopusIranian Journal of Ophthalmology1394اول
35934869Comparison of visual performance with photochromic, yellow and clear intraocular lensesscopusIranian Journal of Ophthalmology1393دوم
36934677Changes in corneal topography and biomechanical properties after collagen cross linking for keratoconus: 1-year resultsPMCMiddle East African Journal of Ophthalmology1394اول
3792536LASER IN SITU KERATOMILEUSIS FOR CORRECTION OF MYOPIA, HYPEROPIA AND ASTIGMATISM AFTER PENETRATING KERATOPLASTYscopusIranian Journal of Ophthalmology1383اول
38922421Anterior segment changes following short-term reading and its correlation with corneal biomechanical characteristicsISIophthalmic and physiological optics1392سوم
3991107Evaluation of sterile uveitis after iris-fixated phakic intraocular lens implantationPMCMiddle East African journal of ophthalmology1391اول
4090921The correlation between biomechanical properties of normal cornea with tomographic parameters of pentacamscopusIranian Journal of Ophthalmology1391دوم
4190920Corneal bee sting causing serious visual complications: A case reportISIIranian Journal of Ophthalmology1390اول
4290732The corneal volume and biomechanical corneal factors: Is there any correlation?ISIJournal of Research in Medical Sciences1390اول
4390379Artisan iris-supported phakic IOL implantation in patients with keratoconus: a review of 16 eyesISIJournal of refractive surgery1390اول
4490363Pseudoexfoliation Syndrome and Sensorineural Hearing Lossindex copernicusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390سوم
4589449Mycotic Keratitis, A Study on Etiologic Agents, Predisposing Factors and the Result of Treatment among 44 Patients(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389چهارم
4689233Neurotrophic corneal ulcer after topical tetracaine abuse: Management guidelinesISIIranian Red Crescent Medical Journal 1389اول
4789130Acute Klebsiella pneumoniae interface keratitis after deep anterior lamellar keratoplastyISIJpn J Ophthalmol1389دوم
4889109Biomechanical parameters of the cornea after collagen crosslinking measured by waveform analysisISIJ Cataract Refract Surg1389اول
4989096Comparison of central corneal thickness measurement using ultrasonic pachymetry, rotating Scheimpflug camera, and scanning-slit topographyISIAm J Ophthalmol1389اول
5089079Vertical versus oblique implantation of intrastromal corneal ring segments for keratoconusISIJ Cataract Refract Surg1389اول
5188444چشم پزشکی از کتاب الحاوی رازی و مقایسه آن با دانش نوین پزشکیindex copernicusپژوهش در پزشکی( محله پژوهشی دانشکده پزشکی)1388سوم
5287644Silent sinus syndrome: report of a caseISIOral surg oral Med oral pathology oral radiology and endodontics 1387دوم
5386440Panuveitis and dermal vasculitis following MMR vaccinationISIEast Mediterr Health J1386اول
5486271Silent sinus syndrome: report of a case :Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology ISIoral surg oral med o1386دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982902Presentation and Discussion of Challenging Cases (Video Based)بـیــست و هشتمین کنــگــره سـالیـانه انـجـمـن چـشـم پـزشـکی ایـــرانتهرانویدئو1397بله
2982704Diagnosis of Acantamoeba Keratitis in Mashhad during 2017-18, A Gene Based PCR AssayXXIX ANNUAL CONGRESS OF THE IRANIAN SOCIETY OF OPHTHALMOLOGYMashhadسخنرانی1398خير
3982635Changes in the ABCD keratoconus grade after corneal cross linkingEVER2019Niceپوستر1398خير
4972521Neurotrophic corneal ulcer recurrence following topical tetracaine abuse in a one eyed patientEuropean Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)viennaسخنرانی1397خير
5971449اثرات روزه داری اسلامی بر فاکتورهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی خونNLRCS International Congressمشهدپوستر1396خير
6971038Comparison of Intraocular Pressure with Different Tonometers in Normal SubjectsPula 2018 Optometry and Optics for Better VisionPulaپوستر1397خير
7970598توانایی تشخیصی پارامترهای شکل و بیومکانیکی قرنیه در تشخیص کراتوکونوسهجدهمین کنگره اپتومتری خراسانمشهدپوستر1397خير
8964390جراحی انکساری لیزری قرنیه ای بعنوان روشی برای اصلاح آمبلیوپی انایزومتروپی میوپی در بالغینهفتمین سمینار سراسری سالیانه دانشجویی اپتومتری ایرانمشهدسخنرانی1396خير
9964164نقش لنزهای داخل چشمی فاکیک (PIOL) در اصلاح آمبلیوپی ثانوی به میوپی بالا در بالغینهفتمین سمینار سراسری سالیانه دانشجویی اپتومتری ایرانمشهدسخنرانی1396خير
10963394Effect of Ramadan Fasting on Intra Ocular Pressure Changes in Healthy SubjectsThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
11962281مقایسه ی خصوصیات بیومکانیک قرنیه در افراد کراتوکونوس با برآمدگی غیر طبیعی تنها در سطح خلفی یا هر دو سطح قرنیهبیستمین کنگره سالیانه انجمن علمی اپتومتری ایرانتهرانپوستر1396خير
12961967بررسی رفرکشن محیطی بعد از عمل فتورفرکتیوکراتکتومی در میوپی16th International Myopia Conferenceبیرمنگامپوستر1396خير
13961054مقایسه ی وضعیت ریفرکشن قبل و بعد از سیکلوپلژی در بیماران کراتوکونوسیششمین سمینار سراسری سالیانه دانشجویی اپتومتری ایرانتهرانسخنرانی1396خير
14960799اهمیت ارزیابی رفلکس رتینوسکوپی به ویژه در بیماران مشکوک به کراتوکونوسهفدهمین کنگره اپتومتری خراسانمشهدپوستر1396خير
15940212کراتیت های قارچی در مشهد، ایرانمایکوزیسبرلینپوستر1391خير
16933512Mycotic Keratitis, in Mashhad, IranThe 18th Congress of The International Society for Human and Animal Mycologyبرلینپوستر1391خير
17932699The Relation between peripapillary and macular thickness with refractive errorsEVER 2014, the european Association for vision and eye researchنیسپوستر1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه