نیره  سعادتی
خلاصه عملکرد نیره  سعادتی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

نیره سعادتی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): نیره سعادتی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : روماتولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : saadatin@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1363علوم پزشکی مشهد
داخلیپزشک متخصص1368علوم پزشکی مشهد
ایمونولوژی و روماتولوژیفوق تخصص1370دانشگاه کالیفرنیا-ایرواین

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استادیاربیمارستان قائم عج1368/08/061389/03/30
عضو انجمن روماتولژی ایرانانجمن روماتولژی ایران1382/01/301394/08/05
مسئول ژورنال کلاب گروه روماتولوژیبیمارستان قائم (عج)1386/10/011389/10/01
معاونت آموزشی گروه روماتولوژیبیمارستان قائم (عج)1386/10/191389/10/19
عضو مرکز تحقیقات بیماریهای روماتیسمیمرکز تحقیقات بیماریهای روماتیسمی1388/07/141394/08/05
دانشیاربیمارستان قائم1389/03/011394/08/05
عضو کمیته ارزیابی درونی گروه داخلیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1391/01/301394/08/09
عضو کمیته کارشناسی تحقیقات بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1394/09/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970254بررسی ارتباط سطح سرمی c4dبا نفریت لوپوسی در بیماران لوپوسمجریدر دست اجرابلي
2951602اندازه گیری سطح سرمی soluble LAG-3 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در مقایسه با افراد سالم و ارتباط آن با شدت بیماریمجریپایان یافتهبلي
3922799ارزیابی میزان همبستگی پروتئین ماتریکس اولیگومریک غضروفی سرم (COMP )با شدت تخریب غضروفی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با آنتی بادی سرمی ضد ببتید حلقوی سیترولینه (Anti-ccp ( در یک مطالعه مقطعیمجریپایان یافتهبلي
4900486بررسی ارتباط آنتی آلفا-اکتینین آنتی بادی با نفریت لوپوسیمجریپایان یافتهبلي
584355اثرات دوز جایگزینی لووتیروکسین بر میزان تراکم استخوان در بیماران هیپوتیروئیدمجریپایان یافتهخير
684338اکوکاردیوگرافی و یافته های داپلر در بیماران آرتریت روماتوئید طول کشیده بدون علائم کاردیوواسکولرمجریپایان یافتهخير
783091بررسی نقش اینترلوکینها در عفونت بروسلوز و آرتریت و کمردرد بروسلاییمجریپایان یافتهخير
8971799بررسی انواع علایم بالینی و یافته های سرولوژیکی بیماران با سندرم آنتی فسفولیپید در مراجعین به بیمارستان قائم (عج) و کلینیک های روماتولوژی اموزشی مشهد از سال 1388 تا 1397همکارعقد قراردادبلي
9971795بررسی همراهی کانسر و بیماری های روماتیسمی در ده سال گدشته در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد و کلینیک های سرپایی روماتولوژی)از سال 1387 تا 1397)همکارعقد قراردادبلي
10971546بررسی تغییر سطح سرمیsurvivin در بیماران مبتلا به earlyآرتریت روماتوییدتحت درمان داروهای conventional DMARD و ارتباط ان با فعالیت بیماریهمکارعقد قراردادبلي
11961829مقایسه بیان ژن رسپتور آلفا گلوکوکورتیکوئید در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک تازه تشخیص داده شده وافراد شاهد سالمهمکارعقد قراردادبلي
12961668تاثیر ویتامین c در کاهش میزان درد بیماران با استئوآرتریت دستهمکاردر دست اجراخير
13961667بررسی اثرات داروهای مهار کننده TNF آلفا بر هورمون های جنسی در مردان مبتلا به بیماری های سرونگاتیواسپوندیلوارتروپاتیهمکارعقد قراردادخير
14941508بررسی ANAو ANA پروفایل و ارتباط آن با بروز بیماری های خودایمن در یک مطالعه کوهورت شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
15940868مقایسه perfusion SPECT scan Brain در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با اختلال عملکرد شناختی و مبتلایان به لوپوس اریتماتوی سیستمیک بدون درگیری عصبی-روانیهمکارپایان یافتهبلي
16930210بررسی فراوانی مصرف اوپیوم واوپیوئیدهای شایع جهت کنترل درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و آرتریت های سرونگاتیو(اسپوندیلیت آنکیلوزان ،آرتریت راکتیو، آرتریت پسوریازیس)همکارپایان یافتهبلي
17910420بررسی سطح سرمی LL37 و Anti-LL37 در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک و ارتباط آن با بالانس پراکسیدانت-آنتی اکسیدانتهمکارپایان یافتهبلي
18900899بررسی ازتباط شاخص های عملکرد بطن راست با سطح فشار شریان ریوی در مبتلایان به اسکلروز سیستمیک و تعیین بهترین شاخص بیشگویی کننده همکارپایان یافتهبلي
1989676بررسی تراکم معدنی استخوان در خانمهای یائسه طی دوره 5 سال اول بعد یائسگی مراجعه کننده به مرکز آموزشی- پژوهشی- درمانی بیمارستان امام رضا(ع) در سالهای1391-1389همکارپایان یافتهبلي
2089630مقایسه میزان آلودگی به ویروس HTLV1 در مبتلایان به سارکوئیدوز و آرتریت سارکوئیدی در مقایسه با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
2189490بررسی ارتباط بیماری سارکوئیدوز با HLA-DRB1 در بیماران شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهخير
2289292ارزیابی ارتباط سطح سرمی عناصر کمیاب مس، روی و سلنیوم در بیماران مبتلا به لوپوس سیستمیک اریتماتوس با میزان فعالیت بیماری لوپوسهمکارپایان یافتهبلي
2388763بررسی تاثیر آتروواستاتین در درمان پدیده رینود در زمینه بیماری اسکلروزسیستمیکهمکارپایان یافتهبلي
2487722بررسی ادراری لیپوکالین IIدر بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت نفریت لوپوسیهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982037Relation between Cytokines and Brucella Arthritis, Spondylitis, and SacroiliitisSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1398اول
2971612Serum trace element concentrations and disease activity in rheumatoid arthritis. Journal of TraceISIBiological trace element research1395پنجم به بعد
3971396Evaluation of heart dysfunction in patients with rheumatoid arthritisSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1397اول و مسئول
4970111Vitamin E and autoimmune diseases: a narrative reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1397سوم
5963990Relationship between cartilage oligomeric matrix protein (COMP) and rheumatoid arthritis severityPMCElectronic Physician1396سوم
6963672Concurrent psoriasis and goutSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1396اول
7962789INDEX: Incremental depth extension approach for protein–protein interaction networks alignmentISIBioSystems1396سوم
8962756Osteomalacia with Looser zones caused by celiac diseaseSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1396اول و مسئول
9961345Cathelicidin (LL-37) and its correlation with pro-oxidant, antioxidant balance and disease activity in systemic lupus erythematosus: a cross-sectional human studyISILUPUS1396سوم
10952934بررسی اختلالات عملکرد دیاستولیک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید توسط اکوکاردیوگرافیChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
11952933بررسی اثر دوره آموزش نظامی پایه بر درد زانو و انعطاف پذیری عضلات پیرامون انSID/Iranmedex/Magiranطب نظامی1385چهارم
12952560Serum alpha–actinin antibody status in systemic lupus erythematosus and its potential in the diagnosis of lupus nephritisPMCcaspian journal of internal medicine1395مسئول
13950843hydatic cyst in a patient with systemic lupus erythemoatiosus(SLE): a case reportSID/Iranmedex/Magiranاسرار- مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار1382اول و مسئول
14950842A Case of Alkaptonuria Diagnosed in Late Adulthoodindex copernicusInternational Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports1395اول
15941282کارسینوم آدرنوکورتیکال و گزارش موردی از آنSID/Iranmedex/Magiranmedical journal of mashhad university of medical sciences1368دوم
16941004Relational Study of Clinical Findings and Renal Pathology in Systemic Lupus Erythematosus PatientsSID/Iranmedex/Magiranmedical journal of mashhad university of medical sciences1391اول و مسئول
17941003Evaluation of Diastolic function abnormalities in Rheumatoid Arthritis by EchocardiographyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393اول
18941002OSTEOMALACIA IN RHEUMATOID ARTHRITISindex copernicusThe Journal of Urmia University of Medical Sciences1393اول
19941001بررسی تراکم استخوان در مبتلایان به آرتریت روماتوئیدSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد1381اول و مسئول
20940999بررسی تب روماتیسمی در بالغین خراسانSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی پزشکی جندی شاپور1381اول
21940749Serum Trace Element Concentrations in Rheumatoid Arthritis.ISIBiological Trace Element Research1394پنجم به بعد
22940731A proposed fuzzy RDBMS and its test results on an osteoporosis patient databaseISIIRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY1382سوم
23940729Effect of Basic Military Training on Knee Pain and Muscular Flexibility of Lower LimbsSID/Iranmedex/MagiranJournal Mil Med1385چهارم
24940352بررسی همه گیرشناسی بیماران مبتلا به استئومالاسیSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی مشهد1385اول و مسئول
2590693THE EFFECT OF LEVOTHYROXINE REPLACEMENT THERAPY ON BONE MINERAL DENSITY IN PREMENOPAUSAL WOMEN WITH HYPOTHYROIDISMChemical AbstractUrmia Medical Journal1390دوم
2689470Role of Cytokines in Patients with Arthritis and Low Back Pain Brucellosis(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389اول و مسئول
2789287Lack of association of vitamin D receptor gene BsmI polymorphisms in patients with systemic lupus erythematosusISIRheumatol Int1389پنجم به بعد
2888501بررسی اختلالات قلبی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بدون علائم بیماری قلبی، در بیمارستان قائم مشهد )1386-87)index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند1388اول
2988427Serologic Activity against HTLV-I in Patients with Primary Sjogren's Syndrome in Mashhad, an Endemic AreaISIiranian red crescent medical journal1388اول و مسئول
3088336Assessment of Bone Density in Patients before and after Kidney TransplantationSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388پنجم به بعد
3188044Reduced bone density in individuals with severe hemophilia B ISIInternational journal of rheumatic disease1388سوم
3287661The effect of bisphosphonate on prevention of glucocorticoid-induced osteoporosisscopusIranian Red Crescent Medical Journal1387اول
3387523ارزیابی تراکم استخوان در 20 زن مبتلا به اسکلرودرمی در مقایسه با جمعیت نرمال index copernicusمجله پزشکی ارومیه1387مسئول
3485316بررسی همه گیرشناسی بیماران مبتلا به استئومالاسی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980616Using DEXA Technology to Compare Rural and Urban Bone Mass Density of Womenاولین کنفرانس ملی سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامتبیرجندپوستر1398بله
2980363بررسی فشار خون ریوی در آرتریت روماتوئید همراه با اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ ،مطالعه 40 موردسی امین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانسخنرانی1398بله
3973549بررسی سطح سرمی soluble LAG-3 در بیماران آرتریت روماتوئیددوازدهمین کنگره روماتولوژی ایرانکیشپوستر1397خير
4973461ارتباط بین نقش سایتوکین ها در ارتریت بروسلایی اسپوندیلوز و ساکروایلییت12th annual congress of iranian rhuematology associationکیشپوستر1397بله
5971074Evaluation of heart dysfunction in patients with Rheumatoid Arthritisبیست و نهمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1397بله
6962755Bone mineral density in rural and urban female of north eastern iran11th Annual Congress of Iranian Rheumatologyتهرانپوستر1396بله
7962754Osteomalacia with Looser zones caused by celiac disease11th Annual Congress of Iranian Rheumatologyتهرانپوستر1396بله
8953018Quick-MLCS: A New Algorithm for the Multiple Longest Common Subsequence ProblemFifth International C* Conference on Computer Science & Software Engineeringmontrealسخنرانی1391خير
9950844Design and implementation of a fuzzy relational database management system applied to osteoporosis patients5th Biannual World Automation CongressFlorida Atlantic Univسخنرانی1381خير
10942819Study of 52 case of Osteomalacia in north east of Iran13th Asia-Oceania congress of Endocrinologyتهرانپوستر1385بله
11942818The effect of biphosphonate in prevention of glucocorticoid induced osteoporosis13th Asia-Oceania congress of Endocrinologyتهرانپوستر1385خير
12942817Classification of expert system in medicineFirst Iranian seminar on computer application in medicineمشهدپوستر1367بله
13942816Relational Study of Clinical and Renal Pathology of Systemic Lupus Erythemtosus Patients in Mashhad, Iran7th Annual Congress of Iranian Rheumatology Association.شیرازپوستر1392بله
14942815تاثیر کورتیکوتراپی روی تراکم استخوان در مبتلایان به آرتریت روماتوئیدششمین کنگره بین المللی غدد درون ریزتهرانپوستر1380بله
15942814بررسی اختلالات قلبی در بیماران آرتریت روماتوئیدThe 4th annual congress of Iran Rheumatology Associationتهرانپوستر1389بله
16942812لوپوس اریتماتوسیستمیک و موردی از کیست هیداتیکدهمین کنگره سالانه جامعه پزشکان متخصص داخلیتهرانپوستر1378بله
17942505تجربه ای از استئومالاسی در مشهدچهارمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1372بله
18942504آرتریت روماتوئید و استئومالاسی3th International congress Endocrineتهرانپوستر1374بله
19942502گزارش یک مورد کارسینوما ادرنوکورتیکال تحت درمان با O,P,DDD با سوروی طولانی مدتاولین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریزتهرانپوستر1369بله
20942501Diastolic Dysfunction in patients with rheumatoid Arthritis.24th Annual congress of Iranian Society of Internal Medicineتهرانپوستر1392بله
21941880Association between serum levels of 25(OH) VitD and systemic lupus erythematosus activityThe 5th Annual Congress of Iranian Rheumatology Association & the First International Rheumatology Congress of Iran 2011مشهدپوستر1390خير
22941879Role of cytokines in patients with arthritis and low back pain brucellosisThe 5th Annual Congress of Iranian Rheumatology Association & the First International Rheumatology Congress of Iran 2011مشهدپوستر1390خير
23941576Psoriasis and gout 'Case report'بیست و ششمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایرانتهرانپوستر1394بله
24941477Alendronate the prevent and treat osteoporosis in patients with autoimmune disease8th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانپوستر1393بله
25941279Alkaptonuria: Case report9th Annual Congress of Iranian Rheumatology Association.اصفهانپوستر1394بله
26941266Serum Cartilage Oligomeric Matrix Protein is a Predictor Biomarker of Severity and Joint Damage in Rheumatoid Arthritis9th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationاصفهانسخنرانی1394خير
27921624بررسی ارتباط آنتی آلفا اکتینین آنتی بادی با نفریت لوپوسیششمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانتهرانپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
11230آرتریت روماتوئید1383ترجمه

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه