سیدرسول  زکوی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

سیدرسول زکوی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): سیدرسول زکوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : پزشکی هسته ای دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : Zakavir@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1960950تهیه پروفایل ژنتیکی بیماران مبتلا به سرطان افتراق یافته تیروئید (نیماد)مجریدر دست اجراخير
2950520غربالگری اعضا درجه یک خانواده یک مبتلایان به کانسر تمایزیافته ی تیروئید در جهت بررسی شیوع بیماریهای خوش خیم و بدخیم تیروئیدمجریدر دست اجرابلي
3950222بررسی تاثیر دوز های متفاوت محاسبه ای ید رادیو اکتیو در درمان بیماران مبتلا به بیماری گواتر مولتی ندولارمجریدر دست اجراخير
4941405بررسی ارتباط بین جذب 99m Tc-pertechnetate با جذب 24 ساعته 131I-NaI در تیروئیدمجریدر دست اجراخير
5941116بررسی ارزش پروگنوستیک تیروگلوبولین اولیه درتخمین عود و یا عدم پاسخ به درمان کانسر تمایز یافته تیروئید پس از یددرمانیمجریپایان یافتهخير
6931449ارزش بالینی انجام اندازه گیری های مکرر آنتی تیروگلوبولین آنتی بادی سرمی در طول پیگیری بیماران مبتلا به کانسر تیروییدمجریپایان یافتهبلي
7931394بررسی ارزش تغییر سایز ندول داغ تیروئید در پیش بینی پاسخ به ید درمانیمجریپایان یافتهبلي
8931323مقایسه اثر درمانی مصرف روزانه دوز 150 میکروگرم قرص لووتیروکسین به دو روش استفاده از قرص 100 و 50 و یا یک و نیم عدد قرص 100میکروگرمی در بیماران با کانسر تیروئیدمجریپایان یافتهبلي
9930722بررسی فراوانی فاکتورهای مؤثر بر عود کارسینوم پاپیلر تیروئید و میزان بقای بدون بیماری پس از تیروئیدکتومی و دیسکسیون محدود سنترال گردنمجریپایان یافتهبلي
10922896مقایسه تاثیر دو دوز مختلف ید رادیواکتیو جهت درمان پرکاری تیرویید بر افتالموپاتی ناشی از گریوزمجریپایان یافتهبلي
11922833بررسی ارزش تشخیصی تعیین سطح هورمون پاراتیروئید قبل از عمل در پیش بینی هیپو کلسمی بعد از عمل جراحی توتال تیروئیدکتومی در10 سال گذشته بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
12922832بررسی ارزش تشخیصی تعیین سطح هورمون پاراتیروئید قبل از عمل در پیش بینی هیپو کلسمی بعد از عمل جراحی توتال تیروئیدکتومیمجریدر دست اجراخير
13922435بررسی اثر محافظتی کورکومین در برابر عوارض ناشی از ید درمانی در بیماران مبتلا به کانسر تیروئید: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سور کور کنترل شده با پلاسبومجریدر دست اجراخير
14921134Evaluation of trend of thyroglobulin level during suppressive therapy measured by ultrasensitive technique in prediction of excellent response in patients with differentiated thyroid cancer(DTC)مجریدر دست اجرابلي
15921038بررسی شکایات شایع در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیروئید به دنبال تیروئیدکتومی و ید درمانی مجریپایان یافتهخير
16920852مقایسه دوز بالا و دوز پایین ید رادیواکتیو در درمان بیماران مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید با ریسک متوسط به دنبال تیروئیدکتومی ، در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تیروئید بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قائم در سالهای 91 تا95مجریپایان یافتهبلي
17920800بررسی تاثیر دوز های متفاوت محاسبه ای ید رادیو اکتیو در درمان بیماران مبتلا به بیماری گریوزمجریدر دست اجراخير
18911321بررسی اثر کمپرشن متناوب پنوماتیک(IPC) بر جریان خون استخوان تیبیا و استخوانهای foot در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای جهت انجام اسکن استخوان بر اساس میزان برداشت رادیوداروی 99mTc-MDPمجریپایان یافتهخير
19910939تحلیل بقا بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تمایزیافته در نمونه گیری در طول اریب و سانسور راست با استفاده از مدل کاکسمجریپایان یافتهبلي
20910673کاربرد مدل سازی چندسطحی در بررسی عوامل تاثیرگذار بر تغییرات تیروگلوبولین در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تمایز یافته جراحی شده، مراجعه کننده به مرکز درمانی پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال های 1360 تا 1387.مجریپایان یافتهبلي
21910672تحلیل پاسخ های دو حالتی طولی با استفاده از مدل رگرسیونی چند سطحی در تعیین عوامل موثر بر میزان تیروگلوبولین در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تمایز یافته جراحی شده، مراجعه کننده به مرکز درمانی پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال های 1360 تا 1387مجریپایان یافتهبلي
22910520بررسی و مقایسه رادیوسینووکتومی در درمان سینوویت مزمن زانو با سه داروی رنیوم 188- ایتریوم 90- فسفر 32 .مرور نظام مند و متاآنالیز متونمجریپایان یافتهبلي
23900997بررسی میزان پاسخ درمانی گواتر ندولر سمی به پروتکل های مختلف درمان با ید رادیواکتیو: مرور نظام مند و متاآنالیز متونمجریپایان یافتهخير
24900900مقایسه ی مشخصات کانسر تیرویید دیفرانسیه میان دو گروه کودکان و بزرگسالان در بیماران استان خراسان طی سال های 1374 تا 1390مجریپایان یافتهبلي
25900832استفاده از میزان کشش طولی حداکثردر در دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی بادوز کم برای پیشگویی بهبودی عملکرد متعاقب جراحی قلب باز وارزیابی ارتباط آن با میانگین برداشت در اسکن پرفیوژن میوکاردمجریدر دست اجراخير
26900272تعیین فراوانی موتاسیون BRAF V600E در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلری تیروئید و جایگاه آن در پروگنوز و مرحله بندی (Staging) بیمارانمجریپایان یافتهبلي
2789781اصلاح پراکندگی و تضعیف در تصاویر /CT SPECT در محیطهای ناهمگنمجریپایان یافتهبلي
2889222بررسی زمان بهینه قطع متی مازول قبل از ید درمانی برای درمان بیماران گریوز با پرکاری تیروئیدمجریپایان یافتهبلي
2989177بررسی عادتهای تغذیه ای در بیماران مبتلا به کانسرتیروئید مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد در طی سال 1390-1391مجریپایان یافتهخير
3089123تاثیر متفورمین بر روی مهار تیروتروپین در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیروئیدی تحت درمان با داروی لوتیروکسینمجریپایان یافتهبلي
3188773مقایسه استفاده از رنگ آبی (blue dye ) با ماده رادیو ایزوتوپ (surgical gamma probe) در یافتن گره لنفی پیشاهنگمجریپایان یافتهبلي
3288729بررسی میزان موفقیت درمان متاستازهای استخوانی با ساماریوم (Samarium-153 Lexidronam)مجریپایان یافتهخير
3387840بررسی ارزش تشخیصی اسکن هسته ای Ubiquicidin نشان دار شده با 99m Tc در 40 بیمار بستری شده در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) با تشخیص اولیه آپاندیسیت حاد در سال 1388مجریپایان یافتهبلي
3487834بررسی ارزش تیروگلوبولین اولیه در پیش بینی بهبودی یا عدم بهبودی کامل کانسر تمایز یافته تیروئید در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قا‌‍ئم (عج)مجریپایان یافتهبلي
3587816ارزشیابی نقش پروگنوستیک اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECT در پیش بینی حوادث قلبی در بیماران مشکوک یا مبتلا به بیماری عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
3684047بررسی تاثیر دوزهای متفاوت ثابت و محاسبه ید رادیواکتیو در درمان ندول منفردتیروئیدی داغ و پرکارمجریپایان یافتهخير
3782093بررسی حرکت بیماران SPECT قلب در محورهای افقی و عمودی و در جهات مثبت و منفی و تاثیر آن بر روی Sinogram Linogram در روش بازسازی تصاویر Filtered Backprojection و iterative Reconstructionمجریپایان یافتهخير
3882013بررسی یافته های اسکن پرفوزیون میوکارد به روش SPECT در بیماران مبتلا به SLE بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع) از خرداد 1381 به مدت یکسالمجریپایان یافتهبلي
39960515راه اندازی و ثبت سامانه آنلاین (minimal dataset) برای بیماران مبتلا به کانسر تیروئید در مشهدهمکاردر دست اجرابلي
40960514مقایسه دانسیته استخوانی زنان پره منوپوز مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید و خواهران آن ها در دو گروه تازه تشخیص داده شده و تحت ساپرسیو تراپی با لووتیروکسینهمکاردر دست اجرابلي
41951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
42950554تعیین ارزش تشخیصی Tc99m-Hynic-TOC در بیماران با کانسر تیروئید تمایز یافته و اسکن تمام بدن با ید 131 منفی با افزایش تیروگلوبولین سرمیهمکاردر دست اجرابلي
43950320بررسی اثر یدتراپی در خانم های مبتلا به کانسر تیروئید بر روی باروری و عوارض بارداری و مقایسه با خواهران سالم بیمارهمکارپایان یافتهبلي
44941547مقایسه پاسخ درمانی در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیرویید فامیلیال و اسپورادیکهمکاردر دست اجرابلي
45940471تاثیر ید 131 بر استریل کردن ادرار افراد مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید تحت ید درمانیهمکارپایان یافتهبلي
46931218مقایسه ارزش پروگنوستیک اندکسهای بدست آمده در اسکن پرفیوژن میوکارد با Fragmentedکمپلکس QRS در نوار قلبهمکارپایان یافتهبلي
47930695بررسی ارتباط بین خشونت صدا با درگیری عصب رکورنت با در بیماران مبتلا به کانسر تیروئیدهمکاردر دست اجراخير
48930649بررسی ارزش تشخیصی کمپلکس QRS قطعه شده (fQRS) در تشخیص اسکار میوکارد. مرور نظام مند و متاآنالیز متونهمکارپایان یافتهخير
49921814بررسی تاثیر نیکوراندیل بر وضعیت پرفیوژن میوکارد با ستفاده از اسکن پرفیوژن میوکارد در بیماران قلبی مبتلا به پدیده جریان خون آهسته کرونری در آنژیوگرافی عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
50921208هدفمند سازی نانوذرات Gold/Gold sulfide توسط آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی Cetuximab(C225) جهت بکارگیری در درمان سلولهای MDA-MB-468 با تابش NIRهمکارپایان یافتهبلي
51921135 بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز عارضه دار زانو همکارپایان یافتهبلي
52920619بررسی ارتباط بین اندکسهای فانکشن دیاستولیک بطن چپ دراسکن پرفیوژن میوکارد به روشGated myocardial perfusion SPECT واکوکاردیوگرافیهمکارپایان یافتهبلي
53920325بهینه سازی دوزیمتری سه بعدی تابش درونی ویژه بیمار در رادیونوکلئید درمانیهمکارپایان یافتهبلي
54911180فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانو ذرات طلا نشاندار شده با تگنسیوم و بررسی توزیع حیاتی آن در موشهمکارپایان یافتهخير
55910554بررسی اثرات مت امفتامین بر روی جریان خون مغزی در اسپکت پرفیوژن مغزهمکارپایان یافتهبلي
56900921فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های PEG نشاندارشده با 99mTc-HMPAO برای سنتی گرافی جریان خون در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
57900915سنتز، جداسازی و خالص سازی ایزومر d, l-HMPAO و بررسی پرفیوژن مغزی کمپلکس 99mTc-d, l-HMPAO در موشهمکارپایان یافتهخير
58900790بررسی ارزش تشخیصی اسکن (99mTc- BN) 99mTc-Bombesin در افتراق توده های خوش خیم از بدخیم پستانیهمکارپایان یافتهبلي
59900543فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای حاوی ماده رنگی patent blue نشاندار شده با Tc-HMPAO و بررسی نحوه نقشه برداری سیستم لنفاوی برای شناسایی (Sentinel Lymph NODE) SLN همکارپایان یافتهبلي
60900279اهمیت تغییر شکل موضعی طولی میوکارد در بیماران لوپوسی برای شناسایی اختلال عملکرد تحت بالینی بطن چپهمکارپایان یافتهبلي
6189796بررسی فراوانی و اهمیت بالینی ندول های اتفاقی تیروئید در حین انجام سونوگرافی کالر داپلر شریانهای کاروتیدهمکارپایان یافتهبلي
62891007 میزان موفقیت جراحی کم تهاجمی تحت هدایت پروب گاما برای بیماران مبتلا به هایپرپاراتیروئیدیسم اولیه و دوز پایین (5 میلیکوری) از Tc-99-Sestamibiهمکارپایان یافتهبلي
6388830تعیین ارزش تشخیصی نمونه برداری از گره لنفاوی پیشاهنگ در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلری تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
6488464بررسی ارتباط بین عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری و آنتی ژنهای گروههای خونی لوئیس و ABO در بیماران دیس پپتیکهمکارپایان یافتهبلي
6588279مقایسه نتایج اسکن تمام بدن با ید 131، در روزهای چهارم، هفتم ونهم بعد از درمان سرطانهای تمایز یافته تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
6688061مقایسه ارزش تشخیصی وجود fQRS و موج Q در نوار قلب در تشخیص اسکار میوکاردهمکارپایان یافتهبلي
6787915بررسی نتایج بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ پس از تزریق اینترادرمال 99mTc -antimony sulfide colloid در بیماران مبتلا به سرطان پستان با مرحله پائین با سابقه excisional biopsy ضایعه اولیه و مقایسه آن با بیماران بدون سابقه excisional biopsyهمکارپایان یافتهبلي
6887810بررسی مقایسه ای الگوی اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECT در افراد نرمال باو بدون بلوک شاخه راست در نوار قلب با افراد نرمال در مراجعین به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
6987725بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در staging بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروبهمکارپایان یافتهبلي
7087546مقایسه اسکن تهویه - پرفیو ژن ریه و معیا رهای ولز دربیماران مشکوک به آمبولی ریه مراجعه کننده به بخش هسته ای بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1388همکارپایان یافتهبلي
7187491بررسی الگوهای متفاوت متاستاز استخوانی در کانسرهای پستان، ریه، پروستات و دستگاه گوارش در مراجعه‌کنندگان به بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام رضا(ع) جهت انجام اسکن استخوانهمکارپایان یافتهبلي
7287086بررسی مقایسه ای کسر تخلیه کیسه صفرا (Gallbladder ejection fraction) با یک غذای چرب استاندارد در بیماران با تشخیص کله سیستیت مزمن و افراد نرمال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) همکارپایان یافتهخير
7386657شبیه سازی مونت کارلوی سیستم تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی و بررسی پارامترهای موثر در کیفیت تصویرهمکارپایان یافتهبلي
7486460بررسی تغییرات عملکرد قلبی توسط اکوکاردیوگرافی در زمان قطع و بعد از هورمون درمانی (هیپوتیروئیدی حاد و هیپرتیروئیدی ساب کلینیکال) در بیماران مبتلا به کانسرتیروئید مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی هسته ای بیمارستان قائم (عج).همکارپایان یافتهبلي
7585476بررسی شیوع بیماری عروق کرونر در بیماران دیابتی فاقد علامت و یا دارای علائم قلبی غیر تیپیکهمکارپایان یافتهخير
7685404مقایسه روش های مختلف تصحیح تضعیف در تصاویر SPECT قلب و بهینه سازی روش منتخب با استفاده از فانتومهمکارپایان یافتهخير
7784335پیش بینی پاسخ به درمان کموتراپی قبل از جراحی در استئوسارکوم با استفاده از تصویربرداری دو مرحله ای به وسیله Tc99m-sestamibiهمکارپایان یافتهخير
7884281ارزیابی اسکن MIBI در ضایعات توبرکلوز ریوی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان امام رضا همکارپایان یافتهخير
7979002ایمن سازی از راه بینی با استفاده از میکروسفرها و لیپوزومهای زیست تجزیه پذیر ، توکسویئد کزاز به عنوان مدلهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971132Comparison of Treatment Response Achieved by Tablet Splitting Versus Whole Tablet Administration of Levothyroxine in Patients with Thyroid CancerPMCAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1397پنجم به بعد
2970324A study on differentiation of extra-cardiac activity by Slit Slat collimation in Single Photon Emission Computed TomographyscopusIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396چهارم
3964327extraosseous accumulation of technetium-99m-methylene diphosphonate (99mtc-mdp) in a child with all: a case reportPMCAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1396مسئول
4964326Long-Acting Somatostatin Analog Therapy Differentially Alters 68Ga-DOTATATE Uptake in Normal Tissues Compared with Primary Tumors and Metastatic Lesions.ISIJOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396سوم
5962555Comparison of treatment efficacy 1 and 2 years after thyroid remnant ablation with 1110 versus 5550 MBq of iodine-131 in patients with intermediate-risk differentiated thyroid cancerISINuclear medicine communications1396مسئول
6962184Specific Absorbed Fractions of Internal Photon and Electron Emitters in a Human Voxel‑based Phantom: A Monte Carlo StudyPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1396پنجم
7953700AOJNMB is indexed in Pubmed Central from the first issuePMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1395اول و مسئول
8952702Parity and Iodine Status are Predictive Factors for Goitre Prevalence in FemalesEmbasetranslational biomedicine1395پنجم به بعد
9952701Increasing of Iodine Intake Decrease the High Risk of Goitre in Smoking MenEmbasetranslational biomedicine1395پنجم به بعد
10952700AOJNMB appreciates the best contributors in years 2013-2015index copernicusAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1394اول و مسئول
11952699Meta-analysis on Successful Ablation After Low- Versus High-Dose Radioiodine Therapy in Patients With Differentiated Thyroid CarcinomaISICLINICAL NUCLEAR MEDICINE1395اول و مسئول
12951304Diagnostic value of fragmented QRS complex (fQRS) in myocardial scar detection: systematic review and meta- analysis of the literatureISIKARDIOLOGIA POLSKA1395چهارم
139433733D Monte Carlo Method for Estimation of Patient‑specific Internal Organs Absorbed Dose for 99mTc‑hynic‑Tyr3‑octreotide ImagingPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1395سوم
14942001Quantitative Assessment of Conventional and Modern De-noising on Nuclear Medicine Imagesسایر سایت‏های تخصصیمجله فیزیک پزشکی ایران1385سوم
15941600AOJNMB changed its publication date; New Year, New Issueسایر سایت‏های تخصصیAsia Oceania J Nucl Med Biol.1393اول و مسئول
16941598Prediction of Changes in Left Ventricular Ejection Fraction after Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting Surgery by Myocardial Perfusion Single-Photon Emission Computed Tomographyسایر سایت‏های تخصصیJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394مسئول
17941396Methimazole discontinuation before radioiodine therapy in patients with Graves' disease.ISINucl Med Commun1394اول
18941271Carum induced hypothyroidism: an interesting observation and an experimentISIDARU-Journal of Pharmaceutical Sciences1393مسئول
19941267Nano Liposomes labeled with 99mTc-HMPAO, A novel agent for blood pool imagingISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394پنجم به بعد
20941081Ethnicity, Clothing Style, and Body Mass Index are Significant Predictors of Vitamin D Insufficiency in GermanyPMCEndocr Prac1393پنجم به بعد
21940701Multicenter study evaluating extraprostatic uptake of 11C-choline, 18F-methylcholine, and 18F-ethylcholine in male patients: Physiological distribution, statistical differences, imaging pearls, and normal variantsISINuclear medicine communications1394چهارم
22940637Monte Carlo and experimental internal radionuclide dosimetry in RANDO head phantomISIAustralasian Physical and Engineering Sciences in Medicine1394سوم
23935523Diffuse skeletal metastasis and low thyroglobulin level in a pediatric patient with papillary thyroid carcinomaPMCIndian journal of nuclear medicine1394اول
24935188Efficacy of radiosynovectomy in the treatment of chronic knee synovitis: Systematic review and meta-analysisscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1394دوم
25934987Incidental thyroid abnormalities on carotid color doppler ultrasound: Frequency and clinical significancescopusJournal of Medical Ultrasound1393دوم
26934862BAY 1075553 PET-CT for Staging and Restaging Prostate Cancer Patients: Comparison with [18F] Fluorocholine PET-CT (Phase I Study)ISIMolecular Imaging and Biology1394چهارم
27934465Comparison between fragmented QRS versus Q wave in myocardial scar detection using myocardial perfusion single photon emission computed tomographyISIKardiologia Polska1393سوم
28933754Which complaint has the most clinical effect on quality of life of thyroid cancer survivors in long term follow up?scopusIran J Nucl Med1393اول
29932791Diagnostic utility of 99mTc-EDDA-tricine-HYNIC-Tyr3-octreotate SPECT for differentiation of active from inactive pulmonary tuberculosisISINuclear Medicine Communications1393چهارم
30932658AOJNMB in its second year of publicationISCASia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1393اول و مسئول
31932477Poor sensitivity of 99mTc-labeled ubiquicidin scintigraphy in diagnosis of acute appendicitisISIEuropean SUrgery1393مسئول
32932211Effects of Routine and Intermittent Protocols, on Rising TSH level and Clinical Manifestations of Hypothyroidism in Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma, Preparing for I-131 Whole Body ScanChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1391دوم
33931209Comparison between 99mTc-sestamibi gated myocardial perfusion SPECT and echocardiography in assessment of left ventricular volumes and ejection fraction - effect of perfusion defect and small heartMedlineNuclear medicine review. Central & Eastern Europe1393دوم
34931175Sentinel node mapping in papillary thyroid carcinoma using combined radiotracer and blue dye methodsISIEndokrynologia Polska1393سوم
35930985Determining axillary concordance rate for different injection locations in sentinel node mapping of breast cancer: how ambitious can we get?ISIBreast cancer research and treatment1393چهارم
36930740The role of BRAF V600E mutation as a potential marker for prognostic stratification of papillary thyroid carcinoma: a long-term follow-up studyISIEndocrine Research1392مسئول
37930721Diagnostic value of 99mTc-bombesin scintigraphy for differentiation of malignant from benign breast lesionsISINuclear medicine communications1393پنجم به بعد
38930717Efficacy of Different Protocols of Radioiodine Therapy for Treatment of Toxic Nodular Goiter: Systematic Review and Meta-Analysis of the LiteraturePMCInternational journal of endocrinology and metabolism1393مسئول
39930262Clinical value and severity of myocardial perfusion defects in asymptomatic diabetic patients with negative or weakly positive exercise treadmill testISCaojnmb1392اول
40930261Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology; A big step forward to advance scientific publication & cooperation in the regionISCaojnmb1392اول و مسئول
41930259Ectopic papillary thyroid carcinoma in the mediastinum without any tumoral involvement in the thyroid glandISCaojnmb1392چهارم
42930234Coronary artery calcium (CAC) score - A prognostic tool in coronary artery diseasescopusIran J Nucl Med1390مسئول
43930228Monte carlo study of the effect of collimator thicknesss on Tc-99m source response in single photon emission computed tomographyPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1391چهارم
44930224Supplementary value of functional imaging in forensic medicinePMCTorture1391مسئول
45930206Anti-thyroid peroxidase antibodies are associated with the absence of distant metastases in patients with newly diagnosed breast cancer.ISIClinical Chemistry and Laboratory Medicine1391پنجم به بعد
46930205Selenium intake and selenium blood levels: a novel food frequency questionnaireISIWien Klin Wochenschr1392مسئول
47930198Impact of 18F-choline PET/CT in prostate cancer patients with biochemical recurrence: influence of androgen deprivation therapy and correlation with PSA kineticsISIJ Nucl Med1392مسئول
48930196Easy-to-Use Online Software Package for Internal Dose Assessment After Radionuclide Treatment in Clinical RoutineISIClinical Nuclear Medicine1392مسئول
49930194A new approach for scatter removal and attenuation compensation from SPECT/CT imagesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392سوم
50925172Added Value Of Blue Dye Injection In Sentinel Node Biopsy Of Breast Cancer Patients Do All Patients Need Blue DyeISIInternational Journal of Surgery1393سوم
51925094Axillary concordance between superficial and deep sentinel node mapping material injections in breast cancer patients: systematic review and meta-analysis of the literatureISIBreast cancer research and treatment1393چهارم
52924804Effects of short-term metformin therapy associated with levothyroxinee dose decrement on TSH and thyroid hormone levels in patients with thyroid cancer.ISIMinerva endocrinologica1392مسئول
53924289Diagnostic accuracy of nuclear medicine imaging in protein losing enteropathy : systematic review and meta-analysis of the literatureISIActa Gastro-Enterologica Belgica1392پنجم
54924252Sentinel node mapping in vulvar cancers: report of two cases and literature reviewscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392پنجم به بعد
55924097Diagnostic performance of Fluorine-18-Fluorodeoxyglucose positron emission tomography for the diagnosis of osteomyelitis related to diabetic foot: A systematic review and a meta-analysis.PMCFoot (Edinb)1392چهارم
56923687The Role of Nuclear Medicine in the Diagnosis and Management of Solitary Pulmonary NodulesISCJournal of Cardiothoracic Medicine1393چهارم
57923649Application of 11C-acetate positron-emission tomography (PET) imaging in prostate cancer: systematic review and meta-analysis of the literatureISIBJU International1392سوم
58923461Diagnostic performance of 18F-FDG PET imaging in uterine sarcomas: systematic review and meta-analysis of the literature.ISIInternational Journal of Gynecological Cancer1392دوم
59923460Diagnostic performance of fluorine 18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography imaging for detection of primary lesion and staging of endometrial cancer patients: systematic review and meta-analysis of the literatureISIInternational Journal of Gynecological Cancer1392پنجم
60923144Gated 99mTc-MIBI myocardial perfusion SPECT in patients with right bundle branch block but without evidence of coronary artery diseasescopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392سوم
61922760Sentinel Node Mapping in Anal Canal Cancer: Systematic Review and Meta-AnalysisISIJournal of GGastrointestinal and liver diseases1392پنجم
62922746Improved Detection of Sentinel Lymph Nodes in SPECT/CT Images Acquired Using a Low- to Medium-Energy General-Purpose CollimatorISIClinical Nuclear Medicine1392دوم
63922718Sentinel node mapping in esophageal squamous cell carcinoma using intra-operative combined blue dye and radiotracer techniquesISIEsophagus1392چهارم
64922486Evaluation of the clearance characteristics of various microspheres in the human nose by gamma-scintigraphyISIInternational Journal of Pharmaceutics1382چهارم
65922404Association of Helicobacter pylori infection with the Lewis and ABO blood groups in dyspeptic patientsPMCNigerian Medical Journal1392سوم
66922071Treatment efficacy of 153Sm-EDTMP for painful bone metastasisISCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine1392پنجم به بعد
67921778Gated myocardial perfusion SPECT in patients with left bundle block but having low probability of coronary artery disease; as compared to the patients with normal electrocardiogramscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392دوم
68921755Bilateral rising renogram and background time-activity curves secondary to subcutaneous infiltration of radiotracerPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1385دوم
69921745Effect of patient positioning on left ventricular volumes and function during gated Tc99m-Sestamibi myocardial perfusion SECT: Comparison between the results obtained in prone and supine positions.PMCWorld Journal of Nuclear Medicine1384دوم
70921344Application of 99mTc-denatured red blood cells scintigraphy in the evaluation of post-traumatic spleen auto-transplantation.ISIRevista espanola de medicina nuclear e imagen molecular1391سوم
7191360Echocardiographic left ventricular functional changes in acute hypothyroidism vs. subclinical hyperthyroidism in patients with differentiated thyroid carcinomascopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390سوم
7291014Accuracy of 18F-FDG PET/CT for Diagnosing Inguinal Lymph Node Involvement in Penile Squamous Cell Carcinoma: Systematic Review and Meta-Analysis of the LiteratureISIClinical nuclear medicine1391سوم
7390694Comparison between early and delayed images of 67Ga scintigraphy for evaluation of recurrent lymphomascopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390پنجم به بعد
7490651Can gallbladder ejection fraction measured by fatty meal cholescitigraphy diagnose chronic cholecystitis?scopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390سوم
7590650Sentinel node detection failure due to defective labeling and large particle size of Tc-99m antimony sulfide colloidscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390چهارم
7690626Prognostic significance of the standardized uptake value of pre-therapeutic (18)F-FDG PET in patients with malignant lymphomaISIMedical oncology1390سوم
7790535Accuracy of Sentinel Lymph Node Biopsy for Inguinal Lymph Node Staging of Penile Squamous Cell Carcinoma: Systematic Review and Meta-Analysis of the LiteratureISIThe Journal of urology1390سوم
7890475Scatterogram: a method for outlining the body during lymphoscintigraphy without using external flood sourceISIRadiol Oncol1390دوم
7990272Value of Polyclonal Human Immunoglobulin Tagged With 99mTc for Detecting Acute Appendicitis in Patients With Intermediate Probability of AppendicitisISIWorld Journal of Surgery1390مسئول
8090173Factors influencing the time of sentinel node visualization in breast cancer patients using intradermal injection of the radiotracerISIAmerican journal of surgery1390چهارم
8190027Sentinel node mapping in the prostate cancer: Meta-analysisISINuklearmedizin1390پنجم به بعد
8289617Disappearance of a sentinel node on the delayed lymphoscintigraphy imaging of a breast cancer patient: Importance of blue dye injectionscopusNowotwory1389سوم
8389591Perfusion defect due to spontaneous photomultiplier tube malfunction in the myocardial perfusion scan of a patient Abbreviated title: Perfusion defect due to PMT malfunctionscopusANZ Nuclear Medicine1389سوم
8489548Sensitivity of Galliumscintigraphy for evaluation of recurrent lymphoma: Comparison of planar and SPECT imagingscopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1389پنجم به بعد
8589547Sentinel lymph node biopsyin melanoma patients: An experience with Tc-99mantimony sulfide colloidscopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1389پنجم به بعد
8689410factors affecting sentinel lymph node detection failure in breast cancer patients using intradermal injection of the tracer ISIRevista Espanola De Medicina Nuclear1389چهارم
8789396Fully automated 3D basal ganglia activity measurement in dopamine transporter scintigraphy (Spectalyzer)ISIAnnals of Nuclear Medicine 1389دوم
8889393Comparison of Early and delayed lymphoscintigraphy image of early breast cancer patients undergoing sentinel node mappingISINuclear Medicine Communication1389پنجم به بعد
8989333Visualization of a supraclavicular node on the lower extremity lymphoscintigraphyISIRevista Espanola De Medicina Nuclear1389سوم
9089316Determination of Mo-99 contamination in Tc-99m elute obtained from Mo-99/Tc-99m- generatorISIIranian Journal of Radiation Research 1389مسئول
9189195Electrocardiographic changes after dipyridamole infusion in patients undergoing myocardial perfusion imagingISINucl Med Commun1389اول
9289099The efficacy of Tc-99m sestamibi for sentinel node mapping in breast carcinomas: comparison with Tc-99m antimony sulphide colloidPMCNucl Med Rev Cent East Eur1389دوم
9389098Systemic Absorption of Tc-99m-Pertechnetate during Dacryoscintigraphy: A Note of Caution PMC Orbit1389سوم
9489063he effect of excisional biopsy on the accuracy of sentinel lymph node mapping in early stage breast cancer: comparison with core needle biopsyISIAm Surg1389چهارم
9589005Image Optimization in Single Photon Emission Computed Tomography by Hardware Modifications with Monte Carlo Simulation(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1389چهارم
9688734Comparison of pre-operative lymphoscintigraphy with inter-operative gamma probe and dye technique regarding the number of detected sentinel lymph nodesISIHellenic Journal of Nuclear Medicine1388پنجم
9788274incidental change in photopeak during a dynamic renal scanscopusIranian j nucl med1388مسئول
9888266synthesis and biodistribution studies of iodine-131 D -amino acid YYK peptide as a potential therapeutic agent for labeling an anti-CD20 antibodyISIjournal of labelled compounds and radiopharmaceuticals1388پنجم
9988188How to apply the evidence-based medicine concept to nuclear medicine diagnostic studies -- a reviewPMCNuclear medicine review1388دوم
10088174ethik and padiatrie in der nuklearmedizinISInuklearmedizin-nuclear medicine1388چهارم
10188132review of the linogram and sinogram: an easy way to detect peak artifacts in myocardial perfusion SPECTISIjournal of nuclear medicine technology1388مسئول
10288131significance of abnormal myocardial perfusion scintigraphy in young adult patients with SLEISIannalas of nuclear medicine1388اول
10388129Vesicoureteral reflux to the non-functional graft on a renal transplant imaging with 99 m TC-DTPAISIRevista Espanola demedicina nuclear1388سوم
10488021How long the lymphoscintigraphy imaging should be continued for sentinel lymph node mapping?ISIAnnals of nuclear medicine1388مسئول
10587586Minimally invasive radio-guided surgery for hyperparathyroidism: an experience with Tc-99m sestamibiscopusIran j nucl med1388پنجم
10687585Tc-99m sestamibi imaging Can it be a useful substitute for hepatobiliary scintigraphy in infantile jaundice?ISINUKLEARMEDIZIN-NUCLEAR MEDICINE 1388چهارم
10787584Age-related changes in skull uptake on bone scintigraphy: a quantitative studyISINucl Med Rev Cent East Eur.1387دوم
10887506Delayed Imaging for Detection of Meckel's Diverticulum in Tc-99m Pertechnetate Scintigraphy scopusIran J Nucl Med1387دوم
10987505Diffuse Bilateral Breast Uptake on the Myocardial Perfusion SPECT of a Nursing Female scopusiranian journal of nuclear medicine1387دوم
11087504The Need for Skin Pen Marking for Sentinel Lymph Node Biopsy: A Comparative Study scopusIran J Nucl Med1387سوم
11187503Evaluation of Attenuation Correction Process in Cardiac SPECT Images scopusIran J Nuc lMed1387دوم
11287248Comparison of four different protocols of I-131 therapy for treating single toxic thyroid nodule ISINUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS 1388اول و مسئول
11387239Radioiodine D amino acids labeling of rituximab, a new method for enhancing the radiopharmaceutical targeting and biostabilityscopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1387پنجم
11487199Gastroesophageal reflux detected on the myocardial perfusion scan with Tc-99m-MIBI ISIhellenic journal of nuclear medicine1387سوم
11587186Evaluation of the role of system matrix in SPECT images reconstructed by OSEM techniquescopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1387دوم
11687144persistent sub-diaphragmatic activity on the myocardial perfusion scan with Tc-SestamibiscopusIranian journal ofnuclear medicine 1387سوم
11787091Normal values of left ventericular functional indices in gated 99mTc-MIBI myocardial perfusion SPECTscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1387دوم
11887011Application of technetium-99m-sestamibi in differentiation of active from inactive pulmonary tuberculosis using a single photon emission computed tomography methodISINUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS 1387سوم
11986668Effects of Helicobacter pylori eradication on chronic idiopathic urticariascopusIranian Journal of Medical Sciences1386چهارم
12086636Assessment of transient left ventricular dilation ratio via 2-day dipyridamole Tc-99m sestamibi nongated myocardial perfusion imagingISIJournal of Nuclear Cardiology1386سوم
12186614Dramatic movement of meckels diverticulum on Tc-99m pertechnetate imagingISIClinical Nuclear Medicine1386سوم
12286508Comparison of two software in gated myocardial perfusion single photon emission tomography, for the measurement of left ventricular volumes and ejection fraction, in patients with and without perfusion defects.ISIhellenic journal of nuclear medicine1386دوم
12386415Normal values of gallbladder ejection fraction using 99mTc-sestamibi scintigraphy after a fatty meal formula.scopusJ Gastrointestin Liver Dis1386دوم
12486235مقایسه کثر جهشی بطن چپ و حجم بطن ها در اکوکاردیوگرافی و اسکن قلبindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
12585390ارزیابی کمی روش های نوین و سنتی در کاهش نویز تصاویر پزشکی هسته ای (Emro (IMEMRفیزیک پزشکی ایران1385سوم
12685257How should we image liver hemangioma?scopusHellenic Journal of Nuclear Medicine1385اول و مسئول
12785244Diuretic effect on the measurement of differential renal function using 99mTc-DMSA in patients with hydronephrosisscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1385سوم
12885223Importance of gated imaging in both phases of myocardial perfusion SPECT: myocardial stunning after dipyridamole infusionISIJ Nucl Med Technol1385دوم
12985202Image reconstruction using filtered backprojection and iterative method: Effect on motion artifacts in myocardial perfusion SPECTISIJournal of Nuclear Medicine Technology1385اول
13085180Age-related normal variants of sternal uptake on bone scintigraphyISIClinical Nuclear Medicine1385دوم
13185163Exercise- induced radio-iodine accumulation in scalp and hair during admission of 131I therapy for thyroid cancerPMCTHYROID1385اول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1970879Prognostic value of the first thyroglobulin in low and intermediate risk patients with differentiated thyroid cancer(12th World Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB 2018ملبورنپوستر1397بله
2953199Comparison of effect of radioiodine therapy with two different doses on Graves’ ophtalmopathy”The 11th International Congress of Endocrine Disorders.تهرانپوستر1395خير
3952828Optimized Radio –iodine therapy of hyperthyroidism2016 Asian Nuclear Medicine Academic Forumشانگهایسخنرانی1395بله
4952827AOJNMB; Asia Oceania journal of Nuclear Medicine & Biology2016 Asian Nuclear Medicine Academic Forumشانگهایسخنرانی1395بله
5952823Nuclear medicine applications and radionuclide therapy1st Emirates International Symposum in Theranostics & Radionuclide Therapyدبیسخنرانی1395بله
6943400Changes in Left Ventricular Ejection Fraction After CABG Surgery Can be Predicted by Myocardial Perfusion SPECTEuropean Journal of Nuclear Medicine and Molecular ImagingCopenhagenسخنرانی1386بله
7941635Association between the dietary items and differentiated thyroid cancer11th Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and BiologyJejuپوستر1394بله
8941634Current activities and pans of aojnmb11th Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and BiologyJejuسخنرانی1394بله
9941521Is thyroid change post iodine therapy an appropriate predictor of treatment response in hyperthyroid patients?(apreliminary report)11th asia oceania congress of nuclear medicine and biologyjejuپوستر1394خير
10941351Diffuse skeletal metastasis and low Thyroglobulin level in asymptomatic patient with papillary thyroid carcinoma18th Iranian Congress of Nuclear Medicine 2014تهرانپوستر1393بله
11941350Thyroid volume changes on ultrasonography as a predictor of radioiodine therapy outcome in hyperthyroidism18th Iranian Congress of Nuclear Medicine 2014تهرانسخنرانی1393بله
12941336Journals Published by Mashhad University of Medical Sciences: Contribution Different CountriesJournals Published by Mashhad University of Medical Sciences: Contribution Different Countriesشیرازپوستر1393بله
13941290Few points on Medical ethics19th Iranian congress of Nuclear Mediicne.16-18Sep2015همدانسخنرانی1394بله
14941289Follow up of patients with follicular differentiated thyroid carcinoma19th Iranian congress of Nuclear Mediicneهمدانسخنرانی1394بله
15941288Prognostic value of myocardial perfusion SPECT7th Razavi International CardioVascular Congressمشهدسخنرانی1394بله
16941287Shifting paradigm from diagnosis to prognosis7th Razavi International CardioVascular Congressمشهدسخنرانی1394بله
17941283Carum carvi ingestion may increase TSH level in patients with thyroid cancer10th International conference on Radiooharmaceutical therapyInnsbruckپوستر1394بله
18941281Radioiodine therapy of hyoerthyroidism10th International conference on Radiooharmaceutical therapyInnsbruckسخنرانی1394بله
19933325Radio-iodine therapy of hyperthyroidism• 11th Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biologyمکزیکوسیتیسخنرانی1393بله
20931682Tc-99m Labeled HMPAO white Blood Cell Scintigraphy in a patient with Hip Prosthesisدومین همایش کشوری پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادیمشهدپوستر1393خير
21930169اسکن قلب در پروگنوز بیماریهای قلبیاولین کنگره بین المللی تصویر برداری غیر تهاجمی قلب و عروقمشهدسخنرانی1392خير
22930159Value of Thyroglobulin Measurement in the Treatment and Follow‑Up of Patients with Follicular Differentiated Thyroid Cancer8Th International Conference on Radiopharmaceutical Therapyمانیلپوستر1392بله
23930105Efficacy of radiosynovectomy in the treatment of chronic knee synovitis: systematic review and meta-analysisEANM'13 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine.Lyonپوستر1392بله
2492966ترجمه ندارد10 th Asia -Oceania Nuclear Medicine and Biology Congressتهرانسخنرانی1391خير
25922194ترجمه نداردSGH Nuclear Medicine Update2012(WARMTH)سنگاپورپوستر1390خير
26922192ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدسخنرانی1389خير
27922114ترجمه ندارد10th Congress of WFNMBکپ تاونسخنرانی1389بله
28922110ترجمه ندارد24th Annual congress of the Europian Association of Nuclear Medicine –EANM'11بیرمنگامسخنرانی1390بله
29922109ترجمه ندارد24th Annual congress of the Europian Association of Nuclear Medicine –EANM'11بیرمنگامسخنرانی1390بله
30922105ترجمه ندارد4th International conference on Radiopharmaceutical therapyهو چی مین سیتی - ویتنامسخنرانی1390بله
31922101ترجمه ندارد----10th Asia and Oceania Thyroid Association Congressبالی - اندونزیسخنرانی1390خير
32922100ترجمه ندارد10th Asia and Oceania Thyroid Association Congressبالی - اندونزیسخنرانی1390بله
33922098ترجمه ندارد---The 11 th Annual General Meeting of ARCCNM(24-25Oct)&51st Annual Autumn Meeting of Korean Society of Nuclear Medicineسئولسخنرانی1391بله
34922097ترجمه ندارد7th international conference on radiopharmaceutical therapyلوی-فنلاندسخنرانی1391بله
35922025ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدپوستر1389بله
36922023ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدسخنرانی1389بله
37922022ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدسخنرانی1389بله
38922021نرجمه نداردسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین همایش سالانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانپوستر1390بله
39922018ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانسخنرانی1391بله
40922016ترجمه نداردپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392بله
41922013ترجمه نداردپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392بله
42921960فاکتورهای موثر در عدم موفقیت بیوپسی گره لنفی در بیماران مبتلا به سرطان پستان اولیهسومین کنگره سرطان پستانتهرانسخنرانی1389خير
43921888ترجمه نداردپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392خير
44921886ترجمه نداردEANM2011بیرمنگامپوستر1390خير
45921246ترجمه ندارد10th Congress of WFNMBcape townسخنرانی1389خير
46921062*ترجمه ندارد14th Iranian  Annual  and   International  Congress  of  Nuclear  Medici neمشهدپوستر1390خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه