سیدرسول  زکوی
خلاصه عملکرد سیدرسول  زکوی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

سیدرسول زکوی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): سیدرسول زکوی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : پزشکی هسته ای دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Zakavir@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970961تهیه سوزن های پزشکی با پوشش سیلیکا برای سهولت در نمونه برداری تحت هدایت سونوگرافیمجریدر دست اجراخير
2970902بررسی میزان شیوع کانسر ثانویه قبل یا بعد ازتشخیص کانسر تمایز یافته ی تیروییدمجریدر دست اجرابلي
3970600مقایسه تغییرات Staging، بر اساس طبقه بندی جدید (ویرایش هشتم) و قدیمی (ویرایش هفتم) در بیماران مبتلا به سرطان تمایز یافته تیروئید و بررسی میزان مورتالیته، عود و پاسخ درمانیمجریدر دست اجرابلي
4960950تهیه پروفایل ژنتیکی بیماران مبتلا به سرطان افتراق یافته تیروئید (نیماد)مجریدر دست اجراخير
5950520غربالگری اعضا درجه یک خانواده ی مبتلایان به کانسر تمایزیافته ی تیروئید در جهت بررسی شیوع بیماریهای خوش خیم و بدخیم تیروئید و مقایسه آن با افراد نرمال جامعهمجریپایان یافتهبلي
6950222بررسی تاثیر دوز های متفاوت محاسبه ای ید رادیو اکتیو در درمان بیماران مبتلا به بیماری گواتر مولتی ندولارمجریدر دست اجراخير
7941405بررسی ارتباط بین جذب 99m Tc-pertechnetate با جذب 24 ساعته 131I-NaI در تیروئیدمجریدر دست اجراخير
8941116بررسی ارزش پروگنوستیک تیروگلوبولین اولیه درتخمین عود و یا عدم پاسخ به درمان کانسر تمایز یافته تیروئید پس از یددرمانیمجریپایان یافتهخير
9931449ارزش بالینی انجام اندازه گیری های مکرر آنتی تیروگلوبولین آنتی بادی سرمی در طول پیگیری بیماران مبتلا به کانسر تیروییدمجریپایان یافتهبلي
10931394بررسی ارزش تغییر سایز ندول داغ تیروئید در پیش بینی پاسخ به ید درمانیمجریپایان یافتهبلي
11931323مقایسه اثر درمانی مصرف روزانه دوز 150 میکروگرم قرص لووتیروکسین به دو روش استفاده از قرص 100 و 50 و یا یک و نیم عدد قرص 100میکروگرمی در بیماران با کانسر تیروئیدمجریپایان یافتهبلي
12930722بررسی فراوانی فاکتورهای مؤثر بر عود کارسینوم پاپیلر تیروئید و میزان بقای بدون بیماری پس از تیروئیدکتومی و دیسکسیون محدود سنترال گردنمجریپایان یافتهبلي
13922896مقایسه تاثیر دو دوز مختلف ید رادیواکتیو جهت درمان پرکاری تیرویید بر افتالموپاتی ناشی از گریوزمجریپایان یافتهبلي
14922833بررسی ارزش تشخیصی تعیین سطح هورمون پاراتیروئید قبل از عمل در پیش بینی هیپو کلسمی بعد از عمل جراحی توتال تیروئیدکتومی در10 سال گذشته بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
15921038بررسی شکایات شایع در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیروئید به دنبال تیروئیدکتومی و ید درمانی مجریپایان یافتهخير
16920852مقایسه دوز بالا و دوز پایین ید رادیواکتیو در درمان بیماران مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید با ریسک متوسط به دنبال تیروئیدکتومی ، در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تیروئید بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قائم در سالهای 91 تا95مجریپایان یافتهبلي
17920800بررسی تاثیر دوز های متفاوت محاسبه ای ید رادیو اکتیو در درمان بیماران مبتلا به بیماری گریوزمجریپایان یافتهخير
18911321بررسی اثر کمپرشن متناوب پنوماتیک(IPC) بر جریان خون استخوان تیبیا و استخوانهای foot در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای جهت انجام اسکن استخوان بر اساس میزان برداشت رادیوداروی 99mTc-MDPمجریپایان یافتهخير
19910939تحلیل بقا بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تمایزیافته در نمونه گیری در طول اریب و سانسور راست با استفاده از مدل کاکسمجریپایان یافتهبلي
20910673کاربرد مدل سازی چندسطحی در بررسی عوامل تاثیرگذار بر تغییرات تیروگلوبولین در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تمایز یافته جراحی شده، مراجعه کننده به مرکز درمانی پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال های 1360 تا 1387.مجریپایان یافتهبلي
21910672تحلیل پاسخ های دو حالتی طولی با استفاده از مدل رگرسیونی چند سطحی در تعیین عوامل موثر بر میزان تیروگلوبولین در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تمایز یافته جراحی شده، مراجعه کننده به مرکز درمانی پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال های 1360 تا 1387مجریپایان یافتهبلي
22910520بررسی و مقایسه رادیوسینووکتومی در درمان سینوویت مزمن زانو با سه داروی رنیوم 188- ایتریوم 90- فسفر 32 .مرور نظام مند و متاآنالیز متونمجریپایان یافتهبلي
23900997بررسی میزان پاسخ درمانی گواتر ندولر سمی به پروتکل های مختلف درمان با ید رادیواکتیو: مرور نظام مند و متاآنالیز متونمجریپایان یافتهخير
24900900مقایسه ی مشخصات کانسر تیرویید دیفرانسیه میان دو گروه کودکان و بزرگسالان در بیماران استان خراسان طی سال های 1374 تا 1390مجریپایان یافتهبلي
25900272تعیین فراوانی موتاسیون BRAF V600E در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلری تیروئید و جایگاه آن در پروگنوز و مرحله بندی (Staging) بیمارانمجریپایان یافتهبلي
2689781اصلاح پراکندگی و تضعیف در تصاویر /CT SPECT در محیطهای ناهمگنمجریپایان یافتهبلي
2789222بررسی زمان بهینه قطع متی مازول قبل از ید درمانی برای درمان بیماران گریوز با پرکاری تیروئیدمجریپایان یافتهبلي
2889177بررسی عادتهای تغذیه ای در بیماران مبتلا به کانسرتیروئید مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد در طی سال 1390-1391مجریپایان یافتهخير
2989123تاثیر متفورمین بر روی مهار تیروتروپین در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیروئیدی تحت درمان با داروی لوتیروکسینمجریپایان یافتهبلي
3088773مقایسه استفاده از رنگ آبی (blue dye ) با ماده رادیو ایزوتوپ (surgical gamma probe) در یافتن گره لنفی پیشاهنگمجریپایان یافتهبلي
3188729بررسی میزان موفقیت درمان متاستازهای استخوانی با ساماریوم (Samarium-153 Lexidronam)مجریپایان یافتهخير
3288498بررسی تاثیر زیره سیاه بر روی سطح پلاسمای هورمونهای تیروئیدی و تیروتروپین در افراد نرمال و افراد تحت درمان با هورمون تیروئیدمجریپایان یافتهخير
3387840بررسی ارزش تشخیصی اسکن هسته ای Ubiquicidin نشان دار شده با 99m Tc در 40 بیمار بستری شده در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) با تشخیص اولیه آپاندیسیت حاد در سال 1388مجریپایان یافتهبلي
3487834بررسی ارزش تیروگلوبولین اولیه در پیش بینی بهبودی یا عدم بهبودی کامل کانسر تمایز یافته تیروئید در بیماران مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قا‌‍ئم (عج)مجریپایان یافتهبلي
3587816ارزشیابی نقش پروگنوستیک اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECT در پیش بینی حوادث قلبی در بیماران مشکوک یا مبتلا به بیماری عروق کرونرمجریپایان یافتهبلي
3684047بررسی تاثیر دوزهای متفاوت ثابت و محاسبه ید رادیواکتیو در درمان ندول منفردتیروئیدی داغ و پرکارمجریپایان یافتهخير
3782093بررسی حرکت بیماران SPECT قلب در محورهای افقی و عمودی و در جهات مثبت و منفی و تاثیر آن بر روی Sinogram Linogram در روش بازسازی تصاویر Filtered Backprojection و iterative Reconstructionمجریپایان یافتهخير
3882013بررسی یافته های اسکن پرفوزیون میوکارد به روش SPECT در بیماران مبتلا به SLE بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع) از خرداد 1381 به مدت یکسالمجریپایان یافتهبلي
39980629اصلاح تضعیف تصاویر اسپکت بدون نیاز به تصاویر آناتومیکی، با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعیهمکاردر دست اجراخير
40980503بررسی اثرات یددرمانی بر روی سیکل قاعدگی و اختلالات مربوط به قاعدگی در خانمهای مبتلا به کانسر تمایز یافته تیروییدهمکاردر دست اجرابلي
41980256بررسی میزان شیوع اختلالات هورمونی تیروئید در بیماران کانسر تیروئید دیفرانسیه قبل از عمل جراحی و مقایسه با افراد بدون ن اختلالات ساختاری تیروئید و همسان از نظر سن و جنسیت.همکاردر دست اجرابلي
42960515راه اندازی و ثبت سامانه آنلاین (minimal dataset) برای بیماران مبتلا به کانسر تیروئید در مشهدهمکاردر دست اجرابلي
43960514مقایسه دانسیته استخوانی زنان پره منوپوز مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید و خواهران آن ها در دو گروه تازه تشخیص داده شده و تحت ساپرسیو تراپی با لووتیروکسینهمکاردر دست اجرابلي
44951110مطالعه همگروهی آینده نگر سازمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
45950795بررسی تأثیر یادآوری مبتنی بر پیامک ، بر میزان حضور به موقع و عدم مراجعه بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید پس از دریافت ید رادیواکتیوهمکارپایان یافتهبلي
46950554تعیین ارزش تشخیصی Tc99m-Hynic-TOC در بیماران با کانسر تیروئید تمایز یافته و اسکن تمام بدن با ید 131 منفی با افزایش تیروگلوبولین سرمیهمکارپایان یافتهبلي
47950320بررسی اثر یدتراپی در خانم های مبتلا به کانسر تیروئید بر روی باروری و عوارض بارداری و مقایسه با خواهران سالم بیمارهمکارپایان یافتهبلي
48941547مقایسه پاسخ درمانی در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیرویید فامیلیال و اسپورادیکهمکارپایان یافتهبلي
49940471تاثیر ید 131 بر استریل کردن ادرار افراد مبتلا به کانسر افتراق یافته تیروئید تحت ید درمانیهمکارپایان یافتهبلي
50931322طراحی و ارزیابی مقبولیت یک نرم افزار فالوآپ بیمارانهمکارپایان یافتهخير
51931218مقایسه ارزش پروگنوستیک اندکسهای بدست آمده در اسکن پرفیوژن میوکارد با Fragmentedکمپلکس QRS در نوار قلبهمکارپایان یافتهبلي
52930649بررسی ارزش تشخیصی کمپلکس QRS قطعه شده (fQRS) در تشخیص اسکار میوکارد. مرور نظام مند و متاآنالیز متونهمکارپایان یافتهخير
53921814بررسی تاثیر نیکوراندیل بر وضعیت پرفیوژن میوکارد با ستفاده از اسکن پرفیوژن میوکارد در بیماران قلبی مبتلا به پدیده جریان خون آهسته کرونری در آنژیوگرافی عروق کرونرهمکارپایان یافتهبلي
54921208هدفمند سازی نانوذرات Gold/Gold sulfide توسط آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی Cetuximab(C225) جهت بکارگیری در درمان سلولهای MDA-MB-468 با تابش NIRهمکارپایان یافتهبلي
55921135 بررسی ارزش تشخیصی اسکن ( (99mTc-UBI 99mTc- labaled-ubiquicidin 29-41 در افتراق عفونت از شل شدگی پروتز در بیماران دارای پروتز عارضه دار زانو همکارپایان یافتهبلي
56920619بررسی ارتباط بین اندکسهای فانکشن دیاستولیک بطن چپ دراسکن پرفیوژن میوکارد به روشGated myocardial perfusion SPECT واکوکاردیوگرافیهمکارپایان یافتهبلي
57920325بهینه سازی دوزیمتری سه بعدی تابش درونی ویژه بیمار در رادیونوکلئید درمانیهمکارپایان یافتهبلي
58911180فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانو ذرات طلا نشاندار شده با تگنسیوم و بررسی توزیع حیاتی آن در موشهمکارپایان یافتهخير
59910958بررسی ارتباط بین Anti-TPO سرمی ومیزان بقای 2 ساله بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
60910554بررسی اثرات مت امفتامین بر روی جریان خون مغزی در اسپکت پرفیوژن مغزهمکارپایان یافتهبلي
61900921فرمولاسیون و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های PEG نشاندارشده با 99mTc-HMPAO برای سنتی گرافی جریان خون در مدل حیوانیهمکارپایان یافتهبلي
62900915سنتز، جداسازی و خالص سازی ایزومر d, l-HMPAO و بررسی پرفیوژن مغزی کمپلکس 99mTc-d, l-HMPAO در موشهمکارپایان یافتهخير
63900790بررسی ارزش تشخیصی اسکن (99mTc- BN) 99mTc-Bombesin در افتراق توده های خوش خیم از بدخیم پستانیهمکارپایان یافتهبلي
64900543فرمولاسیون و تعیین ویژگیهای نانولیپوزومهای حاوی ماده رنگی patent blue نشاندار شده با Tc-HMPAO و بررسی نحوه نقشه برداری سیستم لنفاوی برای شناسایی (Sentinel Lymph NODE) SLN همکارپایان یافتهبلي
65900279اهمیت تغییر شکل موضعی طولی میوکارد در بیماران لوپوسی برای شناسایی اختلال عملکرد تحت بالینی بطن چپهمکارپایان یافتهبلي
6689796بررسی فراوانی و اهمیت بالینی ندول های اتفاقی تیروئید در حین انجام سونوگرافی کالر داپلر شریانهای کاروتیدهمکارپایان یافتهبلي
67891007 میزان موفقیت جراحی کم تهاجمی تحت هدایت پروب گاما برای بیماران مبتلا به هایپرپاراتیروئیدیسم اولیه و دوز پایین (5 میلیکوری) از Tc-99-Sestamibiهمکارپایان یافتهبلي
6888830تعیین ارزش تشخیصی نمونه برداری از گره لنفاوی پیشاهنگ در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلری تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
6988464بررسی ارتباط بین عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری و آنتی ژنهای گروههای خونی لوئیس و ABO در بیماران دیس پپتیکهمکارپایان یافتهبلي
7088279مقایسه نتایج اسکن تمام بدن با ید 131، در روزهای چهارم، هفتم ونهم بعد از درمان سرطانهای تمایز یافته تیروئیدهمکارپایان یافتهبلي
7188061مقایسه ارزش تشخیصی وجود fQRS و موج Q در نوار قلب در تشخیص اسکار میوکاردهمکارپایان یافتهبلي
7287915بررسی نتایج بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ پس از تزریق اینترادرمال 99mTc -antimony sulfide colloid در بیماران مبتلا به سرطان پستان با مرحله پائین با سابقه excisional biopsy ضایعه اولیه و مقایسه آن با بیماران بدون سابقه excisional biopsyهمکارپایان یافتهبلي
7387810بررسی مقایسه ای الگوی اسکن پرفیوژن میوکارد به روش Gated SPECT در افراد نرمال باو بدون بلوک شاخه راست در نوار قلب با افراد نرمال در مراجعین به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
7487725بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی غده لنفاوی نگهبان (SLN ) در staging بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از رادیو داروی Tc-99m-antimony sulfide colloid تحت هدایت گاما پروبهمکارپایان یافتهبلي
7587546مقایسه اسکن تهویه - پرفیو ژن ریه و معیا رهای ولز دربیماران مشکوک به آمبولی ریه مراجعه کننده به بخش هسته ای بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1388همکارپایان یافتهبلي
7687491بررسی الگوهای متفاوت متاستاز استخوانی در کانسرهای پستان، ریه، پروستات و دستگاه گوارش در مراجعه‌کنندگان به بخش پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام رضا(ع) جهت انجام اسکن استخوانهمکارپایان یافتهبلي
7787086بررسی مقایسه ای کسر تخلیه کیسه صفرا (Gallbladder ejection fraction) با یک غذای چرب استاندارد در بیماران با تشخیص کله سیستیت مزمن و افراد نرمال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) همکارپایان یافتهخير
7886657شبیه سازی مونت کارلوی سیستم تصویربرداری برش نگاری رایانه ای نشرتک فوتونی و بررسی پارامترهای موثر در کیفیت تصویرهمکارپایان یافتهبلي
7986460بررسی تغییرات عملکرد قلبی توسط اکوکاردیوگرافی در زمان قطع و بعد از هورمون درمانی (هیپوتیروئیدی حاد و هیپرتیروئیدی ساب کلینیکال) در بیماران مبتلا به کانسرتیروئید مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی هسته ای بیمارستان قائم (عج).همکارپایان یافتهبلي
8085476بررسی شیوع بیماری عروق کرونر در بیماران دیابتی فاقد علامت و یا دارای علائم قلبی غیر تیپیکهمکارپایان یافتهخير
8185404مقایسه روش های مختلف تصحیح تضعیف در تصاویر SPECT قلب و بهینه سازی روش منتخب با استفاده از فانتومهمکارپایان یافتهخير
8284335پیش بینی پاسخ به درمان کموتراپی قبل از جراحی در استئوسارکوم با استفاده از تصویربرداری دو مرحله ای به وسیله Tc99m-sestamibiهمکارپایان یافتهخير
8384281ارزیابی اسکن MIBI در ضایعات توبرکلوز ریوی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان امام رضا همکارپایان یافتهخير
8479002ایمن سازی از راه بینی با استفاده از میکروسفرها و لیپوزومهای زیست تجزیه پذیر ، توکسویئد کزاز به عنوان مدلهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983029Effects of radioiodine therapy on pregnancy and its complication in differentiated thyroid cancer comparing with their healthy sistersscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1398پنجم به بعد
2982248Investigating the prevalence of risk factors of papillary thyroid carcinoma recurrence and disease-free survival after thyroidectomy and central neck dissection in Iranian patients. Acta chirurgica Belgica پنجم به بعد
3981906Is intermittent pneumatic compression (IPC) an appropriate method for increasing 99mTc-MDP uptake in bone scan?سایر سایت‏های تخصصیPakistan Journal of Nuclear Medicine1396پنجم به بعد
4981825The effect of radioactive iodine therapy on urine sterilization in patients with differentiated thyroid cancerسایر سایت‏های تخصصیPakistan Journal of Nuclear Medicine1397چهارم
5981068Prognostic value and optimal threshold of first thyroglobulin in low/intermediate risk DTC.ISIquarterly journal of nuclear medicine and molecular imaging اول
6980896Major dietary patterns and differentiated thyroid cancerMedlineClinical Nutrition ESPEN سوم
7980195Comparison of whole body 131Iodine scan results in four, seven and nine days after radio-iodine therapy of differentiated thyroid cancerISCJournal of patient safety and quality improvement1398سوم
8980131Late distant metastasis from papillary carcinoma of thyroid glandعلمی پژوهشی ایندکس نشدهJournal of Cancer Prevention & Current Research1397دوم
9973454Meningioma: A false positive finding of metastasis from prostate adenocarcinoma using 68Ga-PSMA PET/CT scanISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1397چهارم
10973176The effect of iodine therapy on future pregnancies in women with differentiated thyroid cancer: a review articlescopusمجله زنان، مامائی و نازائی ایران1397پنجم
11971132Comparison of Treatment Response Achieved by Tablet Splitting Versus Whole Tablet Administration of Levothyroxine in Patients with Thyroid CancerPMCAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1397پنجم به بعد
12970324A study on differentiation of extra-cardiac activity by Slit Slat collimation in Single Photon Emission Computed TomographyISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396چهارم
13964327extraosseous accumulation of technetium-99m-methylene diphosphonate (99mtc-mdp) in a child with all: a case reportPMCAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1396مسئول
14964326Long-Acting Somatostatin Analog Therapy Differentially Alters 68Ga-DOTATATE Uptake in Normal Tissues Compared with Primary Tumors and Metastatic Lesions.ISIJOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1396سوم
15962555Comparison of treatment efficacy 1 and 2 years after thyroid remnant ablation with 1110 versus 5550 MBq of iodine-131 in patients with intermediate-risk differentiated thyroid cancerISINuclear medicine communications1396مسئول
16962184Specific Absorbed Fractions of Internal Photon and Electron Emitters in a Human Voxel‑based Phantom: A Monte Carlo StudyPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1396پنجم
17953700AOJNMB is indexed in Pubmed Central from the first issuePMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1395اول و مسئول
18952702Parity and Iodine Status are Predictive Factors for Goitre Prevalence in FemalesEmbasetranslational biomedicine1395پنجم به بعد
19952701Increasing of Iodine Intake Decrease the High Risk of Goitre in Smoking MenEmbasetranslational biomedicine1395پنجم به بعد
20952700AOJNMB appreciates the best contributors in years 2013-2015index copernicusAsia Oceania journal of nuclear medicine & biology1394اول و مسئول
21952699Meta-analysis on Successful Ablation After Low- Versus High-Dose Radioiodine Therapy in Patients With Differentiated Thyroid CarcinomaISICLINICAL NUCLEAR MEDICINE1395اول و مسئول
22951304Diagnostic value of fragmented QRS complex (fQRS) in myocardial scar detection: systematic review and meta- analysis of the literatureISIKARDIOLOGIA POLSKA1395چهارم
239433733D Monte Carlo Method for Estimation of Patient‑specific Internal Organs Absorbed Dose for 99mTc‑hynic‑Tyr3‑octreotide ImagingPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1395سوم
24942001Quantitative Assessment of Conventional and Modern De-noising on Nuclear Medicine Imagesسایر سایت‏های تخصصیمجله فیزیک پزشکی ایران1385سوم
25941600AOJNMB changed its publication date; New Year, New Issueسایر سایت‏های تخصصیAsia Oceania J Nucl Med Biol.1393اول و مسئول
26941598Prediction of Changes in Left Ventricular Ejection Fraction after Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting Surgery by Myocardial Perfusion Single-Photon Emission Computed Tomographyسایر سایت‏های تخصصیJournal of Cardio-Thoracic Medicine1394مسئول
27941396Methimazole discontinuation before radioiodine therapy in patients with Graves' disease.ISINucl Med Commun1394اول
28941271Carum induced hypothyroidism: an interesting observation and an experimentISIDARU-Journal of Pharmaceutical Sciences1393مسئول
29941267Nano Liposomes labeled with 99mTc-HMPAO, A novel agent for blood pool imagingISIIranian Journal of Pharmaceutical Research1394پنجم به بعد
30941081Ethnicity, Clothing Style, and Body Mass Index are Significant Predictors of Vitamin D Insufficiency in GermanyPMCEndocr Prac1393پنجم به بعد
31940701Multicenter study evaluating extraprostatic uptake of 11C-choline, 18F-methylcholine, and 18F-ethylcholine in male patients: Physiological distribution, statistical differences, imaging pearls, and normal variantsISINuclear medicine communications1394چهارم
32940637Monte Carlo and experimental internal radionuclide dosimetry in RANDO head phantomISIAustralasian Physical and Engineering Sciences in Medicine1394سوم
33935523Diffuse skeletal metastasis and low thyroglobulin level in a pediatric patient with papillary thyroid carcinomaPMCIndian journal of nuclear medicine1394اول
34935188Efficacy of radiosynovectomy in the treatment of chronic knee synovitis: Systematic review and meta-analysisscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1394دوم
35934987Incidental thyroid abnormalities on carotid color doppler ultrasound: Frequency and clinical significancescopusJournal of Medical Ultrasound1393دوم
36934862BAY 1075553 PET-CT for Staging and Restaging Prostate Cancer Patients: Comparison with [18F] Fluorocholine PET-CT (Phase I Study)ISIMolecular Imaging and Biology1394چهارم
37934465Comparison between fragmented QRS versus Q wave in myocardial scar detection using myocardial perfusion single photon emission computed tomographyISIKardiologia Polska1393سوم
38933754Which complaint has the most clinical effect on quality of life of thyroid cancer survivors in long term follow up?scopusIran J Nucl Med1393اول
39932791Diagnostic utility of 99mTc-EDDA-tricine-HYNIC-Tyr3-octreotate SPECT for differentiation of active from inactive pulmonary tuberculosisISINuclear Medicine Communications1393چهارم
40932658AOJNMB in its second year of publicationISCASia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1393اول و مسئول
41932477Poor sensitivity of 99mTc-labeled ubiquicidin scintigraphy in diagnosis of acute appendicitisISIEuropean SUrgery1393مسئول
42932211Effects of Routine and Intermittent Protocols, on Rising TSH level and Clinical Manifestations of Hypothyroidism in Patients with Differentiated Thyroid Carcinoma, Preparing for I-131 Whole Body ScanChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1391دوم
43931209Comparison between 99mTc-sestamibi gated myocardial perfusion SPECT and echocardiography in assessment of left ventricular volumes and ejection fraction - effect of perfusion defect and small heartMedlineNuclear medicine review. Central & Eastern Europe1393دوم
44931175Sentinel node mapping in papillary thyroid carcinoma using combined radiotracer and blue dye methodsISIEndokrynologia Polska1393سوم
45930985Determining axillary concordance rate for different injection locations in sentinel node mapping of breast cancer: how ambitious can we get?ISIBreast cancer research and treatment1393چهارم
46930740The role of BRAF V600E mutation as a potential marker for prognostic stratification of papillary thyroid carcinoma: a long-term follow-up studyISIEndocrine Research1392مسئول
47930721Diagnostic value of 99mTc-bombesin scintigraphy for differentiation of malignant from benign breast lesionsISINuclear medicine communications1393پنجم به بعد
48930717Efficacy of Different Protocols of Radioiodine Therapy for Treatment of Toxic Nodular Goiter: Systematic Review and Meta-Analysis of the LiteraturePMCInternational journal of endocrinology and metabolism1393مسئول
49930262Clinical value and severity of myocardial perfusion defects in asymptomatic diabetic patients with negative or weakly positive exercise treadmill testISCaojnmb1392اول
50930261Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology; A big step forward to advance scientific publication & cooperation in the regionISCaojnmb1392اول و مسئول
51930259Ectopic papillary thyroid carcinoma in the mediastinum without any tumoral involvement in the thyroid glandISCaojnmb1392چهارم
52930234Coronary artery calcium (CAC) score - A prognostic tool in coronary artery diseasescopusIran J Nucl Med1390مسئول
53930228Monte carlo study of the effect of collimator thicknesss on Tc-99m source response in single photon emission computed tomographyPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1391چهارم
54930224Supplementary value of functional imaging in forensic medicinePMCTorture1391مسئول
55930206Anti-thyroid peroxidase antibodies are associated with the absence of distant metastases in patients with newly diagnosed breast cancer.ISIClinical Chemistry and Laboratory Medicine1391پنجم به بعد
56930205Selenium intake and selenium blood levels: a novel food frequency questionnaireISIWien Klin Wochenschr1392مسئول
57930198Impact of 18F-choline PET/CT in prostate cancer patients with biochemical recurrence: influence of androgen deprivation therapy and correlation with PSA kineticsISIJ Nucl Med1392مسئول
58930196Easy-to-Use Online Software Package for Internal Dose Assessment After Radionuclide Treatment in Clinical RoutineISIClinical Nuclear Medicine1392مسئول
59930194A new approach for scatter removal and attenuation compensation from SPECT/CT imagesISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392سوم
60925172Added Value Of Blue Dye Injection In Sentinel Node Biopsy Of Breast Cancer Patients Do All Patients Need Blue DyeISIInternational Journal of Surgery1393سوم
61925094Axillary concordance between superficial and deep sentinel node mapping material injections in breast cancer patients: systematic review and meta-analysis of the literatureISIBreast cancer research and treatment1393چهارم
62924804Effects of short-term metformin therapy associated with levothyroxinee dose decrement on TSH and thyroid hormone levels in patients with thyroid cancer.ISIMinerva endocrinologica1392مسئول
63924289Diagnostic accuracy of nuclear medicine imaging in protein losing enteropathy : systematic review and meta-analysis of the literatureISIActa Gastro-Enterologica Belgica1392پنجم
64924252Sentinel node mapping in vulvar cancers: report of two cases and literature reviewscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392پنجم به بعد
65924097Diagnostic performance of Fluorine-18-Fluorodeoxyglucose positron emission tomography for the diagnosis of osteomyelitis related to diabetic foot: A systematic review and a meta-analysis.PMCFoot (Edinb)1392چهارم
66923687The Role of Nuclear Medicine in the Diagnosis and Management of Solitary Pulmonary NodulesISCJournal of Cardiothoracic Medicine1393چهارم
67923649Application of 11C-acetate positron-emission tomography (PET) imaging in prostate cancer: systematic review and meta-analysis of the literatureISIBJU International1392سوم
68923461Diagnostic performance of 18F-FDG PET imaging in uterine sarcomas: systematic review and meta-analysis of the literature.ISIInternational Journal of Gynecological Cancer1392دوم
69923460Diagnostic performance of fluorine 18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography imaging for detection of primary lesion and staging of endometrial cancer patients: systematic review and meta-analysis of the literatureISIInternational Journal of Gynecological Cancer1392پنجم
70923144Gated 99mTc-MIBI myocardial perfusion SPECT in patients with right bundle branch block but without evidence of coronary artery diseasescopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392سوم
71922760Sentinel Node Mapping in Anal Canal Cancer: Systematic Review and Meta-AnalysisISIJournal of GGastrointestinal and liver diseases1392پنجم
72922746Improved Detection of Sentinel Lymph Nodes in SPECT/CT Images Acquired Using a Low- to Medium-Energy General-Purpose CollimatorISIClinical Nuclear Medicine1392دوم
73922718Sentinel node mapping in esophageal squamous cell carcinoma using intra-operative combined blue dye and radiotracer techniquesISIEsophagus1392چهارم
74922486Evaluation of the clearance characteristics of various microspheres in the human nose by gamma-scintigraphyISIInternational Journal of Pharmaceutics1382چهارم
75922404Association of Helicobacter pylori infection with the Lewis and ABO blood groups in dyspeptic patientsPMCNigerian Medical Journal1392سوم
76922071Treatment efficacy of 153Sm-EDTMP for painful bone metastasisISCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine1392پنجم به بعد
77921778Gated myocardial perfusion SPECT in patients with left bundle block but having low probability of coronary artery disease; as compared to the patients with normal electrocardiogramscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392دوم
78921755Bilateral rising renogram and background time-activity curves secondary to subcutaneous infiltration of radiotracerPMCWorld Journal of Nuclear Medicine1385دوم
79921745Effect of patient positioning on left ventricular volumes and function during gated Tc99m-Sestamibi myocardial perfusion SECT: Comparison between the results obtained in prone and supine positions.PMCWorld Journal of Nuclear Medicine1384دوم
80921344Application of 99mTc-denatured red blood cells scintigraphy in the evaluation of post-traumatic spleen auto-transplantation.ISIRevista espanola de medicina nuclear e imagen molecular1391سوم
8191360Echocardiographic left ventricular functional changes in acute hypothyroidism vs. subclinical hyperthyroidism in patients with differentiated thyroid carcinomascopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390سوم
8291014Accuracy of 18F-FDG PET/CT for Diagnosing Inguinal Lymph Node Involvement in Penile Squamous Cell Carcinoma: Systematic Review and Meta-Analysis of the LiteratureISIClinical nuclear medicine1391سوم
8390694Comparison between early and delayed images of 67Ga scintigraphy for evaluation of recurrent lymphomascopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390پنجم به بعد
8490651Can gallbladder ejection fraction measured by fatty meal cholescitigraphy diagnose chronic cholecystitis?scopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390سوم
8590650Sentinel node detection failure due to defective labeling and large particle size of Tc-99m antimony sulfide colloidscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1390چهارم
8690626Prognostic significance of the standardized uptake value of pre-therapeutic (18)F-FDG PET in patients with malignant lymphomaISIMedical oncology1390سوم
8790535Accuracy of Sentinel Lymph Node Biopsy for Inguinal Lymph Node Staging of Penile Squamous Cell Carcinoma: Systematic Review and Meta-Analysis of the LiteratureISIThe Journal of urology1390سوم
8890475Scatterogram: a method for outlining the body during lymphoscintigraphy without using external flood sourceISIRadiol Oncol1390دوم
8990272Value of Polyclonal Human Immunoglobulin Tagged With 99mTc for Detecting Acute Appendicitis in Patients With Intermediate Probability of AppendicitisISIWorld Journal of Surgery1390مسئول
9090173Factors influencing the time of sentinel node visualization in breast cancer patients using intradermal injection of the radiotracerISIAmerican journal of surgery1390چهارم
9190027Sentinel node mapping in the prostate cancer: Meta-analysisISINuklearmedizin1390پنجم به بعد
9289617Disappearance of a sentinel node on the delayed lymphoscintigraphy imaging of a breast cancer patient: Importance of blue dye injectionscopusNowotwory1389سوم
9389591Perfusion defect due to spontaneous photomultiplier tube malfunction in the myocardial perfusion scan of a patient Abbreviated title: Perfusion defect due to PMT malfunctionscopusANZ Nuclear Medicine1389سوم
9489548Sensitivity of Galliumscintigraphy for evaluation of recurrent lymphoma: Comparison of planar and SPECT imagingscopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1389پنجم به بعد
9589547Sentinel lymph node biopsyin melanoma patients: An experience with Tc-99mantimony sulfide colloidscopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1389پنجم به بعد
9689410factors affecting sentinel lymph node detection failure in breast cancer patients using intradermal injection of the tracer ISIRevista Espanola De Medicina Nuclear1389چهارم
9789396Fully automated 3D basal ganglia activity measurement in dopamine transporter scintigraphy (Spectalyzer)ISIAnnals of Nuclear Medicine 1389دوم
9889393Comparison of Early and delayed lymphoscintigraphy image of early breast cancer patients undergoing sentinel node mappingISINuclear Medicine Communication1389پنجم به بعد
9989333Visualization of a supraclavicular node on the lower extremity lymphoscintigraphyISIRevista Espanola De Medicina Nuclear1389سوم
10089316Determination of Mo-99 contamination in Tc-99m elute obtained from Mo-99/Tc-99m- generatorISIIranian Journal of Radiation Research 1389مسئول
10189195Electrocardiographic changes after dipyridamole infusion in patients undergoing myocardial perfusion imagingISINucl Med Commun1389اول
10289099The efficacy of Tc-99m sestamibi for sentinel node mapping in breast carcinomas: comparison with Tc-99m antimony sulphide colloidPMCNucl Med Rev Cent East Eur1389دوم
10389098Systemic Absorption of Tc-99m-Pertechnetate during Dacryoscintigraphy: A Note of Caution PMC Orbit1389سوم
10489063he effect of excisional biopsy on the accuracy of sentinel lymph node mapping in early stage breast cancer: comparison with core needle biopsyISIAm Surg1389چهارم
10589005Image Optimization in Single Photon Emission Computed Tomography by Hardware Modifications with Monte Carlo Simulation(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1389چهارم
10688734Comparison of pre-operative lymphoscintigraphy with inter-operative gamma probe and dye technique regarding the number of detected sentinel lymph nodesISIHellenic Journal of Nuclear Medicine1388پنجم
10788274incidental change in photopeak during a dynamic renal scanscopusIranian j nucl med1388مسئول
10888266synthesis and biodistribution studies of iodine-131 D -amino acid YYK peptide as a potential therapeutic agent for labeling an anti-CD20 antibodyISIjournal of labelled compounds and radiopharmaceuticals1388پنجم
10988188How to apply the evidence-based medicine concept to nuclear medicine diagnostic studies -- a reviewPMCNuclear medicine review1388دوم
11088174ethik and padiatrie in der nuklearmedizinISInuklearmedizin-nuclear medicine1388چهارم
11188132review of the linogram and sinogram: an easy way to detect peak artifacts in myocardial perfusion SPECTISIjournal of nuclear medicine technology1388مسئول
11288131significance of abnormal myocardial perfusion scintigraphy in young adult patients with SLEISIannalas of nuclear medicine1388اول
11388129Vesicoureteral reflux to the non-functional graft on a renal transplant imaging with 99 m TC-DTPAISIRevista Espanola demedicina nuclear1388سوم
11488021How long the lymphoscintigraphy imaging should be continued for sentinel lymph node mapping?ISIAnnals of nuclear medicine1388مسئول
11587586Minimally invasive radio-guided surgery for hyperparathyroidism: an experience with Tc-99m sestamibiscopusIran j nucl med1388پنجم
11687585Tc-99m sestamibi imaging Can it be a useful substitute for hepatobiliary scintigraphy in infantile jaundice?ISINUKLEARMEDIZIN-NUCLEAR MEDICINE 1388چهارم
11787584Age-related changes in skull uptake on bone scintigraphy: a quantitative studyISINucl Med Rev Cent East Eur.1387دوم
11887506Delayed Imaging for Detection of Meckel's Diverticulum in Tc-99m Pertechnetate Scintigraphy scopusIran J Nucl Med1387دوم
11987505Diffuse Bilateral Breast Uptake on the Myocardial Perfusion SPECT of a Nursing Female scopusiranian journal of nuclear medicine1387دوم
12087504The Need for Skin Pen Marking for Sentinel Lymph Node Biopsy: A Comparative Study scopusIran J Nucl Med1387سوم
12187503Evaluation of Attenuation Correction Process in Cardiac SPECT Images scopusIran J Nuc lMed1387دوم
12287248Comparison of four different protocols of I-131 therapy for treating single toxic thyroid nodule ISINUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS 1388اول و مسئول
12387239Radioiodine D amino acids labeling of rituximab, a new method for enhancing the radiopharmaceutical targeting and biostabilityscopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1387پنجم
12487199Gastroesophageal reflux detected on the myocardial perfusion scan with Tc-99m-MIBI ISIhellenic journal of nuclear medicine1387سوم
12587186Evaluation of the role of system matrix in SPECT images reconstructed by OSEM techniquescopusIranian Journal of Nuclear Medicine 1387دوم
12687144persistent sub-diaphragmatic activity on the myocardial perfusion scan with Tc-SestamibiscopusIranian journal ofnuclear medicine 1387سوم
12787091Normal values of left ventericular functional indices in gated 99mTc-MIBI myocardial perfusion SPECTscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1387دوم
12887011Application of technetium-99m-sestamibi in differentiation of active from inactive pulmonary tuberculosis using a single photon emission computed tomography methodISINUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS 1387سوم
12986668Effects of Helicobacter pylori eradication on chronic idiopathic urticariascopusIranian Journal of Medical Sciences1386چهارم
13086636Assessment of transient left ventricular dilation ratio via 2-day dipyridamole Tc-99m sestamibi nongated myocardial perfusion imagingISIJournal of Nuclear Cardiology1386سوم
13186614Dramatic movement of meckels diverticulum on Tc-99m pertechnetate imagingISIClinical Nuclear Medicine1386سوم
13286508Comparison of two software in gated myocardial perfusion single photon emission tomography, for the measurement of left ventricular volumes and ejection fraction, in patients with and without perfusion defects.ISIhellenic journal of nuclear medicine1386دوم
13386415Normal values of gallbladder ejection fraction using 99mTc-sestamibi scintigraphy after a fatty meal formula.scopusJ Gastrointestin Liver Dis1386دوم
13486235مقایسه کثر جهشی بطن چپ و حجم بطن ها در اکوکاردیوگرافی و اسکن قلبindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
13585390ارزیابی کمی روش های نوین و سنتی در کاهش نویز تصاویر پزشکی هسته ای (Emro (IMEMRفیزیک پزشکی ایران1385سوم
13685257How should we image liver hemangioma?scopusHellenic Journal of Nuclear Medicine1385اول و مسئول
13785244Diuretic effect on the measurement of differential renal function using 99mTc-DMSA in patients with hydronephrosisscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1385سوم
13885223Importance of gated imaging in both phases of myocardial perfusion SPECT: myocardial stunning after dipyridamole infusionISIJ Nucl Med Technol1385دوم
13985202Image reconstruction using filtered backprojection and iterative method: Effect on motion artifacts in myocardial perfusion SPECTISIJournal of Nuclear Medicine Technology1385اول
14085180Age-related normal variants of sternal uptake on bone scintigraphyISIClinical Nuclear Medicine1385دوم
14185163Exercise- induced radio-iodine accumulation in scalp and hair during admission of 131I therapy for thyroid cancerPMCTHYROID1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1983291Title: A Case of Noninvasive Follicular Thyroid Neoplasm with Papillary-like Nuclear Features (NIFTP) with Bone Metastasisبیست و سومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانسخنرانی1398بله
2983049prostate from metastasis of finding positive false A: Meningioma scan CT/PET PSMA-Ga68 a using aکنگره سالیانه سرطانهای دستگاه ادراریتهرانپوستر1398خير
3983019رادیوسینوکتومی در درمان سینویت مزمن. مروری بر مقالاتبیست و سومین همایش سالیانه پزشکی هسته ایتهرانسخنرانی1398خير
4983008مقایسه زمان رسیدن به پاسخ درمانی کامل در بیماران مبتلا به کانسر فامیلیال و اسپورادیک. گزارش نهاییبیست و سومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانپوستر1398خير
5983007بررسی تاثیر درمان با دوزهای متفاوت ید رادیواکتیو در بیماران مبتلا به گریوز.بیست و سومین همایش سالیانه پزشکی هسته ایتهرانپوستر1398خير
6982941Breast Metastasis from the Pancreatic Neuroendicrine Tumor Origin Detected in Tc99m-HYNIC-octerote Scan23rd Iranian Nuclear Medicine Annual Congressتهرانپوستر1398خير
7982940Meningioma: A false positive finding of metastasis from prostateadenocarcinoma using a Ga68-PSMA PET/CT scan23rdIranian Nuclear Medicine Annual Congressتهرانپوستر1398خير
8981900آیا کمپرشن متناوب پنوماتیک سبب افزایش برداشت استخوانی 99mTc-MDP میشود؟9th Sacia Oceania Congress of Nuclear Medicine and BiologyJejuسخنرانی1394خير
9981119Estimation of Patient-Specific Internal Organs Absorbed Dose for 99mTc-Hynic-Tyr3-Octreotide Imaging: a 3D Monte Carlo Method21th Razavi Annual and 6th International Nuclear Medicine and Molecular Imaging Congressمشهدسخنرانی1396خير
10973836بررسی دقت تشخیصی گره لنفاوی پیشاهنگ در کانسر سلول اسکواموس مری با استفاده از تزریق رادیودارو در حین عمل جراحیچهارمین جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشهدسخنرانی1391خير
11973685مقایسه پاسخ درمانی در بیماران مبتلا به کانسر تمایز یافته تیرویید فامیلیال و اسپورادیک. گزارش اولیهبیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایرانیزدسخنرانی1397خير
12973658بررسی ارتباط یددرمانی در خانم های مبتلا به کانسر تیروئید با عوارض بارداری و مقایسه با خواهران سالم آن هابیست و دومین کنگره سالسانه پزشکی هسته ای ایرانیزدسخنرانی1397خير
13971960Formulation and characterization of PEG-Nano liposoms labeled with 99mtc-HMPAo, for scintigraphic imaging of blood pool in animal modeپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392خير
14970879Prognostic value of the first thyroglobulin in low and intermediate risk patients with differentiated thyroid cancer(12th World Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB 2018ملبورنپوستر1397بله
15953199Comparison of effect of radioiodine therapy with two different doses on Graves’ ophtalmopathy”The 11th International Congress of Endocrine Disorders.تهرانپوستر1395خير
16952828Optimized Radio –iodine therapy of hyperthyroidism2016 Asian Nuclear Medicine Academic Forumشانگهایسخنرانی1395بله
17952827AOJNMB; Asia Oceania journal of Nuclear Medicine & Biology2016 Asian Nuclear Medicine Academic Forumشانگهایسخنرانی1395بله
18952823Nuclear medicine applications and radionuclide therapy1st Emirates International Symposum in Theranostics & Radionuclide Therapyدبیسخنرانی1395بله
19943400Changes in Left Ventricular Ejection Fraction After CABG Surgery Can be Predicted by Myocardial Perfusion SPECTEuropean Journal of Nuclear Medicine and Molecular ImagingCopenhagenسخنرانی1386بله
20941635Association between the dietary items and differentiated thyroid cancer11th Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and BiologyJejuپوستر1394بله
21941634Current activities and pans of aojnmb11th Asia Oceania Congress of Nuclear Medicine and BiologyJejuسخنرانی1394بله
22941521Is thyroid change post iodine therapy an appropriate predictor of treatment response in hyperthyroid patients?(apreliminary report)11th asia oceania congress of nuclear medicine and biologyjejuپوستر1394خير
23941351Diffuse skeletal metastasis and low Thyroglobulin level in asymptomatic patient with papillary thyroid carcinoma18th Iranian Congress of Nuclear Medicine 2014تهرانپوستر1393بله
24941350Thyroid volume changes on ultrasonography as a predictor of radioiodine therapy outcome in hyperthyroidism18th Iranian Congress of Nuclear Medicine 2014تهرانسخنرانی1393بله
25941336Journals Published by Mashhad University of Medical Sciences: Contribution Different CountriesJournals Published by Mashhad University of Medical Sciences: Contribution Different Countriesشیرازپوستر1393بله
26941290Few points on Medical ethics19th Iranian congress of Nuclear Mediicne.16-18Sep2015همدانسخنرانی1394بله
27941289Follow up of patients with follicular differentiated thyroid carcinoma19th Iranian congress of Nuclear Mediicneهمدانسخنرانی1394بله
28941288Prognostic value of myocardial perfusion SPECT7th Razavi International CardioVascular Congressمشهدسخنرانی1394بله
29941287Shifting paradigm from diagnosis to prognosis7th Razavi International CardioVascular Congressمشهدسخنرانی1394بله
30941283Carum carvi ingestion may increase TSH level in patients with thyroid cancer10th International conference on Radiooharmaceutical therapyInnsbruckپوستر1394بله
31941281Radioiodine therapy of hyoerthyroidism10th International conference on Radiooharmaceutical therapyInnsbruckسخنرانی1394بله
32933325Radio-iodine therapy of hyperthyroidism• 11th Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biologyمکزیکوسیتیسخنرانی1393بله
33931682Tc-99m Labeled HMPAO white Blood Cell Scintigraphy in a patient with Hip Prosthesisدومین همایش کشوری پژوهش و کاربرد سلولهای بنیادیمشهدپوستر1393خير
34930169اسکن قلب در پروگنوز بیماریهای قلبیاولین کنگره بین المللی تصویر برداری غیر تهاجمی قلب و عروقمشهدسخنرانی1392خير
35930159Value of Thyroglobulin Measurement in the Treatment and Follow‑Up of Patients with Follicular Differentiated Thyroid Cancer8Th International Conference on Radiopharmaceutical Therapyمانیلپوستر1392بله
36930105Efficacy of radiosynovectomy in the treatment of chronic knee synovitis: systematic review and meta-analysisEANM'13 - Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine.Lyonپوستر1392بله
3792966ترجمه ندارد10 th Asia -Oceania Nuclear Medicine and Biology Congressتهرانسخنرانی1391خير
38922194ترجمه نداردSGH Nuclear Medicine Update2012(WARMTH)سنگاپورپوستر1390خير
39922192ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدسخنرانی1389خير
40922114ترجمه ندارد10th Congress of WFNMBکپ تاونسخنرانی1389بله
41922110ترجمه ندارد24th Annual congress of the Europian Association of Nuclear Medicine –EANM'11بیرمنگامسخنرانی1390بله
42922109ترجمه ندارد24th Annual congress of the Europian Association of Nuclear Medicine –EANM'11بیرمنگامسخنرانی1390بله
43922105ترجمه ندارد4th International conference on Radiopharmaceutical therapyهو چی مین سیتی - ویتنامسخنرانی1390بله
44922101ترجمه ندارد----10th Asia and Oceania Thyroid Association Congressبالی - اندونزیسخنرانی1390خير
45922100ترجمه ندارد10th Asia and Oceania Thyroid Association Congressبالی - اندونزیسخنرانی1390بله
46922098ترجمه ندارد---The 11 th Annual General Meeting of ARCCNM(24-25Oct)&51st Annual Autumn Meeting of Korean Society of Nuclear Medicineسئولسخنرانی1391بله
47922097ترجمه ندارد7th international conference on radiopharmaceutical therapyلوی-فنلاندسخنرانی1391بله
48922025ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدپوستر1389بله
49922023ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدسخنرانی1389بله
50922022ترجمه نداردچهاردهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایمشهدسخنرانی1389بله
51922021نرجمه نداردسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین همایش سالانه پزشکی هسته ای ایرانتهرانپوستر1390بله
52922018ترجمه ندارددهمین کنگره آسیا اقیانوسیه پزشکی هسته ای و بیولوژیتهرانسخنرانی1391بله
53922016ترجمه نداردپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392بله
54922013ترجمه نداردپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392بله
55921960فاکتورهای موثر در عدم موفقیت بیوپسی گره لنفی در بیماران مبتلا به سرطان پستان اولیهسومین کنگره سرطان پستانتهرانسخنرانی1389خير
56921888ترجمه نداردپنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین همایش سالیانه پزشکی هسته ایشیرازسخنرانی1392خير
57921886ترجمه نداردEANM2011بیرمنگامپوستر1390خير
58921246ترجمه ندارد10th Congress of WFNMBcape townسخنرانی1389خير
59921062*ترجمه ندارد14th Iranian  Annual  and   International  Congress  of  Nuclear  Medici neمشهدپوستر1390خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه