زهرا  رضائی یزدی
خلاصه عملکرد زهرا  رضائی یزدی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

زهرا رضائی یزدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): زهرا رضائی یزدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : روماتولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : rezaieyazdiz@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1370دانشگاه علوم پزشکی مشهد
داخلیپزشک متخصص1374دانشگاه علوم پزشکی مشهد
روماتولوژیفوق تخصص1376دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
استادیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد1374/07/121385/11/05
دانشیاردانشگاه علوم پزشکی مشهد1385/11/051392/11/05
عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجوییدانشگاه علوم پزشکی مشهد1387/01/01
عضو کمیته کارشناسی تحقیقات بالینیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1387/11/01
رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای روماتیسمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1388/04/24
دبیر علمی پنجمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی و اولین کنگره بین ا لمللی روماتولوژی ایران با حکم ریاست جمهوریدانشگاه علوم پزشکی مشهد1389/02/071390/09/04
عضو شورای عالی مرکز تحقیقات جراحی ارتوپدیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1389/08/05

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941468بررسی تاثیر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس دلبروکی و بیفیدوباکتریوم بر سلولهای Th17 و ملکولهای مربوطه در PBMC های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکمجریپایان یافتهخير
2940868مقایسه perfusion SPECT scan Brain در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با اختلال عملکرد شناختی و مبتلایان به لوپوس اریتماتوی سیستمیک بدون درگیری عصبی-روانیمجریپایان یافتهبلي
3931130بررسی و مقایسه ی اختلالات خواب در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک تازه تشخیص داده شده با گروه شاهدمجریپایان یافتهبلي
4930543بررسی اثر کورکومین خوراکی درفعالیت بیماری مبتلایان به آرتریت روماتوئید (کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور )مجریپایان یافتهبلي
5911082بررسی تاثیر تزریق وریدی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان در بهبود شاخص های بیماری لوپوس در موش های BALB/c مدل لوپوس القایی توسط ماده ی پریستانمجریدر دست اجراخير
6911079ارزیابی سطح پلاسمایی sHLA-G و IL-10 در بیماران مبتلا به لوپوس و آرتریت روماتوئیدمجریپایان یافتهخير
7910976تاثیر افتراقی پروبیوتیک ها برپروفایل سیتوکاینی سلولهای دندریتیک در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک،روماتوئیدآرتریت و افراد طبیعیمجریپایان یافتهخير
8910420بررسی سطح سرمی LL37 و Anti-LL37 در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک و ارتباط آن با بالانس پراکسیدانت-آنتی اکسیدانتمجریپایان یافتهبلي
9900899بررسی ازتباط شاخص های عملکرد بطن راست با سطح فشار شریان ریوی در مبتلایان به اسکلروز سیستمیک و تعیین بهترین شاخص بیشگویی کننده مجریپایان یافتهبلي
10900631مقایسه سطح سرمی رزیستین در بیماران مبتلا به لوپوس و شاهد و بررسی ارتباط آن با فعالیت بیماری لوپوسمجریپایان یافتهبلي
11900527بررسی اثرات درمانی و عوارض داروی لفلونوماید در آرتریت ایدیوپاتیک جوانان مقاوم به درمان با متوتروکساتمجریپایان یافتهبلي
12900472بررسی ارتباط مقاومت به انسولین با ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی در بیماران مبتلا به لوپوسمجریپایان یافتهبلي
13900312بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم پروموتر ژن IL-18 با ابتلا به بیماری لوپوس اریتماتو سیستمیکمجریپایان یافتهبلي
1489741بررسی ارتباط بین تنوع آلل های HLA-DRB1 کلاس 2 با ابتلا به بیماری آرتریت ایدیوپاتیک جوانانمجریپایان یافتهبلي
15891002بررسی پیامد حاملگی برنامه ریزی شده در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیکمجریپایان یافتهبلي
1689097ارتباط سطح سرمی آنکسین V با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در لوپوس اریتماتو سیستمیکمجریپایان یافتهبلي
1788667ارتباط لپتین ورسستین با آترواسکلروز دربیماران لوپوسمجریپایان یافتهبلي
1887601بررسی ارتباط بین سطح سرمی اینترلوکین 18 و آترواسکلروز دربیماران مبتلابه لوپوس اریتماتوس سیستمیک مجریپایان یافتهبلي
1987549بررسی اثر درمانی و عوارض ریتوکسیماب (مبترا) در بیماران مبتلا به روماتوئید آرتریت مقاوم به دیمارد (DMARD)مجریپایان یافتهبلي
2087229بررسی ارتباط بین سطح سرمی high sensitive CRP(hs-CRP) با میزان فعالیت بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیکمجریپایان یافتهخير
2186446مقایسه فراوانی سیگنالهای میکروامبولی لوپوس اریتماتوز سیستمیک باو بدون تظاهرات عصبیمجریپایان یافتهخير
2286249بررسی ارتباط بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک با ریسک فاکتورهای قلبی و عروقیمجریپایان یافتهبلي
2386029بررسی اثر داروی 1-دی آمینو-8- آرژنین وازوپرسین در افزایش سطح انعقادی بیماران مبتلا به کمبود فاکتورهای پنج و هشت انعقادیمجریپایان یافتهخير
2485368بررسی رابطه پلی مورفیسمBSMI ژن رسپتور ویتامین D با ابتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت بیماریمجریپایان یافتهخير
2583204بررسی علل ایسکمی اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا(ع) و بخش روماتولوژی بیمارستان قائم(عج)مجریپایان یافتهخير
2683186بررسی وضعیت شاخص های دانسیتو متری و بیوشیمیایی در افراد هموفیل AوBمجریپایان یافتهخير
2783105ارزیابی اثر وارفارین بر دانسیته استخوانی در بیماران مصرف کننده وارفارین در بیمارستان قائم(عج) طی سال های 83-1382مجریپایان یافتهخير
2883042اثر پیکنوژنول بر سمپتموهای بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان قائم ( عج )مجریپایان یافتهخير
2983025بررسی شواهد سونوگرافیک آرترواسکروزساب کلینیکال در بیماران روماتوئید آرتریتمجریپایان یافتهخير
3082312بررسی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتومجریپایان یافتهخير
3182241بررسی ژنوتیپ ژن IL-1B در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید به روشس PCR-RFLPمجریپایان یافتهخير
3282097بررسی سطح لیپوپروتئین a در بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت بیماریمجریپایان یافتهخير
3382020جمع آوری اطلاعات پایه برای تدوین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1382مجریپایان یافتهخير
3479045بررسی تاثیر اینترفون آلفا در درمان بیماری بهجتمجریپایان یافتهخير
35971937بررسی نتایج عمل جراحی کوردکمپرشن به روشmultiple drilling با یا بدون استفاده ازآلوگرفت فیبولا در درمان (Avascular Hip Necrosis(AVN غیر تروماتیکهمکاردر دست اجرابلي
36971799بررسی انواع علایم بالینی و یافته های سرولوژیکی بیماران با سندرم آنتی فسفولیپید در مراجعین به بیمارستان قائم (عج) و کلینیک های روماتولوژی اموزشی مشهد از سال 1388 تا 1397همکاردر دست اجرابلي
37971795بررسی همراهی کانسر و بیماری های روماتیسمی در ده سال گدشته در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد و کلینیک های سرپایی روماتولوژی)از سال 1387 تا 1397)همکاردر دست اجرابلي
38971546بررسی تغییر سطح سرمیsurvivin در بیماران مبتلا به earlyآرتریت روماتوییدتحت درمان داروهای conventional DMARD و ارتباط ان با فعالیت بیماریهمکاردر دست اجرابلي
39961829مقایسه بیان ژن رسپتور آلفا گلوکوکورتیکوئید در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک تازه تشخیص داده شده وافراد شاهد سالمهمکاردر دست اجرابلي
40961740بررسی سرولوژیکی توکسوکاریازیس در افراد مبتلاء به آرتریت روماتوئید ( Rheumatoid arthritis) در مراجعین به مراکز آموزشی درمانی/بیمارستان های مشهد در سال 1397همکاردر دست اجراخير
41961668تاثیر ویتامین c در کاهش میزان درد بیماران با استئوآرتریت دستهمکاردر دست اجراخير
42961667بررسی اثرات داروهای مهار کننده TNF آلفا بر هورمون های جنسی در مردان مبتلا به بیماری های سرونگاتیواسپوندیلوارتروپاتیهمکاردر دست اجراخير
43960954بررسی تاثیر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس رامنوزوس و لاکتوباسیلوس دلبروکی بر میزان بیان میکرو RNA های miR-9 و miR-106 و ارتباط آن با سلولهای Treg و میزان آپوپتوزیس در PBMC های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکهمکاردر دست اجراخير
44960911مرور سیستماتیک و متاآنالیز بررسی بروز سرطان سینه در بیماران مبتلا به لوپوس سیستمیکهمکارپایان یافتهخير
45951602اندازه گیری سطح سرمی soluble LAG-3 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در مقایسه با افراد سالم و ارتباط آن با شدت بیماریهمکارپایان یافتهبلي
46951533بررسی مروری مقالات تجویز داروهای سرکوبگر ایمنی در بیماران هموفیل آ و ب دارای مهار کننده تحت درمان با پروتوکل هایی ITI با هدف بررسی پیش بینی تراکم استخوانهمکارپایان یافتهخير
47951444بررسی تاثیر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس دلبروکی و لاکتوباسیلوس رامنوزوس بر سلول های T تنظیمی , و ملکولهای مربوطه در PBMCs بیماران SLE در مقایسه باگروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
48951036بررسی تاثیر افتراقی سرم بیماران SLE حاوی آنتی بادی های ضد DNA و ضد RNA بر بیان ژن های TLR2, TLR3, TLR4, TLR7, TLR9 در PBMC های افراد طبیعیهمکارپایان یافتهخير
49951035بررسی تاثیر افتراقی سرم بیماران SLE حاوی آنتی بادی های ضد DNA و ضد RNA بر بیان ژن های سلول های Treg در PBMC های افراد طبیعی.همکارپایان یافتهخير
50950837بررسی و مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با افراد سالم جامعههمکاردر دست اجرابلي
51941508بررسی ANAو ANA پروفایل و ارتباط آن با بروز بیماری های خودایمن در یک مطالعه کوهورت شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
52940309بررسی تاثیر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس رامنوزوس و لاکتوباسیلوس پاراکازئی بر میزان بیان میکرو RNA های miR146a و miR125a وmiR155 و miR181a و miR31در PBMC های بیماران لوپوس اریتماتوز سیستمیکهمکارپایان یافتهخير
53931755بررسی اثر داروی Raloxifene برفعالیت بیماری آرتریت روماتوئید در بیماران سنین منوپوز و میزان جلوگیری از استئوپروز (کاهش دانسیته استخوانی) ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید در این بیمارانهمکاردر دست اجرابلي
54930895بررسی تاثیر پروبیوتیک ها بر تغییر فنوتایپ لنفوسیتهای T از طریق ایجاد DC های تولرژنیک در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیکهمکارپایان یافتهبلي
55930490بررسی میزان فراوانی گروه های مختلف خونی در بین بیماران با لوپوس و روماتویید آرتریتهمکارپایان یافتهبلي
56930210بررسی فراوانی مصرف اوپیوم واوپیوئیدهای شایع جهت کنترل درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و آرتریت های سرونگاتیو(اسپوندیلیت آنکیلوزان ،آرتریت راکتیو، آرتریت پسوریازیس)همکارپایان یافتهبلي
57922799ارزیابی میزان همبستگی پروتئین ماتریکس اولیگومریک غضروفی سرم (COMP )با شدت تخریب غضروفی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با آنتی بادی سرمی ضد ببتید حلقوی سیترولینه (Anti-ccp ( در یک مطالعه مقطعیهمکارپایان یافتهبلي
58910274بررسی ارتباط سطح هپسیدین سرم با فعالیت بیماری در افراد مبتلا به آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهخير
59900961نقش پلی مورفیسم ژن PTPN22(T/C 1858 (در لوپوس اریتماتوی سیستمیک و مقایسه آن با کنترل سالمهمکاردر دست اجراخير
60900486بررسی ارتباط آنتی آلفا-اکتینین آنتی بادی با نفریت لوپوسیهمکارپایان یافتهبلي
61900386بررسی سطح آدیپونکتین در سرم و مایع مفصل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با بیماران استئوآرتریتهمکارپایان یافتهبلي
62900313بررسی اثر تحریکی - التهابی کپسیسین بر پوست بیماران مبتلا به لوپوس و مقایسه آن با گروه شاهد سالم و بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهبلي
6389936بررسی ارتباط عفونت HTLV1 و بیماری بهجتهمکارپایان یافتهبلي
6489832بررسی اثر درمانی و عوارض داروی اینفلیکسیماب(Infliximab) بر آرتریت روماتوئید مقاوم به درمان با داروهای به خاموشی برنده بیماری DMARD))همکارپایان یافتهبلي
6589738بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس سیستمیک در مقایسه با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
6689676بررسی تراکم معدنی استخوان در خانمهای یائسه طی دوره 5 سال اول بعد یائسگی مراجعه کننده به مرکز آموزشی- پژوهشی- درمانی بیمارستان امام رضا(ع) در سالهای1391-1389همکارپایان یافتهبلي
6789630مقایسه میزان آلودگی به ویروس HTLV1 در مبتلایان به سارکوئیدوز و آرتریت سارکوئیدی در مقایسه با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
6889592بررسی ارتباط سطح سرمی هورمون ملاتونین وTNFα با فعالیت بیماری آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهبلي
6989490بررسی ارتباط بیماری سارکوئیدوز با HLA-DRB1 در بیماران شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهخير
7089355ارزیابی سطح سرمی عناصر کمیاب (مس– روی و سلنیوم) در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و ارتباط آن با میزان فعالیت بیماری آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهبلي
7189292ارزیابی ارتباط سطح سرمی عناصر کمیاب مس، روی و سلنیوم در بیماران مبتلا به لوپوس سیستمیک اریتماتوس با میزان فعالیت بیماری لوپوسهمکارپایان یافتهبلي
7289153بررسی اثر تحریکی- التهابی پوست بیماران به مبتلا آرتریت روماتویید در مراحل مختلف فعالیت بیماری در تماس با کپسیسین و مقایسه با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
7388628بررسی ارتباط سطح سرمی Pro Brain Natriuretic Peptid (Pro-BNP) با میزان فشار شریان ریوی در بیماران اسکلرودرمی محدودهمکارپایان یافتهبلي
7487835بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین(OH)D 25 با فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید در خراسان رضویهمکارپایان یافتهبلي
7587722بررسی ادراری لیپوکالین IIدر بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت نفریت لوپوسیهمکارپایان یافتهبلي
7687609بررسی ارتباط سطح سرمی 25 هیدروکسی کله کلسیفرول ویتامین(OH)D 25 با فعالیت بیماری لوپوسهمکارپایان یافتهبلي
7787582بررسی ارتباط بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک با آلودگی به ویروس انسانی لنفوسیتTتیپ1 (HTLV1) در خراسانهمکارپایان یافتهبلي
7885077بررسی ارتباط سطح سرمی sFas و میزان فعالیت بیماری لوپوس اریتماتوزهمکارپایان یافتهخير
7983091بررسی نقش اینترلوکینها در عفونت بروسلوز و آرتریت و کمردرد بروسلاییهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982244HTLV-1 seroprevalance in sarcoidosis. A clinical and laboratory study in northeast of IranISIInternational journal of rheumatic diseases1397دوم
2981396international multicenter randomized, placbo- controlled phase III clinical trial of β-D-mannuronic acid inrheumatoid arthritis patientsISIInflammopharmacology1398اول
3980421Preoperative Evaluation and Management of Patients Receiving Biologic Therapies (A Systematic Review)PMCArchives of Bone and Joint Surgery1398اول
4973631Selenium and Autoimmune Diseases : A Review ArticleMedlineCurrent rheumatology reviews1398دوم
5973483The importance of synovial adiponectin values in patients with rheumatoid arthritis in comparison with osteoarthritisSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1397چهارم
6973361Serum hepcidin level and rheumatoid arthritis disease activityPMCEuropean Journal of Rheumatology1398دوم
7972244Generation of tolerogenic dendritic cells using Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii as tolerogenic probioticsISIjournal of cellular biochemistry1397سوم
8971866Protective role of HLA-DRB1* 11 against juvenile idiopathic arthritis living in North Eastern IranISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1397اول
9971515Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii ameliorate the expression of miR-155 and miR-181a in SLE patientsISIJournal of Functional Foods1397چهارم
10971376H Syndrome Masquerade as Rheumatologic DiseaseISIInternational Journal of Pediatrics1397دوم
11971244Human leukocyte antigen-DRB1 alleles in patients with sarcoidosis from Northeast IranSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1397پنجم به بعد
12970142No association between the risk of breast cancer and systemic lupus erythematosus: evidence from a meta-analysis.ISIClinical rheumatology1397اول
13970111Vitamin E and autoimmune diseases: a narrative reviewindex copernicusreviews in clinical medicine1397اول
14970110Brain Single Photon Emission Computed Tomography Scan (SPECT) and Functional MRI in Systemic Lupus Erythematosus Patients with Cognitive Dysfunction: A Systematic ReviewPMCAsia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology1397دوم
15963990Relationship between cartilage oligomeric matrix protein (COMP) and rheumatoid arthritis severityPMCElectronic Physician1396پنجم
16963469The correlation between serum level of pro b-type natriuretic peptide and severity of mitral valve stenosis as well as other related cardiac hemodynamic parametersISIGAZZETTA MEDICA ITALIANA ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE1396دوم
17963290Bone Density Status in Bleeding Disorders: Where Are We and What Needs to Be Done?PMCJournal of bone metabolism1396دوم
18962724Vitamin D3 Alters the Expression of Toll-like Receptors in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients With Systemic Lupus ErythematosusISI...journal of cellular biochemistry1396چهارم
19961680A phase III, randomized, two-armed, double-blind, parallel, active controlled, and non-inferiority clinical trial to compare efficacy and safety of biosimilar adalimumab (CinnoRA (R)) to the reference product (Humira (R)) in patients with active rheumatoid arthritisISIArthritis Research and Therapy1396پنجم به بعد
20961345Cathelicidin (LL-37) and its correlation with pro-oxidant, antioxidant balance and disease activity in systemic lupus erythematosus: a cross-sectional human studyISILUPUS1396مسئول
21961231Echocardiographic Test and the Early Detection of Systolic Failure in Systemic Sclerosis Patients: Strain and Strain Rate EchocardiographyEmbaserazavi international journal of medicine1395اول
22954335Resistin In Systemic Lupus Erythematosus: Correlation with Disease Activity and Inflammatory MarkersscopusShiraz E Medical Journal1395اول
23952560Serum alpha–actinin antibody status in systemic lupus erythematosus and its potential in the diagnosis of lupus nephritisPMCcaspian journal of internal medicine1395دوم
24951775Metabolic syndrome in lupus patients in northeast of Iran, and their lifestyle habitsPMCcaspian journal of internal medicine1395پنجم
25951170Adipokines: Resistin and Systemic Rheumatic DiseasesChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394مسئول
26941298Renal Amyloidosis Due to Juvenile Rheumatoid Arthritis Occurring in Early ChildhoodSID/Iranmedex/MagiranJ Ped. Nephrology1394پنجم به بعد
27940754Clinical and epidemiological manifestation of 100 patients with sarcoidosis and sarcoid arthritisSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394پنجم به بعد
28940720Hypercalcemia and Lytic Bone Lesions Masquerading Inflammatory Arthritis Treated as Rheumatoid Arthritis.ISIArchives of Iranian medicine1394مسئول
29935272Evaluation of the incidence of discoid lupus erythematosus in patients with systemic lupus erythematosus and its relationship to disease activity.ISIJournal of cutaneous medicine and surgery1393پنجم
30935094Immunoglobulin G4-Related Disease in the Head and Neck: Two Case Reports and Literature ReviewISIArch Rheumatol1394مسئول
31933416Efficacy of long-term maintenance therapy with mycophenolate mofetil in lupus nephritis.PMCSpringerplus1393مسئول
32932615Juvenile Dermatomyositis, Clinical manifestations and outcome in an Iranian cohortعلمی پژوهشی ایندکس نشدهEgyptian Pediatric Association Gazette1393دوم
3393122125(OH) vitamin D serum values and rheumatoid arthritis disease activity (DAS28ESR)PMCCaspian journal of internal medicine1393سوم
34931220Prevalence and clinical picture of musculoskeletal sarcoidosisISIIranian Red Crescent Medical Journal1393مسئول
35924932Bone Densitometry in Patients with Osteomalacia: is it valuable?PMCClin Casese Minner Bone Meta1392پنجم
36924480Acquired von Willebrand Syndrome in a Male with Systemic Lupus Erythematosus Presented with Mucocutaneous Bleeding and Treated with rFVIIascopusInternational Journal of Clinical Medicine1392سوم
37923057Association of Urinary Lipocalin-2 with Lupus NephritisISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392پنجم به بعد
38921620Vitamin D Receptor (VDR) Gene BsmI Polymorphisms in Lupus Nephritisscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1389مسئول
39921543Is there any Association Between Human Lymphotropic Virus Type I (HTLV-I) Infection and Systemic Lupus Erythematosus?ISIIran J Basic Med Sci1391پنجم به بعد
40921538Stronger Correlation between Interleukin 18 (IL-18) and Soluble Fas (sFas) in Lupus Nephritis Compared with Mild LupusPMCISRN Rheumatology1391سوم
4192088Association of Single Nucleotide Polymorphisms in the Human Tumor Necrosis Factor- and interleukin 1- Genes in Patients With Pre-eclampsiaISIIran J Allergy Asthma Immunol1391سوم
4291132Association between metabolic syndrome, BMI, and serum vitamin D concentrations in rheumatoid arthritisISIClinical rheumatology1391چهارم
4390877Correlation between serum concentrations of soluble Fas (CD95/Apo-1) and IL-18 in patients with systemic lupus erythematosusISIRheumatology international1390مسئول
4490785Systemic Lupus Erythematosus and Homocysteine: Is there any relationship?ISIHealthmed1390سوم
4590463Is there any correlation between high sensitive CRP and disease activity in systemic lupus erythematosus?ISILupus1390اول
4690362Acquired haemophilia A in a woman with autoimmune hepatitis and systemic lupus erythematosus: review of literatureISIBlood coagulation & fibrinolysis1390اول
4790306Homocysteine and high sensitivity C –reactive protein in patients with systemic lupus erythematosus, and their relation with diseases activity and cardiovascular risk factorsindex copernicusJournal of Gorgan University of Medical Sciences1390سوم
4890182Investigation of the association between metabolic syndrome and disease activity in rheumatoid arthritisISITheScientificWorldJournal1390چهارم
4989626Correlation between histological findings, activity & choronicity indices and laboratory data in patients with lupus nephritis index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1389اول
5089287Lack of association of vitamin D receptor gene BsmI polymorphisms in patients with systemic lupus erythematosusISIRheumatol Int1389مسئول
5189286Calcitonin Gene-Related Peptide Effects on Phenotype and IL-12 Production of Monocyte-Derived Dendritic Cells in Rheumatoid Arthritis PatientsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1389سوم
5289172microembolic signals in patients with systemic lupus erythematosusISICan J Neurol Sci1389پنجم به بعد
5389169Bleeding disorders and reduced bone densityISIRheumatoogyl international1389دوم
5489094Oral intake of purple passion fruit peel extract reduces pain and stiffness and improves physical function in adult patients with knee osteoarthritisISINutr Res1389دوم
5588760Cerebritis and neutropenia in a child with ana negative lupusscopusIranian Journal of Child Neurology 1388دوم
5688704Correlation between Serum Levels of Soluble Fas (CD95/Apo-1) with Disease Activity in Systemic Lupus Erythematosus Patients in Khorasan, IranISIArchives of Iranian Medicine1388سوم
5788555vitamin D receptor gene BSMI polymorphisms in systemic lupus erythematosus and healthy subjectsindex copernicusJQUMS1388دوم
5888509مقایسه پلی مورفیسم BSMI ژن گیرنده ویتامین D در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوزسیستمیک با افراد سالمindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین1388دوم
5988490Correlation between Serum Levels of Soluble Fas (CD95/Apo-1) and Active Major Organ Damages in Systemic Lupus Erythematosus PatientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی اصفهان1388سوم
6088064Reduced bone density in patients on long-term warfarinISIINTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES 1388اول و مسئول
6188044Reduced bone density in individuals with severe hemophilia B ISIInternational journal of rheumatic disease1388دوم
6288018Successful Use of Factor VIII Concentrate and Fresh Frozen Plasma for Four Dental Extractions in an Individual with Combined Factor V and VIII DeficiencyISITRANSFUSION MEDICINE AND HEMOTHERAPY 1388دوم
6387243Association of HLA-DQB1 allelic sequence variation with susceptibility to systemic lupus erythematosus ISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1387اول و مسئول
6487229Association of IL-1 beta gene polymorphism with susceptibility to systemic lupus erythematosusscopusInternational Journal of Rheumatic Disease1387مسئول
6587005 Are individuals with severe haemophilia A prone to reduced bone density? ISIRHEUMATOLOGY INTERNATIONAL1387دوم
6686615Reduced bone density in individuals with combined factor V and VII deficiencyscopusاHemophilia1386مسئول
6786561Tumour necrosis factor a-308 promoter polymorphism in patients with rheumatoid arthritisISIRheumatology International 1386اول و مسئول
6886545Pycnogenol supplementation reduces pain and stiffness and improves physical function in adults with knee osteoarthritisISINUTRITION RESEARCH1386چهارم
6986267تظاهرات عصبی و روانشناختی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتو سیستمیک(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم
7086183مقایسه میزان لیپوپروتئین (a) در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با افراد سالمindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین1386دوم
7186173بررسی تنوع بیماریهای روماتیسمی در بیماران مراجعه کننده به واحد بیماریهای روماتیسمی بیمارستان قائم (عج) مشهدindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان1386مسئول
7286044Sydenham's choreascopusIranian journal of Medical sciences1387اول و مسئول
7386041The role of HLA-DQB1 alleles in susceptibility to rheumatoid arthritisscopusAPLAR journal of rheumatology1386مسئول
7485238Combined factor V and VIII deficiency: A new family and their haemorrhagic manifestationsscopusHaemophilia1385مسئول
7585205Correlation between serum prolactin levels and lupus activityISIRheumatology International1385اول
7685173 Pattern of factor VIII inhibitors in patients with hemophilia A in the north east of IranISIHematology1385پنجم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1982463Evaluation of Mean Platelet Volume in patients with Rheumatoid Arthritis and its association with severity of the disease13th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانپوستر1398خير
2973549بررسی سطح سرمی soluble LAG-3 در بیماران آرتریت روماتوئیددوازدهمین کنگره روماتولوژی ایرانکیشپوستر1397خير
3972641Effect of Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus delbrueckii on the expression levels of miR-181a and miR-155 in the PBMCs of systemic lupus erythematosus patients14th International Congress of Immunology and Allergy (ICIA2018) in Tehran, from April 26-28, 2018تهرانسخنرانی1397خير
4963465A Meta-Analysis of Breast Cancer risk in patients with Systemic lupus erythematosus3rd International Nastaran Cancer Symposium 2017مشهدپوستر1396خير
5960219Association with Autoantibodies Profile in Systemic Lupus Erythematosus Patients3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395خير
6960218Determination of Vitamin D Effects on the Expression of miR125a and miR181a on PBMCs of patients with Systemic Lupus Erythematous3rd International Congress of Immunology, Ashma and Allergyمشهدپوستر1395خير
7960217Influence of Vitamin D3 on The Expression of TLR7 and TLR9 in Patients with Systemic lupus Erythematosus3rd International Congress of Immunology, Ashma and Allergyمشهدپوستر1395خير
8952094Role of MicroRNAs in Tuning Regulatory T Cells in Systemic Lupus Erythematosus3th International Congress of Immuonology, Asthma and Allergy The First Symposium of Food and Drug Allergyمشهدپوستر1395خير
9951700Correlation of TLRs with autoantibodies profile in systemic lupus erythematosus patientsInternational Congress of Immunology (ICI 2016)ملبورن- استرالیاپوستر1395خير
10951695Correlation of miR-146a and miR-155 with regulatory T cell in Systemic Lupus Erythematosus patientsInternational Congress of Immunology (ICI 2016)ملبورن- استرالیاپوستر1395خير
11941880Association between serum levels of 25(OH) VitD and systemic lupus erythematosus activityThe 5th Annual Congress of Iranian Rheumatology Association & the First International Rheumatology Congress of Iran 2011مشهدپوستر1390خير
12941745بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک 100بیمار مبتلا به سارکوئیدوز و آرتریت سارکوئیدیبیست و ششمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلیتهرانپوستر1394خير
13941268Prevalence of blood groups among patients with systemic lupus erythematous and rheumatoid arthritis9th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationاصفهانپوستر1394خير
14941266Serum Cartilage Oligomeric Matrix Protein is a Predictor Biomarker of Severity and Joint Damage in Rheumatoid Arthritis9th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationاصفهانسخنرانی1394خير
15941260The correlation of cathelicidin IL-37 with pro-oxidant Antioxidant Balance (PAB) in systemic Lupus erythematosus.9th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationاصفهانسخنرانی1394خير
16932738Disease activity, organ involvement, and autoimmune parameters in systemic lupus Erythematosus.The 12th International Congress of Immunology and Allergy of Iranتهرانپوستر1393خير
17932677Anemia in SLE8th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانسخنرانی1393بله
18932676Skin Reaction To Capsaicin In Rheumatoid Arthritis (RA) Patients Compared With Healthy Controls8th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانپوستر1393خير
19930908Disease activity, organ involvement, and autoimmune parameters in systemic lupus erythematosus12th International Congress of Immunology & Allergyتهرانسخنرانی1393خير
20921624بررسی ارتباط آنتی آلفا اکتینین آنتی بادی با نفریت لوپوسیششمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانتهرانپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه