عبدالکریم  حامدی

 فعالیت های پژوهشی

 

عبدالکریم حامدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): عبدالکریم حامدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : hamedia@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
عفونی اطفالپزشک فوق تخصص1376دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1950904بررسی تاثیر مصرف موضعی پماد روغن زیتون در ناحیه شکم در درمان یبوست کودکان 1 تا 4 ساله: یک کارآزمایی بالینی دوسویه ناآگاهمجریدر دست اجراخير
2950570بررسی علائم بالینی، آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیک آرتریت سپتیک در اطفال بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) : بررسی گذشته نگر پنج سالهمجریعقد قراردادبلي
3930153مقایسه اثر ضد تب استامینوفن با ایبو پروفن در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه اطفال طی دوره 6 ماهه سال 1393مجریعقد قراردادخير
4911120بررسی فراوانی آلودگی با ویروس HTLV-1درکودکان 6ماه تا 14 سال بستری در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع) مشهدمجریپایان یافتهخير
5900145بررسی ارزش تشخیصی پروکلسیتونین سرم در افتراق مننژیت ویرال از باکتریال در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اطفال مجریدر دست اجرابلي
688276بررسی عفونتهای بیمارستانی و نوع آنتی بیوتیک مصرفی در بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع)مجریپایان یافتهبلي
788138بررسی فراوانی آنتی بادی ویروسHTLV1 در مادران باردار و عفونت ویروسی در نوزادان آنانمجریپایان یافتهبلي
886611بررسی تاثیر پمفلتهای آموزشی داروهای رایج مصرفی هر بخش در تغییر صحت نسخه نوسی اینترنهای دانشکده پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
986441بررسی مقدار IL6 وhsCRP درسرم و مایع مغزی نخاعی کودکان مشکوک به مننژیت مراجعه کننده به اورژانس اطفالمجریپایان یافتهخير
1086408بررسی و تعیین فراوانی اسهال آدنوویروسی در کودکان زیر 6سال مراجعه کننده به اوژانس و کلینیک اطفال بیمارستان قائم (عج) مشهد مجریپایان یافتهخير
1184273بررسی و تعیین فراوانی اسهال روتاویروسی در کودکان زیر 6 سال مراجعه کننده به اورژانس و کلینیک اطفال بیمارستان قائم(عج) مشهدمجریپایان یافتهخير
1283221مقایسه کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در واژن مادران باردار دیابتیک با زنان باردار غیر دیابتیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت و بیمارستان حضرت زینب (س) در سال 84_83مجریپایان یافتهخير
1379300بررسی عوامل اسهال باکتریایی و آنتی بیوگرام برای تعیین حساسیت و مقاومت دارویی دو عامل مهم (شیگلا- ویبرون)مجریپایان یافتهخير
1479079بررسی کارآمدی درس اخلاق اسلامیمجریپایان یافتهخير
1579005بررسی آلودگی سالمونلا در دو نوع تخم مرغ محلی و ماشینی مجریپایان یافتهخير
16960038بررسی فراوانی کشتهای مثبت در بیمارستان دکتر شیخ سال 1395 تا 1396همکارعقد قراردادبلي
17922496بررسی فراوانی HIVدر زنان باردار معتاد به مواد مخدرهمکارعقد قراردادخير
18900817بررسی اثر بخشی و عوارض حاصل از واکسن آبله مرغان در کودکان مبتلا به ALLهمکارپایان یافتهبلي
1989749بررسی آگاهی و نگرش والدین در خصوص نحوه نگهداری اطفال در خودروهای شخصی در سال 1391همکارپایان یافتهبلي
2089307بررسی نگرش کادر بهداشت و درمان نسبت به استفاده از اثر پا (foot print) در شناسائی هویت نوزادان در سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
2186147ارزیابی بیماران مشکوک به نقایص ایمنی اولیه در مشهد و شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
2285434ارزیابی سطح آگاهی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) و امام رضا(ع) و دانشکده دندانپزشکی مشهد درباره سرطان دهان همکارپایان یافتهخير
2385012بررسی علت شناسی انسفالیت کودکان 2 ماه تا 15 سال در شمال شرق ایران(استانهای خراسان رضوی،شمالی و جنوبی) از تاریخ 84/10/1 لغایت 86/3/30همکارپایان یافتهخير
2484254محاسبه سود و هزینه واکسیناسیون آنفولانزا برای پیشگیری از بیماری های تب دار شبه آنفولانزا و عفونت های حاد تنفسی در شیرخواران 6-24 ماههمکارپایان یافتهخير
25960799بررسی فراوانی مننژیت و انواع آن (باکتریال و آسپتیک) در کودکان60-6 ماه با اولین حمله تشنج و و تبناظردر دست اجراخير
26951826بررسی سطح سرمی ویتامین سی در بیماران مبتلا به تب و تشنج در مقایسه با بیماران تب دار بدون تشنجناظرعقد قراردادبلي
27951590بررسی عوامل موثر بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان 6ماهه در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395ناظرعقد قراردادخير
28951502بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی و پیامد نروبروسلوز در کودکانناظرعقد قراردادبلي
29951402بررسی سیربالینی و و علایم آزمایشگاهی نوزادان دچار عفونت بیمارستانی براساس نوع میکروب: مطالعه همگروهیناظردر دست اجراخير
30941495بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه در بیمارستان امام رضا(ع) از سال1395-1389ناظرپایان یافتهبلي
31941440بررسی فراوانی علامت تنفسی ویزینگ در شیرخواران 4 تا 13 ماهه و مقایسه با فراوانی آن در سایر سنین در کودکان مراجعه کننده به کلینیک اسم والرژیناظردر دست اجرابلي
32941431بررسی اپیدمیولوژیک عفونت ها ی خونی ،ادراری،مایع مغزی نخائی و ریوی در کودکان بستری در بخش هماتولوژی- انکولوژی بیمارستان فوق تخصصی دکتر شیخ مشهد.ناظردر دست اجرابلي
33940889بررسی ارتباط پیش آگهی نوزادان اسفیکسی پری ناتال با میزان اینترلوکین 6سرم نوزادناظرپایان یافتهخير
34931303بررسی میزان بروز تشنج در مننژیت باکتریال حاد در شیرخواران و کودکان بستری شده در بخش اطفال بیمارستان امام رضا (ع)ناظرپایان یافتهبلي
35920945بررسی میزان مورتالیتی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه کوکان بر اساس دو سیستم استاندارد PIM و PRISM و مقایسه آنها با یکدیگرناظردر دست اجراخير
36900964بررسی تاثیر رعایت بهداشت دست بر اساس راهنمای سازمان جهانی بهداشت بر فراوانی عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار در بیمارستان امام رضا(ع ) مشهد:1391 – 1393ناظردر دست اجرابلي
37900403مقایسه سطح پروکلسیتونین سرم در کودکان 4 ماهه تا 16 ساله بستری با پنومونی لوبر و پنومونی غیرلوبردر بخش اطفالناظرپایان یافتهبلي
3889803 بررسی اپیدمیولوژی، الگوی بالینی و عوارض دراز مدت سینوویت توکسیک (گذرای) هیپ در کودکان مراجعه کننده با لنگش در بخش و درمانگاه عفونی کودکان بیمارستان امام رضا(ع) در سال های 1387- 1388ناظرپایان یافتهبلي
3989748بررسی موارد بلع جسم خارجی در کودکان مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستانهای قائم (عج) و دکتر شیخ مشهد بین سالهای 1379-1390ناظرپایان یافتهبلي
4089654بررسی تاثیر سولفات روی بر بهبود علائم بالینی پنومونی در کودکان 59 -2 ماههناظرپایان یافتهبلي
4187708بررسی معیارهای بروز عفونت های تهدیدکننده حیات در مبتلایان به عارضه تب و نوتروپنی مراجعه کننده به بخش هماتولوژی انکولوژی بیمارستان دکتر شیخ در فاصله اذر 87- آذر 88ناظرپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961197Use of Corticosteroid in Children with Unresponsiveness to Intravenous Immunoglobulin in Kawasaki DiseaseISIInternational Journal of Pediatrics1396اول
2953706A Cross Sectional Study on Pediatric Methadone Poisoning in Northeast of IranChemical AbstractAsia Pacific Journal of Medical Toxicology1395اول
3950078Haemophilus influenzae meningitis in infants and childrenChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
4943312Knowledge and attitudes of educated parents about carrying children in private carsindex copernicusمجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها1394سوم
5941138Evaluate the diagnostic value of procalcitonin to differentiate viral from bacterial meningitis in children admitted to the pediatric emergencySID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1394سوم
6933795Evaluation of group B Streptococci colonization rate in pregnant women and their newbornPMCActa Medica Iranica1391اول
7932079Moyamoya Disease Mimicking EncephalitisPMCIranian Journal of Medical Sciences1393سوم
8931688Congenital dislocation of the hip Newborns in the city of MashhadISIIranian journal of medical science1382سوم
9931687Cord HB in newborns in correlation with maternal HB in norths east of IranISIIranian journal of medical science1382اول
10931686Clinical course study post B.C.G VaccinationPMCThe internet journal of infectious disease1382
11931652EFFECTS OF CALCIUM SUPPLEMENTATION ON PREMENSTRUAL SYNDROMEindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی ایران1382دوم
12931649Study on maternal mortality rate Imam Reza Hospital In Mashhad ( 70)index copernicusمجله اسرار سبزوار1381دوم
13931617Incidence of adenovirus diarrhea in children under 6 years referred to the pediatric emergency and clinic of Ghaem Hospital Mashad Iran.SID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Pediatrics Society1389اول و مسئول
14931615Nosocomial infections and antibiotic administration in pediatric department,Imam Reza Hospital,MashhadISIInternational journal of pediatrics1393اول
15931614Evaluation of IL-6 and High Sensitive C Reactive Protein Value in CSF and Serum Children Suspected Meningitis Referred to Pediatric Emergency RoomISIIranian Red Crescent Medical Journal:1391اول
16931536Evaluation of multiple births in MashhadISIمجله بیماریهای کودکان ایران1381اول
17931526Investigation On The Effects Of Bromocriptine And Dexamethasone In Polycystic Ovarian Disease With Clomiphene Citrate Resistanceسایر سایت‏های تخصصیThe Internet Journal of Gynecology and Obstetrics1382دوم
18931525Intrauterine Insemination After Ovarian Stimulation As A Treatment For Subfertility Because Of Subnormal Semenسایر سایت‏های تخصصیThe Internet Journal of gynecology and obstetrics1382دوم
19931523Postmenopausal Tuberculosis Of The Cervix, Vagina And Vulvaسایر سایت‏های تخصصیThe Internet Journal of gynecology and obstetrics1382دوم
20931514Cord Hemoglobin in Newborns in Correlation with Maternal Hemoglobin in Northeastern IranISIIranian journal of Medical Sciences1382دوم
21930991Clinical Aspects of Patients with Febrile Convulsion: A survey in Mashhad(Emro (IMEMRPatient Saf Qual Improv1392دوم
2292269Incidence of rotavirus diarrhea in children under 6 years referred to the pediatric emergency and clinic of Ghaem Hospital Mashad IranPMCActa Medica Iranica1389دوم
2392173Evaluation of Health Care Workers' Views on the Footprint Identification Method in Newborns in Mashhad University of Medical Sciences in 2011scopusمجله زنان و مامایی و نازایی ایران1391مسئول
2491430The Prevalence of Human T-Cell lymphotropic Virus Type 1in PregnantWomen and Their NewbornsPMCInternational Scholarly Research Network1391اول
2589256Comparing effects of beractant and poractant alfa in decreasing mortality rate due to respiratory distress syndrome in premature infantsscopusTehran University Medical Journal1389دوم
2689036A Comparative Study of Blood Culture Sampling from Umbilical Catheter Line versus Peripheral SitePMCActa Med Iran1389مسئول
2788392بررسی شیوع و عوارض زایمانهای چند قلو در بیمارستان زنان ام البنین (س) مشهدسایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامائی و نازایی ایران1388مسئول
2888326The Role of Hemophilus Influenza Type b in Pediatric Meningitis (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
2987569گزارش سه مورداز سندرم کمبود چسبندگی لکوسیتیسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1387مسئول
3087548Pattern of bacterial and fungal infections in neutropenic pediatric patientsscopusIranian Journal of Medical Sciences1387دوم
3187245Antibiotic resistance in children with bloody diarrheascopusActa Medica Iranica 1387اول و مسئول
3287182Comparison of group B streptococcal colonization in the pregnant diabetic and non-diabetic womenscopusActa Medica Iranica1388مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1941307is viral screening necessary before cardiac catheterization of congenital heart disease?کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1394خير
2932647Evaluation of Patient Suspected to Primary Immunodeficiency in Mashhad, Northeast of Iran6th Iranian Congress of clinical microbiology and the first international congress of clinical microbiologyمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
11492مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1393تجدید چاپ
2134شیر مادرگوهری بی همتا1390تالیف
31218مراقبت های ویژه در بیماریهای نوزادان و کودکان1389تالیف
41217ورزش در بیماریهای شایع کودکان1388تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه