جلیل  توکل افشاری
خلاصه عملکرد جلیل  توکل افشاری
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

جلیل توکل افشاری

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): جلیل توکل افشاری رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : ایمنی شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : Tavakolaj@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
بیولوژیکارشناسی1984دانشگاه ایالتی بیکرسفیلد
علوم بهداشت-علوم آزمایشگاهی بالینیکارشناسی1985دانشگاه ایالتی بیکرسفیلد
علوم آزمایشگاهی بالینیدکترای حرفه ای1986دانشگاه کالیفرنیا
ایمونولوژی وایمونوژنتیکدکترا (Ph.D.)1995دانشگاه منچستر

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان
معاون پژوهشیمعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1384/11/01

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1970732بررسی اثر تغییرات دوز و تعداد دفعات رادیوتراپی بر پاسخ‎های ایمنی در تومور تحت اشعه و اشعه ندیده (abscopl effect)مجریدر دست اجرابلي
2961524بررسی اثرات ضد سرطانی Amygdalin با آنزیم هایBetaglucosidase وRhodanese در In Vitro و In Vivoمجریدر دست اجرابلي
3961257بررسی اثر عصاره کروسین و کورکومین بر پرولیفراسیون سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در شرایط In vitroمجریپایان یافتهبلي
4960790تبیین اسباب سرطان در طب ایرانی و بررسی اثر عصاره ی پیاز عنصل بر سایتوتوکسیسیته، آپوپتوز، مهاجرت و پرولیفراسیون دو رده ی سلولی سرطان پستان (MCF7 و MDA-MB231)مجریپایان یافتهبلي
5960553بررسی پاسخ ایمنی علیه سلول های توموری با درمان ترکیبی رادیوتراپی و آنتی بادی مهارکننده CD47 همراه با رژیم شبه روزه‏ داری در مدل موشیمجریدر دست اجرابلي
6951118بررسی اثر ایمنوگلوبولین سرم شتر در مهارر رشد ویروس هپاتیت نوع C در کشت سلولیمجریپایان یافتهبلي
7950791بررسی تاثیر تزریق وریدی سلول های مزانشیمال اتولوگ بر پاسخ های TH1و TH17 دخیل در پاتوژنز بیماران کرون مقاوم به درمان.مجریدر دست اجرابلي
8941538تبیین جایگاه حجامت در طب سنتی ایرانی و بررسی تاثیر حجامت عام بر بیان ژن فاکتورهای نسخه برداری مختص زیرمجموعه سلولهای لنفوسیت T در مردانمجریپایان یافتهبلي
9941378بررسی مقایسه ای سمیت سلولی و سمیت ژنی Z- Dent 8-AS (ماده جدید در درمان پالپ زنده) و MTA و CEM cement بر روی سلول های فیبروبلاست انسانی و فیبروبلاست موشی L929مجریپایان یافتهبلي
10941269«تبیین بیماری هپاتیت در طب سنتی ایرانی و بررسی مقایسه ای اثر ایمونوگلوبولین تهیه شده از سرم شتر و لاکتو فرین تهیه شده از شیر شتر در مهار ویروس هپاتیت C درکشت سلولی»مجریپایان یافتهبلي
11940187ارزیابی اثر درمان بر سایتوکاینهای پیش التهابی ( IL-6 و TNF-α ) در بیماران لوپوس اریتماتو سیستمیک .سیستمیکمجریپایان یافتهبلي
12940133مقایسه ی پلی مورفیسم ژن های transforming growth factor ẞeta 1(TGFẞ 1 ) در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز اولیه و افراد سالم در استان خراسان رضویمجریپایان یافتهبلي
13930960بررسی اثر افزودن درمان با سلولهای بنیادی مغز استخوان اتولوگ درمقایسه بادرمان های معمول در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم مراجعه‌کننده به کلینیک اطفال بیمارستان ابن سینا ومراکزتحت پوشش بهزیستی مشهد در سال 94-93مجریپایان یافتهبلي
14930757بررسی اثر ضد سرطانی کونژوگه مانان- مایتومایسین C علیه TCC در رت به روش IN Vitro , IN Vivoمجریپایان یافتهخير
15930147بررسی فاکتورهای اتوایمیونیتی و ارتباط MHC در بیماران مبتلا به بیماری برگرمجریپایان یافتهبلي
16930146بررسی پاسخ ایمنی(سیستم ایمنی) هومورال و سلولار در بیماران مبتلا به بیماری برگرمجریپایان یافتهبلي
17921876مطالعه ارتباط بین وجود متاستاز سرطان پستان و پلی مرفیسم های ژن هایFasو گیرنده Fas(Fas-Lمجریپایان یافتهخير
18921575ارزیابی پاسخ ایمنی بر علیه پپتید P5 انکپسوله شده در لیپوزوم و بارگیری شده توسط سلولهای دندریتیک در مدل موش توموری شدهمجریپایان یافتهبلي
19921494جداسازی سلول های بنیادی مزانکیمال از بافت چربی وجفت انسان وتمایز آن به سلول اندوتلیالمجریپایان یافتهخير
20920563بررسی سایتوکاینهای پیش التهابی و ویتامین Dدر کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم در مقایسه با کودکان سالممجریپایان یافتهبلي
21920203هدف گیری ریزمحیط تومور با آنتی بادی بلوکه کننده CTLA-4 احاطه شده در نانولیپوزوم جهت افزایش ایمنی ضد توموریمجریپایان یافتهبلي
22920121بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 12 در موقعیت +277 G/A و -564T>G و سطح سرمی آن در افراد مبتلا به هپاتیت B و کنترل سالم مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی مشهدمجریپایان یافتهبلي
23911001مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژنی اینترلوکین یک جایگاه 13q2(511ـ) در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
24910497بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن Fas در موقعیت های G/A 670 و A/G -1377 و ژن FasL در موقعیت C/T -844 و سطح سرمی پروتئین های fas و fasL در بیماری پره کلامپسی در جمعیت ایرانی( مشهد)مجریپایان یافتهبلي
25910445بهبود ایمنی زایی پپتیدهای P5 و P435 از پروتئین Her2 بوسیله پپتید متصل شونده به MHC کلاس دو و ادجوانت CpG به عنوان واکسن سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
26910444بهبود پاسخ ایمنی علیه پپتید چند اپی توپی از پروتئین Her2 بوسیله افزایش کمک سلولهای T CD4+ و ادجوانت CpG در مدل موشی BALB/cمجریپایان یافتهبلي
27910340بررسی تأثیر سلولهای بنیادی مزانشیمال مشتق از بافت چربی و پلاسما غنی از پلاکت (PRP) در درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت دژنراتیو زانومجریپایان یافتهبلي
28901080ایجاد سرطان مثانه توسط نیتروزآمین در رتمجریپایان یافتهبلي
29900886جداسازی سلول های بنیادی مزانکیمال از بافت چربی انسان وتمایز آن به سلول اندوتلیالمجریپایان یافتهبلي
30900859بررسی حیات سلولهای پریودنتال لیگامان دندانهای از ساکت بیرون افتاده در محیط های نگه دارنده Ham 's F-10 مجریپایان یافتهبلي
31900163 بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی ژن MDM2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان مجریپایان یافتهخير
3289675بررسی ارتباط پلی مورفیسم پروموتر ژن اینترلوکین 18 در موقعیت G/C137 با آدنوکارسینوم معده و درجه تمایز بافتی و مرحله پیشرفت بیماریمجریپایان یافتهبلي
3389389تعیین ژنوتیپ های مولکول HLA-DR درگروهی از کودکان مبتلا به پوسیدگی شدید زودرس دوران کودکی و فاقد پوسیدگی مشهدمجریپایان یافتهخير
3488810جداسازی و تعیین برخی خصوصیات سلولهای بنیادی از خون بند ناف انسانمجریپایان یافتهخير
3588802بررسی پلی مورفیسم ژن CYP2D6*4 در مبتلایان به سرطان پستانمجریپایان یافتهخير
3688799بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های IL-1B, IL-1RN در بیماران آلوده به ویروس HTLV-1 در جمعیت خراسانمجریپایان یافتهخير
3787848تهیه نانوپارتیکلهای LPD حاوی پپتیدهایHer2 به عنوان واکسن علیه سرطان پستانمجریپایان یافتهبلي
3887789مقایسه سطح سرمی لپتین و پلی مورفیسم ژن های گیرنده لپتین (codon 109) در بیماران مبتلا به سرطان پستان با گروه شاهدمجریپایان یافتهخير
3987545بررسی میزان بیان واسکولار اندوتلیال گروس فاکتور و رسپتورهای آن در انواع تومورهای مغزی و ارتباط آنها با درجه بدخیمی تومور ، ادم اطراف تومور، جنس و سن بیماران مبتلامجریپایان یافتهبلي
4087222بررسی رابطه سطح سرمی و سیمن گیرنده های آپوپتوزی (L-Fas, Fas) و واریکوسلمجریپایان یافتهبلي
4186626بررسی پلی مورفیسمهای شایع ژن MYOC در مرکزگلوکوم بیمارستان خاتم الانبیا(ص)مجریپایان یافتهخير
4286624رابطه هیپربیلیروبینمی نوزادی با پلی مورفیسم UGT1A1مجریپایان یافتهبلي
4386496بررسی مقایسه ای اثر سمیت سلولی MTA و سمان جدید اندودنتیک (NEC) در محیط کشت سلول فیبروبلاست L929.مجریپایان یافتهخير
4486491مقایسه سطح پلاسمایی عامل نکروز توموری الفا در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی 1 در دوره حاد مانیا و دوره بهبود مجریپایان یافتهخير
4586475بررسی میزان تکمیل فرم رضایت آگاهانه در پایان نامه ها و طرح های مصوب دانشگاه در سال 1386مجریپایان یافتهخير
4686400بررسی آزمایشگاهی سمیت سلولی مواد باندینگ ارتودنسی در محیط کشت فیبروبلاست های دهانی انسانمجریپایان یافتهخير
4786314بررسی اثرات عصاره های آبی و الکلی گیاه زنجبیل تازه (Zingiber afficinale) بر رده سلولی Mcf 7 از رده سلولی سرطان پستان (breast cancer)مجریپایان یافتهخير
4886294بررسی پلی مورفیسم ژن TAP-2 در بیماران مبتلا به دیابت تیپIمجریپایان یافتهخير
4986241بررسی عملکرد معاونت پژوهشی دانشگاه در ارائه خدمات به محققین محترممجریپایان یافتهخير
5086215بررسی اثرات عصاره آبی و الکلی گیاه زنجبیل بر روی رده سلولی کارسینومای کبدی انسان (HepG2)مجریپایان یافتهخير
5186147ارزیابی بیماران مشکوک به نقایص ایمنی اولیه در مشهد و شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریپایان یافتهخير
5286075مقایسه سطح پلاسمائی اینترلوکین یک در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک در دوره حاد مانیا و دوره بهبود.مجریپایان یافتهخير
5386022بررسی میزان کمی اینترلوکین 6 در آسفیکسی پری ناتالمجریپایان یافتهخير
5486016مقایسه سطح پلاسمایی سیتوکینهای Th1,Th2 در مبتلایان به سالک لوپوئید و افراد با سالک بهبود یافتهمجریپایان یافتهخير
5585504مقایسه فراوانی پلی مورفیسم اینترلوکین یک (Interleukin-1 Cluster) در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
5685503مقایسه فراوانی پلی مورفیسم عامل نکروز توموری آلفا G308A- Tumor Necrosis Factor در اختلال خلقی دوقطبی نوع یک با گروه کنترلمجریپایان یافتهخير
5785500بررسی سمیت سلولی و القا اپپتوز ناشی از رز بنگال (RB ) در رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) مجریپایان یافتهخير
5885457بررسی سطح Fas و Fas Ligand محلول در سرم و بیان سلولی Fasو Fas Ligand در آدنوکارسینوم معده و ارتباط آن باStaging جراحی و grading پاتولوژیک تومورمجریپایان یافتهخير
5985419بررسی سیتو تو کسیسیته و القا اپپتوز ناشی از عصاره آبی زعفران در رده های سلولی سرطان کبد(HepG2)، پستان(MCF-7) و سرویکس(HeLa)مجریپایان یافتهخير
6085246بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های B1 -IL-1RN, IL با عفونت مزمن HBVمجریپایان یافتهخير
6185197بررسی تاثیر هیدروکسید کلسیم همراه با خمیر پانسمان پریودنتال بر سلولهای فیبروبلاست(L929) در محیط کشتمجریپایان یافتهخير
6285169بررسی ارتباط بروز سرطان پستان (Breast cancer) و پلی مورفیسم ژن IL-10 و TNF-?مجریپایان یافتهخير
6385149بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن TNF-a با بیماری پره اکلامپسیمجریپایان یافتهخير
6485097بررسی اثر درمانی عصاره طحال گاو بر به آسم تجربی در خوکچه هندیمجریپایان یافتهخير
6585054بررسی اثر موتاسیون D28G در اعضاء خانواده بیماران مبتلا به GGM و تعیین نحوه وراثت این موتاسیونمجریپایان یافتهخير
6684447بررسی اثرات عصاره مهاری تام زعفران روی رده سلولی آدنوکارسینوم کلیهمجریپایان یافتهخير
6784385بررسی اثرات مهاری عصاره تام کلاله زعفران روی رده سلولیTCCمجریپایان یافتهخير
6884377بررسی ارتباط میان عفونت موضعی مخاط بینی وسینوسهای پارانازال با قارچ آلترناریا و حساسیت به آن و پیدایش رینوسینوزیت آلرژیک و آسممجریپایان یافتهخير
6984346بررسی اثرات عصاره مهاری تام زعفران روی رده سلولی ادنوکارسینوم پروستاتمجریپایان یافتهخير
7084263بررسی ارتباط بین ژن های HLA DRBI O4 و HLA QBI O6 پوسیدگی دندانی زود رس شدید ران کودکیمجریپایان یافتهخير
7184109توزیع آلل های HLA-DQB1 در مبتلایان به سرطان معدهمجریپایان یافتهخير
7284065ارزیابی کمی Interleukin-11 و Interleukin-17 در نسج سالم و ملتهب لثهمجریپایان یافتهخير
7383306بررسی ارتباط میان آلل های HLA-DQBI با بیماری لنفوبلاستیک حاد در خراسانمجریپایان یافتهخير
7483194بررسی اثرات عصاره های آبی و الکلی گیاه کوشنه بر رده سلول سرطانی روده بزرگ(HT-29)مجریپایان یافتهخير
7583182ارزیابی سطح سایتوکاینهای TNF-a و IL-6 در بیماران مبتلا به کیست هیداتید قبل و یک ماه پس از عمل جراحی و مقایسه آن با تست الایزای اختصاصی بر علیه هیداتیدوزیسمجریپایان یافتهخير
7683172تعیین گونه های عامل سالک به روش PCR در شهر مشهدمجریپایان یافتهخير
7783134بررسی ارتباط پلی مورفیسم ناحیه پروموتور ژن IL-4 (-590C-T با بیماری آسم آلرژیک در خراسان مجریپایان یافتهخير
7883038بررسی میزان IL-IB توسط استئوبلاستهای انسانی در مجاورت MTA ، MTA تیره، سمان پرتلند و IRM به عنوان مواد پرکننده انتهای ریشهمجریپایان یافتهخير
7983036بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن TGF-B (جایگاه 509) با برزو بیماریب پریودنتیت مهاجممجریپایان یافتهخير
8083009اهمیت و کاربرد wt1 در تشخیص کمترین بیماری باقیمانده در لوسمی لنفوبلاستیک حاد کودکانمجریپایان یافتهخير
8182361ارزیابی سطح IFN-y و IL-4 در بیماران مبتلا به کیست هیداتیکمجریپایان یافتهخير
8282321اندازه گیری سطح سرمی و بیان ژنی مولکولی fas مبتلا به میلوپاتی اسپاستیک پاراپارزی و ناقلین ویروس HTLV-1مجریپایان یافتهخير
8382312بررسی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتومجریپایان یافتهخير
8482311تعیین اختصاصی استافیلو کوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین از طریق Cpr ژن mecaمجریپایان یافتهخير
8582241بررسی ژنوتیپ ژن IL-1B در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید به روشس PCR-RFLPمجریپایان یافتهخير
8682231بررسی میزان کمی انترلوکین 6 در تشخیص زودرس سپتی سمی در نوزادانمجریپایان یافتهخير
8782221مقایسه روش PCR و تستهای بیوشیمیایی در افتراق مایکو باکتریوم توبرکلوزیس از سایر مایکوباکتریوم ها در بررسی 100 نمونه ارسالی به آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان قائم (عج)مجریپایان یافتهخير
8882106بررسی اثرات سیتوتاکسیسیتی عصاره آبی و الکلی سیر و سیاه دانه بر سلول های سرطان حنجرهمجریپایان یافتهخير
8982103مقایسه ای سمیت سلولی س هنوع سیستم چسبنده عاجیی با دو ضخامت بر روی رده سلولی L926مجریپایان یافتهخير
9082095نقش پلی مورفیسم ژن TNF-aدر بروز بیماریهای پریودنتالمجریپایان یافتهخير
9182046بررسی سطح سرمی IL4در بیماران تازه تشخیص داده شده مبتلا به دیابت نوع 1مجریپایان یافتهخير
9282023بررسی رابطه بین پلی مورفیسم ژن IL-IB با پریودنتیت مهاجممجریپایان یافتهخير
9381068بررسی HLA-DQ در بیماران مبتلا به پریودنیتیت زودرس به روش PCR-RFLPمجریپایان یافتهخير
9481043راه اندازی آزمایش PCR-RFLP برای تشخیص سریع کلامیدیا تراکوماتیس در بیمارستان قائممجریپایان یافتهخير
9580104بررسی سطح سرمی اینترلوکین 2 و بروز اینترلوکین 4 در سلولهای مونونوکلئر خون محیطی و میزان نیتریک اکساید در هوای بازدمی در حمله حاد آسممجریپایان یافتهخير
9680092مقایسه اثر آمالگام و مینرال تری اکساید اگریگیت(MTA) بر رده های فیبروبلاست لثهمجریپایان یافتهخير
9780057ارزیابی پرولیفراسیون لنفوسیتهای B بوسیله LPS با استفاده از کیت سنجش تکثیر سلولی MTTمجریپایان یافتهخير
9880042تعیین و تخلیص خصوصیات پروتئین rab6 در میوسیتهای دهلیزی رتمجریپایان یافتهخير
9979008ایجاد و تعیین خصوصیات فنوتیپیک رده سلولی T-CelHines آلوده به ویروس HTLV1 از بیماران مبتلا به بیماری HAM/TSP و ATL در خراسانمجریپایان یافتهخير
100971844تاثیر استفاده از لیپوزوم کنژوگه شده با soluble Lymphocyte Activation Gene-3 حاوی پپتید P5 بر زیرگروه سلول های T تنظیمی (Treg) در مدل موشی سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
101971195بررسی تاثیر تزریق وریدی سلول‌های مزانشیمال اتولوگ بر بیان ژن تعدادی از عوامل موثر و مرتبط با ایمنوپاتوژنز بیماری روماتوئید آرترایتیسهمکاردر دست اجرابلي
102971191بررسی فاکتورهای ایمونولوژیک مرتبط با عملکرد سلول های Th-17 در بیماران مبتلا به استئوآرتریت طی درمان با کروکومین و مقایسه آن با گروه دریافت کننده دارونماهمکاردر دست اجرابلي
103971053بررسی سمیت سلولی و آلرژنسیتی یک سیلر اندودنتیک جدید با پایه هیدروکسی آپاتیت حاوی یون های سیلیسیوم و استرنسیومهمکارعقد قراردادبلي
104970822ایمنی تراپی ترکیبی با نانولیپوزوم های مهارکننده آنزیم ایندول آمین دی اکسیژناژ (IDO) همراه با واکسن سرطان ملانوما جهت هدف گیری ریز محیط تومور و افزایش پاسخ ایمنیهمکاردر دست اجرابلي
105970679رجیستری بیماری بورگر در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
106961880بررسی تاثیر پروبیوتیکlactocare بر پاسخ های ایمنی و تظاهرات بالینی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک دائمیهمکاردر دست اجرابلي
107961836بررسی سطح سایتوکاین‎های IL- 17، IL-23، IL-10، IL-4، IFN- γ و TGF-ẞدر بیماران کرون مقاوم به درمان، قبل و بعد از درمان با سلول های بنیادی مزانشیمال اتولوگ.همکاردر دست اجراخير
108961606کارآزمایی بالینی دوسویه کور ارزیابی اثرات داروی کروکومین بر عملکرد ها و مکانیسم های سیستم ایمنی سلولی و همورال بیماران مبتلا به استئوآرتریت و مقایسه آن با گروه دریافت کننده دارونماهمکاردر دست اجرابلي
109961509بررسی سطوح سرمی سایتوکاین هایIL6، TNFα، TGFβ، INFγ در بیماران مبتلا به بیماری بورگر و ارتباط آنها با سایریافته های بالینی و پاراکلینیکهمکارپایان یافتهبلي
110961486بررسی اثر سیتوتوکسیته یک نوع خمیر کنار زننده ی لثه جدید با بیس آلومینیوم کلراید بر سلول های فیبروبلاست لثه انسان در محیط آزمایشگاهیهمکارعقد قراردادبلي
111961289مقایسه ی پلی مورفیسم ژن Transforming growth factor ẞeta 1 (TGFẞ 1) در جایگاه -800 G>A در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز اولیه و افراد سالم در استان خراسان رضویهمکاردر دست اجرابلي
112961205بررسی سطح سرمی مارکرهای سیستم ایمنی مرتبط با استرس در بیماران دارای پارافانکشن شبانههمکارپایان یافتهبلي
113960676بررسی پاسخ های ضد توموری القا شده توسط لیپوزوم کنژوگه شده با soluble Lymphocyte Activation Gene-3 حاوی پپتید P5 در مدل موشی سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
114950941تاثیر استفاده همزمان داروی داکسوروبیسین همراه با پپتید P5 لیپوزومه مشتق از Her2/neu در مدل موشی سرطان پستان بر سلول‌های سرکوبگر مشتق از رده میلوئیدی (MDSC)همکاردر دست اجرابلي
115950891بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنی اینترفرون گاما در موقعیت874 A/T با اختلال خلقی دو قطبی نوع یکهمکارپایان یافتهخير
116950782بررسی تاثیر تزریق وریدی سلول‌های مزانشیمال اتولوگ برعوامل مرتبط با عملکرد و طول عمر لنفوسیت های Bو نیز کموکاین های موثر بر مکانیسم های لانه گزینی سلول‌های صلاحیت دار ایمنی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدهمکاردر دست اجرابلي
117950671بررسی تاثیر داروی کروسینا بر تغییرات بیان ژنهایmi-RNA 146a, mi-RNA 155, mi-RNA 223 و mi-RNA 21 در بیماران مبتلا به استئوآرترایتیس و مقایسه آن با تاثیرات دارونماهمکاردر دست اجراخير
118950456بررسی اثر پیوند سلول‌های بنیادی مزانشیمی الوژنیک مشتق از بافت چربی شکمی در درمان نفریت لوپوسی شدید و مقاوم به درمان در مقایسه با درمان استانداردهمکارپایان یافتهبلي
119950215بررسی سمیت سلولی و سمیت ژنی ذرات نانوآمورفوس کلسیم فسفات در ماکروفاژهمکارپایان یافتهبلي
120950131ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن رسپتور ویتامین د(VDR ) با سطح استئوپورزیس در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهبلي
121950072بررسی میزانInterleukin8 و CRP در مایع شیار لثه ای اطراف ایمپلنتهای دچار پری ایمپلنتیتیس و مقایسه آن با با مقادیر موجود در مایع شیار لثه اطراف ایمپلنتهای سالم به روش ELISAهمکارپایان یافتهبلي
122950008بررسی میزان سرمی و بیان ژن کموکاین های RANTES(CCL-5) و CCL-2(MCP-1)در بیماران استئوآرتریت تحت درمان با داروی کروسیناهمکارپایان یافتهبلي
123950004بررسی اثر تزریق داخل وریدی سلول های بنیادی مزانشیمال اتولوگ استخراج شده از مغز استخوان بر میزان پلاسمایی و بیان ژن کموکاین های CCL2 و CCL5 در بیماران آرتریت روماتوئید مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهبلي
124941637طراحی و راه اندازی ثبت کشوری بیماری HTLV-Iهمکاردر دست اجراخير
125941501تاثیر راش ایمونوتراپی بر بیان ژنهای FoxP3,TGF-β,IL-17,IL-10,IL-4,IFN-γ در لنفوسیت های خون محیطی مبتلایان به رینیت آلرژیکتحت ایمنوتراپی با آلرژنهمکارپایان یافتهبلي
126941403تاثیرتجویز سن بیوتیک بر بیان ژنهایFoxP3,TGF-β,IL-17,IL-10,IL-4,IFN-γ در مبتلایان به رینیت آلرژیک تحت ایمنوتراپی با آلرژنهمکارپایان یافتهبلي
127941326بررسی پلی مورفیسم TaqI در ژن گیرنده ویتامینD در بیماران مبتلا به کهیرمزمن و مقایسه آن با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
128940957بررسی آسم بر پایه منابع طب سنتی ایرانی وتعیین اثربخشی فرآورده ترکیبی از گیاه بارهنگ و صمغ بادام بر علائم بالینی و آزمونهای تنفسی در بیماران مبتلا به آسم مقاوم به درمان های رایجهمکارپایان یافتهبلي
129940695بررسی بیان ژنهای CXCL8, CCL3 و CCL2 و ارتباط آنها با اختلال دو قطبیهمکارپایان یافتهبلي
130940692مقایسه فرمولاسیون لیپوزومال موضعی گیاه ختمی با پماد های کورتون (هیدروکورتیزون استات (1%)یا تریامسینولون) در کنترل علائم اگزما آتوپیهمکارپایان یافتهخير
131940506بررسی سایتوتوکسیسیتی خمیر پروفیلاکسی پریومیکس (PerioMix) در محیط کشت رده های سلولی HGF و L929 همکارپایان یافتهبلي
132940161مقایسه ی ثبات ابعادی دو روش گرافت ایلیاک با و بدون کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در بیماران مبتلا به شکاف کام و لب با کمک CBCTهمکارپایان یافتهبلي
133940150بررسی اثر اسپیرولینا در درمان رینیت الرژیک دائمیهمکارپایان یافتهبلي
134940101تعیین ارتباط تغییرات ساختاری مغز با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین یک بتا در جایگاه 511- در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و مقایسه ی آن با گروه کنترل سالمهمکارپایان یافتهبلي
135931577بررسی اثرات درمانی کروسینا بر پاسخ های ایمنی سلولی در بیماران استئوآرتریتهمکارپایان یافتهبلي
136931523بررسی اثر درمانی سلول های بنیادی مزانشیمال بر پاسخ های ایمنی سلولی در بیماران آرتریت روماتوئید مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهبلي
137931406بررسی ارتباط بین بیومارکر sCD 14 و پلی مورفیسم C-159T موجود درپروموتور ژن CD 14 با بیماری رینیت آلرژیکهمکارپایان یافتهبلي
138931203بررسی ارتباط پلی مورفیسمهای فعال در ژنهای FAS, FOXP3, IL-28B, CXCL10 , IL-18, IL-21 با بیماری میلوپاتی پاراپارزی اسپاستیک تروپیکال وابسته به ویروس HTLV-1همکارپایان یافتهخير
139922794بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین6 در موقعیت های G/C174- و C/G 634- دراختلال خلقی دوقطبی نوع یکهمکارپایان یافتهبلي
140920546بررسی تجارب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد روند ارتقاء و عملکرد دانشگاه در این خصوصهمکارپایان یافتهبلي
141911082بررسی تاثیر تزریق وریدی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان در بهبود شاخص های بیماری لوپوس در موش های BALB/c مدل لوپوس القایی توسط ماده ی پریستانهمکاردر دست اجرابلي
142910917بررسی تأثیر سلولهای بنیادی مشتق از مغز استخوان در درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت دژنراتیو زانوهمکارپایان یافتهبلي
143910045کلونینگ و تولید پروتئین های Esat-6، HspX و Cfp-10 از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول نوترکیب با Fcγ1از IgG1 انسانی و α Fcγ2 از IgG موشی در دو سیستم یوکاریوتی جانوری و مخمری به منظور ایجاد سیستم هدفمند عرضه آنتی ژن (Selective delivery and processing)و بررسی قدرت ایمنی زایی آنها در موش به منظور طراحی واکسن سلیهمکارپایان یافتهخير
144900637بررسی تاثیر درمان ترکیبی با والپروات سدیم، اینترفرون آلفا و کورتیکواستروئید بر علایم بالینی، بار ویروسی و تیتر آنتی بادی در مبتلایان به پاراپارزی اسپاستیک ناشی از ویروس HTLV-1 به درمانگاه نورولوژی بیمارستان قائم از تاریخ 15/1/90 الی 1/7/91همکارپایان یافتهبلي
145900631مقایسه سطح سرمی رزیستین در بیماران مبتلا به لوپوس و شاهد و بررسی ارتباط آن با فعالیت بیماری لوپوسهمکارپایان یافتهبلي
146900509بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن TNFα در 3 جایگاه ( 308- و238- و 1032- ) در بیماران آلوده به ویروس HTLV1 در جمعیت خراسانهمکارپایان یافتهخير
147900472بررسی ارتباط مقاومت به انسولین با ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی در بیماران مبتلا به لوپوسهمکارپایان یافتهبلي
148900434بررسی ارتباط سطح سرمی آنتی بادی علیه پروتیین شوک حرارتی 27 و سطح بالای اکسیدان-آنتی اکسیدان بر بقای بدون بیماری 2 ساله بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهبلي
149900133بررسی آثار سرم بر سلول های اندوتلیال عروقی انسانی کشت شده و الگوی سایتوکاینی لکوسیتی موثر بر آنژیوژنز در مبتلایان به بیماری بورگرهمکارپایان یافتهبلي
150900010بررسی سمیت سلولی ریتینرهای باندشونده از جنس کامپوزیت تقویت شده با فیبر (FRC) در مقایسه با Flexible Spiral Wire(FSW) در شرایط بازسازی شده با و بدون ریسک پوسیدگیهمکارپایان یافتهبلي
15189710آنالیز موتاسیونها در 24 اگزون ژن BRCA1 در زنان مبتلا به سرطان سینه و تخمدان ارثیهمکارپایان یافتهخير
15289255مقایسه فراوانی پلی مورفیسم ژن P73 با بروز سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
15389097ارتباط سطح سرمی آنکسین V با ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در لوپوس اریتماتو سیستمیکهمکارپایان یافتهبلي
15488667ارتباط لپتین ورسستین با آترواسکلروز دربیماران لوپوسهمکارپایان یافتهبلي
15588643مقایسة سه روش(tuberculin skin test) TST، (QuantiFERON-TB GOLD In Tube test) GFT-GIT، و (ELISpot) T-SPOT.TB در تعیین عفونت نهفته با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در پرسنلِ بیمارستانیِ در تماس با سل فعالهمکارپایان یافتهخير
15688259بررسی شیوع عفونت و بررسی فیلوژنی ویروسHTLV-I درمهاجرین افغانی ساکن شهر های مشهد و سمنانهمکارپایان یافتهخير
15787869مقایسه بیان ‍ژنی اینتر لوکین 1، 6 وTNF-α پلاسماو بافت های ( آئورت شکمی و پانکراس) در رت های دیابتی شده و سالمهمکارپایان یافتهخير
15887508مطالعه الگوی بیان PXR و میزان نوع فعال NF-ĸβ وارتباط آنها با بیان ژن BCRP تحت تاثیر IL-1β همکارپایان یافتهبلي
15987504بررسی جمعیت شناسی گروههای مهاجر افغانی ساکن در ایران براساس کروموزم Y و DNA میتوکندریایی در راستای بررسی الگوی جمعیت شناسی قوم آریاییهمکارپایان یافتهخير
16087421بررسی بیان ژن COX2 و IL-17 در لکوسیت های خون محیطی بیماران ویتیلیگوهمکارپایان یافتهبلي
16187229بررسی ارتباط بین سطح سرمی high sensitive CRP(hs-CRP) با میزان فعالیت بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیکهمکارپایان یافتهخير
16287191بررسی پروفایل بیان ژنی رده سلولی Caco-2 سرطان کولون در پاسخ به آنالوگ های جدید سلکوکسیب با استفاده از cDNA Microarray همکارپایان یافتهبلي
16387099بررسی شیوع بیماری مزمن کلیه و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال شهر مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهخير
16486754بررسی safety انگل تضعیف شده Lieshmania major (H-line) به عنوان واکسن در موشهای /c BALB پس از ازعفونت به انگل وحشی و مقایسه روشهای تشخیص در تعیین شدت عفونت لیشمانیازیسهمکارپایان یافتهخير
16586750علم سنجی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبتنی بر پایگاه اسکوپوس از سال 1996 تاکنونهمکارپایان یافتهخير
16686390بررسی فراوانی موتاسیون های(508F? , X542G , X1282,W T120A , H117 ,R H347,R 1303G>A,N 1-1525,c. D551G delG, 1548, c. del21677, c. R549, S V1234X, I1177AA>G, K2183c. ) ژن CFTR در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس مراجعه کننده به کلینیک CF بیمارستان دکتر شیخهمکارپایان یافتهبلي
16786383بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن CCR5 وپیامدهایی بالینی ابتلا به عفونت هپاتیت Bهمکارپایان یافتهبلي
16886382بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم پروموتر ژن IL-18 و پیامدهای بالینی ابتلا به عفونت هپاتیت B همکارپایان یافتهبلي
16986286بررسی موتاسیونهای شناخته شده ژن GCKدرفامیل های مشکوک به دیابت جوانانهمکارپایان یافتهخير
17086278بررسی نقش و فعالیت سلولهای Treg در پاتوژنز بیماری سلهمکارپایان یافتهخير
17186277کلونینگ وتولید مولکولهای ESAT-6و Ag85B از باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به صورت مولکول رکومبینانت با Fc?1از IgG1 انسانی به منظورتولید پروتئینهای رکومبینانت Ag85B:Fc و ESAT-6:Fc جهت طراحی واکسن وراه اندازی روشهای نوین تشخیصیهمکارپایان یافتهخير
17286249بررسی ارتباط بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک با ریسک فاکتورهای قلبی و عروقیهمکارپایان یافتهبلي
17386213بررسی آثار سرم بیماران دچار (Myocardial infraction (MI بر فعالیت قلب ایزوله رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شدههمکارپایان یافتهخير
17486155بررسی آثار مایع رویی کشت لنفوسیتی فعال شده با میتوژن یا مختلط (MLR) بر فعالیت قلب جدا شده رت و چسبندگی بستر عروقی آن به سلولهای عبور داده شدههمکارپایان یافتهخير
17586148تعیین ساختار ژنتیکی و فیلوژنتیکی ویروسHIV-1 در شهرستان مشهد(ایران)همکارپایان یافتهخير
17686138بررسی موتاسیونهای شناخته شده ژن HNF4 alpha در بیماران و بستگان مشکوک به دیابت جوانانهمکارپایان یافتهخير
17785368بررسی رابطه پلی مورفیسمBSMI ژن رسپتور ویتامین D با ابتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت بیماریهمکارپایان یافتهخير
17885362بررسی اثرات بالینی و ایمونولوژیک تجویز سیستمیک اینتر فرون آلفا در درمان بیماران مبتلا به پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری بهمراه میلوپاتی ناشی از ویروس HTLV-1 ( (HAM/TSP همکارپایان یافتهخير
17985355بررسی رابطه ژنوتیپ ژن عامل نکروز دهنده توموری TNF-alpha با پره اکلامپسیهمکارپایان یافتهخير
18085345بررسی مارکرهای بیوشیمیائی در آسفیکسی پری ناتالهمکارپایان یافتهخير
18185186بررسی سرواپیدمیولوژیک عفونت HTLV-1 در شهر سبزوار در سال 1385همکارپایان یافتهخير
18285134مطالعه اختلالات آترواسکلروتیک قلبی –مغزی عروقی در شهر مشهدهمکارپایان یافتهخير
18385116شناسایی گونه های مختلف انگل لیشمانیا ،مولد لیشمانیوز پوستی به روش RAPD-PCR در شهرستان نیشابور در سال 1385همکارپایان یافتهخير
18485085بررسی تأثیر سایتوکاین‌های پیش التهابی (TNF?،? IL-1 و IL-6) بر بیان ژن و عملکرد ترانسپورتر دارویی BCRP (ABCG2) در سلولهای سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
18585059بررسی میزان کمی اینترلوکین 10 و اینترلوکین 8 در تشخیص زودرس سپتی سمی در نوزادانهمکارپایان یافتهخير
18684235بررسی ارتباط بین بارویروس HTLV-1 سطح پلاسمایی فاکتورهای آنژیو ژنیک و تراکم عروق کوچک در بیماران مبتلا به ATLهمکارپایان یافتهخير
18783070بررسی اثرات داروی گیاهی پشن فروت Passion Frut در درمان بیماران دارای آسم مداوم خفیف و متوسطهمکارپایان یافتهخير
18882028تشخیص DNA ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در دیسپلازی و کاسینوم سلول سنگفرشی حنجره به روش PCRهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1983345Relationship between polymorphism of interleukin-1 receptor antagonist(IL-1Ra) genes and susceptibility to systemic lupus erythematosus in Iranian populationMedlineCurrent Rheumatology Reviews دوم
2982914The effect of Plantago major seed and Almond gum on refractory asthma: A proof-of-concept studyISIJournal of Herbal Medicine پنجم
3982043A significant increase in expression of FOXP3 and IL-17 genes in patients with allergic rhinitis underwent accelerated rush immunotherapyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1398چهارم
4982020A case-control study on the p73 G4A gene polymorphism and susceptibility to breast cancer in an Iranian populationPMCIRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1398مسئول
5981631Comparison of Th1/Th2 and Treg/Th17 ratios between wet and dry cupping therapies in Persian medicinePMCAVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE مسئول
6981437The Association of HLA-A, B and DRB1 with Buerger's DiseasePMCReports of Biochemistry & Molecular Biology1398مسئول
7981124A significant decrease in the gene expression of interleukin-17 following the administration of synbiotic in patients with allergic rhinitis who underwent immunotherapy: A placebo-controlled clinical trialISIJournal of research in medical sciences1397پنجم
8980699Gene expression pattern of CCL2, CCL3, and CXCL8 in patients with bipolar disorderISIJournal of research in medical sciences1398پنجم
9980287Association between IFN-γ +874 T/A (Rs2430561) Polymorphisms and Bipolar 1 Disorder: A Study in an Ethnic Iranian PopulationPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1398سوم
10980176The role of BAFF and APRIL in rheumatoid arthritisISIJournal of cellular physiology سوم
11980173The serum Levels of CCL2 and CCL16 Expression in Patients with Irritable Bowel SyndromePMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1398چهارم
12974371Association of the Myocilin Gene Polymorphism With Primary Open Angle GlaucomaPMCMedical hypothesis, discovery & innovation ophthalmology journal1398دوم
13973964Clinical and Biochemical Effects of Recombinant Human Granulocyte Colony-Stimulating Factor on the Prognosis of Preterm Infants with Early Onset Neonatal SepsisISIArchives of Pediatric Infectious Diseases1397سوم
14973838Significant Association and Increased Risk of Primary Open Angle Glaucoma with TGFB2 Rs991967 Gene Polymorphism in North Eastern Iranian PatientsPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397سوم
15973818تاثیر سطوح مختلف کورکومینوئیدها بر عملکرد کیفیت تخم مرغ برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون پاسخ سیستم ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغ های تخم گذارISCپژوهشهای تولیدات دامی1397پنجم
16973799Molecular mechanisms regulating immune responses in thromboangiitis obliterans: a comprehensive reviewISIiranian journal of basic medical sciences1397مسئول
17973559CD14 as A Serum Immune Biomarker and Genetic Predisposition Factor for Allergic RhinitisPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397چهارم
18973558The Effect of Different Levels of Curcuminoids on Performance, Egg Quality, Some Biochemical Blood Indices, Immune System Response and their Digestibility in Laying HensISCپژوهشهای تولیدات دامی1397پنجم
19973531Efficacy analysis of hydroxychloroquine therapy in systemic lupus erythematosus: a study on disease activity and immunological biomarkersISIInflammopharmacology1397چهارم
20973148Efficacy of Platelet-Rich Fibrin Combined with Autogenous Bone Graft in the Quality and Quantity of Maxillary Alveolar Cleft ReconstructionPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397پنجم به بعد
21973097Amelioration of clinical symptoms of patients with refractory rheumatoid arthritis following treatment with autologous bone marrow-derived mesenchymal stem cells: A successful clinical trial in IranISIBiomedicine & pharmacotherapy1397سوم
22972428The Association Between the Transforming Growth Factor Beta-1 -509C>T Gene Polymorphism and Primary Open Angle Glaucoma in North Eastern IranPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397دوم
23972246Macrophage plasticity, polarization and function in health and diseaseISIJOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY1397پنجم به بعد
24971983Enhanced immune response induced by P5 HER2/neu-derived peptide-pulsed dendritic cells as a preventive cancer vaccine.ISIJournal of cellular and molecular medicine1396دوم
25971948Status of FAS and FAS Ligand Gene Polymorphisms in Patients with Breast Cancer in Northeastern IRANPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1397سوم
26970686Viability and Reproducibility of Periodontal Ligament Cells on Avulsed Teeth Stored in Ham’s F-10 SolutionISIJOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY1397سوم
27963351Is a-N-acetylgalactosaminidase the key to curing cancer? A mini-review and hypothesisISIJOURNAL OF BUON1396دوم
28962965Improved tumor accumulation and therapeutic efficacy of CTLA-4-blocking antibody using liposome-encapsulated antibody: In vitro and in vivo studiesISINANOMEDICINE-NANOTECHNOLOGY BIOLOGY AND MEDICINE1396دوم
29962608Improved Immunogenicity Against a Her2/neu-Derived Peptide by Employment of a Pan HLA DR-Binding Epitope and CpG in a BALB/c Mice ModelISIANTI-CANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY1396دوم
30962024shRNA-mediated downregulation of alpha-N-Acetylgalactosaminidase inhibits migration and invasion of cancer cell linesISIIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1396دوم
31961543Lack of an Association between a Functional Polymorphism in the MDM2 Promoter and Breast Cancer in Women in Northeast IranPMCReports of Biochemistry and Molecular Biology1396مسئول
32960816Effects of diode laser (980 nm) on orthodontic tooth movement and interleukin 6 levels in gingival crevicular fluid in female subjectsISILasers in Medical Science1395سوم
33960725Development of flow cytometry-fluorescent in situ hybridization (Flow-FISH) method for detection of PML/RARa chromosomal translocation in acute promyelocytic leukemia cell linePMCAvicenna journal of medical biotechnology1396چهارم
34954239A Study on the Association of Interleukin-1 Cluster with Genetic Risk in Bipolar I Disorder in Iranian Patients: A Case-control StudyISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1395دوم
35953364Atopic dermatitis and the therapeutic methods: a literature reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395اول
36953333Anti-Heat Shock Protein-27 Antibody Levels in Women with Breast Cancer: Association with Disease Complications and Two-Year Disease-Free SurvivalMedlineASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395پنجم
37950925Mesenchymal stem cell and osteoarthritis: a literature reviewChemical Abstractreviews in clinical medicine1395دوم
38950384Combination of Serum Interleukin-1β and 6 Levels in the Diagnosis of Perinatal Asphyxia.ISIArchives of Iranian medicine.1395سوم
39941689Improving Multi-Epitope Long Peptide Vaccine Potency by Using a Strategy that Enhances CD4+ T Help in BALB/c Mice.ISIPloS one1394دوم
40941360Evaluation of the cytotoxicity of fiber reinforced composite bonded retainers and flexible spiral wires retainers in simulated high and low cariogenic environments.PMCJournal of Orthodontic Science1393پنجم به بعد
41941255پلاسمای غنی از پلاکت ((Platlete- Rich plasma ، روشی جدید در درمان استئوآرتریت زانوChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394چهارم
42940383Nanoliposome-mediated targeting of antibodies to tumors: IVIG antibodies as a modelISIInternational Journal of Pharmaceutics1394دوم
43940302A Survey on obstacles and problems of promotion procedure: an Untold story of faculty members.ISCفصل نامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان1394پنجم
44935395Experiences of Faculty Members in Relation to the Academic Promotion ProcessISCگام های توسعه در آموزش پزشکی1393پنجم
45934638Differentiation of adipocytes and osteocytes from human adipose and placental mesenchymal stem cellsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1394دوم
46934170HLA-DQB1 gene and pemphigus vulgaris in patients with Mid-East origin.ISIJ Dermatol Sci1393دوم
47932887تاثیرات ممانعت کنندگی عصاره زعفران در جلوگیری از رشد سلولهای سرطانی آدنوکارسینوم کولونChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی مشهد1392پنجم به بعد
48932144The Effects of Aqueous Extract of Alpinia Galangal on Gastric Cancer Cells (AGS) and L929 Cells in VitroPMCiranian journal of cancer prevention1393چهارم
49930266Plasma levels of interlukin-4 and Interferon- in patients with chronic or healed cutaneous leishmaniasisISIIran J Basic Med Sci1392مسئول
5092655Ethanolic extract of Allium sativum has antiproliferative effect on Hep2 and L929 cell linesISIPharmacognosy Magazine1385اول و مسئول
51924769Association between TGF- β1-509 Gene Polymorphism with Aggressive Periodontitisسایر سایت‏های تخصصیInternational Journal of Genetic Engineering1391دوم
52924741Analysis of the glucokinase gene in Iranian families with maturity onset diabetes of the youngPMCJournal of Diabetes Mellitus1392چهارم
53924708Sera of patients with thromboangiitis obliterans activated cultured human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and changed their adhesive properties.ISIInternational Journal of Rheumatic Diseases1392پنجم
54924675Evaluation of IL-1 Beta Secretion Level of Human Osteoblasts and Morphology of These Cells Adjunct to Gray MTA, White MTA, Portland Cement and IRM as RetrofillingscopusCLINICAL IMMUNOLOGY -SAN DIEGO1385اول
55924648بررسی چسبندگی و تغییرات مورفولوژیک سلول های استئوبلاست انسان در مجاورت MTA تیره، MTA سفید و سیمان پرتلندChemical Abstractمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1386دوم
56924623Analysis of CFTR Gene Mutations in Children with Cystic Fibrosis, First Report from North-East of IranISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1392پنجم
57924582Evaluation of Serum Interleukins-6, 8 and 10 Levels as Diagnostic Markers of Neonatal Infection and Possibility of MortalityISIIran J Basic Med Sci1392سوم
58924567Tumor Necrosis Factor-Alpha Polymorphism at Position -238 in PreeclampsiaISIIranian Red Crescent Medical Journal1392چهارم
59924468Detection of the soluble form of theFas/Apo-1 receptor in patients with human T-lymphotropic virus type 1-associated myelopathyISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1385مسئول
60921947Alternaria in Patients with Allergic RhinitisISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1390چهارم
61921620Vitamin D Receptor (VDR) Gene BsmI Polymorphisms in Lupus Nephritisscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1389سوم
62921257Cytotoxicity effects of Citrullus colocynthis on Hep2 and L929 cell lines.SID/Iranmedex/Magiranفصلنامه پژوهشی حکیم1384اول و مسئول
6392088Association of Single Nucleotide Polymorphisms in the Human Tumor Necrosis Factor- and interleukin 1- Genes in Patients With Pre-eclampsiaISIIran J Allergy Asthma Immunol1391مسئول
6491341PXR and NF-jB correlate with the inducing effects of IL-1b and TNF-a on ABCG2 expression in breast cancer cell linesISIEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences1391چهارم
6591224Association between HLA-DQB1 gene and patients with acute lymphoblastic leukemia (ALL)ISIInternational journal of hematology1391دوم
6691073Cyclooxygenase-2 inhibition by novel Bisaryl imidazolyl imidazole derivatives increases Bax/Bcl-2 ratio and upregulates Caspase-3 gene expression in Caco-2 colorectal cancer cell lineISIGenes and Genomics1391چهارم
6791006Pro-inflammatory cytokines interleukin-1 beta, interleukin 6, and tumor necrosis factor-alpha alter the expression and function of ABCG2 in cervix and gastric cancer cellsISIMolecular and cellular biochemistry1391چهارم
6890953Early diagnosis of late neonatal sepsis by measuring interleukin 10: A case control studyscopusJournal of Neonatology1390چهارم
6990901Association of G71R mutation of the UGT1A1 Gen with neonatal hyper bilirubinemia in the Iranian populationindex copernicusJournal of Family and Reproductive Health1390سوم
7090785Systemic Lupus Erythematosus and Homocysteine: Is there any relationship?ISIHealthmed1390پنجم
7190500Induction of Tumor-Specific Immunity By Multi-epitope Rat HER2/neu-derived peptides encapsulated in LPD nanoparticlesISINanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine1390سوم
7290463Is there any correlation between high sensitive CRP and disease activity in systemic lupus erythematosus?ISILupus1390پنجم به بعد
7390455TAP2 polymorphisms in Iranian patients with type I diabetes mellitusChemical AbstractInternational Journal of Genetics and Molecular Biology1390اول
7490424The Cytotoxic Effect of Zingiber Afficinale in Breast Cancer (MCF7) Cell Lineindex copernicusOfogh-e-Danesh Journal1390دوم
7590415Novel selective Cox-2 inhibitors induce apoptosis in Caco-2 colorectal carcinoma cell lineISIEuropean journal of pharmaceutical sciences1390چهارم
7690317Chrysin reduces proliferation and induces apoptosis in the human prostate cancer cell line pc-3ISIClinics (Sao Paulo)1390دوم
7790306Homocysteine and high sensitivity C –reactive protein in patients with systemic lupus erythematosus, and their relation with diseases activity and cardiovascular risk factorsindex copernicusJournal of Gorgan University of Medical Sciences1390پنجم
7890273Osteoblastic cytokine response to gray and white mineral trioxide aggregatePMCIranian Endodontic Journal1390سوم
7990222Effects of aqueous saffron extract on nitric oxide production by two human carcinoma cell lines: Hepatocellular carcinoma (HepG2) and laryngeal carcinoma (Hep2)علمی پژوهشی ایندکس نشدهAvicenna Journal of Phytomedicine1390مسئول
8090193Association between vitamin D receptor gene polymorphisms and type 1 diabetes mellitus in Iranian populationISIMolecular biology reports1390چهارم
8190190Expression of IL-17 and COX2 Gene in Peripheral Blood Leukocytes of Vitiligo PatientsISIIranian journal of allergy, asthma, and immunology1390پنجم
8290008Suppression of Pulmonary Tumor Promotion and Induction of Apoptosis by Crocus sativus L. ExtractionISIApplied biochemistry and biotechnology1390مسئول
8389802Association between serum interleukin-1β levels and perinatal asphyxiaPMCIranian Journal of Neonatology1389سوم
8489714The frequency of HBeAg and relation with serum level of aminotransferase in chronic hepatitis B(Emro (IMEMRمجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد1389پنجم به بعد
8589696Molecular Identification of Leishmania Species Causing Cutaneous Leishmaniasis in Mashhad, IranSID/Iranmedex/Magiranمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1389دوم
8689686Study of Polymorphism of CYP2D6*4 Gene in CYP2D6*4 Gene inindex copernicusمجله ارمغان دانش1389سوم
8789685Ethanolic Extract Cytotoxic Effect of Zingiber Afficinale in Breast Cancer (MCF7) Cell Lineindex copernicusمجله ارمغان دانش1389اول
8889621Ethanolic Extract Cytotoxic Effect of Zingiber Officinale in Hepatocellular Carcinoma (HEPG2) Cell Lineindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان1389اول
8989584Modulation of programmed cell death byhoney bee in human prostate adenocarcinomascopusJournal of Medicinal Plant Research1389دوم
9089550Molecular identification of leishmania species causing cutaneous leishmaniasis in mashhad iranscopusJundishapur Journal of Microbiology 1389سوم
9189470Role of Cytokines in Patients with Arthritis and Low Back Pain Brucellosis(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389سوم
9289287Lack of association of vitamin D receptor gene BsmI polymorphisms in patients with systemic lupus erythematosusISIRheumatol Int1389سوم
9389249Honey induces apoptosis in renal cell carcinomaISIPharmacognosy Magazine1389مسئول
9489175Association of interleukin-1 receptor antagonist gene polymorphisms with generalized aggressive periodontitis in an Iranian populationISIJ Periodontol1389چهارم
9589164Soluble Fas might serve as a diagnostic tool for gastric adenocarcinomaISIBMC Cancer1389پنجم به بعد
9689154Cytotoxicity of orthodontic bonding adhesive resins on human oral fibroblastsISIEur J Orthod1389دوم
9789116Correlation Between PXR and ABCG2 Patterns of mRNA Expression in a MCF7 Breast Carcinoma Cell Derivative upon Induction by Proinflammatory CytokinesISIDNA Cell Biol1389سوم
9888789Study the frequncy of CYP2D6*4 null allele in Iranian populationscopusPharmacologyonline 1388سوم
9988751The effect of natural adjuvants on tracheal responsiveness and cell count in lung lavage of sensitized guinea pigsISIRespirology1388سوم
10088595HLA-DQB1 subtypes predict diabetic retinopathy in patients with type I diabetes mellitus ISIeuropean journal of ophthalmology1388دوم
10188561Polymorphism of IL-1α(-889) gene and its association with aggressive periodontitis scopusIranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 1388دوم
10288555vitamin D receptor gene BSMI polymorphisms in systemic lupus erythematosus and healthy subjectsindex copernicusJQUMS1388سوم
10388520Study Of cytotoxicity effect of total saffron extract on hepatocarcinoma cell line (HepG2)(Emro (IMEMRمجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی1388دوم
10488509مقایسه پلی مورفیسم BSMI ژن گیرنده ویتامین D در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوزسیستمیک با افراد سالمindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین1388سوم
10588381بررسی اثر پلی مورفیسم ژن سایتوکاین های پیش التهابی در بیماری پریودنتیت مهاجم ژنرالیزه (Emro (IMEMRمجله دانشکده دندانپزشکی1388چهارم
10688204Association between serum interleukin-6 levels and severity of perinatal asphyxiaISIAsian biomedicine 1388دوم
10788180Serum interleukin 8 level as a diagnostic marker in late neonatal sepsisISIIranian Journal of Pediatrics1388سوم
10888096Mutations in the coding regions of the hepatocyte nuclear factor 4 alpha in Iranian families with maturity onset diabetes of the youngISIcardiovascular diabetology1388پنجم
10988061Role of caspases and Bax protein in saffron-induced apoptosis in MCF-7 cellsISIFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 1388دوم
11088041Study of cytotoxic effects of saffron in MCF-7 cellsChemical Abstractiranian journal of pharmaceutical sciences1387دوم
11188014Direct toxicity of Rose Bengal in MCF-7 cell line: Role of apoptosisISIFood and Chemical Toxicology1388دوم
11287658 The effect of the natural adjuvants on cell count in lung lavage of sensitized guinea pigs scopusPharmacologyonline1387سوم
11387633Increased microvessel density in involved organs from patients with HTLV-I associated adult T cell leukemia lymphomaISI LEUKEMIA & LYMPHOMA 1387پنجم به بعد
11487392The Effect of Periodontal Treatment on IL-6 Production of Peripheral Blood Monocytes in AggressivePMCiranian journal of immunology1387دوم
11587380Comparison of cytotoxicity of three dentin bonding systems with two thicknesses of dentin barrier on L929 cell lineindex copernicusIEJ1387سوم
11687371Cytotoxic effect of a new endodontic cement and mineral trioxide aggregate on L929 line culture index copernicusIEJ1387دوم
11787254Cytotoxic effect of saffron stigma aqueous extract on human transitional cell carcinoma and mouse fibroblast. ISIUrol J 1387دوم
11887243Association of HLA-DQB1 allelic sequence variation with susceptibility to systemic lupus erythematosus ISIIRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY1387دوم
11987241Compared two methods for isolating RNA from freezing and nonfreezing bread wheat (Triticum aestivum L.) plant tissuesscopusAsian Journal of Plant Sciences 1387چهارم
12087238Identification of DREB homologous genes in bread wheat via CODEHOP PCR primer designISI Pakistan Journal of Biological Sciences 1387چهارم
12187229Association of IL-1 beta gene polymorphism with susceptibility to systemic lupus erythematosusscopusInternational Journal of Rheumatic Disease1387اول
12287228Interleukin-1 beta and tumor necrosis factor-alpha increase ABCG2 expression in MCF-7 breast carcinoma cell line and its mitoxantrone-resistant derivative, MCF-7/MXISI Inflamm Res1388سوم
12387224Comparison of bovine lymphocyte antigen DRB3.2 allele frequencies between two subpopulations of Iranian holstein cattlescopusAfrican Journal of Biotechnology 1387چهارم
12487196Prevalence of genital Chlamydia in Iranian males with urethritis attending clinics in Mashhad.ISIEastern Mediterranean health journal1387دوم
12587169The effect of periodontal treatment on IL-6 production of peripheral blood monocytes in aggressive periodontitis and chronic periodontitis patients ISIIranian J Immunology1387دوم
12687128Study of cytotoxic and apoptogenic properties of saffron extract in human cancer cell linesISIFood and chemical Toxicology1387اول
12787127شناسایی گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش rapd-pcr در شهرستان نیشابور(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387چهارم
12886673In vitro semi-quantitative determinataion of human gamma-interferon expression by RT-PCRscopusActa Medica Iranica1386سوم
12986672IL-1β +3954 genetic polymorphism association with generalized aggressive periodontitis in Khorasan-Iran ProvincescopusJournal of Medicinal sciences1386دوم
13086637association between the polymorphisms of IL-4 gene promoter (-590C>T),IL-13 coding region (R130Q)and IL-16gene promoter (-295T>C) and allergic asthmaISIIranian journal of allergy , asthma and immunology1386مسئول
13186634Analysis of -1082 IL-10 gene polymorphism in Iranian patients with generalized aggressive periodontitisISIMedical Science Monitor1386سوم
13286630Antiproliferative property of aqueous extract of garlic on human larynx tumour and non-tumour mouse fibroblast cell linesscopusAustralian journal of medical herbalism1386دوم
13386588Effect of vitamin E and C supplementation on Performance and Immune Response of Broiler ChicksISIJournal of Animal and Veterinary Advances1386مسئول
13486561Tumour necrosis factor a-308 promoter polymorphism in patients with rheumatoid arthritisISIRheumatology International 1386دوم
13586556Comparison of allele frequency for HLA-DR and HLA-DQ between patients with ECC and caries-free childrenISIJ Indian Soc Pedod Prev Dent1386سوم
13686493D28G MUTATION IN CONGENITAL GLUCOSE-GALACTOSE MALABSORPTIONISIARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE 1386سوم
13786478بررسی اثرات مهاری عصاره اتانولی گیاه کوشنه( قسط شیرین) بر رده سلول سرطانی روده بزرگ انسان و رده سلول غیر سرطانی فیبروبلاست موش SID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی ارومیه 1386دوم
13886444association of the expression of IL-4 and IL-13 Genes, IL-4 and IgE Serum Levels with allergic asthmascopusIranian journal of Allergy ,Asthma and immunology1386اول و مسئول
13986384بررسی اثرات مهاری عصاره اتانولی گیاه کوشنه (قسط شیرین) (Alpinia gaianga L) بر رده سلول سرطانی روده بزرگ انسان (HT-29) و رده سلول غیر سرطانی فیبروبلاست موش (L.929)SID/Iranmedex/Magiranمجله پزشکی ارومیه1386دوم
14086363Evaluation of adhesion and morphology of human osteoblasts to white MTA and protland cementSID/Iranmedex/MagiranIranian Endodontic Journal1386دوم
14186348IL-4 and interferon gamma in recently diagnosed type I diabetes, a case-control studySID/Iranmedex/MagiranArya atherosclerosis journal1386سوم
14286345The role of interleukin 1b gene polymorphism in gastric cancer in north -eastern IranSID/Iranmedex/MagiranIranian journal of Pathology1386دوم
14386344The role of tumor necrosis factor-a promoter polymorphisms in gastric carcinoma in iranians: a casr-control study in the norh-east of IranSID/Iranmedex/Magiranگوارش1386سوم
14486230بررسی میزان ترشح IL-1B توسط استئوپلاستهای انسانی در مجاورت MTA سفید، MTA تیره، سمان پرتلند و IRM به عنوان مواد پرکننده انتهای ریشهسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
14586228بررسی رابطه HLA-DRBI*O4 و HLA-DQB1*O6 با پوسیدگی زودرس شدید دوران کودکیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1386دوم
14686112Effect of wheat-soybean meal based Diet supplementation vitamin A with vitamin E and zinc on blood cells organ weights and humoral Immune response in broiler chickens ISIjournal of animal and veterinary advances 1386اول
14786107Immediate diagnosis of early onset sepsis in premature newborns by measurement of cord C-reactive protein and interleukin-6scopusIranian Journal of Medical Sciences1386پنجم
14886041The role of HLA-DQB1 alleles in susceptibility to rheumatoid arthritisscopusAPLAR journal of rheumatology1386اول
14985375L بررسی اثرات خمیر پانسمان پریودنتال همراه با هیدروکسید کلسیم بر سلولهای فیبروبلاست 929در محیط آزمایشگاهسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
15085299The role of interleukine-12 in protection induced by CpG ODN against Listeria monocytogenes in BALB/c and C57BL/6scopusComparative Clinical Pathology1385پنجم
15185286The effects of aqueous extract of garlic (Allium sativum L.) on laryngeal cancer cells (Hep-2) and L929 cells in vitroscopusJournal of Medicinal Plants1385دوم
15285268Molecular cloning and expression of human gamma interferon (IFN-γ) full cDNA in Chinese Hamster Ovary (CHO) cellsscopusIranian Journal of Immunology1385دوم
15385217Interleukin-6 production by cultured peripheral blood monocytes before and after stimulation by E. coli lipopolysaccharide in Iranian patients with aggressive periodontitisISIMedical science monitor1385سوم
15485142بررسی چسبندگی و مورفولوژی سلولهای استئوپلاست انسان در مجاورت MTA‌سفید، MTA تیره و IRM بعنوان مواد پرکننده انتهای ریشه توسط اسکن میکروسکپ الکترونیسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1385سوم
15585050بررسی میزان گمی اینترلوکین 6 درتشخیص سپتی سمی نوزادانindex copernicusمجله دانشگاه علوم پزشکی1385سوم
15685020association between the polymorphism of TGF-B1 gene promoter (-509C>T) and idiopathic chronic urticariaPMCIranian journal of allergy,asthma and immunology1385مسئول
15785018in vitro antiproliferative effect of fresh red garlic on human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line)ISIinternatinal journal of agriculture& biology1385دوم
15884015determination of interleukin-6 and tumor necrosis factoralpha concentrations in iranian-khorasanian patients with preeclampsiaPMCBMC pregnancy and childbirth1384اول
15983007استخراج لیپو پلی ساکارید LPS از دیواره E.coil و ارزیابی قابلیت میتوژنی آن بر لنفوسیت های B با استفاده از سننجش MTTSID/Iranmedex/Magiranمجله علوم پزشکی مدرس1383اول
16083006analysis of IL-4 mRAN level by RT-PCR and association with IgE production in different rat strainsChemical AbstractIJBMS1383اول
16183005EVALUATION OF SPECIFIC PURIFIED TCR EFFECT ON THE IMMUNOREGULATORY POTENTIAL OF TGF-B#Chemical Abstractiranian biomedical journal1383اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1972797Comparative Study on the Effect of Camel Serum Immunoglobulin and Its Milk Lactoferrin on Hepatitis C Virus Replication in Vitroاولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفینت های منتقله از خونمشهدپوستر1397خير
2971092Role of monocyte chemotactic protein-1 in irritable bowel syndromeچهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژیتهرانپوستر1397خير
3971089Evaluation of IL-10 gene expression following rush immunotherapy in patients with allergic rhinitisچهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژیمشهدپوستر1397خير
4971088Status of IL-10 gene expression in patients with allergic rhinitis who received immunotherapy and symbioticچهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژیتهرانسخنرانی1397خير
5970153مروری بر عوامل زیستی دخیل در اختلالات آلرژیک از دیدگاه مکتب طب ایرانی3rd international congress of immunology, asthma and allergyمشهدپوستر1395خير
6964209Evaluation of CXCL8 gene expression in patients with bipolar disorderدومین کنگره بین المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایرانمشهدپوستر1396خير
7961809No Significant Magnetic Resonance Imaging Changes after Intra-Articular Injection of Autologous Adipose-Derived Stromal Vascular Fraction to Patients with Knee OsteoarthritisThe Second National Festival and International Congress on Stem Cell and Regenerative MedicineTehranپوستر1396خير
8961808Clinical Improvement of Patients with Knee Osteoarthritis after Intra-Articular Injection of Autologous Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells: A Case SeriesThe Second National Festival and International Congress on Stem Cell and Regenerative MedicineTehranپوستر1396خير
9961373Effect of Mesenchymal Stem Cell Therapy on Th-17 and Regulatory T-cells in patients with refractory Rheumatoid ArthritisThe Second national festival and international congress on stem cell and regenerative medicineتهرانپوستر1396خير
10961372Immunomodulatory Effects of Mesenchymal stem cells on B-Cells and B-Cell Activating Factor ReceptorThe Second national festival and international congress on stem cell and regenerative medicineتهرانسخنرانی1396خير
11960250Positive association between C-159T functional gene polymorphism and allergic rhinitisThe 3rd International Congress of Immunology, Asthma and Allergyتهرانپوستر1395خير
12960249High serum levels of CD14 in patients with Allergic RhinitisThe 3rd International Congress of Immunology, Asthma and Allergyتهرانپوستر1395خير
13952946Lack of association between the most common allergens and different genotypes of C-159T polymorphism in CD14 gene in patients with allergic rhinitis3th International Congress of Immunology,Asthma and Allergy (& First Food Allergy Symposiumمشهدپوستر1395خير
14950646Camel milk: A novel complementary therapy candidate for allergy in children (systematic review)سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژیمشهدپوستر1395خير
15941893بررسی تجارب اعضاء هیات علمی در مورد فرآیند ارتقاء• 3rd International Seminar on Quality and Affordable Education 2014Kuala Lumpurسخنرانی1393خير
16941879Role of cytokines in patients with arthritis and low back pain brucellosisThe 5th Annual Congress of Iranian Rheumatology Association & the First International Rheumatology Congress of Iran 2011مشهدپوستر1390خير
17941731Tumor Necrosis Factor- Alpha Polymorphism at Position -238 in Preeclapsiaچهاردهمین کنگره بین المللی زنان مامایی ایرانتهرانپوستر1393خير
18941180معرفی یک محیط نگهدارنده جدید برای دندانهای دچار صدمه اوال‍ژن18th world congress of dental traumatologyاستانبولسخنرانی1393خير
19935260EFFECTIVENESS OF INTRA-ARTICULAR INJECTION OF PLATELET-RICH PLASMA ON CLINICAL IMPROVEMENT OF PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITISAnnals Europian Congress of rheumatology EULARRomeپوستر1394خير
20931369اثر روی در ایمنی سلولی کودکان 6 سالهدوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژیتهرانپوستر1393خير
21930424ارزیابی سرمی اینترلوکین 6و8و10 بعنوان مارکرهای تشخیصی عفونتهای نوزادیاولین کنگره طب نوزادان وحوالی تولدمشهدپوستر1391خير
2292689مقایسه اثرات ضد توموری دو عصارۀ سیر علیه سلول های کارسینومای حنجره انسانیکنگره بین المللی هم اندیشی سرطانمشهدپوستر1391خير
23925118No association of p73 G4C14-to-A4T14 at exon 2 genetic polymorphism with the risk of breast cancer in an Iranian populationThe 6th International Congress of Clinical Laboratory and Clinicتهرانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1453مبانی ایمونولوژی1391تالیف
2374ویروس HTLV-1 و بیماریهای وابسته1390تالیف
327‏‫ویروس HTLV-I و بیماریهای وابسته1388تالیف
42171خواص ضد سرطان زعفران1399تالیف بخشی از کتاب
52169اثرات ضد التهابی و ایمنی زعفران و مشتقات آن1399تالیف
61969آزمایش‌‌‌های کاربردی سرولوژی و روماتولوژی1395تالیف و گردآوری
71139مبانی ایمونولوژی1392تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1244فرآیند استفاده داخل نخاعی از سلولهای بنیادی خون بندناف در درمان بیماران فلج مغزی nf>, علی قاسمی , جلیل توکل افشاری , آناهیتا مجمع , احمدشاه فرهت
21492. بررسی تأثیر سلولهای بنیادی مزانشیمال مشتق از بافت چربی و پلاسما غنی از پلاکت (PRP) در درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت دژنراتیو زانو nf>, ژاله شریعتی سرابی , جلیل توکل افشاری

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
124کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه