علیرضا  توسلی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

علیرضا توسلی

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): علیرضا توسلی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : دکترای حرفه ای
رشته تخصصي : جراحی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : tavassolia@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1940285بررسی شاخص های تاثیرگذار بر کاهش وزن در طی یک دوره 3 ساله پس از عمل جراحی گاستریک بای پسمجریپایان یافتهبلي
2922809مقایسه ی معیار نمره دهی جدید و معیار آلوارادو در تشخیص آپاندیسیت حادمجریپایان یافتهبلي
3920389بررسی نتایج درمانی و عوارض روش جدید ترمیم بافتی وبدون کشش هرنی اینگوئینال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امید مشهد در سالهای 1391 تا1393مجریپایان یافتهبلي
4911162کاهش دادن پورت ها در جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرامجریپایان یافتهخير
5911140کاهش تعداد انسزیون ها در جراحی آپاندکتومی لاپاروسکوپیمجریپایان یافتهخير
6910682ارزیابی روش لاپاراسکوپی تشخیصی در بیماران با دردهای مبهم شکمیمجریپایان یافتهبلي
7900845اثرات روغن شتر مرغ بر شدت چسبندگی صفاق به دنبال القای چسبندگی در رتمجریپایان یافتهبلي
8900844بررسی اثر عصاره های آبی، آبی الکلی و الکلی گیاه پنیرک (Malva Sylvestris) بر شدت چسبندگی صفاق به دنبال القای چسبندگی در رتمجریپایان یافتهبلي
9900824طراحی نرم افزار آموزشی پزشکیمجریپایان یافتهبلي
10900378مقایسه ارزش تشخیصی دو ماده رنگی متیلن بلو و patent blue در یافتن غده لنفاوی پیشاهنگ در سرطان پستان و مقایسه عوارض موضعی آن هامجریپایان یافتهبلي
1189996بررسی فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
1289889بررسی نتایج درمانی استفاده از استنت در ترمیم اولیه مجاری صفراوی و مقایسه آن با T-Tubeمجریپایان یافتهبلي
1389851فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
1489524 مقایسه کاربرد لیگاشور با استاپلر خطی در رزکشن و ترمیم روده باریکمجریپایان یافتهبلي
1589314مقایسه سطح اضطراب و افسردگی قبل و بعد از عمل جراحی بای پس معده در افراد مبتلا به چاقیمجریپایان یافتهخير
1689295مقایسه یک تکنیک ابداعی در ترمیم فاشیا در پورت های لاپاروسکوپی با روش مرسوممجریپایان یافتهخير
1789281معرفی یک روش جدید لاپاروسکوپی جهت ترمیم هرنی اینگو ئینال و مقایسه آن با روش متداول TEPمجریپایان یافتهخير
1889198بررسی میزان موفقیت عمل جراحی گاستریک بای پس برکاهش وزن و فاکتور های متابولیک در چاقی مرضی مجریپایان یافتهخير
1988652بررسی ارزش تشخیصی بیومارکرHE4 و ترومبوپویتین سرم در تشخیص توده های بدخیم تخمدانمجریپایان یافتهبلي
2088641ارزیابی تزریق شاربن با هدایت سونوگرافی به داخل دانسیته های غیر قابل لمس پستانی به عنوان مارکر حین عمل جراحیمجریپایان یافتهخير
2188129تاًثیر کور کومین بر چسبندگی پریتوئن به دنبال ایجاد پریتونیت در رتمجریپایان یافتهبلي
2287830بررسی نتایج عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی در بیمارستان قائم ٬امید در بین سالهای 87_83مجریپایان یافتهبلي
2387814نقش دبریدمان زودرس به کمک توراکوسکوپی در درمان آمپیم حفره پلورال به دنبال پنومونیمجریپایان یافتهبلي
2487800بررسی تاثیر آمادگی مکانیکال کولون بر عوارض بعد از عمل در بیماران با جراحی انتخابی کولون (شامل رزکسیون آناستوموز کولون)مجریپایان یافتهبلي
2587439بهینه سازی مرکز تحقیقات جراحی آندوسکپی و اعمال کم تهاجمی ... برای ارائه خدمات به محققین محترممجریپایان یافتهخير
2686767مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون – متوکلوپرامید بر روی تهوع و استفراغ پس از عمل جراحیمجریپایان یافتهبلي
2786028مقایسه نتایج تغذیه زودرس با روش رایج شروع تغذیه پس از آناستوموز روده بزرگ در بیماران بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهدمجریپایان یافتهخير
2885444ساخت جعبه تمرین لاپاراسکوپیمجریپایان یافتهخير
2985353مقایسه اثرات جایگذاری و عدم جایگذاری سوند نازوژژنال در عمل جراحی توتال گاسترکتومی مجریپایان یافتهخير
3085312بررسی ارزش تشخیصی توراکوسکوپی درآسیب های مخفی دیافراگم در تروماهای نافذ توراکوابدومینال مجریپایان یافتهخير
3185205بررسی تاثیر اسپیلانکنیسکتومیاز طریق توراکوسکوپی بر کنترل دردهای شدید ناشی از بیماریهای پیشرفته پانکراس و کانسر معدهمجریپایان یافتهخير
3284082ارزیابی مارکرهای Long DNA و BAT-26 در تشخیص کانسر کولون با بررسی این مارکرها در نمونه مدفوع بیماران و مقایسه آن با افراد سالممجریپایان یافتهخير
3383182ارزیابی سطح سایتوکاینهای TNF-a و IL-6 در بیماران مبتلا به کیست هیداتید قبل و یک ماه پس از عمل جراحی و مقایسه آن با تست الایزای اختصاصی بر علیه هیداتیدوزیسمجریپایان یافتهخير
3482361ارزیابی سطح IFN-y و IL-4 در بیماران مبتلا به کیست هیداتیکمجریپایان یافتهخير
35951845تهیه یک پایگاه اطلاعات درمان چاقی به همراه یک پرسشنامه کاربردی جهت ثبت نام در کلینیک های تغذیه سطح شهرهمکاردر دست اجرابلي
36951747نتایج اعمال جراحی دستگاه گوارش در بیماران با بدخیمی های دستگاه تناسلی زنانهمکارعقد قراردادبلي
37950797بررسی نتایج آسیب شناسی دونات های حذف شده در عمل جراحی هموروئید به روش هموروئیدوپکسی با استاپلـرهمکاردر دست اجرابلي
38950489بررسی میزان فراوانی عوارض کوتاه‌مدت جراحی تومور کاردیای معده بیماران جراحی شده در بیمارستان‌های قائم و امید مشهد در سال‌های96-90همکاردر دست اجرابلي
39940495بررسی تعادل پراکسیدان آنتی اکسیدان سرم در افراد داوطلب کاهش وزن به روش RU-en-Y گاستریک بای پس قبل از عمل و 6 ماه بعد از عملهمکارپایان یافتهبلي
40940268مقایسه نتایج درمان هموروئید گرید 2 و 3 به روش stapled hemorrhoidopexy با روش میلیگان مورگانهمکارپایان یافتهبلي
41931504بررسی نتایج درمانی در بیماران مبتلا به ماستیت ایدیوپاتیک پستان مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم و امید و امام رضا ( ع ) بین سالهای 1388-1393 همکارپایان یافتهبلي
42922208بررسی اثر تاموکسیفن در درد پستان در مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
43920561بررسی نتایج و مقایسه کارایی تکنیک های جراحی کاردیومیوتومی هلر در درمان بیماران مبتلا به آشالازی در بیماران بستری در بیمارستانهای قائم(عج) و امید مشهد بین سالهای 1388-1393همکارپایان یافتهبلي
44920431بررسی و مقایسه روش مدیفیه و جدید با روش معمول و رایج جراحی کیست هیداتید کبدهمکارپایان یافتهبلي
45911006بررسی کارایی لاپاروسکوپیک اسپلنکتومی با شروع از ناف طحال در مقایسه با شروع از عروق گاستریک کوچکهمکارپایان یافتهبلي
46910980مقایسه نتایج جراحی آناستوموز در گردن با استاپلر و دست بدنبال ازوفاژکتومی درکانسر مریهمکارپایان یافتهبلي
47910663بررسی میزان همزمانی آپاندیسیت حاد و کانسر های کولورکتال در بیماران بالای 40 سال که تحت آپاندکتومی قرار گرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
48900978مقایسه دو روش LHP (لیزر هموروئید پلاستی ) وجراحی میلیگان ومورگان در درمان هموروئیدهمکارپایان یافتهبلي
49900911بررسی نتایج دو تکنیک ازوفاژکتومی به روش توراکوتومی باز و روش کم تهاجم با توراکوسکوپی (MI) در بیماران مبتلا به سرطان مریهمکارپایان یافتهبلي
50900903تاًثیر لیکوپن بر شدت چسبندگی پریتوئن به دنبال القای چسبندگی در رتهمکارپایان یافتهبلي
51900879اثر عصاره الکلی بره موم (propolis) بر شدت چسبندگی صفاق به دنبال القای چسبندگی در رتهمکارپایان یافتهبلي
52900808بررسی نتایج اسپلنکتومی لاپاروسکوپیک در بیماری های خونی بین سال های 1385 لغایت 1390 در بیمارستان قائم(عج)همکارپایان یافتهبلي
53900785مشخص نمودن سلولهای بنیادین در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
54900484تاًثیر نانو ذرات طلا بر شدت چسبندگی پریتوئن به دنبال القای چسبندگی در رتهمکارپایان یافتهبلي
55900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
56900138تعیین حساسیت و ویژگی نتایج بیوپسی سوزنی در توده های خوش خیم و بدخیم پستانهمکارپایان یافتهبلي
5789847تهیه نرم افزار کمک تشخیصی جهت ضایعات پستانی با استفاده ازتبدیل تغییرات شدت سیگنال به رنگ در تصاویر ام آر ماموگرافی با ماده حاجبهمکارپایان یافتهبلي
5889820بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) در تومورهای اسپورادیک کولونهمکارپایان یافتهبلي
5989376بررسی عوارض زودرس عمل جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال SCCمری در دو گروه از بیماران با و بدون کمورادیوتراپی قبل از عملهمکارپایان یافتهبلي
6089322مقایسه اثربخشی سه داروی اندانسترون ، متوکلوپرامید و دگزامتادون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل کله سیستکتومی به روش لاپاروسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
6188699بررسی ارزش تشخیصی core needle biopsy بر اساس فاکتورهای پروگنوستیک کا نسر پستان در مقایسه با نمونه های بافتی حاصل از جراحی همکارپایان یافتهبلي
6288622بررسی تغییرات بیان ژنهای HLA-G و XRCC5 در بافت تومور بیماران مبتلا به سرطان سلولهای سنگفرشی مری با استفاده از تکنیک Real-time PCRهمکارپایان یافتهخير
6388567بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ پس از شیمی درمانی نئواجوانت در بیماران مبتلا به کانسر پستانهمکارپایان یافتهخير
6488085نقش توراکوسکوپی در Staging سرطانهای ریه با سلولهای غیر کوچکهمکارپایان یافتهبلي
6586102بررسی وجود پاپیلومای انسانی در بافت های سرطانی پستان در 50 نمونه به روش PCRهمکارپایان یافتهخير
6685457بررسی سطح Fas و Fas Ligand محلول در سرم و بیان سلولی Fasو Fas Ligand در آدنوکارسینوم معده و ارتباط آن باStaging جراحی و grading پاتولوژیک تومورهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964185Is it necessary to withdraw aspirin before non-cardiac surgeries?scopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396اول
2963861Laparoscopic cholecystectomy with two mini cosmetic incisionsMedlineUpdates in Surgery1396اول
3963072Effectiveness of Single-Port Thoracoscopic Splanchnicectomy in Controlling Pain in Patients with Chronic PancreatitisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396دوم
4962833Comparison of Levels of Depression in Patients with Excessive Obesity Before and After Gastric Bypass SurgeryISCJournal of Minimally Invasive Surgical Sciences1395مسئول
5961378Effect of bariatric surgery on adiposity and metabolic profiles: A prospective cohort study in Middle-Eastern patientsPMCWORLD JOURNAL OF DIABETES1396چهارم
6950944Metabolic improvement of morbid obese patients following Roux-en-Y gastric bypass surgery: A Prospective study in Mashhad, IranPMCIndian journal of gastroenterology1395سوم
7950230Ki67 Frequency in Breast Cancers without Axillary Lymph Node Involvement and its Relation with Disease-free SurvivalMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1395پنجم
8942925Comparison of oncologic short term results of laparoscopic versus open surgery of rectal cancer.index copernicusAnnals of Colorectal Research1394چهارم
9942922Difficulties in the diagnosis and management of alveolar hydatid disease: A case series.PMCCaspian Journal of Internal Medicine1394چهارم
10941882Thoracoscopic esophagectomy in supine position.سایر سایت‏های تخصصیJournal of Minimally Invasive Surgical Sciences1394سوم
11940837Evaluation of the success rate of gastric bypass surgery-assisted weight loss in Iranian patients with morbid obesityعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Health and Life Sciences1394اول
12940834Laparoscopic Cholecystectomy: A Retrospective Four-Year StudySID/Iranmedex/Magiranj minim invasive surg sci1394سوم
13935470Comparative Study of the Effectiveness of Ondansetron, Metoclopramide and Low Dose Dexamethasone to Prevent Postoperative Nausea and Vomiting in Females who Undergo Laparoscopic Cholecystectomyindex copernicusWomens Health Bull1393سوم
14935451Effect of gold nanoparticles on postoperative peritoneal adhesions in ratsChemical Abstractnanomedicine1394دوم
15933840Long-term results of open gastric bypass with Roux-en-Y method for morbid obesity: Brief reportscopusTehran University Medical Journal1393پنجم
16933791Can methylene blue dye be used as an alternative to patent blue dye to find the sentinel lymph node in breast cancer surgery?ISIJournal of Research in Medical Sciences1393دوم
17932971Primary malignant lymphoma of the breastindex copernicusMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1375دوم
18931748Fascial Repair of Laparoscopic Ports with Allis–Hemostat TechniqueISIIndian J Surg1391اول
19931495Esophageal diverticula: analysis of 25 cases.PMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1393پنجم
20930373Aberrant expression of DPPA2 and HIWI genes in colorectal cancer and their impacts on poor prognosis.ISITumour biology1393چهارم
21930132Management of Sigmoid Volvulus: Options and PrognosisPMCJournal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan1392پنجم
22930131Therapeutic effects of diaphragmatic plication for acquired unilateral non-malignant diaphragm paralysis in twenty patientsscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1392چهارم
23924783Evaluation of sentinel lymph node biopsy results in 110 patients with breast cancerscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1392پنجم
24924440evaluation of effect of topical phenytoin on wound healing (increasing wound tensile strength and collagen deposition) in Ratsscopusمجله گوش و گلو و بینی ایران1383اول
25922643Gasteroesophageal LeomyomatosisPMCMedical Journal of the Islamic Republic of IRAN1382اول
26922447Thoracoscopic Splanchnicectomy for Pain Control in Unresectable Pancreatic Cancerindex copernicusJ Cardio-Thoracic Medicine1392اول
27922427The role of thoracoscopic debridement in the treatment of parapneumonic empyemaPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1392دوم
28921431Role of SALL4 in the progression and metastasis of colorectal cancerISIJ Biomed Sci1391چهارم
29921360Sentinel node mapping for early breast cancer patients using 99mTc-phytate: Single center experience on 165 patientsscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392سوم
30921128Evaluation of Methylation of MGMT (O6-Methyl Guanine Methyltransferase) Gene Promoter in Sporadic Colorectal CancerISIDNA and Cell Biology1392چهارم
3192112Evaluation of Curcumin Effects on Post-Operative Peritoneal Adhesion in RatsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
3292110Resection and reconstruction of small intestine with ligasure and linear stapler: a comparative studyscopusTehran University Medical Journal1390اول
3391918The Role of VATS in the Staging of non Small Cell Lung CancerPMCLung India1391دوم
3491065Laparoscopic splenectomy: ligasure or clip ligation?ISISurgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques1391سوم
3590506Esophagogastric mesenchymal tumors: analysis of 24 patientsscopusTehran University Medical Journal1390سوم
3690301Comparison of Ondansetron and the Combination of Dexametasone-Metocholopromide on Post Operative Nausea and Vomitingindex copernicusOfogh-e-Danesh Journal1390اول
3790057Quantitative analysis of TEM-8 and CEA tumor markers indicating free tumor cells in the peripheral blood of colorectal cancer patientsISIInternational journal of colorectal disease1390چهارم
3890017Comparison of excision with primary repair versus Limberg flapISIInternational journal of surgery1390اول
3989520Repair of inguinal hernia: a comparison between extraperitoneal laparoscopy and Lichtenstein open surgeryscopusTehran University Medical Journal1389اول
4089458Comparison of Results of Early Feeding with Conventional way of Feeding after Colon Anastomosis in Patients with Colon Anastomosis(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389اول
4189058Efficacy and necessity of nasojejunal tube after gastrectomyISI International journal of surgery (London, England)1389اول
4288734Comparison of pre-operative lymphoscintigraphy with inter-operative gamma probe and dye technique regarding the number of detected sentinel lymph nodesISIHellenic Journal of Nuclear Medicine1388پنجم به بعد
4388045The role of thoracoscopy for the diagnosis of hidden diaphragmatic injuries in penetrating thoracoabdominal traumaPMCInteractive cardiovascular and thoracic surgery 1388دوم
4487577Laparoscopic correction of peritoneal catheter dysfunctionscopusIndian Journal of Surgery 1388سوم
4587487The role of thoracoscopy in diagnosis of hidden diaphragmatic injuries in penetrating Thoracoabdominal Traumasindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
4687486surgical treatment for chronic pancreatitis: report of three casesEmbaseTehran University Medical Journal1387سوم
4787205جراحی داخل رکتوم از راه مفعد با یک وسیله ابداعی دست ساز(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
4886650Stool-based DNA testing , a new noninvasive method for colorectal cancer screening,the first report from iranISIWorld journal of gastroenterology1386دوم
4986457Rapid DNA extraction protocol from stool, suitable for molecular genetic diagnosis of colon cancer.ISIIran Biomed J1386سوم

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1941652Tattooing localization of non palpable breast sonographic lesionsسومین کنگره بین المللی جراحی خراسان 1393مشهدسخنرانی1393خير
2922331Compression between the usage of ligasure and linear stapler in resection and reconstruction of small intestine3rd International Congress of Endoscopic & Minimally Invasive Surgeryمشهدپوستر1391خير
3922327Comparative study of the effectiveness of ondansetron, metoclopramide and low dose of dexamethasone to prevent postoperative nausea and vomiting in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy3rd International Congress of Endoscopic & Minimally Invasive Surgeryمشهدپوستر1391خير
4922325Evalution of success rate in weight by gastric by gastric bypass surgery in patient with morbid obesity3rd International Congress of Endoscopic & Minimally Invasive Surgeryمشهدپوستر1391خير
5922322Double incision laparoscopic cholecystectomy, report a new3rd International Congress of Endoscopic & Minimally Invasive Surgeryمشهدسخنرانی1391خير
692230Compare and predictive value of CA125 and thrombopoietine markers in diagnosis type of ovarian massInternational Multidisciplinary cancer congressMashhad – Iranپوستر1391خير
792229Serum HE4 Biomarker, a New Horizon in Malignant Ovarian Tumors DetectionInternational Multidisciplinary cancer congressMashhad – Iranپوستر1391بله
892228Halothane induced hepatitis in morbid obese patients :reports of two caseThe 11th Iranian Congress of ToxicologyMashhad-Iranپوستر1390خير
992224Use sestamibi Scan and radio-guided para thyroidectomy in persistent hyperparathyroidism14thIranian and International Congress of Nuclear MedicineMashhad-Iranپوستر1389خير
1092208Role of BrIDA scan in evaluating of a liver mass14thIranian and International Congress of Nuclear MedicineMashhad-Iranپوستر1389بله

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1230سرطان پستان پیشگیری تشخیص زودرس درمان پیگیری1391تالیف
2229مجموعه سوالات دانشنامه تخصصی (بورد) و گواهی نامه تخصصی (پره بورد) سال 13901391تالیف

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان
121سیستم دسترسی به اطلاعات پرونده بیماران با استفاده از تکنولوژی kinect1391/10/0578042nf>, علیرضا توسلی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه