علیرضا  توسلی
خلاصه عملکرد علیرضا  توسلی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

علیرضا توسلی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): علیرضا توسلی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : جراحی عمومی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : tavassolia@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1971682بررسی تغییرات غلظت استروژن، پروژسترون، LH و FSH به دنبال مصرف داروی ضدبارداری خوراکی LD بعد از دو روش رایج جراحی درمان چاقی در بانوان در سن باروریمجریدر دست اجراخير
2940285بررسی شاخص های تاثیرگذار بر کاهش وزن در طی یک دوره 3 ساله پس از عمل جراحی گاستریک بای پسمجریپایان یافتهبلي
3922809مقایسه ی معیار نمره دهی جدید و معیار آلوارادو در تشخیص آپاندیسیت حادمجریپایان یافتهبلي
4920389بررسی نتایج درمانی و عوارض روش جدید ترمیم بافتی وبدون کشش هرنی اینگوئینال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان قائم و امید مشهد در سالهای 1391 تا1393مجریپایان یافتهبلي
5911162کاهش دادن پورت ها در جراحی لاپاراسکوپی کیسه صفرامجریپایان یافتهخير
6911140کاهش تعداد انسزیون ها در جراحی آپاندکتومی لاپاروسکوپیمجریپایان یافتهخير
7910682ارزیابی روش لاپاراسکوپی تشخیصی در بیماران با دردهای مبهم شکمیمجریپایان یافتهبلي
8900845اثرات روغن شتر مرغ بر شدت چسبندگی صفاق به دنبال القای چسبندگی در رتمجریپایان یافتهبلي
9900844بررسی اثر عصاره های آبی، آبی الکلی و الکلی گیاه پنیرک (Malva Sylvestris) بر شدت چسبندگی صفاق به دنبال القای چسبندگی در رتمجریپایان یافتهبلي
10900824طراحی نرم افزار آموزشی پزشکیمجریپایان یافتهبلي
11900378مقایسه ارزش تشخیصی دو ماده رنگی متیلن بلو و patent blue در یافتن غده لنفاوی پیشاهنگ در سرطان پستان و مقایسه عوارض موضعی آن هامجریپایان یافتهبلي
1289996بررسی فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
1389889بررسی نتایج درمانی استفاده از استنت در ترمیم اولیه مجاری صفراوی و مقایسه آن با T-Tubeمجریپایان یافتهبلي
1489851فراوانی موتاسیون ژن های K-RAS (کدون های 12و 13) وBRAF (V599E) در بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهدمجریپایان یافتهبلي
1589524 مقایسه کاربرد لیگاشور با استاپلر خطی در رزکشن و ترمیم روده باریکمجریپایان یافتهبلي
1689314مقایسه سطح اضطراب و افسردگی قبل و بعد از عمل جراحی بای پس معده در افراد مبتلا به چاقیمجریپایان یافتهخير
1789295مقایسه یک تکنیک ابداعی در ترمیم فاشیا در پورت های لاپاروسکوپی با روش مرسوممجریپایان یافتهخير
1889281معرفی یک روش جدید لاپاروسکوپی جهت ترمیم هرنی اینگو ئینال و مقایسه آن با روش متداول TEPمجریپایان یافتهخير
1989198بررسی میزان موفقیت عمل جراحی گاستریک بای پس برکاهش وزن و فاکتور های متابولیک در چاقی مرضی مجریپایان یافتهخير
2088652بررسی ارزش تشخیصی بیومارکرHE4 و ترومبوپویتین سرم در تشخیص توده های بدخیم تخمدانمجریپایان یافتهبلي
2188641ارزیابی تزریق شاربن با هدایت سونوگرافی به داخل دانسیته های غیر قابل لمس پستانی به عنوان مارکر حین عمل جراحیمجریپایان یافتهخير
2288129تاًثیر کور کومین بر چسبندگی پریتوئن به دنبال ایجاد پریتونیت در رتمجریپایان یافتهبلي
2387830بررسی نتایج عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی در بیمارستان قائم ٬امید در بین سالهای 87_83مجریپایان یافتهبلي
2487814نقش دبریدمان زودرس به کمک توراکوسکوپی در درمان آمپیم حفره پلورال به دنبال پنومونیمجریپایان یافتهبلي
2587800بررسی تاثیر آمادگی مکانیکال کولون بر عوارض بعد از عمل در بیماران با جراحی انتخابی کولون (شامل رزکسیون آناستوموز کولون)مجریپایان یافتهبلي
2687439بهینه سازی مرکز تحقیقات جراحی آندوسکپی و اعمال کم تهاجمی ... برای ارائه خدمات به محققین محترممجریپایان یافتهخير
2786767مقایسه اثر اندانسترون و دگزامتازون – متوکلوپرامید بر روی تهوع و استفراغ پس از عمل جراحیمجریپایان یافتهبلي
2886028مقایسه نتایج تغذیه زودرس با روش رایج شروع تغذیه پس از آناستوموز روده بزرگ در بیماران بستری در بیمارستان قائم (عج) مشهدمجریپایان یافتهخير
2985444ساخت جعبه تمرین لاپاراسکوپیمجریپایان یافتهخير
3085353مقایسه اثرات جایگذاری و عدم جایگذاری سوند نازوژژنال در عمل جراحی توتال گاسترکتومی مجریپایان یافتهخير
3185312بررسی ارزش تشخیصی توراکوسکوپی درآسیب های مخفی دیافراگم در تروماهای نافذ توراکوابدومینال مجریپایان یافتهخير
3285205بررسی تاثیر اسپیلانکنیسکتومیاز طریق توراکوسکوپی بر کنترل دردهای شدید ناشی از بیماریهای پیشرفته پانکراس و کانسر معدهمجریپایان یافتهخير
3384082ارزیابی مارکرهای Long DNA و BAT-26 در تشخیص کانسر کولون با بررسی این مارکرها در نمونه مدفوع بیماران و مقایسه آن با افراد سالممجریپایان یافتهخير
3483182ارزیابی سطح سایتوکاینهای TNF-a و IL-6 در بیماران مبتلا به کیست هیداتید قبل و یک ماه پس از عمل جراحی و مقایسه آن با تست الایزای اختصاصی بر علیه هیداتیدوزیسمجریپایان یافتهخير
3582361ارزیابی سطح IFN-y و IL-4 در بیماران مبتلا به کیست هیداتیکمجریپایان یافتهخير
36970632بررسی نتایج درمان جراحی وپرتودرمانی کم تهاجمی سرطان پستان مراحل اولیه در مشهد از سال 95-98همکاردر دست اجرابلي
37951845تهیه یک پایگاه اطلاعات درمان چاقی به همراه یک پرسشنامه کاربردی جهت ثبت نام در کلینیک های تغذیه سطح شهرهمکارپایان یافتهبلي
38951747نتایج اعمال جراحی دستگاه گوارش در بیماران با بدخیمی های دستگاه تناسلی زنانهمکارپایان یافتهبلي
39950797بررسی نتایج آسیب شناسی دونات های حذف شده در عمل جراحی هموروئید به روش هموروئیدوپکسی با استاپلـرهمکارپایان یافتهبلي
40950489بررسی میزان فراوانی عوارض کوتاه‌مدت جراحی تومور کاردیای معده بیماران جراحی شده در بیمارستان‌های قائم و امید مشهد در سال‌های96-90همکارپایان یافتهبلي
41940495بررسی تعادل پراکسیدان آنتی اکسیدان سرم در افراد داوطلب کاهش وزن به روش RU-en-Y گاستریک بای پس قبل از عمل و 6 ماه بعد از عملهمکارپایان یافتهبلي
42940268مقایسه نتایج درمان هموروئید گرید 2 و 3 به روش stapled hemorrhoidopexy با روش میلیگان مورگانهمکارپایان یافتهبلي
43931504بررسی نتایج درمانی در بیماران مبتلا به ماستیت ایدیوپاتیک پستان مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم و امید و امام رضا ( ع ) بین سالهای 1388-1393 همکارپایان یافتهبلي
44922208بررسی اثر تاموکسیفن در درد پستان در مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
45920561بررسی نتایج و مقایسه کارایی تکنیک های جراحی کاردیومیوتومی هلر در درمان بیماران مبتلا به آشالازی در بیماران بستری در بیمارستانهای قائم(عج) و امید مشهد بین سالهای 1388-1393همکارپایان یافتهبلي
46920431بررسی و مقایسه روش مدیفیه و جدید با روش معمول و رایج جراحی کیست هیداتید کبدهمکارپایان یافتهبلي
47911006بررسی کارایی لاپاروسکوپیک اسپلنکتومی با شروع از ناف طحال در مقایسه با شروع از عروق گاستریک کوچکهمکارپایان یافتهبلي
48910980مقایسه نتایج جراحی آناستوموز در گردن با استاپلر و دست بدنبال ازوفاژکتومی درکانسر مریهمکارپایان یافتهبلي
49910663بررسی میزان همزمانی آپاندیسیت حاد و کانسر های کولورکتال در بیماران بالای 40 سال که تحت آپاندکتومی قرار گرفته اندهمکارپایان یافتهبلي
50900978مقایسه دو روش LHP (لیزر هموروئید پلاستی ) وجراحی میلیگان ومورگان در درمان هموروئیدهمکارپایان یافتهبلي
51900911بررسی نتایج دو تکنیک ازوفاژکتومی به روش توراکوتومی باز و روش کم تهاجم با توراکوسکوپی (MI) در بیماران مبتلا به سرطان مریهمکارپایان یافتهبلي
52900903تاًثیر لیکوپن بر شدت چسبندگی پریتوئن به دنبال القای چسبندگی در رتهمکارپایان یافتهبلي
53900879اثر عصاره الکلی بره موم (propolis) بر شدت چسبندگی صفاق به دنبال القای چسبندگی در رتهمکارپایان یافتهبلي
54900808بررسی نتایج اسپلنکتومی لاپاروسکوپیک در بیماری های خونی بین سال های 1385 لغایت 1390 در بیمارستان قائم(عج)همکارپایان یافتهبلي
55900785مشخص نمودن سلولهای بنیادین در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
56900484تاًثیر نانو ذرات طلا بر شدت چسبندگی پریتوئن به دنبال القای چسبندگی در رتهمکارپایان یافتهبلي
57900469بررسی ارتباط بیان همزمانHER1 و HER3 با پروگنوز بیماری در مبتلایان به سرطان معده به روش Real-time PCR و ایمونوهیستوشیمیهمکارپایان یافتهخير
58900138تعیین حساسیت و ویژگی نتایج بیوپسی سوزنی در توده های خوش خیم و بدخیم پستانهمکارپایان یافتهبلي
5989847تهیه نرم افزار کمک تشخیصی جهت ضایعات پستانی با استفاده ازتبدیل تغییرات شدت سیگنال به رنگ در تصاویر ام آر ماموگرافی با ماده حاجبهمکارپایان یافتهبلي
6089820بررسی میزان متیلاسیون پروموتر ژن MGMT(O6- methyl guanine methyl transferase) در تومورهای اسپورادیک کولونهمکارپایان یافتهبلي
6189376بررسی عوارض زودرس عمل جراحی ازوفاژکتومی ترانس هیاتال SCCمری در دو گروه از بیماران با و بدون کمورادیوتراپی قبل از عملهمکارپایان یافتهبلي
6289322مقایسه اثربخشی سه داروی اندانسترون ، متوکلوپرامید و دگزامتادون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل کله سیستکتومی به روش لاپاروسکوپیهمکارپایان یافتهبلي
6388699بررسی ارزش تشخیصی core needle biopsy بر اساس فاکتورهای پروگنوستیک کا نسر پستان در مقایسه با نمونه های بافتی حاصل از جراحی همکارپایان یافتهبلي
6488622بررسی تغییرات بیان ژنهای HLA-G و XRCC5 در بافت تومور بیماران مبتلا به سرطان سلولهای سنگفرشی مری با استفاده از تکنیک Real-time PCRهمکارپایان یافتهخير
6588567بررسی ارزش تشخیصی بیوپسی گره لنفی پیشاهنگ پس از شیمی درمانی نئواجوانت در بیماران مبتلا به کانسر پستانهمکارپایان یافتهخير
6688085نقش توراکوسکوپی در Staging سرطانهای ریه با سلولهای غیر کوچکهمکارپایان یافتهبلي
6786102بررسی وجود پاپیلومای انسانی در بافت های سرطانی پستان در 50 نمونه به روش PCRهمکارپایان یافتهخير
6885457بررسی سطح Fas و Fas Ligand محلول در سرم و بیان سلولی Fasو Fas Ligand در آدنوکارسینوم معده و ارتباط آن باStaging جراحی و grading پاتولوژیک تومورهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1981219Effect of Malva sylvestris Extract on Postoperative Peritoneal Adhesion in RatsISIJundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products1398سوم
2973840Meshoma, a Rare Complication of Abdomen and Hernia Repair-A Case ReportISCJournal of Minimally Invasive Surgical Sciences1397مسئول
3971988KRAS Codon 12 and 13 Mutations in Gastric Cancer in the Northeast IranPMCIranian Journal of Pathology1397دوم
4964185Is it necessary to withdraw aspirin before non-cardiac surgeries?scopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396اول
5963861Laparoscopic cholecystectomy with two mini cosmetic incisionsMedlineUpdates in Surgery1396اول
6963072Effectiveness of Single-Port Thoracoscopic Splanchnicectomy in Controlling Pain in Patients with Chronic PancreatitisISCJournal of Cardio-Thoracic Medicine1396دوم
7962833Comparison of Levels of Depression in Patients with Excessive Obesity Before and After Gastric Bypass SurgeryISCJournal of Minimally Invasive Surgical Sciences1395مسئول
8961378Effect of bariatric surgery on adiposity and metabolic profiles: A prospective cohort study in Middle-Eastern patientsPMCWORLD JOURNAL OF DIABETES1396چهارم
9950944Metabolic improvement of morbid obese patients following Roux-en-Y gastric bypass surgery: A Prospective study in Mashhad, IranPMCIndian journal of gastroenterology1395سوم
10950230Ki67 Frequency in Breast Cancers without Axillary Lymph Node Involvement and its Relation with Disease-free SurvivalMedlineAsian Pacific journal of cancer prevention1395پنجم
11942925Comparison of oncologic short term results of laparoscopic versus open surgery of rectal cancer.index copernicusAnnals of Colorectal Research1394چهارم
12942922Difficulties in the diagnosis and management of alveolar hydatid disease: A case series.PMCCaspian Journal of Internal Medicine1394چهارم
13941882Thoracoscopic esophagectomy in supine position.سایر سایت‏های تخصصیJournal of Minimally Invasive Surgical Sciences1394سوم
14940837Evaluation of the success rate of gastric bypass surgery-assisted weight loss in Iranian patients with morbid obesityعلمی پژوهشی ایندکس نشدهInternational Journal of Health and Life Sciences1394اول
15940834Laparoscopic Cholecystectomy: A Retrospective Four-Year StudySID/Iranmedex/Magiranj minim invasive surg sci1394سوم
16935470Comparative Study of the Effectiveness of Ondansetron, Metoclopramide and Low Dose Dexamethasone to Prevent Postoperative Nausea and Vomiting in Females who Undergo Laparoscopic Cholecystectomyindex copernicusWomens Health Bull1393سوم
17935451Effect of gold nanoparticles on postoperative peritoneal adhesions in ratsChemical Abstractnanomedicine1394دوم
18933840Long-term results of open gastric bypass with Roux-en-Y method for morbid obesity: Brief reportscopusTehran University Medical Journal1393پنجم
19933791Can methylene blue dye be used as an alternative to patent blue dye to find the sentinel lymph node in breast cancer surgery?ISIJournal of Research in Medical Sciences1393دوم
20932971Primary malignant lymphoma of the breastindex copernicusMedical Journal of the Islamic Republic of Iran1375دوم
21931748Fascial Repair of Laparoscopic Ports with Allis–Hemostat TechniqueISIIndian J Surg1391اول
22931495Esophageal diverticula: analysis of 25 cases.PMCAsian Cardiovasc Thorac Ann1393پنجم
23930373Aberrant expression of DPPA2 and HIWI genes in colorectal cancer and their impacts on poor prognosis.ISITumour biology1393چهارم
24930132Management of Sigmoid Volvulus: Options and PrognosisPMCJournal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan1392پنجم
25930131Therapeutic effects of diaphragmatic plication for acquired unilateral non-malignant diaphragm paralysis in twenty patientsscopusمجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1392چهارم
26924783Evaluation of sentinel lymph node biopsy results in 110 patients with breast cancerscopusIranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility1392پنجم
27924440evaluation of effect of topical phenytoin on wound healing (increasing wound tensile strength and collagen deposition) in Ratsindex copernicusمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1383اول
28922643Gasteroesophageal LeomyomatosisPMCMedical Journal of the Islamic Republic of IRAN1382اول
29922447Thoracoscopic Splanchnicectomy for Pain Control in Unresectable Pancreatic Cancerindex copernicusJ Cardio-Thoracic Medicine1392اول
30922427The role of thoracoscopic debridement in the treatment of parapneumonic empyemaPMCAsian Cardiovascular and Thoracic Annals1392دوم
31921431Role of SALL4 in the progression and metastasis of colorectal cancerISIJ Biomed Sci1391چهارم
32921360Sentinel node mapping for early breast cancer patients using 99mTc-phytate: Single center experience on 165 patientsscopusIranian Journal of Nuclear Medicine1392سوم
33921128Evaluation of Methylation of MGMT (O6-Methyl Guanine Methyltransferase) Gene Promoter in Sporadic Colorectal CancerISIDNA and Cell Biology1392چهارم
3492112Evaluation of Curcumin Effects on Post-Operative Peritoneal Adhesion in RatsISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
3592110Resection and reconstruction of small intestine with ligasure and linear stapler: a comparative studyscopusTehran University Medical Journal1390اول
3691918The Role of VATS in the Staging of non Small Cell Lung CancerPMCLung India1391دوم
3791065Laparoscopic splenectomy: ligasure or clip ligation?ISISurgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques1391سوم
3890506Esophagogastric mesenchymal tumors: analysis of 24 patientsscopusTehran University Medical Journal1390سوم
3990301Comparison of Ondansetron and the Combination of Dexametasone-Metocholopromide on Post Operative Nausea and Vomitingindex copernicusOfogh-e-Danesh Journal1390اول
4090057Quantitative analysis of TEM-8 and CEA tumor markers indicating free tumor cells in the peripheral blood of colorectal cancer patientsISIInternational journal of colorectal disease1390چهارم
4190017Comparison of excision with primary repair versus Limberg flapISIInternational journal of surgery1390اول
4289520Repair of inguinal hernia: a comparison between extraperitoneal laparoscopy and Lichtenstein open surgeryscopusTehran University Medical Journal1389اول
4389458Comparison of Results of Early Feeding with Conventional way of Feeding after Colon Anastomosis in Patients with Colon Anastomosis(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389اول
4489058Efficacy and necessity of nasojejunal tube after gastrectomyISI International journal of surgery (London, England)1389اول
4588734Comparison of pre-operative lymphoscintigraphy with inter-operative gamma probe and dye technique regarding the number of detected sentinel lymph nodesISIHellenic Journal of Nuclear Medicine1388پنجم به بعد
4688045The role of thoracoscopy for the diagnosis of hidden diaphragmatic injuries in penetrating thoracoabdominal traumaPMCInteractive cardiovascular and thoracic surgery 1388دوم
4787577Laparoscopic correction of peritoneal catheter dysfunctionscopusIndian Journal of Surgery 1388سوم
4887487The role of thoracoscopy in diagnosis of hidden diaphragmatic injuries in penetrating Thoracoabdominal Traumasindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1387دوم
4987486surgical treatment for chronic pancreatitis: report of three casesEmbaseTehran University Medical Journal1387سوم
5087205جراحی داخل رکتوم از راه مفعد با یک وسیله ابداعی دست ساز(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
5186650Stool-based DNA testing , a new noninvasive method for colorectal cancer screening,the first report from iranISIWorld journal of gastroenterology1386دوم
5286457Rapid DNA extraction protocol from stool, suitable for molecular genetic diagnosis of colon cancer.ISIIran Biomed J1386سوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1941652Tattooing localization of non palpable breast sonographic lesionsسومین کنگره بین المللی جراحی خراسان 1393مشهدسخنرانی1393خير
2922331Compression between the usage of ligasure and linear stapler in resection and reconstruction of small intestine3rd International Congress of Endoscopic & Minimally Invasive Surgeryمشهدپوستر1391خير
3922327Comparative study of the effectiveness of ondansetron, metoclopramide and low dose of dexamethasone to prevent postoperative nausea and vomiting in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy3rd International Congress of Endoscopic & Minimally Invasive Surgeryمشهدپوستر1391خير
4922325Evalution of success rate in weight by gastric by gastric bypass surgery in patient with morbid obesity3rd International Congress of Endoscopic & Minimally Invasive Surgeryمشهدپوستر1391خير
5922322Double incision laparoscopic cholecystectomy, report a new3rd International Congress of Endoscopic & Minimally Invasive Surgeryمشهدسخنرانی1391خير
692230Compare and predictive value of CA125 and thrombopoietine markers in diagnosis type of ovarian massInternational Multidisciplinary cancer congressMashhad – Iranپوستر1391خير
792229Serum HE4 Biomarker, a New Horizon in Malignant Ovarian Tumors DetectionInternational Multidisciplinary cancer congressMashhad – Iranپوستر1391بله
892228Halothane induced hepatitis in morbid obese patients :reports of two caseThe 11th Iranian Congress of ToxicologyMashhad-Iranپوستر1390خير
992224Use sestamibi Scan and radio-guided para thyroidectomy in persistent hyperparathyroidism14thIranian and International Congress of Nuclear MedicineMashhad-Iranپوستر1389خير
1092208Role of BrIDA scan in evaluating of a liver mass14thIranian and International Congress of Nuclear MedicineMashhad-Iranپوستر1389بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1230سرطان پستان پیشگیری تشخیص زودرس درمان پیگیری1391تالیف
2229مجموعه سوالات دانشنامه تخصصی (بورد) و گواهی نامه تخصصی (پره بورد) سال 13901391تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
121سیستم دسترسی به اطلاعات پرونده بیماران با استفاده از تکنولوژی kinect1391/10/0578042nf>, علیرضا توسلی

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه