مسعود  ثقفی خادم

 فعاليت هاي پژوهشي

 

مسعود ثقفی خادم

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): مسعود ثقفی خادم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : استاد آخرين مدرک تحصيلي : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصي : روماتولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : saghafim@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
پزشکیدکترای حرفه ای1353دانشگاه فردوسی مشهد
داخلیپزشک متخصص1360دانشگاه فردوسی مشهد
روماتولوژیپزشک فوق تخصص1369تورنتو کانادا

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
متخصص داخلیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1361/03/081363/01/14
استادیارپیمانیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1363/01/141366/09/12
استادیاررسمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1366/09/121374/04/22
دانشیاررسمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد1374/04/221392/06/01
استاددانشگاه علوم پزشکی مشهد1392/06/01

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1922799ارزیابی میزان همبستگی پروتئین ماتریکس اولیگومریک غضروفی سرم (COMP )با شدت تخریب غضروفی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با آنتی بادی سرمی ضد ببتید حلقوی سیترولینه (Anti-ccp ( در یک مطالعه مقطعیمجریپایان یافتهبلي
2900486بررسی ارتباط آنتی آلفا-اکتینین آنتی بادی با نفریت لوپوسیمجریپایان یافتهبلي
389630مقایسه میزان آلودگی به ویروس HTLV1 در مبتلایان به سارکوئیدوز و آرتریت سارکوئیدی در مقایسه با گروه کنترل سالممجریپایان یافتهبلي
489037بررسی فراوانی اختلالات روماتولوژیک در افراد مبتلا به کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانیمجریپایان یافتهخير
588135بررسی مقایسه ای آللهای HLA – DRB1 در ارتریت روماتوئید فامیلیال و اسپورادیک در استان خراسانمجریپایان یافتهبلي
688111مقایسه سطح مارکر Anti ccp anti cyclic citrullinated peptide در سرم و مایع مفصل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئیدمجریپایان یافتهخير
787920بررسی تاثیر گلوکز امین خوراکی بر روی سطح گلوکز و انسولین خون بیماران مبتلا به استئوارتریت در حین انجام تست تحمل گلوکزمجریپایان یافتهبلي
887565بررسی مقایسه ای توانایی آزمونهای دید رنگ، زمان بهبودی فتواسترس و پتانسیل برانگیخته بینایی در تشخیص زودرس عوارض چشمی ناشی از مصرف هیدروکسی کلروکین، در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتوز سیستمیک مجریپایان یافتهبلي
986712بررسی مقایسه ای نسبت فراوانی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به سندرم شوگرن و افراد سالممجریپایان یافتهبلي
1086438بررسی شیوع دیسکوئید لوپوس در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس سیستمیک و ارتباط آن با میزان فعالیت بیماریمجریپایان یافتهخير
1186197بررسی آنتی بادیهای ضد سیتوپلاسم نوتروفیل در مبتلایان به بیماری استیلمجریپایان یافتهخير
1286183بررسی ارتباط بین سطح سرمی فریتین و میزان فعالیت بیماری لوپوس اریتماتوزیسمجریپایان یافتهخير
13941508بررسی ANAو ANA پروفایل و ارتباط آن با بروز بیماری های خودایمن در یک مطالعه کوهورت شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
14930210بررسی فراوانی مصرف اوپیوم واوپیوئیدهای شایع جهت کنترل درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و آرتریت های سرونگاتیو(اسپوندیلیت آنکیلوزان ،آرتریت راکتیو، آرتریت پسوریازیس)همکاردر دست اجرابلي
15922208بررسی اثر تاموکسیفن در درد پستان در مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
16911241سنجش کمی مایکوپلاسما پنومونیه درمایع مفصلی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با بیماران استئوآرتریت همکارپایان یافتهبلي
17911161بررسی مقایسه ای MRI و Brain Perfusion SPECT در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک با و بدون در گیری عصبی - روانیهمکاردر دست اجراخير
18910420بررسی سطح سرمی LL37 و Anti-LL37 در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک و ارتباط آن با بالانس پراکسیدانت-آنتی اکسیدانتهمکارپایان یافتهبلي
19900386بررسی سطح آدیپونکتین در سرم و مایع مفصل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و مقایسه آن با بیماران استئوآرتریتهمکارپایان یافتهبلي
2089676بررسی تراکم معدنی استخوان در خانمهای یائسه طی دوره 5 سال اول بعد یائسگی مراجعه کننده به مرکز آموزشی- پژوهشی- درمانی بیمارستان امام رضا(ع) در سالهای1391-1389همکارپایان یافتهبلي
2189592بررسی ارتباط سطح سرمی هورمون ملاتونین وTNFα با فعالیت بیماری آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهبلي
2289490بررسی ارتباط بیماری سارکوئیدوز با HLA-DRB1 در بیماران شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهخير
2389355ارزیابی سطح سرمی عناصر کمیاب (مس– روی و سلنیوم) در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و ارتباط آن با میزان فعالیت بیماری آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهبلي
2489237بررسی اثرات آتورواستاتین بر روی الگوی چربی و فعالیت بالینی بیماری آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهبلي
2589153بررسی اثر تحریکی- التهابی پوست بیماران به مبتلا آرتریت روماتویید در مراحل مختلف فعالیت بیماری در تماس با کپسیسین و مقایسه با افراد سالمهمکارپایان یافتهبلي
2686249بررسی ارتباط بیماری لوپوس اریتماتوس سیستمیک با ریسک فاکتورهای قلبی و عروقیهمکارپایان یافتهبلي
2785372بررسی وضعیت تغذیه ای در بیماران هنگام بستری و هنگام ترخیص در بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا(ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
2883091بررسی نقش اینترلوکینها در عفونت بروسلوز و آرتریت و کمردرد بروسلاییهمکارپایان یافتهخير
2983002بررسی تراکم استخوان در بیماران جانباز شیمیایی ریوی مبتلا به بیماری انسداد ریویهمکارپایان یافتهخير
3081125یک مطالعه کنترل شده از تغییرات دانسیته استخوان در بیماران با کولیت اولسروز در بیمارستان قائم (عج) در شهر مشهد در طی سالهای 1380-1381همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971244Human leukocyte antigen-DRB1 alleles in patients with sarcoidosis from Northeast IranSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1397پنجم
2963990Relationship between cartilage oligomeric matrix protein (COMP) and rheumatoid arthritis severityPMCElectronic Physician1396اول
3961345Cathelicidin (LL-37) and its correlation with pro-oxidant, antioxidant balance and disease activity in systemic lupus erythematosus: a cross-sectional human studyISILUPUS1396چهارم
4954237Oral Glucosamine Effect on Blood Glucose and Insulin Levels in Patients With Non-Diabetic Osteoarthritis: A Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical TrialISIArchives of Rheumatology1395اول
5952560Serum alpha–actinin antibody status in systemic lupus erythematosus and its potential in the diagnosis of lupus nephritisPMCcaspian journal of internal medicine1395چهارم
6940754Clinical and epidemiological manifestation of 100 patients with sarcoidosis and sarcoid arthritisSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394اول
7940749Serum Trace Element Concentrations in Rheumatoid Arthritis.ISIBiological Trace Element Research1394پنجم به بعد
8940411Anti-perinuclear factor as diagnostic marker in rheumatoid arthritisscopusJournal of Clinical and Diagnostic Research1394دوم
9935272Evaluation of the incidence of discoid lupus erythematosus in patients with systemic lupus erythematosus and its relationship to disease activity.ISIJournal of cutaneous medicine and surgery1393اول
10932617HLA-DRB1 frequency in patients with familial and sporadic rheumatoid arthritis in north east of IranISIClin Rheumatol1393اول
11932615Juvenile Dermatomyositis, Clinical manifestations and outcome in an Iranian cohortعلمی پژوهشی ایندکس نشدهEgyptian Pediatric Association Gazette1393اول
12932614Sternocostoclavicular hyperostosis.ISISemin Arthritis Rheum1371اول
13931506Extramedullary hematopoiesis with spinal cord compression in beta-thalassemia intermediaISIEur J Intern Med. 2005 Dec;16(8):596-7.1384اول
14924932Bone Densitometry in Patients with Osteomalacia: is it valuable?PMCClin Casese Minner Bone Meta1392اول
15923260Evaluation of Osteoporosis in Patients with Non-alcoholic Liver Cirrhosisscopusگوارش1391پنجم به بعد
16922156GIANT BAKER ’ S CYST AND PSEUDOTHROMBOPHLEBITIS IN PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES: A NEW INSIGHT INTO OLD COMPLICATIONSscopusJournal of musculoskeletal research1392اول
1792145Hyperferritinemia: A possible marker for diagnosis of systemic lupus erythematosus?ISILife Science Journal1392مسئول
1890899Does searching for Antineutrophil cytoplasmic antibodies help with the diagnosis of Adult-onset Still's Disease?ISIRheumatology international1391اول
1990759Investigation of Periodontal Conditions in Patients with Rheumatoid ArthritisChemical AbstractJournal of Mashhad Dental School1390مسئول
2090159A comparative study of the usefulness of color vision, photostress recovery time, and visual evoked potential tests in early detection of ocular toxicity from hydroxychloroquinePMCInternational ophthalmology1390مسئول
2189630Comparison of serum ferritin level between patients with systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis and osteoarthritis index copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1389اول
2289628Evaluation of patients with chronic gouty arthritisindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1389اول
2388627Linear scleroderma in assochation with melorheostosisISIjournal of clinical reumathology1388مسئول
2488490Correlation between Serum Levels of Soluble Fas (CD95/Apo-1) and Active Major Organ Damages in Systemic Lupus Erythematosus PatientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی اصفهان1388پنجم
2588336Assessment of Bone Density in Patients before and after Kidney TransplantationSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
2688268synthesis and calcium channel antagonist activity of 4-((halobenzyl) imidazolyl)) dihydropyridinesscopusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1388پنجم
2788064Reduced bone density in patients on long-term warfarinISIINTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES 1388چهارم
2888044Reduced bone density in individuals with severe hemophilia B ISIInternational journal of rheumatic disease1388چهارم
2987043Primary hypertrophic osteoarthropathy with myelofibrosisISIRHEUMATOLOGY INTERNATIONAL1387مسئول
3086674Inhaled corticosteroids and bone density in chemical warfare patients with pulmonary complicationsscopusTanaffos1386چهارم
3186267تظاهرات عصبی و روانشناختی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتو سیستمیک(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1941745بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک 100بیمار مبتلا به سارکوئیدوز و آرتریت سارکوئیدیبیست و ششمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلیتهرانپوستر1394خير
2941266Serum Cartilage Oligomeric Matrix Protein is a Predictor Biomarker of Severity and Joint Damage in Rheumatoid Arthritis9th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationاصفهانسخنرانی1394خير
3932667Helicobacter Pylori Infection In Patients With Sjogren’s Syndrome: A Case-Control Study8th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانسخنرانی1393بله
4932666Detection of Synovial Fluid Anti-CCP Antibody is Helpful in Diagnosis of Rheumatoid Arthritis, Particularly in Early and Monoarticular Cases8th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانپوستر1393خير
5921624بررسی ارتباط آنتی آلفا اکتینین آنتی بادی با نفریت لوپوسیششمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانتهرانپوستر1391خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه