عباسعلی  امیدی اشرفی
خلاصه عملکرد عباسعلی  امیدی اشرفی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

عباسعلی امیدی اشرفی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): عباسعلی امیدی اشرفی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : استاد آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : آناتوموکلنیکال پاتولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : omidiaa@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
189881بررسی ارتباط DNA ویروس های اپشتین بار و هرپس انسانی تیپ 8 با فیبروز ایدیوپاتیک ریهمجریپایان یافتهبلي
288828بررسی همراهی DNA ویروس اپشتین بار با کارسینومهای ریهمجریپایان یافتهبلي
387881کاربرد تشخیصی رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی با TTf1 ، p63 CK7،( Hmwk (34BE12 درطبقه بندی کارسینومهای ریهمجریپایان یافتهخير
486628بررسی مقایسه ای وجود ویروس پاپیلومای انسانی در مبتلایان به کارسینوم برونکوژنیک و بیماران ریوی غیر سرطانیمجریپایان یافتهبلي
585340بررسی ایمنوهیستوشیمی HER2/neuدر آدنوئیدسیستیک کارسینومای غدد بزاقیمجریپایان یافتهخير
682028تشخیص DNA ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در دیسپلازی و کاسینوم سلول سنگفرشی حنجره به روش PCRمجریپایان یافتهخير
782012ارزیابی کمی Agnor برای شناسایی سلولهای تومورال در مایعت سروزی بدنمجریپایان یافتهخير
881042افتراق کارسینوم با سلول کوچک و انفیلترای لنفوسیتی در بیوپسیهای برونش با استفاده از رنگ آمیزی AgNORمجریپایان یافتهخير
980039میزان همراهی HPV با SCC مری و بررسی همزمان تغییرات پروتئین p53مجریپایان یافتهخير
1080021بررسی رنگ آمیزی AgNor در ضایعات غیر پرولیفراتیو و پرولیفراتیو غده تیروئیدمجریپایان یافتهخير
11910225بررسی سمیت سلولی و واکنش بافتیNano ZnO sealer به عنوان یک سیلر جدیدهمکارپایان یافتهبلي
1288750ارزش تشخیصی رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی با CD56 و p63 در تشخیص پاپیلری کارسینوم تیروئید از سایر ضایعات فولیکولرهمکارپایان یافتهبلي
1388636ارزیابی بیان مارکر سلول‌های بنیادی اپیتلیال(CK19) و Ki-67 در سرطان سلول سنگفرشی ، اکتینیک کراتوزیس و سودواپیتلیوماتوزهایپرپلازیاهمکارپایان یافتهبلي
1488480بررسی میزان بیان: Ki67 و Cox-2 در کارسینوم رکتوم و ارتباط آن با پاسخ پاتولوژیک تومور به نئو ادجوانت کمورادیوتراپیهمکارپایان یافتهبلي
1587564بررسی میزان بیان CD10 در استرومای کارسینوم مهاجم پستان و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک بیماریهمکارپایان یافتهبلي
1687358بررسی بیان Ki-67 و p63 در مول هیداتیدیفرم(کامل و ناقص) و کوریوکارسینوماهمکارپایان یافتهبلي
1784399بررسی فراوانی پلاک های آترواسکلروتیک در 100 اتوپسی قلب انجام شده متوفیان زیر 50 سال پزشکی قانونی مشهدهمکارپایان یافتهخير
1884253تاسیس واحد ثبت بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه گوارشهمکارپایان یافتهخير
1982066بررسی تغییر در بروز ژن P53 در T.C.C مثانه و ارتباط آن با درجه هیستولوژیک تومورهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1960775The diagnostic value of TTF1, P63, HMWK [34βE12], CK7, and CD56 immunostaining in classification of lung carcinomaPMCIranian Journal of Pathology1396پنجم
2942942Papillary Glioneuronal Tumor: A Case Report and a Brief Reviewسایر سایت‏های تخصصیinternational journal of medical and pharmaceutical case reports1394سوم
3942940Association of Epstein Barr virus deoxyribonucleic acid with lung carcinomaISIindian journal of pathology and microbiology1392دوم
4942902گزارش دو مورد کیست اپیدرموئید بیضهسایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده پزشکی مشهد1382اول
5935240Incidence of Mycobacterium tuberculosis detection in formalin fixed- paraffin embedded granulomatous dermatoses with Multiplex PCR comparing with fluorescent microscopy and acid fast staining in eastern Iran.سایر سایت‏های تخصصیThe Internet Journal of Microbiology1386اول
6930295Prevalence of Human Papilloma Virus type 16 and 18 and expression of mutant p53 in Esophageal Squamous Cell CarcinomaISIIranian journal of basic medical sciences1383دوم
792425Primitive Neuroectodermal Tumor of the KidneyscopusIranian Journal of Pathology1391دوم
890255Immunohistochemical study of HER2/neu overexpression in adenoid cystic carcinoma of salivary glandsscopusIranian Journal of Pathology1390چهارم
990145Myxoid Type of Malignant Fibrous Histiocytoma of the Maxillary Sinus: A Case ReportscopusIranian Journal of Otorhinolaryngology1390دوم
1089427Single Cavernous Sinus Metastasis as the First Manifestation of Hepatocellular Carcinoma-A Rare Case Report and Review of LiteratureISINeurosurgery Quarterly1389چهارم
1189404Protective effect of aqueous and ethanolic extracts of portulaca oleracea against cisplatin induced nephrotoxicityISIIranian journal of basic medical sciences1389سوم
1289222Pentalogy of Cantrell: A case reportISIJournal of Research in Medical Sciences1389دوم
1388565P63 and Ki-67 expression in trophoblastic disease and spontaneous abortion ISIJournal of Research in Medical Sciences 1388سوم
1488223Acute Brucellosis with Pancytopenia and Maculopapular Rashindex copernicusiranian journal of pathology1388مسئول
1588211Metastatic renal cell carcinoma vaginal bleeding as a presentation professional med j 1388دوم
1687440گزارش دو مورد حذفبیضه به روش لاپاروسکوپی در درمان بیضه زن ساز سایر سایت‏های تخصصیمجله زنان، مامایی و نازائی ایران1387چهارم
1786401COMPARISON OF MULTIPLEX PCR AND ACID FAST AND AURAMINE-RHODAMINE STAINING FOR DETECTION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AND NON TUBERCULOSIS MYCOBACTERIA IN PARAFFIN- EMBEDDED PLEURAL AND BRONCHIAL TISSUES WITH GRANULOMATOUS INFLAMMATION AND CASEOUS NECROSIS scopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES 1386مسئول
1885378Study on the association between squamous cell carcinoma ofسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو،بینی و حنجره ایران1385دوم
1985144Pilomatrix Carcinoma with Subsequent Pulmonary Metastases: aCase Reportindex copernicustanaffos1385مسئول
2085054Small- Volume plasma exchange :A successful Method for fetal survival in rhesus disease index copernicusJournal of Isfahan Medical School 1385مسئول
2184095an unusual presentation of ulcerative colitis in a young girl: a case Reportindex copernicustanaffos 1384مسئول
2284053Diagnostic value of Ag nor staining in the differentiation between Hodgkin s/non-hodgkin s loymphoma and reactive Lymphoid lesionsindex copernicusمجله دانشکده پزشکی اصفهان1384دوم
2383021A three -Day old female with carpenter s syndromePMCarshives of iranian Medicine1383مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه