عبدا…  بنی هاشم
خلاصه عملکرد عبدا…  بنی هاشم
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

عبدا… بنی هاشم

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): عبدا… بنی هاشم رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : خون اطفال دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : BanihashemAb@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960635بررسی نگرش پزشکان در مورد نحوه گفتن خبر بد(بیماری صعب العلاج ) به خانواده کودک بیمارمجریپایان یافتهبلي
2960575ساخت برنامه آموزشی تاب‌آوری آمیخته به معنویت و بررسی اثربخشی آن بر تاب آوری، بهزیستی هیجانی و عزت نفس مادران کودکان مبتلا به سرطانمجریعقد قراردادخير
3921547بررسی اپیدمیولوژیک و آماری تومورهای توپر کودکان مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ: 1391-1386مجریپایان یافتهبلي
4910348مقایسه ی اثرات درمانی دوز بالای دگزامتازون و آنتی Rh در کودکان مبتلا به ITP مقاوم به درمانمجریپایان یافتهبلي
5910347بررسی ارتباط سیتوزنتیک و ایمونوفنوتایپ در پروگنوز کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حادمجریپایان یافتهبلي
6900789بررسی شیوع هیپرگلیسمی حاد در کودکان تحت درمان لوسمی حاد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخمجریپایان یافتهبلي
7900238بررسی مقایسه ای روش شیمی درمانی به تنهایی وشیمی درمانی / پرتو درمانی توأم بر کاهش تراکم استخوانی و اختلال رشد در کودکان مبتلا به لوکمی لنفوبلاستیک حاد و لنفوم غیر هوجکین مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدمجریپایان یافتهبلي
888181بررسی وضعیت تغذیه ای و سلامت استخوان در کودکان مبتلا به بتا تالاسمی وابسته به ترانسفوزیونمجریپایان یافتهبلي
987708بررسی معیارهای بروز عفونت های تهدیدکننده حیات در مبتلایان به عارضه تب و نوتروپنی مراجعه کننده به بخش هماتولوژی انکولوژی بیمارستان دکتر شیخ در فاصله اذر 87- آذر 88مجریپایان یافتهبلي
1087427بررسی میزان فراوانی و برخی عوامل مرتبط در ایجاد سر درد بعد از تزریقات اینتراتکال در اطفال انکولوژیکمجریپایان یافتهبلي
11961024تاثیرنقاشی براضطراب کودکان 12-4 سال مبتلا به سرطان در بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکاردر دست اجراخير
12951395کارازمایی بالینی بررسی اثر سلنیوم بر نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتینهمکاردر دست اجرابلي
13951394کارازمایی بالینی بررسی اثر ویتامین E بر نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتینهمکارپایان یافتهبلي
14951301:بررسی سطح ادراری KIM -1 )(kidney injury molecule) در تشخیص زودرس اسیب حاد کلیوی در بیماران تحت شیمی درمانی با سیس پلاتینهمکاردر دست اجرابلي
15941470استفاده از روش Real-Time PCR به منظور تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل توکسیژنیک در نمونه مدفوع بیماران مبتلا به اسهالهمکارپایان یافتهبلي
16941431بررسی اپیدمیولوژیک عفونت ها ی خونی ،ادراری،مایع مغزی نخائی و ریوی در کودکان بستری در بخش هماتولوژی- انکولوژی بیمارستان فوق تخصصی دکتر شیخ مشهد.همکارپایان یافتهبلي
17941172بررسی تغییرات ژنتیکی اگزون های Hotspot (23و25) در ژن Anaplastic lymphoma kinase(ALK) در کودکان مبتلا به نوروبلاستومای مراجعه کننده به بیمارستان دکترشیخ مشهد و ارتباط آن با افزایش ژنی MYCNهمکارپایان یافتهخير
18940658مقایسه اثر بخشی داروی peg-Gcsf با داروی G-csf در پیشگیری و درمان نوتروپنی کودکان تحت شیمی درمانیهمکارپایان یافتهبلي
19940006شناسایی آسپرژیلوزیس و کاندیدیازیس مهاجم در مبتلایان به بدخیمی خونی وگیرندگان پیوند با روش Real-Time PCR در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي
20931728بررسی تأثیر راهنمای بالینی پیشگیری از استفراغ برای پیشگیری از استفراغ نا شی از داروهای ضد سرطان در کودکان مبتلا به بدخیمیهمکارپایان یافتهخير
21922079اثر یک برنامه تمرین منتخب هوازی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطانهمکارپایان یافتهبلي
22921182مقایسه علایم بالینی و نتایج درمان کودکان مبتلا به ترمبوسیتوپنی حاد اتو ایمیون با سن کمتر از 3 ماه در مقابل کودکان 3 ماه تا 2 سال در بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهدهمکارپایان یافتهبلي
23920712بررسی تراکم استخوان قبل و پس از درمان با مکمل های کلسیم و ویتامین D در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکارپایان یافتهبلي
24900817بررسی اثر بخشی و عوارض حاصل از واکسن آبله مرغان در کودکان مبتلا به ALLهمکارپایان یافتهبلي
2588215مطالعه سنجش مهارکننده ها در بیماران دارای مهارکننده فاکتور هشت با تیتر پایین در بیماران هموفیل آ شدیدهمکارپایان یافتهخير
2687820بررسی مقایسه ای کاندیدیازیس اروفارنژیال در کودکان ونوجوانان مبتلا به بدخیمی های لنفوهماتوپویتیک و گروه کنترلهمکارپایان یافتهبلي
2787460ارزیابی روش الایزا در تشخیص آنتی ژنهای ژیاردیا در مدفوعهمکارپایان یافتهبلي
2886718بررسی فراوانی اندکس های خونی و بررسی مس و روی در بیماران مزمن کبدی در کودکانهمکارپایان یافتهخير
2985156بررسی ارتباط پلی مرفیسم ژنتیکی ترانسپورتر مقاومت چندگانه دارویی PGP با بروز لوسمی لنفوسیتیک حادهمکارپایان یافتهخير
3084038مقایسه دو روش اسید فاست مدیفیه و الیزا بر روی مدفوع در کشت عفونت کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به بدخیمی های لنفوهماتوپویتیک تحت شیمی درمانیهمکارپایان یافتهخير
3180027تشخیص بیان ژن PML/RARa بوسیله روش RT_PCR در بیماران مبتلا به APLهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1971799Methadone Poisoning in Children Hospitalized in Mashhad Imam Reza Hospital, 2012-2013scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران1396سوم
2962087Assessment of puberty processand obesity in children with acute lymphoblastic leukemia (ALL) and Non-Hodgkin lymphoma (NHL) receiving chemotherapy with or without radiotherapy combinedISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1396سوم
3961756Evaluation of Efficacy of Varicella Vaccine in Pediatric Patients with Acute lymphoblastic LeukemiaISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY1395چهارم
4961722Evaluation of IgG and IgM antibodies against Varicella zoster virus in children with acute lymphoblastic leukemiaChemical Abstractمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان1396چهارم
5951654Comparison of anti-D immunoglobulin and dexamethasone in chronic and persistent forms of pediatric immune thrombocytopenic purpuraISIiranian journal of pediatric hematology and oncology1395مسئول
6943248Clinical Features and Treatment Outcomes of Primary Immune Thrombocytopenic Purpura in Hospitalized Children Under 2-Years Oldindex copernicusiranian journal of pediatric hematology oncology1394سوم
7942720Evaluation of Nosocomial Infection in Patients at hematology-oncology ward of Dr. Sheikh children’s hospitalPMCIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1394چهارم
8931466Comparison of dexamethasone and Anti-D Immune globulin for immune thrombocytopenia purpura in childrenChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1393اول
9931460Effect of zinc supplementation on serum antibody titers to heat shock protein 27 in patients with thalassemia majorPMCHematology1392دوم
10931453Bone-related complications of transfusion-dependent beta thalassemia among children and adolescentsPMCJournal of bone and mineral metabolism1392چهارم
11931449Effects of Amphotericin B versus glucantime as first line of treatment in Visceral LeishmaniasisISCمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391اول
12930805Post treatment thyroid dysfunction and obesity in children with acute lymphoblastic leukemia and non-Hodgkin’s lymphoma: a brief reportscopusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1393دوم
13930188Prevalence of transient hyperglycemia and diabetes mellitus in pediatric patients with acute leukemiaPMCIranian Journal of Pediatric Hematology Oncology1392اول
14930182Association of cytogenetics and immunophenotype in prognosis of children with acute lymphoblastic leukemia: Literature ReviewChemical AbstractReviews in Clinical Medicine1392اول
15924949Comparison between growth impairment in pediatric patients with ALL,NHL treated with chemotherapy alone and chemoradiotherapySID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1391مسئول
16923643Factors affecting nutritional status among pediatric patients with transfusion-dependent beta thalassemiaEmbaseMediterranean Journal of Nutrition and Metabolism1392پنجم
17922287Intestinal Parasites in Children with Lymphohematopoietic Malignancy in Iran, MashhadISIJundishapur Journal of Microbiology1392پنجم
18922213Serum zinc and copper concentrations in patients with Beta-thalassemia majorISITrace Elements & Electrolytes1392اول
1991705Circumcision in males with bleeding disordersPMCMediterranian Journal of Hematology and infectious Diseases1391دوم
2091526An investigation of the spectrum of common and rare inherited coagulation disorders in North-Eastern IranISIBlood Transfusion1392سوم
2191402Increased Serum Heat Shock Protein 27 Antibody Titers and Prooxidant-Antioxidant Balance in Patients with Beta-Thalassemia MajorISIACTA HAEMATOLOGICA1391دوم
2290887Postdural Puncture Headache: Incidence and Risk Factors in Children Following Intrathecal ChemotherapyscopusIranian Journal of Child Neurology1390اول
2390860Comparison of Oral Recombinant Erythropoietin and Subcutaneous Recombinant Erythropoietin in Prevention of Anemia of PrematurityISIIranian Red Crescent Medical Journal1390دوم
2490841Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on reduction of depression and anxiety symptoms in mothers of children with cancerscopusIranian Journal of Cancer Prevention1390سوم
2589475A Comparative Study of Serum Zinc Level between Asthmatic and Control Group(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389دوم
2689388Association between MDR1 C3435T Gene Polymorphism and Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) in Iranian PopulationISI Iranian Red Crescent Medical Journal1389چهارم
2789074Risk factors associated with life-threatening infections in children with febrile neutropenia: a data mining ApproachISIJ Pediatr Hematol Oncol1389پنجم
2888546the effects of L-asparaginase on blood triglycerides,glucose and albumin levels and coagulation state in ALL patients in pediatric wardscopusActa Medica Iranica1388اول
2987475Leukocyte Adhesion Deficiency: case report (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387دوم
3087246Chronic Childhood ITP: High Dose Parenteral Dexamethasone Therapy ISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1387اول
3186649Renal splenic heterotopia with extramedullary hematopoiesis in a thalassemic patient, simulating renal neoplasm: acase reportISIJournal of pediatric hematology1386چهارم
3286140cryptosporidium infection in pediatric patients with lymphohematopoietic malignanciesindex copernicusIran j ped1386پنجم
3385033herediatry gingival fibromatosis: a 30 year follow up study in three generationsindex copernicusthe iranian journal of otorhinolaryngology1385سوم
3485032بررسی وضعیت بهداشت دهان و لثه لبیماران تالاسمی ما‍ژور در بیمارستان دکتر شیخ مشهد در سال 1382(Emro (IMEMRمجله دندانپزشکی مشهد1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1980765بررسی عملکرد کلی قلب با استفاده از داپلر اکوکاردیوگرافی در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور4th International congress of Hematology and Oncologyمشهدسخنرانی1383خير
2970687Identification of invasive aspergillosis and candidiasis in patients with hematologic malignancy and recipients of transplantation by Real-Time PCRدومین کنگره بین المللی استراتژیهای پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمارمشهدپوستر1397خير
3931943علائم، یافته های بالینی و نتایج درمان 132 شیرخوار مبتلا به پورپورای ترمبوسیتوپنیک ایمیوناولین کنگره بین المللی نوزادان و حوالی تولدمشهدپوستر1391خير
4931941کوردوما در اوایل کودکی- گزارش یک موردکنگره الکتروانسفالوگرافی و صرع در کودکان و سیزدهمین کنگره بیماریهای اعصاب کودکانمشهدسخنرانی1392خير
5931924گزارش سه ماهه موارد مثبت کشت خون در کودکان بستری بخش هماتولوژی انکولوژی بیمارستان دکتر شیخ از اسفند ماه 1390 تا خرداد ماه 1391ششمین کنگره میکروبشناسی بالینی ایران و اولین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینیمشهدپوستر1391خير
6931923گزارش 6 ماهه موارد کشت خون مثبت در بیماران مبتلا به لوسمی حاد در بخش هماتولوژی-انکولوژی کودکان بیمارستان دکتر شیخ از مهر لغایت اسفند ماه 1390ششمین کنگره میکروبشناسی بالینی ایران و اولین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینیمشهدپوستر1391خير
7921326Effect of zinc supplement on serum antibody titers to heat shock protein 27, in thalassemia major patients13th Iranian Congress of Biochemistry and 5th International Congress of Biochemistry and Molecularیزدپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه