محمدحسن  جوکار
خلاصه عملکرد محمدحسن  جوکار
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

محمدحسن جوکار

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمدحسن جوکار رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : روماتولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : jokarmh@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
داخلی -روماتولوژیفوق تخصص1376

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1961794تاثیر تزریق سم بوتولینوم در بهبود رینود و زخمهای انگشتان در بیماران مبتلا به اسکلرودرمیمجریدر دست اجرابلي
2941414بررسی اثر ترکیب سویا و آووکادو روی سطح سرمی پروتئین اولیگومریک ماتریکس غضروف در مبتلایان به استئوآرتریت زانومجریپایان یافتهبلي
3911030بررسی خصوصیات دموگرافیک بیماران مبتلا به انواع مختلف واسکولیتها در شهرستان مشهد از سال 1381 لغایت1391مجریپایان یافتهخير
4910572مقایسه اثر تزریق داخل مفصلی پلاسمای غنی از پلاکت اتولوگ با هیالورونیک اسید در درمان استئوآرتریت زانومجریپایان یافتهخير
5910489بررسی آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویسیه در بیماری بهجت مجریپایان یافتهبلي
6901055مقایسه اثر رژیم ترکیبی آلندرونات و ویتامین K با رژیم آلندرونات به تنهایی در درمان استئوپروز یائسگیمجریپایان یافتهبلي
787176بررسی اثر درمانی جینکگو بیلوبا در تظاهرات ایسکمیک اسکلرودرمی در انتهاها مجریپایان یافتهبلي
887033ارزیابی اثر هیدروکسی کلرکین بر میزان شکایات بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان مشهد مجریپایان یافتهبلي
985047بررسی ارزش تشخیصی Anti-ccp در آرتریت روماتوئیدمجریپایان یافتهخير
1082013بررسی یافته های اسکن پرفوزیون میوکارد به روش SPECT در بیماران مبتلا به SLE بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع) از خرداد 1381 به مدت یکسالمجریپایان یافتهبلي
11971795بررسی همراهی کانسر و بیماری های روماتیسمی در ده سال گدشته در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد و کلینیک های سرپایی روماتولوژی)از سال 1387 تا 1397)همکارعقد قراردادبلي
12970679رجیستری بیماری بورگر در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
13970215بررسی مقایسه ای نمایه التهاب غذایی در آرتریت روماتوئید بزرگسالان ایرانی و افراد سالمهمکاردر دست اجراخير
14961629بررسی ارتباط واریانت های شایع (FokI and BsmI) ژن رسپتور ویتامین D با بروز بیماری اسکلرودرمیهمکاردر دست اجرابلي
15960770بررسی ارتباط واریانت های شایع (FokIand ApaI) ژن رسپتور ویتامینD با بروز بیماری بهجت با و بدون uveitisهمکاردر دست اجرابلي
16950714مقایسه تاثیر آموزش تمرینات ورزشی به دو روش حضوری و غیر حضوری برپیامد های استئوآرتریت و صدمات زانو در سالمندان کم سواد ساکن مشهدهمکارپایان یافتهبلي
17941819بررسی ارتباط بیومارکرهای PTX3 , NT-proBNP و hCRP با اختلالات عملکرد قلبی تشخیص داده شده در اکوکاردیوگرافی دوبعدی در بیماران بهجت بدون علامت قلبیهمکاردر دست اجراخير
18941508بررسی ANAو ANA پروفایل و ارتباط آن با بروز بیماری های خودایمن در یک مطالعه کوهورت شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
19931549بررسی سطح خونی پنتراکسین 3 و ارتباط آن با شدت بیماری در مبتلایان به آرتریت تاکایاسوهمکاردر دست اجراخير
20931439ارزیابی ارتباط سطح فاکتور فعال کننده سلولهای B سرمی (BAFF ) با فعالیت بیماری سارکوئیدوزهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
21922566ایدیوپاتیک تعیین ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک,رادیولوژیک و نتایج درمان در مبتلایان به ماستیت گرانولوماتوز همکارپایان یافتهخير
22920249بررسی ارزش آزمون پوستی توبرکولین درتشخیص سل نهفته در بیمارانی که درمعرض سرکوب ایمنی قرار دارند و بررسی تاثیر داروهای سرکوبگر ایمنی برنتایج آنهمکارپایان یافتهبلي
23910951مقایسه اثر طب سوزنی و درمان طبی بر علایم و تغییرات نوار عصب و عضله در بیماران با دیسک مهره های کمریهمکارپایان یافتهخير
24910947مقایسه اثر طب سوزنی و درمان طبی بر علایم و تغییرات نوار عصب و عضله در بیماران با دیسک گردنیهمکارپایان یافتهبلي
25910775مقایسه اثر طب سوزنی و درمان طبی بر علایم و تغییرات نوار عصب و عضله در بیماران سندرم تونل کارپال همکارپایان یافتهبلي
26900279اهمیت تغییر شکل موضعی طولی میوکارد در بیماران لوپوسی برای شناسایی اختلال عملکرد تحت بالینی بطن چپهمکارپایان یافتهبلي
27900232بررسی ارتباط آدیپوسایتوکاین های لپتین و ویسفاتین با تخریب رادیوگرافیک مفصل در بیماران آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهبلي
2889873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
2989832بررسی اثر درمانی و عوارض داروی اینفلیکسیماب(Infliximab) بر آرتریت روماتوئید مقاوم به درمان با داروهای به خاموشی برنده بیماری DMARD))همکارپایان یافتهبلي
3089676بررسی تراکم معدنی استخوان در خانمهای یائسه طی دوره 5 سال اول بعد یائسگی مراجعه کننده به مرکز آموزشی- پژوهشی- درمانی بیمارستان امام رضا(ع) در سالهای1391-1389همکارپایان یافتهبلي
3189490بررسی ارتباط بیماری سارکوئیدوز با HLA-DRB1 در بیماران شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهخير
3289237بررسی اثرات آتورواستاتین بر روی الگوی چربی و فعالیت بالینی بیماری آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهبلي
3388628بررسی ارتباط سطح سرمی Pro Brain Natriuretic Peptid (Pro-BNP) با میزان فشار شریان ریوی در بیماران اسکلرودرمی محدودهمکارپایان یافتهبلي
3488357تاثیر داروی اینفلیکسی‌ماب بر درمان اسپوندیلیت آنکیلوزان مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهخير
3587823بررسی ارتباط سطح سرمی HSP -70 و آنتی بادی ضد آن در بیماران با و بدون یووئیت مبتلا به بهجتهمکارپایان یافتهبلي
3687722بررسی ادراری لیپوکالین IIدر بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت نفریت لوپوسیهمکارپایان یافتهبلي
3786654بررسی اثر آلندرونیت بر کاهش میزان شکایات در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاههای روماتولوژی بیمارستان ا مام رضا(ع) در سال87-1386 همکارپایان یافتهخير
3886109بررسی ارزشmonocyte chemoattractant protein-1 ادرار به عنوان معیاری برای تشخیص فعالیت کلیوی لوپوس همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982008A Comparison between Avocado-Soybean Unsaponifiables and Celecoxib on Serum Levels of Cartilage Oligomeric Matrix Protein in Patients with Knee OsteoarthritisSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1398اول و مسئول
2974412Acute Anterior Uveitis in patients with ankylosing spondylitis in northeast of IranSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1397اول و مسئول
3974409Pregnancy Outcomes in Patients with Systemic Lupus ErythematosusCinahlJournal of Midwifery & Reproductive health1398اول و مسئول
4973714Therapeutic Potency of PI3K Pharmacological Inhibitors of Gastrointestinal CancerPMCMiddle East journal of digestive diseases1397اول
5971243Evaluation of oxidant and anti-oxidant balance in Behcet’s disease and its correlation with disease activitySID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1397سوم
6970691Effects of In-Person and Distance Exercise Training on Outcomes of Knee Injury and osteoarthritis among Elderly Individuals with Limited LiteracyscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
7962065Prevalence of Inflammatory Rheumatic Diseases in a Rheumatologic outpatient clinic: analysis of 12626 casesSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1396اول و مسئول
8961774Subcutaneous emphysema, pneumothorax, and pneumomediastinum in dermatomyositis: a case reportISCJournal of Case Reports in Practice1396اول
9961657Granulomatosis with polyangiitis (Wegener's granulomatosis): An analysis of 59 patientsSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1396اول و مسئول
10961516Effect of Vitamin K and Alendronate Combination Treatment on Bone Mineral Density of Postmenopausal Osteoporosis Patients: A Pilot StudyISC...patient safety & quality improvment journal1394اول و مسئول
11960333Subcutaneous Emphysema, Pneumomediastinum and Pneumothorax in a Patient with DermatomyositisPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1396دوم
12951745The use of Ginkgo biloba in Raynaud's phenomenon in patients with systemic sclerosisChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول
13951742Fasting and Rheumatic Diseasesindex copernicusjournal of fasting and health1394اول و مسئول
14951741Avascular Necrosis of Bone in Patients with Systemic Lupus Erythematosusindex copernicusjournal of dental and medical sciences1395اول و مسئول
15951740Takayasu arteritis in Iranسایر سایت‏های تخصصیsas journal of medicine1395اول و مسئول
16941732Hyaluronic Acid and Platelet-rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Systematic Reviewindex copernicusPatient Saf Qual Improv1394اول
17940754Clinical and epidemiological manifestation of 100 patients with sarcoidosis and sarcoid arthritisSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394پنجم به بعد
18940084Comparison of Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies (ASCA) in Behcet’s Disease Patients with Three Groups of Oral Aphthosis, other Rheumatologic Diseases and Healthy VolunteersISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1394مسئول
19935513Epidemiology of vasculitides in Khorasan Province, IranPMCIranian Journal of Medical Sciences1394اول و مسئول
20935252How to Improve the Quality of Morning Report; Department of Internal Medicine, An action researchindex copernicusThe Future of Medical Education Journal (FUTURE MED EDUC J)1394پنجم
21934257Plasma levels of leptin and visfatin in rheumatoid arthritis patients; is there any relationship with joint damage?ISIIran J Basic Med Sci.1393چهارم
22933564The Demographic, Clinical and Laboratory Profile of Patients with Giant Cell Arteritis: Case Seriesindex copernicusSch. J. App. Med. Sci1393مسئول
23931302Evaluation the incidence of infections in patients with systemic lupus erythematousSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392دوم
24931296Rheumatic diseases in Iranian Traditional MedicineSID/Iranmedex/Magiranمجله طب و تزکیه1392اول و مسئول
25923062Macrophage Activating Syndrome in a Patient with Newly Diagnosed Adult Onset Still’s DiseaseISCJournal of Case Reports in Practice1392دوم
26923061The Effect of Hydroxychloroquine on Symptoms of Knee Osteoarthritis: A Double-Blind Randomized Controlled Clinical TrialPMCIran J Med Sci (IJMS)1392اول و مسئول
27923060اثرات درمانی فرآورده جینکگو بیلوبا بر پدیده رینود در بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیکISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول
2891986osteomalacia and ricketsISCمجله دانشکده پزشکی مشهد1379دوم
2991950Diagnostic value of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in patients with Rheumatoid ArthritisISCمجله علوم پزشکی مدرس1386اول و مسئول
3091694Superiority of laterally elevated wedged insoles to neutrally wedged insoles in medial knee osteoarthritis symptom reliefISIInternational Journal of Rheumatic Diseases1392چهارم
3191406Urine Monocyte Chemoattractant Protein-1(UMCP-1) as a Biomarker of Renal Involvement in Systemic Lupus ErythematosusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391پنجم به بعد
3290131A Case Report of Acute Gouty Arthritis in a Young Patient with Type 1 Glycogen Storage DiseaseChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390سوم
3388605rare association between kikuchi s disease and systemic lupus erythematosus scopusiranian journal of medical sciences1388اول و مسئول
3488591A case of Behçet disease with pulmonary artery pseudoaneurysm: long term follow-upPMCEast Mediterr Health J.1388سوم
3588205The effect of alendronate on symptoms of knee osteoarthritis:A randomized controlled trialscopusIJMS1388اول و مسئول
3688131significance of abnormal myocardial perfusion scintigraphy in young adult patients with SLEISIannalas of nuclear medicine1388دوم
3787461Brucella Osteomyelitis of the Pubic Bones: Report of Two CasesISIiranian journal of radiology1388اول و مسئول
3887153Rickets and osteomalacia in northeast Iran: report of 797 casesscopusInternational journal of Rheumatic Disease1387مسئول
3987102Prolactin and macroprolactin in patients with systemic lupus erythematosusscopusinternational journal of rheumatic disease1387مسئول
4086242مقایسه اثر توکفی های برجسته به صورت گوه از سمت طرفی با توکفی های ساده، بر کاهش علائم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم
4186072Budd-Chairi syndrome due to membtanous obstruction of inferior vena cava in a patient with Behcet's diseasscopusAPLAR Journal of Rheumatology1386دوم
4286055Hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity in patients with active rheumatoid arthritis: A controlled study using insulin hypoglycemia stress testscopusAPLAR Journal of Rheumatology1386مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1973857A Comparison Of The Effect Of Avocado–Soybean Versus Celecoxib On Serum Levels Of Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) In Patients With Knee Osteoarthritisدوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانکیشسخنرانی1397بله
2962805Prevalence of Inflammatory Rheumatic Diseases in a Rheumatologic outpatient clinic: analysis of 12626 casesیازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانتهرانپوستر1396بله
3961573Subcutaneous emphysema, pneumomediastinum and pneumothorax in 2 patients with dermatomyositisدهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی انجمن روماتولوژی ایرانتهرانپوستر1395بله
4941745بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک 100بیمار مبتلا به سارکوئیدوز و آرتریت سارکوئیدیبیست و ششمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلیتهرانپوستر1394خير
5941278Evaluation of oxidant and anti-oxidant balance in Behcet disease and it's correlation with disease activity9th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationاصفهانپوستر1394خير
6932670Primary Vasculitides in Northeast of Iran8th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانپوستر1393بله
7923832Acute Methotrexate Toxicity Following Oral Overdose, A Case SeriesThe 11th National Iranian Congress of Toxicology Societyمشهدپوستر1391خير
8923758Evaluation of Correlation between Adipokines (leptin, visfatin) and Radiographic Joint Damage in Patients with Rheumatoid Arthritis7th Annual Congress of Iranian Rheumatology AssociationTehranپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1924دایره المعارف مصور روماتولوژی1394تالیف
289ورزش در پیشگیری و درمان بیماریهای روماتیسمی1390تالیف
3840بیماریهای روماتیسمی و حاملگی1392تالیف
4762روماتولوژی کاربردی1392ترجمه
555ورزش در پیشگیری و درمان بیماریهای روماتیسمی1390تالیف
6209نکات ارزشمند و باورهای غلط در روماتولوژی1391ترجمه بخشی از کتاب
7208اسکلرودرمی1391تالیف بخشی از کتاب
8207آرتروز1390تالیف بخشی از کتاب
92049اسپوندیلوآرتروپاتی ها1397تالیف بخشی از کتاب
10200لوپوس اریتماتو سیستمیک1389تالیف بخشی از کتاب
111516روماتولوژی و طب فیزیکی1395تالیف بخشی از کتاب
121282معاینه فیزیکی سیستم عضلانی اسکلتی در بیماریهای روماتیسمی1387تالیف
131273درمانهای مکمل و آلترناتیو در بیماریهای روماتیسمی1394تالیف بخشی از کتاب
141031داروهای بیولوژیک در بیماریهای روماتیسمی1393تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری
19280فلوشیپ پژوهشی سطح 11393

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه