محمدحسن  جوکار

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محمدحسن جوکار

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): محمدحسن جوکار رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصي : روماتولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : jokarmh@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
داخلی -روماتولوژیپزشک فوق تخصص1376

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1941414بررسی اثر ترکیب سویا و آووکادو روی سطح سرمی پروتئین اولیگومریک ماتریکس غضروف در مبتلایان به استئوآرتریت زانومجریدر دست اجرابلي
2911030بررسی خصوصیات دموگرافیک بیماران مبتلا به انواع مختلف واسکولیتها در شهرستان مشهد از سال 1381 لغایت1391مجریپایان یافتهخير
3910572مقایسه اثر تزریق داخل مفصلی پلاسمای غنی از پلاکت اتولوگ با هیالورونیک اسید در درمان استئوآرتریت زانومجریپایان یافتهخير
4910489بررسی آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویسیه در بیماری بهجت مجریپایان یافتهبلي
5901055مقایسه اثر رژیم ترکیبی آلندرونات و ویتامین K با رژیم آلندرونات به تنهایی در درمان استئوپروز یائسگیمجریپایان یافتهبلي
687176بررسی اثر درمانی جینکگو بیلوبا در تظاهرات ایسکمیک اسکلرودرمی در انتهاها مجریپایان یافتهبلي
787033ارزیابی اثر هیدروکسی کلرکین بر میزان شکایات بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان مشهد مجریپایان یافتهبلي
885047بررسی ارزش تشخیصی Anti-ccp در آرتریت روماتوئیدمجریپایان یافتهخير
982013بررسی یافته های اسکن پرفوزیون میوکارد به روش SPECT در بیماران مبتلا به SLE بستری شده در بیمارستان امام رضا(ع) از خرداد 1381 به مدت یکسالمجریپایان یافتهبلي
10961423بررسی فراوانی آنتی بادی علیه Anti TNFα در بیماران مبتلا به بیماریهای التهابی روده مصرف کننده داروی اینفلیکسیمبهمکارعقد قراردادبلي
11960770بررسی ارتباط واریانت های شایع (FokIand ApaI) ژن رسپتور ویتامینD با بروز بیماری بهجت با و بدون uveitisهمکاردر دست اجرابلي
12950714مقایسه تاثیر آموزش تمرینات ورزشی به دو روش حضوری و غیر حضوری برپیامد های استئوآرتریت و صدمات زانو در سالمندان کم سواد ساکن مشهدهمکارپایان یافتهبلي
13941819بررسی ارتباط بیومارکرهای PTX3 , NT-proBNP و hCRP با اختلالات عملکرد قلبی تشخیص داده شده در اکوکاردیوگرافی دوبعدی در بیماران بهجت بدون علامت قلبیهمکاردر دست اجراخير
14941690رجیستری منطقه ای بیماری های روماتولوژیهمکاردر دست اجراخير
15941508بررسی ANAو ANA پروفایل و ارتباط آن با بروز بیماری های خودایمن در یک مطالعه کوهورت شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
16931549بررسی سطح خونی پنتراکسین 3 و ارتباط آن با شدت بیماری در مبتلایان به آرتریت تاکایاسوهمکاردر دست اجراخير
17931439ارزیابی ارتباط سطح فاکتور فعال کننده سلولهای B سرمی (BAFF ) با فعالیت بیماری سارکوئیدوزهمکاردر دست اجرابلي
18922566ایدیوپاتیک تعیین ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک,رادیولوژیک و نتایج درمان در مبتلایان به ماستیت گرانولوماتوز همکارپایان یافتهخير
19920249بررسی ارزش آزمون پوستی توبرکولین درتشخیص سل نهفته در بیمارانی که درمعرض سرکوب ایمنی قرار دارند و بررسی تاثیر داروهای سرکوبگر ایمنی برنتایج آنهمکارپایان یافتهبلي
20910951مقایسه اثر طب سوزنی و درمان طبی بر علایم و تغییرات نوار عصب و عضله در بیماران با دیسک مهره های کمریهمکارپایان یافتهخير
21910947مقایسه اثر طب سوزنی و درمان طبی بر علایم و تغییرات نوار عصب و عضله در بیماران با دیسک گردنیهمکارپایان یافتهبلي
22910775مقایسه اثر طب سوزنی و درمان طبی بر علایم و تغییرات نوار عصب و عضله در بیماران سندرم تونل کارپال همکارپایان یافتهبلي
23900279اهمیت تغییر شکل موضعی طولی میوکارد در بیماران لوپوسی برای شناسایی اختلال عملکرد تحت بالینی بطن چپهمکارپایان یافتهبلي
24900232بررسی ارتباط آدیپوسایتوکاین های لپتین و ویسفاتین با تخریب رادیوگرافیک مفصل در بیماران آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهبلي
2589873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
2689832بررسی اثر درمانی و عوارض داروی اینفلیکسیماب(Infliximab) بر آرتریت روماتوئید مقاوم به درمان با داروهای به خاموشی برنده بیماری DMARD))همکارپایان یافتهبلي
2789676بررسی تراکم معدنی استخوان در خانمهای یائسه طی دوره 5 سال اول بعد یائسگی مراجعه کننده به مرکز آموزشی- پژوهشی- درمانی بیمارستان امام رضا(ع) در سالهای1391-1389همکارپایان یافتهبلي
2889490بررسی ارتباط بیماری سارکوئیدوز با HLA-DRB1 در بیماران شمال شرق ایرانهمکارپایان یافتهخير
2989237بررسی اثرات آتورواستاتین بر روی الگوی چربی و فعالیت بالینی بیماری آرتریت روماتوئیدهمکارپایان یافتهبلي
3088628بررسی ارتباط سطح سرمی Pro Brain Natriuretic Peptid (Pro-BNP) با میزان فشار شریان ریوی در بیماران اسکلرودرمی محدودهمکارپایان یافتهبلي
3188357تاثیر داروی اینفلیکسی‌ماب بر درمان اسپوندیلیت آنکیلوزان مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهخير
3287823بررسی ارتباط سطح سرمی HSP -70 و آنتی بادی ضد آن در بیماران با و بدون یووئیت مبتلا به بهجتهمکارپایان یافتهبلي
3387722بررسی ادراری لیپوکالین IIدر بیماران مبتلا به لوپوس و ارتباط آن با فعالیت نفریت لوپوسیهمکارپایان یافتهبلي
3486654بررسی اثر آلندرونیت بر کاهش میزان شکایات در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاههای روماتولوژی بیمارستان ا مام رضا(ع) در سال87-1386 همکارپایان یافتهخير
3586109بررسی ارزشmonocyte chemoattractant protein-1 ادرار به عنوان معیاری برای تشخیص فعالیت کلیوی لوپوس همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1970691Effects of In-Person and Distance Exercise Training on Outcomes of Knee Injury and osteoarthritis among Elderly Individuals with Limited LiteracyscopusEvidence based Care Journal1397چهارم
2962065Prevalence of Inflammatory Rheumatic Diseases in a Rheumatologic outpatient clinic: analysis of 12626 casesSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1396اول و مسئول
3961774Subcutaneous emphysema, pneumothorax, and pneumomediastinum in dermatomyositis: a case reportISCJournal of Case Reports in Practice1396اول
4961657Granulomatosis with polyangiitis (Wegener's granulomatosis): An analysis of 59 patientsSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1396اول و مسئول
5961516Effect of Vitamin K and Alendronate Combination Treatment on Bone Mineral Density of Postmenopausal Osteoporosis Patients: A Pilot StudyISC...patient safety & quality improvment journal1394اول و مسئول
6960333Subcutaneous Emphysema, Pneumomediastinum and Pneumothorax in a Patient with Dermatomyositis.PMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1396دوم
7951745The use of Ginkgo biloba in Raynaud's phenomenon in patients with systemic sclerosisChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول
8951742Fasting and Rheumatic Diseasesindex copernicusjournal of fasting and health1394اول و مسئول
9951741Avascular Necrosis of Bone in Patients with Systemic Lupus Erythematosusindex copernicusjournal of dental and medical sciences1395اول و مسئول
10951740Takayasu arteritis in Iranسایر سایت‏های تخصصیsas journal of medicine1395اول و مسئول
11941732Hyaluronic Acid and Platelet-rich Plasma in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Systematic Reviewindex copernicusPatient Saf Qual Improv1394اول
12940754Clinical and epidemiological manifestation of 100 patients with sarcoidosis and sarcoid arthritisSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1394پنجم به بعد
13940084Comparison of Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies (ASCA) in Behcet’s Disease Patients with Three Groups of Oral Aphthosis, other Rheumatologic Diseases and Healthy VolunteersISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1394مسئول
14935513Epidemiology of vasculitides in Khorasan Province, IranPMCIranian Journal of Medical Sciences1394اول و مسئول
15935252How to Improve the Quality of Morning Report; Department of Internal Medicine, An action researchindex copernicusThe Future of Medical Education Journal (FUTURE MED EDUC J)1394پنجم
16934257Plasma levels of leptin and visfatin in rheumatoid arthritis patients; is there any relationship with joint damage?ISIIran J Basic Med Sci.1393چهارم
17933564The Demographic, Clinical and Laboratory Profile of Patients with Giant Cell Arteritis: Case Seriesindex copernicusSch. J. App. Med. Sci1393مسئول
18931302Evaluation the incidence of infections in patients with systemic lupus erythematousSID/Iranmedex/Magiranمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی1392دوم
19931296Rheumatic diseases in Iranian Traditional MedicineSID/Iranmedex/Magiranمجله طب و تزکیه1392اول و مسئول
20923062Macrophage Activating Syndrome in a Patient with Newly Diagnosed Adult Onset Still’s DiseaseISCJournal of Case Reports in Practice1392دوم
21923061The Effect of Hydroxychloroquine on Symptoms of Knee Osteoarthritis: A Double-Blind Randomized Controlled Clinical TrialPMCIran J Med Sci (IJMS)1392اول و مسئول
22923060اثرات درمانی فرآورده جینکگو بیلوبا بر پدیده رینود در بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیکISCمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392اول
2391986osteomalacia and ricketsISCمجله دانشکده پزشکی مشهد1379دوم
2491950Diagnostic value of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in patients with Rheumatoid ArthritisISCمجله علوم پزشکی مدرس1386اول و مسئول
2591694Superiority of laterally elevated wedged insoles to neutrally wedged insoles in medial knee osteoarthritis symptom reliefISIInternational Journal of Rheumatic Diseases1392چهارم
2691406Urine Monocyte Chemoattractant Protein-1(UMCP-1) as a Biomarker of Renal Involvement in Systemic Lupus ErythematosusISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391پنجم به بعد
2790131A Case Report of Acute Gouty Arthritis in a Young Patient with Type 1 Glycogen Storage DiseaseChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1390سوم
2888605rare association between kikuchi s disease and systemic lupus erythematosus scopusiranian journal of medical sciences1388اول و مسئول
2988591A case of Behçet disease with pulmonary artery pseudoaneurysm: long term follow-upPMCEast Mediterr Health J.1388سوم
3088205The effect of alendronate on symptoms of knee osteoarthritis:A randomized controlled trialscopusIJMS1388اول و مسئول
3188131significance of abnormal myocardial perfusion scintigraphy in young adult patients with SLEISIannalas of nuclear medicine1388دوم
3287461Brucella Osteomyelitis of the Pubic Bones: Report of Two CasesISIiranian journal of radiology1388اول و مسئول
3387153Rickets and osteomalacia in northeast Iran: report of 797 casesscopusInternational journal of Rheumatic Disease1387مسئول
3487102Prolactin and macroprolactin in patients with systemic lupus erythematosusscopusinternational journal of rheumatic disease1387مسئول
3586242مقایسه اثر توکفی های برجسته به صورت گوه از سمت طرفی با توکفی های ساده، بر کاهش علائم بیماران مبتلا به استئوآرتریت مدیال زانو(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم
3686072Budd-Chairi syndrome due to membtanous obstruction of inferior vena cava in a patient with Behcet's diseasscopusAPLAR Journal of Rheumatology1386دوم
3786055Hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity in patients with active rheumatoid arthritis: A controlled study using insulin hypoglycemia stress testscopusAPLAR Journal of Rheumatology1386مسئول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1962805Prevalence of Inflammatory Rheumatic Diseases in a Rheumatologic outpatient clinic: analysis of 12626 casesیازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایرانتهرانپوستر1396بله
2961573Subcutaneous emphysema, pneumomediastinum and pneumothorax in 2 patients with dermatomyositisدهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی انجمن روماتولوژی ایرانتهرانپوستر1395بله
3941745بررسی خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک 100بیمار مبتلا به سارکوئیدوز و آرتریت سارکوئیدیبیست و ششمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلیتهرانپوستر1394خير
4941278Evaluation of oxidant and anti-oxidant balance in Behcet disease and it's correlation with disease activity9th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationاصفهانپوستر1394خير
5932670Primary Vasculitides in Northeast of Iran8th Annual Congress of Iranian Rheumatology Associationتهرانپوستر1393بله
6923832Acute Methotrexate Toxicity Following Oral Overdose, A Case SeriesThe 11th National Iranian Congress of Toxicology Societyمشهدپوستر1391خير
7923758Evaluation of Correlation between Adipokines (leptin, visfatin) and Radiographic Joint Damage in Patients with Rheumatoid Arthritis7th Annual Congress of Iranian Rheumatology AssociationTehranپوستر1392خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
1924دایره المعارف مصور روماتولوژی1394تالیف
2840بیماریهای روماتیسمی و حاملگی1392تالیف
3762روماتولوژی کاربردی1392ترجمه
455ورزش در پیشگیری و درمان بیماریهای روماتیسمی1390تالیف
5209نکات ارزشمند و باورهای غلط در روماتولوژی1391ترجمه بخشی از کتاب
6208اسکلرودرمی1391تالیف بخشی از کتاب
7207آرتروز1390تالیف بخشی از کتاب
8200لوپوس اریتماتو سیستمیک1389تالیف بخشی از کتاب
91516روماتولوژی و طب فیزیکی1395تالیف بخشی از کتاب
101282معاینه فیزیکی سیستم عضلانی اسکلتی در بیماریهای روماتیسمی1387تالیف
111273درمانهای مکمل و آلترناتیو در بیماریهای روماتیسمی1394تالیف بخشی از کتاب
121031داروهای بیولوژیک در بیماریهای روماتیسمی1393تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه