محمد  غروی فرد
خلاصه عملکرد محمد  غروی فرد
خلاصه عملکرد

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد غروی فرد

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): محمد غروی فرد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : بیهوشی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : gharavim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1951005مقایسه اثر تزریق کودال داروهای مارکایین و دکسمدتومیدین بر میزان ارکشن و درد بعد از عمل هایپوسپادیاس در کودکان 6 تا 36 ماهمجریپایان یافتهخير
2950796مقایسه اثر داروهای بیهوشی (سوفلوران، پروپوفول و رمی فنتانیل) بر روی بیومارکرهای آسیب سلولهای مغزی در شیرخواران 24-6 ماهمجریپایان یافتهخير
3950747بررسی رضایتمندی جراح در روش بیهوشی همراه با استفاده از شل کننده عضلانی نان دپلاریزان در مقایسه با روش بدون استفاده از آن در جراحی ترمیم فتق مغبنی در اطفالمجریپایان یافتهبلي
4931676بررسی دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته هوشبری در مورد وضعیت ادامه تحصیل این رشته در ایرانمجریپایان یافتهخير
5920258بررسی میزان بروز «رتینوپاتی نوزادان نارس» در کودکان 6 تا 14 ساله با سابقه جراحی تحت اکسیژن با درصد خیلی بالا در نوزادیمجریپایان یافتهبلي
6920257مقایسه گلودرد بعد عمل در روش متداول با روش جدید در کارگذاری ماسک لارنژیالمجریپایان یافتهبلي
7911040بررسی مقایسه ای اثر کاهش درد و آرام بخشی ترکیب میدازولا م /کتامین با پوفول /فنتانیل در حین انجام بیوپسی سوزنی کلیه در کودکانمجریپایان یافتهخير
8910981عوارض تست آپنه در تایید مرگ مغزیمجریپایان یافتهبلي
9910384مقایسه سدیشن حاصل از تزریق داخل وریدی و داخل عضلانی کتامین در اطفال مراجعه کننده به اورژانسمجریپایان یافتهبلي
10910361مقایسه اثر رمی فنتانیل به تنهایی با فنتانیل به همراه میدازولام به عنوان پروسیجرال سدیشن و آنالجزیا در طی جااندازی بسته دررفتگی قدامی شانه در بالغین مراجعه کننده به اورژانسمجریپایان یافتهبلي
11910289بررسی اثر تجویز آمینواسید بر هیپوترمی حین بیهوشی عمومی در عمل جراحی هیپوسپادیاس در اطفال گروه سنی 2 تا 6 سالمجریپایان یافتهبلي
12910155مقایسه تاثیر لیدوکائین 2% و% 0.4 در پیشگیری از درد ناشی از تزریق پروپوفول دراطفالمجریپایان یافتهخير
1389442بررسی فراوانی آپنه و عوامل مرتبط با آن در شیرخواران با سن پس از لقاح کمتر از 60 هفته تحت عمل فتق کشاله رانمجریپایان یافتهبلي
1489080بررسی میزان رضایت مندی از درمان های ضد درد بعد عمل در بخش های جراحی بیمارستان قائممجریپایان یافتهبلي
1587427بررسی میزان فراوانی و برخی عوامل مرتبط در ایجاد سر درد بعد از تزریقات اینتراتکال در اطفال انکولوژیکمجریپایان یافتهبلي
1685252بررسی مقایسه ای میزان اثر بخشی سرویس کنترل درد در دو سیستم متداول در کنترل درد حاد .مجریپایان یافتهخير
17960582بررسی مقایسه ای کتورولاک و دکسـمدتومیدین بعد از جراحی در کاهش درد بیماران تحت لوبکتومی ریه چپهمکاردر دست اجرابلي
18931541مقایسه دو روش بیهوشی تهویه کنتروله و تهویه خودبخودی در برونکوسکوپی ریژید در بیماران مبتلا به آسپیراسیون جسم خارجی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ و بیمارستان قائمهمکارپایان یافتهخير
19910632بررسی علائم حیاتی چشم پزشکان حین عمل جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیونهمکارپایان یافتهخير
20910569مقایسه ی اثر غرغره ی سو فنتانیل با کتامین بر گلودرد بیماران تحت جراحی کاتاراکت بعد از کارگذاری ماسک لارن‍ژیالهمکارپایان یافتهخير
21910197بررسی نتایج بالینی فوتورفراکتیو کراتکتومی(PRK) در کودکان زیر18سال مبتلا به آنیزومتروپیاهمکارپایان یافتهبلي
22900864بررسی امکان آناستوموز در دستگاه گوارش بدون بخیههمکارپایان یافتهبلي
23891010ارزیابی نسبت خون کراس مچ شده به خون ترانسفوزیون شده دراعمال جراحی الکتیو دراطاق عمل مرکزی بیمارستان قائم(عج) در سال 1390همکارپایان یافتهبلي
2483232تاثیر توکسین بوتولینوم در آبریزش دهان کودکان فلج مغزی همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1974009Case Report of a Vanished Aspirated Foreign Body; Cough may be more HelpfulISIInternational Journal of Pediatrics1398دوم
2964462Surgery and Anesthesia Management for Intraoral Synechia: A Case ReportPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1397اول
3963485Controlled vs Spontaneous Ventilation for Bronchoscopy in Children with Tracheobronchial Foreign BodyPMCIranian Journal of Otorhinolaryngology1396سوم
4951008Thoracoscopic Esophageal Atresia with Tracheoesophageal Fistula Repair: The First Iranian Group Report, Passing the Learning CurvePMCJournal of Neonatal Surgery1395دوم
5950924The relation between oxygen saturation level and retionopathy of prematurityChemical Abstractreviews in clinical medicine1395اول
6950190Two-stage endoscopic repair of congenital diaphragmatic herniaPMCBMJ case reports1395سوم
7950003Thoracoscopic Congenital Diaphragmatic Hernia repair in neonate: The First Experience of Iranian Groupسایر سایت‏های تخصصیiranian journal of pediatric surgery1394پنجم
8942537A Survey of Blood Request Versus Blood Utilization at a University Hospital in IranChemical AbstractArch Bone Jt Surg.1394چهارم
9941042Remifentanil versus Fentanyl/Midazolam in Painless Reduction of Anterior Shoulder Dislocation; a Randomized Clinical TrialPMCemergency1394اول
10934334A Randomized Clinical Trial of Intravenous and Intramuscular Ketamine for Pediatric Procedural Sedation and AnalgesiaChemical Abstractemergency1393اول
11934333بررسی تفاوت دارویی در سدیشن حین اعمال جراحیChemical Abstractreviews in clinical medicine1393دوم
12932488Comparison between intravenous and intramuscular administration of ketamine in children sedation referred to emergency departmentChemical Abstractreviews in clinical medicine1393دوم
13931613Anesthetic Management in a Child With Citrullinemia: A Case ReportPMCAnesthesiology and Pain Medicine1393اول
14931304“ Manually Ventilating Test” in Anesthesia Management in Children with Massive Anterior Mediastinal Masses Requiring Tracheal Intubation: A Case SeriesISIInternational Journal of Pediatrics1393اول
15931303Central Anticholinergic Syndrome due to Hypoxia- Induced Bradycardia in a Child with Difficult Intubation Undergoing Complete Dental Restoration: A Case ReportPMCJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences1393اول
16930924A case report of anesthesia management in epidermolysis bullosaSID/Iranmedex/Magiranمجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه1384اول
17930819"Tie over ring” sutureless compression based gastrointestinal anastomotic method: experimental ratISIjournal of pediatric surgery1392چهارم
18930775Evaluation of the Effect of Amino Acid Administration on Hypothermia during General Anesthesia in Hypospadias Surgery on Children Aged 2 to 6 YearsISIInternational Journal of Pediatrics1393اول
19930500Effect of Lidocaine Volume and Concentration on Preventing Incidence and Severity of Propofol Injection PainISIIran Red Crescent Med J1392اول
20930208Apneas in Infants with Postconceptional Age bellow 60 Weeks Undergoing HerniorrhaphyISIIranian Journal of Pediatrics1393اول
21924319Anesthesia technique for dental procedures in a case with Pieere Robin SequenceChemical AbstractJournal of Mashhad Dental School1392سوم
22923773General Anesthesia for Lumbar Puncture and Bone Marrow Aspiration /Biopsy in Children with CancerPMCIranian journal of pediatric hematology oncology1392سوم
2391487thoracoscopic esophageal atresia repair made aesy: an applicable trickISIjournal of pediatric surgury1391سوم
2491292Multiple Congenital Epulis of the Mandibular Ridge: A Case Report scopusIranian Journal of Otorhinolaryngology 1391سوم
2590887Postdural Puncture Headache: Incidence and Risk Factors in Children Following Intrathecal ChemotherapyscopusIranian Journal of Child Neurology1390سوم
2689503Heterotopic Oral Gastrointestinal Cyst: Report of Two Casesسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Otorhinolaryngology1389چهارم
2789477Outcomes of Rectopexy of Rectal Prolapse through Anus by Sub Mucosal Injection of 5% Dextrose(Emro (IMEMRMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1389چهارم
2887469Results of one Stage Transanal Resection of Large Bowel in Hirschsprung's Disease(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
2987400ارزیابی بیهوشی عمومی در اعمال دندانپزشکی کودکان سایر سایت‏های تخصصیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد1387اول و مسئول
3086328استفاده از برونکوسکوپی فایبراپتیک در تشخیص حین عمل فیستول های مادرزادی و راجعه تراشه به مریسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران1386مسئول
3186287ارزیابی آزمون آپنه در بیماران دچار مرگ مغزی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386مسئول
3286277مقایسه عوارض و مدت بهبودی بیهوشی عمومی توسط رمی فنتانیل و پروپوفول و بی حسی موضعی همراه آرام بخش هوشیارانه در جراحی های آب مروارید ساده به روش فیکو(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
3385308بررسی نتایج بلوک ساب پوبیک در جراحی ختنه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1960342بررسی دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی هوشبری در مورد نحوه ادامه تحصیل به شیوه فعلی در مقطع کارشناسی ارشد در ایرانچهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیدیت، کارآفرینی و آموزش ایرانتهرانپوستر1395خير
2960337دیدگاه دانشجویان، فارغ التحصیلان کارشناسی هوشبری در مورد وضعیت ادامه تحصیل این رشته در ایراندومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری ( ICU2016)شیرازسخنرانی1395خير
3950964یبوست مزمن کودکان: یک بیماری جسمی یا یک ناهنجاری رفتاریThe 24th Congress of the Asian Association of Pediatric Surgeons (AAPS2016)Fukuoka-Japanسخنرانی1395خير
4930506Anesthesia related Complications in Pediatric GI EndoscopyInternational Congress of Updates on Pediatric Gastrointestinal and Liver DiseaseMashhadپوستر1393خير
592403ترمیم دندانی در بچه مبتلا به پیر روبین تحت بیهوشی عمومی1st International Congress of special care in Dentistryمشهدپوستر1391خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1647سوالات بورد تخصصی بیهوشی 1392 با پاسخ تشریحی به همراه بیش از 1000 نمونه سوال ارتقا دانشگاههای کشور1392تالیف
2198احیای پایه و پیشرفته نوزادان و اطفال1391ترجمه
31315گام اول در بیهوشی1395تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان
1333تیغه لارنگوسکوپ سایز آزاد1397/05/16US 10,039,444 B1nf>, احسان اله قربانیان , محمد غروی فرد

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه