فاطمه  ناظمیان
خلاصه عملکرد فاطمه  ناظمیان
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

فاطمه ناظمیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فاطمه ناظمیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص
رشته تخصصی : نفرولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : NazemianF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941635رجیستری بیماران پیوند کلیه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد پایان یافتهخير
2931615بررسی پارامترهای فارماکوکینتیک تاکرولیموس در فاز اولیه بعد از پیوند کلیه در بیماران پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
3930797بررسی شیوع عفونت های انگلی روده ای در بیماران گیرنده پیوند کلیه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد مقدس در سال 1394-1393مجریپایان یافتهبلي
4930151نقش انتی بیوتیک در کاهش میزان عفونت کاتتر همودیالیز بدون کاف در بیماران دارای نارسایی کلیه تحت همودیالیزمجریپایان یافتهبلي
5922869بررسی سطح سرمی NGAL (لیپوکالین مرتبط با ژلاتیناز نوتروفیلی) و ارتباط آن با بروز و شدت پره اکلامپسیمجریپایان یافتهبلي
6921557بررسی تاثیر دی پیریدامول در درمان هیپوفسفاتمی در بیماران تحت پیوند کلیه طی سالهای 1393-1392مجریپایان یافتهبلي
7911290بررسی ارتباط سرولوژی هپاتیت E با آزمونهای عملکرد کلیه وکبد دربیماران با کلیه پیوندیمجریپایان یافتهبلي
8911005بررسی شکاف آنیونی در بیماران باپرفشاری خونمجریپایان یافتهبلي
9910490میزان فراوانی سندرم متابولیک پس از پیوند کلیه و تاثیر آن بر عملکرد کلیه پیوندیمجریپایان یافتهبلي
10900380بررسی مقایسه ای سطح سرمی آدیپونکتین قبل و بعد از پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
1189238بررسی همبستگی بین لپتین و تراکم مینرال استخوانی در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهبلي
1289131طراحی واجرا سیستم ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به لنف ادم درمرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولارمجریپایان یافتهخير
1388307بررسی تاثیر پیوند کلیه بر غلظت سرمی F2isoprostane و هموسیستئین در بیماران دچار نارسائی مزمن پیشرفته کلیهمجریپایان یافتهبلي
1488300بررسی اثر زمان بر فارماکوکینتیک مایکوفنولات مفتیل در بیماران پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
1587770ارزیابی سایتوکاین ها و مولکولهای مربوط به لنفوسیتهای Th17 و reg درگلومرولونفریت لوپوسی کلاس IVمجریپایان یافتهخير
1685363بررسی تأثیر اسیدهای چرب امگا3 برغلظت سرمی مارکرهای التهابی و هموسیستئین در بیماران پیوند کلیه مجریپایان یافتهخير
1784441بررسی عوامل موثر در میزان فلو و سایر یافته های سونوگرافی داپلر در فیستول شریانی - وریدی با عملکرد مناسب در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
1884277مقایسه تاثیر تجویز داروی مایکوفنولات موفتیل و آزایتوپورین بر طول عمر طولانی مدت کلیه پیوندی در گیرندگان پیوند کلیه که از رژیم سه دارویی استفاده میکنندمجریپایان یافتهخير
1984174بررسی خصوصیات فارماکوکینتیک مایکوفنولیک اسید در بیمارنا پیوند کلیه با عملکرد کلیوی نرمال در مراحل اولیه پیوندمجریپایان یافتهخير
20980182طراحی و اجرای سامانه ثبت اطلاعات بیماران دیالیز خونی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارعقد قراردادخير
21970806ثبت اطلاعات Vascular Access بیماران دیالیزی و بالقوه دیالیزی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکاردر دست اجراخير
22961608بررسی میزان رسوب گلومرولی آنتی بادی IgG4 و آنتی بادی علیه فسفولیپاز A2 رسپتور در نوع اولیه و ثانویه نفروپاتی مامبرانوهمکاردر دست اجرابلي
23961014مقایسه تاثیر دو روش تزریق وریدی و زیر جلدی اریتروپویتین بر سطح هموگلولوبین، هماتوکریت، عوارض و میزان رضایت بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
24960641:بررسی عفونت ریوی لوفوموناس بلاتروم دربیماران پیوندکلیه در بیمارستان امام رضا(ع)مشهددر سال97-96همکارپایان یافتهبلي
25960351سنجش سواد سلامت شهروندان حاشیه شهر مشهدهمکاردر دست اجراخير
26951538بررسی میزان پاسخ واکسن هپاتیت ب در بیماران همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان منتصریه در سالهای 1390 تا 1395همکارپایان یافتهبلي
27951530بررسی میزان بقای بیمار و گرفت پیوندی در گیرندگان پیوند کلیه از اهدا کننده زنده و اهدا کننده کاداور در مرکز منتصریههمکارپایان یافتهبلي
28951426بررسی شیوع بیماری CMV در گیرندگان پیوند کلیه در مرکز منتصریه از انتهای سال 1390 تا انتهای 13951395همکارپایان یافتهبلي
29950323بررسی شیوع ضایعات گوارشی و عفونت هلیکوباکترپیلوری در نتایج آندوسکوپی فوقانی در بیماران کاندید پیوند کلیه بدون علامت گوارشیهمکارپایان یافتهبلي
30941835تحلیل بقای پیوند کلیه و بررسی عوامل موثر بر بقای پیوند کلیه دربیماران پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
31940346بررسی اثر طب سوزنی ، بعنوان درمان مکمل ، بر کنترل خارش دربیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
32930254بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، افسردگی، اضطراب و مکانیسم های مقابله ای در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با دیالیز خونی، صفاقی و پیوند کلیههمکارپایان یافتهبلي
33921950بررسی ارتباط میزان بقاء کلیه پیوندی از دهنده مرگ مغزی با نمونه بیوپسی کلیه در زمان انجام پیوندهمکارپایان یافتهبلي
34921837بررسی مقایسه‌ای تاثیر الکل بعد از بتادین با ترکیب الکل و بتادین بر شدت التهاب و عفونت محل دستیابی عروقی بیماران همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
35920453مقایسه ی تاثیر پایش پاراکلینیکی و انجام pre-emptive repair بر میزان بقا و پیامدهای مرتبط با اختلالات همودینامیک در access همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
36911158بررسی مقایسه ای تأثیر شستشوی ناحیه دستیابی عروقی در همودیالیز توسط بیمار با بتادین اسکراب و صابون بر بروز التهاب و عفونت آن ناحیههمکارپایان یافتهبلي
37900397بررسی ارتباط بین دی اکسید کربن انتهای بازدمی (ETCo_2 ) و سطح بی کربنات خون در بیماران مشکوک به وجود اختلالات متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
3889873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
3989133بررسی فراوانی اشتباهات ثبتی در پایگاه داده های حکیمهمکارپایان یافتهخير
4089130تاسیس مرکز ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به ترومبوآنژئیت اوبلیترانس(بورگر) در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
4188244بررسی فرآیند ارائه مقاله از دریافت تا پذیرش چاپ در مجلات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 84 تا 88همکارپایان یافتهخير
4288044بررسی میزان شیوع بالینی عوارض حسی و حرکتی و طرح درگیری عصبی ناشی از این عوارض در ا ثر کارگزاری فیستول شریانی وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4387932بررسی میزان شیوع و علل مکانیسم‌های ایسکمی و سندرم استیل علامتدار در اثر کارگذاری فیستول شریانی –وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهد در سال 1388همکارپایان یافتهبلي
4487656پایش فارماکوکینتیکی ونکومایسین وبررسی عوامل احتمالی موثر برفارماکوکینتیک دارو در بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
4587489بررسی فراوانی و تعیین بار ویروسی CMV, EBV, Adenovirus و Parvovirus B19 و ارتباط آن با تظاهرات بالینی در بیماران پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تکنیک Real Time PCR روش Taqman همکارپایان یافتهبلي
4687143راه اندازی پایش درمانی ونکومایسین، آمیکاسین و فنی توئین در بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
4787099بررسی شیوع بیماری مزمن کلیه و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال شهر مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهخير
4886662بررسی رابطه ضخامت انتیما-مدیای کاروتید با غلظت سرمیHeat Shock Protein 27 (HSP 27) در بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهخير
4986181معرفی روش جدید تعبیه کاتتر صفاقی به روش لاپارسکوپیکهمکارپایان یافتهبلي
5085508مقایسه ایمنی زایی روش داخل جلدی واکسیناسیون هپاتیت B با روش داخل عضلانی در بیماران نارسایی مزمن پیشرفته کلیه تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز در شهر مشهد در طی سالهای 85-86همکارپایان یافتهخير
5184185بررسی عملکرد کلیه پیوندی در گیرندگان پیوند کلیه در 6 ماه ابتدای پیوند با تنظیم میزان مصرف سیکلو سپورین بر مبنای ارزیابی سطح خونی دارو قبل از مصرف دارو (co level) و 2 ساعت پس از ان (c2 level) در بیمارستان امام رضا(ع) و قائم(عج)همکارپایان یافتهخير
5284096بررسی اپیدمیولوژیک بروز دیابت شیرین پس از پیوند کلیه در بیماران نارسایی کلیه با علل غیر دیابتیهمکارپایان یافتهخير
5383031تهیه قرص های استات کلسیم مشابه نمونه آمریکایی ( phoslo) و مقایسه قدرت فسفات بایندری و ایجاد هیپرکلسمی آ با قرص phoslo کربنات سدیم در بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1982398Factors Associated With Adherence To Immunosuppressive Therapy And Barriers In Asian Kidney Transplant RecipientsPMCImmunoTargets and Therapy1398سوم
2981832Determination of identifier factors for prioritization of kidney transplantation candidates in patients with chronic renal diseaseISIClinical nephrology1398سوم
3980494INVESTIGATING THE EFFECT OF DIPYRIDAMOLE ON HYPOPHOSPHATEMIA TREATMENT IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS.Chemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396دوم
4980164Effect of an interactive voice response system on self-management in kidney transplant recipients:Protocol for a randomized controlled trialISIMEDICINE1397چهارم
5972800Acupuncture Effect on Pruritus in Hemodialysis Patients: A Randomized Clinical TrialISIIRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL1397پنجم
6971337Risk of obstructive sleep apnea and hemodialysis efficacyscopusJournal of nephropathology1397سوم
7963610Investigating the Prevalence of Intestinal Parasitic Infections in Kidney Transplant RecipientsISIJournal of Research in Medical and Dental Science1396سوم
8960524Assessment of Circannual Rhythm in Plasma Level of Vitamin D Among Kidney Transplant Recipients in Mashhad.ISIIranian journal of kidney diseases1395مسئول
9952293Correlation between serum leptin and bone mineral density in hemodialysis patientsPMCJournal of renal injury prevention1395مسئول
10951169THE RELATIONSHIP BETWEEN SEROLOGY OF HEPATITIS E VIRUS WITH LIVER AND KIDNEY FUNCTION IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTSISIEXCLI JOURNAL1395دوم
11950675Expression of T Helper 17 and Regulatory T Cell Cytokines and Molecules in Glomerulonephritis Class IV Systemic Lupus ErythematosusISIIRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES1395سوم
12940880Effects of omega-3 administration on concentration of serum inflammatory makers in renal transplant recipientسایر سایت‏های تخصصیAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1392دوم
13940041Comparison of the effect of rinsing the vascular access site for hemodialysis with Betadine scrub and soap by patient on the frequency and onset of local inflammation and infectionCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393چهارم
14934419A comparison of the effect of alcohol and povidone-iodine mixture with alcohol after povidon-iodine in prevention of vascular access inflammation in patients undergoing hemodialysisSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه پرستاری داخلی- جراحی1393پنجم
15930943Evaluation of the Effect of Pentoxifylline on Erythropoietin-resistant Anemia in Hemodialysis Patients.MedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1393مسئول
16924814PREPERITONEAL TUNNELING – A NOVEL TECHNIQUE IN PERITONEAL DIALYSIS CATHETER INSERTIONPMCPeritoneal Dialysis International1392چهارم
17923517Effects of omega-3 administration on homocysteine serum concentration in renal transplant recipientindex copernicusJournal of Pharmaceutical Care1392مسئول
1891036Comparison and Evaluation of Proteinuria in 8-and 24 hour Urine Samples in Patients with Diabetic NephropathyChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391اول
1990847Evaluation of the effects of simvastatin in reduction of panel-reactive antibody (PRA) levels in patients with end-stage renal disease awaiting renal transplantationPMCSaudi journal of kidney diseases and transplantation1390مسئول
2090339Correlation between cathepsin D serum concentration and carotid intima -media thickness in hemodialysis patientsISIInternational urology and nephrology1390دوم
2190175Correlation between heat-shock protein 27 serum concentration and common carotid intima-media thickness in hemodialysis patientsISIIranian journal of kidney diseases1390دوم
2290170Prognosis of HTLV-1 positive renal transplant recipients in IranISISaudi J Kidney Dis Transpl1390مسئول
2389093Patient and Graft Outcome in Related, Unrelated and Deceased Renal Transplant Recipients: Single Center ExperiencescopusInternational Journal of Nephrology & Urology1389سوم
2489087Effect of silymarin administration on TNF-α serum concentration in peritoneal dialysis patients.ISIPhytother Res1389اول
2589076Effect of Omega-3 Fatty Acids on Plasma Level of 8-Isoprostane in Kidney Transplant PatientsISIJOURNAL OF RENAL NUTRITION1389دوم
2687457Doppler Ultrasound Assessment of Well-Functioning Native Hemodialysis Access: Comparison with Sufficient Dialysis scopusIran j radiol1387دوم
2787283Gender disparity in kidney transplantation ISISaudi J Kidney Dis Transpl1387سوم
2887274Influence of renal graft function on mycophenolic acid pharmacokinetics during the early period after kidney transplant ISIExp Clin Transplant 1387مسئول
2987266Estimation of Abbreviated Mycophenolic Acid Area Under the Concentration-Time Curve During Early Posttransplant Period by Limited Sampling Strategy ISITRANSPLANTATION PROCEEDINGS1387دوم
3087197بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
3186539Pharmacokinetics of mycophenolic acid during the early period after renal transplantISIEXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION1386اول و مسئول
3286523Factors affecting length of hospitalization in kindey transplant recipientsISIExperimental and Clinical Transplantation1386مسئول
3386516Effect of oral granisetron in uremic pruritusISIIndian J Dermatol Venereol Leprol1386پنجم به بعد
3486432Characterization and Transdifferentiation of Human Mesothelial Progenitor/Stem Cells of the Peritoneum CavityscopusJournal of Biological Sciences1386پنجم
3586418Kidney transplantation in elderly Iranian patients.ISISaudi J Kidney Dis Transpl1386اول و مسئول
3686403EFFECT OF GANCICLOVIR ON PHARMACOKINETICS OF MYCOPHENOLIC MOFETIL, IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTSscopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1386مسئول
3786236عوامل موثر بر کاهش طول مدت بستری در گیرندگان پیوند کلیه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
3886182اثر گرانیسترون خوراکی در خارش بیماران اورمیکindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386چهارم
3985239Comparison of phosphate lowering properties of calcium acetate and calcium carbonate in hemodialysis patientsChemical AbstractIranian journal of pharmacology & therapeutics1385مسئول
4085084مقایسه نتایج درمان کم خونی با اریتروپویتین در بیماران تحت درمان با همودیالیز و دیالیز صفاقی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
4185083مقایسه تاثیر تجویز آنتاگونیست رسپتور اینترلوکین در گیرندگان پیوند کلیه از اهدا کننده زنده در بیمارستان امام رضا (ع) از سال 1380 تا 1385(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
4285082عوامل تنش زا و راهکارهای مقابله با تنش در بیماران تحت همودیالیز(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971156Survey of immunosuppressive therapy medication adherence in kidney transplant recipientThe 1st Euro-Asian Congress of Pharmacoepidemiology, EAPEC 2018SHIRAZپوستر1396خير
2971155Barriers to immunosuppressive medication non-adherence kidney transplant recipientThe 1st Euro-Asian Congress of Pharmacoepidemiology, EAPEC 2018SHIRAZپوستر1396خير
3963770بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با درمان های جایگزینی کلیه، مشهد، 94-1393اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایرانتهرانپوستر1395خير
4963769کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با دیالیز خونی، صفاقی و پیوند کلیهاولین کنگره پزشکی اجتماعی ایرانتهرانپوستر1395خير
5963717Evaluation of pharmacokinetics parameters of tacrolimus in the early phase in adult renal transplant recipientsسومین کنگره نفرولوژی واورولوژیکیشسخنرانی1396خير
6962993Renal Transplantation in HTLV-1 recipients: A single center study19th Congress of Iranian Urological Associationتهرانسخنرانی1395خير
7940208the effect of autologous bone marrow stem cell transplantation on graft function in kidney transplants obtained from deceased donordAU15 Madridمادریدپوستر1393خير
8932900CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS IN PATIENTS WHO CANDIDATE FOR KIDNEY TRANSPLANTSThe 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation and the 5th Middle East Transplant Gamesاستانبولپوستر1393بله
9932541prevalence of CMV infection in kidney transplant pationts of Montaserie Hospital14th intrnational congress of nephrology, dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392خير
10932532pneumocystis jirovecii (carini) pneumonia (PCP) and cytomegalovirus co-infection in renal transplant recipient: a case report14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393خير
11932526the validity of evaluation of previous exposure with cmv virus in kidney transplant candidates and deceased donors14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393خير
12932525safety and effectivness of ezetimibe in kidney transplant recipients with hypercholesterolemla14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393بله
13930568Prevalence Of CMV Infection In Kidney Transplant Patients of Montaserie HospitalInternational Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantation Isfahan 2014 th- انجنمن نفرولوژی ایراناصفهانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1864تغذیه در بیماران کلیوی1390تالیف
21352راهکارهای درمانی دربیماری مزمن کلیه1395تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه