فاطمه  ناظمیان

 فعالیت های پژوهشی

 

فاطمه ناظمیان

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): فاطمه ناظمیان رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک فوق تخصص
رشته تخصصی : نفرولوژی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : NazemianF@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941635رجیستری بیماران پیوند کلیه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دست اجراخير
2931615بررسی پارامترهای فارماکوکینتیک تاکرولیموس در فاز اولیه بعد از پیوند کلیه در بیماران پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
3930797بررسی شیوع عفونت های انگلی روده ای در بیماران گیرنده پیوند کلیه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد مقدس در سال 1394-1393مجریپایان یافتهبلي
4930151نقش انتی بیوتیک در کاهش میزان عفونت کاتتر همودیالیز بدون کاف در بیماران دارای نارسایی کلیه تحت همودیالیزمجریپایان یافتهبلي
5922869بررسی سطح سرمی NGAL (لیپوکالین مرتبط با ژلاتیناز نوتروفیلی) و ارتباط آن با بروز و شدت پره اکلامپسیمجریپایان یافتهبلي
6922604بررسی تاثیر همودیالیز بر عملکرد جنسی بیماران مرد مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بررسی عملکرد جنسی بیماران مرد تحت همودیالیز در بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1393مجریدر دست اجرابلي
7921557بررسی تاثیر دی پیریدامول در درمان هیپوفسفاتمی در بیماران تحت پیوند کلیه طی سالهای 1393-1392مجریپایان یافتهبلي
8911290 بررسی ارتباط سرولوژی هپاتیت E با آزمونهای عملکرد کلیه وکبد دربیماران با کلیه پیوندی مجریپایان یافتهبلي
9911246بررسی سطح ویتامین D سرم(25 هیدروکسی ویتامینD)در فصول مختلف در بیماران پیوند کلیه مراجعه کننده به بیمارستان منتصریه و امام رضا مشهدمجریدر دست اجراخير
10911005بررسی شکاف آنیونی در بیماران باپرفشاری خونمجریپایان یافتهبلي
11910490میزان فراوانی سندرم متابولیک پس از پیوند کلیه و تاثیر آن بر عملکرد کلیه پیوندیمجریپایان یافتهبلي
12900380بررسی مقایسه ای سطح سرمی آدیپونکتین قبل و بعد از پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
1389238بررسی همبستگی بین لپتین و تراکم مینرال استخوانی در بیماران همودیالیزیمجریپایان یافتهبلي
1489131طراحی واجرا سیستم ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به لنف ادم درمرکز تحقیقات جراحی عروق و اندوواسکولارمجریپایان یافتهخير
1588307بررسی تاثیر پیوند کلیه بر غلظت سرمی F2isoprostane و هموسیستئین در بیماران دچار نارسائی مزمن پیشرفته کلیهمجریپایان یافتهبلي
1688300بررسی اثر زمان بر فارماکوکینتیک مایکوفنولات مفتیل در بیماران پیوند کلیهمجریپایان یافتهبلي
1787770ارزیابی سایتوکاین ها و مولکولهای مربوط به لنفوسیتهای Th17 و reg درگلومرولونفریت لوپوسی کلاس IVمجریپایان یافتهخير
1885363بررسی تأثیر اسیدهای چرب امگا3 برغلظت سرمی مارکرهای التهابی و هموسیستئین در بیماران پیوند کلیه مجریپایان یافتهخير
1984441بررسی عوامل موثر در میزان فلو و سایر یافته های سونوگرافی داپلر در فیستول شریانی - وریدی با عملکرد مناسب در بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان امام رضا (ع)مجریپایان یافتهخير
2084277مقایسه تاثیر تجویز داروی مایکوفنولات موفتیل و آزایتوپورین بر طول عمر طولانی مدت کلیه پیوندی در گیرندگان پیوند کلیه که از رژیم سه دارویی استفاده میکنندمجریپایان یافتهخير
2184174بررسی خصوصیات فارماکوکینتیک مایکوفنولیک اسید در بیمارنا پیوند کلیه با عملکرد کلیوی نرمال در مراحل اولیه پیوندمجریپایان یافتهخير
22951538میزان پاسخ واکسن هپاتیت ب در بیماران همودبالیز مراجعه کننده به بیمارستان منتصریه در سالهای 1394 و 1395همکارعقد قراردادبلي
23951530بررسی میزان بقای بیمار و گرفت پیوندی در گیرندگان پیوند کلیه از اهدا کننده زنده و اهدا کننده کاداور در مرکز منتصریههمکارعقد قراردادبلي
24951426بررسی شیوع بیماری CMV در گیرندگان پیوند کلیه در مرکز منتصریه از انتهای سال 1390 تا انتهای 13951395همکاردر دست اجرابلي
25950323بررسی شیوع ضایعات گوارشی و عفونت هلیکوباکترپیلوری در نتایج آندوسکوپی فوقانی در بیماران کاندید پیوند کلیه بدون علامت گوارشیهمکاردر دست اجرابلي
26941835تحلیل بقای پیوند کلیه و بررسی عوامل موثر بر بقای پیوند کلیه دربیماران پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
27941067ارزیابی وضعیت تغذیه ای و دریافت غذایی در بیماران پیوند کلیه، قبل و 6 ماه پس از پیوندهمکاردر دست اجرابلي
28940346بررسی اثر طب سوزنی ، بعنوان درمان مکمل ، بر کنترل خارش دربیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
29930254بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، افسردگی، اضطراب و مکانیسم های مقابله ای در بیماران مزمن کلیوی تحت درمان با دیالیز خونی، صفاقی و پیوند کلیههمکارپایان یافتهبلي
30921950بررسی ارتباط میزان بقاء کلیه پیوندی از دهنده مرگ مغزی با نمونه بیوپسی کلیه در زمان انجام پیوندهمکارعقد قراردادبلي
31921837بررسی مقایسه‌ای تاثیر الکل بعد از بتادین با ترکیب الکل و بتادین بر شدت التهاب و عفونت محل دستیابی عروقی بیماران همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
32920453مقایسه ی تاثیر پایش پاراکلینیکی و انجام pre-emptive repair بر میزان بقا و پیامدهای مرتبط با اختلالات همودینامیک در access همودیالیزهمکارپایان یافتهبلي
33911158بررسی مقایسه ای تأثیر شستشوی ناحیه دستیابی عروقی در همودیالیز توسط بیمار با بتادین اسکراب و صابون بر بروز التهاب و عفونت آن ناحیههمکارپایان یافتهبلي
34900397بررسی ارتباط بین دی اکسید کربن انتهای بازدمی (ETCo_2 ) و سطح بی کربنات خون در بیماران مشکوک به وجود اختلالات متابولیکهمکارپایان یافتهبلي
3589873بررسی اثر آموزش بر نحوه ارائه گزارش صبحگاهی در دپارتمان داخلی بیمارستان امام رضا(ع)همکارپایان یافتهخير
3689133بررسی فراوانی اشتباهات ثبتی در پایگاه داده های حکیمهمکارپایان یافتهخير
3789130تاسیس مرکز ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به ترومبوآنژئیت اوبلیترانس(بورگر) در دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهخير
3888244بررسی فرآیند ارائه مقاله از دریافت تا پذیرش چاپ در مجلات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 84 تا 88همکارپایان یافتهخير
3988044بررسی میزان شیوع بالینی عوارض حسی و حرکتی و طرح درگیری عصبی ناشی از این عوارض در ا ثر کارگزاری فیستول شریانی وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهدهمکارپایان یافتهبلي
4087932بررسی میزان شیوع و علل مکانیسم‌های ایسکمی و سندرم استیل علامتدار در اثر کارگذاری فیستول شریانی –وریدی دائمی در بیماران تحت دیالیز در مراکز دیالیز سطح شهر مشهد در سال 1388همکارپایان یافتهبلي
4187656پایش فارماکوکینتیکی ونکومایسین وبررسی عوامل احتمالی موثر برفارماکوکینتیک دارو در بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهبلي
4287489بررسی فراوانی و تعیین بار ویروسی CMV, EBV, Adenovirus و Parvovirus B19 و ارتباط آن با تظاهرات بالینی در بیماران پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تکنیک Real Time PCR روش Taqman همکارپایان یافتهبلي
4387143راه اندازی پایش درمانی ونکومایسین، آمیکاسین و فنی توئین در بیمارستان امام رضا (ع)همکارپایان یافتهخير
4487099بررسی شیوع بیماری مزمن کلیه و عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال شهر مشهد در سال 1391همکارپایان یافتهخير
4586662بررسی رابطه ضخامت انتیما-مدیای کاروتید با غلظت سرمیHeat Shock Protein 27 (HSP 27) در بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهخير
4686181معرفی روش جدید تعبیه کاتتر صفاقی به روش لاپارسکوپیکهمکارپایان یافتهبلي
4785508مقایسه ایمنی زایی روش داخل جلدی واکسیناسیون هپاتیت B با روش داخل عضلانی در بیماران نارسایی مزمن پیشرفته کلیه تحت همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز در شهر مشهد در طی سالهای 85-86همکارپایان یافتهخير
4884185بررسی عملکرد کلیه پیوندی در گیرندگان پیوند کلیه در 6 ماه ابتدای پیوند با تنظیم میزان مصرف سیکلو سپورین بر مبنای ارزیابی سطح خونی دارو قبل از مصرف دارو (co level) و 2 ساعت پس از ان (c2 level) در بیمارستان امام رضا(ع) و قائم(عج)همکارپایان یافتهخير
4984096بررسی اپیدمیولوژیک بروز دیابت شیرین پس از پیوند کلیه در بیماران نارسایی کلیه با علل غیر دیابتیهمکارپایان یافتهخير
5083031تهیه قرص های استات کلسیم مشابه نمونه آمریکایی ( phoslo) و مقایسه قدرت فسفات بایندری و ایجاد هیپرکلسمی آ با قرص phoslo کربنات سدیم در بیماران همودیالیزیهمکارپایان یافتهخير
51940703بررسی سطح سرمی پنتراکسین 3 و در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک و ارتباط آن با نفریت لوپوسی ناظرعقد قراردادبلي
52920360تعیین اثرات درمانی دوز بالای فولات و ویتامین B12 در کاهش سطح پلاسمائی هموسیستئین در بیماران دیالیزی ناظرپایان یافتهبلي
53910842بررسی ارتباط بین متغیرهای بیوامپدانس با کفایت دیالیز در بیماران دیالیز خونیناظرپایان یافتهبلي
54910575بررسی میزان استفاده از مقالات منتشر شده در مجلات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال‎های 1390-1388ناظرپایان یافتهخير
55901161بررسی ارتباط بین بالانس پرواکسیدانت – آنتی اکسیدانت بامیکروآلبومینوری در بیماران دیابتیناظرپایان یافتهبلي
56900813بررسی مقایسه ای آسپیرین دوز کم ، آسپیرین + دی پیریدامول و وارفارین با دوز کم در پیشگیری از ترومبوز گرافت مصنوعی در بیماران همودیالیزیناظردر دست اجرابلي
57900571بررسی اثر پیوند اتولوگ سلولهای بنیادی مغز استخوان بر Panel reactive Antibodies در بیماران با نارسایی مزمن و پیشرفته کلیهناظرپایان یافتهبلي
58900286بررسی ارتباط بین منیزیم سرم با متغیرهای امپدانس بیوالکتریکال در بیماران همودیالیز و صفاقیناظرپایان یافتهبلي
59900185بررسی ارتباط بین بیلیروبین سرم با غلظت آلبومین ادرار و میزان تراوش گلومرولی تخمینی در بیماران باهیپربیلی روبینمیناظرپایان یافتهبلي
60900038بررسی دوز دیالیز بر حسب حجم کبد (Kt/LV) و توده اعضای با سرعت متابولیک بالا (Kt/HMRO Mass) و ارتباط آنها با دوز دیالیز برحسب حجم توزیع اوره (Kt/V) در بیماران دیالیز خونیناظرپایان یافتهبلي
6189817بررسی ارتباط سیستاتین سی و لیپوکالین ادرار بیماران مبتلا به انواع سندرم نفروتیک با میزان آسیب گلومرولی و توبولوانترسیسیل در بررسی آسیب شناسی کلیهناظرپایان یافتهبلي
6289767بررسی کلیرنس آب آزاد فاقد الکترولیت در بیماران پیوند کلیه ومقایسه ان با افراد شاهد سالمناظرپایان یافتهبلي
6389729بررسی اثر پیوند اتولوگ سلول های بنیادی مغز استخوان در گیرندگان پیوند کلیه از دهنده ی غیر زنده بر کار کلیه پیوندیناظرپایان یافتهبلي
6489651مقایسه متغیرهای اسپیرومتری دربیماران دیالیزخونی وصفاقیناظرپایان یافتهبلي
6589430ارتباط سطح هموگلوبین و کراتینین سرم با میزان عوارض و مرگ و میر داخل بیمارستانی در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکاردناظرپایان یافتهبلي
6689245بررسی ارتباط بین سطح تروپونینI و سطوح سرمی CRP باحساسیت بالا در بیماران پیوند کلیهناظرپایان یافتهبلي
6789242ارزیابی عملکرد کلیه با استفاده از سطح سرمی سیستاتین سی در بیماران با سیروز کبدیناظرپایان یافتهبلي
6889210بررسی ارتباط غلظت سرب خون و یافته های بالینی این مسمومیت با تست های عملکرد کبدی و کلیوی در کارگران شاغل دریک کارخانه باطری سازیناظرپایان یافتهخير
6989067بررسی ارتباط بین زاویه فاز و سطوح سرمی آلبومین در بیماران دیالیز خونی و صفاقیناظرپایان یافتهبلي
7089066مقایسه سطوح سرمی سیستاتین c، NGAL و کراتینین قبل و در روزهای اول، دوم و سوم پس از اهدا در اهدا کنندگان زنده کلیهناظرپایان یافتهبلي
7188645ارتباط بین سطوح سرمی CRP باحساسیت بالا (hsCRP) با سطوح بیکربنات و حاصل ضرب کلسیم در فسفر سرم (Ca× P) در بیماران دیالیز خونیناظرپایان یافتهبلي
7287781مقایسه سطح مس سرم در بیماران دیالیز خونی با و بدون کم خونی و افراد شاهد سالمناظرپایان یافتهبلي
7387361بررسی ارتباط بین منیزیم سرم و سطوح سرمی PTH در بیماران دیالیز صفاقیناظرپایان یافتهبلي
7487360بررسی عوامل مؤثر بر روی متغیرهای فعالیت فیزیکی در بیماران دیالیز خونی و دیالیز صفاقیناظرپایان یافتهبلي
7586340بررسی شیوع فشار خون بالا در جوانان و تعیین عوامل خطر بروز آن در شهر مشهد :1387ناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1960524Assessment of Circannual Rhythm in Plasma Level of Vitamin D Among Kidney Transplant Recipients in Mashhad.ISIIranian journal of kidney diseases1395مسئول
2952293Correlation between serum leptin and bone mineral density in hemodialysis patientsPMCJournal of renal injury prevention1395مسئول
3951169THE RELATIONSHIP BETWEEN SEROLOGY OF HEPATITIS E VIRUS WITH LIVER AND KIDNEY FUNCTION IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTSISIEXCLI JOURNAL1395دوم
4950675Expression of T Helper 17 and Regulatory T Cell Cytokines and Molecules in Glomerulonephritis Class IV Systemic Lupus ErythematosusISIIRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES1395سوم
5940880Effects of omega-3 administration on concentration of serum inflammatory makers in renal transplant recipientسایر سایت‏های تخصصیAfrican Journal of Pharmacy and Pharmacology1392دوم
6940041Comparison of the effect of rinsing the vascular access site for hemodialysis with Betadine scrub and soap by patient on the frequency and onset of local inflammation and infectionCinahlفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد1393چهارم
7934419A comparison of the effect of alcohol and povidone-iodine mixture with alcohol after povidon-iodine in prevention of vascular access inflammation in patients undergoing hemodialysisSID/Iranmedex/Magiranفصلنامه پرستاری داخلی- جراحی1393پنجم
8930943Evaluation of the Effect of Pentoxifylline on Erythropoietin-resistant Anemia in Hemodialysis Patients.MedlineSaudi journal of kidney diseases and transplantation1393مسئول
9924814PREPERITONEAL TUNNELING – A NOVEL TECHNIQUE IN PERITONEAL DIALYSIS CATHETER INSERTIONPMCPeritoneal Dialysis International1392چهارم
10923517Effects of omega-3 administration on homocysteine serum concentration in renal transplant recipientindex copernicusJournal of Pharmaceutical Care1392مسئول
1191036Comparison and Evaluation of Proteinuria in 8-and 24 hour Urine Samples in Patients with Diabetic NephropathyChemical AbstractMedical Journal of Mashad University of Medical Sciences1391اول
1290847Evaluation of the effects of simvastatin in reduction of panel-reactive antibody (PRA) levels in patients with end-stage renal disease awaiting renal transplantationPMCSaudi journal of kidney diseases and transplantation1390مسئول
1390339Correlation between cathepsin D serum concentration and carotid intima -media thickness in hemodialysis patientsISIInternational urology and nephrology1390دوم
1490175Correlation between heat-shock protein 27 serum concentration and common carotid intima-media thickness in hemodialysis patientsISIIranian journal of kidney diseases1390دوم
1590170Prognosis of HTLV-1 positive renal transplant recipients in IranISISaudi J Kidney Dis Transpl1390مسئول
1689093Patient and Graft Outcome in Related, Unrelated and Deceased Renal Transplant Recipients: Single Center ExperiencescopusInternational Journal of Nephrology & Urology1389سوم
1789087Effect of silymarin administration on TNF-α serum concentration in peritoneal dialysis patients.ISIPhytother Res1389اول
1889076Effect of Omega-3 Fatty Acids on Plasma Level of 8-Isoprostane in Kidney Transplant PatientsISIJOURNAL OF RENAL NUTRITION1389دوم
1987457Doppler Ultrasound Assessment of Well-Functioning Native Hemodialysis Access: Comparison with Sufficient Dialysis scopusIran j radiol1387دوم
2087283Gender disparity in kidney transplantation ISISaudi J Kidney Dis Transpl1387سوم
2187274Influence of renal graft function on mycophenolic acid pharmacokinetics during the early period after kidney transplant ISIExp Clin Transplant 1387مسئول
2287266Estimation of Abbreviated Mycophenolic Acid Area Under the Concentration-Time Curve During Early Posttransplant Period by Limited Sampling Strategy ISITRANSPLANTATION PROCEEDINGS1387دوم
2387197بررسی افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیزی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387اول و مسئول
2486539Pharmacokinetics of mycophenolic acid during the early period after renal transplantISIEXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION1386اول و مسئول
2586523Factors affecting length of hospitalization in kindey transplant recipientsISIExperimental and Clinical Transplantation1386مسئول
2686516Effect of oral granisetron in uremic pruritusISIIndian J Dermatol Venereol Leprol1386پنجم به بعد
2786432Characterization and Transdifferentiation of Human Mesothelial Progenitor/Stem Cells of the Peritoneum CavityscopusJournal of Biological Sciences1386پنجم
2886418Kidney transplantation in elderly Iranian patients.ISISaudi J Kidney Dis Transpl1386اول و مسئول
2986403EFFECT OF GANCICLOVIR ON PHARMACOKINETICS OF MYCOPHENOLIC MOFETIL, IN KIDNEY TRANSPLANT PATIENTSscopusIRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES1386مسئول
3086236عوامل موثر بر کاهش طول مدت بستری در گیرندگان پیوند کلیه(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
3186182اثر گرانیسترون خوراکی در خارش بیماران اورمیکindex copernicusفصلنامه بیماریهای پوست1386چهارم
3285239Comparison of phosphate lowering properties of calcium acetate and calcium carbonate in hemodialysis patientsChemical AbstractIranian journal of pharmacology & therapeutics1385مسئول
3385084مقایسه نتایج درمان کم خونی با اریتروپویتین در بیماران تحت درمان با همودیالیز و دیالیز صفاقی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
3485083مقایسه تاثیر تجویز آنتاگونیست رسپتور اینترلوکین در گیرندگان پیوند کلیه از اهدا کننده زنده در بیمارستان امام رضا (ع) از سال 1380 تا 1385(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول
3585082عوامل تنش زا و راهکارهای مقابله با تنش در بیماران تحت همودیالیز(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1940208the effect of autologous bone marrow stem cell transplantation on graft function in kidney transplants obtained from deceased donordAU15 Madridمادریدپوستر1393خير
2932900CAROTID INTIMA-MEDIA THICKNESS IN PATIENTS WHO CANDIDATE FOR KIDNEY TRANSPLANTSThe 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation and the 5th Middle East Transplant Gamesاستانبولپوستر1393بله
3932541prevalence of CMV infection in kidney transplant pationts of Montaserie Hospital14th intrnational congress of nephrology, dialysis and transplantationاصفهانپوستر1392خير
4932532pneumocystis jirovecii (carini) pneumonia (PCP) and cytomegalovirus co-infection in renal transplant recipient: a case report14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393خير
5932526the validity of evaluation of previous exposure with cmv virus in kidney transplant candidates and deceased donors14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393خير
6932525safety and effectivness of ezetimibe in kidney transplant recipients with hypercholesterolemla14th congress of the middle east society for organ transplantationاستامبولپوستر1393بله
7930568Prevalence Of CMV Infection In Kidney Transplant Patients of Montaserie HospitalInternational Congress of Nephrology, Dialysis, and Transplantation Isfahan 2014 th- انجنمن نفرولوژی ایراناصفهانپوستر1392خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت
1864تغذیه در بیماران کلیوی1390تالیف
21352راهکارهای درمانی دربیماری مزمن کلیه1395تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه