مرتضی  سعیدی
خلاصه عملکرد مرتضی  سعیدی
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

مرتضی سعیدی

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): مرتضی سعیدی رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : مغز و اعصاب دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : saeidim@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1980298بررسی نتایج درمانی وعوارض داروی ریتوکسی ماب در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیسمجریدر دست اجرابلي
2961607بررسی میزان سطح سرمی XCL1 در بیماران میلیت ( HAM/TSP و (Multiple sclerosisمجریدر دست اجراخير
3960404بررسی نقش تحریک الکتریکی ترانس کرانیال با جریان نویز تصادفی (tRNS) در درمان بیماران مبتلا به میگرن در بیمارستان قائم مشهدمجریپایان یافتهبلي
4960306بررسی میزان دانش بیماران مراجعه کننده با سکته مغزی یا حمله گذرای ایسکمیک به مطب خصوصی درباره‌ی علایم و ریسک فاکتورهای سکته مغزی و بررسی عملکرد آن‌ها پس از پیدایش علایم در سال 1396مجریپایان یافتهخير
5950382بررسی مقایسه ای علائم بالینی و یافته های پلی سومنوگرافیک در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب، با و بدون اختلال حرکات دوره ای اندام در خوابمجریپایان یافتهبلي
6940584بررسی فواید و اثرات داروی فینگولیمود روی بیماران مالتیپل اسکلروز نوع عودکننده-بهبود یابندهمجریپایان یافتهبلي
7920116مقایسه اثرات درمانی و عوارض داروهای بتافرون و زیفرون در بیماران مالتیپل اسکلروزیس بر اساس یافته های بالینی و MRIمجریپایان یافتهبلي
8920108بررسی اثر بخشی داروی CO Q10 در درمان پیشگیرانه میگرن در بیماران میگرنی مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان قائم (عج)مشهد از تاریخ 15/2/92 لغایت 15/2/93مجریپایان یافتهبلي
988654مقایسه ویژگیهای بالینی و فرابالینی سندرم گیلن باره در بیماران مراجعه کننده به واحد مراقبتهای ویژه ،اورژانس و بخش اعصاب بیمارستان قائم مشهد از سال 1386 تا 1388مجریپایان یافتهبلي
1088109بررسی تاثیر داروی antiagingcoQ10 در درمان پلی نوروپاتی دیابتیکمجریپایان یافتهخير
1188093تعیین ارتباط بین نتایج سونوگرافی و مطالعات الکترودیاگنوستیک در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپمجریپایان یافتهبلي
1287747بررسی علائم و شدت افسردگی در بیماران سالمند مبتلا به بیماری های آلزایمر و پارکینسونمجریپایان یافتهبلي
13980405مقایسه تغییرات سیگنال در هسته های قاعده ای و dentate nucleus در تصاویر unenhanced T1W پس از تزریق Gadolinium based contrast agents در MRI مغز بیماران مبتلا به MS با گروه کنترلهمکاردر دست اجرابلي
14971848ارتباط سطح تروپونین (TPI) با پیش آگهی بیماران خونریزی مغزی غیر تروماتیکهمکاردر دست اجرابلي
15971349بررسی ارتباط الگوی تظاهرات بالینی و نمره ABCD2بیماران سکته ایسکمیک گذرا با پیامد عصبی یک ماهه در مراجعه کنندگان به اورژانس مرکزی مرکزآموزشی،پژوهشی و درمانی قائم(عج) مشهد در طی سه ماهه سوم سال 97همکاردر دست اجرابلي
16970579بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصیhs-CRP با معیارهای ABCD2 در پیش بینی بروز آتی حوادث حاد عروق مغزی در طی فالوآپ در بیماران TIAهمکاردر دست اجرابلي
17970578بررسی ارتباط CRP به عنوان عامل پروگنوستیک با CVA ایسکمیک و هموراژیکهمکاردر دست اجرابلي
18970024بررسی سرواپیدمیولوژیک ویروس های هرپس سیمپلکس تیپ 1/2 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)همکارپایان یافتهبلي
19961296بررسی سرمی باکتری Helicobacter pyloriدر بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)همکارپایان یافتهبلي
20960725بررسی سرمی انگل Toxoplasma gondii در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)همکارپایان یافتهبلي
21960724بررسی سرمی ویروس HIV در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)همکارپایان یافتهبلي
22960665بررسی سرمی ویروس HTLV-I/II در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)همکارپایان یافتهبلي
23960524بررسی سی تی اسکن مغز بیماران مراجعه کننده به اورژانس با اولین حمله تشنجهمکارپایان یافتهبلي
24960379بررسی اثربخشی و عوارض پلاسما فرزیس در بیماران نورولوژیک بیمارستان قائم در سال 96-97همکارپایان یافتهبلي
25960323بررسی اثر داروی دی متیل فومارات در کاهش حملات بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیسهمکارپایان یافتهبلي
26950666بررسی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات ماستر و تمپورال قدامی در بیماران دارای شکاف کام و لب یک طرفههمکارپایان یافتهبلي
27941141بررسی تأثیر لیزرfractional CO2 بر نیرو و ظاهر اسکار پوستی بیماران شکاف کام و لبهمکارپایان یافتهبلي
28940652بررسی نقش pulse sequence حساس به Susceptibility میدان در تصویربرداری MSهمکارپایان یافتهبلي
29940621بررسی اثر داروی ناتالیزوماب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبود یابنده که مقاوم به درمان اینترفرون میباشند.همکارپایان یافتهبلي
30940616بررسی الگوی بالینی، الکترودیگنوستیک و آنتی گانگلیوزید پروفایل در بیماران مبتلا به سندرم گیلن باره بستری شده در بیمارستان قائم از مهر 94 لغایت مهر 95همکارپایان یافتهبلي
31930202بررسی مقایسه ای اکسیداتیو استرس دربیماران Relapsing-Remitting multiple sclerosis (مالتیپل اسکلروز فرم عود و بهبود یابنده ) با گروه کنترل و ارتباط آن با پارامتر های بیوشیمیاییهمکارپایان یافتهبلي
32930169بررسی ارتباط الگوهای غذایی و شاخص های تن سنجی با بیماری مالتیپل اسکلروزیس در شهر مشهد، سال 1394-1393همکارپایان یافتهبلي
33922571بررسی فراوانی اختلالات تکاملی کودکان و فاکتورهای موثر بر آن درکودکان یکساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1393همکارپایان یافتهخير
34921628مقایسه فراوانی ویروس سایتومگالوویروس (CMV)در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
35921553مقایسه فراوانی ویروس اپشتن بار (EBV) در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و گروه کنترلهمکارپایان یافتهخير
36920280بررسی میان کنش ویروس HTLV-1 و میزبان با بررسی ژن های HBZ، IFN-?3 , FOXP3 , ROR?t, BAD, AKT1, HTLV-1 proviral load درمبتلایان بهATL و مقایسه با بیماران HAM/TSP و ناقل سالمهمکارپایان یافتهبلي
37920117 بررسی سطح سرمی 17بتااسترادیول و سطح ویتامین D3 در خانمهای مبتلا به MS (multiple sclerosis) و ارتباط آن با شدت بیماری و تعداد پلاکهای MRIهمکارپایان یافتهبلي
38911272مقایسه سطح سرمی منیزیم،سلینوم،مس،روی، و سرب در بیماران MS با گروههای کنترلهمکارپایان یافتهبلي
39910320بررسی تاثیرات درمانی تزریق داخل مثانه ای سم بوتولینومA دربیماران MS مبتلا به مثانه بیش فعال مقاوم به درمانهمکارپایان یافتهبلي
40910037بررسی تغییرات غیر طبیعی هدایتی عصب اولنار در سندرم تونل کارپهمکارپایان یافتهبلي
4189622بررسی تاثیر طب سوزنی بر میزان خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) مقاوم به آمانتادینهمکارپایان یافتهبلي
4289590بررسی اثرات طب سوزنی در پیشگیری از حملات سردرد میگرنیهمکارپایان یافتهبلي
4389349بررسی میزان نا توانی (EDSS) و عوارض کبدی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس تحت درمان با ریسیژن و بتافرون و مقایسه این دو گروه با هم در شهرستان مشهد در سال 1389 -1390همکارپایان یافتهبلي
4488553بررسی جهش های شایع ژن SPG4 در بیماران با پراپازی اسپاستیک فامیلیهمکارپایان یافتهخير
4587812بررسی ومقایسه عوامل خطر عود حوادث ایسکمی مغزی در فاصله 3روزو 3ماه بعد از وقوع ایسکمی گذرای مغزی در بیماران با و بدون ایسکمی مجددهمکارپایان یافتهبلي
4687241بررسی فراوانی پلی نوروپاتی بر اساس یافته های بالینی و فرابالینی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی مشهدهمکارپایان یافتهبلي

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1980894Fractional CO laser treatment for post-surgical lip scars in cleft lip and palate patientsISILasers in medical science1398چهارم
2980842The Electrical Activity of Masseter and Anterior Temporal Muscles in Patients with Unilateral Cleft Lip and PalateISIJournal of craniofacial surgery سوم
3961661High-resolution ultrasonography of cross-sectional area of median nervecompared with electro-diagnostic study in carpal-tunnel syndromSID/Iranmedex/MagiranRheumatology Research1396چهارم
4960485Menstrual pattern in women with multiple sclerosisscopusمجله زنان، مامایی و نازایی ایران1395سوم
5953477Peripheral Neuro Electrodiagnostic Abnormalities in Patients with Multiple Sclerosis: A Cross Sectional StudyISCCaspian Journal of Neurological Sciences1395اول
6951185Carpal Compression test, Phalen test and Tinel test: which ones are more suitable for Carpal Tunnel Syndrome?PMCiranian journal of neurology1395سوم
7940232The Comparative Study of ECG Findings in the Patients Suffered from Subarachnoid Hemorrhage and Control Group in Northeastern IranISCPatient Safety and Quality Improvement Journal1391سوم
8933590The effect of Antiaging COQ10 plus on the Treatment of Diabetic NeuropathyChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1393دوم
9924182from fundamental brain tumor science to interdisciplinary bedside care; the outcome report from the neuro-oncology scientific club second meetup (nosc-2)index copernicusInternational Journal of Medical and Clinical Research1391پنجم به بعد
10923122Stone Man: A Case ReportISIIranian Journal of Radiology1391چهارم
11922288Effect of Instructions for Internal and Far and Near External Focus of Attention on Balance of Multiple Sclerosis PatientsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1392پنجم
1292140Prevalence of Multiple Sclerosis and Human Thymus lymphocyte Virus-I infection in Khorasan TerritorySID/Iranmedex/MagiranIRANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY1389اول
1392138Cerebral vein thrombosis in women using short course oral contraceptive consumptionISIIranian Journal of Reproductive Medicine1391پنجم
1492137Amantadine and the place of acupuncture in the treatment of fatigue in patients with multiple sclerosis: an observational studyISIAcupuncture in Medicine1391سوم
1591078Lavender Essential Oil in the Treatment of Migraine Headache: A Placebo-Controlled Clinical TrialISIEuropean Neurology1391دوم
1689534Interferon-beta-1b induced autoimmune hemolytic anemia in a patient with MS: A case reportISIIranian Red Crescent Medical Journal 1389اول
1789411Prevalence of peripheral neuropathy in patients with HTLV-1 associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP)ISIActa Neurologica Belgica1389اول
1888327Brain Venous Thrombosis (Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1388چهارم
1987699بررسی یافته های پتانسیل برانگیخته بینائی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
2087592The Relation between Short Course Oral Contraceptive Consumption and Cerebral Vein Thrombosis in RamadanSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Neurology1387مسئول
2187466بررسی یافته های پتانیسیل برانگیخته بینایی در اسکلروز مولتیپلindex copernicusمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387سوم
2286256بررسی خصوصیات و نتایج درمان صرع واکنشی(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386سوم
2385341بررسی علل اولین تشنج در بیماران مراجعه کننده به اورژانس اعصاب(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385اول و مسئول
2485340بررسی بالینی و فرابالینی اعصاب محیطی در بیماران مبتلا به میلوپاتیHTLV1(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم
2585305بررسی علل میلوپاتی حاد ضربه ای در مراجعین به اورژانس اعصاب بیمارستان قائم (عج) مشهد 1384-1381(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1385دوم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963399Evaluation of the possible relationship between dietary patterns and multiple sclerosisThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
2963397The relationship between food groups and Multiple sclerosis disease: A case-control study in MashhadThe 1st international congress of NLRCS, “Nutrition, from the Laboratory to Clinical Studiesمشهدپوستر1396خير
3941338The Investigation of Antiaging COQ۱۰ Plus on the Treatment of Diabetic Neuropathy10th International Congress of Endocrine Disordersتهرانسخنرانی1393خير

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
1707درمان سریع در مطب1391تالیف بخشی از کتاب
21613درمان سریع در مطب1396تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه