رهام  سالک
خلاصه عملکرد رهام  سالک
خلاصه عملکرد

فعالیت های پژوهشی

رهام سالک

در دانشگاه علوم پزشکی مشهدچاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
دوره های پژوهشی
دوره های پژوهشی
جشنواره ها
جشنواره ها
جذب منابع و مشاوره فناوری
جذب منابع و مشاوره فناوری
محصول و خدمات فناوری
محصول و خدمات فناوری
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رهام سالک رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : رادیوتراپی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : salekr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1960489بررسی اثر درمانی کروسین به همراه رژیم های حاوی دوکسوروبیسین در بیماران مبتلا به سرطان پستان در قالب کارآزمایی بالینی دو سویه کورمجریدر دست اجرابلي
2931321راه اندازی سیستم یکپارچه ثبت کلینیکی اطلاعات بیماران سرطانی ( کانسر رجیستری ) در مراکز رادیوتراپی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
3931257بررسی عوامل خطر و پیش آگهی در بیماران مبتلا به سرطان پستان با متاستاز مغزیمجریپایان یافتهبلي
4930991طراحی پروتکل کمورادیشن قطعی با رژیم سیس پلاتین_ایرینوتکان برای سرطان مری و بررسی اثر بخشی و سمیت آنمجریدر دست اجراخير
5930990طراحی پروتکل کمورادیشن همزمان پیش از جراحی با رژیم سیس پلاتین_ایرینوتکان برای سرطان مری و بررسی اثر بخشی و سمیت آنمجریدر دست اجراخير
6920067مقایسه سمیت و نتایج زیبایی رادیوتراپی پستان به روش مرسوم و رادیوتراپی پستان تسریع شده با و بدون بوست در مبتلایان به کانسر پستانمجریپایان یافتهبلي
7910646تاثیر عصاره های کلاله زعفران در حساسیت پرتوی سلولهای تومورال کولون و نرمال فیبروبلاست انسانیمجریپایان یافتهخير
8910290مقایسه نتایج رژیم شیمی درمانیCMF (سیکلو فسفاماید ،متوترکسایت، فلورواوراسیل) با رژیم های با پایه آنتراسیکلین یا تاکسان ها در کانسر پستان مرحله اولیهمجریپایان یافتهبلي
9900264تعیین میزان شیوع موتاسیون ژن دی هیدروپیریمیدین دهیدروژناز در بیماران مبتلا به کانسر کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
1089284ارزیابی آمپلیفیکاسیون ژن HER2 neu با استفاده از روش هیبریدیزاسیون کروموژنیک در جا (CISH) در مقایسه با ایمنوهیستوشیمی در کارسینوم پستانمجریپایان یافتهبلي
1189109بررسی تاثیر ویروس پاپیلومای انسانی بعنوان یک فاکتور پروگنوستیک در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی ناحیه اروفارنگس ونازوفارنگس وحفره دهان بروش واکنش زنجیره ای پلیمراز با ا نواع معمولی وزمان واقعیمجریپایان یافتهبلي
1288644بررسی عوارض پوستی مزمن رادیوتراپی در بیماران مبتلا به کارسینوم پستانمجریپایان یافتهبلي
1387141بررسی فراوانی و نیز پیش آگهی فنوتیپ بازالوئید کارسینوم پستانمجریپایان یافتهخير
1486442اندازه گیری دز ارگانهای حساس در درمان سرطان نازوفارنکس به کمک فانتوم راندو و دزیمتری ترمولومینسانسمجریپایان یافتهخير
1586288بررسی تاثیر یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان ناشی از شیمی درمانی ترکیبیمجریپایان یافتهبلي
1684083بررسی سوروایوال کانسر مری در ایرانمجریپایان یافتهخير
1783236بررسی ارتباط بین عوامل خطرزا با پیش آگهی سرطان پستان در زنانمجریپایان یافتهخير
1883138داوری خاصیت تومور زایی واکسن های تهیه شده از سلول های فیبروبلاستومای اشعه دیده در موش balb/cمجریپایان یافتهخير
1982116بررسی ویژگیهای اعضای هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد ، شرکت کننده در سمینارهای خارجی سال 1382 و ارزیابی دیدگاه بررسین به کیفیت مقالات ارایه شدهمجریپایان یافتهخير
20980515مقایسه هزینه اثربخشی دستگاه رادیو تراپی با شدت متغیر(Intensity-modulated Radiotherapy)و رادیوتراپی معمولی در درمان سرطان های سر و گردنهمکاردر دست اجرابلي
21971954بررسی رابطه ی زیرگروه خونی ABO با احتمال ابتلاء به سرطان با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایههمکارعقد قراردادبلي
22971022بررسی نقش سیستم SP/NKR1 بر چرخه ی سلولی و پیری سلولی در رده ی سرطانی مری (KYSE-30)همکاردر دست اجراخير
23971015بررسی ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک، روشها و نتایج درمان، عوامل موثر بر پیش آگهی و میزان بقا در بیماران مبتلا به سارکوم نسج نرم ، مراجعه کننده به بیمارستان های امید و امام رضا (ع) طی سالهای 1385 تا 1397همکاردر دست اجرابلي
24970872بررسی نتایج نئوادجوانت کموتراپی به منظور جراحی حفظ پستان در بیماران خانم مبتلا به سرطان پستان قابل عمل غیر متاستاتیکهمکارعقد قراردادبلي
25970632بررسی نتایج درمان جراحی وپرتودرمانی کم تهاجمی سرطان پستان مراحل اولیه در مشهد از سال 95-98همکاردر دست اجرابلي
26961543بررسی بقا در بیماران مبتلا به کانسر سرویکس مراجعه کننده به بیمارستان های امید و امام رضا )ع( از سال 1380 لغایت 1395همکاردر دست اجرابلي
27961525کانتورینگ در رادیوتراپی بر اساس تصویربرداری ملکولی پت و تجویز دوز بر پایه دوز پینتینگ و ارزیابی درمان بااستفاده از مدلهای بیولوژیکی (TCP و NTCP)همکاردر دست اجرابلي
28960951بررسی اثربخشی فرمولاسیون خوراکی نانو از سیلی مارین در بیماران مبتلا به سرطان پروستات غیرمتاستاتیک پس از درمان رادیکال موضعی سرطان پروستاتهمکاردر دست اجرابلي
29960832نتایج درمان رادیوتراپی حین عمل به عنوان بوست در سرطان پستان غیرمتاستاتیک تحت درمان جراحی حفظ پستانهمکاردر دست اجرابلي
30960680اثرات حساس کنندگی به پرتودرمانی کروسین در کمورادیوتراپی نئوادجوانت بیماران مبتلا به سرطان مری در قالب کارآزمایی بالینی دو سویه کورهمکاردر دست اجرابلي
31960646بررسی تفاوت ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک و بقا در سرطان کولون سمت راست و سمت چپ در بیماران مبتلا به سرطان کولون مراجعه کننده به دو بیمارستان امید و امام رضا طی سالهای 1380 تا 1395همکارپایان یافتهبلي
32960589نقش اسکن 68Ga – PSMA- PET/CT در ارزیابی بیماران کانسر پروستات با ریسک بالاهمکاردر دست اجرابلي
33960570درمان بیماران با کانسر پروستات متاستاتیک مقاوم به درمان های معمول با Lu177-PSMAدر بخش پزشکی هسته ای بیمارستان قائم (عج) مشهد با بررسی نتایج و عوارضهمکاردر دست اجرابلي
34960241مطالعه پایش ایمنی و عوارض داروی آریوتراست در بیماران مبتلا به سرطان پستان ایرانی HER-2 Positive تحت درمان با رژیم شیمی درمانی ادجوانتهمکارعقد قراردادخير
35960030مدل سازی ریاضی همبستگی گروه های خونیABO,Rh, Kell و احتمال ابتلا به سرطان(فاز1)همکاردر دست اجراخير
36960017مقایسه سطح سرمی سیتوکراتین 18/8 در بیماران مبتلا به کانسر مری با جمعیت نرمالهمکارپایان یافتهخير
37951678بررسی کارکرد ، کیفیت زندگی و عوارض در بیماران با امپوتاسیون اندام در سارکوم های اولیه استخوان و مقایسه ان با بیماران با اعمال جراحی حفظ اندامهمکاردر دست اجرابلي
38951562فعالسازی فتوداینامیک نانوساختار سیلیکا/Tio2/PpIX توسط پرتوهای ایکس و مطالعه تاثیر آن بر بقای دو رده سلول ملانوما و کولون انسانیهمکاردر دست اجرابلي
39951544طراحی و ساخت دستگاهی برای پایش حرکات تنفسی سطح خارجی بدن به منظور اجرای تکنیک DIBH بر روی بیماران مبتلا به سرطان پستان سمت چپ در بخش های رادیوتراپیهمکارپایان یافتهبلي
40951171ایمنو تراپی سرطان با آنتی ژن های انگلیهمکاردر دست اجراخير
41951008اعتبارسنجی پرسشنامه EQ-D5در بیماران مبتلا به کانسر دستگاه گوارشهمکارآماده طرح در شورا(پایان طرح)بلي
42950786رابطه ی شاخص توده بدنی (BMI) با عود و بقا در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان های امام رضا (ع) و امید از سال 1380 تا 1393همکارپایان یافتهبلي
43950162بررسی توزیع دز قلب و ارتباط آن با تغییرات شاخص های اکوکاردیوگرافی به روش تصویربرداری Strain و Tissue Doppler طی بازه یک ساله بعد از رادیوتراپی قفسه سینه در بیماران سرطان پستان تحت عمل ماستکتومیهمکارپایان یافتهبلي
44950156مقایسۀ تکنیک درمانی رایج با تکنیک میدان در میدان در پرتودرمانی پستانهمکارپایان یافتهبلي
45950125ارزیابی نتایج درمان رادیوتراپی حین عمل به عنوان بوست بعد از شیمی درمانی نئوادجوانت در سرطان پستان غیرمتاستاتیک کاندید درمان جراحی حفظ پستانهمکارپایان یافتهبلي
46941554بررسی ارتباط تغییرات سطح سرمی سیتوکراتینین18 به دنبال کموتراپی نئوادجوانت با پاسخ پاتولوژی بعد از جراحی در درمان کانسر پستانهمکارپایان یافتهبلي
47941476ارزش پیش گویی کننده بیوپسی آندوسکوپیک بعد از کمورادیوتراپی در بررسی بهبود کامل پاتولوژیک بیماران کانسر مریهمکارپایان یافتهبلي
48941320بررسی بقا بیماران مبتلا به سرطان معده و برخی عوامل پیشگویی کننده آن در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکارپایان یافتهخير
49940710تعیین نقش انسداد یا پارگی به عنوان تظاهر اولیه کانسر کولورکتال بر میزان بقا و عود بیمارانهمکارپایان یافتهبلي
50940045بررسی اثر جینکو بیلوبا بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
51940010بررسی و اندازه گیری سطح سایتوکراتین 18 در روند درمان بیماران مبتلا به سرطان مری به روش کمورادیو تراپی و استفاده از آن به عنوان یک عامل تشخیصیهمکارپایان یافتهخير
52931443بررسی اثرات یک مکمل گیاهی (متشکل از سیر، زردچوبه، جینسینگ و چای سبز) بر کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان های شایع دستگاه گوارش فوقانیهمکارپایان یافتهبلي
53931155تایید دز انتقالی میان جلسه ای در پرتودرمانی با شدت متغییر IMRT با استفاده از EPIDهمکارپایان یافتهبلي
54930076مقایسه مدل رگرسیون لجستیک و طبقه بندی درختی در تعیین عوامل مؤثر بر بروز سرطان مری در استان گلستانهمکارپایان یافتهبلي
55922116بررسی شیوع مراحل اولیه سرطان پستان در مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد دربین سالهای 93-89همکارپایان یافتهبلي
56921608تعیین و مقایسه ی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان با و بدون لنف ادما ، مراجعه کننده به بیمارستان امید و امام رضا (ع)، 1393همکارپایان یافتهخير
57911227ارزیابی نتایج درمان در بیماران مبتلا به سرطان پستان بالای 70 سالهمکارپایان یافتهخير
58910015بررسی فراوانی اختلالات کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امید و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
59901136بررسی اثرات ناشی از اعمال میدانهای الکتریکی رادیوفرکانسی در حضور نانوپوسته های طلا (GGS) در درمان مدل توموری کارسینومای کولون (CT26)همکارپایان یافتهبلي
60900723بررسی میزان حذف جراحی و پاسخ پاتولوژیک تومور به کمورادیوتراپی قبل ازعمل جراحی در آدنوکارسینوم های موضعا پیشرفته پروگزیمال معده و جانکشن ازوفاگوگاستریکهمکارپایان یافتهبلي
61900563بررسی سطح سرمی VEGF قبل و پس از عمل جراحی در مبتلایان به کارسینوم معده و ارتباط آن با باقیمانده پس از عمل جراحی و یافته های پاتولوژیک بیماریهمکارپایان یافتهخير
6289591بررسی ارزش تشخیصی MRI در تعیین پاسخ تومور به کموتراپی نئوادجوانت در بیماران مبتلا به کانسر پستان پیشرفته موضعیهمکارپایان یافتهبلي
6387561بررسی بیان ژن P53 در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی زبان به روش ایمونوهیستوشیمی (IHC) و ارتباط آن با فاکتورهای موثر در پیش آگهیهمکارپایان یافتهبلي
6486636تعیین دوز دریافتی جنین در پرتو درمانی تومورهای سرو گردنهمکارپایان یافتهخير
6586038بررسی اثر بخشی و سمیت پروتکل کمورادیوتراپی همزمان پیش از جراحی برای سرطان موضعا پیشرفته مریهمکارپایان یافتهخير
6685163بررسی ارتباط پلی مورفیسم ترانسپورتر دارویی PGP با بروز سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهخير
6784417بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی ژن ABCBI در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
6884305بررسی تاثیر عامل پیش التهابی IL-1B بر بیان ژن ترانسپورتر دارویی ABCBI در سلولهای سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
6983228بررسی میزا ن فراوانی رسپتورهای استروژن و پروژسترون (ERو PR) در نمونه های بافتی مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بخشهای انکولوژی بیمارستانهای امید و قائم (عج) مشهد و رابطه آن با وضعیت قاعدگی بیمارانهمکارپایان یافتهخير
7083161بهینه سازی روش های کاهش آلودگی الکترونی پرتوهاهی ایکس پرانرژی مورد استفاده در پرتو درمانیهمکارپایان یافتهخير
7183004بررسی ارتباط بین میزان آنژیوژنز و پروزانکو پروتئین ki-67 با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک کارسینوم نازوفارنژیال همکارپایان یافتهخير
7282008طراحی و ساخت و بهره برداری از سیستم استرئوتاکسی رادیو سرجری برای شتاب دهنده خطی 10 pc neptun بیمارستان امام رضا مشهدهمکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1973804Design and Construction of A Laser‑Based Respiratory Gating System For Implementation of Deep Inspiration Breathe Hold Technique in Radiotherapy ClinicsPMCJournal of medical signals and sensors1397چهارم
2973454Meningioma: A false positive finding of metastasis from prostate adenocarcinoma using 68Ga-PSMA PET/CT scanISIIRANIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE1397سوم
3971640Pegylated hollow gold-mitoxantrone nanoparticles combining photodynamic therapy and chemotherapy of cancer cellsISIPhotodiagnosis and photodynamic therapy1397سوم
4970481Prognostic significance of adjuvant radiation therapy in adenocarcinoma of the cerumISIRadiation Oncology1397چهارم
597011917 7Lu–Prostate -Specific Membrane Antigen Super Scan and Good Response Even After 1 Cycle of Radioligand TherapyISICLINICAL NUCLEAR MEDICINE1397سوم
6963862Three Anastomotic Techniques Following Laparoscopic Rectal Cancer Resection: Our Experience in 155 PatientsISISurgical innovation1396سوم
7961633Adjuvant Chemotherapy of Early Stage Breast Cancer in Community-based Cancer Treatment Fields: CMF Compared with Anthracycline/Taxane-based RegimensISIMIDDLE EAST JOURNAL OF CANCER1396مسئول
8960547A Survey in the Basal Like Breast Carcinoma Phenotype in North East of IranPMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395اول
9960546Ductal Carcinoma in Situ within a Benign Phyllodes Tumor of Breast: Report of a CasePMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395اول
10960483Prognostic Significance of Mucinous Histologic Subtype on Oncologic Outcomes in Patients With Colorectal CancerPMCAnnals of Coloproctology1396سوم
11953636Improving overall survival with post-mastectomy radiotherapy in a group of early-stage breast cancer: the number of negative lymph nodes sufficient to eliminate post-mastectomy radiotherapyISIJOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY1395مسئول
12953051The Results of Chemotherapy with Two Variants of Intravenous CMF in Patients with Early Stage Breast Carcinoma; Does Dose Density MatterISIbreast journal1395اول و مسئول
13951394Oral cryotherapy for preventing chemotherapy induced oral mucositis: An effective but yet neglected strategyISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS1396سوم
14950719Changing pattern in the clinical presentation of breast cancer in the absence of a screening program over a period of thirty-three years in IranISITHE BREAST1395اول و مسئول
15950404Improving Knowledge and Attitude of Nurses Working in Chemotherapy Wards through a Short Educational Course: A Successful Experience in MashhadISCfuture of medical education jornal1394سوم
16950227Evaluation of the Prevalence Rate and the Prognostic Effect of Human Papilloma Virus Infection in a Group of Patients With Oral Cavity Squamous Cell CarcinomaPMCiranian journal of cancer prevention1395مسئول
17943121effect of 12 weeks Aerobic Exercise Training on Some Characteristics of Immune System and General Health of Women with Breast CancerSID/Iranmedex/Magiranدو فصلنامه پژوهش در طب ورزشی و فناوری1393سوم
18941694Small cell carcinoma of the esophagus: Clinicopathological features and outcome of 22 casesISIIranian Red Crescent Medical Journal1394مسئول
19941292Dose Measurements of Parotid Glands and Spinal Cord in Conventional Treatment of Nasopharyngeal Carcinoma Using RANDO Phantom and Thermoluminescent DosimetersSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Medical Physics1394سوم
20941254Selecting chemotherapy schedules for adjuvant treatment of early stage breast cancer, what is the rationale behind?Chemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394اول
21941249A clinical trial of neoadjuvant concurrent chemoradiotherapy followed by resection for esophageal carcinomaISIJournal of Research in Medical Sciences1394پنجم به بعد
22934023A survey of prevalence of colorectal chemotherapy side effectsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزرشکی مشهد1393مسئول
23933849Assessment of the Relationship between Absorbed Skin Dose and Chronic Dermal Side-Effects of Radiotherapy in Patients with Breast CancerscopusIranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility1393دوم
24932226Prognostic Factors and Treatment Outcome in Glial Brain Tumors; Data from the Third Neuro- ‎oncology Scientific Club’s Input Forum,2013, Mashhad, Iran‎Chemical AbstractBritish Journal of Medicine & Medical Research1392پنجم به بعد
25924182from fundamental brain tumor science to interdisciplinary bedside care; the outcome report from the neuro-oncology scientific club second meetup (nosc-2)index copernicusInternational Journal of Medical and Clinical Research1391پنجم به بعد
2691411Effect of Oral Cryotherapy on Combination Chemotherapy-induced Oral Mucositis: A Randomized Clinical Trialindex copernicusMiddle East Journal of Cancer1391سوم
2790561Chemoradiotherapy Alone as the Standard Treatment of Epidermoid Esophageal CarcinomaISIOncology1390اول
2890056Association between Malnutrition and Depression in Elderly People in Razavi Khorasan: A Population Based-Study in IranISIIranian Journal of Public Health1390پنجم به بعد
2990048association of the colorectal cancer and mdr1 gene polymorphism in an iranian populationISIMolecular Biology Reports 1390سوم
3089150Association of gastric cancer incidence with MDR1 gene polymorphism in an ethnic Iranian populationISIIndian journal of cancer1389دوم
3188295اندازه گیری مقدار دوز جذبی نخاع در پرتو درمانی سرطان نازوفارنکس با استفده از فانتوم راندو(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی1388سوم
3288043A geographic area with better outcome of esophageal carcinoma: is there an effect of ethnicity and etiologic factors?ISIoncology1388مسئول
3388001Association of C3435T single-nucleotide polymorphism of MDR1 gene with breast cancer in an Iranian population.ISIDNA Cell Biol.1388دوم
3485243Development of head docking device for linac-based radiosurgery with a Neptun 10 PC LinacscopusPhysica Medica1385چهارم
3584092Quality assurance program for prototype stereotactic system developed for neptun 10 PC linacscopusIranian Journal Radiation Research1384پنجم
3684040ساخت وطراحی وسیله تثبیت کننده سر برای استریوتاکتیک رادیو سرجری جهت نصب بر تخت شتابدهنده نپتون 10 PC(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1384پنجم
3783017طراحی درمان در استرئوتاکتیک رادیوسرجری : انتخاب طول قوس ها فاصله بین قوس ها و وزن آنها در درمان با چند ایزوسنتر(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1383چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1971554Neoadjuvant radiation in prostate sarcoma(a case report)21st Congress of Iranian Urological Associationتهرانپوستر1397خير
2960375ارزیابی واکنش پوستی بیماران سرطان پستان درمان شده با روش پرتودرمانی حین عملدومین همایش ملی بهینه سازی در پرتو درمانیمشهدسخنرانی1396خير
3943370Changing the trend in clinical presentation of breast carcinomas without a screening program, thirty three year experience of IranESMO Asia Congressسنگاپورپوستر1394بله
4943369The benefit of post-mastectomy radiotherapy in node negative early stage breast cancer, a retrospective single institute experienceESMO Asia Congressسنگاپورپوستر1394بله
5942009survival impact pf emergency presentation in patients with colorectal carcinoma: a retrospective single center experienceدهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژیشیرازپوستر1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ شمسی نوع کتابت
12065سرطان آندومتر1397تالیف

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

دوره های پژوهشی
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت سال برگزاری

جشنواره ها
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع فعالیت رتبه سال برگزاری
19812کسب رتبه در جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاهاول1396

جذب منابع و مشاوره فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری نوع نام شرکت صنعتی/سازمان سال برگزاری

محصول و خدمات فناوری
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان محصول یا خدمت نوع تجاری سازی تاریخ عقد قرارداد یا فروش دانش فنی

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه