رهام  سالک

 فعالیت های پژوهشی

 

رهام سالک

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی
علوم پزشکی مشهد
علوم پزشکی مشهد
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی (فارسی): رهام سالک رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمی : دانشیار آخرین مدرک تحصیلی : پزشک متخصص
رشته تخصصی : رادیوتراپی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونیک : salekr@mums.ac.ir

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سمت وضعیت طرح پایان نامه
1941774ارزش پیش گویی کننده رادیوگرافی بلع باریوم / فلوروسکوپی بعد از کمورادیوتراپی در تعیین پاسخ پاتولوژیک بیماران کانسر مریمجریدر دست اجراخير
2940319بررسی میزان تاثیر کلاه سردکننده در جلوگیری از ریزش موی ناشی از شیمی درمانیمجریدر دست اجراخير
3931428بررسی عوامل موثر بر بقای بیماران با سرطان مری فوقانی مراجعه کننده به بیمارستان امید و امام رضا(ع) مشهد با استفاده از مدل های پارامتری بقامجریدر دست اجراخير
4931321راه اندازی سیستم یکپارچه ثبت کلینیکی اطلاعات بیماران سرطانی ( کانسر رجیستری ) در مراکز رادیوتراپی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهدمجریدر دست اجراخير
5931257بررسی عوامل خطر و پیش آگهی در بیماران مبتلا به سرطان پستان با متاستاز مغزی در مقایسه با سایر متاستازهامجریدر دست اجرابلي
6931222تعیین میزان شیوع موتاسیون ژن دی هیدروپیریمیدین دهیدروژناز در بیماران مبتلا به کانسر کولورکتال (ادامه طرح پ‍ژوهشی با شماره مصوب 900264)مجریعقد قراردادخير
7930991طراحی پروتکل کمورادیشن قطعی با رژیم سیس پلاتین_ایرینوتکان برای سرطان مری و بررسی اثر بخشی و سمیت آنمجریدر دست اجراخير
8930990طراحی پروتکل کمورادیشن همزمان پیش از جراحی با رژیم سیس پلاتین_ایرینوتکان برای سرطان مری و بررسی اثر بخشی و سمیت آنمجریدر دست اجراخير
9920067مقایسه سمیت و نتایج زیبایی رادیوتراپی پستان به روش مرسوم و رادیوتراپی پستان تسریع شده با و بدون بوست در مبتلایان به کانسر پستانمجریپایان یافتهبلي
10910646تاثیر عصاره های کلاله زعفران در حساسیت پرتوی سلولهای تومورال کولون و نرمال فیبروبلاست انسانیمجریپایان یافتهخير
11910290مقایسه نتایج رژیم شیمی درمانیCMF (سیکلو فسفاماید ،متوترکسایت، فلورواوراسیل) با رژیم های با پایه آنتراسیکلین یا تاکسان ها در کانسر پستان مرحله اولیهمجریپایان یافتهبلي
12900264تعیین میزان شیوع موتاسیون ژن دی هیدروپیریمیدین دهیدروژناز در بیماران مبتلا به کانسر کولورکتالمجریپایان یافتهبلي
1389284ارزیابی آمپلیفیکاسیون ژن HER2 neu با استفاده از روش هیبریدیزاسیون کروموژنیک در جا (CISH) در مقایسه با ایمنوهیستوشیمی در کارسینوم پستانمجریپایان یافتهبلي
1489109بررسی تاثیر ویروس پاپیلومای انسانی بعنوان یک فاکتور پروگنوستیک در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی ناحیه اروفارنگس ونازوفارنگس وحفره دهان بروش واکنش زنجیره ای پلیمراز با ا نواع معمولی وزمان واقعیمجریپایان یافتهبلي
1588644بررسی عوارض پوستی مزمن رادیوتراپی در بیماران مبتلا به کارسینوم پستانمجریپایان یافتهبلي
1687141بررسی فراوانی و نیز پیش آگهی فنوتیپ بازالوئید کارسینوم پستانمجریپایان یافتهخير
1786442اندازه گیری دز ارگانهای حساس در درمان سرطان نازوفارنکس به کمک فانتوم راندو و دزیمتری ترمولومینسانسمجریپایان یافتهخير
1886288بررسی تاثیر یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان ناشی از شیمی درمانی ترکیبیمجریپایان یافتهبلي
1984083بررسی سوروایوال کانسر مری در ایرانمجریپایان یافتهخير
2083236بررسی ارتباط بین عوامل خطرزا با پیش آگهی سرطان پستان در زنانمجریپایان یافتهخير
2183138داوری خاصیت تومور زایی واکسن های تهیه شده از سلول های فیبروبلاستومای اشعه دیده در موش balb/cمجریپایان یافتهخير
2282116بررسی ویژگیهای اعضای هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی مشهد ، شرکت کننده در سمینارهای خارجی سال 1382 و ارزیابی دیدگاه بررسین به کیفیت مقالات ارایه شدهمجریپایان یافتهخير
23960693بررسی خصوصیات هیستوپاتولوژیک و بیان رسپتور ویتامینD در آدنوکارسینوم مجرای پانکراسهمکاردر دست اجرابلي
24960132بررسی ارتباط بیان گیرنده ویتامین D در بافت تومور و پیش آگهی در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم کولورکتالهمکارعقد قراردادخير
25951678بررسی کارکرد ، کیفیت زندگی و عوارض در بیماران با امپوتاسیون اندام در سارکوم های اولیه استخوان و مقایسه ان با بیماران با اعمال جراحی حفظ اندامهمکارعقد قراردادبلي
26951544طراحی و ساخت دستگاهی برای پایش حرکات تنفسی سطح خارجی بدن به منظور اجرای تکنیک DIBH بر روی بیماران مبتلا به سرطان پستان سمت چپ در بخش های رادیوتراپیهمکاردر دست اجرابلي
27951493بررسی خصوصیات هیستوپاتولوژیک سرطان پستان و بیان رسپتور ویتامینD در بافت تومورال پستانهمکاردر دست اجرابلي
28951171ایمنو تراپی سرطان با آنتی ژن های انگلیهمکارعقد قراردادخير
29951008اعتبارسنجی پرسشنامه EQ-D5در بیماران مبتلا به کانسر دستگاه گوارشهمکاردر دست اجرابلي
30950786رابطه ی شاخص توده بدنی (BMI) با عود و بقا در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان های امام رضا (ع) و امید از سال 1380 تا 1393همکاردر دست اجرابلي
31950162بررسی توزیع دز قلب و ارتباط آن با تغییرات شاخص های اکوکاردیوگرافی به روش تصویربرداری Strain و Tissue Doppler طی بازه یک ساله بعد از رادیوتراپی قفسه سینه در بیماران سرطان پستان تحت عمل ماستکتومیهمکاردر دست اجرابلي
32950156مقایسۀ تکنیک درمانی رایج با تکنیک میدان در میدان در پرتودرمانی پستانهمکاردر دست اجرابلي
33950125ارزیابی نتایج درمان رادیوتراپی حین عمل به عنوان بوست بعد از شیمی درمانی نئوادجوانت در سرطان پستان غیرمتاستاتیک کاندید درمان جراحی حفظ پستانهمکاردر دست اجرابلي
34941698بررسی ویژگی های کلینیکوپاتولوژیک و آنالیز بقا در بیماران مبتلا به کانسر کولورکتال، مراجعه کننده به دو بیمارستان امید و امام رضا طی سالهای 1380 تا 1393همکارعقد قراردادخير
35941554بررسی ارتباط تغییرات سطح سرمی سیتوکراتینین18 به دنبال کموتراپی نئوادجوانت با پاسخ پاتولوژی بعد از جراحی در درمان کانسر پستانهمکاردر دست اجرابلي
36941476ارزش پیش گویی کننده بیوپسی آندوسکوپیک بعد از کمورادیوتراپی در بررسی بهبود کامل پاتولوژیک بیماران کانسر مریهمکاردر دست اجراخير
37941320بررسی بقا بیماران مبتلا به سرطان معده و برخی عوامل پیشگویی کننده آن در بیمارستان امام رضا (ع) مشهدهمکاردر دست اجراخير
38940710تعیین نقش انسداد یا پارگی به عنوان تظاهر اولیه کانسر کولورکتال بر میزان بقا و عود بیمارانهمکارپایان یافتهبلي
39940045بررسی اثر جینکو بیلوبا بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجراخير
40940010بررسی و اندازه گیری سطح سایتوکراتین 18 در روند درمان بیماران مبتلا به سرطان مری به روش کمورادیو تراپی و استفاده از آن به عنوان یک عامل تشخیصیهمکارپایان یافتهخير
41931443بررسی اثرات یک مکمل گیاهی (متشکل از سیر، زردچوبه، جینسینگ و چای سبز) بر کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان های شایع دستگاه گوارش فوقانیهمکاردر دست اجرابلي
42931433 بررسی ارتباط سطح سرمی تستوسترون با ابتلا به سرطان پستانهمکاردر دست اجرابلي
43931155تایید دز انتقالی میان جلسه ای در پرتودرمانی با شدت متغییر IMRT با استفاده از EPIDهمکاردر دست اجرابلي
44930076مقایسه مدل رگرسیون لجستیک و طبقه بندی درختی در تعیین عوامل مؤثر بر بروز سرطان مری در استان گلستانهمکاردر دست اجرابلي
45922116بررسی شیوع مراحل اولیه سرطان پستان در مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد دربین سالهای 93-89همکارپایان یافتهبلي
46921608تعیین و مقایسه ی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان با و بدون لنف ادما ، مراجعه کننده به بیمارستان امید و امام رضا (ع)، 1393همکارپایان یافتهخير
47911237بررسی نتایج درمان در بیماران مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک شده پس از درمان اولیههمکاردر دست اجراخير
48911227ارزیابی نتایج درمان در بیماران مبتلا به سرطان پستان بالای 70 سالهمکارپایان یافتهخير
49910015بررسی فراوانی اختلالات کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان امید و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا(ع)همکارپایان یافتهبلي
50901136بررسی اثرات ناشی از اعمال میدانهای الکتریکی رادیوفرکانسی در حضور نانوپوسته های طلا (GGS) در درمان مدل توموری کارسینومای کولون (CT26)همکارپایان یافتهبلي
51900728بررسی میزان بروز و شدت حالت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان: مقایسه تخمین کادر درمانگر با نتایج گزارش شده توسط بیمارانهمکاردر دست اجراخير
52900723بررسی میزان حذف جراحی و پاسخ پاتولوژیک تومور به کمورادیوتراپی قبل ازعمل جراحی در آدنوکارسینوم های موضعا پیشرفته پروگزیمال معده و جانکشن ازوفاگوگاستریکهمکارپایان یافتهبلي
53900642بررسی نقش کموتراپی نئوادجوانت در کانسر معدهی پیشرفتههمکارعقد قراردادخير
54900563بررسی سطح سرمی VEGF قبل و پس از عمل جراحی در مبتلایان به کارسینوم معده و ارتباط آن با باقیمانده پس از عمل جراحی و یافته های پاتولوژیک بیماریهمکاردر دست اجراخير
5587561بررسی بیان ژن P53 در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی زبان به روش ایمونوهیستوشیمی (IHC) و ارتباط آن با فاکتورهای موثر در پیش آگهیهمکارپایان یافتهبلي
5686636تعیین دوز دریافتی جنین در پرتو درمانی تومورهای سرو گردنهمکارپایان یافتهخير
5786038بررسی اثر بخشی و سمیت پروتکل کمورادیوتراپی همزمان پیش از جراحی برای سرطان موضعا پیشرفته مریهمکارپایان یافتهخير
5885163بررسی ارتباط پلی مورفیسم ترانسپورتر دارویی PGP با بروز سرطان کولورکتالهمکارپایان یافتهخير
5984417بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی ژن ABCBI در بیماران مبتلا به سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
6084305بررسی تاثیر عامل پیش التهابی IL-1B بر بیان ژن ترانسپورتر دارویی ABCBI در سلولهای سرطان پستانهمکارپایان یافتهخير
6183228بررسی میزا ن فراوانی رسپتورهای استروژن و پروژسترون (ERو PR) در نمونه های بافتی مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به بخشهای انکولوژی بیمارستانهای امید و قائم (عج) مشهد و رابطه آن با وضعیت قاعدگی بیمارانهمکارپایان یافتهخير
6283161بهینه سازی روش های کاهش آلودگی الکترونی پرتوهاهی ایکس پرانرژی مورد استفاده در پرتو درمانیهمکارپایان یافتهخير
6383004بررسی ارتباط بین میزان آنژیوژنز و پروزانکو پروتئین ki-67 با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک کارسینوم نازوفارنژیال همکارپایان یافتهخير
6482008طراحی و ساخت و بهره برداری از سیستم استرئوتاکسی رادیو سرجری برای شتاب دهنده خطی 10 pc neptun بیمارستان امام رضا مشهدهمکارپایان یافتهخير
65941765تاثير مداخله تغذيه اي اختصاصي در مقابل توصيه هاي رژيمي بر وضعيت تغذيه اي بيماران مبتلا به کانسر مري تحت درمان شيمي-پرتودرماني قبل از جراحيناظردر دست اجرابلي
66940726تعیین میزان عود بیماری، بقا و عوارض، پس از رادیوتراپی ادجوانت در کانسر اپتیلیال تخمدان مرحله III ناظردر دست اجراخير
67940724بررسی نقش مارکرهای ژنتیکی CYP1B1 وABCB1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان بر عود و بقاء بیمارانناظرپایان یافتهبلي
68940389مقایسه دو روش شیمی درمانی وریدی و اینتراپریتونئال در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان بعد از کموتراپی نئوادجونت و جراحیناظرعقد قراردادخير
69931529بررسی نیازهای اطلاعاتی بیماران مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان امید مشهد و مرکز تخصصی رادیوتراپی انکولوژی رضا(ع) بهار 1394.ناظرپایان یافتهخير
70931268Assessing the chemosensitivity testing of circulating epithelial tumor cells during chemotherapy in breast cancerناظرعقد قراردادخير
71920423مقایسه اثربخشی و عوارض جانبی فیلگراستیم ساخت کارخانه داروسازی ثامن و Neupogen® در بیماران مبتلا به کانسر پستانناظردر دست اجراخير
72910685بررسی مشخصات کلینیکوپاتولوژیک و ارزیانب نتایج درمان بیماران مبتلا به آدنوم هیپوفیز ارجاع شده به مراکز رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان های امید و قائم (عج) مشهد طی یک دوره13ساله (1391_1379)ناظرپایان یافتهبلي
7387858تاثیر ویتامین D3 در همراهی با رنگ داروی ALA بر درمان فتوداینامیک آدنوکارسینومای پستان در شرایط برون تنی ناظرپایان یافتهخير
7487038مقایسه وضعیت گیرنده های هورمونی، در تومور اولیه و متاستاز بیماران مبتلا به کانسر پستان ناظرپایان یافتهخير
7586675بررسی عوامل زمینه ساز بروز سرطان در زندانیان مشهد در سال 1387ناظرپایان یافتهخير
7686015بررسی شیوع عفونت هپاتیت ویروسی C در مبتلایان به لنفوم غیر هوچکین از نوع سلول B.ناظرپایان یافتهخير
7785008بررسی تاثیر الکتروشیمی درمانی روی آدنوکارسینومای پستان در شرایط برون تنیناظرپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ نفر چندم مقاله
1961633Adjuvant Chemotherapy of Early Stage Breast Cancer in Community-based Cancer Treatment Fields: CMF Compared with Anthracycline/Taxane-based RegimensscopusMIDDLE EAST JOURNAL OF CANCER1396مسئول
2960547A Survey in the Basal Like Breast Carcinoma Phenotype in North East of IranPMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395اول
3960546Ductal Carcinoma in Situ within a Benign Phyllodes Tumor of Breast: Report of a CasePMCIRANIAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION1395اول
4960483Prognostic Significance of Mucinous Histologic Subtype on Oncologic Outcomes in Patients With Colorectal CancerPMCAnnals of Coloproctology1396سوم
5953636Improving overall survival with post-mastectomy radiotherapy in a group of early-stage breast cancer: the number of negative lymph nodes sufficient to eliminate post-mastectomy radiotherapyChemical AbstractJOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY1395مسئول
6953051The Results of Chemotherapy with Two Variants of Intravenous CMF in Patients with Early Stage Breast Carcinoma; Does Dose Density MatterISIbreast journal1395اول و مسئول
7951394Oral cryotherapy for preventing chemotherapy induced oral mucositis: An effective but yet neglected strategyISIJOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS1396سوم
8950719Changing pattern in the clinical presentation of breast cancer in the absence of a screening program over a period of thirty-three years in IranISITHE BREAST1395اول و مسئول
9950404Improving Knowledge and Attitude of Nurses Working in Chemotherapy Wards through a Short Educational Course: A Successful Experience in MashhadISCfuture of medical education jornal1394سوم
10950227Evaluation of the Prevalence Rate and the Prognostic Effect of Human Papilloma Virus Infection in a Group of Patients With Oral Cavity Squamous Cell CarcinomaPMCiranian journal of cancer prevention1395مسئول
11943121effect of 12 weeks Aerobic Exercise Training on Some Characteristics of Immune System and General Health of Women with Breast CancerSID/Iranmedex/Magiranدو فصلنامه پژوهش در طب ورزشی و فناوری1393سوم
12941694Small cell carcinoma of the esophagus: Clinicopathological features and outcome of 22 casesISIIranian Red Crescent Medical Journal1394مسئول
13941292Dose Measurements of Parotid Glands and Spinal Cord in Conventional Treatment of Nasopharyngeal Carcinoma Using RANDO Phantom and Thermoluminescent DosimetersSID/Iranmedex/MagiranIranian Journal of Medical Physics1394سوم
14941254Selecting chemotherapy schedules for adjuvant treatment of early stage breast cancer, what is the rationale behind?Chemical AbstractReviews in Clinical Medicine1394اول
15941249A clinical trial of neoadjuvant concurrent chemoradiotherapy followed by resection for esophageal carcinomaISIJournal of Research in Medical Sciences1394پنجم به بعد
16934023A survey of prevalence of colorectal chemotherapy side effectsChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزرشکی مشهد1393مسئول
17933849Assessment of the Relationship between Absorbed Skin Dose and Chronic Dermal Side-Effects of Radiotherapy in Patients with Breast CancerscopusIranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility1393دوم
18932226Prognostic Factors and Treatment Outcome in Glial Brain Tumors; Data from the Third Neuro- ‎oncology Scientific Club’s Input Forum,2013, Mashhad, Iran‎Chemical AbstractBritish Journal of Medicine & Medical Research1392پنجم به بعد
19924182from fundamental brain tumor science to interdisciplinary bedside care; the outcome report from the neuro-oncology scientific club second meetup (nosc-2)index copernicusInternational Journal of Medical and Clinical Research1391پنجم به بعد
2091411Effect of Oral Cryotherapy on Combination Chemotherapy-induced Oral Mucositis: A Randomized Clinical Trialindex copernicusMiddle East Journal of Cancer1391سوم
2190561Chemoradiotherapy Alone as the Standard Treatment of Epidermoid Esophageal CarcinomaISIOncology1390اول
2290056Association between Malnutrition and Depression in Elderly People in Razavi Khorasan: A Population Based-Study in IranISIIranian Journal of Public Health1390پنجم به بعد
2390048association of the colorectal cancer and mdr1 gene polymorphism in an iranian populationISIMolecular Biology Reports 1390سوم
2489150Association of gastric cancer incidence with MDR1 gene polymorphism in an ethnic Iranian populationISIIndian journal of cancer1389دوم
2588295اندازه گیری مقدار دوز جذبی نخاع در پرتو درمانی سرطان نازوفارنکس با استفده از فانتوم راندو(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی1388سوم
2688043A geographic area with better outcome of esophageal carcinoma: is there an effect of ethnicity and etiologic factors?ISIoncology1388مسئول
2788001Association of C3435T single-nucleotide polymorphism of MDR1 gene with breast cancer in an Iranian population.ISIDNA Cell Biol.1388دوم
2885243Development of head docking device for linac-based radiosurgery with a Neptun 10 PC LinacscopusPhysica Medica1385چهارم
2984092Quality assurance program for prototype stereotactic system developed for neptun 10 PC linacscopusIranian Journal Radiation Research1384پنجم
3084040ساخت وطراحی وسیله تثبیت کننده سر برای استریوتاکتیک رادیو سرجری جهت نصب بر تخت شتابدهنده نپتون 10 PC(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1384پنجم
3183017طراحی درمان در استرئوتاکتیک رادیوسرجری : انتخاب طول قوس ها فاصله بین قوس ها و وزن آنها در درمان با چند ایزوسنتر(Emro (IMEMRمجله فیزیک پزشکی ایران1383چهارم

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1960375ارزیابی واکنش پوستی بیماران سرطان پستان درمان شده با روش پرتودرمانی حین عملدومین همایش ملی بهینه سازی در پرتو درمانیمشهدسخنرانی1396خير
2943370Changing the trend in clinical presentation of breast carcinomas without a screening program, thirty three year experience of IranESMO Asia Congressسنگاپورپوستر1394بله
3943369The benefit of post-mastectomy radiotherapy in node negative early stage breast cancer, a retrospective single institute experienceESMO Asia Congressسنگاپورپوستر1394بله
4942009survival impact pf emergency presentation in patients with colorectal carcinoma: a retrospective single center experienceدهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژیشیرازپوستر1394بله

کتاب های چاپ شده
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان سال چاپ نوع کتابت

اختراعات
hide/show

ردیف کد رهگیری عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه