ننا  زابلی نژاد

 فعاليت هاي پژوهشي

 

ننا زابلی نژاد

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
اختراعات
اختراعات
رزومه انگليسي
رزومه انگليسي
علوم پزشکي مشهد
علوم پزشکي مشهد
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي (فارسي): ننا زابلی نژاد رسته پژوهشگر : هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرتبه علمي : دانشیار آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص
رشته تخصصي : آسیب شناسی دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی
پست الکترونيک : zabolinejadn@mums.ac.ir

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سمت وضعيت طرح پايان نامه
1921316ارزیابی یافته های بالینی و آسیب شناسی تومورهای بیضه قبل از سن بلوغ در بیمارستان کودکان دکتر شیخ طی سالهای 1376-1392مجریپایان یافتهبلي
2910805بررسی میزان بیان CD133 درتومورهای نوروبلاستیک محیطی کودکان و ارتباط آن با فاکتور های کلینیکوپاتولوژیکمجریپایان یافتهبلي
3910630بررسی فراوانی سارکوسیستیس در گوسفندهای ذبح شده کشتارگاه مشهد طی سالهای 92-91مجریپایان یافتهبلي
4910108بررسی ارزش تشخیصی سیستم نمره دهی هیستولوژیک درافتراق آترزی مجاری صفراوی از سایر علل کلستاز دوره نوزادیمجریپایان یافتهبلي
5900848بررسی میزان بیان cox2 در تومور ویلمز و ارتباط آن با فاکتورهای پیش بینی کننده پیش اگهی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ بین سالهای1378-1390مجریپایان یافتهبلي
6900384بررسی میزان بیان COX2 در نوروبلاستوم و ارتباط ان با فاکتورهای کلینکوپاتولوژیکمجریپایان یافتهبلي
789730بررسی ویژگی های بالینی و هیستو پاتولوژیک تراتوم های خارج گنادی کودکان تشخیص داده شده در بیمارستان های دکتر شیخ و قائم مشهد در سال های 76-89مجریپایان یافتهبلي
8891018بررسی بیان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) در تومورهای نوروبلاستیک محیطی کودکانمجریپایان یافتهبلي
988422بررسی صحت تشخیصی فروزن سکشن حین عمل در بیماری هیرشپرونگمجریپایان یافتهبلي
1087820بررسی مقایسه ای کاندیدیازیس اروفارنژیال در کودکان ونوجوانان مبتلا به بدخیمی های لنفوهماتوپویتیک و گروه کنترلمجریپایان یافتهبلي
1187780ارزیابی مشخصات بالینی، آزمایشگاهی و پیش آگهی کودکان مبتلا به لنفوم هوچکین مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهد در فاصله سالهای 86-1380مجریپایان یافتهبلي
1287727بررسی الگوی رنگ پذیری با مارکر کالرتینین به روش ایمنوهیستوشیمی در بیماری هیرشپرونگمجریپایان یافتهبلي
1387460ارزیابی روش الایزا در تشخیص آنتی ژنهای ژیاردیا در مدفوعمجریپایان یافتهبلي
1485307بررسی ارزش تشخیصی روش رنگ آمیزی آنزیماتیک استیل کولین استراز بر روی نمونه های پانچ بیوپسی مخاط رکتوم در تشخیص بیماری هیرشپرونگ.مجریپایان یافتهخير
1584038مقایسه دو روش اسید فاست مدیفیه و الیزا بر روی مدفوع در کشت عفونت کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به بدخیمی های لنفوهماتوپویتیک تحت شیمی درمانیمجریپایان یافتهخير
1683222بررسی فراوانی بروز P53 در تومورهای ویلمز با هیستولوژی مطلوبمجریپایان یافتهخير
1781052بررسی تغییرات کروموزومی در تومورهایگروه سارکوم یوئینگ-تومور نورواکتودرمال محیطی اولیه و بهره گیری از آن در جهت تشخیص قطعی تومورمجریپایان یافتهخير
1880054استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذرا در تائید تشخیص موارد خاصی از تومورهای اطفالمجریپایان یافتهخير
19960461بررسی یافته های تصویربرداری در Primitive Neuroectodermal Tumors (PNET) قفسه سینههمکارعقد قراردادبلي
20960294بررسی ویژگیهای دموگرافیک و پاتولوژیک در کودکان مبتلا به کیست کلدوک ارجاع شده به بیمارستان دکتر شیخ در بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۳۹۵-۱۳۸۵)همکارعقد قراردادبلي
21941173بررسی اپیدمیولوژیک واختلال ژنتیکی N-Myc Amplification در کودکان مبتلا به نوروبلاستوما مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ مشهدهمکاردر دست اجراخير
22941172بررسی تغییرات ژنتیکی اگزون های Hotspot (23و25) در ژن Anaplastic lymphoma kinase(ALK) در کودکان مبتلا به نوروبلاستومای مراجعه کننده به بیمارستان دکترشیخ مشهد و ارتباط آن با افزایش ژنی MYCNهمکاردر دست اجراخير
23940931بررسی تغییرات بافت شناسی پوست و مخاط ختنه در سنین مختلفهمکارپایان یافتهخير
24940242بررسی ارتباط سطح سرمی Anti TTG و اسیب روده ای بر اساس کرایتریای مارش در کودکان مبتلا به سلیاکهمکارپایان یافتهبلي
25940135بررسی اثرات مایع آمنیوتیک در ترمیم زخم ایجاد شده در موشهمکارپایان یافتهبلي
26930828بررسی اثر پروبیوتیک در درمان هلیکوباکترپیلوری کودکان:یک کارازمایی بالینی شاهد دار تصادفی شدههمکاردر دست اجراخير
27930389شیوع عفونت هلیکو باکتر پیلوری در کودکان مبتلا به بیماری سلیاکهمکارپایان یافتهبلي
28921547بررسی اپیدمیولوژیک و آماری تومورهای توپر کودکان مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شیخ: 1391-1386همکارپایان یافتهبلي
29921222مقایسه نتایج بخیه روده به روش سنتی با همراهی فیبرین گلو غنی شده با PRP و مگنت در موشهمکارپایان یافتهبلي
30911231بررسی مقایسه ایHigh powerfull magnet با ترمیم سنتی توسط بخیه دستی درآناستوموز روده موشهمکارپایان یافتهبلي
31910518مقایسه نتیجه بخیه روده به روش سنتی با فیبرین گلو در موشهمکارپایان یافتهبلي
32901094مقایسه درمان طبی با درمان جراحی قطع فیلوم ترمینال نرمال درپیش آگهی علایم ادراری کودکان مبتلا به بی اختیاری ادراریهمکاردر دست اجرابلي
33900864بررسی امکان آناستوموز در دستگاه گوارش بدون بخیههمکارپایان یافتهبلي
34900412بررسی اثر لووتیروکسین در بروز سرطان تمایز یافته تیروئید در بیماران مبتلا به گواتر یک و چند گره ای و مقایسه با گروه کنترل همکارعقد قراردادخير
35900245بررسی آسیب شناسی سلول گانگلیونی در بیوپسیهای متوالی بالاتر از خط دندانه ای در بزرگسالان مبتلا به بیماریهای هموروئید و فیشر نیازمند جراحیهمکارپایان یافتهبلي
3684153بررسی میزان دقت تست تشخیصی آنتی ژن مدفوعی در تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان 6 ماهه تا 14 ساله همکارپایان یافتهخير

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ نفر چندم مقاله
1964162Rapidly progressive nephromegaly in a neonate with autosomal recessive poly cystic kidney diseasePMCJournal of nephropathology1396دوم
2963533An Unusual Pathway in diagnosis of Immune Disorder through invasive Pulmonary Aspergillosis with Hemoptysisسایر سایت‏های تخصصیAdvances in bioresearch1395دوم
3963528Chronic cough in a 10-year-old boy as a first Presentation of Inflammatory Myofibroblastic Tumor (IMT): a Case Reportسایر سایت‏های تخصصیAdvances in bioresearch1395سوم
4962642Neonatal Presentation of Unremitting Inflammatory Bowel DiseasePMCIRANIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES1397چهارم
5951551A 13 year Girl with Reversible Acute Kidney Failure and Weakly Positive Wright and 2 me Testsعلمی پژوهشی ایندکس نشدهAperito Journal of Infectious Diseases and Vaccines1393دوم
6950591Oropharyngeal candidiasis in children with lymphohematopoietic malignancies in Mashhad, Iranسایر سایت‏های تخصصیcurrent medical mycology1394دوم
7950481Diagnostic Accuracy of Polyclonal Stool Antigen for Detection of Helicobacter Pylori Infection in ChildrenChemical Abstractمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389پنجم
8941298Renal Amyloidosis Due to Juvenile Rheumatoid Arthritis Occurring in Early ChildhoodSID/Iranmedex/MagiranJ Ped. Nephrology1394پنجم
9940579Persistent Hyperinsulinemic Hypoglycemia of Infancy: A Rare Case with Multiple AnomaliesChemical AbstractIranian Journal of Neonatology1394چهارم
10935298Accessory tongue: Classification and report of a case.ISIInternational Journal of Pediatric Otorhinolaryngology1394چهارم
11930819"Tie over ring” sutureless compression based gastrointestinal anastomotic method: experimental ratISIjournal of pediatric surgery1392سوم
12930586Colonic basidiobolomycosis in a child: report of a culture-proven caseISIInternational Journal of Infectious Diseases1393اول
13930532ABETALIPOPROTEINEMIA: REPORT OF TWO CASESSID/Iranmedex/MagiranMEDICAL JOURNAL OF MASHHAD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES1386دوم
14922287Intestinal Parasites in Children with Lymphohematopoietic Malignancy in Iran, MashhadISIJundishapur Journal of Microbiology1392اول
15921630Acquired hyper pigmented lesion on the foot.scopusIranian journal of dermatology1390دوم
1691533Calretinin Immunohistochemistery: An Aid in the Diagnosis of Hirschsprung’s DiseaseISIIranian Journal of Basic Medical Sciences1391مسئول
1791486Extrarenal Wilms’ tumour presenting as an inguinal massISIArchives of Disease in Childhood 1391سوم
1891485Pediatric clear cell sarcoma of the kidney with atriocaval thrombusISIPediatric Surgery International1391دوم
1991292Multiple Congenital Epulis of the Mandibular Ridge: A Case Report scopusIranian Journal of Otorhinolaryngology 1391مسئول
2090497Congenital folliculosebaceous cystic hamartoma: A case reportscopusIranian Journal of Dermatology1390مسئول
2189503Heterotopic Oral Gastrointestinal Cyst: Report of Two Casesسایر سایت‏های تخصصیIranian Journal of Otorhinolaryngology1389اول
2289244Giant cell ependymoma of the filum terminale: A case reportscopusIranian Journal of Pathology1389اول
2388343گزارش یک مورد نادر اکتینومایکوز داخل برونشیال با هموپتیزی شدیدسایر سایت‏های تخصصیمجله گوش،گلو، بینی و حنجره ایران1388دوم
2487469Results of one Stage Transanal Resection of Large Bowel in Hirschsprung's Disease(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1387مسئول
2587350هامارتوم میگزوئید مزانتر - امنتوم با تشابه به بدخیمی در کودک 14 ماههسایر سایت‏های تخصصیمجله بیماریهای کودکان ایران1387اول و مسئول
2687349هامارتوم فیبرو شیرخوارگی، گزارش دو موردسایر سایت‏های تخصصیمجله بیماریهای کودکان ایران1387اول و مسئول
2787279Omental-mesenteric myxoid hamartoma mimicking malignancy in a 14-month-old child (a case report) ISIIranian Journal of Pediatrics 1387اول و مسئول
2887007Fibrous hamartoma of infancy, report of two casesISIIRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS1387اول و مسئول
2986690آبتالیپوپروتئینمی (گزارش دو مورد)(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386دوم
3086649Renal splenic heterotopia with extramedullary hematopoiesis in a thalassemic patient, simulating renal neoplasm: acase reportISIJournal of pediatric hematology1386سوم
3186560Tumor induced hypercalcemia in a patient with mediastinal synovial sarcomaISIJOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM1386سوم
3286500Ameloblastic fibrosarcoma of the maxillary sinus in an infant: a case report with long-term follow-upISIJ Pediatr Surg1386مسئول
3386249گزارش یک مورد هیستیوسیتوزسینوزال با لنفادنوپاتی ماسیو( بیماری روزائی- دورفمن )(Emro (IMEMRمجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد1386اول و مسئول
3486202تومورهای کلیه در کودکان بررسی بالینی و آسیب شناسی 15 ساله در دو مرکز آسیب شناسی بیمارستان کودکان دکتر سیخ و بیمارستان امام رضا(ع) مشهدindex copernicusمجله علمی دانشگاه علوم پرشکی گرگان1386مسئول
3586140cryptosporidium infection in pediatric patients with lymphohematopoietic malignanciesindex copernicusIran j ped1386مسئول
3685102بررسی بروز پروتئین P53 به روش ایمنوهیستوشیمی در تومورهای ویلمز با هیستولوزی مطلوب و ارتباط ان با مرحله تومورChemical Abstractمجله علوم پایه پزشکی ایران1385اول

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره نوع ارائه سال کنگره ارائه دهنده
1963425بررسی میزان بیان CD133و CD56/NCAM در تومور ویلمز و ارتباط آنها با فاکتورهای پروگنوستیکThe 19th Annual Conference and the 2nd International Conference on Pathology and Laboratory Medicineتهرانپوستر1396خير
2952557پلوروپولموناری بلاستوما:بحث و معرفی رجیستری بین المللی24 کنگره جراحان کودکان ایرانتهرانسخنرانی1395خير
3930788Very early-onset inflammatory bowel disease(A case report)The first international meeting on inflammatory bowel disease &gluten related disorderمشهدپوستر1393خير
4930539Diagnostic Accuracy of Polyclonal Stool Antigen for Detection of Helicobacter Pylori Infection in Childrenکنگره بین المللی تازه های گوارش و کبد کودکانمشهدپوستر1393خير
5930414ارزش تشخیصی تست آنتی ژن مدفوعی پلی کلونال جهت بررسی هلیکوباکترپیلوری درکودکانتازه های گوارش کبد کودکان درمانهای نوین چالش هامشهدپوستر1393خير

کتاب هاي چاپ شده
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان سال چاپ نوع کتابت
11205تومر ویلمز2016تالیف بخشی از کتاب

اختراعات
hide/show

رديف کد رهگيري عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه